Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Velkommen til FLR-Dialogs radiolydarkiv
om emnet FRED

FLR-Dialog er Frederikshavn Lokalradios program tirsdagsaftener, og indeholder især lokale/danske/globale integrations/ligestillings og flygtninge-emner samt ikke mindst fred, men Dialog på Frederikshavn Lokalradio er også en lokal (nordøst)vendsysselsk radio for foreninger, frivillige, græsrødder, indsamlinger, minoriteter, uddannelser, socialt udsatte og for demokrati, humanitet og velfærd i samfundet. Oversigten her på nettet er opdelt i emner øverst. Læs mere om FLR-Dialog i radio og på nettet her.

Nyt 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Alle 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  


icon icon Nyeste

Om Amnestys arbejde og hvorfor vi skal samle ind og give til Amnesty søndag d. 8. december .
Interview med Amnesty's generalsekretær Trine Christensen, hvor vi kommer vidt omkring med udgangspunkt i nærgående spørgsmål om Amnesty indsats forbliver upartisk på trods af mediers skæve dækning, - de grundlæggende og politiske rettigheder contra de økonomisk og sociale rettigheder, samt fokusering på straffedomstole contra konstruktivt fremadrettet arbejde som f.eks. skriv for liv for at redde ofre for menneskeretskrænkelser og generelt arbejde for menneskerettighedsvenlige strukturelle ændringer i verden.
Amnesty International mangler stadig mange indsamlere til husstandsindsamlingen over hele landet søndag d. 8. december, så generalsekretær Trine Christensen opfordrer alle der har muligheden til at tilmelde sig som indsamler pr mail på landsindsamling.@amnesty.dk eller pr telefon nummer 33456578
((Lagt på nettet d. 30. november og sendt d. 4. decembder 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 29. november 2019 med Amnesty-generalsekretær Trine Christensen om Amnestys arbejde og med efterlysning af indsamlere til husstandsindsamlingen søndag d. 8. december.

Peter Kofod fortæller om Snowden og masseovervågning .
Dialog var til Frederikshavn Biblioteks møde herom d. 22. oktober 2019. Her om foredragets indhold som introduceret i bibliotekets programkatalog:
"Hvad er masseovervågning egentlig og hvad betyder det for demokratiet og retsstaten? Peter Kofod var den første dansker, der lavede et interview med whistlebloweren Edward Snowden. Peter Kofod gør brug af sin kritiske sans, når han dykker ned i emner som overvågningssamfund, kommunikation og mediekritik. Få et oplysende indblik i livet for whistleblowere, der ifølge Peter er en livsnødvendighed for det demokratiske samfund."
Takket være Snowden dokumenterer Peter Kofod bl.a. at USA's NSA har bagdøre hos alle store IT-operatører, at Danmark er NSA-partner der aflytter internetkabler fra Skibsbylejren ved Hjørring, at NSA overvågede og brugte oplysninger fra FNs klimatopmøde i København i 2015 mm.
((Lagt på nettet d. 24. november og sendt d. 11. decembder 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 22. oktober 2019 af Peter Kofod foredrag om NSA's masseovervågning med brug af whistlebloweren Edward Snovdens kilder især jf vedlagte fotos

Dansk klimalov – hvorfor og hvad skal den indeholde .
Vi skal høre de danske NGOers vurdering af den danske klimaindsats og hvad en klimalov skal indeholde. Det er en optagelse d. 14. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm Danmark er stadig langt fra at leve op til Paris-aftalen og 1,5 grads målsætningen. Med den indsats der er planlagt i dag, er vi ikke på vej mod klimaneutralitet i 2050, men først om ca. 100 år – og Klimarådet har vist, at hastigheden for Danmarks reduktion af CO2 vil aftage de næste 10 år, hvor den burde forstærkes. Danmark mangler kort sagt tilstrækkelige klimamål og også en stærkere international klimaindsats.

Derfor er en række danske miljø- og udviklingsorganisationer gået sammen om et borgerforslag til en dansk klimalov, og har samlet underskrifter i raketfart. Det har fået de fleste politiske partier i Folketinget til at sige, at de nu også vil have en dansk klimalov. Men hvad skal en ny klimalov indeholde for at sikre, at Danmark lever op til sit klimaansvar? Kom og hør de danske NGOers syn på hvor den danske klimaindsats halter - hvorfor der er brug for en klimalov og hvad den skal indeholde.
Panel-Deltagere
Troels Dam Christensen, Sekretariatsleder, 92-gruppen, Jens Mattias Clausen, Klimapolitisk leder, Greenpeace, John Nordbo, Klimarådgiver, Care, Jacob Fjalland, International programchef, WWF
((Lagt på nettet d. 24. november og sendt d. 4. 4. decembder 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 2019 Troels Dam Christensen,, Jens Mattias Clausen, John Nordbo, Jacob Fjalland

Fredsfestival om krig og klima i Aarhus d. 26. oktober 2019:
Vi bliver budt velkommen af Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror og hører så det første oplæg af Daniel Bjørnholt Christensen fra Den grønne Studenterbevægelse: om livsbetingelsers og ubalancers betydning for klimaforandringer og krige. Den PowerPoint som Daniel brugte er nu lagt på Dialogs hjemmeside her umiddelbart efter Dialogs podcast-udgave her nedenfor. Man kan med fordel have Daniels PowerPoint åbnet og følge samtidigt med at man hører Daniels oplæg.

Dernæst hører vi Palle Bendsen fra miljøbevægelsen Noah med oplæg om Klimakrise og konflikternes onde spiral. De plancher som vistes hertil kan også findes på Dialogs netside sammen med lydindslaget, Så Ida Harsløff, forkvinde for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed om at lavradioaktiv stråling truer både mennesker og miljø. - Bemærk at den PowerPoint Ida referer til også ligger tilgængelig efter lydfilen

Herefter følger nordiske indslag fra Ulla Klötzer, Women against nuclear power, Finland: Om øst-vest konflikten + Ullas Powerpoint. – samt Lea Launokari, aktivist i Women for Peace, Finland, om hvordan Østersøen trues af hurtigt voksende militær aktivitet. De permanente styrker i Østersøområdet vokser og antallet af militærøvelser stiger, hvilket kan studeres i den vedlagte PowerPoint. Herefter debat på grundlag af oplæggene og med Carsten som ordstyrer.

Og så det afsluttende oplæg af Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror: Vi må Stoppe krigspolitik og oprustning, hvis vi vil redde klimaet. Tekstudgave er vedlagt.
Herefter den afsluttende debat ledet af Carsten Andersen der også til sidst opsummerer på hele fredsfestivalen i Aarhus d. 26. oktober 20119, som blev arrangeret af Århus mod Krig og Terror og altså havde temaet krig og klima.
((Lagt på nettet d. 12. november og sendt d. 20. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser d. 26. oktober 2019 om krig og klima på Aarhus Fredsfestival af Daniel Bjørnholt Christensen, Palle Bendsen, Ida Harsløf, Ulla Klötzer, Lea Launokari og Carsten Andersen,

Sayed Olawi fortæller om besøg i Herat hos OLAWI, som DAHF samarbejder med om udvikling af lokalsamfund i Afghanistan med udgangspunkt i levering af genbrugsudstyr fra især Frederikshavn.
Her fortæller Sayed Olawi om samarbejdet imellem Dansk Afghansk Humanitær Forening og sydpartneren OLAWI, Organisation for Local Assistance Wellbeing and Improvement, i Herat-provinsen i Afghanistan. Det skete d. 19. oktober 2019. Sayed fortæller om sine sidste besøg i Herat i forår og sommer 2019, hvorfra han bl.a. fortæller hvordan en aftale mellem Olawi og skoler om skolernes modydelser til gengæld for gratis at modtage skoleudstyr var blevet opfyldt til punkt og prikke og tilmed havde samarbejdet om projekterne engageret forældre og lokalsamfundet. Sayed præciserer også, hvorfor det er så vigtigt at understøtte afghanske børns skolegang. Det kunne dreje sig om at bygge klasseværelser og at sørge for vederlagsfrie skoletilbud til fattige flygtningebørn og ikke mindst pigerne, men vi hører også om kommunalarbejderes udbytte fra brugen af Frederikshavns bycykler jf. video herom. Vi hører også om en meget positiv ekstern evaluering af OLAWIs arbejde som bl.a. forudsatte forhandlinger med de forskellige typer magthavere i det også krigsplagede område om end mindre end i det øvrige Afghanistan. I samklang hermed modtog OLAWI nu også spontane henvendelser fra mange andre områder i Afghanistan om at få leveret genbrugsudstyr til skoler mv. Sayed ønsker større bevillinger til Genbrug til Syd for at tilgodese den øgede efterspørgsel og efterlyste tilbud fra danske skoler og institutioner om relevante genbrugsudstyr. Sayed og Fariha tilbyder danske skoler, foreninger, institutioner og arbejdspladser at komme ud og fortælle og vise diasshow om Dansk Afghansk Humanitær Forenings samarbejde med OLAWI om social genopbygning og udvikling af lokalsamfund i Herat.
((Lagt på nettet d. 5. november og sendt d. 6. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. oktober 2019 med Sayed Olawi fra Dansk Afghansk Humanitær Forening om samarbejdet med OLAWI i Herat i Afghanistan om udvikling af lokalsamfundene.

Til dialogmøde om danskhed hos Muslimer for Fred .
Her kommer en optagelse fra Muslimer for freds telt på Folkemødet d. 15. juni 2019
Muslimer for Fred præsenterer sig selv sådan:
" MUSLIMER FOR FRED VIL BYGGE BRO OG STYRKE FÆLLESSKABET I DANMARK. Muslimer for fred er et initiativ taget af Danmarks ældste muslimske organisation (Islams Ahmadiyya Menighed) for at udbrede islams budskab om kærlighed og fred til alle uanset tro. Muslimer for fred er loyale over for Danmark, tager afstand fra en hver form for terrorisme og radikalisering og er engageret i at skabe dialog og fred i samfundet."
Vi hører skolelærer Hamojo Bud som tage udgangspunkt i begrebet danskhed som der er mange definitioner på og læggere op til dialog omkring begrebet. Fred tager for Hamojo Bud udgangspunkt i det nære, hvorfra freden så skal brede sig
((Lagt på nettet d. 14. oktober og sendt d. 16. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra den 15. juni 2019 hvor vi hører Hamojo Bud fra Muslimer for Fred.

Hvilke strategier virker bedst i kampen for klimaet? .
Dialog bringer her en optagelse fra 350-klimabevægelsens møde med paneldebat hvor 5 bevægelser fremlægger deres mere vellykkede erfaringer med brug deres forskellige strategier (alle ikkevoldelige) for at opnå deres mål især klima og miljø. Det er Mads fra Greenpeace, Karsten fra Extinction Rebellion, Eva fra rødstrømpebevægelsen, Jan Rosenkrantz om Skifergas Nej tak, Frederik fra Den grønne Studenterbevægelse. Optagelsen er fra d. 14. juni 2019 i klimateltet på Folkemødet.
((Lagt på nettet d. 14. oktober og sendt d. 16. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra den 15. juni 2019 den 13. september 2019 hvor vi hører Mads fra Greenpeace, Karsten fra Extinction Rebellion, Eva fra rødstrømpebevægelsen, Jan Rosenkrantz om Skifergas Nej tak, Frederik fra Den grønne Studenterbevægelse.

Foredrag af fredsforsker Jan Øberg: Fred skabes med fredelige midler .
Det er Fredsministerium.dk som i anledning af FNs fredsdag har inviteret den kendte freds- og konfliktforsker til Aarhus til en samtale om alternativer til krigspolitikken og hvordan man kan skabe fred i mellemøsten – aktuelt i Iran jf evt dansk militær deltagelse. Og samtalepartneren er så Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk. Vi får at vide at det er Trumps USA der opfører sig kriminelt ved ensidigt at bryde en international traktat om atomvåbenfrit Iran, som er underskrevet i FNs Sikkerhedsråd. Og oven i købet forlanger at USA's selvbestaltede sanktioner, som efterhånden vil nærme sig folkemord, også skal gælde alle andre lande inklusive EU som villigt accepterer konsekvensen at europæiske virksomheder ikke tør handle med Iran, selvom EU siger de stadig holder fast i aftalen med Iran om Atomvåbenforbud. Således nægtede Nordea at overføre Øbergs støtte til Irans Røde Halvmånes arbejde for de mange jordskælvsofre.

Europa må frigøre sig fra USA, som kun er interesseret i samarbejde for at kunne sikre at en fremtidig krig kan udkæmpes med Europa som slagmark, frem for at følge USA i at ignorere alle iranske forhandlingsudspil. I stedet for at følge den faldende imperialistiske supermagt USA bør vi i Danmark og EU satse på også at samarbejde med alle de lande USA har frastødt som fjender og ikke mindst med Kina som vil blive fremtidens største internationale økonomi jf. silkevejsprojektet. Det er også den måde vi kan prøve at påvirke så Kina ikke kun værdsætter de økonomiske og sociale menneskerettigheder og også undgår kinesisk storhedsvanvid. I en mere afspændt multipolær verden vil der kunne blive plads til at bruge de ikkevoldsværktøjer til at skabe fred uden militær vold, som vi så udmærket kender(opremses) men som saboteres af amerikansk militaristisk selvforståelse jf. at USA med CIA har været med i alle krige siden 2. verdenskrig. Det velbesøgte møde i Domen afsluttedes med debat.
((Lagt på nettet 10. oktober og sendt d. 10. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af foredrag d. 14. juni 2019 af fredsforsker Jan Øberg direktør for den transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund.

Om freds- og konfliktforskning og om rapporten New Nordic Peace fortalt af fredsforsker Postdoc Isabel Bramsen .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af freds- og konfliktforsker Postdoc Isabel Bramsens foredrag om dels hvad freds- og konfliktforskning går ud på og præsenterer dernæst konklusionerne fra rapporten New Nordic Peace jf. arrangørernes præsentation her: "Fredsby Aalborg og Folkeuniversitetet præsenterer den sidste nye forskning.
Isabel Bramsen og Anine Hagemann er begge tilknyttet Center for Løsning af International Konflikt (CRIC) ved Københavns Universitet. De har sammen udgivet rapporten New Nordic Peace hvor de peger på det nordiske samarbejde om fred og konfliktløsning som vigtigere end nogensinde.
Arbejdet er udført på foranledning af Nordisk Ministerråd og bl.a. forelagt det danske Folketing.
Glæd jer til aktuel indsigt i Verdensmål nr. 16."
Isabel Bramsen fortæller om hvad der allerede findes af nordisk samarbejde omkring mægling/ konfliktløsning og fredsopbygning og om diplomater og andres vurdering af hvilke fordele der er ved det nordiske samarbejde herom og hvordan netop de nordiske landes fælles kultur giver gode muligheder for at gøre mægling og fredsopbygning til et brand for de nordiske lande at samarbejde om at udvikle.
Vi hører om rapportens forslag til styrket samarbejde om ikke-militær konfliktløsning på baggrund af diplomaternes forslag. Det er blandt andet et nordisk samarbejde om at udvikle fredsforskning, hvilket dog kræver at Danmark også får etableret fredsforskning som en institutionaliseret disciplin. Det påpeges at der er store økonomiske fordele ved at satse på ikke-militære konfliktløsninger, men der er politisk skepsis.
Der var dels spørgsmål fra mødedeltagerne undervejs og bagefter fri debat med Isabel Bramsen hvorunder at klimakrisens forøgede konflikter gjorde det relevant at satse på fredsforskning for at dæmpe militarisme og krigsrisiko med fjendebilleder og had som så ville besværliggøre det nødvendige globale samarbejde for at finde fælles løsninger på klimakrisen. Og en øget risiko for brug af atomvåben i en konflikt med en atomvinter som konsekvens var i sig selv en global trussel mod mennesker og miljø. Mødet med fredsforsker Isabel Bramsen blev optaget d. 13. september 2013
((Lagt på nettet d. 3. oktober og sendt d. 9. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse den 13. september 2019 af forelæsning af freds- og konfliktforsker Postdo c Isabel Bramsen, CRIC.

Reportage fra indvielsen af KFUM-orlogshjemmets veteranstue d. 5. september 2019 i Frederikshavn .
Dialog bringer først her interview med dels leder af Orlogshjemmet i Frederikshavn Poul Nielsen og dels Morten Leimann, formand for Veterancafe Frederikshavn, Danmarks Frie Veteraner. Herefter hører vi en optagelse af åbningen af veteranstuen af borgmester Birgit S. Hansen og formanden for KFUMs soldatermission i Danmark Jesper Hornstrup.
Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en optagelse af taler under kaffen i veteranstuen om processen fra initiativ over finansiering ved fremskaffelse af private sponsorer og bygning af veteranstuen. På Dialogs hjemmeside finder man også billeder fra indvielsen .
((Lagt på nettet d. 25. september og sendt d. 25. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 5. september 2019 med Poul Nielsen og Morten Leiman samt optagelser med Birgit Hansen, Jesper Hornstrup.

Om Operation Dagsværk- kampagnen, hvor skoleelever giver et dagsværk til at skaffe penge til at hjælpe dårligt stillede unge ude i verden til at få en uddannelse.
Der er Interview med OD-sekretariatsleder Nina Cheesman, sekretariatsfrivillig Christina Nielsen, samt Nordjyllandsansvarlig Julie Thomsen, som fortæller om OD Danmarks globale elevbevægelse. Det foregik d. 15. juni 2019 i regnvejret på Folkemødet på Bornholm. De deltagende elevers indtjening går i 2019 til at hjælpe handicappede unge i Uganda, hvor realiseringen af lovene lader meget tilbage at ønske. Vi får at vide at kampagnen kørte fint. Dog er ikke alle gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser med og det gælder også i Nordjylland. Hvilke gymnasier der er med og ikke med fremgår af interviewene. Det er lykkedes Operation Dagsværk-sekretariatet at få lavet oplysende undervisningsmateriale tilpasset relevante fag og som de unge OD-sekretariatet sætter sin lid til vil blive brugt af mange lærere
((Lagt på nettet 7. september og sendt d. 11. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. juni 2019 med Nina Cheesman, Christina Nielsen og Julie Thomsen fra Operation Dagsværks-sekretariatet

Om hvordan veteraner i Veteranstøtten hjælper traumatiserede veteraner.
Veteranerne Vagn Risager og Michael Platz fra veteranstøtten en del af organisationen "Danmarks Veteraner" fortæller til Dialog om at være veteran og om hvordan de igennem deres organisation Danmarks veteraner hjælper traumatiserede vetaraner i akutte situationer. På Folkemødet sælger de små effekter til at opretholde en nødtelefontjeneste med nummeret 80608030. optagelsen foregik d. 16. juni 2019 på Folkemødet på Bornholms sidste dag. Men vi hører også om veteraners situation i almindelighed.
((Lagt på nettet 27. august og sendt d. 4. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 16. juni 2019 med veteranerne Vagn Risager og Michael Platz fra Veteranstøtten en del af organisationen Danmarks Veteraner

Mindeord ved Knud Andersens død om han liv og meriter som skipper på miljøskibet Anton fortalt af Kurt Svennevig.
Til ære for den nyligt afdøde Knud Andersen, mangeårig miljøaktivist og tidl. formand for miljøorganisationen "Levende Hav" og skipper på deres gode skib "Anton", - så skal vi nu her høre den nye formand for Levende Hav og Knuds mangeårige samarbejdspartner, Kurt Svennevig Christensen, fortælle om Knud Andersens liv og meritter. Optagelsen er fra d. 25. august 2019.

Bl.a. var Knud pædagogisk forgangsmand med projekt med at tage unge drenge med ud at sejle og fiske med Anton efter Makarenkos ideer. Senere var Knud idemanden til miljøforeningen Levende Hav for bedre at kunne arbejde for et bæredygtigt fiskeri og prøve at råbe politikerne op jf. verdensmål nr 14. Men Kurt fortæller også om hvordan Levende hav var basis for ulandsprojekter som at starte bæredygtigt fiskeri op i bl.a. Somalia/Somaliland. Kurt fortæller også beredvilligt på spørgsmål om den danske fiskeripolitik og herunder om det fremherskende havmiljøødelæggende fiskeri med bomtrawl og hvorfor der ingen fisk er i Kattegat.

Knud blev begravet fra Hemmed forsamlingshus som han havde stået Knuds hjerte nær med deltagelse af 300 mennesker fra nær og fjer. Kurt Svennevig Christensen ville som ny formand for Levende Hav sammen med de øvrige i Levende Hav arbejde videre med de projekter som Knud Andersen havde været ildsjælen i. Mange har mødt skipperen på Anton i danske havne og ikke mindst i Allinge under folkemøderne i de år hvor Knud sejlede rundt med Galschøits flygtninge-skulpturer for at fremme opmærksomheden for forståelsen for flygtningenes situation velvidende at der ville komme mangefold flere klimaflygtninge hvis vi bare lod stå til. Man kan støtte driften og vedligeholdelsen af miljøskibet Anton via på mobilepay 77209. I øvrigt vil der på Dialogs hjemmeside sammen med lydoptagelsen her ligge links til tidligere Dialog-interviews med Knud Andersen
((Lagt på nettet 25. august og sendt d. 11. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 25. august 2019 med Kurt Svennevig Christensen med mindeord om ildsjælen skipper Knud Andersen på Anton og tidligere formand for havmiljøorganisationen Levende Hav.

