ARKIV:  10. november 2002

Foredrag af fredsforsker Jan Øberg, TFF i Aalborg NGO-Forum d. 27. oktober 2002


KRIG mod IRAK - er der andre løsninger?(10. november 2002)

KRIG mod IRAK - er der andre løsninger? Optagelse af møde med fredsforsker Jan Øberg i Aalborg NGO-Forum d. 27. oktober Direktøren for TFF ( Transnationale stiftelse for Fred og Fremtidsforskning) i Lund fortæller bl.a. fra sin "fact Finding mission" i Irak, hvor han har haft samtaler på mange niveauer, samt talt med lederne for FN, UNICEF, CARE, Røde Kors, UNDP etc.

Jan Øberg kommer bl.a. ind på baggrunden for konflikten, de økonomiske interesser, Danmark og EU´s muligheder for at spille en positiv rolle for at skabe ikkevoldelige løsninger på problemerne...

Velkomst ved Leif om arrangøren Aalborg NGO-forum med støtte fra fond under udenrigsministeriet.

Jan Øberg takkede arrangørerne. Det er vigtigt at der er nogle der slider med sådanne møder og i øvrigt prøver at holde den demokratiske debat-tradition i hævd og kæmper for det multikulturelle udsyn, som jo er under pres i Danmark nu. I øvrigt er mange Non-government-organisationer i løbet af de sidste 20 år måske gledet til at blive Near regeringsorganisationer. Sverige hvor jeg nu bor er desværre også gledet og vil nok ende med støtte en resolution for krig. Øberg er inspireret af pacifisten Aage Bertelsen, som var rektor for Århus katedralskole, hvor han var elev. Aage Bertelsen havde skrevet bogen. Her er dit våben
Øberg var glad for at udenrigsministeren havde gjort noget godt ved at bidrage økonomisk til arrangementet da det ellers er gruopvækkende hvad Danmark nu gør. Danmark er nu for anden gang nu i aktiv krig - denne gang i Afghanistan.

Øberg havde arbejdet som fredsmægler på Balkan bl.a. mellem Serbien og Kosovo i 10 år. Var i Beograd under bombningen for at vise solidaritet med det serbiske folk, men der var for få intellektuelle tilstede. Det er der også for få der nu overfor folket i Irak hvor Øberg senest har været og som man måtte få medfølelse med. Irakerne lider meget under 12 års sanktioner. Danmark deltog 2 nætter i bomninger i Jugoslavien. Ikke nødvendigt at bombe kunne være løst tidligere på fredelig måde, men det internationale samfund, som blot er nogle få præsidenter, havde ikke viljen.

Som rejsende fredsmægler skrev Øberg i 1992 rapporten "Prevention war in Kosovo" og kontaktede FN mv. Kosovo-interventionens forløb er et godt udgangspunkt for at vurdere hvad der kan ske med Irak. Det "internationale samfund" har sat sig selv i fængsel i Kosovo. Hvis ikke Kosovo bliver selvstændig stat så får man terror fra albanere Og hvis man gør Kosovo selvstændig så får man vrøvl med kosovoalbanere udenfor og mange stater vil være imod det, da det vil give inspiration til deres egne minoritetsbefolkninger. Nu skal vi de næste 20 år betale for at Kosovo er et internationalt protektorat med 40000 soldater og 30-40000 civile
Under dække af NATO-besættelsen fordrev kosovoalbanerne serberne for øjnene af NATO, FN-politi og NGO-organisationer. Og gennemførte den omvendte etniske udrensning. Den etniske udrensning blev accepteret med henvisning til Milosevic ugerninger. Kosovo har i dag ingen selvstændig økonomi, Kosovo er i dag centrum for international mafiavirksomhed , der er ikke lov og orden, der er ikke demokrati selvom der er afholdt 3 valg, og der er nu et uendeligt meget større had mellem serbere og kosovoalbanere.

