ARKIV:  12. november 2016

Lysbilledstøttet foredrag af profesor Bjarne Ibsen, SDU.om "forandring i Forening" [3 af 3 i serie]


Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i Frederikshavn.
Tre workshops sætter fra hvert sit perspektiv fokus på, hvilken betydning fællesskaberne har for samfundet, og hvad der skal til, for at kommende generatio ner fortsat engagerer sig i foreningslivet.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 6. december 2016)

1. Forandring i forening Her gives svar på, hvordan man fortsat holder en erfaren forening ung og aktiv. Oplægsholder er Torben Steenstrup, partner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne, har 10 års erfaring i foreningsudvikling både professionelt og frivilligt:
HØR: Optagelser d. 12. november 2016 af Torben Steenstrups foredrag. (48:28)

Åbn gerne Lysbilledserie der understøtter foredraget af Steenstrup
Fotos: gif Torben Steenstrup
gif + Steenstrup

2. Unges fællesskaber - mellem tryghed og spænding. Lektor Maria Bruselius Jensen, CeFU - Center for Ungdomsforskning, stiller skarpt på unges forventninger og oplevelser af fritidsfællesskaber med en helt ny undersøgelse af unges syn på fælles-skaber, gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?":
HØR: Foredrag af Maria Bruselius Jensen, Center for Ungdomsforskning. (43:51)

Lysbilleder som Maria Bruselius Jensen brugte under sin fremlæggelse Her i foto i mangel på bedre
Fotos: gif Deltagerne i spor C
gif Maria Bruselius jensen
gif og ved planchen

3. Gider de unge foreningslivet? Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, giver indblik i betydningen af foreningernes aktiviteter for medlem- mernes engagement i foreninger og samfund. Oplægget bygger på en undersøgelse gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?:
HØR: Lysbilledstøttet foredrag af profesor Bjarne Ibsen, SDU.om "forandring i Forening" (50:07)

Åbn også gerne for lysbilledserien "Gider de unge foreningslivet"? som Bjarne Ibsen baserer foredraget på.
Fotos: gif Professor Bjarne Ibsen gif - performer

Øvrige Dialog-optagelser fra Forenings- og Fritidsmessen:
Fællesdel 1.af Foreningskonferencen

Fællesdel 2. af Foreningskonferencen

Aktivitetsudvikling - Spor B fra Forenings- og fritidskonferencen.

Man finder flere billeder og opslag fra konferencen på FUF's konferenceside hvortil nok flere på vej.

Her er link til "FUF Frederikshavn" billeder fra hele konfeerencen

Hele Programmet for Foreningskonferencen


Den arrangerende organisation: FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

og medarrangør: Idrætssamvirket Frederikshavn Kommune.

Hjemmeside for De danske gymnastik og idrætsforeninger, DGI som bidrog med oplægsholdere og måske tilskud.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.


RSS