Ny alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik .
Dialog bringer her endnu et indslag fra Folkemødet d. 14. juni 2019, og denne gang fra Civiltingets telt og med Jesper Grünwald som mødeleder. Dialog overlader her tasterne til arrangøren Fredsministeriet.dk:
Fredsministerium kovender virkeligheden, hvis USA ikke længere er Danmarks nærmeste allierede
Et velinformeret panel kikker på muligheden for at udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælleseuropæisk politik – og hvad denne i givet fald skal bestå af. I alt for mange år har aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i væbnede aktioner: Afghanistan, Balkan, Irak, Libyen, Syrien. Debat om udenrigspolitik handler stort set kun om forsvarets muligheder og øgede budget, hvilket den stigende krise mellem NATO og Rusland har bidraget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling, og frygten for ny kold og varm krig i Europa vokser. Carsten Andersen, Fredsministerium, taler om vejen til en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs Christian Juhl, Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde, taler om udspil fra Nordisk Ministerråd om fred og konfliktløsning. Jørn Boye Nielsen, Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter. Deltagere
Christian Juhl, Medlem af folketingets udenrigsudvalg, Enhedslisten
Jørn Boye, Rådsformand, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Carsten Andersen, næstformand, Fredsministerium.dk

((Lagt på nettet 23. august og sendt d. 4. september 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 2019 med Carsten Andersen, chr. Juhl og Jørn Boye Nielsen.

"Modstandsbevægelsens flugtruter fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig." .
Dialog bringer her en optagelse af Henning E. Sørensens foredrag: "Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig.". Det foregik Mandag 26. februar 2019 på Knivholt og var arrangeret af foreningen Hangarens Venner . Det drejer sig mest om flugtruter fra Sæby til Sverige og sejledserne blev ikke mindre farlige af at der på tilbagerejsen ofte var våben og ammunition ombord på kutterne.
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21 august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 26. februar 2019 af lysbilledforerag af foredrag af Henning E. Sørensen, Sæby,

Hvad er konsekvenserne af Paradigmeskiftet? Om hvordan paradigmeskiftet og uvisheden påvirker mennesker på flugt. .
Det er overskriften på Mellemfolkeligt Samvirke, og DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdoms møde hvor vi bliver præsenteret for flygtninges Personlige historier om hvordan paradigmeskiftet og uvisheden påvirker mennesker på flugt. Optagelsen foregik d 14. juni 2019
MS skriver:I samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) og Trampolinhuset inviterer Mellemfolkeligt Samvirke til at høre stærke fortællinger fra det virkelige liv, fortalt af personer med asylstatus og flygtningebaggrund.
Med paradigmeskiftet er der kommet stort fokus på midlertidighed inden for flygtningeområdet i Danmark. Det indebærer blandt andet, at alle opholdstillader som der gives er midlertidige, at integrationsydelsen skifter navn til hjemrejseydelse og at udlændingeministeren har mulighed for at sætte loft over familiesammenføringer. Men hvordan opleves midlertidighed blandt de mennesker, som bliver både direkte og indirekte påvirket af lovgivning og den nye retorik? Hvordan påvirker uvisheden og den lave ydelse flygtningene modtager de nye borgeres liv?
Deltagere Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
Taisir Mousa Ahmad, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Assem Awaid, Fortæller, Trampolinhuset / MS Parvaneh Ghorbani, Projektleder for Asyl- og Flytningeområdet, Mellemfolkeligt Samvirke
Rahima Abdullah, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Nabila Saidi, Fortæller, Trampolinhuset / MS
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 2019 af fortællerne Assem Awaid, Parvaneh Ghorbani, Rahima Abdulla, og Nabila Saidi

Interview med Connie Hedegaard, formand for Concito, den grønne tænketank.
Lyn-interview med en optimistisk Connie Hedegaard med hensyn til den grønne omstilling i Danmark. Og her citere Connie Hedegaard Coop-talsperson for at også i landbrugserne rykker det grønne salg nu også hurtigt Dialogs interview med Connie Hedegaard der nu er formand for Concito, den grønne tænketank, skete på Folkemødet på Bornholm.
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21 august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 13. juni 2019 med Connie Hedegaaard formand for den grønne tænketank Concito.

Hvad skal Danmark lave i FN's Menneskerettighedsråd? .
Dialog bringer her en optagelse af et møde om Danmarks medlemskab i FN's Menneskerettighedsråd. Det foregik d 13. juni 2019
Arrangøren Institut for Menneskerettigheder skriver: Danmark er for første gang medlem af FN's menneskerettighedsråd. Hvilken forskel kan og bør vi gøre?
Vi sætter fokus på Danmarks prioriteter for medlemsperioden, samt hvad der skal til for at nå målsætningerne. I en dialog mellem politkere og eksperter fra civilsamfund, bliver du klogere på Danmarks rolle og handlemuligheder i rådet, og vi udforsker hvordan civilsamfund og andre aktører kan understøtte Danmarks arbejde i rådet. Deltagerne er Jonas Christoffersen, Direktør, Institut for Menneskerettigheder
Stinne Lyager Bech, Teamleder - Policy, Amnesty International Danmark
Mette Kirstine Schmidt, Politisk Chef, Sex & Samfund
((Lagt på nettet 10. august og sendt d. 14. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 13. juni 2019 af Jonas Christoffersen , Stinne Lyager Bech, Andreas Rewentlow og Mette Kirstine Schmidt

"Er Verdensmålene virkelig for alle? Hvordan sikrer vi, at ingen lades i stikken?.
"Er Verdensmålene virkelig for alle? Hvordan sikrer vi, at ingen lades i stikken? Kom og giv dit råd til beslutningstagerne." Det var overskriften på et folkemødeevent som Dialog optog d. 3. juni 2019 og som arrangørene selv beskriver sådan " Kom og diskutér, hvordan vi kan være med til at sikre, at vi holder Verdensmålenes løfte Leave No One Behind. Alt for mange mennesker inkluderes ikke i beslutningsprocesser, der vedrører deres liv. Det gælder særligt mennesker, som marginaliseres på grund af handicap, alder (både unge og ældre), manglende uddannelse, oprindelse, sygdomme, asylstatus og køn. Derfor sætter vi fokus på marginaliserede mennesker gennem en workshop, hvor du kan bidrage med egne erfaringer, høre mere om udfordringerne og selv være med til at give gode råd til repræsentanter fra kommunerne, Udenrigsministeriet, medier og erhvervsliv. Blandt andet deltager Trine Rask Thygesen, direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet, Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri, og Ida Ebbensgaard, udlandsredaktør hos Berlingske. Eventet er arrangeret af Danske Handicaporganisationer, IMCC, Globale Seniorer, Oxfam IBIS, IWGIA, AIDS-Fondet, Trampolinhuset og PlanBørnefonden, og modereres af Andreas Æbelø.
((Lagt på nettet 12. august og sendt d. 24. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 13. juni 2019 af Trine Rask Thygesen, Peter Thagesen og Ida Ebbensgaard.

Om de rigtige svar på Bedsteforældre for Asyls quiz om dansk asylpolitik. .
Dialogs interviewer skal her svare på Bedsteforældre for Asyls quiz om asylsøgere og flygtninge med 8 spørgsmål, som vi også hører de rigtige svar på. Nogle af de rigtige svar er overraskende og fører til samtaler om meningen med og konsekvenserne af den borgerlige regerings stadig strammere flygtningepolitik som også Socialdemokratiet før valget tilsluttede sig.
Samtalen foregik d. 13. juni 2019 på Folkemødet mellem Tove Krag fra Bedsteforældre for Asyl og Dialogs Arne Hansen.
Prøv evt selv at svare på quizen (nedenfor) inden du får svarene i løbet af interviewet
((Lagt på nettet 11. august og sendt d. 14. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Samtale mellem Tove Krag fra Bedsteforældre for Asyl og Arne Hansen Dialog på Frederiksahvn Lokalradio omkring de rigtige og ofte forbavsende svar på quiz-spørgsmålene.

Gadeaktion for dansk ja til FNs forbud mod Atomvåben og påpegning af den gensidige sammenhæng imellem oprustning/krig og klimaforværring .
Dialog bringer her klip fra Fredsministerium.dks gadeaktion for fred på Folkemødet og med taler af Carsten Andersen om at Danmark skal tilslutte sig FN-forbuddet imod atomvåben og at det er nødvendigt at vi får øjnene op for den væsentlige gensidige sammenhæng der er imellem militarisme og krig og så klimaforværringen, som virker som en ond spiral. Fredsministerium.dks gadeevent foregik d. 13. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm
((Lagt på nettet 10. august og sendt d. 14. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 13. juni 2019 af Carsten Andersens tale på Fredsministerium.dk's gadeevent på Folkemødet på Bornholm. Også billeder fra gadeeventen

Om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr til Afghanistan .
Her hører vi DAHF's forkvinde Fariha Olawi fortælle om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr ned til den afghanske samarbejdspartner OLAWI i Herat og de imponerende mange opgaver som de frivillige i OLAWI har gang i. Under foredraget dokumenterer Fariha med billeder fra en powerpoint hun havde lavet. Optagelsen med Fariha og med kommentarer fra Nasima og Sayed, skete på møde forud for generalforsamlingen i DAHF d 23. juni 2019.

Hertil kommer at Fariha på Dansk Afghansk Humanitær Forenings generalforsamling d. 23. juni, som del af bestyrelsens beretning, ud fra friske indtryk fra en nylig tur til Herat, også fortalte om sine egne observationer og oplevelser bl.a gennem interviews med skolepiger. Fariha dokumenterede også her hvad hun sagde med billeder fra en selvproduceret powerpoint fra turen på basis af alle de billeder hun tog fra besøg på bl.a skoler, som DAHF via OLAWI har leveret genbrugscomputere og andre skolemøbler til.

Begge Farihas powerpoint ligger til fri afbenyttelse på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
Derfor er det en fordel når man hører begge fortællinger, at man lige åbner powerpointen på Dialog netside, så man kan se de billeder som Fariha fortæller om.
((Lagt på nettet 21. juli og sendt d. 24. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. juni 2019 med Med Fariha Olawi, forkvinde for Dansk Afghansk Humanitær Forening (tidl. Frederikshavn Multietniske Forening).

En ny regering - en ny udenrigspolitik? . .
Riko, Rådet for International Konfliktløsning havde arrangeret mødet med overskriften En ny regering – en ny udenrigspolitik? Mødet foregik d. 15. juni 2019 i Civiltinget på Folkemødet på Bornholm. Dialog-mødet blev ledet af Mie Marcussen, Cand.merc.jur. og konfliktmægler, RIKO
De øvrige deltagere er Jørn Boye Nielsen, Cand.scient pol. og bestyrelsesmedlem RIKO, RIKO
Lisbeth Pilegaard, Direktør for Projekt Udenfor, medlem af styregruppen for Nordic Women Mediators, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Samt Katarina Ammitzbøll arbejdet for FN og Udenrigsministeriet i Mærsk klimaafdeling og nyvalgt medlem af det Konservative Folkeparti
((Lagt på nettet 13. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2019 med Jørn Boye Nielsen, Lisbeth Pilegaard, Katarina Ammitzbøll og Mie Marcussen.

Seksuel vold i krig og konflikt - omfang, årsager og forebyggelse? .
Dialog bringer her en optagelse af et møde med overskriften: Seksuel vold i krig og konflikt arrangeret af læger uden grænser, FNs befolknigsfond og UNWomen. Det foregik d 13. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm med følgende paneldeltagere:
Caroline Rusten, Chef for UNWomens nordiske kontor, UNWomen
Merete Engell, Sygeplejerske og forfatter, Læger Uden Grænser
Pernille Fenger, Chef for UNFPAs nordiske kontor, UNFPA

Her følger arrangørernes forhåndsomtale: Nobels Fredspris satte i 2018 fokus på, at millioner af mennesker bliver udsat for seksuel vold i krig og konflikt. Det ødelægger livet for kvinder, børn og mænd verden over og er med til at nedbryde hele samfund. Seksuel vold rammer de mest sårbare både i krigs- og konfliktområder men også mennesker på flugt. Hvorfor eskalerer seksuel vold i kriser? Hvad sker der med et menneske, som udsættes for seksuel vold? Hvordan bliver seksuel vold brugt som strategisk våben i konfliktzoner? Og hvad kan internationale aktører gøre for at forhindre seksuel vold og holde de skyldige ansvarlige? Læger uden Grænser behandler ofre for seksuel vold i humanitære katastrofer rundt omkring i verden. UNFPA har i humanitære situationer ansvar for at koordinere indsatsen mod kønsbaseret vold og støtter lokale aktører med forbyggelse og behandling. UN Women arbejder med den internationale politiske dagsorden for kvinder, fred og sikkerhed.
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 10. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optaget d. 13. juni 2019 med Caroline Rusten, Merete Engell, Pernille Fenger på Folkemødet i FN-byens telt.

Reportage fra Mellemfolkeligt Samvirkes fejring af 75-års jubilæum d. 25. maj 2019.. .
Efter MS-forkvinde Helle Ravnkildes velkomst, hører vi oplæg fra repræsentanter fra de 3 forældreorganisationer bag Fredsvennernes hjælpearbejde, som senere blev til Mellemfolkeligt Samvirke, hhv. Kvækerne ved Martin Mørch, Kvindernes internationale liga for Fred og Frihed ved Ida Harsløff og Aldrig mere Krig ved Tom Vilmer Paamand samt debat her ud fra , bl.a. om at integrerer udviklings- og fredsarbejde.
Herefter hører vi Bjørn og Vibeke fortælle om Mellemfolkeligt Samvirkes historie med efterfølgende debat
((Lagt på nettet 26. juni og sendt d. 3. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelsder d. 25. juni 2019 med Tim Whyte, Helle Raunkjær, Martin Mørch, Ida Harsløff og Tom Vilmer Paamand.

Hør og læs oversigt over Fredsministerium.dk's freds- og klimaarrangementer på Folkemødet mm samt om øvrige freds- og sikkerhedspolitiske events. .
Hasse Schneidermann fortæller her om hvordan Fredsministerium.dk's vil sætte freden på dagsordenen på Folkemødet på Bornholm fra torsdag d. 13. juni 2019 . Det er der behov for - også for at rette op på den misvisende valgkamp, hvor fred forblev et tabuemne. Vi hører om events med overskrifterne "FN vil forbyde atomvåben – men Danmark tør ikke", - "Klima & krig – om miljøudfordringerne, folkevandringerne og freden", - "Politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik", - "Oprustning gør ikke verden tryggere – og da slet ikke nye atomvåben", - "Våben eller vindmøller? - Kun det sidste rummer håb"

Dialog har lagt fredsministeriums programpjece på sin netside www.arnehansen.net/dialog hvor man kan læse mere om de enkelte fredsarrangementer og tid og sted for afholdelse. Man kan dog også finde disse på Folkemødets app "Folkemødet" og markere dem til senere brug. Desuden lægges også her link til journalist Tom Vilmer Paamands oversigt over i øvrigt Fredsrelevant på Folkemødet i 2019.
((Lagt på nettet 10. juni og sendt d. 12. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 9. juni 2019 med Hassse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk , der også er arrangør på Folkemødet 2019.

Dialog-Interview med Hasse Schneidermann fra Aldrig Mere Krig deltog i klimademoen 25. maj .
Dialog-Interview med Hasse Schneidermann fra Aldrig Mere Krig på vejen fra deltagelse i den store klimademonstration i København d. 25. maj 2019 og så til deltagelse i Mellemfolkeligt Samvirkes 70-fødselsdag.
Hasse fortæller om klimademonstrationen og der debatteres især hvorvidt klimakrisen og militariseringens onde spiral kan blive talt op som valgkampemne og paradokset at under en valgkamp med fokus på klimaet , der går Alternativet tilbage på trods af at det var Alternativet, der i sin tid fik klimaet sat på dagsordenen.
((Lagt på nettet 29. maj og sendt d. 5. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 25. maj 2019 med klimamarchdeltager Hasse Schneidermann, der også er formand for Fredsministerium.dk.

Palle Bendsen, NOAH, fortæller om klimaforværringen og militarismens onde spiral som klima- og fredsbevægelser må gå sammen om at bekæmpe.
Dialog bringer her et interview med Palle Bendsen mangeårig miljøaktivist i NOAH Danmarks ældste moderne miljøorganisation, som nu har kastet sig ud i at se klimaforværringen og militarisering som trusler mod hele menneskeheden, der gensidigt påvirker hinanden i en ond spiral, som vi i miljø- og fredsbevægelserne må se som sammenhængende fænomener, og som vi derfor sammen må udvikle en fælles strategi for at overvinde.

Den militaristiske tankegangs oprustning misbruger dybest set jordens knappe ressourcer og destruerer andres ressourcer i krig, som igen nødvendiggør en ellers helt unødvendig genopbygning som igen kræver ressourcer, som hele vejen bidrager til udledning af klimagasser, som ville være helt unødvendige, hvis bare alle freds- og miljøelskende mennesker ville dagsordensætte ideer og teknikker med ikkevoldelige konfliktløsninger og især forebyggelse af konflikter igennem en mere rimelig fordeling og miljørigtig brug af goder, og på den måde overvinde politiske og økonomiske magthaveres kortsigtede interesser, hvori opdeling i dem contra os og brug af voldelige konflikter i varetagelse af disse interesser indgår – med stor skade på de fremtidige livsbetingelser på vores jord - jog måske værst forbliver gift for den forenede kamp for at få løst klimaudfordringerne i tide, som virkeligheden skriger på.

Konkret debatteres paradokser som klimavalgkampens totale tavshed om atomvåbnenes parallelle trussel mod mennesker direkte og indirekte igennem atomvinterens sultedød, når verden netop i øjeblikket oplever en mistillids- og spændingsskabende oprustningsspiral både med konventionelle og atomvåben.
Også den manglende substans i mange af de "grønne" partiers udspil bliver nævnt.
Palle Bendsen vil fortsætte arbejdet med at få miljø- og fredsbevægelserne til at indse at det er i fælles interesse at samarbejde i kampen for at vinde gehør hos befolkningen. Her kunne man tage udgangspunkt i FNs 17 verdens- og bæredygtighedsmål.
((Lagt på nettet 22. majl og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 20. maj 2019 med miljø og klimaaktivist i NOAH, Palle Bendsen, som også er aktiv i Center for Konfliktløsning og RIKO.

Partiernes standpunkter til fredspolitiske emner af relevans for valgkampene til både Europaparlamentet d. 26. maj og og Folketinget d. 5. juni .
Dialog bringer her et interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. juni. Tom Vilmer Paamand giver også en begrundet rangordning af partierne på en skala fra militaristisk til en fredelig ikkevoldelig udenrigspolitik.
Det drejer sig først og fremmest om Danmarks manglende tilslutning til FN-traktaten med forbud mod atomvåben og om hvorvidt det er en god ide at Danmark dropper sit forbehold overfor at deltage i EU's militære del, kaldet forsvarsforbeholdet.

Men også mange andre beslutninger som burde vendes i en seriøs valgkamp med ønske om at gøre vælgere klogere på partiernes faktiske sikkerhedspolitik og mulige konsekvenser heraf. I flæng kan nævnes debat om Danmarks nu mangeårige krigspolitik og konflikterne om at få konsekvenserne heraf undersøgt ordentligt til brug for fremtidige sikkerheds- og fredspolitiske beslutninger. Købet af krigsfly, fornuften i drastiske forøgede bevillinger til militær oprustning bare fordi Trumf siger det. Har Danmark brug for et fredsforskningsinstitut der også kan forske og udvikle alternative ikkevoldelige konfliktløsnings- og forebyggelsesmodeller mm. Interview med graverjournalist Tom Vilmer Paamand, som også er formand for Aldrig Mere Krig, foregik d. 17. maj 2019.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 17. maj 2019 med journalist Tom Vilmer Paamand, der også er formand for Aldrig Mere Krig.

Alternativets kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin EU-poliitk..
I et desperat forsøg på også at få vælgermøderne til at handle om valget til europaparlamentet så bringer Dialog her et interview med Rasmus Nordqvist, som er Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget. Rasmus Nordqvist svarer på spørgsmål om bl.a. gensidig sammenhæng imellem miljø- og klimaforværring og den forværrede militarisering i verden, så vi ikke bare får krigsflygtninge men også klimaflygtninge. Alternativet ønsker da også at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben, som på få øjeblikke kan dræbe op mod en milliard civile og med udsigt til sultedød for resten jf ICAN. Men Alternativet vil have Danmark til at tilslutte sig EU's forsvarsforbehold i tro på, at det er muligt nedefra at påvirke EU til at føre en fredspolitik. Alternativet ønsker i sin kamp for mere lighed i EU også fælleseuropæisk bundgrænse for virksomhedsbeskatning og kamp mod skattely for at stoppe medlemslandenes nationalistiske ræs mod bunden. Vi hører om det fælleseuropæiske valgsamarbejde Europæisk Forår eller DIEM, som Alternativet er med i og som vil lave en stor fælles klimafond, der kan sætte gang i grønne investeringer, der også kan skaffe arbejde til de mange unge arbejdsløse især i syderopa, som lider under Tysklands og de nordlige landes defensive nationalistiske økonomiske politik indenfor Euro-møntunionen. Desuden debatteres en fælleseuropæisk flygtningepolitik og ulandspolitik, som Europa som del af verden også har medansvar for. Interviewet med Rasmus Nordqvist, som Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget søndag d. 26. maj foregik d. 18. maj 2019.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 22. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Rasmus Nordqvist, Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget d. 26. maj .

