ARKIV:  16. june 2017

Og Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservative indgår så i dialog, desuden bidrager Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeningen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen [3 af 3 i serie]Hvad kan vi lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark?.
Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter, fra henholdvis den norske og svenske tolkningsadministration, oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor.
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 25. juli 2017)

HØR: Introduktion og Interview d. 16. juni 2017 med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen . (5:47)

Foto: gif Per Larsen, regionsrådet i Nordjylland

HØR: oplæg af Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige (21:07)


HØR: og Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservative indgår så i dialog, desuden bidrager Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeningen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen (25:55)


Find flere oplysninger inkl. kontaktdata på Translatørforeningens hjemmeside

Bladet "Kommunen" som mødeleder journalist Ronja Pilgaard kommer fra.

Hjemmesiden for Region Nordjylland hvor Per Larsen er medlem af regionsrådet, som politisk styrer regionen.

Der er valg til alle regions- og kommunalråd d. 21. november 2017. Og hertil har alle der har haft dansk opholdstilladelse i 3 år ret til at afgive sin stemme i den kommune og regionskommune man bor i. Altså også selvom man ikke har opnået dansk statsborgerskab.
RSS