ARKIV:  22. march 2018

Vi hører især Formanden for Venligboerne Frederikshavns støtteforening Poul Nielsen.


Til generalforsamling i Venligboerne Frederikshavn d. 22. marts 2018
Vi hører formanden Poul Nielsen åbne og Jørgen Lindberg blive valgt som dirigent. Dernæst hører vi Poul Nielsen aflægge bestyrelsens beretning inklusive uddeling af ris og ros, aflægge regnskab efter et godt år på grund af genbrugsbutikken. Poul Nielsen lede også forhandlinger om nedsættelse af bestyrelsens antal fra 9 til 7. Bestyrelsen kom efter valg til at bestå af følgende Amira Said, Poul Nielsen,. Midiya Mustafa, Mesgina Solomon, Helga Lindel. Bahman Hejazi,Majid Nassan
Optagelse d. 22. marts 2018 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn , hvor vi gennemgående hører formanden Poul Nieslen.
(Oploadet d. 3.april 18 og sendes xxxxxxxxx april 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.).


HØR: Vi hører især Formanden for Venligboerne Frederikshavns støtteforening Poul Nielsengif Poul beretter til generalforsamlingen om hvordan året 2017 er gået

gif - og tilhørervinklen

gif Børnene var med

gif Planche over det repræsentative demokratis struktur, som var opstillet i lokalet hos AOF-sprogskolen

Her er Venligboerne Frederikshavns Facebookside: Venligboerne Frederikshavn hvor man kan finde oplysninger om kontingentbetaling åbningstider mv.

- og her er FB-siden for: Venligboerne Genbrug Frederikshavn

Her kan man høre reportagen fra Venligboerne Frederikshavns Generalforsamling d. 2. marts 2017 -som der refereredes til ovenfor.


RSS