Krigen kom i stand fordi CIA og den vesttyske efterretningstjeneste besluttede sig for i 1993-94 at uddanne og bevæbne UCK-albanerne med deres egne hær - bag om ryggen på demokratiske valgte pragmatisk pacifistiske Rugova. Man byggede med våbenmagt op de mest ekstremistiske bøller som NATO så senere leverede luftstøtte til. I Serbien faldt Milosevic pga. en ikkevoldelig folkeopstand af 30000 mennesker som vandrede til Beograd og sagde, at nu kunne det være nok. Ikke pga. krigen for herunder sluttede alle op bag Milosevic. Man undgik nok blodsudgydelser på grund af at der var lavet en forhåndsaftale om at politiet ikke skød på demonstrerende. Civil ulydighed overfor overmagten og ved at vægre sig mod at adlyde ordrer fra overordnede i politi- og specialstyrker. Det har aldrig stået på avisernes forsider, at den kolde krig afsluttedes af en ikkevoldelig folkelig aktion. Det var også ikkevold der væltede Marcos i Fhilipinerne. Også i Polen vandt Solidarnoc ved ikke vold. Også Shahen af Iran, et af de mest modbydelige regimer, faldt ved ikke vold. Medierne forstår ikke at ikkevold er stærkere end vold. Det er vigtigt at gøre opmærksom på når det lykkes for ikkevold at gennemføre løsninger som vold ikke har kunnet

Men det var en misforståelse at Milosevic blev bragt til Haag. Premierminister Gingrich troede han fik milliarder af USA herfor ved at han udleverede bag ryggen på præsident Kustunica. Milosevic var længe brugt som allieret af vesten ( ligesom Saddam Hussein har været så længe man havde brug for ham) , - bl.a. vha. Milosevic den der kunne levere varen i Dayton-aftalen. Men nu sidder han altså i Haag hvor han er sin egen advokat og har afsløret en del af hvad vesten har gjort Vil nu gerne indkalde Clinton og Albright som vidner i Haag, men tvivlsomt om Milosevic får lov og dermed en retfærdig proces. Bush ønsker ikke flere for retten Vladic og Karadic kommer der ikke. De ved for meget om vesten skjulte politik med våbenhandler mv.

Vi har nu set vestens konfliktstyring i Kosovo, Somalia Afghanistan, men der er ingen selvkritisk diskussion af resultaterne og om man kunne have gjort det anderledes. Men nu står man altså overfor den vanskeligste opgave. I Irak har man ikke engang kunnet finde en intern opposition at samarbejde med som med Karzai i Afghanistan.

Øberg mener vesten har lavet dårlig konfliktstyring. Nogle troede det var let I 1992 sagde Øberg på et møde med ledende socialdemokrater, bl.a. at det var en fejl at anerkende Kroatien. Det der skete på Balkan kunne ændre verden mere end murens fald. Men Nyrup mente han måtte have forelsket sig i Balkan.

Jeg tror der bliver bombet i Irak. Men vi burde være forsigtige ud fra de fiaskoer vi allerede kender med forsøg på "fredsskabelse". Måske er Balkan nu kapslet ind til lokale krige, jeg håber stadig vi undgår krig i Makedonien. Men Irak er noget andet større og sværere. Irak har større regionale og globale dimensioner som kan få værre konsekvenser. Vi har kun fået fat i Milosevic af alle de vi er gået i krig imod Øberg mener, at en ordentlig intellektuel kritiserer først og fremmest sine egne. Ved alle at Danmark i øjeblikket bombarderer hver aften og nat i Afghanistan under amerikansk ledelse og med de mest avancerede F-16-fly. - selvom man offentligt påstår der er fred.

. Der er noget galt med dansk sikkerhedspolitik som Øberg påpegede at han skrev allerede i 1981. Se Danmark går i dag endog foran i barbari og dumhed ved følgagtighed overfor USA. Sverige deltager trods alt ikke i at bombe.

Hvad skal vi så gøre vedr., Irak - udover at vi må gøre hvad vi kan for at forhindre den ved at påpege konsekvenser og det umoralske - spørger Øberg..

