ARKIV:  18. december 2006

Interview d. 18. december 2006 med initiativtager Charlotte Mortensen, Amnesti-Nu-bevægelsen.


Hvorfor støtte Amnesti-Nu-kampagnen for amnesti til 800 afviste asyl-ansøgere, heraf 200 børn, som har opholdt sig i danske lejre i over 3 tre år..( Sendes i FLR-Dialog d. 19. december 2006)

HØR: Interview d. 18. december 2006 med initiativtager Charlotte Mortensen, Amnesti-Nu-bevægelsen. (32:43)


Den interviewede Charlotte Mortensen gif kan ses her

Man kan skrive under på Amnesti-Nu-appellen via Amnesti-Nus egen hjemmeside her på http://www.amnesti-nu.dk
-eller hvis man har travlt direkte på www.amnesti-nu.skrivunder.dk

Og man kan udprinte lister til at samle undeskrifter på http://www.amnesti-nu.dk

Det Amnesti-NU-postkort som Charlotte Mortensen omtaler kan man sepå www.arnehansen.net/061215ltilbekendteomAmnestinukort.pdf
- Og man kan bestille Amnesti-NU-postkortet hos Gerd Gottlieb, Poppel Alle 23, 2840 Holte, eller via gerdg@mail.dk

Man kan finde flere baggrundsoplysningerwww.arnehansen.net/061031amnestiafvisteasylsoegere.htm bl.a. links til flere informationer om forholdene for de afviste asylsøgere. Således kan man læse de breve som børnene på udsendelsescentrene har skrevet til ministeren
- og høre interview med børnepsykiater Bente Rich, som har fået Brandbjergprisen for sin store indsats for at råbe myndighederne og os alle op omkring de dårlige forhold på asylcentrene som hun ønsker undersøgt med henblik på om Danmark overtræder FNs konvention mod tortur og umenneskelig behandling og FNs børnekonvention.


RSS