ARKIV:  7. january 2019

Forfatteren Pia Sigmund fortæller om sin nye bog:"Danske Unge - Gode historier om den danske mangfoldighed".


Pia Sigmund fortæller om sin nye bog:"DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed".
Hør den kendte forfatter Pia Sigmund fortælle om sin nyeste bogudgivelse ”DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed” som bliver udgivet i disse dage. Pia fortæller os også i resume et par af de eksempler på flygtningebørns vellykkede integration, som hendes bog er så rig på autentiske fortællinger om. Desuden interviewes Pia Sigmund om integrationskonceptet ”2 timer om ugen” hvor en voksen indfødt dansker får besøg i sit hjem af et flygtningebarn på 3 til 8 år og hvor de snakker og leger og lærer sammen. Et projekt som har kørt 10 år i Odense og nu starter op i Esbjerg og måske andre steder. Dialogs interview med Pia Sigmund, som også er med i Bedsteforældre for Asyl foregik d. 7. januar 2019.

Pia Sigmund skriver om sin nye bog Danske Unge:
”… De hedder Ayse og Avin, Jamil og Jullnar, Takin og Tolgahan. De er børn og unge i seks danske familier. Jeg har kendt dem i flere år. Bogen er et skulderklap til dem.
De 22 unge er med til at vise, at der løbende sker en positiv udvikling omkring integrationen, og at mange (tidligere) problemer har bedret sig i løbet af de sidste ti år. Statistik og undersøgelser bekræfter det. Færre problemer - men højere retorik.
For der er noget, der ikke stemmer. Daglig hører vi om flygtninge og indvandrere som store problemer. Men de allerfleste unge klarer sig godt, gør sig umage med at uddanne sig og få et arbejde, er en ressource for Danmark. Statistisk set er de de fleste.
Gennem 22 historier viser denne bog, at vi kan være stolte over de dygtige unge, og at vi kan være tilfredse med den måde, mange flere indvandrere og flygtninge nu er blevet en del af det danske samfund. De fortjener ros og imødekommenhed, ikke nedgørelse. Bogen er også en personlig historie, idet jeg har kendt de unge og deres familier gennem mange år.
Bogen giver et fingerpeg: Kan vi overføre disse unges gode historier til andre familier, hvor livet i det danske samfund ikke fungerer? Hvorfor klarer de sig godt? Kan de vise os vejen til god integration?
DANSKE UNGE er en positiv skildring, ikke en debatbog, med vægt på de gode historier, underbygget af statistik og data – og med dejlige billeder af de unge. …www.piasigmund.dk ” (Lagt på nettet d. 14. januar og sendt d. 16. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 7. januar 2019 med forfatteren Pia Sigmund, nys skrevet "DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed" samt mediniativtager til integrationsprojektet "2 timer om ugen".


HØR: Forfatteren Pia Sigmund fortæller om sin nye bog:"Danske Unge - Gode historier om den danske mangfoldighed"


Hjemmeside for Pia Sigmund piasigmund.dk" <br>">Pia Sigmund

gif Forsiden af den omtalte bog "DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed"

gif Pia Sigmund sammen med flygtningedreng fra Eritrea i arrangementet "to timer om ugen"

gif Og Pia med dreng med afghansk baggrund som er født i Danamrk

Bogen ´DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed´ kan købes hos forlaget Ravnerock. Adressen er www.ravnerockforlaget.dk Pris 150 kr. plus porto 40 kr.


RSS