Hvorfor SF-tillidsmanden Jørgen Grøn måtte fastholde sit kandidatur for Folkebevægelsen til EU-parlamentsvalget .
Dialog-interview med nordjyske Jørgen Grøn, som siger han er SFer i sin sjæl, men nu er blevet smidt ud af SF fordi han igen en gang vil stille op som kandidat for Folkebevægelsen imod EU. Interviewet med den nu tidligere formand for SFs regionsbestyrelse i Nordjylland foregik den 19. marts 2019 og hvor Jørgen Grøn udover at fortælle om sin tid i SF med bl.a pacifisme så også forsvarer og debatterer sin opfattelse af det overnationale og derfor udemokratiske EU, som er ved at blive militariseret, og derfor vigtigt at Danmark bevarer sit forsvarsforbehold overfor. I denne sammenhæng fremhæver Jørgen Grøn at EUs større militære fonde til forskning og udvikling af våben nu har lokket danske universiteter og især Aalborg Universitet til at påbegynde forskning i krigsudstyr med yderligere snigende militarisering af det danske samfund til følge.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 12. marts 2019 med Jørgen Grøn kandidat til europaparlamentsvalget for Folkebevælsen mod EU d. 26. maj .

Susanne Zimmer, Alternativets spidskandidat i Nordjylland fortæller om sit engagement og sine mærkesager
Vi skal nu høre hvad Alternativets spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, har på hjerte og gerne vil vælges på. Susanne Zimmer så Alternativet som appelsinen i turbanen da partiet startede i en situation hvor det var trist og at være dansker, når vi gjorde så lidt for miljøet og så den måde man behandlede og snakkede om flygtninge på, som var dybt pinligt i et rigt land som Danmark.
Susannes Zimmers fokus er klima og miljø og den forurening vi skaber i Danmark men samtidig skal vi have en social profil med mere lighed. Det er dybt uansvarligt at have 64.000 fattige børn. 2 % nedskæringer hvert år på det offentlige skal væk sammen med den overdrevne kontrolregistrering der tager en time om dagen fra det produktive arbejde. Det giver stress og lige nu er 35.000 mennesker hver dag sygemeldt pga. stress. Det er slemt nok for de ramte familier. Men det giver også et samfundsmæssigt tab på 35 milliarder kr. om året, som ved at indrette et samfund med mindre stress i stedet kunne bruges til forbedret velfærd og klima.

Klimaet er vigtigst ellers kan alt andet være ligegyldigt. I 2035 skal vi have 100 % grøn energi. Vi skal afvikle al optagning af olie og gas i løbet af de næste 10 år, men kun Enhedslisten har stemt for det, og det gælder mange andre forslag.
Lokalt i Nordjylland ødelægger regeringen decentral struktur med de årlige 2 % besparelser f.eks på uddannelsesområdet med manglende veluddannet arbejdskraft til følge i udkantområder. Alternativet vil støtte forskning i grøn udvikling som f.eks. frederikshavnervirksomheden Crestwing, der udvikler i bølgeenergi, Crestwing har alligevel mistet sit offentlige tilskud på trods af at den med sin kontinuerlige produktion af energi kunne medvirke til at gøre den samlede grønne produktion af energi mere stabil. Det er bedre, hurtigt at komme på forkant med begrænsningen af udslip af klimagasser, frem for senere at måtte bruge mange flere penge til at værge sig imod de klimaændringer der ellers er hastigt på vej. Klimakommuner kunne være mere ambitiøse, som f.eks. med genbrug af madspild .
Susanne støtter skolebørns klimastrejker da Danmarks CO-udledning nu igen er begyndt at stige jf Grethe Tunberg, der siger, at uden fremtid bliver skolegang jo meningsløs. Om paradokset, at trods stigende interesse for klimaet så falder tilslutningen til Alternativet. Alternativet har ellers en decentral struktur og har således 600 medlemmer i Nordjylland som kan deltage i politiske laboratorier, og kæmper også for en ny politisk kultur med ordentlighed. I Alternativet må man også kun sidde i Folketinget i 12 år.
Vi må forbruge mindre, investere grønt, tænke grønt og gøre gode ting for hinanden, hvorfor fattigdomsydelser skal afskaffes. Alternativet har fået sat fokus på den voksende ulighed og den uanstændige flygtningepolitik.
Forholdet til Socialdemokratisk regering, ikke blokpolitik, andelsbevægelsen forbillede for mere demokratisering af økonomien, samfundsøkonomiske virksomheder,
Alternativets spidskandidat vil væk fra vækstbegrebet med misbrug af ressourcer og udvikling af stress. Desuden regulere energisektor og banker mere, komme væk fra kapitalistisk snyd med skattesystemer til fordel for de store som forhindrer bæredygtigheden, ressourcebeskatning er nødvendig.
Flygtninge skal fra dag et have samtale om hvad de kan og gerne vil. Danmark skal tage mindst 2000 kvoteflygtninge om året. Alternativet vil gennem ulandshjælp og internationalt samarbejde forebygge, at det skal blive nødvendigt at mennesker skal være nødt til at flygte. Med de 10.00 hjemmehjælpere som skal udvises som følge af Paradigmeskiftet, som vil lukke helt af overfor omverdenen, så vil det blive danskernes katastrofe. Den ekstreme racistiske højrefløj er til dels et resultat af at det er lykkedes Dansk Folkeparti at få skabt en dem-contra-os-kultur på mange områder, som også kan blive en trussel imod vores demokrati, når det f.eks. er blevet acceptabelt at lyve og tilbageholde oplysninger i Folketinget. Vi må i stedet gøre noget sammen som i Venligboerne. Vi hører som eks. Susanne Zimmer fortælle om sine positive oplevelser med at være kontaktfamilie for flygtninge. Og det kunne også være med ensomme ældre.
På verdensplan fører den nuværende laden stå til på klimaområdet til fattige klimaflygtninge. Susanne Zimmer vil støtte at Danmark skal underskrive FN-forbuddet mod atomvåben for at fremme afspænding og undgå katastrofale klimakrige om knappe livsvigtige ressourcer. Og ifølge folketingskandidaten så er erfaringerne at kvindelige deltagelse i fredsforhandlinger giver de bedste resultater. Der er brug for et dansk fredsforskningsinstitut, ulandshjælp for befolkningerne og ikke kun for det storevirksomheder. Alternativets nordjyske spidskandidat Susanne Zimmer betoner til afslutning nødvendigheden af at forbruge mindre for at økonomisere med jordens begrænsede ressourcer og dele mere og være mere sociale, hvilket hun heldigvis også ser tendenser til. Interviewet med Susanne Zimmer blev optaget d. 6. maj 2019. Susanne Zimmer vil sidde parat ved sin telefon nr 41171899 for at blive inviteret ud til dagligstuemøder og kan i øvrigt kontaktes over mailadressen susanne.zimmer@alternativet.dk .
((Lagt på nettet 16. maj og sendt d. 22 eller 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 6. maj 2019 med Susanne Zimmer, som er Alternativets spidskandidat i Nordjyllands storkreds.

Er NATO et fortidslevn og klods om benet for FN-forbuddet mod Atomvåben?.
Dialog interviewer Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl som bl.a. kritiserer udenrigsministeren og den danske regerings vægring imod at underskrive FNs forbudstraktat imod atomvåben, og som derfor er et oplagt emne at tage op i den kommende valgkamp. Under debatten var Anders Samuelsen gået så langt som at være parat til som den første at ville bruge atomvåben. Der udvikledes da nu også små atomvåben beregnet til at blive brugt, så afgrænsningen til konventionelle våben således blev udvisket.
Der blev også diskuteret konsekvensen af at bruge atomvåben i et klima-perspektiv. F..eks. kunne asken fra en atomkrig imellem Indien og Pakistan medføre global temperatursænkning og sultedød for op til en milliard udsatte mennesker
Interviewet der blev optaget d. 29 april 2019 blev bl.a. til på baggrund af Chr. Juhls debatindlæg "Hvorfor er NATO ikke nedlagt" , som der er lænket til på Dialogs netside
((Lagt på nettet 29. april og sendt d. 1. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 29. april med Christian Juhl Enhedslistens udviklingsordfører.

Om Europas mindretals kamp for bedre vilkår med de danske og tyske mindretals vilkår som forbillede .
Dialog-interview med Hermod Folke Hansen om nationale/etniske mindretal i EU's medlemslande i anledning af at sammenslutningen af mindretal i EU har indsamlet de nødvendige 1 million underskrifter for at få forslag til bedre mindretalsbeskyttelse i EU-landene behandlet i EU-organerne.
Hermod Folke Hansen som udover at være fredsaktivist i Aldrig Mere Krig især er engageret i Grænseforeningen, fortæller om den eksemplariske dansk-tyske grænsepolitik med gensidig respekt for og samarbejde imellem de nationale mindretal på begge sider af grænsen, hvilket igen har sit grundlag i at den dansk-tyske grænse efter 1. verdenskrig blev fastlagt ved en folkeafstemning efter princippet om folkenes selvbestemmelsesret.
Altså i modsætning til de øvrige grænsedragninger der i høj grad skete efter sejrherrernes vilje og derved skabte grobunden for en revanchistisk Nazisme og dermed 2. verdenskrig. Bl.a. arbejder Sammenslutningen af mindretal i EU for at få et mindretallenes hus i netop Flensborg, som kan fungere som et læringssted for at lave en god grænse- og mindretalspolitik andre steder i EU.
Som nyt for nok os alle fortæller Hermod Folke Hansen konkret om forskellige europæiske mindretals situation bestemt af store forskelle imellem de europæiske landes politik med Frankrig som et grelt eksempel. Bl.a. hører vi om de 50.000 slaviske sorbere/vendere som et anerkendt mindretal i Tyskland i modsætning til Frankrig som forsøger at udrydde mindretallenes sprog. Desuden om mange års rummel i sydtyrol i Italien ved den østrigske grænse, de russiske mindretals manglende rettigheder i de baltiske lande, hvilket kan risikere at få storpolitiske konsekvenser hvis de forbliver uløst. Hermod kritiserer det catalonske mindretals måde, som meget handler om en rigere minoritets nationale selvtilstrækkelighed.
((Lagt på nettet d. 7. april og sendt d 10. april på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d 18. marts 2019 med Optagelser og interviews med bestyrelsesmedlem i Grænseforeningen Hermod Folke Hansen.

Fra skolebørnenes klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn 15. marts 2019.
Dialog bringer her en reportage fra klimademonstrationen med skolebørnenes klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn med deltagelse af et nok godt et par hundrede skolebørn og voksne. Skolestrejken foregik d. 15. marts 2019 og var arrangeret på initiativ af skoleelev Freja Nørgaard Bruun fra Handelsskolen.
Inden talerne hører vi interviews med hhv. hjørringenseren Bent Brandstrup, elever fra gymnasiet/STX og eleverne Stella og Camilla fra Nordstjerneskolen.

Herefter hører vi Alternativets Susanne Zimmers åbningstale og dernæst tale af Enhedsliste-byrådsmedlem Ida Skov, Frederikshavn.
Herefter tager Alternativets spidskandidat Susanne Zimmer fra Skørping ret interaktivt over sammen med demodeltagerne med bl.a. at råbe slagord i kor som spørgsmål og svar. Så interview med Nordstjerneskolens samfundsfagslærer Mark Jewkes samt Kirsten Thøgersen pensioneret efter mange års miljøarbejde i kommunen.
Efter "en strøgtur" til Fisketorvet er der interviews herfra med eleverne Lone Jensen, Mathilde Wilmar samt Sebastian fra Privatskolen samt en forælder Betina Viken.

Endelig tilbage på rådhuspladsen endnu en tale af Astrid Budolfsen, Aalborg og et interview med Ruth Bloom, Crestwing og Susanne Zimmer om klimastrejken i Frederikshavn.
((Lagt på nettet d. 21. marts og sendt d. 20. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 15. januar 2019 fra frederikshavnske skolelevers klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn.

Demoer imod paradigmeskiftet d. 16. marts i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg
Dialog bringer her interview med Lene Junker som er en af ildsjælene i det landsdækkende "Fællesinitiativet mod Racisme og diskrimination", som sammen med ligesindede organisationer står bag demonstrationer i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg lørdag d. 16. marts 2019 fra kl 12 eller 13. Lene fortæller bl.a om en tidl. Flygtning fra bosnien som sagde at han fornam at debatklimaet i Danmark i nogen grad var at ligne situationen i Bosnien op til borgerkrigen. Interviewet med Lene Junker foregik d. 4. marts 2019
Her er klip fra fællesinitiativets opslag om demonstrationerne:
"Der er Internationale aktionsdage 16-23 marts i mere end 40 byer verden over…
I Danmark siger vi nej til paradigmeskiftet i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Svendborg.

Del, så vi kan fortsætte protesterne fra 10. december.

Den voksende racisme og den yderste højrefløj repræsenterer en alvorlig fare for flertallet. Vi vil ikke kunne løse de forskellige sociale problemer, som vi står overfor, medmindre vi kan forsvare sammenholdet mellem almindelige mennesker overfor racisterne og fascisternes forsøg på at splitte os…
Det er netop grunden til at vi udsender denne opfordring til fælles demonstrationer mod racisme og det yderste højre den 16. marts 2019, tæt på FN´s dag mod racisme. Ved at koordinere vores aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt kan vi bygge stærkere bånd imellem os. Den 16. marts skal være et skridt fremad for en fælles kamp mod had - for mangfoldighed og solidaritet.
Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination er et nyt landsdækkende netværk, med dette grundlag: "Vi vil forstærke kampen mod racisme, diskrimination og højredrejning. Vi vil møde asylansøgere, flygtninge og etniske minoriteter med solidaritet og menneskelighed. Vi vil at flygtninge og etniske minoriteter får lige rettigheder og muligheder for at blive en aktiv del af samfundet. Vi vil bygge brede og mangfoldige protester for at ændre det politiske klima i Danmark og i Europa Vi vil social og global retfærdighed"
Følgende netværk er tilsluttet: Stay Human, Aalborg, Aarhus for Mangfoldighed, Aktionsgruppen mod udvisninger af somaliske flygtninge i Odder, Racismefri By - Odense for Mangfoldighed, Mangfoldige Stemmer mod Racisme, København, Feministisk Initiativ, Stop Diskrimination, Kvinder i Dialog, SOS Racisme og Antiracistisk Netværk Svendborg

Vi går ud med fælles plakater, fælles klistermærker og tilslutning til en international opfordring om at gøre 16. marts til fælles demonstrationsdag verden over.
ONE WORLD - NO RACISM - NO FASCISM.
Dette event vil omtale internationale demonstrationer
Begivenhederne i de enkelte byer i DK vil blive listet op her:
Odense: Gråbrødreplads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2326833684028011/
København: Rådhuspladsen kl. 13.
https://www.facebook.com/events/596196547496132/
Aarhus: Rådhuspladsen kl. 13.30
https://www.facebook.com/events/816473755356312/
Aalborg: John F. Kennedys Plads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2192481747635548/
Svendborg, Centrumspladsen kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2156114144468322/"
((Lagt på nettet d. 6. marts og sendt d. 13. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på 106,6MHz.)
Interview d. 4. marts 2019 med Lene Junker talskvinde for Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

Hvad er demokrati?.
Dialog bringer her et indslag om det allerdyreste danske, demokratiet. Det er sygeplejerske og aktiv i Dansk Sygeplejeråd, Berit Byg som her giver et interview inspireret af læsningen af bogen "Hvad er demokrati" skrevet af Hal Koch i 1945 i befrielsesåret som et vægtigt bidrag til den folkelige og politiske vækkelse i forlængelse af besættelsen og genudgivet i 1960. For Hal Koch er demokratiet en livsform hvor idealet er, at løse uoverensstemmelser og konflikter igennem ordet, det vil sige ærlige og tålmodige samtaler med formålet at inspirere til at opfinde og finde frem til løsninger, der kunne tilgodese alle berørte parter, så alle kunne se sig selv i den og identificere sig med løsningen og vil handle ud fra den opnåede fælles forståelse og derved gøre kompromiset bæredygtigt. Altså er dialogen demokratiets væsen. Men hør selv hvad Berit Byg efter flere gennemlæsninger af Hal Kochs bog har at sige om demokrati og ikke mindst om hvad hun i nutiden savner af demokrati i den måde hvorpå det så kaldte repræsentative demokrati i øjeblikket praktiseres.
((Lagt på nettet d. 28. februar og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. februar 2018 med sygeplejerske Berit Byg.

Lyninterview med Clement Kjærsgaard om klima- og atomkrigstrussel.
Det lykkedes at fange Clement Kjærsgaard i en pause på Frederikshavn bibliotek d. 9. oktober 2018, under Frederikshavn biblioteks klima og Miljøfestival 8-9 oktober 2018, hvor Clements Kjærsgaard, som samarbejdspartner var travlt optaget. Men altså alligevel var parat til at indgå omend kort i en debat om evt. sammenhænge imellem klima- og atomkrigstrussel
((Lagt på nettet d. 25. februar og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. oktober 2018 med Clement Kjærsgaard kendt fra DR2's Debatten.

Folkeretten og det nye forbud imod atomvåben – Hvad betyder det og hvilken virkning vil det få?- A new treaty prohibiting nuclear weapens – content and possible effects .
For at markere Nobels Fredsprisuddeling i 2017 til ICAN afholdt juridisk uddannelsescenter i Oslo sammen med Norges Røde Kors og Nei til Atomvåpen D. 11. december 2017 et kursus med følgende program Folkeretlige reguleringer af atomvåben 1949-2017 , En oversigt
(Nuclear weapens under international law 1949 – 2017 an owerview)
ved dr. jur Gro Nystuen, medredaktør af "Nuclear Weapens under international law", Cambridge University Press, 2014 , med en introduktion af en Røde Kors-jurist

Det norske Nei til atomvåpen giver her et resume:
Hva er folkerett og hvordan blir den til? Hvordan er atomvåpen regulert av de forskjellige kildene til internasjonal lov? Hva sier den internasjonale domstolen i Haag om atomvåpen og hva har det å si?
Gro Nystuen gir oss her et overblikk over de forskjellige rettskildene til internasjonal rett og forteller hva hver av dem sier om atomvåpen. Hun forteller også om de forskjellige forbudene mot spesifikke våpen, og hvordan atomvåpenforbudet (TPNW) føyer seg inn blant disse. Videre går hun inn på hvilke internasjonale avtaler som gjelder atomvåpen spesielt, og går i detalj på Ikkespredningsavtalen (NPT) og svakhetene ved denne som gjør at det trengs et atomvåpenforbud i tillegg. Til sist forklarer hun hva en atomvåpenparaply er.
Konklusjonen av foredraget er at det ikke fantes noe juridisk vaakum i folkeretten om atomvåpen før atomvåpenforbudet, men at det fantes et juridisk hull - bruk av atomvåpen var ikke forbudt under andre avtaler. Foredraget ble gitt som første del av juristkurset "Folkeretten og det nye forbudet mot atomvåpen – Hva betyr det og hvilken virkning vil det få?" som ble arrangert i Oslo 11. desember 2017 av Nei til Atomvåpen, Røde Kors og JUS.
((Lagt på nettet d. 23 februar og sendt d. 27. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 12. december 2017 af forelæsning af dr. jur Gro Nystuen, medredaktør af "Nuclear Weapens under international law", Cambridge Universityi anledning af at ICAN kampagnen for et globalt forbud mod atomvåben fik Nobels fredspris

Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig? .
Sådan begynder et åbent brev til Folketinget d. 18. januar 2019 fra en gruppe der kalder sig
" TRIBUNAL TIL UNDERSØGELSE AF DANMARKS KRIGE I IRAK OG AFGHANISTAN"
Dialog på Frederikshavn Lokalradio ringede derfor d. 29 januar 2019 til Tribunalets formand advokat Bjørn Elmquist, for i et interview at få begrundet det udfordrende spørgsmål til Folketinget.(klik på linket øverst, som fører til interviewet)

Det åbne brev:
"Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig?
Modet svigter for de politikere, der aktivt burde sørge for, at Danmarks aktivistiske udenrigspolitik undersøges fyldestgørende.
Af advokat Bjørn Elmquist, overlæge Ole Hartling, speciallæge Bente Rich, jurist Preben Søegaard Hansen og professor Christen Sørensen.

Danmark venter fortsat på en egentlig dansk krigskommission. En fremsynet klarlægning på linje med, hvad andre demokratier har gennemført. En omhyggelig undersøgelse af, hvordan Danmark involveres i og optræder på den internationale scene i krigssituationer.
Irak- og Afghanistankommissionen blev nedlagt af regeringen Lars Løkke Rasmussen II, der erstattede den med en indskrænket historisk udredning, hvori det mest relevante er valgt fra. Nemlig de juridiske og folkeretlige spørgsmål og en kvalificeret vurdering af forberedelse og resultat af Danmarks krigsindsats. Men det er tydeligt, at Danmark ikke magter en sådan demokratisk statusopgørelse. Om de mere end 75 krigsbeslutninger siden 1990 har været et godt værktøj. Om disse "militære bidrag" fortsat er det bedste, Danmark kan tilbyde - som det fastholdes i regeringens Udenrigs- og sikkerhedspolitiske Strategi. Dette er fastholdt, selv om der ingen vurdering er af, om Danmarks hidtidige krigsindsats har været prisen værd – ikke mindst i menneskelige omkostninger. Danmark er tumlet ind på krigsskuepladserne, uden at hverken en sund beslutningsproces eller en efterfølgende opsamling af erfaringer er tænkt med. En række af landets borgere ønskede svar på disse spørgsmål og søgte under navnet Tribunalforeningen at gennemføre en folkelig undersøgelse med fokus netop på folkeret, statsret, krigens love og resultatet af Danmarks indsats.

