ARKIV:  30. june 2018

Arrangør og vendelbo Gitte Madsen fortæller om ideen med "Den lille røde Festival" med Mottoet: "En anden verden er mulig". [4 af 4 i serie]


Om udfordringer på arbejdsmarkedet, i "jobcentrets ofre" og for flygtninge optaget på "Den lille Røde Festival i Vildmoseporten
Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 30. juni 2018 ”Den lille røde festival” som afholdtes i Vildmoseporten i Store Vildmose i Vendsyssel og optog følgende taler og interviews.
Emil Olsen, koordinator for WFTU, Faglig verdensforbunds Ungdomssekretariat, som dog mest talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder på for arbejdsløse og invaliderede. Dernæst hører vi Kim Madsen som talsperson for ”Jobcentrets ofre” og endelig hører vi socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på ligefod. Endelig får vi et lille interview med en af ildsjælene blandt arrangørerne af ”Den lille Røde Festival” med mottoet ”En anden verden er mulig”, Gitte Madsen


HØR: Emil Olsen, talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder for arbejdsløse og invaliderede


HØR: Kim Madsen som talsperson for ”Jobcentrets ofre”HØR: Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på ligefod


HØR: Arrangør og vendelbo Gitte Madsen fortæller om ideen med "Den lille røde Festival" med Mottoet: "En anden verden er mulig"


gif Emil Olsen taler

gif Kim Madsen "Jobcentrets ofre"

gif Socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan på talerstolen

gif Den lille røde festival i vildmoseportens lade

gif Arrangøren og vendelboen Gitte Madsen

gif Trængsel i vildmarksporten

gif Birthe Sørensen takker for indsamlingen til Dagbladet Arbejderen

gif Helge Ratzer samler underskrifter for dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben

gif Der blev også tid til hygge ude i solskinnet på Vildmoseportens gårdplads

gif - og i teltene

Netside for Den lille røde FestivalRSS