ARKIV:  7. may 2019

Torben Krogh fortæller om kulturel integration af flygtninge på arbejdsmarkedet i Kolding kommune.


Succes med kulturel integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.
I Dialog her fortæller projektleder og antropolog Torben Krogh hos det internationale konsulentfirma Aperian Global om uddannelse af såvel nytilkomne syriske som ældre flygtninge til at forstå normer og forventninger på det danske arbejdsmarked og herunder også sig selv og sine muligheder herudfra. Men det drejede sig om også uddannelse af kommunens jobkonsulenter og virksomheders personale til at forstå hvilken anderledes kultur, som flygtninge, kollektivt som individuelt, har med i bagagen.
Og det er alt sammen med det formål også at kunne se den enkelte flygtning som en unik personlighed, hvis personlige kompetencer det er væsentligt at få kortlagt for at kunne hjælpe med til at skabe et godt jobmatch.
Torben Krogh vurderede samarbejdet med Kolding kommune positivt. Og på baggrund af sine erfaringer mente Torben Krogh, som projektansvarlig, at de positive erfaringer med kulturel integration på arbejdsmarkedet i Kolding, godt kunne overføres til andre kommuner. De største udfordringer ville nok være tænkning i isolerede kasser som barriere for at se på den enkelte person som en unik helhed der havde sin egen flygtningehistorie og egne oplevede erfaringer i Danmark og som det så drejede sig om her ud fra at hjælpe på vej. Og så kunne der være behov for at sænke fordoms-paraderne. Interviewet blev optaget d. 7. maj 2019


HØR: Torben Krogh fortæller om kulturel integration af flygtninge på arbejdsmarkedet i Kolding kommune


gif Torben Krogh senior account global Manager

Man kan læse mere om Torben Kroghs firma og dets integrationsvirksomhed på tværs af kulturer på Aperian Global

Interesserede i at høre mere om Torben Kroghs integrationsprojekt i Kolding er velkomne til at kontakte ham via mailadressen tkrogh@aperianglobal.com

RSS