For at sikre en bred og troværdig konklusion skulle selve undersøgelsen gennemføres af et såkaldt tribunal, hvor fem fagpersoner uafhængigt og selvstændigt stod for undersøgelsen. Og det er os, der skriver denne tekst. Under arbejdet søgte vi at stille åbne spørgsmål med udgangspunkt i den aflyste Irak- og Afghanistankommission. Vi opsummerede Kommissionens ubesvarede spørgsmål således: Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og national lovgivning? Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love i Irak og Afghanistan? Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre? ....... Læs gerne resten af det åbne brev til folketinget, som er gengivet i sin helhed sammen med interviewet med Bjørn Elmquist herom - jf linket her øverst
((Lagt på nettet d. 6. februar og sendt d. 13. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 29. januar med adv. Bjørn Elmquist, formand for Tribunalet til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghnistan.

Hvilke internationale trusler og globale lyspunkter ser fredsforsker Jan Øberg?.
Dialog bringer her fredsforsker Jan Øbergs globale trusselsbillede men også lyspunkter og forhåbninger til fremtiden. Interviewet er optaget d. 3. januar 2019.
Dialog spurgte: Hvad ser du som de største trusler eller udfordringer som menneskeheden står overfor i den nærmeste tid i relation til et fredsperspektiv?
Jan Øberg svar er: Udover klimatruslen på længere sigt, så er der risikoen for at USA vil reagere aggressivt på at det er ved at miste sit imperium, som i øjeblikket f. eks overfor Iran og Kina m.fl. - risikoen for at den nuværende højspændte situation med traktatopsigelser kan udløse en krig på atomvåben, - racismen, nationalismen samt konsumismens klimapåvirkning og manglende demokratisk engagement.
Derimod ser fredsforskeren ikke Rusland som en trussel med et militær på kun 12 % af NATOs,
- og heller ikke flygtninge, som i høj grad er en følge af USA og NATO-landes militaristiske politik. Så truslen er i høj grad os selv inkl. mht. klimaflygtninge.

Og Dialog spurgte dernæst fredsforskeren om "Hvilke lyspunkter ser du alligevel i den seneste udvikling i verden og som vi bør støtte(men ikke blindt) i arbejdet for en mere demokratisk, social og politisk retfærdig og dermed bæredygtig fred i verden?
(det begrundede håb der kan åbne for (fredelig) handling?)"
Jan Øberg nævner de millioner af mennesker verden over som arbejder for en bedre verden som f.eks. ICANs foreløbige succes med FN-traktaten der forbyder Atomvåben,
- Krigen i Syrien ebber ud også ved at USA trækker sig.
- Kinas fejring af 40-året for åbningen over for omverdenen bl.a. med silkevejen, som kan pege mod en mere afbalanceret verden med enhed i mangfoldighed støttet af - fredsbevægelsers brobygning og
- Kvindebevægelsen, og De sociale bevægelsers krav om mere retfærdige samfund og dermed formindskelse af den strukturelle vold i verden.

Sidst i optagelsen er der dialog om kurdernes fremtid, menneskerettigheder og misbrug af dem, samt om demokratiets mangfoldige udfoldelsesmuligheder.
(Lagt på nettet d. 5. januar 2019 og sendt 9 januar 2019 i Dialog på Frederikshavn Lokalradio.) Interview d. 3. januar 2019 med fredsforsker Jan Øberg, leder af Den Transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige
((Lagt på nettet d. 23. december og sendt d. 2. eller 9 januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser fra FN-forbundet Nordjyllands grønne telt d. 10. september 2018 på Aalborg Bæredygtighedsfestival

Om FN's verdensmålspjece for aktion, plastikforureningsbekæmpelse og om vand verdens vigtigste ressource. .
Dialog bringer her en optagelse fra FN-forbundets telt på Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg d. 10. september 2018. FN-forbundet tager udgangspunkt i hvordan vi hver især kan bidrage til virkeliggørelse af FNs verdensmål. Det sker med udgangspunkt i pjecen "170 bidrag til at forandre vores verden". På bagsiden af pjecen står "De globale verdensmål er menneskehedens huskeseddel for en bæredygtig planet, en klar køreeplan mod en bedre fremtid."

Vi hører også om plastic og brugen af plastic ved Julie Müller, som indsamler plastik og Frantz Cuculitza, repræsentant for O. Vestergaard Larsen i Hobro, som er nordens største firma for genanvendelse af plastic

Endelig hører vi i indslaget "Vand – verdens vigtigste ressource" 3 vandeksperter fra Aalborg kommune og miljøministeriet oplyse os gedigent om hvad vi må gøre for at bevare det rene drikkevand til at drikke lige fra hanen.
((Lagt på nettet d. 23. december og sendt d. 2. eller 9 januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser fra FN-forbundet Nordjyllands grønne telt d. 10. september 2018 på Aalborg Bæredygtighedsfestival

Hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge? Er det 36 mia eller kun 2 mia om året?.
Dialog bringer her et interview med samfundsøkonom Jesper Jespersen, hvor vi får en redegørelse for de beregnede samfundsøkonomiske konsekvenser af at vi i Danmark modtager flygtninge. Det sker med udgangspunkt i det verserende tal på 36 milliarder kr årligt i underskud på flygtinge, som dog her bliver problematiseret for at være konstrueret på en måde så resultatet bliver vildt overdrevet.

Jesper Jespersen vælger i stedet at tage udgangspunkt i Rockwoolfondens beregninger af de gennemsnitlige samfundsøkonomiske konsekvenser af en situation, hvor der hvert år kommer 5000 nye flygtninge til Danmark og vel at mærke beregninger der gælder over hele flygtningenes livsforløb, så deres arbejdsindsats til gavn for samfundsøkonomien også når at komme med i beregningerne.
I modsætningen hertil tager Finans ministeriets tal på 36 Milliarder kun udgangspunkt i det første omkostningstunge år, hvor det oven i købet er forbudt for asylsøgere at arbejde og dermed bevidst er forhindret i at bidrage positivt til samfundsøkonomien. Her oven i har Finansministeriet valgt at tage udgangspunkt i året 2015, hvor vi alle husker der kom adskillige gange det normale antal flygtninge til Danmark. Og for det tredje så stammer tallet fra 2015 fra en situation med lavkunjunktur Alligevel er det jo dette tal på 36 milliarder kr, der er blevet kanoniseret af politikere og medierne,

Ved Rockwoolfondens livsindkomstberegninger koster de 5000 nye flygtninge årligt netto 2,1 milliard kr årligt, som kan omregnes til til en udgift på 1 kr pr dag pr dansker, eller blot en syttendedel af de 36 milliarder som finansministeriet landede på. Jesper Jespersen diskuterer også hvorfor de samme beregninger i et andet velfærdssamfund Sverige her resulterer i at det bliver et samfundsøkonomisk overskud at modtage flygtninge. For Danmarks vedkommende er de fremskrevne erhvervsfrekvenser for flygtningene måske vurderet for pessimistisk. Og under alle omstændigheder så medvirker modtagelsen af flygtninge positivt til den økonomiske vækst og derved vækst i skattegrundlaget til gavn for alle.
Endelig diskuteres hvordan det vil påvirke samfundsøkonomien hvis Dansk Folkeparti får gennemført deres ønskede "paradigmeskifte" hvor flygtningene ikke længere skal integreres for at kunne gøre samfundsøkonomisk nytte, men i stedet skal forblive isoleret i lejre med sigte på deportation hurtigst muligt til det land de er flygtet fra.

((Lagt på nettet d. 10. december og sendt onsdg d. 2. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. november 2018 med samfundsøkonom Jesper Jespersen Roskilde Universitet.

icon icon 2018

Alt om Amnesty Internationals landsdækkende husstandsindsamling søndag d. 9. december fra kl 10 .
Hør Dialog informere om Amnesty Internationals husstandsindsamling i hele Danmark på søndag d. 9. december 2018 fra kl. 10. Det sker her igennem 3 kortere interviews der belyser Amnestys arbejde for de universelle menneskerettigheder og demokrati, som er vigtigere end nogensinde, eftersom de i øjeblikket er under stigende pres i mange lande også i Europa, altså udover kendte lande som Tyrkiet og Saudiarabien og så alle de lande, som vi jo kender til, at mennesker er nødt til at flygte fra.
Vi hører først Frederikshavns Amnesty-aktivist og -bestyrelsesmedlem John Hansen, med fortid som tillidsmand og skoledirektør, fortælle om det arbejde for Amnesty, som han har at gøre med til dagligt, om organisationen, samt ikke mindst som lokal indsamlingskoordinator, om hvordan man helt lavpraktisk skal bære sig ad for at komme ud at samle ind i Frederikshavn. Man kan ringe eller SMSe til John Hansen på nr 25704681 eller hvis man først oplever beslutningens morgenrøde i sidste øjeblik søndag morgen d. 9. december, så bare møde op fra kl 10 på udleveringsstedet, som er De frivilliges Hus Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. PS ER du ikke hjemme på indsamlingsdagen søndag d. 9. december så har du mulighed for her at betale et selvvalgt beløb over Mobilepay på nummeret 1252.

Dernæst hører vi Amnestys Programleder for frihedsrettigheder, Cecilie Gregersen Nielsen fortælle om kampen herfor og give nogle eksempler på at Amnestys fælles internationale pres i samarbejde med lokale Amnesty-afdelinger har reddet livet for politiske aktivister og samvittighedsfanger.

Endelig fortæller Rasmus Hansen fra Amnestys Landsindsamling om behovet for at mange flere indsamlere hurtigt melder sig til at samle ind for Amnestys arbejde for demokratisksindede mennesker i knibe og i det hele taget kampen for de truede menneskerettigheder. Man kan - uanset hvor i Danmark man bor - stadig nå at tilmelde sig på Amnesty Internationals hjemmeside Amnesty . Men Rasmus foreslår her tæt på indsamlingsdagen at e-maile til landsindsamling@amnesty.dk eller ringe tilmeldingen ind på telefon 33456578. God indsamling.
((Lagt på nettet d. 3. december og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 30. november og 1. december 2018 med hhv indsamlingskoordinator i Frederikshavn John Hansen, Amnestys Programleder for frihedsrettigheder, Cecilie Gregersen Nielsen og central indsamlingskoordinator Rasmus Hansen.

Syrien: Proxy-krig og absolut magt .
Det syriske mareridt: Hvad er der på spil i Syrien, og hvad er de forskellige aktørers interesser? Deltagere er Ole Kværnø, Dekan, Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet Lars Cramer-Larsen, Militæranalytiker og souschef ved Institut for Militære Operationer, Arrangør er Forsvarsakademiet
((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af Forsvarsakademiets debatmøde om krigen i Syrien og Syriens fremtid.

Quiz om sikkerhedspolitik som afslører hvor meget ellers engagerede unge er orienteret om dansk sikkerhedspolitik .
Interviews på Folkemødet 15. juni 2018 med elever fra Skals Efterskole og foreningen Game som prøver at besvare quiz om sikkerhedspolitik, som vi også hører dem tjekke facit på og blive både overrasket over og skuffet da deres billede af det fredelige Danmark krakelerede. Desuden bringer Dialog her et Lydbillede fra Allinges gader d. 15. juni 2018 under Folkemødet, hvor masser af organisationer falbød deres mærkesager i forsøgene på at få ørenlyd hos de vandrende hobe af folkemødegæster. Fredsministerium. dk' gadeaktiviteter er dog her overrepræsenteret med en pop-up event med fredsange og korte taler om at holde op med at militarisere dansk udenrigspolitik, - samt også med quiz og indsamling af underskrifter for krav til den danske regering om at Danmark skal ratificere FN'-traktaten der forbyder atomvåben.
((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. juni 2018 med efterskoleelever og Game-aktivisterne Isabella Madsen og Oliver Toscano Pedersen

Anke Sporendunk SSV om gode erfaringer med den demokratiske dansk-tyske grænsedragning efter 1. verdenskrig .
Dialog bringer interview med Anke Sporendunk, tidl. medlem af den slesvig-holstenske Landdag for SSV, Sydslesvigsk Vælgerforening, som er de dansksindedes organisation i Slesvig-Holsten. Anke Sporendunk var også minister i den socialdemokratiske grønne landdagsregering i 2012-17. Anke Sporendunk vil gerne være med til at videregive de gode erfaringer med mindretalspolitik i det dansk tyske grænseområde, som bygger på en demokratisk legitimeret grænsedragning med folkeafstemning efter 1. verdenskrig. Interviewet med Anke Sporendunk blev optaget d. 16. juni 2017 på Folkemødet på Bornholm.
((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 16. juni 2018 med Anke Sporendunk fra Sydslesvigsk Vælgerforening.

Marianne Looft fortæller om sine erfaringer som udsendt for Læger Uden Grænser i 11 missioner.
Den mangeårige udsending for Læger uden Grænser, sygeplejerske Marianne Looft, som er en af de først udsendte med Læger uden Grænser fra Danmark, fortæller her til Dialog om sit arbejde og de mange værdifulde erfaringer det har givet hende gennem 11 udstationeringer over 15 år senest i 2009.
Marianne var fire år udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke i Zimbabwe, hvor hun stiftede bekendtskab med Médecins Sans Frontiéres (MSF), og kom i 1994 på kursus hos Læger uden Grænser for herefter arbejde på Læger uden Grænse drevet hospital i Kismayo i Somalia.
Pga. voldsomme beskydning mod bl a. knæ, for at immobilisere modstandere, var halvdelen af hospitalets sengepladser tilegnet ortopædkirurgi, så disse patienter igen blev i stand til at varetage hjemlige gøremål.
I felten samarbejder Læger uden Grænser med andre hjælpeorganisationer og bl.a. kom et fantastisk dygtigt hold øjenlæger fra Kenya for at operere patienter for grå stær. I 1995 blev Marianne sendt til Sierra Leones hovedstad Freetown, hvor der var udbrudt kolera blandt de flygtnende mennesker fra en bestialsk magt om bloddiamanter. Evt. dødsfald på et kolerahospital må ikke overstige 1 pr 100 patienter, og dygtige lokale sygeplejersker sørgede for at ingen overhovedet døde. Personalet selv opretholdt hygiejnisk høj standard for at undgå smitte med kolerabakterien. I 1998 var Marianne Looft to måneder i Sydsudan, i en region, hvor 5 millioner i løbet af få års krig var blevet reduceret til to millioner indbyggere. Krigen, der reelt handlede om magten over de olierigdomme, som også vi nyder godt af uden at det kom den almindelige befolkning til gode, bevirkede sult og epidemiske sygdomme. Marianne arbejdede på en større feltklinik, hvor børn og voksne fik behandling for sygdomme og hjælp til ernæring efter fastsatte kriterier for udvælgelse. Marianne blev her selv syg og blev mod sin vilje beordret til hospitalsbehandling i Kenya

Indenfor Læger uden Grænser er der ikke noget med at give oplysninger til journalister "uden for referat", og der er nul-tolerance over afpresning og korruption. Arbejdet er kun muligt med lokalbefolkningens accept, og ved at man udviser upartisk adfærd. Der er ligeløn dog med ancienitetstillæg. Kandidater til udsendelse bliver grundigt testet for såvel fysisk som psykisk sundhed da man må være fit for fight for at klare det krævende arbejde. Der er lokale Læger uden Grænser organisationer i mange lande, som samarbejder internationalt.
Finansieringen bygger på frivillige private donationer for at bevare uafhængigheden og når man modtager penge udefra må dette beløb aldrig udgøre halvdelen af et projekts finansiering og der er skrap kontrol herpå. Et job hos Læger uden grænser giver fantastiske oplevelser. Læger uden grænser er et godt sted at lære; arbejdet er af høj faglig kvalitet og efter WHO-standarder .
Marianne har løbende turneret rundt i Danmark med oplysningsmøder om Læger uden Grænser.

((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med sygeplejerske Marianne Looft om oplevelser og erfaringer som udsendt for Læger uden grænser.

Trump spiller hasard med sine europæiske allieredes sikkerhed med sin trussel om opsigelse af INF-traktaten, der forbyder atomvåbenbestykkede mellemdistanceraketter i Europa, mener Bernhelm Booss-Bavnbek .
"Vi vil ikke leve i usikkerhed i en flygtig, uforudsigelig, kompleks og flertydig verden. Det er ikke en naturlov at tingene skal være uoverskuelige. Det skal tværtimod være en hovedparole for en fornyet fredsbevægelse at få reduceret kompleksiteten og uoverskueligheden på sikkerhedsområdet ved at kræve overholdelse og nødvendig udvikling af internationale traktater vedr. atomvåben for at skabe og bevare fred i verden." Cirka sådan er ordene fra matematikeren Bernhelm Booss-Bavnbek i et interview med Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 3. november 2018. Det sker i forlængelse af tyske socialdemokratiske politikeres offentlige bekymring over, at Trump truer med opsigelse af INF-traktaten fra 1987, der forbyder mellemdistanceraketter i Europa. Den nu pensionerede RUC-matematiker afslører i det timelange interview en fantastisk viden, indblik og oversigt indenfor våbenteknologi og internationale traktater. Han er oprevet over den nuværende situations præg af "VUCA": volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Usikkerhed på kernevåbenområdet er dødsensfarlig, og den skal vi ikke finde os i. Vi skal ikke bare fatalistisk acceptere USAs gambling, men tage ved lære af at mange danskere på klimaområdet er vågnet op og siger, at det ikke er vores "skæbne" at dø varmedøden. I stedet må vi arbejde for at skabe afspænding, tillid og forståelse af, at en bæredygtig fred kun kan baseres på en fælles sikkerhedspolitik, der medtænker alle aktørers behov for samme sikkerhed. Og her hører Trumps sikkerhedspolitiske hasardspil altså ikke hjemme, med sin trussel om at opsige INF-traktaten og mulige genoptagelse af den kaprustning på atomvåben i Europa, som det tidligere var så bitterligt svært at lægge låg på.
((Lagt på nettet d. 5. november og sendt d. 7. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 3. november med den nu pensionerede RUC-matematikeren Bernhelm Booss-Bavnbek

En lokal og central ildsjæl fortæller om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling søndag d. 4. november 2018 til de nødstedte flygtninge i nærområderne. .
Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay nr 60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz, om hun her få dage inden indsamlingen stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til at melde sig på www.flygtning.dk
((Lagt på nettet d. 29. oktober og sendt d. 31. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23-24. oktober 2018 med Camilla Paarup, indsamlingsleder i Dansk Flygtningehjælp og lokal indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz, som har brug for indsamlere.

Dialogmøde med Jens Rohde om hvordan vi gør verden mere fredelig .
Dialogmøde om hvordan vi alle kan være med til at gøre verden mere fredelig og tryg at leve i. vi hører oplæg af af Jens Rohde nu radikal folketingskandidat, som især betonede nødvendigheden af at opbygge tillid især igennem at skabe mere økonomisk lighed i verden, som forudsætningen for en bæredygtig fred. Og nu må vi forhindre Danmark i igen at gå med USA i en angribskrig mod Iran. Herefter oplæg af Hasse Schneidermann, der som formand for Fredsministerium. Dk, fremlagde netværkets visioner om opbygning af en fredelig verden på alle planer . Herefter bidrager også mødedeltagerne i en dialog med svar fra især den politiks erfarne Jens Rohde, som i øjeblikket især . Dialogmødet foregik på FNs fredsdag d. 21. september 2018 i Domen på havnen i Aarhus, som del af arrangementet "En dag med Fred" arrangeret af Britt Hermansen og Fredsministerium.dk. Forud havde deltagerne oplevet andre facetter af fredskultur, som fredscirkel, Inderlig fred, De 5 rytmers dans og krydret med troubadurerne Robert Heltmanns, Günther Paulsens og Økobandets fredsmusik og -sange.
((Lagt på nettet d. 19. oktober og sendt d. 24. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 21. september 2018 af Dialogmøde med oplæg af Jens Rohde radikal folketingskandidat og Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk.

"En dag med Fred" i Domen i Aarhus på FNs fredsdag fredag d. 21. september. .
Dialog bringer her fortællingen om et spændende arrangement på FN.s fredsdag d. 21. september. Vi hører Hasse Schndeidermann fortælle om det daglange arrangement "En dag med Fred" i Domen på Aarhus havn. "En dag med Fred" spænder lige fra åbningen kl 10:00 Fredsarbejde med skolebørn i Aarhus og over Fredscirkler, Inderlig fred, "5 rytmer...", Troubadurer og freds-jam og så til kl 19.00 Dialog om fredelig sikkerhedspolitik med bl.a Jens Rohde, Jens Jørgen Nielsen og Hasse Schneidermann. Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk, som arrangerer sammen med Brit Hermansenn, Aarhus. Vi hører også om en fredssejlads i Københavns havn. ((Lagt på nettet d. 3. september og sendt d. 12. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 3. september 2018 med Hasse Sneidermann formand for Fredsministerium.dk om "En dag for Fred på FNs fredsdag d. 21. septembder,

Fredsministerium.dk's gadeevent på Folkemødet på Bornholm 2018 .
Fredsministerium.dk's gadeevent på Folkemødet på Bornholm juni 2018 Dialog bringer her pluk fra Fredsministerium.dk's gade-popupevent på Folkemødet på Bornholm d 15. juni 2018, hvor vi hører Carsten Andersen holde korte taler og musiker, sangskriver og komponist Henrik Ginderskov og aktive i Fredsministerium og publikum på gaden synge nye fredsange ((Lagt på her nettet d. 2. september og sendt d. 5. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af Fredsministerium.dk's gadeevent på Folkemødet på Bornholm.

