ARKIV:  17. march 2017

Hvorvidt muligt for flygtninge at få det ustøttede job, som halverede ydelser og 225-timersreglen gør nødvendigt? Og om forventninger til integrationsrådet som bindeled mellem etniske minorieteter og kommunens integrationsindsats? [2 af 2 i serie]


Dialog med integrationsrådet i Frederikshavn.
Dialog bringer her et interview med integrationsrådet i Frederikshavn kommune, som nok er bedst kendt som arrangør af " Hele Verden i Frederikshavn" hvert efterår. Vi hører først om integrationsrådet som sådan og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet, som skal have flertal af etniske minoriteter. Dialogens 2. del kom for en stor del til at handle om, hvor store mulighederne var for at flygtningene, evt. med kommunal hjælp, kan skaffe sig det ustøttede arbejde , som de nedsatte integrationsydelser og 225-timers-loftet jo skulle give incitament til ifølge regeringen. Desuden om integrationsrådet synlighed og åbenhed over for de flygtninge og etniske minoritets-frederikshavnere, som integrationsrådet med sin høringsret - og forslagsmulighed, skal repræsentere og være talerør for overfor kommunens administrative og politiske ledelse, som netop et bindeled.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 28. marts 2017)

HØR: Om integrationsrådet som sådan og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet. (32:33)


HØR: Hvorvidt muligt for flygtninge at få det ustøttede job, som halverede ydelser og 225-timersreglen gør nødvendigt? Og om forventninger til integrationsrådet som bindeled mellem etniske minorieteter og kommunens integrationsindsats? (38:10)


gif Bahram Dehghan, formand for integrationsrådet og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Frederikshavn.
gif Norma Flores Nielsen medlem af integrationsrådet og Rådet for Etniske Minoriteter.
gif Anders F. Andersen leder af projekt- og integrationsafdelingen i Frederikshavn kommune.

Læs mere om Integrationsrådet i Frederikshavn

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.RSS