ARKIV:  5. march 2004

Interview d. 5. marts 2004 med flygtningeadvokat Hans Boserup.


DEN FRIFUNDNE FLYGTNINGEADVOKAT FORTÆLLER OM HAARDERS RETSSAG MOD HAM.( 7. marts 2004)

HØR: Interview d. 5. marts 2004 med flygtningeadvokat Hans Boserup. (40:49)Advokat Hans Boserup fortæller om sine erfaringer med de danske flygtningemyndigheder i forbindelse med hans arbejde som forsvarsadvokat for traumatiserede kosovoalbanske asylsøgere. Den danske flygtningeadministrations modangreb på den kritiske asyladvokat er faldet til jorden, da anklagemyndigheden ikke kunne finde beviser for at Hans Boserup havde overtrådt regler i forbindelse med hans virksomhed som forsvarsadvokat i asylsager.
Boserup fortæller kort om de traumatiserede kosovoflygtninge, hvis retssikkerhed han kæmpede for.

Boserup har anlagt sag mod integrationsministeren for hans krænkende udtalelser. Sagen begynder mandag d. 8. marts. (Haarder havde bedt om at få denne nyere sag udskudt i håb om at Boserup ville blive dømt for retsstridig advokatvirksomhed ) Boserup kommenterer udnævnelsen af general Særmark Thomsen til flygtningeattache i Kosovo , hvor FN ikke vil modtage traumatiserede flygtninge fra Danmark, sådan som Bertel Haarder ønsker. Boserup gennemgår flygtningekonventionens regel om at man aldrig udviser dybt traumatiserede flygtninge til det sted hvor de blev traumatiseret, hvis det er imod deres eget ønske, da det sandsynligvis vil forværre traumet. I så fald ville myndighederne gøre sig skyldig i endnu en umenneskelig handling , var et flertal af landene bag flygtningekonventionen da også var enige om i 1951. og reglen er senest blevet bekræftet i 1996 af en række domme fra USA's højesteret.

Igennem interviewet får man en opfattelse af at embedsmænd og advokater en for en affinder sig med stramningernes logik og stiltiende administrerer systemet. Men Boserup ser også tegn på at en menneskerettighedsbevægelse er ved at starte nedefra blandt almindelige almindelige mennesker.

Tidligere indslag med advokat Hans Boserup med mere om baggrunden.

På et møde i Retspolitisk Forening på Århus Universitet d. 19. februar 2003 fortæller advokat Hans Boserup om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder jf www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030219boseruptraumatiseredefly64bps.htm

Reportage fra debatmøde den 7. maj 2003 om flygtningenævnets behandling af asylsager - arrangeret af SOS mod Racisme og Juridisk Diskussionsklub


RSS