ARKIV:  18. june 2009

Efter demoen: Interviews med asylaktivisterne Hardy Hansen, Anne Nielsen og Mona Ljungberg. [3 af 3 i serie]


Til den Tværpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere. ( Sendes i FLR-Dialog d. 23. juni 2009)

HØR: Optagelse fra d. 18. juni 2009 af 14-årige irakiske udvisnngstruede Helbin, en irakisk kvindes rædsler, og forfatteren Carsten Jensen samt Asap fra Brorsonskirken. (38:08)


Vi skal nu høre en optagelse fra den Tværpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere , torsdag d. 18. Juni 2008 og arrangeret af For et anstændigt Danmark & Bedsteforældre for Asyl.
Karen Vad fra Bedsteforældre for Asyl er ordstyrer og giver først ordet kort til initiativtageren Jørgen Bache.
Hanne Geisler fra bedsteforældre for Asyl introducerer Helbin, en 14-årig irakisk pige, der har opholdt sig i Danmark, siden hun var fire. Hun fortæller om sit og hendes families mangeårige liv i Danmark som udvisningstruede irakere.
Fra podiet læser skuespilleren Karen-Lise Mynster en beretning fra en irakisk kvinde om hendes families rædsler i det danske flygtningesystem. Oplæsningen sker fra den netop udkomne bog "Afvist - asylansøgere i Danmark", som BfA og forlaget Tiderne Skifter har lavet.
Dernæst taler forfatteren Carsten Jensen.- Carsten Jensens Tale kan også læses HER
Og endelig hører vi en af de irakere der har søgt asyl i Brorsonskirken. Det er den læreruddannede Asap, der nu har ventet på asyl i 9 år. Herefter begiver de 6-8000 demonstrationsdeltagere - unge, børnefamilier og ældre - sig den lige vej til Rådhuspladsen for at fortsætte demonstrationen.


HØR: Svend Auken, Mimi Jacobsen, Jørgen Bache, Arne Würgler og Benny Andersen.(48:10)


Vi er nu på Rådhuspladsen til anden del af den Tværpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere , torsdag d. 18. Juni 2008. (Vi skal beklage den forringede lydkvalitet grundet optagelsen fra luften.)
Første taler er Svend Auken Socialdemokraternes politiske nestor som alle vist kender.
- Næste taler er Mimi Jacobsen, som er generalsekretær i Red Barnet,
- samt kort Jørgen Bache, som også er ordstyrer.
- Dernæst synger Arne Würgler
- og som afslutning læser Benny Andersen et af sine digte.


HØR: Efter demoen: Interviews med asylaktivisterne Hardy Hansen, Anne Nielsen og Mona Ljungberg. (18:41)


Efter lydoptagelserne fra demonstrationen d. 18 juni 2008 til fordel for de udvisningstruede irakiske asylsøgere følger her interviews med tidligere SiD-fagforbundsformand og socialdemokratisk folketingsmedlem Hardy Hansen, der også startede Mandelacentret op.
- Denæst interview med Anne Nielsen, som er formand for SOS mod Racisme.
- Og endelig interview med Mona Ljungberg fra Støttekredsen flygtninge i Fare.

Man kan læse mere om den omtalte bog "Afvist - asylansøgere i Danmark" HER, hvor man også kan købe bogen.

Interesserede kan læse mere på kirkeasyls hjemmeside http://kirkeasyl.dk/

Og man kan også underskrive en støtteerklæring HER på Kirkeasyls hjemmeside.

