ARKIV:  9. february 2017

Interview d. 9. februar 2017 med sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, med initiativtager af præstebevægelsen som blev til Et anstændigt Danmark, hvorfra hun stadig rundsender nyheder på flygtningeområdet.


Et historisk portræt af flygtningebevægelsen "Et anstændigt Danmark".
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et historisk portræt af flygtningebevægelsen Et anstændigt Danmark som tog sin begyndelse i 2005 med præsteinitiativets juleprædiken-aktion på initiativ af blandt andre sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Udbyneder, som her vil fortælle historien. De 2 andre præster der i sin tid var med i juleprædiken-aktionen under overskriften: "Der er stadig ikke plads i herberget" foranlediget af regeringen Foghs meget stramme flygtningepolitik, var Helle Myken og Knud Erik Lægsgaard. Vi hører om opstarten til "ET anstændigt Danmark" med møde på Brandbjerg højskole sammen med engagerede læger og psykologer hvor også deltog mange andre mennesker engageret i at hjælpe flygtninge eller som ønskede at være med i en organiseret modstand. Et Anstændigt Danmark ville være et holdningspåvirkende fællesskab og afholdt således 2 årlige stormøder på Brandbjerg Højskole med fremragende foredragsholdere med efterfølgende livlige og konstruktive debatter. Senere foregik også møder andre steder og i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl og SOS mod Racisme, og som der bliver lagt links til her på siden. Men Et Anstændigt Danmark deltog også i aktioner og underskritsindsamlinger og mailbaseret nyhedskommunikation.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 14. marts 2017)

HØR: Interview d. 9. februar 2017 med sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, med initiativtager af præstebevægelsen som blev til Et anstændigt Danmark, hvorfra hun stadig rundsender nyheder på flygtningeområdet. (28:49)


gif De 3 præster Bodil Hindsholm Hansen, Helle Myken og Knud Erik Lægdsgaard som tog initiativet i 2005. Her fra 1. Brandbjergmøde.
gif Bodil Hindsholm uddeler den første Brandbjergpril til ?
gif Bodoil Hindsholm taler ved fredsmarch i 2009
gif Og i 2011 hvad sker kommer flere fotos

Facebookside for Et Anstaændigt Danmark
Kommer flere links til tidligere Dialog-udsendelser fra Brandbjergmøderne

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.RSS