ARKIV:  24. january 2007

Optagelse af punkt 3 på Frederikshavn Byråds møde d. 24. januar 2007 foranlediget af spørgsmål fra SF ved Paul Rode Andersen.


Niveauet på enkeltydelser til flygtninge på starthjælp i Frederikshavn Byråd.( Sendes i FLR-Dialog d. 30. januar 2007)

HØR: Optagelse af punkt 3 på Frederikshavn Byråds møde d. 24. januar 2007 foranlediget af spørgsmål fra SF ved Paul Rode Andersen. (18:29)Ud over ordstyreren borgmester Erik Sørensen hører man spørgeren Paul Rode Andersen SF, Anders Broholm Venstre (også folketingskandidat), Ole Rørbæk Jensen, T Kommunelisten, Marie Pilgaard Socialdemokraterne, samt Hans jørgen Kaptain, Venstre.

Tidligere Dialogudsendelser om Starthjælp:
optagelse fra mødet de 18. november 2006 med oplæg af forfatter til rapporten "Flygtninge på Starthjælp" Adam johansen samt den efterfølgende åbenhjertige diskussion af behandlingen af flygtninge i Frederikshavn og specielt mange afslg på hjælp til tandlægebehandling og medicin til flygtnigne på starthjælp.

Mette Blauenfeldt socialrådgiver og koordinator i strathjælpsnetværket fortæller i et interview i januar 2005 om konsekvenserne af den lave starthjælpsydelse til alle nye flygtninge i op til 7 år.


RSS