Samt skatteminister Karsten Lauritzen, der også besvarer spørgsmål. [3 af 3 i serie]

Samt skatteminister Karsten Lauritzen, der også besvarer spørgsmål. [3 af 3 i serie]


Fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 1. fælles del af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds m.fl. fritids- og foreningskonference d. 12. november 2016 med oplæg fra bl.a borgmester Birgit Hansen. de 3 byrådsmedlemmer Christina Lykke Eriksen (F), formand for børne- og ungdomsudvalget, Mogens Brag (V) formand for kultur og Fritidsudvalget, Anders Brandt Sørensen,(A) formand for Plan og Miljøudvalget, samt skatteminister Karsten Lauritzen, som alle fik stillet spørgsmål og forelagt statements fra de langt over 100 veloplagte konferencedeltagere.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 22. november 2016)

[pix] Optagelser d. 12. november 2016 af borgmester Birgit Hansen(A). (18:44)

Billeder fra 1. fællesdel af foreningskonferencen:
[pix] Plakat om Foreningskonferencen
[pix] Deltagerne i Forenings- og Fritidskonferencen
[pix] Knud Hjørnholm byder velkommen
[pix] Borgmester Birgit Hansen på talerstolen

[pix] - og byrådsmedlemmerne Christina Lykke Eriksen (F), Mogens Brag (V),Anders Brandt Sørensen,(A). (47:21)

[pix] byrådsmedlem Mogens Brag
[pix] byrådsmedlem Christina Lykke Eriksen
[pix] og Anders Brandt Sørensen
[pix] byrådspolitiker-panelet + ordstyrer Martin Just

[pix] samt skatteminister Karsten Lauritzen, der også besvarer spørgsmål. (33:28)

[pix] Steen Jensen FUF giver ordet til
[pix] skatteminister Karsten Lauritzen

skatteminister KArsten Lauritzens Talepapir bl.a hvad han sagde om sine egne erfaringer fra foreningslivet, i de få minutter, der desværre smuttede pga. batterisvigt fra genopladeligt batteri.

Man kan læse om Karsten Lauritzens politiske karrierre på Folketingets hjemmeside.

Her er link til en masse Billeder fra hele foreningskonferencen som er stillet til rådighed af Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.Også spor B Aktivitetsudvikling og Spor C Foreningsfællesskab samt eftermiddagens fællesdel vil senere bliver bragt, når alle de anvendte powerpoint-præsentationer foreligger til at lægge på som støtte (Spor A Fundraising har Dialog desværre ikke fået fundraiset en 3. optager til. Men foreliggende materiale om spor A vil blive lagt på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netudgave.))

Her kan man nu høre Forenings- og Fritidskonferencens 2. fællesdel

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i Frederikshavn.

Aktivitetsudvikling - Spor B fra Forenings- og fritidskonferencen.

Hele Programmet for ForeningskonferencenEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak. 

Tilmeld: RSS