ARKIV:  17. june 2010

Interview med Per Husfeldt, Bedsteforældre for Asyl, om forløbet af demoen, som blev arr. af BfA. [8 af 8 i serie]


Demonstration for en anstændig Asylpolitik d. 17. juni 2010 foran Folketinget arr. af Bedsteforældre for Asyl m.fl. ( Sendes i FLR-Dialog d. 29. juni 2010)
gif Inden kl 17 mens demo-deltagere strømmer til
gif - og mod øst
gif og vest.

HØR: HØR ALLE Optagelser d. 17. juni 2010 af taler af Karen Vad, Margrethe Auken, Inge Genefke, Jonas Christoffersen, Anders Chr. Jensen og Bent Melchior (96:51)

Og herunder er hver enkelt tale så klippet ud og sat for sig: Så hvis man kun ønsker at høre enkelte af talerne, så kan man selv vælge herunder hvilken:

HØR: Karen Vad, BfA læser den irakiske Ammar Jaffas beretning om hans mange år som asylsøger. (6:23)

gif Karen Vad fra Bedsteforældre for Asyl læser tekst af Ammar Jaffar
gif Deltagere

HØR: Tale af Margrethe Auken medlem af Europaparlamentet for SF. (6:47)

Interesserede kan også læse Margrethe Aukens manuskript HER
gif Margrethe Auken MEP for SF på talerstolen
gif Demo fra lastbillad med bl.a Kirsten D journalist v TVTV
gif Per Husfeldt annoncerer næste taler

HØR: Tale af læge Inge Genefke, fr Det internationale rehabiliteringsråd for torturofre, verdenskendt for sin kamp mod tortur. (10:07)

Interesserede kan læse Inge Genefkes tale HER
gif Inge Genefke fra Det internationale råd for torturofre taler
gif Velkomstklap til..

HØR: Tale af dr. jur. Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder. (10:35)

(Manuskriptet til talen forventes at komme på)
gif Jonas christoffersen dir. for Institut for Menenskerettigehder, taler
gif - og får klapsalver
gif Klappende under IMR-direktørens tale bl.a Marianne Jelved udlændingeordfører for Radikale Venstre og Inge Genefke
gif Lyttende - bl.a kirkeasylaktivist ved Fredsvagtens fredsflag

Læs gerne Jonas Christoffersens talepapir HER

HØR: Tale af advokat Anders Christian Jensen, formand for Foreningen af udlændingeretsadvokater. (11:26)

Interesserede kan læse Anders Chr. jensens tale HER
gif Formanden for Foreningen af Udlændingeretsadvokater Anders Christian Jensen taler
gif - og en nyudsprunget student og andre unge lytter
gif En oldeforældr for asyl lader op til sin tale

HØR: Tale af Bent Melchior, fhv. overrabbiner. (11:56)

gif Tidl. overrabiner Bent Melchior taler
gif til hyppig applaus
gif - medens en utilnærmelig folketingsbygning skæver ned på alle de klappende Christinsborg
gif - og Jacob og Tanja vender rygggen til og opmuntres af Melhciors manende appel
gif og flere og mere

Øvrige Fotos fra demonstrationen som mest har focus på en enkelt person eller gruppe af demonstrationsdeltagere:
gif Eva Schmidt indsamler underskrifter til:... www.asylboerneneudnu.dk
gif Vibeke og Jørn med BfA-banner
gif Lizetttes Rap Band
gif Mona med Borgere for asyls banner (før Støttekredsen)
gif Michala Bendixen med "Komiteen for flygtninge under Jorden"s banner
gif Banner fra Kvindernes internationale lige for fred og frihed
gif "Styrk FN"-banner holdt af mangeårig asylsøger, som nu endelig har fået asyl- og dermed vished for at hun kan blive sammen med datteren, som forlængst havde fået opholdstilladelse
gif "Kvinder i sort"-banner bl.a holdt af Gerd Gottlieb
gif Banner: "Det er også mit ansvar"
gif Demoen fotograferet bagfra
gif SF-folketingskandidaten Trine Pertou Mach sammen med sine børn.
gif Pavlovskis Balalajka-femtet
gif Lyd Leif i arbejde
gif Leif Bork Hansen aktiv i BfA og landskendt flygtningeven
gif 3 danske deltagere
gif SF-byrådsmedlem Paul Rode Andersen, Frederikshavn og datteren Tine
gif Der blev uddelt en del materiale
gif Her bl.a. den gamle kæmper Niels E. Meyer som huskes fra "Oprør fra Midten" og miljøsagen
gif Bag scenen ses bl.a.Gerd Berlev fra "Budskab fra Græsrødder"
gif Fredsvagt-planche med bl.a opdateringen af turistplakaten med ællingerne på vej over gaden - efter politiovergrebet på klimademoen
gif Junis frivillige brosten nok varmere at sidde på end decembers...
gif Jacobs fordybelse undervejs
gif Danskhed er mangfoldighed
gif Danmarks Løver - Modstandsbevægelsen mod Dansk Folkepartis Besættelsesmagt
gif Arne Würgler synger og spiller
gif Udsnit fra da der nok var flest demonstrationsdeltagere
gif 3-generations-idyl
gif Et smil fra græsrødderne
SE: Video-glimy af Arne Würgler og de deltagere der tog afslutningen på demonstrationen for et anstændigt Danmark med

gif Et italiensk og engelsksproget fredsflag vajer over demonstrationen
gif Holger Terp, webmaster på... http://www.fredsakademiet.dk/
gif Pernille Frahm, SF-folketingsmedlem også Annegrthe Holmsgård og suppleatnt var mødt op
gif Donna Cadogan spiller
gif Skuespilleren Annemarie Helger
gif - og tættere på
SE: Video med glimt af den spontane fællessang "We Shall overcome, og glimt af menneskekæde med bl.a EL-folketingsmedlem Line Barfod"

gif Nogle blev en stund bl.a Jens Ulrich (tv) der var kommet helt fra Thy

HØR: Interview med Per Husfeldt, Bedsteforældre for Asyl, om forløbet af demoen, som blev arr. af BfA. (9:25)

gif Bagefter: Mens Bedsteforældrene for Asyl evaluerer - Per, Borks bedre halvdel og endelig psykiater Bente Rich, som har "inspireret" Hornbech til indskrænkning i lægers ytringsfrihed
gif - og fra højre: Per Husfeldt, Arne h. og Vibeke Husfeldt...

Her kommer desuden links til andre optagelser fra demomonstrationen for en anstændig asylpolitik d. 17. juni 2010:

Læs tekst- og foto-reportage fra www.multisamfund.dk - med overskriften: Demonstration for en anstændig asylpolitik.

Og hør et video-sammendrag på KPnetTV fra demonstrationen
Klik HER for Youtube:
[pix] FB inklusive interview med Jakob Oschlag fra Bedsteforældre for asyl.


Og endelig links til baggrundsviden om det danske asylsystem og dets udvikling inklusive til Bedsteforældre for Asyls tidligere demoer mm HER

Er man interesseret i fortsatte informationer om og fra Bedsteforældre for Asyl kan man kigge på www.bedsteforaeldreforasyl.dk - og her tilmelde sig nyhedsbrev


RSS