Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter

Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter


Asyladvokat på research i Kosovo for at dokumentere sine udviste klienters skæbne og hente data om Kosovos krigstraumatiserede befolkning fra international lægekonference(FLR-Dialog d. 24.10.06.)

[pix] Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter (69:28)


Advokat Hans Boserups [pix] følgebrev d. 20. sept. 06 side 1 og [pix] side 2
CDen med dokumentationen - dels med videointerviews med udviste flygtningefamilier i Kosovo samt den PowerPoint-baserede dokumentation om de krigstraumatiserede kosovarers dårlige sundshedsforhold reelt uden behandlingsmuligheder for almindelige mennesker og i særdeleshed og for hjemsendte flygtninge - kan bestilles på tlf 74 42 36 05 eller HB@bhc.dk ved erlæggelse af 50 kr til dækning af omkostninger.

Hør tidligere interviews med Hans Boserup:
Interview d. 13. januar 2006 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060113hansboserup64kbps.htm om Boserups kritik af Rikke Hvilshøjs stop for den obligatoriske helbredsundersøgelse af flygtninge inden de tvangsudsendes til Kosovo

Interview d. 5. marts 2004 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040305advhansboserupfrifundet64kbps.htm hvor reelt frifundne asyladvokat Hans Boserup fortæller om integrationsminister Haarders retsssag imod ham.

Debatmøde d.7. maj 2003 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030507Flygtningenaevn64kbps.htm om Flygtningenævnets behandling af asylsager i Juridisk Diskussionsklub

Optagelse af Hans Boserups foredrag i Retspolitisk Forening i Århus d. 19. februar 2003 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030219boseruptraumatiseredefly64bps.htmhvor asyladvokat Hans Boserup fortæller om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder som advokat for traumatiserede kosovoalbanske asylsøgere. 

Tilmeld: RSS
Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, DK-9900 Frederikshavn, Tlf. 30420818 og 98425542, post@arnehansen.net