Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Pou Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen.

Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Pou Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen.


Til generalforsamling i Venligboerne Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal. Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalsorsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal , altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge. I den fyldige reportagen her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 7. marts 2017)

[pix] Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Pou Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen. (43:22)

Dagsorden for genralforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn
som blev publiceret på Facebooksiden Venligboerne Frederikshavn først i februar 2017
[pix] Poul Nielsen,Venligboerne Frederikshavns formand og ildsjæl
[pix] Deltagere i generalforsamlinge , ialt over 30
[pix] De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
[pix] næstforkvinden blandt andre lyttende til bestyrelsens beretning
[pix] Deltagerne ved midterbordet
[pix] Det øverste bord
[pix] Bent Pedersen dirigerer mødets gang
[pix] Kandidaten Kim Philip præsenterer sig stående, suppleant
[pix] - bestyrelseskandidat Frank Zenas ligeså valgt
[pix] og Bahman Hejazi ligeså valgt
[pix] kandidat Majid Nassan valgt
[pix] Abdulsalam Al-Bayati, suppleant
[pix] Midiya tænker sig om
[pix] Stemmeoptælling af Mesgina, Mediya og Poul skriver
[pix] Og iagttages spændt hvor stregferne sættes
[pix] Og hver vaglt bestyrelsesmedlem mødes med en klapsalve
[pix] De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Navne på nyvalgte bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Majid Nassan
Bahman Hejazi
Frank Zenas
Abdel-Qader Sido

Navne på siddende bestyrelsesmedlemmer:
Poul Nielsen
Midiya Mustafa
Maria Guldsmed-Thomsen
Amira Sied
Mesgina Solomon.

Suppleanter blev:
Kim Philip
Muhamad Ramadanc
Abdulsalam Al-Bayati

Bestyrelsens skriftlige beretning

Facebooksiden Venligboerne Frederikshavn
 

Tilmeld: RSS