Arrangør og vendelbo Gitte Madsen fortæller om ideen med "Den lille røde Festival" med Mottoet: "En anden verden er mulig". [4 af 4 i serie]

Arrangør og vendelbo Gitte Madsen fortæller om ideen med "Den lille røde Festival" med Mottoet: "En anden verden er mulig". [4 af 4 i serie]

Om udfordringer på arbejdsmarkedet, i "jobcentrets ofre" og for flygtninge optaget på "Den lille Røde Festival i Vildmoseporten
Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 30. juni 2018 ”Den lille røde festival” som afholdtes i Vildmoseporten i Store Vildmose i Vendsyssel og optog følgende taler og interviews.
Emil Olsen, koordinator for WFTU, Faglig verdensforbunds Ungdomssekretariat, som dog mest talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder på for arbejdsløse og invaliderede. Dernæst hører vi Kim Madsen som talsperson for ”Jobcentrets ofre” og endelig hører vi socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på ligefod. Endelig får vi et lille interview med en af ildsjælene blandt arrangørerne af ”Den lille Røde Festival” med mottoet ”En anden verden er mulig”, Gitte Madsen


[pix] Emil Olsen, talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder for arbejdsløse og invaliderede

[pix] Kim Madsen som talsperson for ”Jobcentrets ofre”


[pix] Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på ligefod

[pix] Arrangør og vendelbo Gitte Madsen fortæller om ideen med "Den lille røde Festival" med Mottoet: "En anden verden er mulig"

[pix] Emil Olsen taler

[pix] Kim Madsen "Jobcentrets ofre"

[pix] Socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan på talerstolen

[pix] Den lille røde festival i vildmoseportens lade

[pix] Arrangøren og vendelboen Gitte Madsen

[pix] Trængsel i vildmarksporten

[pix] Birthe Sørensen takker for indsamlingen til Dagbladet Arbejderen

[pix] Helge Ratzer samler underskrifter for dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben

[pix] Der blev også tid til hygge ude i solskinnet på Vildmoseportens gårdplads

[pix] - og i teltene

Netside for Den lille røde Festival
 

Tilmeld: RSS