ARKIV:  20. august 2005

Optagelser fra 3.. kursusdag d. 10. september 2005 af indlæg fra kursusleder Socialrådgiver Charlotte Humphries og deltagerne. [3 af 3 i serie]


Optagelser fra 3 kursusdage for flygtninge og familiesammenførte og alle andre i "HVAD ER MIN RET - OG HVAD ER MIN PLIGT" (4.september 2005)


HØR: Optagelser fra første kursuslørdag d. 20. august 2005 af indlæg fra kursusleder Socialrådgiver Charlotte Humphries og deltagerne. (104:37)
HØR: Optagelser fra 2. kursusdag d. 27. august 2005 af indlæg fra kursusleder Socialrådgiver Charlotte Humphries og deltagerne. (121:47)
HØR: Optagelser fra 3.. kursusdag d. 10. september 2005 af indlæg fra kursusleder Socialrådgiver Charlotte Humphries og deltagerne. (83:16)Med alle 3 optagelser på nettet leveres her et enestående dokumentarisk materiale som hermed stilles frit til rådighed til brug for hvem det måtte være relevant for i det løbende arbejde for at optimere sagsbehandlingen, idet Frederikshavn Multietniske Forening gerne vil benytte lejligheden til at fortælle, at det er støtte fra socialforvaltningens § 115-midler til frivilligt socialt arbejde som har muliggjort kurset.. ved socialrådgiver Charlotte Humphries
gif (se foto her)

De takster for kontanthjælp og starthjælp og timefradragsom Charlotte Humphries omtaler i sine foredrag er kan læses her Der findes også de væsentligste links til selv at finde oplysninger og holde sig opdateret

Det er den gamle FLR-Dialog-redaktørs intention at lave et konstruktivet tekstresume (godkendt af Charlottte Humphries) beregnet på de mest travle medborgere.

Læs mere om kurset - i Th Bergsgade 6 (vest for Fona).1) på www.arnehansen.net/050722kursusiretogpligt.htm

Alle er velkomne og kurset bliver gratis.

Hør også interview med kursusleder og medlem af Dansk Socialrådgiverforenings integrationsudvalg Charlotte Humphries d. 22. juli på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050722fmf-kursus-retogpligt64kbps.htm

- og læs Charlotte Humphries indlæg om det seneste politiske integrationsforlig på www.arnehansen.net/050713CHumphries.svagesteryger..ud.htm

1)
Th. Bergsgade 6 er det røde røde hus lige vest for Fona, som nu skal bringes til at fungere som Frederikshavn Multietniske Forenings foreningslokaler og multikulturelle center - og genopstået efter et års søgen som Fugl Fønix på baggrund af en nødvendig og glædelig kommunal velvilje.


RSS