ARKIV:  12. february 2018

Atif i dialog om opgaver og udfordringer som ny formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune. [2 af 2 i serie]


Integrationsrådformand Atif Jamal fortæller om sin baggrund og er i dialog om opgaver og udfordringer
Interview med den nyvalgte formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune Atif Jamal om hans baggrund som uddannet kemiingeniør og ansat hos Roblon som udviklingsingeniør og i sin fritid engageret i at opbygge et levedygtigt cricketmiljø i Frederikshavn. Men i anden og største del snakkes om de opgaver og udfordringer som den nyvalgte integrationsrådsformand nu er stillet overfor og ikke mindst på baggrund af skærpede lovkrav og den stadig hårdere tone som debatten - især fra landspolitikeres og -landsmediers side – føres i. Dialogs interview foregik d. 12. februar 2018 – i selvsamme stund som Atif var blevet valgt som formand.
(sendes 14. marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 12. februar 2018 med nye formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune, udviklingsingeniør Atif Jamal.


HØR: Atif Jamal fortæller om sin baggrund og integration i Danmark


HØR: Atif i dialog om opgaver og udfordringer som ny formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommunegif Atif Jamal nyvalgt formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommue


Interesserede kan kontakte integrationsrådsformand Atif Jamal via mailadressen: atifjamal50@gmail.com

Interesserede kan finde Oplysninger om integrationsrådet i Frederikshavn kommune Bl.a kan man finde oplysninger om hvordan man søger integrationsrådet om tilskud til integrationsaktiviteter og man kan tilmelde sig et nyhedsbrev fra intebvgrationsrådet typisk om dagsordener og referater fra integrationsrådets møder.

Interesserede kan læse et nyligt udkommet referat fra integrationsrådsmødet d. 12. februar 2018 hvor man bl.a kan læse om Integrationsrådets konstituering, - Mødekalender 2018,, - Økonomi , - Integrationspris 2017, - Bydelsmødre i Frederikshavn Kommune, - sommerskole, - Familielejr for flygtninge, - Trafik sikkerhed for flygtninge, - Orientering fra ledelsen (i center for arbejdsmarked?) om beskæftigelsesplan 2018 og Hele Verden i Frederikshavn 2018, - Åben drøftelse af forslag vedrørende svømmehal, besøgsvenner, bonusbedsteforældre, møder mellem indfødte borgere og integratkionsborgere for at fjerne barrierer og afstande.
RSS