ARKIV:  17. june 2017

Og den efterfølgende debat om bl.a Dansk 1, som skamløs blindgyde for analfabeter. [2 af 2 i serie]Kvinder på flugt - en beretning af Michala Bendixen på basis af mødet med dem som rådgiver i "Refugees Welcome".
Hør den erfarne og yderst kompetente Michala Bendixen fortælle om kvinder på flugt, ikke kun om overgreb på kvinder i deres sårbare situation som flygtninge, men især om hvordan kvinderne som særlig udsat flygtningegruppe hele vejen reelt på mange måder udsættes for diskrimination. Dette bl.a fordi reglerne og praksis ikke medtænker kvinders og mødres særlige problematikker.Dette gælder også i Danmark , hvor kvinder hyppigere erklæres utroværdige eller kun får midlertidigt ophold efter § 7.3 med 3 årsventetid for børn i hjemlandet, hvilket især mødrene går til grunde på. - Og desuden om hvordan regeringens idelige stramninger især viser sig at ramme flest kvinder, der jo typisk medbringer færre ressourcer mht uddannelse og arbejde. Det er såvel de nedsatte ydelser men også den under debatten omtalte men ret ukendte politisk besluttede kyniske konstruktion med analfabeters placering i blindgyden dansk 1, hvilket på diskriminatorisk vis udelukker yderligere sprogundervisning og dermed også forhindrer yderligere nødvendige kvalifikationer for at få en uddannelse og i sidste ende blive danske statsborgere og opnå valgret.(Antidemokratisk)
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. xxx. juli 2017)

HØR: Oplæg d. 17. juni 2017 af Michala Bendixen fra Refugee Welcome (36:48)


HØR: Og den efterfølgende debat om bl.a Dansk 1, som skamløs blindgyde for analfabeter. (21:42)


gif Foto: Michala Bendixen om hvordan hvinder på flugt behandles sammen med Gerd Gottlieb fra arrangøren, Bedsteforældre for Asyl.

Michala Bendixen er ildsjæl i RefugeeWelcome som tilbyder rådgivning og løbende opdatering også via nyhedsbreve.RW laver også fortalerarbejde.

Brug også den nye hjemmeside www.refugees.dk - Information on refugees in Denmark som giver ikke mindst nytilkomne asylsøgere i Danmark mulighed for at søge de relevante oplysninger, da den også er på engelsk.

OG Facebooksiden Refugees Welcome, Danmark
RSS