ARKIV:  5. october 2006

Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter


Asyladvokat på research i Kosovo for at dokumentere sine udviste klienters skæbne og hente data om Kosovos krigstraumatiserede befolkning fra international lægekonference(FLR-Dialog d. 24.10.06.)

HØR: Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter (69:28)Advokat Hans Boserups gif følgebrev d. 20. sept. 06 side 1 og gif side 2
CDen med dokumentationen - dels med videointerviews med udviste flygtningefamilier i Kosovo samt den PowerPoint-baserede dokumentation om de krigstraumatiserede kosovarers dårlige sundshedsforhold reelt uden behandlingsmuligheder for almindelige mennesker og i særdeleshed og for hjemsendte flygtninge - kan bestilles på tlf 74 42 36 05 eller HB@bhc.dk ved erlæggelse af 50 kr til dækning af omkostninger.

Hør tidligere interviews med Hans Boserup:
Interview d. 13. januar 2006 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060113hansboserup64kbps.htm om Boserups kritik af Rikke Hvilshøjs stop for den obligatoriske helbredsundersøgelse af flygtninge inden de tvangsudsendes til Kosovo

Interview d. 5. marts 2004 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040305advhansboserupfrifundet64kbps.htm hvor reelt frifundne asyladvokat Hans Boserup fortæller om integrationsminister Haarders retsssag imod ham.

Debatmøde d.7. maj 2003 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030507Flygtningenaevn64kbps.htm om Flygtningenævnets behandling af asylsager i Juridisk Diskussionsklub

Optagelse af Hans Boserups foredrag i Retspolitisk Forening i Århus d. 19. februar 2003 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030219boseruptraumatiseredefly64bps.htmhvor asyladvokat Hans Boserup fortæller om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder som advokat for traumatiserede kosovoalbanske asylsøgere.


RSS