ARKIV:  30. april 2018

Sygeplejerske Lotte Peacock og psykolog Ane Fosse fortælle om hvordan de arbejder på gigtforeningens sanatorium SANO i Middelfart og hvordan man kan lære at tackle smerter og mestre dem. [3 af 3 i serie]


Om gigt fra Gigtforeningens folkemøde på Frederikshavn gymnasium og HF
Om Gigt som er Kroniske smerter i muskler og led? Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Gigtforeningens folkemøde herom d. 30. april 2018 på Frederikshavn gymnasium. Vi hører først overlæge og professor Mogens Pfeiffer Jensen, Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital fortælle om Kroniske smerter i muskler og led hvad ved vi og hvordan kan vi behandle dem?
dernæst professor og forskningsleder Karen Søgaard om Smerter i muskler og led skyldes arbejde – og kan de forebygges? Endelig hører vi sygeplejerske Lotte Peacock og psykolog Ane Fosse fortælle om hvordan de arbejder på gigtforeningens sanatorium SANO i Middelfart og hvordan man kan lære at tackle smerter og mestre dem.
De lysbilledserier, som blev brugt til at understøtte de respektive eksperters foredrag, kan man finde på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog/ sammen med lydoptagelserne. (afventer dog stadig powerpoint brugt ved det sidste oplæg)
(lagt op d.18. maj 2018 og sendt 23. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 30. 04.18. af foredrag af Mogens Pfeiffer, Karen Søgaard og Lotte Peacock og Ane Fosse.


HØR: Overlæge og Mogens Pfeiffer Jensen, fortæller om Kroniske smerter i muskler og led – hvad ved vi og hvordan kan vi behandle dem?


Pfeiffers powerpoint
som bør ses samtidig med aflytningen af hans foredrag

HØR: Professor Karen Søgaard om arbejdsrelateret gigt og behandling af det.


proff. Karen Søgards powerpoint om mulige øvelser mod gigt -bør ses samtidigt med aflytningen

HØR: Sygeplejerske Lotte Peacock og psykolog Ane Fosse fortælle om hvordan de arbejder på gigtforeningens sanatorium SANO i Middelfart og hvordan man kan lære at tackle smerter og mestre dem.

Dialog afventer at få tilsendt powerpoint, som blev brugt i forbindelse med foredragene?

gif Forside til Powerpoint til foredrag af professor Mogens Pfeiffer Jensen

gif Definition på smerte

gif Publikum i Festsalen på Frederikshavn gymnasium

gif Tilhørerne fik sig rørt i zomba

gif Forside på den powerpoint som professor og forskningsleder Karen Søgaard brugte i sit foredrag om Smerter i muskler og led skyldes arbejde – og kan de forebygges?

gif Grafisk fremstilling af smertens dimensioner og udvikling

gif Patienters typiske smerteforløb

gif Strategier i forhold til accept

gif Hvor behov for politisk handling:

gif Gigtforeningen tilbudRSS