ARKIV:  12. november 2016

Fra facebook til klub: Thomas Bach,med udg.punkt i Frederikshavn Mountainbikeklub (1. del) [3 af 3 i serie]


Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her sin 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencens Spor B: Aktivitetsudvikling:
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 13. december 2016)

1. Gadeidræt - De unges nye Legeplads: Rene Melvad Jørgensen, Projektleder gadeidræt, DGI, fortæller om udvikling af gade-rummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet:
HØR: Rene M. Jørgensen om udvikling af gaderummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet. (51:38)

DGI: Gadeidræt - de unges nye legeplads - lysbilleder som blev vist under foredraget.

2. foreningerne og skolereformen: Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren Møller, formand DGI, vil med udgangs-punkt i konkrete eksempler sættes lys på foreningers muligheder for faglig bidrag til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller.
HØR: Foreningerne og skolereformen af Ejnar Bo Pedersen m.fl. (42:33)3. Fra facebook til klub: Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i historien om Frederikshavn MTB, (Mountainbike-klubben.)

HØR: Fra facebook til klub: Thomas Bach,med udg.punkt i Frederikshavn Mountainbikeklub (1. del) (7:28)Øvrige Dialog-optagelser fra Forenings- og Fritidsmessen:
Fællesdel 1.af Foreningskonferencen

Fællesdel 2. af Foreningskonferencen

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i Frederikshavn.

Man finder flere billeder og opslag fra konferencen på FUF's konferenceside hvortil nok flere på vej.

Her er link til "FUF Frederikshavn" billeder fra hele konfeerencen

Dialog efterlyser flere billeder til at visuslisere konference-emnerne? svar til post@arnehansen.net eller mobil 30420818.


Hele Programmet for ForeningskonferencenEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.


RSS