Man kan også høre et interview fra d. 15.06.09 med bedsteforælder-repræsentanten Karen VAd HER

Omtale af demonstrationen bl.a i Billeder fra demonstrationen foran Folketinget:
gif Fra forberedelserne med bl.a Carsten Jensen
gif "Stoop!! tvangshjemsendelser nu! nu! nu!"
gif "For et anstændigt DAnmark"
gif "Stop "frivillig" tvangshjemsendelse"
gif Politiken-journalisten Olav Hergel var på pletten
gif - og Informations David Rehling
gif - og hvis fotograf - måske fra Arbejderen som også skrev om demoen
gif Arrangørerne Karen Vad og Jørgen Bache dirigerer også

Billeder før, under og efter den 14-årige irakiske pige Helbins tale:
gif "bedstemoder" Hanne Geisler og udvisningstruede Helbin
gif 14-årige Helbin taler til 6-8000 mennesker
gif "Bedsteforældre for Asyl"
gif Klapsalver til den 14-årige irakiske Helbin
gif Hvor mange var der?
gif - flere endnu
gif Er alle så med?
gif "Kvinder i Sort"
gif "Stop tvangsudvisningerne"
gif Karen-Lise Mynster læser flygtningefamilies oplevelse af danske asylmyndigheder

Billeder under forfatteren Carsten Jensens tale:
gif Der lyttes og noteres
gif - og klappes begejstret
gif Irakiske og danske kvinder i sort
gif Kendte og ukendte ansigter
gif Mange mennesker i en moden alder
gif Rytterstatuen er pakket ind i demonstrationen
SE: Carsten Jensen afbrydes af klapsalver

SE: Lang applaus til Carstens Jensens tale

Billeder under og efter kirkeasylsøger Asaps tale...:
gif Asap er dukket op fra sit asyl i Brorsonskirken for at tale de irakiske asylsøgeres sag
gif Et klap til Asap
gif Jørgen Bache beder om at tænde de røde cykellygter før afgang til næste stop Rådhuspladsen
gif Mens de første allerede er gået mod Rådhuspladsen
gif og de næste taget lidt fra oven - fra den ledige talerstol
gif - og her det 3.udsnit lidt fra oven
gif - og fjerde udsnit af demonstrationen
gif - og femte...
SE: Alle der var tilbage


Billeder fra Rådhuspladsen:
gif "Bedsteforældre for Asyl"-skilt viser vejen til Rådhuspladsen
gif Udsnit af demonstrationstoget
gif Svend Auken på Rådhuspladsen inden sin tale
gif Ægteparret Anne Wivel og Svend Auken
SE: Viseo: Demonstrationsdeltagerne på Rådhuspladsen

gif Jørgen Bache byder velkommen til Rådhuspladsen

Billeder og videos under Svend Aukens tale:
SE: Video:Hør demonstrationsdeltagernes velkomst til Svend Auken.

gif Svend Auken taler
SE: Hør applaus

SE: - og igen

SE: Video:"Vis at vi kan vise...barmhjertighed uden...partitaktiske overvejelser"


Billeder under Mimi Jacobsens tale:
gif En af sælgerne af bogen "Afvist - asylansøgere i Danmark"
gif En udvalgt fotograf
SE: Mimi Jacobsen taler varmt om hensyn til børnene - med applaus

gif Mimi Jacobsen taler
gif - for mange tusinder af mennesker
gif - med forskellig herkomst
SE: - og får fuld applaus


Billeder under Jørgen Bache, Arne Würgler og Benny Andersen:
gif Jørgen Bache taler
SE: - om flygtningenævnet, der ikke er en domstol

gif Arne Würgler synger
SE: for og med demonstrationsdeltagerne

gif Auken - "For et Anstændigt Danmark"
gif "Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
gif Benny Andersen læser siene digte
gif - bagefter i samtale
gif Arrangører fra "bedsteforældre for asyl

Billeder af de interviewofre:
gif Hardy Hansen, som også bliver interviewet
gif Anne Nielsen, SOS mod Racisme, Chr. Horst og Mona Ljungberg
gif - fra "Støttegruppen for flygtninge i fare"
gif Rådhuspladsen efter at de 6-8000 bevægede demodeltagere igen var borte - med et styrket håb for en mere menneskelig flygtningepolitik.

SE også Amilas billeder HER og Amilas omtale på sin blog HER

OG efterfølgende omtale af demonstrationen bl.a i Information HER
og i lederen "Barmhjertighed" af David Rehling HER.
Og i Arbejderen HERRSS