ARKIV:  9. february 2018

Den hyppige gæst på asylcentre, Frank Zenas om lukning af asylcentret i Frederikshavnog sætter lukningen ind i et større perspektiv med udgangspunkt i Socialdemokratiet nye flygtningepolitik.


Den hyppige gæst på asylcentret, Frank Zenas om lukning af asylcentret i Frederikshavn og hvordan han ser det i et større perspektiv mui. S-forslaget
Dialog har i anledning af at asylcentret for asylsøgere i Frederikshavn skal lukkes til maj 2018 og de 400 beboere herunder mange børnefamilier, inden da flyttes til andre centre, - hvis de ikke inden da har fået asyl eller er blevet udvist, - så nu ringet til Frank Zenas på Dybvad-kanten, fordi han og hustruen Ann har sin gang på asylcentret i Frederikshavn. Ud over asylcenterlukningens betydning for det frederikshavnske lokalsamfund, så bliver det til en længere samtale omkring hele den europæiske asylpolitik og flygtningenes tarv. Og det sker med udgangspunkt i en analyse af det nylige forslag fra den socialdemokratiske ledelse om at gå enegang og deportere flygtninge der af egen drift ankommer til Danmark til forventede sorteringslejre i flygtningenes nærområder. Hvorefter de anerkendte flygtninge så vil blive overladt til FNs flygtningeorganisation UNHCR at skabe en fremtid for i villige udviklingslande - lokket af at Danmark så vil målrette sin udviklingsbistand til de lande der vil huse lejre og genhuse og genbosætte de flygtninge som Danmark har deporteret. I stedet for deportationen, der skal demotivere flugt til Danmark, så vil Mette Frederiksens Sosialdemokrati, så i det omfang et politisk flertal mener at danskerne magter det, kunne modtage det dobbelte af de 500 FN-kvoteflygtninge som Danmark tidligere i en årrække har taget imod. Samtalen kommer dog ikke nærmere ind på årsager til flygtningenes henholdsvis indvandreres vandringer. OG specielt årsager til krigsflygtninge er et tabuemne i den danske flygtningepolitiske diskurs, og som må analyseres for at finde bæredygtige løsninger i den internationale politik som Danmark er en del af.


HØR: Den hyppige gæst på asylcentre, Frank Zenas om lukning af asylcentret i Frederikshavnog sætter lukningen ind i et større perspektiv med udgangspunkt i Socialdemokratiet nye flygtningepolitikgif Ann og Frank Zenas på generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn i vinteren 2017

gif Frank Zenas arrangerede i Frederikshavn en Marsh for et mere menneskeligt samfund" på FN's menneskerettighedsdag d. 20. juni 2017

gif Ann Zenas og afghansk asylsøger reparerer plakat

gif Afgang fra Asylcentret i Frederikshavn

gif Frank Zenas taler på Fisketorvet

gif "No one leaves home unless the home is a mouth of a shark"

gif Be Kind to Refugees"

Lyd og billedoptagelser fra Frank Zenas 1. demo i Frederikshavn d. 8. april 2017

Man kan kontakte Frank Zenas på

frank@zenas.dk
RSS