Det er for det første , at det er ikke nok at vi er en antikrigsbevægelse vi må blive en fredsbevægelse. Vi må anvise andre midler til at løse de problemer der er og Saddam Hussein er et problem Og så må vi spørge, hvorfor de ikke bliver brugt

Det andet er at jeg gerne vil præsentere et program nogle ideer om hvad vi kan gøre inden man begynder at kriges. Vi må udfordre magthaverne på hvad de selv siger. Inden I begynder at kriges har I så tænkt på….. og hvis de ikke har tænkt på det, så er det vigtigt at få en offentlig debat. Øberg deltager dog gerne i demonstrationer imod krigen bl.a. af moralske grunde. Men man må også kunne anvise alternativer ellers hæver krigstilhængernes blot paraden: Har I ikke andet end lade Saddam køre videre og så har han kærnevåben om 5 år og kan true os alle sammen. Til det skal vi have nogle gode svar. Vi havde rimeligt gode svar mht. Kosovo med at mægle. Det er en fælles opgave for os at sige noget konstruktivt. Vi må som konfliktlæger kunne anvise alternativ medicin Det er så lidt kreativt i den vestlige magtelite , "War is the only plan in town". Vi der ønsker et andet samfund må have en stor chance nu, hvis vi virkelig vil bruge den.

Bush er trods alt den eneste der gør noget aktivt medens vore egne landes ledere blot ser måbende til og siger jah til det hele af frygt for at komme i skole Her har Øberg lige en parentes: Den organisation jeg arbejder for, TFF har 80 frivillige medarbejdere og er ikke afhængige af statspenge TFF mistede støtte fra den svenske stat efter at have været i CNN. De pæne ord om at hylde den frie og uafhængig debat er åbenbart en myte. Det er en skandale i Danmark, at al sikkerhedspolitisk forskning nu skal samles i udenrigsministeriet under Uffe Ellemann Jensen formandskab.

Når man er betalt af staten og hver dag omgås statslige embedsmænd så er det svært med fri kritisk forskning, det bliver statsvenlig forskning. Derfor har Øberg selv forladt der er for få uafhængige fredsforskere og for få i den danske debat og for få der rejser ud til konfliktområderne. På www.Transnational.Org kan man læse om Den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning Man kan løbende få de gratis analyser der nu når ud til 25000 mennesker ved at skrive til tff@transnational.org og melde sig som abonnent

Langsom kvælning Det er en stor misforståelse at sanktionerne giver Irak mulighed for at udvikle samfundet. Heller ikke efter lempningen med 1996-ordningen med olie for føde, som blev lavet efter at konsekvenserne af de hidtidige sanktioner med den irakiske befolknings stigende dødsrater som følgesvend var blevet uacceptable for en voksende kritisk verdensopinion. Olie for mad-programmet giver Irak lov til frit at eksportere så meget olie det ønsker. Men pengene bliver indkasseret af FNs sanktionskomite, som selv bruger de 47 % af olieindtægterne til dels at administrere FN-systemet i Irak og FNs sanktionskomite i New York. Det er bl.a. madpakker til irakerne på 2300 kalorier, medicin o.a. grundfornødenheder en gang om måneden.

Derefter tager sanktionskomiteen penge til at administrere Nordirak og en tredje del går til krigsskadeerstatning til Kuwait. Tilbage er altså halvdelen af indtægterne olieeksporten. Det er FN og sanktionskomiteen der bestemmer hvilke varer Irak må have lov at importere. Når Irak overlever på trods at landets ledelse overhovedet ikke får nogle af oliepengene i hånden, så skyldes det illegal olieeksport jf. alle de tankbiler man ser på landevejen og der har udviklet sig en mafia der tjener sig styrtende rige pga. sanktioner mens befolkningen dør og regimet overlever, ja bliver faktisk hjulpet af sanktioner

