ARKIV:  26. april 2007

Interview d. 26. april 2007 med Helle Thorbøl Hansen fra Foreningen Nydansker.


Invitation til gratis cafeseminar i Aalborg d. 14. maj for kortlægning af barrierer imod nydanskeres adgang til arbejdsmarkedet.( Sendes i FLR-Dialog d. 1.maj 2007)

HØR: Interview d. 26. april 2007 med Helle Thorbøl Hansen fra Foreningen Nydansker. (20:43)Vi hører her interview optaget d. 26. april med Helle Thorbøl Hansen fra Foreningen Nydansker, som fortæller om tilbuddet til specielt alle etniske minoriteter i Nordjylland om gratis transport og deltagelse i cafeseminar om beskæftigelsemuligheder på mandag d. 14. maj kl 17-19,30 i Trekanten kulturhus, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst.

Man kan læse mere om cafeseminaret om barrierer og muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked som nydanskerne oplever dem HER

ER du interesseret i at deltage i cafeseminaret til fremme af mulighederne på arbejdsmarkedet, så drejer det sig nu om blive tilmeldt senest tirsdag d. 8. maj.

Bor du i Frederikshavn kommune og du er intereseret i at deltage i en gratis fælles bustransport så er du velkommen til at tilmelde dig hos Arne Hansen Frh Multietniske Forening på tlf 98425542 eller post@arnehansen.net
- eller hos Løft Livet på tlf 61713311 eller info@loeftlivet.dk - Bor du i Sæby-området kan du tilmelde dig hos Ruth Christensen, RK-flygtningeaktivitet på tlf 22924719 eller ruth.c@mail.dk

Spørg også kammerater - og tilmeldingen er altså senest d. 8. maj
br> Helle Thorbøl Hansens informationer om cafeseminarets indhold og gratis transport kan også findes på Frh Multietniske Forenings hjemmeside www.fmef.dk

Mere om Foreningen Nydansker på www.foreningen-nydansker.dk


RSS