Arktis - fredens hav – kan det blive ved?. .
Dialog bringer her en optagelse af debatdelen fra Folketingets event d. 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm Arrangørens omtale er: " Kom og hør debatten om Arktis i Folketingets telt, hvor formanden for Folketingets arktiske arbejdsgruppe, Sjudur Skaale, og forhenværende kontreadmiral Nils Wang m.fl. vil deltage. Debatten bliver modereret af Martin Breum. Med Ilulissaterklæringen fra maj 2008 forpligtede de fem arktiske kyststater sig til at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, hvor eventuelle konflikter løses gennem fredelige forhandlinger i overensstemmelse med international ret, og hvor man samarbejder på områder som bæredygtig økonomisk udvikling, miljøbeskyttelse og forskning. Men kan Arktis fastholdes som et lavspændingsområde, hvor landene samarbejder på mange områder, mens andre steder i verden er præget af store spændinger?" ((Lagt på nettet d. 2. september og sendt d. 5. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
IOptagelse d. 15. juni 2018 af debatmøde med kontraadmiral Niels Wang og politikere bl. Sjudur Skaale, Formand for Folketingets arktiske arbejdsgruppe,

Kan EU skabe fred i vor tid? .
Det er en Dialog-optagelse fra Folkemødet på Bornholm d 16. juni 2018 Arrangørerne, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, FN-Forbundet, Atlantsammenslutningen, Rådet for International Konfliktløsning, skriver selv: ”Er det FN, NATO eller EU, der har ansvaret for verdensfreden, hvis USA ikke er til at regne med? EU har store udenrigspolitiske ambitioner formuleret i artikel 21 i Lissabontraktaten. De inkluderer blandt andet at bevare freden og forebygge konflikter, at fremme bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom, at beskytte den menneskelige værdighed, demokrati og retsstatsprincipper i hele verden. Men hvordan skaber man fred i verden? Og er det EU, der kan og bør gøre det? Det globale FN er skabt mere direkte til formålet, og det er NATO, der ligger inde med EU's militære midler, som kunne bruges til eventuelle interventioner, så hvor hører EU med sin bløde magt til i billedet? Og ændrer det nye forsvarssamarbejde på den arbejdsdeling der har været indtil nu? Kom til paneldebat om at skabe fred i verden med Atlantsammenslutningen FN-forbundet, Rådet for international konfliktløsning (RIKO) og Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO). ((Lagt på d. 25. august og sendt d. 5. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
IOptagelse d. 16. juni 2018 af debatmøde med Jørn Boye Nielsen RIKO, Jørgen Estrup FN-forbundet, Lars Bangert Struwe Atlantsammenslutningen, Helga Molbæk-Steensig DEO.

Den mellemfolkelige Benny Andersen: Den mellemfolkelige Benny Andersen: Hør 5 lydoptagelser, hvor nu afdøde Benny Andersen læser op af sine smukke og sigende digte til varigt minde og ære for vores store digter og humanist. .
Den mellemfolkelige Benny Andersen: Den mellemfolkelige Benny Andersen: Hør 5 lydoptagelser, hvor nu afdøde Benny Andersen læser op af sine smukke og sigende digte til varigt minde og ære for vores store digter og humanist. ((Lagt på d. 19. august og sendt d. 22.august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Redigering d. 19. juni 2018 af 5 optagelser af Benny Andersens smukke bidrag til Et Anstændigt Danmarks og bedsteforældre for Asyls event og demonstrationer.

Israel-Palæstina: Er der en vej til fred og lige rettigheder .
Dialog bringer her en optagelse fra d. 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm med emnet Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? I så fald hvordan? Arrangøren Mellemfolkeligt Samvirke introducerer: Forårets demonstrationer i Gaza, de over 100 dræbte og tusinder af sårede har igen givet verdenssamfundet en reminder om, at konflikten mellem israelerne og palæstinenserne næsten på daglig basis kræver sine ofre. Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? I så fald hvordan? Mød Bent Melchior, tidligere dansk overrabbiner i dialog med pro-palæstinensisk aktivist, ph.d, og politisk rådgiver, Leila Stockmarr. Tim Whyte, der er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke undersøger om de to - måske med teltets hjælp - kan pege på konturerne af en vej frem? Desværre nåede Dialogs mand først frem til det overfyldte møde, hvor der kun med nød og næppe blev plads til at stikke optageren ind igennem teltåbningen og fanger det meste af Bent Melchiors oplæg #Palæstina #konflikt #Israel/Palæstina ((Lagt på d. 16. august og sendt d. 22. august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
IOptagelse d. 15. juni af debatmøde mellem Bent Melchior og Laila Stockmarr.

Konflikt avler sult – avler sult konflikt? - og måske hykleri?.
Her bringer Dialog en optagelse af et debatmøde på Folkemødet på Bornholm d. 14. juni 2018 med overskriften Konflikt avler sult – avler sult konflikt? Mødet var arrangeret af WFP - FNs Fødevareprogram, som selv skriver: Flere mennesker sulter pga konflikter. Men hvordan påvirker sult udviklingen af fredelige samfund? Verden står i dag overfor sultkatastrofer, som i antal og omfang er uden fortilfælde. Størsteparten af dem drevet af konflikt. For første gang i 10 år er antallet af sultne steget. Fra 777 millioner til 815 millioner, ifølge rapporten State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Over halvdelen af dem, 489 millioner, bor i lande som er ramt af konflikt. Løsning af verdens konflikter er en forudsætning for at nå en verden uden sult i 2030 . Omvendt driver sult konflikt. Knaphed på resourcer, herunder basale fødevarer, kan være en grobund for vold og konflikter. Derfor er forudsætningen for en fredeligere verden også, at alle har adgang til det daglige måltid mad. Deltagere var Ulla Tørnæs, Minister for udviklingssamarbejde, Venstre Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhæjlp Louise Stigsgaard Nissen, Redaktør, Magasinet 360 Janne Andersen, Digital Redaktør, Magasinet 360 Anne Poulsen, Direktør, WFP - FN's Fødevareprograms Nordiske Kontor En lytterne til mødet om sult og konflikt, Christian Helms stillede her spørgsmålet om ikke det var hykleri at kritisere andre for at bruge sult som våben i sin magtudøvelse, når man tier om når man selv har brugt det. Det bad Dialog efter mødet Christian Helms om at uddybe ((Lagt på d. 8. august og sendt d. 17. august i 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 2018 af debatmøde oom sult og krig samt interview med Christian Helms om hykleri hor udviklingsministere

Hvorfor Radikal Ungdom kræver dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben .
Interview med forkvinde for Radikal Ungdom RU, Sigrid Friis om hvorfor Radikal Ungdom har tilsluttet sig ICAN, Kampagnen for et FN-forbud imod Atomvåben og hvorfor RU mener at Danmark skal tilslutte sig den FN-traktat der forbyder atomvåben i verden og hvordan hun vurderer regeringens aregumenter for at sige nej. Dette og næste interview blev optaget d. 17. juni 2018 Desuden et interview med nogle medlemmer af Radikal Ungdom som viste sig at være Folkemødets topscorere på en quiz om aktuel forsvars og sikkerhedspolitik og så efterfølgende valgte at underskrive en underskriftsindsamling for, at den danske regering skal underskrive FN-traktataten dere forbyder atomvåben. Der er lagt links til både Quizs'en (sammen med de rigtige svar) og underskriftsindsamlingen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside , lige til at bruge og dele med andre – jf Hiroshimadagen d 6. august hvor det er 73 år siden USA brugte den første atombombe i verdens største terrorangreb på civile. ((Lagt på d. 31. juli 2018 og sendt d. 8. august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med forkvinde for Radikal Ungdom RU, Sigrid Friis

Norden-Rusland: Hvordan påvirker medierne vores opfattelse af hinanden? .
Det er en Optagelse af Dialog d. 14. juni 2018 på Folkemødet Arrangøren Nordisk Ministerråd skriver: Hvordan skriver medierne i Rusland om Norden, og hvordan skriver de nordiske landes medier om Rusland? Kan vi forvente at få en gensidigt mere nuanceret mediedækning om hinandens liv, tanker, forventninger og drømme, der rækker ud over den politiske dagsorden? Nordisk Journalistcenter har med støtte fra Nordisk Ministerråd gennemgået den danske nyhedsmediers dækning af Rusland.  Desværre nåede Dialog ikke frem til selve professor Lars Kabels fremlægggelse af sin undersøgelse, men den indgår i Kabels debatindlæg. Heldigvis lykkedes det efter mødet at få et kort referat  af Lars Kabel og på grund af en dårlig optagekvalitet pga baggrundstøj bad jeg Jørn Boye Nielsen, RIKO om at give et referat af hele mødet, som er indsat forrest. Udover Lars Kabel, Ass. professor, DMJX/Nordisk Journalistcenter så deltog også Charlotte Flindt Pedersen, Direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab samt Andrey Kazankov, Journalist, Weekendavisen ((Lagt på d. 15. juli 2018 og sendt d. 18. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview med Jørn Boye Nielsen og Lars Kabel og optagelse d. 14. juni 2018 af møde om mediebilledet af Rusland.

Kan en ny kold krig forhindres? Diplomati eller oprustning?
Det er overskriften på Dialog-udsendelsen optaget d. 16. juni 208 af Civiltinget og arrangeret af Rådet for International Konfliktløsning, som skriver: Spændingsniveauet mellem Vesten og Rusland er steget markant. Er en deeskalering mulig? Og uddyber "Rusland og Vesten er på vej ind i en ulige magtkamp. Den eneste mulige løsning, som ofte kun fremlægges, er en opbygning af NATOs og Vestens militære styrke i Østersøregionen for senere at kunne skabe en nedtrapning og forhandlinger med Rusland. På baggrund af dette er sikkerhedssituationen i Østersøregionen og forholdet til Rusland blevet pakket ind i en destruktiv og gold koldkrigsretorik. En yderlig eskalering bringer os blot endnu tættere på en regulær militær konfrontation. Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) ønsker at bidrage til en ændring af denne diskurs, for hvorfor dog ikke i det mindste forsøge at få indkaldt til et velforberedt Østersø-topmøde med konkrete forslag til, hvordan en deeskalering kan begynde og forhåbentlig intensiveres?" ((Lagt på nettet d. 9. juli og sendt d. 18. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 på folkemødet hvor vi høreer Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokratiet, Peter Juel Jensen, MF, Venstre, Søren Riishøj, Ruslandsekspert, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) og moderator var Annette Stubkjær, Politisk Rådgiver, Amnesty

Hvad sker der i Tyrkiet? .
Vi stiller skarpt på udviklingen i Tyrkiet og regionen, og ser på hvad Danmarks og EU's rolle er Det er overskriften på en dialogoptagelse fra d. 16. juni 2018 i Enhedslistens telt med deltagelse af et herboende HDP-medlem, som er aktiv i den da igangværende valgkamp, hvor også tyrkiske statsborgere bosatte i Danmark har stemmeret. Desuden deltog Nikolaj Villumsen og Søren Søndergaard begge folketingsmedlemmer valgt af Enhedslisten. Arrangørerne skriver: Det spidser til i Tyrkiet med kupforsøg, systematisk forfølgelse af den politiske opposition og en militær kampagne i kurdisk-dominerede områder i Syrien og Irak. Mens kritiske journalister og folkevalgte politikere fængsles, er Erdogan i færd med at cementere sin magt i rollen som enevældig præsident. Vi stiller skarpt på udviklingen i Tyrkiet og regionen, og ser på hvad Danmarks og EU's rolle er. ((Lagt på d. 4. juli og sendt d. 11. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 å folkemødet af eventen "Hvad sker i Tyrkiet" med deltagelse af dansk HDP-aktivist, Søren Søndergaard og Nikolaj Willumsen.

På vej mod et bedre globalt svar på flygtningestrømmene   .
 Hør om den Global Compact, der skal sikre en mere forudsigelig og solidarisk tilgang til flygtninge.       Det er en optagelse på Folkemødet d. 15. juni 2018 med oplæg af Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp og Henrik Nordentoft, Repræsentant for UNHCR Region Nordeuropa, UNHCR - FN's flygtningeorganisation samt moderatoren Elisabeth Arnsdorf Haslund  UNHCR Læs her arrangøren det danske FN-kontors beskrivelse af mødet: Mens komplekse og langstrakte konflikter i verden fortsat tvinger et historisk højt antal flygtninge fra deres hjem, er arbejdet med at forbedre og forny det globale svar på flygtningestrømmene i fuld gang. Med New York-erklæringen i 2016 blev FN-landene enige om, at beskyttelsen af flygtninge og støtten til lande, der huser dem, er et fælles internationalt ansvar – og den opgave skal løses mere solidarisk og forudsigeligt. UNHCR fik til opgave at udvikle en Global Compact, der kan styrke håndteringen af flygtningekriser: Flygtninge skal være mere selvforsørgende og inddrages aktivt i deres lokalsamfund; lande, der huser flest flygtninge, skal støttes bedre; og der skal sikres vilkår, så flygtninge frivilligt kan vende hjem. UNHCR holder konsultationer med regeringer og andre aktører, så den færdige Compact kan præsenteres og vedtages til efteråret. Kom og hør, hvordan arbejdet skrider frem, hvorfor det er så nødvendigt med nytænkning, og hvordan ambitionerne kan indfries ((Lagt på d. 24. juni 2018 og sendt d. 4. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af oplæg af Henrik Nordentoft og Chr. friis Bach + spørgsmål.

Alliancefri dansk og nordisk forsvarspolitik.
Alliancefri dansk og nordisk forsvarspolitik er emnet på Fredsministerium.dks møde i Civiltinget på Folkemødet på Bornholm d. 15. juni 2018 og hvor vi hører følgende Hasse Schneidermann, formand, fredsministerium.dk Carsten Andersen, Formand, Århus Mod Krig og Terror Jørn Boye Nielsen, Formand, Rådet for International Konfliktløsning Christian Juhl, Udenrigspolitisk ordfører, Enhedslisten   Og en uddybning her med Fredsministerium.dks egne ord: I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling og frygten for en ny kold og varm krig i Europa vokset frem igen. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger en række eksperter og politikere om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvad den i så fald består af? ((Lagt på d. 26. juni 2018 og sendt d. ????? juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af 15. juni 2018 af oplæg ved Hasse Schneidermann, Carsten Andersen, Jørn Boye Nielsen, Christian Juhl,

Hør en glad Jacob Holdt fortælle om sine oplevelse fra Folkemødet på Bornholm.
Hør en glad Jacob Holdt fortælle om sine oplevelse fra Folkemødet på Bornholm. Dialog bringer et kort interview fra d. 18. juni 2018 med Jacob Holdt fra Ubuntu-huset, hvor bl.a. også Özlem Cekic har sit Dialog-kaffe kontor. ((Lagt på d. 24. juni 2018 og sendt d. 4. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. juni 2018 om Folkemødet med Jacob Holdt, ham med Amerikanske Billder og og nu også Ubuntu-huset.

Zahra Olawi fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra besøg i Afghanistan med genbrugshjælp.
Zahra Olawi fortæller her om hendes oplevelser da hun sammen med sin mand Sayed var på besøg hos Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd, civilsamfundsorganisationen OLAWI i Herat i Afghanistan. Besøgets formål var at være til stede og deltage i, overvåge og skaffe sig erfaringer fra uddelingen af renoveret genbrugsudstyr, som var gjort mulig igennem økonomisk støtte fra Genbrug til Syd. Desuden ikke mindst at skaffe viden om OLAWI's sociale udviklingsarbejde generelt samt at drøfte og planlægge fremtidig indsats og samarbejde herom. Zahra og Sayed Olawi besøgte Afghanistan fra den 21. marts til d. 13. april 2018. Interviewet med Zahra foregik d. 20. juni 2018. For Zahra var det en stor oplevelse igen at gense sin oprindelige hjemstavn og være med til igennem Genbrug til Syd at udlevere relevant brugt dansk udstyr til genbrug i skoler, hospitaler og handicapinstitutioner og på den måde være med til at genopbygge alt det krige havde ødelagt. Og på den måde være med til at formidle overskudsudstyr fra sit nye fædreland til at afhjælpe mangler i sit oprindelige fædreland. Zahra berømmer meget Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd Olawi for Olawi-folkenes effektivitet og den opnåede troværdighed og høje prestige hos modtagerinstitutioners folk i Herat-provinsen, som faktisk bevirkede at selv folk så langt væk som Kabul havde henvendt sig for at anmode om hjælp. Således udtrykte myndighederne i Herat ønske om nu at tage ved lære at OLAWIs model for udlevering af udstyr. Altså med først at undersøge behovet, aftale regler for brug af udstyret og evt. modydelser efter hjælp til selvhjælps-princippet. Så sørge for kvitteret aflevering af udstyret hos slutbrugerne og give fornøden hjælp og undervisning til at komme i gang. Og derefter løbende at supervisere modtagernes anvendelse af udstyret og tilbyde ekspertise til evt. reparationer. Og herefter forud for næste sending af genbrugsudstyr fra Frederikshavn og øvrige Danmark så igen at besøge modtagerne og notere ønsker, men også at registrere det tidligere udleverede udstyrs anvendelse og vedligeholdelsesstandard, for at have data til brug for ønskerne til kontaktpersonen Sayed, samt for at kunne udvælge de skoler og institutioner (med stadigt udækkede behov), som havde fået meget ud af at anvende genbrugsudstyret fra Danmark. Det gav Zahra stor glæde at opleve især pigernes begejstring ved for første gang at prøve at arbejde på en computer, men også at se hvordan sydparten OLAWI siden hendes første besøg i Herat havde udviklet sig og var vokset meget større og med telefoner der ringede hele tiden. Det bevidnede betydningen af OLAWIS arbejde, som i høj grad. var gjort mulig igennem løbende samarbejde med partneren i Danmark, Frederikshavn Multietniske Forening, som igen forudsatte bevillinger fra Genbrug til Syd, (som administrerer en statslig udviklingspulje) til transporten af det renoverede danske genbrugsudstyr. ((Lagt på d. 21. juni og sendt d. 27. juni 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 20. juni 2018 med SOSU-studerende Zahra Olawi fra Frederikshavn Multietniske Forening om besøg i Afghanistan med genbrugsudstyr.

Hvad er automatiske dræberrobotter og hvad er omkostningerne og evt. gevinster?
Hør her om de nymodens automatiske dræberrobotter som den tidligere amerikanske præsident og modtager af Nobels fredspris jo gjorde flittigt brug af og også andre før og siden. Det er en optagelse af et foredrag af Poul Ech Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse  på den årlige fællesnordiske fredskonference i den svenske by Degerfors d. 20. maj 2018. I Pouls foredrag er indlagt en lille sketch hvor en våbensælger og en fredsaktivist diskuterer dræberrobotter. ((lagt op d. 5. juni 2018 og sendes d 13. juni på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 20. maj 2018 af Poul Ech Sørensens foredrag på den fællesnordiske fredskonference i Degerfors.

Vurdering af bogen ”International konfliktløsning” anmeldt af samfundsfagslærer Paul Rode Andersen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en anmeldelse af bogen ”International konfliktløsning” af Isabel Bramsen, Jørn Boye Nielsen og Vibeke Vindeløv. Det er gymnasielektor emeritus i samfundsfag og dansk ved Frederikshavn gymnasium og HF-kursus Paul Rode Andersen, som d. 1. maj 2018 læste sin anmeldelse op til ære for Dialogs lyttere. Anmeldelsen er bragt i gymnasium-samfundsfagslærernes blad ”Samfundsfagsnyt” nr 209, april 2018 og en kopi heraf er lagt på Dialogs hjemmeside sammen med lydudgaven her. ((Lagt på d. 10.05.18 og sendt d. 16. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Oplæsning d. 1. maj 2018 af samfundsfagslærer Paul Rode Andersen af sin anmeldelse af bogen International Konfliktlæsning.

Hør om FN fortalt af en tidligere højtstående FN-diplomat Finn Reske-Nielsen
Vi skal nu høre et væsentligt Interview med den tidligere højtplacerede FN-medarbejder Finn Reske-Nielsen. Vi hører om hans arbejde i FN både med flygtninge og fred, bl.a. som chef for FNs fredsskabende indsats i Øst Timor, samt i FNs politiske afdeling. Finn Reske-Nielsen fortæller om FNs betydning og muligheder hvis stormagterne kan blive enige om at bruge FN. Vi hører også om FNs opbygning med hhv. et sikkerhedsråd og en generalforsamling i spidsen for et antal agenturer, der gør en stor indsats med katastrofehjælp og langsigtet udvikling senest kronet med klimaaftalen i Paris og de 17 verdensmål. De 17 verdensmål blev enstemmigt vedtaget af de 193 medlemslande og er nu en udfordring til os alle om at bidrage til afskaffelse af strukturel vold inkl. kønsrelateret vold. Noget af det FN er god til er at sætte dagsordener, selvom det kan være op ad bakke f.eks. med at få realiseret beslutningen i generalforsamlingen om at afskaffe verdens atomvåben, hvor det som andre steder kan være nødvendigt at verdensopinionen træder tydeligt frem så enkelte modstræbende regeringer kan komme under pres fra deres befolkninger. I det lys var det en skuffelse for Finn Reske-Nielsen efter mange år væk fra Danmark at komme hjem til en langt ringere interesse for og viden om FN end da han forlod Danmark. ((Lagt på d. 3.05.18 og sendt d. xxxxxx maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 16. april 2018 med Tidl. højststående FN-diplomat Finn Reske-Nieslen, nu formand for FN-forbundets Aalborg-afdeling.

