ARKIV:  5. august 2006

Interview d. 5. august 2006 kl 9:30 med Leif Bork Hansen som sammen med Hardy Hansen, Formand for fred og forsoning - Mandela Center Danmark førte de afgørende forhandlinger d. 3.08.06.


Redgørelse for forhandlingerne med asylmyndigheder der medfører genbehandling af iranernes asylsager iflg. forhandleren Leif Bork Hansen.( Sendes i FLR-Dialog d. 8. august 2006)

Det fastslår forhandleren Leif Bork Hansen på baggrund af at der som følge af flygtningenævnsformandens udtalelser i Politiken fredag d. 4. august blev sået tvivl om hvorvidt de danske asylmyndigheder var ved bagefter at lyve sig fra de indgåede aftaler og tilsagn, som bla. fremgik af Politiken.dk og Dr.dk (jf www.arnehansen.net/06080365iranasylsagergenoptages.htm)

Interviewet med Leif Bork Hansen er optaget d. 5. august 2006 kl 9:30 Det var Leif Bork Hansen, som sammen med Hardy Hansen, Formand for fred og forsoning - Mandela Center Danmark førte de afgørende forhandlinger d. 3.08.06. i Integrationsministeriet (statsministeriet) og Flygtningenævnet.

Interviewet er på 14:50 min og er opdelt i kort korrigering af flygtningenævnsformanden på knap 5. min og så de sidste 9 min om forhandlingsforløb hvor også regeringsniveauet var inddraget og med referencer til dokumneter.

HØR: Interview d. 5. august 2006 kl 9:30 med Leif Bork Hansen som sammen med Hardy Hansen, Formand for fred og forsoning - Mandela Center Danmark førte de afgørende forhandlinger d. 3.08.06. (14:50)
Den interviewde Leif Bork Hansens email er bork.hansen@mail.tele.dk

Se også under www.arnehansen.net/index2.htm#2, hvor man kan læse om baggrund sultestrejken og følge dansk sylpolitik fremover.

Desuden kan man høre tidligere og kommende interviews og reportager om asylpolitik og asylpolitiske sager under www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/


RSS