ARKIV:  18. november 2006

Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp 2.del med debatten med lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og især med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som desværre udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn. [2 af 2 i serie]


Til livligt møde med fremlæggelse af starthjælpundersøgelsen og efterfølgende vægtige udsagn fra flygtninge på starthjælp i Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner.( Sendes i FLR-Dialog d. 21. november 2006 og genudsendt d. 7. juli 2015 i anledning af den starthjælplignende "integrationsydelse jf også aktuelle links med relation hertil nederst på siden)

HØR: Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp med oplæg af lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og den efterfølgende debat med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn. (44:42)


HØR: Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp 2.del med debatten med lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og især med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som desværre udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn. (75:07)Billeder fra starthjælpsmødet:
gif Udsnit af deltagerne
gif - mod vinduet
gif Adam Johansen med opmærksomt publikum
gif -de bagerste
gif ganghjørnet
gif Adam Johansen forklarer
gif ovre mod gangen
gif Adam og powerpoint

TIDLIGERE indslag: Man kan også høre interview med Adam Johansen i Dialog d. 14. november 2006 på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/061104adamjstarthjaelpund64kbps.htm

Invitation til møde om starthjælpen lørdag d. 18. nov. kl 14 i Th Bergsgade 6 med oplæg af Adam Johansen forfatter til den rapport der kom ud af undersøgelsen af starthjælpen fra okt. 2006 www.arnehansen.net/061102starthjaelpmoede.htm

Man kan også læse en pressemeddelelse om rapportens udgivelse på www.arnehansen.net/061104presmedstarthjaelpund.htm

Og selve rapporten kan læses eller downloades på www.casa-analyse.dk/3268/2849
Her kan Rapporten også rekvireres for kr. 112,50 inkl. forsendelse og moms.

www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050820chhumphries-retogpligt64kbps.htm kan man høre Optagelser fra 3 kursusdage for flygtninge og familiesammenførte og alle andre i "HVAD ER MIN RET - OG HVAD ER MIN PLIGT" fra september 2005 om med socialrådgiver Charlotte Humphries fra Socialrådgiverforengnens integrationsgruppe som oplægsholder. - her hører man også om hvordan det er at være på den reducerede starthjælp i Frederikshavn

Man kan også høre et interview fra 2005 med socialrådgiver Mette Blauenfeldt, Starthjælpsnetværket, om starthjælpen som det desværre ikke lykkedes at få sat på dagsordenen under valgkamopen: www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050202metteblauenfeldt64kbps.htm

SENERE indslag om starthjælp:
Nyt fra Frederikshavn integrationsråds sidste møde før storkommunen, bl.a om møde med starthjælpsmodtagere

Niveauet på enkeltydelser til flygtninge på starthjælp til diskussion i Frederikshavn Byråd d. 24. 01.07.

Annoncering af dialogmøde mellem starthjælpsmodtagere og de kommunale integrationsansvarlige i Frederikshavn - med se pørgsmål til de integrationsansvarlig

D 21.03.07 Dialogmøde i Frederikshavn med kommunen omkring behandlingen af flygtninge på starthjælp med behov for enkeltydelser

Interview d. 3.12.07 med Stinne Bech om Amnesty Internationals kampagne for at få afskaffet starthjælp"Starthjælp - Når staten diskriminerer"

2015-opdatering jf Det nye borgerlige folketingsflertals nedsættelse af kontanthjælpen for flygtninge fra d. 1. sept (dvs cirka genindførelse af starthjælp som blev afskaffet af SRSF+EL fra 2012. Læs gerne et notat herom Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge skrevet af Center for udsatte flygtninge oprettet af Dansk Flygtningehjælp.

Og hør også her i Deadline d. 6. juli 2015 (10 min. inde i Deadline) hvordan Integrationsminister Inger Støjberg begrunder den lavere integrationsydelse?


RSS