Det betyder alt sammen, at de nødvendige investeringer ikke sker F.eks. accepterer FN-systemet ikke brug af penge til skolebøger. Der er ophobet varer for 7 milliarder i FN-systemet. Blot et landemedlem i sanktionskomiteen siger nej så kan en vare ikke importeres f. eks kan man ikke importere klor til vandrensning. På den måde skaber man langsom kvælning af det irakiske samfund, når de eneste rede penge skabes ved mafiavirksomhed. Det er irrelevant at sammenligne med Cuba som den svenske udenrigsminister lige har gjort. For det første er det kun et land der laver handelssanktioner mod Cuba og for det andet er Cuba ikke underlagt en sanktionskomite der fører en kvælningspolitik.

Myter og hykleri - på trods af "den frie presse"

Vidste i det ja sådan er det når man lever med den frie presse, som jo også er friheden til ikke at fortælle… Den anden myte i vesten er at det er Saddam Hussein der dræber spædbørnene - ikke FN sanktionerne. Statsadministrationen gør faktisk sit yderste for at få hjælpen ud. De er dødeaffektive siger den tidligere FN-chef for det humanitære program i Irak. Men der er selvfølgelig altid eksempler på svigt. I øvrigt var der ikke en af de FN-folk eller humanitære organisationer vi nakkede med som mente at sanktionerne tjente noget politisk formål eller ville føre til nogen politisk løsning og det var der heller ikke en eneste, der mente at bomber eller okkupation ville være en god ide..

En tredje misforståelse er at hvis man sender våbeninspektører derned så vil man på et tidspunkt have undersøgt alt og fundet at der ingen masseødelæggelsesvåben er eller kan laves. Ingen kan give en sådan garanti og slet ikke for fremtiden. Alt kan købes.

For øvrigt sagde man i vesten ikke et ord da Saddam Hussein gassede måske hundredtusindvis af sine egne statsborgere af kurdisk oprindelse i Halabia 1988. Dengang sad vicepræsident Cheney i Bagdad uden at reagere herpå. USA støttede Saddam Hussein og det var takket være vestlig støtte at han vandt krigen. Det var Cheney der i 1992 som chef for et olieprojekteringsfirma Haley-Burton udtalte at sanktioner var en tåbelig ide. Det var samme firma der nu har bygget USA's største flybase siden Vietnam nemlig i Kosovo. Da han blev vicepræsident forlod han Haley-Burtons bestyrelse og nu har han så nogle andre holdninger til sanktioner. Moralen er ikke så høj i kliken omkring Bush. Der er nogle betænkelige ligheder med kliken omkring Saddam Hussein

Irak har ikke truet nogen siden 1990 og ikke haft borgerkrig , selvom man kan mene han er en yderst ubehagelig person Sanktionerne bliver aldrig hævet selv om både den danske og svenske udenrigsminister siger det. Amerikanerne vil blive ved at presse til der bliver anledning til krig. Ulovligt at FN delegerer sin magt til krig til USA

En anden fejltagelse at man tror at man kan invadere et land bare fordi det gør noget vi ikke synes om. Nu siger man Irak skal bombes fordi Irak er til fare for international fred. Saddams regime er utiltalende og han vil ikke acceptere det internationale sanktionsregime. Selv om Sikkerhedsrådet vedtager resolution om at USA kan bombe så bliver det ikke folkeretslig korrekt eller vil danne sædvaneret

Irak har ikke truet nogen hverken USA eller Israel. Saddam har altså intet gjort som kan berettige en bombning. Vi kan ikke støtte blot fordi USA har skaffet sig et FN-mandat. Ej heller tilstrækkelig at bombe med henvisning til at det er en præventiv foranstaltning for ellers…. Præventiv bombning er ikke folkeretsligt acceptabel Det bliver ikke lovligt for USA at bombe blot fordi det skaffer sig et sikkerhedsrådsmandat

Ifølge FN-traktaten så skal der være dokumentation for at landet er en international sikkerhedsrisiko eller har overskredet en international grænse for at gribe ind med krig Saddam Hussein er sikkert upålidelig, men han har ikke gjort noget der berettiger militære sanktioner. Irak har ikke siden 1991 truet nogen eller haft borgerkrig.

