ARKIV:  12. january 2008

Interview d. 12. januar 2008 med Paul Rode Andersen, formand for børne og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.


Om Frederikshavn valgt som årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd - måske også pga. modersmålsundervisning. ( Sendes i FLR-Dialog d. 15. januar 2008)

HØR: Interview d. 12. januar 2008 med Paul Rode Andersen, formand for børne og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune. (12:50)Efter ovenstående interview med formanden for Børne og ungdomsudvalget d. 12. januar bragte Nordjyskes Vor by d. 13. januar 2008 følgende artikel hvor det unge socialdemokratiske medlem af B&U-udvalget gif Anders Starberg Pedersen udtaler sig kritisk overfor modersmålundervisning til flygtningenes børn født i Danmark.

Herefter valgte redaktøren at gå i Dialogs arkiv på nettet og lægge links i kronologisk orden til tidligere indslag, som kan have interesse i debatten:
Først et interview fra primo januar 2000 med Muhamed Fajkovic En modersmållærer taler ud om modersmålets betydning for de unges identitetsudvikling. (Artiklen er i sin tid bragt i tidsskriftet "Multietnisk Fred'shavner-dialog." nr 1 januar 2000.)

Dernæst et debatindlæg fra d. 15. januar år 2000 om modersmålundervisningens dobbelte formål.

Og endelig link til en tidligere optagelse i modersmållærer Sayed Olawis dari-klasse helt tilbage fra d. 7. juni 2004

Herefter følger - stadig i kronologisk rækkefølge - Dialog-indslag hvor modersmålundervisningen har været genstand for politikernes interesse:
På lærerforeningens vælgermøde på Ørnevejen skole d. 9. november 2005. tilslutter Venstres John Christensen sig modersmålundervisning på grundlag af gode erfaringer på Hånbækskolen.

Hør vælgermødet i Pugilists boksering d. 13. november 2005, hvor borgmester Erik Sørensen bakkede uforbeholdent op om modersmålundervisning i storkommunen og Venste ville lade erfaringerne tælle.

B&Umedlem Mogens Brag V fortælle om at et enigt børne- og ungdomsudvalget i foråret 2006 vil lade modersmålundervisningen fortsætte i hele Ny Frederikshavn kommune.

Endelig bringes her en reaktion fra folkeskolelæer Jette Fabricius Toft på Anders Starbjergs udtalelser i Nordjyske d. 13.01.08 jf link ovenfor om at begrænse modrsmålundervisningen for at beskytte flygtningenes børn født i Danmark imod modersmålundervisningen som vil forhindre deres integration.


RSS