ARKIV:  18. june 2017

Om NHCRs forslag til "Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt. [2 af 2 i serie]Sådan kan Europa bedre beskytte og modtage flygtninge.
Dialog bringer kort interview med Kasper Elsgaard fra Institut for menneskerettigheder, der giver et resume af FNs flygtningeorganisation UNHCRs nye forslag til flygtningepolitik i EU. Det skete på baggrund af et foredrag forinden herom af Wilfried Bucchorn og Johan Frantz, alle fra UNHCR – som var på engelsk, men som bringes efterfølgende af hensyn til de mange nye flygtninge i Danmark og også efterhånden de fleste yngre født i Danmark jo forstår engelsk.

UNHCR beskriver her i egne ord situationen der har fået FNs flygtningeorganisation til at lave sit eget forslag vedr. EU-området med flygtningenes tarv i fokus.
UNHCR’s forslag til at genopbygge tilliden gennem bedre forvaltning, partnerskab og solidaritet.
De seneste år har været usædvanlige i Europa, da mere end én million flygtninge og migranter har begivet sig ud på farlige rejser over Middelhavet i håb om at komme i sikkerhed i Europa. Mange europæiske lande var ikke tilstrækkelig forberedte på det store antal mennesker, der ankom, og flere steder brød kaos ud. Europa har brug for at være forberedt på at håndtere et fortsat højt antal ankomne flygtninge og migranter, og EU har derfor brug for en ny, modig og brugbar tilgang.
FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har en vision for, hvordan dette kan opnås – hvordan flygtninge kan beskyttes bedre, hvordan EUs medlemsstater kan være bedre forberedt og hvordan der kan etableres et fælles asylsystem, der bygger på solidaritet og virker i praksis. Kom og hør om UNHCRs forslag til ”Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt” - stil spørgsmål og del dine synspunkter. Arrangementet vil foregå på engelsk.

Foredraget holdtes d 18. juni 2017. Man finder link til både den dansk- og den engelsksprogede udgave her på Dialogs hjemmeside (sendt i FLR-Dialog d. 15. august 2017)
Interview d. 18. juni 2017 af Kasper Elsgaard IMR og Wilfried Bucchorn og Johan Frantz begge fra UNHCR, FNs Flygtningehøjkommissariat.


HØR: Interview med Kasper Elsgaard IMR

HØR: Om NHCRs forslag til ”Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt
fortalt af Pia Prytz Phiri, Wilfried Bucchorn og Johan Frantz - Alle UNHCR

gif UNHCRs sammenholdt med EU-kommissionens forslag til ændring af Dublin-aftalen

UNHCRs forslag til ”Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt”

Better Protecting Refugees in the EU and Globally: UNHCR's proposals to rebuild trust through better management, partnership and solidarity


RSS