Nu har Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan fået nedsat et kompetent og troværdigt tribunal hertil .
. Hør Helge Ratzer, talsmanden for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, fortælle til Dialog om Tribunalforeningens formål at få fortsat den undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som Venstreregeringen Løkke straks efter sin tiltrædelse i 2015 brat spændte ben for ved at nedlægge den  igangværende Irakkommission og mørklægge de allerede fundne resultater i 20 år. Helge Ratzer fortæller også at det nu er lykkedes at få nedsat et stærkt og uafhængigt tribunal som til efteråret vil arrangere offentlige høringer om Irakkrigen og hvorvidt Danmark har overholdt de love for krig som der trods alt er. Lyttere hører også nogle synspunkter på hvilke konsekvenser for situationen i mellemøsten i dag, som Irakkrigen har fået mht. krigsflygtninge og Europas handlingslammelse i forhold til den tyrkiske præsident Erdogans overgreb mod kurderne i Syrien med terrorbombning og erobring af Afrin, fordi de europæiske politiske ledere prioriterer opretholdelse af aftalen med Tyrkiet om at forhindre krigsflygtninge i at rejse til EU-lande over Erdogans krigsforbrydelser med terrorbombning i Afrin mod de kurdere som på landjorden på vegne af USA's og europæiske allierede har nedkæmpet ISIS statsdannelse i Syrien og således nu med god grund føler sig svigtet. Men også om hvordan den manglende undersøgelse af Irak- og Afghanistankrigene og en nødvendig offentlig selvransagende debat herom har gjort det alt for nemt for militaristiske kræfter at fortsætte krigseventyrene og stadig bagefter undlade den nødvendig fredsopbyggende indsats.  Interviewet med Helge Ratzer foregik d. 27. marts 2018 ((Lagt på d. 6. april 2018 og sendt d. xxxxxx april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. marts 2018 med Helge Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan.

Dialog på besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn .
Dialog på besøg i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn d. 13. marts 2018. Efter lidt forberedende snak skal vi høre flygtede kurdere fra Afrin-området i det nordvestlige område af Syrien op til grænsen til Tyrkiet fortælle hvad de på daværende tidspunkt vidste om Tyrkiets Erdogans angrebskrig mod Afrin. Vi får også en debat om de frederikshavnske kurderes  forklaringer herpå samt på at både Europa og USA kun  ser på og bare lader deres NATO-allierede Tyrkiet terrorbombe civile i Afrin by. Men vi hører også om hvordan de syriske Afrin-kurdere mødes i Røde Kors mandeklub ligesom for at skærme sig imod den krydsild, som de oplever at befinde sig i. Dels smerten over tabet af familiers og landsmænds liv i Afrin som følge af Erdogans fysiske krigsvold og dels den psykologiske krigsførelse som de føler sig udsat for fra den nuværende danske regerings side. Endelig fortæller Søren Jacobsen om de mange forskellige aktiviteter, som Røde Kors imponerende integrationsindsats består i.    ((Lagt på d. 20.03.18 og sendt 28. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. marts 2018 med Søren Jacobsen Røde Kors, samt kurdere jeg kender navnene på men som ikke ønskede dem frem af frygt for deres fremtidige sikkerhed. Søren Jacobsen pointerer at Røde kors Mandeklub selvfølgelig er for alle.

Om opbygningen af et EU-militær.
Om opbygningen af et EU-militær - oplæg ved Lave K. Broch i Folkebevægelsen mod EU i Århus den 22. februar 2018 Her det danske forsvarsforbehold i spil .Lave Broch er kritiks over for den ensidige militarisering uden at satse tilsvarende på fredelig forebyggelse og løsning af konflikter med ikke-militære midler. Lave K. Broch var nr 2 på Folkebevægelsen mod EU's liste ved Europaparlamentsvaget i 2014 ((sendes xxxxxxxxx marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 22. februar 2018 på møde i Folkebevægelsen imod EU.

Unge "ambassadører" til kamp for større åbenhed i kulturmødet og en mere rummelig danskhed.
Hør fire Kulturmødeambassadørerne og deres fortællinger. De hedder Jana Buchwald, Nanke Nicolaisen, Mahmoud Rifai og Nasteco Ahmed. Projektet "Elektroniske Folkeoplysning" har produceret dette indslag og redaktionen skriver følgende introduktion til udsendelsen: "Har du tænkt på, at der findes et mindretal af tyskere i Danmark? Og at der tilsvarende findes et dansk mindretal i Tyskland? Hvad mon de føler sig som? Tyskere eller danskere? Og når vi er ved det, hvad med en person der er opvokset i Danmark, men har forældre der stammer fra et andet land. Hvad mon de føler sig som? Det er det, den her udsendelse blandt andet skal handle om. Du vil høre fortællingen om og fra fire såkaldte Kultmødeambassadører. Det er Grænseforeningen der sender Kultmødeambassadører ud, for at forbygge fordomme og misforståelser og øge tolerancen for hinanden. At det netop er den forening er ikke tilfældigt. For i over 1000 år har utallige krige on konflikter bølget frem og tilbage. Da den nuværende grænse blev draget betød det blandt andet, at der blev et mindretal af henholdsvis tyskere og danskere på begge sider af grænsen. Begge mindretal lever fredeligt i dag uden de store problemer. Vejen dertil har ikke været ligetil, og det er blandt andet de erfaringer Grænseforeningen og dens hele 12.000 medlemmer vil drage nytte af, når foreningen kæmper for det, de kalder en mere åben danskhed.  I den sammenhæng er Kulturmødeambassadørerne spydspidser." ((sendes xxxxxxxxx marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse med de 4 kulturmødeambassadører Jana Buchwald, Nanke Nicolaisen, Mahmoud Rifai og Nasteco Ahmed er produceret af af projektet den elektroniske folkeoplysning under SLrtv.

Om politisk dannelse i skolen for at fremme fred i Europa.
Vi skal nu høre meninger om politisk dannelse for at fremme fred i Europa Det er en optagelse af en paneldebat i Grundtvigs telt på Folkemødet d. 15. juni 2017. Arrangørerne skriver: Europa er i opbrud. Hvordan kan vi styrke et fredeligt Europa via undervisning, oplysning og dannelse i skolen og uddannelsesinstitutioner? Hvad er betydningen af de mellemmenneskelige værdier, kulturmøder og -forståelse.
Deltagere er Özlem Cekic, Rådgiver, Selvstændig. Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder, DEO. Peter Bendix Pedersen, Formand, Dansk Friskoleforening. Thomas Visby, Viceskoleleder, Vester Skerninge Friskole. Jakob Mejlhede, Forstander, Grundtvigs Højskole. Morten Løkkegaard, Politiker for Venstre, Europaparlamentet. ((sendes xxxxxxxxx marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2017 i Grundtvigs Telt på Folkemødet om hvad skolen kan gøre for fred.

Hør partistifteren Thomas Larsen fortælle engageret om sit nye Vi-parti.
Interviewet er optaget tidligt om morgenen på Folkemødet på Bornholms på Folkemødet på Bornholms første dag d. 15. juni 2017. Bemærk muligheden for samtidigt med aflytninge at studere de plancher som Thomas forklarer, hvis man vælger www.arnehansen.net/dialog og søger på Vi-partiet. ((sendes xxxxxxxxx marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. juni 2017 på Folkemødet på Bornholm.

Våbenproduktion i Frederikshavn og i Danmark og hvem sælger vi våbnene til?
Hvad foregår der af våbenproduktion i Frederikshavn kommune og i Danmark i det hele taget – set i lyset af den nye satsning på dansk våbenproduktion til eksport som et nyt vækstområde søsat af SRSF-regeringen Thorning? Det spurgte Dialog på Frederikshavn Lokalradio journalist og våbenproduktions-vagthund Tom Vilmer Paamand om d. 2. marts 2018 og her følger så svaret, som samtidigt bringer en hel del hidtil upåagtede nyheder, - bl.a. om dansk våbensalg til Pakistan og med links til kilderne. ((sendes xxxxxxxxx marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 2. marts 2018 med graverjournalist Tom Vilmer Paamand, som også er aktiv for at skabe fred.

Verdenssituationen - set i Akram Hawas perspektiv.
Her kommer et nytårsinterview om verdenssituationen med en gammel bekendt, Akram Hawas oprindeligt politisk flygtning fra Saddam Husseins Irak. Og som under den første Golfkrig i begyndelsen af 1990erne var i Frederikshavn for, som studerende på Aalborg Universitet, at holde foredrag om den daværende situation omkring Irak på baggrund af egne erfaringer. Interviewet med Akram Hawas, der nu forsker i verdens udvikling globalt, foregik den 24. januar 2018, og som vi altså nu skal høre om. ((sendes xxxxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 24. januar 2018 med forsker i global udvikling Akram Hawas.

Hør Lærke Thrysøe fortælle om Partnervold og terapi i Mexico og Danmark.
Dialog bringer her en snak med en frederikshavner nyligt hjemvendt fra studietur i Mexico City. Det er Lærke Thrysøe Nielsen, som læser internationale udviklingsstudier på Aalborg Universitet og så har valgt globale kønsmønstre som specialeemne. Lærke har været i praktik i en organisation, som underviser voldelige mænd i ikkevoldelig adfærd med vægt af aflæring af machonormer og accept af ligestilling imellem kønnene. Lærke samarbejder med den danske organisation Dialog Mod vold som laver parterapi. I debatten kommer Lærke Thrysøe Nielsen også ind på #Mee too-kampagnen, men udover køn også voldens komplicerede sammenhæng med andre livsomstændigheder som hudfarve og etnicitet samt placering i social klasse og grad af ulighed i samfundet mm. Interviewet med Lærke foregik d. 5. februar 2018. ((sendes xxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. februar 2018 med specialeskrivemnde Lærke Thrysøe Nielsen om partnervold og globale kønsmønstre.

Tor Nørretranders foredrag for og dialog med frederikshavnerne.
Dialog bringer her en optagelse af Tor Nørretranders foredrag med udgangspunkt i hans nye bog med titlen "Se frem" og argumenterer ud fra historiske eksempler for at fornuften i sidste ende altid vil vinde og sikre menneskehedens overlevelse. Tor Nørretranders holdt sit foredrag med efterfølgende korte debat d. 23. januar 2018. ((sendes xxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. januar 2018 af Tor Nørretranders foredrag i Frederikshavn.

Hvad betyder forsvarsforliget for Frederikshavn og hvorfor egentlig dansk oprustning?
Interview med Bjarne Laustsen om forsvarsforligets betydning for Frederikshavn og om hvorfor dog Danmark nu skal gennem en kraftig militær oprustning. Herunder behandles bl.a.USA's historiske rolle siden slut70-ernes leverancer af stingermissiler via Bin Laden til de afghanske muhadjineres kamp mod Sovjet over invasion i Irak med med dansk deltagelse og efterfølgende med borgerkrig og shiitiske militsers undertrykkelse af sunnimindretallet i Irak, som så fik hjælp fra tilstrømmende sunni militser, som udvikledes til ISIS. Og over NATOs fremrykning mod Ruslands grænser efter Sovjetunionens oplysning, som Rusland så stoppede ved udsigten til at miste flådebasen på Krim og med farlig spændingstilstand til følge, som nu også vanskeliggør samarbejde om løsning af konflikterne i Syrien. ((sendt d. 14. februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 8. februar 2018 med Bjarne Laustsen, medlem af forsvarsudvalget for Socialdemokratiet valgt i Frederikshavnkredssen.

Fredsforsker Jørgen Johansen fortæller om ikkevolds-teoretikeren Gene Sharps væsentlighed.
. Hør her freds- og konfliktforsker Jørgen Johansen gennemgå den verdenskendte ikkevoldsteoretiker Gene Sharps teorier og eksempler på deres vellykkede praktisering som bl.a i Serbien i oprøret imod Milosevic styre og under 2. verdenskrig, da de norske lærere nægtede at undervise skoleelever efter nazistiske lærebøger under den nazi-tyske besættelse. Jørgen Johansen nævner 3 afgørende faktorer for at ikkevoldsaktioner kan lykkes.
1. Den store majoritet skal være enige.
2.Ikkevoldsbevægelsen skal underminere magten ved at nægte at samarbejde og altså nægte at følge ordrer.
3.Og endelig skal Ikkevoldsbevægelsen have grundigt forberedt på hvad skal gøres for at opnå et demokratisk samfund efter at man har vundet styrkeprøven.
Anledningen til interviewet var læsning af Jørgen Johansens nekrolog over den 90-årige amerikaner Gene Sharps død, som gav ideen til at bede vennen Jørgen Johansen fortælle om Gene Sharps liv og om hvordan Gene Sharps ikkevolds-tænkning i dag bliver stadig mere udbredt som et virkningsfuldt politisk middel for de mange marginaliserede til at opnå indflydelse til fælles bedste - og vel at mærke uden voldens og krigens destruktive bivirkninger. ((sendes xxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 7. februar 2018 med den norskfødte mangeårige ikkevoldsforsker Jørgen johansen, Sverige.

Hør frederikshavnske kurderes protestmarch mod Erdogans terrormbomning af hjemstavnen Afrin i Syrien.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en reportage fra den protestmarch igennem Frederikshavns gader, som de frederikshavnske kurdere fra Afrin holdt d. 27. januar 2018 for at fortælle omverdenen om hvordan den tyrkiske regeringsleder Erdogan i øjeblikket terrorbomber deres familier og andre civile i deres kurdiske hjemstavn i Afrin i det nordvestlige Syrien. Vi hører først de 150 overvejende kurdiske demonstrationsdeltagere råbe deres paroler vendt mod Erdogans bombning af civile og appeller til omverdenen go især USA om at komme til hjælp. Og kun afbrudt af uddeling af løbesedler med billeddokumentation på Erdogans krigsforbrydelser tilsendt direkte fra familierne i Afrin og forklaring på hvad den højlydte protestmarch drejer sig om samt den noget forskelligartede meningsudveksling det afstedkommer med forbipasserende på gaden lige fra den fremherskende forekommende dialog og til en til tider heftig diskussion. Her er valgt at bringe de par håndfulde meningsudvekslinger, som uddeling af 9 løbesedler med billede af barn der fiskes op af et bombekrater og af en større gruppe kvinder og børn som har søgt beskyttelse i en mørk og kold klippehule. Disse fotos er vedlagt internetudgaven af lydreportagen her og kan findes på arnehansen.net/dialog.
Dernæst hører vi talerne på Fisketorvet, som var Zainab Ali, Alissar Diab oprindeligt fra Libanon, Rasul Hassan Bilal, Zardasht Quadi, Riadh Aido, Osman Rashu og Arne Hansen.
Endelig er der efter demonstrationen et interview med en dreng fra Hobro, Kawar Bilal, som fortæller om, hvordan han har oplevet den sidste uge, hvor hans slægtninge i Afrin har været under bombning og om hvordan skolekammerater og lærere reagere når han fortæller dem om bombningen. (FLR-Dialog onsdag d. 7. februar 2018.)
Reportage med lydbilleder, taler samt interviews d. 27. februar 2018 i forbindelse med vores frederikshavnske kurderes protest mod Erdogans terrorbomning af slægtninge og landsmænd i Afri i Syrien arrangeret af Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn.

Om teaterstykket Borderline om livet i The Jungle i Calais samt om at være frivillig i Grækenlands lejre.
Men her drejer det sig først om at fortælle om teaterforestillingen Borderline, En komedie om flygtningekrisen og især Calais, "The Jungle". Skuespillet opføres af både tidligere flygtninge og europæiske skuespillere. Det sker torsdag d. 8. februar kl. 19:30 i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg. Efter teaterforestillingen vil der være debat en times tid for interesserede, hvor også Anna Klitgaard vil være til stede. Interviewet fandt sted d. 25. januar 2017 ((sendt d. 31. januar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 25.janauar 2018 med jornalist og eventmagerAnna Klitgaard uddannet i medier, kultur og globale studier fra Aalborg Universitet.

Hvorfor demonstrerede frederikshavnere af syrisk-kurdisk oprindelse i lørdags d. 27.01.2018 mod krigsforbryderen Erdogan og for deres familiers og hjemstavnen Afrins overlevelse?
Dialog bringer her et interview optaget allerede d. 24. januar med de frederikshavnske medborgere af syrisk-kurdisk oprindelse Midiya Mustafa og Riadh Aido, som gerne vil fortælle andre frederikshavnere og danskere om, hvorfor de vil opfordre alle til at deltage i deres demonstration i Frederikshavn på lørdag d. 27. januar kl 11 fra De Frivilliges Hus, Danmarksgade.12. De interviewede kurdiske frederikshavnere fortæller, at protestmarchen mod Erdogans krigsforbrydelser med bombning af millionbyen Afrin fra luften med foreløbigt drab på over 90 civile både børn og voksne, hvoraf en del er de frederikshavnske kurderes familier. De interviewede kurdisk-frederikshavnske medborgere Midiya og Riadh fortæller i lydfil nr 2 herunder om de billeder, som de har modtaget fra deres familier i Afrin, som er på flugt fra bomning fra Erdogans F-16-krigsfly og fra tyrkiske kanonstillinger fra bjergplatouer nogle kilometer inde i det kurdiske Afrin-område i Syrien. Midiya Mustafa og Riadh Aido er fra "Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn", som arrangerede demonstrationstoget fra De Frivilliges Hus Danmaksgade 12 lørdag d 27. januar. NB en reportage fra den nu vellykket afholdte protestmarch med deltagelse af mindst 150 frederikshavnere, dog for ca 95%s vedkommende af udenlandsk oprindelse, bringes i Dialog på onsdag d. 7. februar. (FLR-Dialog d. 25. og 31.januar 2018.)
Interviews d. 24. januar 2018 med Midiya Mustafa og Riadh Aido fra "Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn".

Saima Akhtar fra Norske leger imot Atomvåpen og en atombombe-overlevende får ordet.
Interview med Saima Naz Akhtar, forkvinde for Norske leger imot Atomvåpen og en atombombe-overlevende fra Nagasaki D. 12. december 2017 blev den sidst Dialogoptagelse fra Oslo lavet i forbindelse med dronefotografering af ICAN-logoet ved at en masse ICAN-aktivister fra nær og fjern knælede ned i "bombeskjul" og dannede ICANlogoet for bevægelsen for forbud mod atomvåben til brug for fotografering. Det lykkedes Dialog at få et kort interview med forkvinden for Norske leger imot Atomvåpen Saima Naz Akhtar og en overlevende hibakusha fra USA's atombombning af Nagasaki samt til sidst et lydbillede af stemningen blandt ICAN-aktivisterne på sidste dagen af fejringen af at ICAN havde vundet Nobels fredspris for 2017. (FLR-Dialog d. xxx. januar 2018)
Interviews d. 12. december 2017 med Saima Akhtar og hibakusha fra Nagaski under fotoseance for at lave ICAN-symbolet med mennesker.

Er der grund til at markere solidaritet med palæstinenserne på torsdag 18. januar?
Dialog bringer her et interview med Peder Hvelplund om baggrunden for at han har taget initiativ til at markere Solidaritet med det palæstinensiske folk på Springvandspladsen i Hjørring på torsdag d. 18. januar 2018 kl 16-17. Udover Peder Hvelplund så taler også en hjørringenser med palæstinensisk baggrund, Imad Abu Almeiza. I øvrigt skriver Peer Hvalplund: " Enhedslisten Hjørring: Solidaritet med det palæstinensiske folk USA's præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som den Israelske stats hovedstad, har sat den i forvejen skrøbelige fredsproces helt i stå. Det er i klar strid med FNs beslutninger og er ødelæggende for mulighederne for en fredelig to-statsløsning. Der er behov for at vi overalt, både internationalt, nationalt og lokalt viser vores modstand mod den tåbelige beslutning og vores støtte til det helt legitime krav om et frit og demokratisk Palæstina…. - Muligheden for at skabe en fredelig udvikling i Mellemøsten betinges af at der skabes mulighed for en palæstinensisk stat side om side med Israel. Der skal være mulighed for en fredelig sameksistens med sikre grænser. Derfor har FN adskillige gange erklæret de israelske annekteringer og bosættelser ulovlige. Det internationale samfund må bakke op om FN og støtte oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat. Trumps beslutning om entydig at lægge den mulighed i graven kan få katastrofale følger for hele regionen….." NB. Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer på onsdag d. 7. februar en reportage fra den afholdte demonstration d. 27. februar 2018. (FLR-Dialog d. 17. januar 2018)
Interview d. d. 11. januar 2018 med hjørringenseren Peder Hvelplund, EL-folketingskandidat.

