ARKIV:  16. december 2006

Interview d. 16. december 2006 med integrationsrådstalsmand Paul Rode Andersen, byrådsmedlem for SF.


Nyt fra Frederikshavn integrationsråds sidste møde før storkommunen, bl.a om møde med starthjælpsmodtagere.( Sendes i FLR-Dialog d. 19. december 2006)

HØR: Interview d. 16. december 2006 med integrationsrådstalsmand Paul Rode Andersen, byrådsmedlem for SF. (13:08)Interview d. 18. dec. med integrationsrådets talsmand Paul Rode Andersen, som også var ankermand i arbejdsgruppen bag de nye vedtægter for integrationsrådet i Ny Fr.havn. Desuden omtales besøg af en gruppe starthjælpsmodtagere som fortalte om deres situation i Frederikshavn kommune. Endelig høres om hvilke personer der sidder i integrationsrådet i Ny Fr.havn

Hør på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/061118adamjstarthjaelp164kbps.htm Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp med oplæg af lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og den efterfølgende debat med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn

Medlemmerne i Integrationsrådet i Ny Frederikshavn fra 1. januar www.arnehansen.net/061218intraadinyfrh.htm

Vedtægter for integrationsrådet i Ny Frederikshavn pr 1.01.07 www.arnehansen.net/181206frhintrraadsvedtaegter.htm

RSS