ARKIV:  22. september 2016

Og her svarer Hardy Hansen så på spørgsmål (22. sept 16). [2 af 2 i serie]


Høring om visioner for et bedre Danmark på lørdag. D. 8. oktober kl 10 hos HK i Hovedstaden på Svend Aukens Plads nr 11.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 27. september 2016)

HØR: Hardy Hansen fortæller om hvad Netværket for Velfærd og Demokrati vil og om Høringen d. 8. september (13:16)

Hardy Hansen talsmand for Netværk for Velfærd og Demokrati fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio (d. 22. september 2016) om de tanker der kunne komme ud af at lade borgerne formulere en politik og som skal sætte et stop for den dominerende og uhæmmede kapitalismes grådige virke og stoppe de ødelæggelser af naturressourcer og nedslidning af mennesker for kortsigtede profitinteresser..
Vi hører kort om alle de forringelser såsom forøget ulighed med flere fattige igennem regeringers sociale forringelser, smadret dagpengesystem, katastrofale forringelser af efterløn, førtidstidspension, sygedage og arbejdsmiljølov, som borgerne i Danmark de senere år har måttet tåle og som nu må stoppes og vendes ved at give samfundsudviklingen en ny kurs.

Derfor inviterer Netværk for Velfærd og Demokrati lønmodtagere fra hele landet med til en
Høring om visioner for et bedre Danmark på lørdag. D. 8. oktober kl 10 hos HK i Hovedstaden på Svend Aukens Plads nr 11, og hvortil repræsentanter fra partier med rod i arbejderbevægelsen er inviteret med: Lea Wermelin SD, Pia Olsen Dyhr SF og Pelle Dragsted EL samt Alternativets Rasmus Nordqvist.Og endvidere repræsentanter fra fagbevægelsen ved Morten Skov Christiansen, LO-næstformand og Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagogerne, aktiv i Velfærdsalliancen

Hardy Hansen fotæller så i interviewet her om nogle af de ideer som er nedfældet i et 7-siders tekst "For et bedre Danmark" , og her refereret i stikord efter talsmanden:
Danmark skal udnytte og udvikle styrkepositioner indenfor det grønne bl.a. med offentlig produktion.
Bedre økonomisk sikkerhedsnet (bl.a for at redde flexicurity) med penge fra en progressiv beskatning, som borgerinddragelse næppe ville ødsle væk på dyre kampfly
Når "det skal kunne betale sig at gå på arbejde" så sæt minimumslønnen op ,
Tryghedsreform der minimerer udflytning af arbejdspladser jf de mistede 175.000 arbejdpladser i 2008-9
Den offentlige sektor skal styrkes og ha lov at investere i fremstillingssektoren og udnytte ansatte viden
Offentlig bank der kan støtte offentlige virksomheder mm som supplement
Økonomisk demokrati. CEVEA har beregnet at lønmodtageres medindflydelse ville give gevinst på 225 mia kr om året. Alle disse forslag tænkes at kunne indgå i en alternativ politik.

Herefter svarer talsmanden for Netværk for Velfærd og Demokrati på nogle spørgsmål som hvorvidt Dansk Folkeparti kan tænkes som samarbejdspartner jf. SDs nye linje, og om hvordan det globale perspektiv på løsninger også er væsentlige?:
HØR: Og her svarer Hardy Hansen så på spørgsmål (22. sept 16). (20:24)


Foto fra (Dialog-optag af navnkundige demo med bl.a Aukens svanesang) 18.06.2009 af gif Hardy Hansen som d. 26. september 2016 fylder 83 år.

Nyhedsbrev nr. 21 for Velfærd og Demokrati med Invitation med Dagsorden til Høring lørdag d. 8. oktober kl. 10 hos HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11. Her kan man også læse hvem der sidder i Netværk ofr Velfærd og Demokratis arbejdsgruppe.
HUSK tilmelding senest mandag d. 3. oktober til Ole Thorbek på nvd@sol.dk

Læs gerne her det omtalte Manifest: "For et bedre Danmark" fra foråret 2016 For et bedre Danmark

Følg "Netværket for Velfærd og Demokrati - der er råd til et godt velfærdssamfund, blot vi mindsker uligheden" på Facebook: Netværk for Velfærd og DemokratiEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.


RSS