Hør talerne ved fakkeltoget for Nobelprisvinderen ICAN , den internationale kampagne for globalt forbud mod atomvåben.
Dialog bringer her en optagelse af talerne ved fakkeltoget til ære for Nobelprisvinderen ICAN som er navnet på den internationale 469 partnere store kampagne for et globalt forbud mod atomvåben og til støtte for at få alle lande til at ratificere og gennemføre forbuddet mod atomvåben. Fakkeltoget blev organiseret af Norges Fredsråd og foregik efter Nobelprisuddelingen om aftenen d. 10. december 2017.
Talerne var følgende:
- Anne Marte Sundnes Skaland (tidligere daglig leder i ICAN Norge)
- og Rebecca Johnson (ICAN international)
- Abid Q. Raja (fra det borgerlige parti Venstre i Norge)
- Bård Vegar Solhjell (som foreslo årets fredsprisvinner og tidl minister fra SV)
- Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk folkehjelp, der er ICAN-partner).
- Erling Borgen (fra norske Nei til atomvåpen også ICAN-partner)
- Jeremy Corbyns skyggeminister for fred og nedrustning, Fabian Hamilton fra partiet Labour i England/United Kingdom
Musikalsk innslag ved Åse Kleveland, Nosizwe, Andreas Ihlebæk, Mariama Ndure og Norsk Sykepleierforbunds trommekorps.(Kun små klip)
Konferensier: Tuva Grimsgaard (fungerende daglig leder i Norges Fredsråd)
De allerfleste taler er på engelsk, så er du advaret men talerne er værd at antrenge sig for at forstå.
(sendes i FLR-Dialog d. 10. januar 2018)
Optagelse d. 10. december i Oslo under Fakkeltoget for støtte til FN's globale forbud imod atomvåben af ovennæfnte taler.

Om Benedikte Kühles engagement i Abildgaardkirkens udviklingsarbejde.
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre ildsjælen i ulandsarbejde, Benedicte Kuhle, fortælle om Abildgård Kirkes ulandsarbejde igennem Danmission og hvor krumtappen har været de penge der er kommet ind igennem frivilliges organisering af det årlige Abildgårdsmarked. (FLR-Dialog d. d. 10. januar 2018)
Interview d. d. 19. september 2017 med Benedikte Kühle stadig aktiv i Danmission

Interview med den danske ICAN-aktivist Alexandra Schou fra Danske Læger mod Kærnevåben.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den danske ICAN-aktivist Alexandra Schou fra Danske Læger mod Kærnevåben. Interviewet foregik d. 11. december 2017 i Oslo i forbindelse med at vi begge var i Oslo for at fejre at den internationale græsrodsbevægelse ICANs vandt Nobels fredspris 2017. ICAN , International campaign to abolish Nuclear Weapons, på dansk International kampagne for forbud mod atomvåben, vandt prisen for sin indsats for art et stort flertal på 122 af FNs medlemslande d. 7. juli 2017 i FN vedtog et forbud mod produktion, brug og trussel om brug af atomvåben (FLR-Dialog d. 10. januar 2018)
Interview d. 11. december 2017 med den danske ICAN-aktivist Alexandra Schou fra Danske Læger mod Kærnevåben

icon icon 2017

Tidl. kvoteflygtning hjælper sine liberianske medsøstre gennem GEnbrug til Syd.
Dialog har fornøjelsen af bringe et interview med Jennah Kamera Søndergaard der som tidligere kvoteflygtning kom til Danmark i 2004 under borgerkrigen i Liberia. Jenna fortæller om sin indsats for at hjælpe sine tidligere landsmænd og ikke mindst kvinderne, som er strategisk vigtigst for Liberias fremtid. Det sker også igennem Genbrug til Syd. Interviewet foregik under Genbrug til Syds årsmøde d. 28. oktober 2017 (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Interview d. 28. oktober 2017 med Jennah Kamera Søndergaard optaget på GEnbrug til Syds årasmøde

Da kampagnen for afskaffelse af atomvåben, ICAN modtog Nobels fredspris. The speechs about peace prize to ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapens - in English.- The speechs about peace prize are in English.
Her bringer Dialog den første del af interviews og optagelser i Oslo i anledning af at ICAN-kampagnen for afskaffelse af Atomvåben har modtaget Nobels fredspris d. 10. december 2017. Sammenslutningen ICAN får prisen for at skabe opmærksomhed på de katastrofale humanitære konsekvenser ved brugen af atomvåben. ICAN væsentlige arbejde for fred har foreløbigt bidraget stærkt til at et stort flertal i FN på 122 lande d. 7. juli 2017 vedtog et forbud mod atomvåben. ICAN er en koalition af 468 ikke-statlige organisastioner fra 101 lande. 25 norske organisasjoner er medlemmer men kun 3 danske, Danske læger mod Kærnevåben, Radikal Ungdom og Aldrig Mere Krig. Dialog bringer denne gang interview med Sara Nes fra norske "Nei til Atomvapen" d. 11. december, samt optagelser af selve Nobelprisuddelingen d. 10. december med Nobelpriskomiteens formand Berit Reis Andersens Nobelfredspristale for ICAN, ICANS forkvinde Beatrice Fihns og atombombeoverlevende fra Hiroshima d. 6. august 1945, Hibakusha's Setsuko Thurlow modige takketaler, der alle 3 rejste krav til alle 9 atomvåbenmagter om at afskaffe atomvåbnene. (English speaking speeches)Senere følger optagelser fra seminaret "Folkeretten og det nye forbud imod Atomvåben" (FLR-Dialog d. 19th december 2017)
D 11. december 2017 Interview med Sara Nes fra Nei til Atomvåpen i Norge og d. 10.12.17 Recording of speechs in English by Berit Reis Andersen, Beatrice Fihn og Hibakusha's Setsuko Thurlow.

Samir Jam fortæller om Somalisk Foreningskonsulent.
Dialog bringer her et interview med Nasir Jam fra foreningen Somalisk Foreningskonsulent som blev optaget på Genbrug til Syds årsmøde d. 27-28 oktober 2017. Samir Jam er med i styregruppen for Dansk Flygtningehjælps diasporaprogram for hjælp til syd (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Interview d. 28. oktober 2017 med Samir Jam, Aarhus, fra Somalisk Foreningskonsulent hvor mødtes på Genbrug til Syd årsmøde

En atomkrig vil udover de direkte ofres pinefulde død medføre en atomvinter med sultg der vil udslette næsten resten af altliv på jorden.
Hør videnskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery fortælle om faren for en atomvinter med udslettelse af livet på vor jord hvis vi får krig med brug af atomvåben. Men det glæder Avery, at ICAN, Den internationale kampagne for forbud imod kernevåben har fået Nobels fredspris for indsatsen for FN-forbuddet mod Atomvåben. Derfor opfordrer han indtrængende den danske regering som et første skridt, at den danske regering og Folketing tilslutter sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Interviewet med John Scales Avery foregik d. 4. november 2017. (FLR-Dialog d. 5. december 2017)
Interview d. 4. december 2017 med naturvidenskabsmanden John Scales Avery, der bl.a skriver bøger, som kan hentes i det danske Fredsakademiet.dk og arbejder for atomnedrustning i Pugwash, der tidligere har fået Nobels fredspris.

Hør hvordan den danske udenrigspolitiks forværrer vores sikkerheden.
Hør her fredsaktivisten Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terrors analyse af sikkerhedssituationen og hvordan den danske udenrigspolitiks forværrer sikkerheden igennem oprustning, medlemskab af NATOs 1.brug afa atomvåben, støtte til missilskjold, satsen på krigsproduktion mm.- samt om hvad alternativet kan være og i forlængelse heraf en opsang til fredsfolk om hvad må gøre for at få flere med i en fredsbevægelse. (FLR-Dialog d. 5. december 2017)
Optagelse d. 7. oktober 2017 af Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror.

Hør Om ordet fred, et digt af Benny Andersen.
Fra Aarhus mod Krig og Terrors fredsfestival d. 7. okt. 2017 hører vi her Ann Dorthe oplæse Benny Andersens digt om ordet fred. (FLR-Dialog d. 5. december 2017)
Optagelse d. 7. oktober 2017 af Ann Dorthes oplæsning af Benny Andersens digt om ordet fred.

100 års militærnægtelse af samvittighedsgrunde.
I anledning af, at det i november er 100 år siden Danmark som nr 2 i verden fik en militærnægterlov for de, for hvem det stred mod deres samvittighed at skulle slå andre mennesker ihjel, så har Dialog interviewet pacifisten Viggo Jonassen, som også er medforfatter på den ny bog "Jeg nægter". (FLR-Dialog d. 21. november 2017)
Interview d. 16. november 2017 med pacifisten og militærnægteren Viggo Jonasen, Aarhus.

Hvad laver RIKO, Rådet for International Konfliktløsning?
Vi hører her et dobbeltinterview med Jørn Boye Nielsen og Anette Stubkjær, begge aktive i Rådet for International Konfliktløsning til dagligt kaldet RIKO, en sikkerhedspolitisk tænketank, som nu også er blevet en medlemsforening. Det drejer sig bl.a. om den kommunikationskonference som begge har deltaget i hvor man bl.a. har hørt om, hvordan man tilrettelægger kampagner, som der er behov for, her i Danmark da det har vist sig virkeligt svært at skabe opmærksomhed om mere fredelige måder at forebygge og løse konflikter på. Og vi hører kort om en ny konference d. 10 januar, hvor man vil udfordre behovet for konfliktforebyggelse, som der virkeligt er brug for med alle de konflikter vi ser omkring os i øjeblikket. Det vil bl.a. dreje sig om at høre nogle erfaringer fra konfliktforebyggelse i praksis. Anette Stubkjær har selv sammen med mange andre af de omkring 30 unge deltagere i den afholdte kommunikationskenferencen måtte tage til Malmø for at studere Peace and conflictstudies, som man desværre ikke kan læse i København og Danmark overhovedet da statskundskabsstudiet her ikke kan levere. (FLR-Dialog d. 21. november 2017)
DobbeltInterview d. 4. november 2017 med Anette Stubkjær og Jørn Boye Nielsen, RIKO, Rådet for International Konfliktløsning.

Rana Musleh og Gulalaya Khan om genbrugshjælphjælp til Afghanistan igennem GTS.
Her fortæller Rana Musleh og Gulalaya Khan fra den danske forening Dario som med økonomisk støtte gennem Genbrug til Syd samarbejder med NGO-sydpartnere i det sydøstlige Afghanistan i områderne Khost og Vuhst tæt ved grænsen til Pakistan. (FLR-Dialog d. 21. november 2017)
Interviewene er optaget på Genbrug til Syds årsmøde d. 27. oktober 2017.

Maj Britt Theorin, den tidligere så kendte svenske nedrustningsambassadør, fortæller her om hendes livslange kamp for en atomvåbenfri verden samt om bevægelsen mod svensk indlemmelse i NATO, der tværtimod vil medføre accept af NATOs brug af atomvåben.
Fredfestivalen blev arrangeret af Aarhus mod Krig og Terror, som skriver: "Under overskriften: 'Stop krig og krigsforberedelser' vil situationen i verden blive belyst af en række dygtige og engagerede oplægsholdere. Vi finder oprustningsspiralen og NATO's aggressive fremfærd yderst farlig for freden og vil lægge op til debat om, hvad den almindelige befolkning kan gøre for at sætte en stopper for en udvikling, der kan føre til nye sprængfarlige situationer og krige, også på europæisk grund." (FLR-Dialog d. 17. oktober 2017)
Det er en optagelse af Maj Brit Theorins tale på Fredsfestivalen i Aarhus d. 7. oktober 2017

Paul Rode Andersen anmelder "Hold vinduet åbent" et heftet om Rusland og USA/NATO.
Dialog bringer her Paul Rode Andersens anmeldelse af RIKO, Rådet for International Konfliktløsnings publikation "Hold Vinduet åbent - En antologi om tilstandene i relationerne mellem Rusland og Vesten".
I sin anmeldelse tager gymnasielærer i samfundsfag, Paul Rode Andersen udgangspunkt i hovedartiklen Hold Vinduet Åbant af phd i historie Emil Lisborg. Efterfølgende interviewes Paul Rode Andersen omkring NATO-medlemmet Danmarks Ruslandspolitik. (FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Interview d. 2. oktober 2017 med cand mag i samfundsfag Paul Rode Andersen, Frederikshavn.

Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik.
Vi hører nu en optagelse af dialogmøde på FN's fredsdag 21. september 2017. Fredsministerium inviterer til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, Aarhus
I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?
Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.
Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører i Enhedslisten & Rasmus Nordquist, freds- og forsvarsordfører fra Alternativet præsenterer den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning – formuleret af den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd.
Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium taler om behovet for en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye sikkerhedspolitiske situation og med visionen om Norden som alliancefrit område som centralt omdrejningspunkt.
Mødeleder er Hasse Schneidermann, formand for fredsministerium.dk (FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Optagelser d. 21. september 2017 med Hasse Schneidermann, Fredsministerium.dk, Jørn Boye Nielsen RIKO, Nicolaj villumsem EL, Rasmus Nordqvist Alternativet, Carsten Andersen, Fredsministerium.dk

Hjørring for Mangfoldighed møder Foghs teatergængere med taler og sang.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil gerne leve op til sin ambition at være et korrektiv når der er behov for at rette op på misvisende information fra nuværende eller tidligere magthavere, som tilsyneladende stadig er i stand til at tiltrække eventmagere og folk i god tro. Og som kan gøre det i kraft af, at de behersker den offentlige ensidigt militaristiske diskurs i den udenrigspolitiske debat i Danmark. Derfor har Dialog valgt i aften at bidrage til folkeoplysningen ved at give taletid til Peder Hvelplund fra Hjørring for Mangfoldighed, som tirsdag d. 3. oktober kl 18:30 vil lade en flygtet syrer tale på Mammutpladsen nord for Vendsyssel teater for at tilkendegive sin mening om tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen som medansvarlig for at starte angrebskrigen mod Irak, der igangsatte en lavine af død, krigsødelæggelser og krigsflygtninge som ham selv i hele mellemøsten. Interviewet blev lavet d. 2. oktober 2017. (FLR-Dialog d. 3. oktober 2017)
Interview d. 2. oktober 2017 med Peder Hvelplund fra Hjørring for Mangfoldighed.

Debatmøde om fred og afspænding på FNs fredsdag d. 21. september i Aarhus.
Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk fortæller her til Dialog kort om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften "Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik". (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Interviews d. 14.september 2017 med Hasse Schneidermann fmd for Fredsministerium.dk

Camille Bruckner,UNDP om progressive bæredygtige løsninger på den internationle flygtningesitaution.
Hør Camille Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor i Danmark fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale valgkamp fordi verdensmålene er blevet til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle. Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag d. 25. september kl. 19 hos HK i København sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og arrangeret af "Netværk for Velfærd og Demokrati". (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 12.september 2017 med Camilla Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor.

Fredsforsker Jan Øberg om usikker verden baseret på farlige atomvåben.
Hør freds- og konfliktforsker Jan Øberg beskrive og analysere de væsentligste sikkerhedspolitiske aktører på verdensplan og de farlige konsekvenser heraf som det ser ud d. 4. september 2017. Og især om den stadige risiko for en krig på atomvåben- forstærket af at medierne heller ikke kan få øje på faren herfor. Konfliktforskeren lægger ud med at kommentere på den amerikanske forsvarsminister James Mattis trussel mod den svenske regering, hvis den ikke makkede ret og undlod at tilslutte sig FN-traktaten om at forbyde atomvåben. Desuden om de aktuelle Aurora-øvelser, som tegner Sverige som et de-facto-medlem af NATO, hvis militærdoktrin bygger på at være parat til at bruge atomvåben som de første. Dette forhindrer derfor Sverige i at blive et fuldgyldigt medlem af NATO så længe Sverige holder fast i sit ja til FNs forbud mod atomvåben. Jan Øberg er direktør for tænketanken og fredsforskningsinstituttet TFF i Lund. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Interview d. 4.september 2017 med freds- konfliktforsker Jan Øberg, TFF den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning i Lund.

Fra mange års borgerkrig til skrøbelig fred i Columbia.
Efter årtiers borgerkrig er der nu udsigt til fred i Columbia. Men freden er langt fra vundet. Fredsprocessen er meget skrøbelig og retssikkerheden endnu ikke garanteret. Faglige rettigheder er fortsat under voldsomt pres. Der er derfor brug for både international opmærksomhed og solidaritet. Det er en optagelse fra Enhedslistens telt på Folkemødet. (FLR-Dialog d. 15. august 2017)
Optagelse d. 18. juni 2017 med Christian Juhl udviklingsordfører for Enhedslisten og Morten Riis byrådsmedlem for EL på Bornholm med flere

Christian Juhl på Hiroshimadagen om kamp for dansk ja til FN-traktaten der vil forbyde Atomvåben.
Udviklingsordfører Christian Juhl fortæller her hvorfor han har overdænget aviserne med læserbreve her forud for Hiroshimadagen i dag d. 6. august 2017 på 72 årsdagen for verdens første brug af atomvåben med ca en kvart million myrdede civile til følge sammen med atombomben 3 dage senere mod Nagazaki. Chr. Juhl kommer også ind på den nye FN-traktat med forbud mod atomvåben og om hvad der kan gøres for at få Danmark til at sige ja til en traktat om forbud mod Atomvåben. (FLR-Dialog d.xxx 2017)
Interview d. 6. august 2017 med udviklingsordfører Christian Juhl, Enhedslisten.

Hør "Muslimer for Fred".
Dialog bringer her et interview med organisationen Muslimer for fred ved talsmanden Hamajo Hmeun Butt. Det foregik d. 16. juni 2017 ved Muslimer for Freds telt på Folkemødet på Bornholm, hvor jeg traf Hmeun Butt i samtale med Jacob Holdt. (FLR-Dialog d. 8. august 2017)
Interview d. 16, juni 2017 med Hamajo Hmeun Butt, talsmand for Muslimer for Fred.

Mogens Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden.
I Dialog hører vi nu Mogens Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden. Det er en optagelse d. 15. juni 2017 af Danmarks Naturforenings møde hvor Jesper Theilgaard interviewer Lykketoft om hans tid som leder af FN's Generalforsamling og specielt vedr. FNs verdensmål nr 13 om indsats for klimaet. Arrangøren Danmarks Naturfredningsforening skriver: "Mogens Lykketoft var fra 2015 til 2016 leder af FN's Generalforsamling. På hans to-do liste stod bl.a. bæredygtige udviklingsmål, bekæmpelse af fattigdom og sammenhæng mellem miljø og klima. Han bliver interviewet af klimaekspert og vejr-vært Jesper Theilgaard om de mest presserende punkter på den globale dagsorden. Hvor er der plads til optimisme, og hvor bliver det mere op ad bakke? Hvordan ser den aktuelle klimadagsorden ud, og hvordan kan Danmark bidrage til at løse klimaproblemerne? Hvor skal vi lægge vores kræfter, og hvor er det omsonst?" (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 15. jumni 2017 af Mogens Lykketoft tidl. formand for FN's Generalforsamling og meteorlog Jesper Theilgaard

Peter Viggo Jakobsens lange lys på sikkerhedspolitik?
Dialog bringer en optagelse af et oplæg af lektor Peter Viggo Jakobsen, der sætter sit eget lange lys på Dansk sikkerhedspolitik, og kommenteres af Udenrigspolitisk Nævn. (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 15. jumni 2017 af oplæg af Peter Viggo Jakobsen med kommentarer af Mikkel Aastrup Jensen, V, Holger K. Nielsen, SF og Nikolaj Willumsen Enhedslisten.

Helle Ravnborg og Knud Vilby om Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål?
FNs verdensmål: Generelt i hus eller plads til forbedring? Dialog bringer her en debat om Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål , og gør status på hvor langt vi er? Det er en optagelse fra d. 17. juni 2017.
Her følger arrangøren, Rådet for International konfliktløsnings introduktkion: Danmarks handlingsplan for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGerne) blev lanceret i marts i år, hvori Danmark beskrives som blandt de lande, der er allerbedst rustet til at bidrage til den globale realisering af målene. Handlingsplanen påpeger, at Danmark generelt er i hus i med SDGerne. I Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Verden 2030, danner verdensmålene ramme for strategien. Danmark har blandt andet prioriteret verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, og ifølge handlingsplanen anses det som et af de grundlæggende SDGer, der derfor skal gå på tværs af alle Danmarks indsatser for realisering af SDGerne. Men er vi virkelig "generelt i hus"? Hvis man kigger på Danmarks muligheder for at fremme og leve op til SDGerne, er der så rum til forbedring? Hvordan kan Danmark bedst bidrage til at realisere verdensmålene? (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Optagelse d. 17. juni 2017 af oplæg og debat med Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke og Knud Vilby, Journalist og forfatter og tidl. fmd for MS, og med Anettte Stubkjær, RIKO, som mødeleder.

