ARKIV:  9. october 2007

Interview d. 9. oktober 2007 med Liza Wilhelmsen, Lingathasan Sornaligam, Ruth Christensen og Cai Møller


Integrationsrådet i Frederikshavn: Pressegruppen er bedt om at fortælle om hvem de er og hvad de vil gøre for integration og etnisk ligestilling. ( Sendes i FLR-Dialog d. 23. oktober 2007)

HØR: Interview d. 9. oktober 2007 med Liza Wilhelmsen, Lingathasan Sornaligam, Ruth Christensen og Cai Møller (18:26)


gif Foto af Integrationsrådets pressegruppe Liza Wilhelmsen, Cai Møller, Ruth Christensen og Lingathasan Ramalingam Sornaligam
Hvad står der på kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk om integrationsrådet?
Man finder det nememst ved blot at skrive Frederikshavn i Google og så når Frederikshavn kommune kommer frem så klikke på "politik og demokrati" og i det nye vindue klikker man på "Råd nævn og kommissioner", og i næste vindue finder man midt i forspalten "integrationsrådet" Og ved at klikke herpå får man belønningen for den lange travetur Nemlig en beskrivelse af formålet og en oversigt over integrationsrådets medlemmer.

Men kigger man godt efter ude i højre side, og trykker uforfærdet på teksten så dukker vedtægterne op og og endelig hvis man kan ramme det lille uskyldige ord "her" som desværre ikke er blåt som normalt er symbolfarven på et link, ja så dukker endelig belønningen op for ens øjne -en oversigt over mødedagsordener og referater - endda for året ud. Det næste møde er tirsdag d. 30. oktober. Og ifølge vedtægterne skal man indsende evt forslag til dagsordenen 14 dage forinden mødet.

"Integrationsrådets formål er at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af byrådet. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål."


RSS