ARKIV:  13. january 2006

Interview d. 13. januar 2006 med advokat Hans Boserup fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater


Advokat-kritik af Rikke Hvilshøjs stop for den obligatoriske helbredsundersøgelse af flygtninge inden de tvangsudsendes til Kosovo...( FLR-DIALOG d.15. januar 2006)

Advokat Hans Boserup kritiserer integrationsminister Rikke Hvilshøjs stop for den obligatoriske helbredsundersøgelse af flygtninge inden de tvangsudsendes til Kosovo, hvorved ministeren forsætligt forholder FN-myndigheden i Kosovo muligheden for at sige nej til at tage imod syge flygtninge, som man ikke har ressourcer til at behandle.

Det omtalte Notat af 25.11.05 fra Integrationsministeriet Tvangsmæssig udsendelse af afviste asylansøgere til Kosovo.ligger sammen med advokat Hans Boserups grundige kommentarer på www.arnehansen.net/060109boserupTvangsmaessigudsendelse.doc

Og link til Foreningen af Udlændingeretsadvokater hedder www.fauadv.dk

HØR: Interview d. 13. januar 2006 med advokat Hans Boserup fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater (38:04)Tidligere indslag med advokat Hans Boserup med mere om baggrunden.

På et møde i Retspolitisk Forening på Århus Universitet d. 19. februar 2003 fortæller advokat Hans Boserup om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder jf www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030219boseruptraumatiseredefly64bps.htm

Reportage fra debatmøde den 7. maj 2003 om flygtningenævnets behandling af asylsager - arrangeret af SOS mod Racisme og Juridisk Diskussionsklub.

Hør også interview den 5. marts 2004 hvor den frifundne Hans Boserup fortæller om hvordan tidl. integrationsminister Bertel Haarder gennem en retssag har prøvet at sætte den pligtopfyldende asyladvokat ud af spillet.


RSS