Det går altså ikke når nogle politikere siger, at hvis USA skaffer sig et FN-mandat så kan vi godt støtte det, for så må det være lovligt. Det er for resten bombningerne af Afghanistan heller ikke. Og hvordan kan man argumentere for at man kunne vente til 7 oktober med at forsvare sig selv. Det er i strid med den normale fortolkning af FN-pagtens § 51

Det er heller ikke rigtigt at våbeninspektørerne i 1998 blev smidt ud af Saddam Hussein. Det var CIA's infiltration blandt våbeninspektørerne med spioner, som stillede krav om informationer bl.a. om hvor Saddam Hussein befandt sig og disse gik videre til den israelske efterretningstjeneste Mossad o.a. irrelevante for våbeninspektionen, men som kunne bruge informationerne til at få ram på Saddam Hussein. Det var det der ophidsede Saddam Hussein.

Saddam Hussein krævede herefter en tidsfrist for våbeninspektionens varighed og han ville ikke acceptere vestlige agenter blandt våbeninspektørerne. FN's tidligere chef for det humanitære projekt, Hans Von Sponnech har fortalt mig der sad CIA mikrofoner i ambulancerne. Intet land vil til evig tid acceptere det. Der begås meget svineri af de vestlige demokratiske regeringer ER der nogen stat som vil acceptere inspektion til evig tid

Hvad kan den danske regering gøre som EU-formandsland? 1 Danmarks formandskab for EU giver enestående store muligheder for at påvirke verden i øjeblikket: Øberg foreslår at EU tager et fælles initiativ på anledning af Danmark Sverige og Tyskland. EU skal tage kontakt. Irak får ikke svar fra Solanas på sine mange henvendelser.

Nogle må tage mæglingsinitiativ, hvis vi skal undgå krig. Her er en mulighed for EU at vise at man har en fælles sikkerheds og udenrigspolitik i en situation hvor vi står overfor en konflikt med en stor spredningsrisiko. I øjeblikket er det Englands Blair contra Tysklands Schrøder. Danmark har ikke engang en ambassade i Irak en skandale. Hvordan kan det være at jeg kan rejse. Danmark trak sin ambassadør hjem. Det er kun folk der ikke ved noget om konfliktløsning, der kan hitte på at overtræde al konfliktløsnings grundregel nr. 1. Oprethold kontakten. Tåbeligt at Danmark selv har frasagt sig muligheden for at skaffe sig førstehåndsinformation.

Punkt 1 Beslut jer for at gøre noget som alternativ til USA bombeplan og besættelse efter Mac Arthur modellen.

Punkt 2 Medier, forskere, NGOere, professionelle faggrupper som læger sygeplejersker ingeniører film og kulturfolk kan beslutte at rejse til Irak og få personlig kontakt med fagkolleger m. fl. For at lære hvordan de tænker få tilsvarende til Danmark.Hvad betyder USA's trusler fol irakerne

3 øg handlen mest muligt indenfor sanktionsprogrammet. Hæv sanktioner Ignorer og Handl udenom sanktioner Se at få gang i handel og investeringer. Brug for civilulydighed i international samhandel og forretningslivet Sanktionerne bliver aldrig hævet og så må nogle andre begynde at handle med de varer som irakerne behøver.

4 genopret ambassader og stil kraftige velformulerede krav til Irak om at afskaffe masseødelæggelsesvåben, som Sikkerhedsrådet har pålagt og tillad inspektion. Men lov at inspektion må ophøre på tidspunkt. Sig at Olien tilhører Irakiske folk. Behandl folk med respekt

EU skal oprette kontakt og mæglingsgruppe der kan indlede de første skridt i retning af en forhandlingsløsning. Tag der til og tal med folk og forsøg på lang sigt at få en regional konference på fødderne lige som den OSCE-proces vi har haft i Østeuropa siden 1995, hvor parterne begynder at snakke økonomi , menneskerettigheder, forsoning. I en større pakkeløsning.

Den regionale konference må også munde ud at vi får en sikkerhedsordning for hele mellemøsten. Irakernes største sikkerhedsproblem er Israel, de oplever verden som en Zionistisk sammensværgelse. De ser et ekspansivt Israel, de oplevede Israel bombe Iraks kærnereaktor i 1981. Og de ser en infiltration, de ser USA stå bag Israel.

Vi andre må sige at der ligger en resolution om mellemøsten som Atomvåbenfri zone. Vi kan ikke sige at Irak skal afvæbne sine masseødelæggelsesvåben men lade Israel beholde sine A-våben, som nu også er installeret på 3 ubåde. Israel er en formidabel militær aktør i området Israel må trække sig tilbage fra besat område. Institutionaliser at der skal gælde de samme fælles principper over for lignende problemer. Accept af den atomvåbenfrie og masseødelæggelsesvåbenfri zone i Mellemøsten. I den givne situation må Irak gå først. Altså inspektioner af Irak, men derefter også inspektioner af Israel og andre lande til vi ved at de heller ikke har masseødelæggelsesvåben tilbage. Ellers har vi ikke nogen moralsk kapital til at fortælle Irak hvad det skal gøre.

8 Sørg for at denne mæglingspolitik gennemføres og send systematisk information hver dag til USA om forhandlingerne og deres fremskridt. Men lad jer ikke afskrække af at USA vil være stiktosset over nogle af disse initiativer.

Opbyg systematisk et alternativ til Bush regimets politik. Der er ingen mulighed for at undgå krig , hvis der ikke er andre muligheder Der er kun EU til at tage initiativet

Ellers bliver EU en dødssejler Katastrofalt at de store kører deres egen politik Hvorfor tager de små lande ikke fælles mæglingsinitiativer. Blairs England og Bush' USA bomber hver dag i de såkaldte flyforbudsområder - uden FN-mandat. Der er allerede krig mod Irak. Er det EU-politik at Blair hver dag bomber Irak? Skriv til udenrigsministeren og spørg om det er fælles EU-politik under Danmarks ledelse? Hvis det er muligt for Blair at bombe er det så ikke muligt for Danmark at tage et mæglingsinitiativ ? Hvorfor tager Danmark, Sverige, Tyskland og måske Frankrig ikke et fælles initiativ ?

Kun følgagtighed overfor USA, som kan blive livsfarlig for os pga. terror. F. eks kan koppeepidemi medføre 60 mil døde USA arbejder på at kunne vaccinere hele befolkningen på 4 dage. Det er der nok en grund til. Måske glemmer den danske regering at fortælle os om nogle af risikomomenter ved den nuværende krigspolitik..

Hvordan få 65årige Hussein til at forlade politik sammen med sine korrupte flok og hjælpe irakiske folk til et rimeligt demokratisk styre
Vi kan tilbyde Irak og det irakiske Irak at gøre noget og gør selv noget Alle trusler mod Irak ophæves, anerkend Iraks ret til at eksistere , sanktioner ophæves omgående , relationer normaliseres ambassader oprettes? Vi begynder at tale med hinanden tilbyder støtte til genopbygning efter sanktionerne , alle efterretningsagenter rejser hjem både CIA og mossad, Olien er irakernes, Skadeserstatning efter sanktionerne Vi lover EU vil samarbejde. Lover at Israel også afvæbner sine våben og sørger for hurtigst muligt en løsning på Israel-Palæstina-konflikten.

Forudsætningen er at der eksisterer en deal om at Saddam Hussein lader sig gradvist pensionere Hvorledes vil 23 mil reagere. Det vil udløse et enormt pres på Saddam Hussein som måske ser chancen. Hvordan laver vi politik der henvender sig til og udtrykker behov og samarbejde med befolkningen og ikke kun had til lederen ? Hvordan laver vi et tilbud, der ikke er til at afslå så også Saddam Hussein også indser at han må gå.

Det er i dag USA der stiller sig udenfor det gode selskab. Krav til USA om at ratificere de internationale traktater. I øjeblikket er den amerikanske regering det bølleregime det anklager andre for at være. Betaler sit FN-kontingent og respekterer FN- som højeste myndighed i det internationale samfund. At USA lover i en tiårsperiode at fjerne sin kraftige afhængighed af olie. USA skal nedruste , USA står jo i dag for halvdelen af verdens militære udgifter. Kunne stoppe.
Kan man forestille sig at den paranoide stat kunne gå lidt ned i oprustning og med forsøget på at militarisere verdenshave og verdensrummet og bygning af missilskjold, som er helt hen i vejret, og at USA trækker sine tropper ud af mellemøsten - alle sammen. Og til sidst at der udskrives nyvalg i USA, så vi på demokratisk vis kan få valgt en anden præsident. Dog næppe store chancer kommer med forslagene for at skabe tankevirksomhed. Jeg siger det for at inspirere.
Kan vi skabe en politik som ikke kun handler om at hade sanktion som jo blot styrker opslutning bag Saddam Hussein. Ikke vores opgave at vælte Saddam Hussein. Det er i bedste fald vores opgave ved ikkevoldelige midler at hjælpe befolkningen hvis den ønsker det til at vælte Saddam Hussein.

Den større ramme er , at vi nu har set 10-12 års mislykkedes konflikthåndtering i det internationale samfund som vi nu bør lære af se blot på Afghanistan som nu trues af massesult bl.a. fordi den lovede humanitære hjælp ikke er blevet opfyldt. USA har afset 200 mil. dollar til at styre informationsstrømmen for at få befolkningerne til at indse, at en krig mod Saddam Hussein er retfærdig. Det er I også ofre for. Måske sørger amerikanerne for at sådan nogle som mig ikke kommer til orde? Har den vestlige presse noget filter der kan sortere om telegrammer kommer fra markedsføringsfirmaer eller bekymrede mennesker... Øberg har oplevet at blive bortcencureret af Ekstrabladet med besked om at det var et partsindlæg han var kommet med.

Der kører 2 krige. Den i medierne og så den der faktisk foregår på landjorden. 1984 er ikke så skæv.

Orwels bog handlede om alle former for autoritære regimer og hvad der også kan ske i de vestlige kapitalistiske liberale samfund. På regeringsniveau har Danmark og EU nu alle tiders chance for at gøre noget positivt. Og man kan gøre en masse andre ting med guleroden i stedet for stokken. Brug guleroden. Traf kun velinformerede folk i Irak. De irakiske politikere jeg traf ved meget mere om os end vores politikere ved om dem!. Hver en af jer kan gøre en indsats med e-mails læserbreve til redaktioner og til udenrigsministeren så gør det indtryk. Enhver kan blive en fredsbevægelse. Vi har større magt end vi tror.

Men vi har fået at vide at vi ingen har. Bliv ved at skrive det giver magt. Befolkning kan faktisk beslutte at handle med mails og breve. Det vil blive læst. Der er ikke majoritet i noget vigtigt land for at lade USA bombe Irak. Det vil kun det udemokratiske Bush-regime som ikke er valgt men udpeget. En psykolog ville måske kategorisere Bush som analsadist Folk skal have vold fordi de ikke er rene. Det drejer sig om rengøring af den globale krop. Paranoisk - drejer sig måske om at bush ønsker hævn over Saddam Hussein som forsøgte at myrde hans far da han besøgte Kuwait efter golfkrigen. At forklare er ikke det samme som at forsvare. Det er vigtigt at vi forstår såvel Bush som Saddam Hussein uden at nogen af dem skal forsvares hvis vi vil have fred.

Følg løbende med på JAn Øbergs Transnationale Fond for freds- og fremtidsforskning www.transnational.org

HØR: Foredrag af fredsforsker Jan Øberg, TFF i Aalborg NGO-Forum d. 27. oktober 2002 (81:41)


RSS