Får mediatoren Søren Espersen fra DF og Nikolaj Willumsen fra EL i dialog om Israel-Palæstinakonflikten?
Dialog bringer her et eksperiment, hvor konfliktmægler Mia Marcussen vil søge at få Søren Espersen, DF og Nikolaj Willumsen, EL til at gå i dialog om Israel-Palæstina-komnflikten. Optagelsen er fra d. 16. juni 2017 og arrangeret af Rådet for International Konfliktløsning og Nordiske Mediatorer, som giver følgende introduktion:. I demokratiet er det naturligt at være uenige og det er ikke et problem. Tværtimod, hvor ville vores demokrati være uden uenigheder? Men måden vi er uenige på er altafgørende for de resultater, vi skaber. Håndterer vi uenigheden destruktivt, udløser den ødelæggelse, og omvendt kreerer den konstruktive uenighed nye veje og synergi. Det gælder både i hverdagen, på arbejdspladsen, i globale konflikter og i politiske samtaler. RIKO vil, i samarbejde med Mie Marcussen (konfliktmægler) fra Nordiske Mediatorer, sætte fokus på den politiske dialog, og afvikler derfor en mæglingssession med politikere. Vi har inviteret Søren Espersen, DF, og Nikolaj Villumsen, EL, til en dialog om både Israel/Palæstina og om måden, de er uenige på. Dialogen faciliteres af Mie, og undervejs vil der være fælles refleksion om både indhold og proces. - Desværre begynder optagelsen først et stykke inde i forestillingen og med forringet lydkvalitet pga baggrundsstøj fra Folkemødet. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Optagelse d. 16. juni 2017 af Medialor Mie Marcussena forsøg med Søren Espersen fra DF og Nikolaj Willumsen fra EL i dialog om Israel-Palæstinakonflikten.

Hør om et troværdigt og effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så selv kan se. (FLR-Dialog d. 18. juli 2017)
Interview d. 22. juni 2017 med Sayed Olawi, Frederikshavn Multietniske Forening om hans rejse til Afghanistan for at udlevere sammen med OLAWIi 2017.

Fremtidens danske udenrigs- og sikkerhedspolitik.
RIKOs udenrigspolitiske gruppe præsenterer her deres projekt og anbefalinger til dansk udenrigspolitik. RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, er i gang med et større projekt om fremtidens danske udenrigs-og sikkerhedspolitik, der ventes udgivet i slutningen af dette år. Et panel af gruppen bag projektet løfter her sløret for noget af indholdet i dette projekt. Essensen i projektet er en vision om et Danmark, der ikke involverer sig i krig efter krig, men benytter diplomati og konfliktløsning maksimalt i sit virke. Det kræver imidlertid en ny holdning og nye værktøjer i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Begrebet bæredygtig sikkerhed er et af de centrale begreber i projektet. Sikkerhedspolitik er mere end "krudt og kugler" – det er i den grad også international bistand og opbygning af konfliktløsningsmetoder i det danske diplomati. Arrangør var RIKO. (FLR-Dialog d. 18. juli 2017)
Optagelse d. 16. juni 2017 af oplæg af Jørn Boye Nielsen, Medstifter, RIKO og Søren Riishøj,Lektor, Syddansk Universitet, om Rusland-NATO, samt af den efterfølgende debat.

Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark.
Hør talerne fra Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark på FN's flygtningedag d. 20. juni 2017, som var Frank Zenas, Flemming Hardy Olsen, en afghansk politibetjent som blev oversat af Omid Rahmati til engelsk samt en afghansk kvinde Zakia Rezahi som blev oversat til engelsk af en kvinde fra asylcentret i Hjørring. Desuden kort interview med Flemming Hardy Olsen forinden marchens afgang fra asylcentret til Fisketorvet. De afghanske talere er begge aylsøgere, som er blevet afvist af det danske asylbehandlingssystem. (FLR-Dialog d. 4. juli juni 2017)
Optagelse d. 20. juni 2017 af taler af Frank Zenas, Dybvad, Flemming Hardy Olsen, Skagen, afghansk politibetjent, Zakia Rezahi, begge bor pt Asylcentret Knivholtvej 22B.

Hør om et troværdigt og effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så selv kan se. (FLR-Dialog d. 4. juli 2017)
Interview d. 22. juni 2017 med Sayed Olawi, Frederikshavn Multietniske Forening om hans rejse til Afghanistan for at udlevere sammen med OLAWIi 2017.

Østersøen som fredens hav i Bornholms Radio.
Hør Hasse Schneidermann tale om Østersøen som fredens hav i Bornholms Radio tidlig morgen på Folkemødets første dag. Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk, som også deltog med pop up-events på Folkemødet jf næste indslag. (FLR-Dialog d. 27. juni 2017)
Optagelse af indslaget med Hasse Sneidermann fra Fredsministerium.dk i Bornholms radio torsdag d. 15. juni 2017.

Lydbillede omkring Fredsministerium.dk's popup event på Folkemøde 17
Lydbillede omkring Fredsministerium.dk's popup event på gaden ved Cirkuspladsen i Allinge d, 15. juni 2017 med musik og sange ved Henrik Ginderskov og Bo Richardt og med Carsten Andersen som taler om Østersøen som fredens hav og Jørgen Manniche som taler med med forbipasserende om sin og vores lidende jordklode – af papmache.. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Optagelse d. 15. juni 2017 af Fredsministeriums gadeevent med musikere og tale af Carsten Andernsen.

Da det russiske civilsamfund tog over.
Hør en Ruslandshistorie af de usædvanlige. Det er Tom Vilmer Paamand som boede meget i Rusland i 1990erne i den periode under Jeltzin hvor staten brød sammen med økonomisk kaos til følge, og som her vil fortælle om sin oplevelse af hvordan civilsamfundet så tog over. Optagelsen skete 11. juni 2017. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 11. juni 2017 med journalist og fredsaktivist Tom Vilmer Paamand.

Kom til Fredshøjskole på St. Lærkegård i Folkemødeugen og få billigt logi?
Invitation til Fredshøjskole på St. Lærkegård ved Allinge i hele Folkemødeugen fra d. 12 til d. 18. juni. Arrangør er foreningen Fredsministerium.dk. (FLR-Dialog d. 6. juni 2017)
Interview d. 4. juni 2017 med Hasse Schneidermann, formanden for Fredsministerium.dk,

Hvad skal vi med EU?
EU? Det er emnet for denne optagelse af et debatmøde med deltagelse af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og hvor der var ivrig deltagelse fra de fremmøddte i debatten, som under ledelse af journalist Hans Christensen, kom vidt omkring - også med påpegning af nødvendigheden af en politisk demokratisk ledelse af en globaliseret verden. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Optagelse d. 22. maj 2017 af 18. juni 2016 af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og mange lokale debatdeltagere.

Dilemmaspil om vi skal gøre brug af tortur?
Dialog bringer her en optagelse af et dilemmaspil om evt. accept af tortur i det danske retssystem. Det er foreningen Levende Menneskerettigheder, som serverer dilemmaerne, for at fremme den offentlige debat herom. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelsen skete d. 18. juni 2016 på Folkemødet med deltagelse af forsvarsadvokat Thorkild Høyer, Levende Menneskerettigheder.

Om grænseløs empati
Hør Præsten og politikeren Ulla Sandbæk om grænseløs empati inspireret af kristendom optaget på Folkemødet d. 18. juni 2016. et klip optaget af Dialog hos Alternativet (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 af Ulla Sandbæk, folketingsmedlem for Alternativet.

Folkemødesammentræf ved brandstationen.
hvor Bredsteforældre for Asyl kom trækkende med deres håbets træ syngende "Barndommens land" forbi Fredsministerium.dk's gadeevent "Nej tak til nye kampfly". OG hvor de syngende budskaber blev istemt sammen. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse søndag formiddag d. 19. juni 2016 af Barndommens land og Jeg drømte mig en drøm i nat.

Om dobbeltmoralen i aktuel dansk udenrigspolitik!
Det er er lektor i samfundsfag Paul Rode Andersen, der sammenligner Danmarks vidt forskellige reaktioner overfor henholdsvis Kinas og Ruslands overtrædelser af internationale love. Interviewet foregik d. 10. maj 2017 efter et læserbrev d. 7. maj hvor Poul Rode Andersen bl.a skriver: "...Regeringens imødekommende holdning over for Kina og dets besættelse af Tibet står i kontrast til sanktionspolitikken over for Rusland som følge af besættelsen af Krim...." I øvrigt uddybes ensidigheden i Folketingets overvældende NATO-flertals fremstilling af forholdet til Rusland og de danske mainstreammediers ukritiske viderebringelse og således medvirkende til en cementering af et unuanceret fjendebillede af vor russisske nabo. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Interview d. 10. maj 2017 med cand mag i samfundsfag Paul Rode Andersen, tidl. Frederikshavn gymnasium og HF.

Skal Trump diktere dansk sikkerhedspolitik?
Dialog bringer her et korrektiv til mainstreammediernes forventelige viderebringelse af og støtte til flertalspartiernes nikkedukkepolitik til NATO-topmødet d. 24. maj, der har en voldsom oprustning på dagsordenen efter krav fra Trump. Det er Carsten Andersen fra Århus mod krig og terror som bliver bedt om at begrunde, at man på onsdag d. 24. maj kl 16-18 vil lade en "Fredsbombe ramme Immervad". Dialog vil gerne hermed bidrage til at vi i Danmark får en kvalificeret debat om en bæredygtig dansk sikkerheds- og fredspolitik. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Interview d. 21. maj 2017 med Carsten Andersen fra Århus mod krig og terror.

Fredsforskeren om hvordan bæredygtig fredi Syrien?
Hør den erfarne fredsforsker Jan Øbergs råd til alle interesseret i at skabe fred og afspænding. Stormagterne har kompromitteret sig mht. Syrien historisk og aktuelt. Også derfor må vi i stedet styrke FN til at indsætte hundrede til halvanden hundrede tusind mand til neutralt at afvæbne alle der har våben og så må FN tage initiativ til at føre konsultative dialoger med krigsparterne i Syrien som skal munde ud i en fredskonference med alle parter også og ikke mindst fra det syriske civilsamfund… Der er ingen militær trussel mod Danmark – medmindre vi selv er med til at skabe dem. (FLR-Dialog d. 16. maj 2017)
Interview d. 28. april 2017 med fredsforsker Jan Øberg og leder af TFF, Den transnationale stiftelse for Freds- og fremtidsforskning.

Hvordan litauske Nadia med russiske rødder oplever den aktuelle sikkerhedssistuation
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer nu en enestående samtale med en ung kvinde Nadia fra Litauen som har russiske rødder og nu arbejder som lærer i Danmark. Interviewet blev optaget d. 29. april 2017. Nadia fortæller bl.a. om at være russisk minoritet i Litauen, - om det litauske samfunds sammenhængskraft, - om hvordan den litauske præsidents udtrykker sin vurdering af den store russiske nabo, om grad af mulighed for at Putin kan skabe uro i det russiske mindretal, samt den reflekterende medieforbruger Nadias vurdering af hhv russiske, litauske, danske og engelsksprogede medier? (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Interview d. 29. april 2017 med Nadia, Nadezda Jevdokimova, lærer på Den Nødvendige Højskole i Ulfborg, som har elever fra hele Europa.

Hvad vil fredsbevægelserne
Dialog-lyttere kan nu høre de forskellige danske fredsgruppers meninger om Fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle? Perspektiver fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, Tove Krag, Kvindernes Internationale liga for Fred og Frihed, Gerd Berlev, Tid til Fred, Tom Vilmer Paamand, Aldrig mere Krig, Bo Richardt fra Fredsvagten og efterfølgende debat om mulighederne. (FLR-Dialog d. 25. april 2017)
Optagelse d. 25. marts 2017.af Carsten Andersen, Tove Krag, Gerd Berlev, Tom Paamand, Hasse Schneidermann m.fl. fra Fredsministerium.dk's konference om en ny dansk udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk kurs

Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?
Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs? Skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det? Vi får udviklingsekspert Trine Pertou Mach hhv freds- og konfliktløsningsekspert Jørn Boye Nielsens bud herpå.OG det følges op af en paneldebat og debat med publikum, hvor også de tidligere bragte oplæg af Jens Jørgen Nielsen om Ruslandspolitikken og Nikolaj Villumsen indgik. (FLR-Dialog d. 18. april 2017)
optagelse fra d. 25. marts 2017 af foredrag af Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen på fredsminissterium.dk's konference "Dialog om den nye verdens-u-orden".

Hør Ruslandskenderog historiker Jens Jørgen Nielsen sætte fugleperspektiv på samspillet mellem NATO og Rusland.
Dialog bringer her et foredrag om Rusland - med Putin som et historisk produkt af vestens manglende samarbejdsvilje. Vi hører ruslandskenderen Jens Jørgen Nielsen cand. mag i historie og idehistorie. Optagelsen er fra Fredsministerium.dks konference, Dialog om den nye verdens-u-orden, som blev afholdt d. 25. marts 2017 De øvrige oplæg af hhv Nikolaj Villumsen, Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen vil følge senere her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio (FLR-Dialog d. 11. april 2017)
optagelse fra 25. marts 2017 af foredag af Jens Jørgen Nielsen om Rusland-NATO-forholdet.

Den 85-årige pacifist Henning Sørensen fortæller om sit liv. .
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio hører vi her pacifisten, afholdsmanden, republikaneren, grundtvigianeren, socialisten og foredragsholderen Henning Sørensen fortælle om sit liv i anledning af sin 85-års fødselsdag d. 14. april. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Interview d. 1. april 2017 med Henning Sørensen, villa Pax, Irisvej 17 Grenaa.

Afviste Afghanske asylsøgerbørn beretter.
Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interviewet d. 14. marts 2017 med de udvisningstruede afghanske børn, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn i samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

Den netop 65-årige Holger Terp fortæller om sin store fredshistoriske database, Fredsakademiet.dk.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med Holger Terp en rigtig fredsnørd. Holger Terp er bibliotekaruddannet og siden 2000 som frivillig også webmaster og redaktør på internetportalen Fredsakademiet.dk. Fredsakademiet.dk er primært en webportal over fredsbevægelsesens historie inkl. Freds- og protestsange og musik. Men har også som intention at levere baggrundsoplysninger til aktuelle internationale konflikter og man finder materiale om fredsforskningen og dens begreber og teorier om ikkevoldelige konfliktløsninger og opbygning af fredsstrukturer der kan forebygge eller behandle konflikter i opløbet så vi undgår at de udvikler sig destruktivt i vold og krig. Bag webportalen står der også en forening, Fredsakademiet, der som andre fredsforeninger gerne ser nye medlemmer. Anledningen til interviewet d. 18. februaog 2017 er at Holger er født på skuddagen d. 29 februar i 1952 og så stilfærdigt vil fejre d. 28 februar. Interviewet vil på Dialogs netradioside være opdelt i 5 dele + en hyldest af samarbejdspartneren John Scales Avery
(FLR-Dialog d. 28. februar 2017)
Interview d. 18. februar 2017 med Holger Terp, webredaktør på internetportalen www.fredsministeriet.dk med fredens historie, samt fysikeren John Scales Averys hyldest.

Frivillige frederikshavnere indsamler genbrug til afghanere med mest brug for det.
På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i. Med udgangspunkt i lysbillederne fortæller Sayed om formålet med hjælpearbejdet, og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvad der har gjort det til en succes. Mødet var arrangeret af Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd.
(FLR-Dialog d. 21. februar 2017)
Optagelse d. 11. februar 2017 af Sayed Olawis foredrag om samarbejdet med NGOen OLAWI på basis af lysbilleder fra afleveringsbesøgene i Herat i Afghanistan, som afføder mange spørgsmål fra tilhørerne.

Frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan.
På lørdag d. 11. februar vil Sayed Olawi gerne fortælle alle interesserede mennesker i lokalområdet om frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan. Og Sayed vil på mødet dokumentere hjælpearbejdet med fremvisning af et powerpoint show med fotos og video optaget hos samarbejdspartneren Olawi i Herat i Afghanistan. Dialog Frederikshavn Lokalradio havde derfor besøgt Sayed og Zahra d. 3. februar 2017 for at høre lidt nærmere om hjælpeprojektet og måske skabe nysgerrighed og baggrund for at møde op på lørdag i Skolegade 8 kl. 10 og få mulighed for også at gå i dialog?
(FLR-Dialog d. 7. februar 2017)
Interview d. 3. februar 2017 med Sayed Olawi, genopbygningsaktivist og fmd for Frederikshavn Multietniske Forening.

Debat om Danmark skal støtte en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning + ah om atommissilskjoldets janusansigt.
Debat om Danmark skal tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning, som foregik under samrådet i udenrigsudvalget på initiativ af Christian Juhl EL. Desuden en efterfølgende kommentar om specielt det skaldte atommissilskjoldets mulige funktioner.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Optagelse fra Folketingets udenrigsudvalg via folketinget.dk + kommentar hertil af Arne Hansen om specielt atommissilskjoldets janusansigt.

"Atomvåben: ER regeringen modstandere af nedrustning?".
Det spørger folketingsmedlem Chr. Juhl om i sin pressemeddelelse forud for, at han har kaldt udenrigsministeren i samråd på torsdag d.19. januar kl 12, for at forklare hvorfor regeringen har stemt imod en FN-resolution om et globalt forbud imod kernevåben, som skal forhandles på plads på konference til marts. Dialog prøver at finde ud af hvorfor Christain Juhl som en af de få synes at atomnedrustning er en væsentligt udfordring for os alle.
(FLR-Dialog d. 17. januar 2017)
Interviewptag d. 17. januar 2017 med Chr. Juhl, Enhedslisten udviklingspolitiske ordfører.

icon icon 2016

Fredsforkæmperen Else Hammerich fortæller om hendes Livia-prisfest "Stories of Hope" d. 28. november.
Else Hammerich fotæller om Livia-prismodtagerne den sydsudanske "brobygger" William Ongoro, Global Network for Woman Peacebuilders, samt Trampolinhuset i København. Læs mere om prisfesten og konferencven Stories of Hoppe på løbeseddel.
(FLR-Dialog d. 15. november 2016)
Interview d. 21. november med Else Hammerich initiativtager til uddeling af Liviapriserne

Indsamlere i Frederikshavn om at samle ind til nødstedte krigsflygtninge i nærområderne.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her interviews med nogle af de seje indsamleres oplevelser efter at de havde trodset storm, slud og kulde under turen ude at stemme dørklokker i Frederikshavn i søndags d. 6. november 2016. Interviews foregik efter at indsamlerne var kommet tilbage fra Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og i Danske Bank havde fået optalt hvor meget de hver især havde fået indsamlet. Danske Bank havde nemlig været så venlig at stille personale til rådighed til at tømme bøsserne. Og endelig fortælles om indsamlingen hovedresultater
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interviews d. 6. november 2016 m.ed Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan. Og indsamlingen hovedresultater oplæses af Arn h.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Irak og om at være indsamler hertil i Frederikshavn.
I Dialog skal vi nu høre Mie Oehlenschläger fortælle fra sit ophold i Irak om Dansk Flygtningehjælps arbejde med bl.a at organisere og lede store flygtningelejre for både syriske og irakiske flygtninge, og som der er hårdt brug. Dernæst lytter vi til den garvede indsamler Jørgen Christian Jensen, Frederikshavn, som her gerne giver sine motiver og erfaringsbaserede råd videre til nyere indsamlere. Afslutningsvis fortæller den mangeårig trofaste frederikshavnske indsamler, Ellen Rasch, hvad det er der motiverer hende til at fortsætte. Og Ellen går gerne sammen med en af de flygtninge der glædeligvis har meldt sig en del af og som dog stadig føler sig usikre i det nye sprog, men gerne vil øve sig i det danske. Men facit her få dage inden indsamlingen på søndag er altså, at der stadig er brug for at mange flere her i Frederikshavn og andre steder melder sig som indsamlere for at det kan lykkes at komme ud og banke på hos alle de mennesker som vil have penge liggende parat til at blive samlet ind til gavn for de flygtninge, der stadig må opholde sig i kæmpestore lejre i nærområderrne. Pengegaver som udover at være med til flygtningenes overlevelse også med etablering af børnenes skolegang og støtte til oprettelse af småvirksomheder skal bevare krigsflygtninges håb om en fremtid i fred. Man melder sig på flygtning.dk eller møder bare op på søndag på udleringsstedet, som i Frederikshavn er De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, der er åbent fra kl 9,30.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview med Mie Oehlensläger er optaget d. 28. oktober 2016, og med Ellen Rasch d. 30. og med Jørgen Chr. Jensen d. 31. oktober.

Midiya og Aran fortæller hvorfor de vil samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her interviews med en flygtningefamilie fra Syrien som her vil fortæller, hvorfor de vil samle ind for Dansk Flygtningehjælp d. 6. november til de flygtninge som nu i heldigste fald er nået i midlertidig sikkerhed i nærområderne. Interviewet med Midiya og hendes 13-årige datter Aran blev optaget til dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 23. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Interview d. 23. oktober 2016 med Midiya Mustafa og hendes 13-årige datter Aran, som med familien måtte flygte fra Syrien.

Til Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum.
Tag med Dialog til Reception i anledning af den pacifistiske forening, Aldrig mere Krigs 90 års jubilæum. Det foregik den 17. oktober 2016 på Den Internationale Højskole i Helsingør.
Vi hører Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole byder velkommen,
hvorefter René Gade, freds- og forsvarspolitisk ordfører for Alternativet på video taler fra Folketingets talerstol om Aldrig mere Krigs visioner.
Så synger og spiller fredstroubadouren Jørgen Ginderskov sin nye fredssang Tror du på sange, der handler om fred?
Aldrig mere Krigs og fredsbevægelsens historie bliver så skildret af Henning Sørensen, pensioneret skraldemand og forfatter til bogen Krudt Uden Kugler.
Så hører vi et lille foredrag om International ikkemilitær konfliktløsning og aktiv ikkevold holdt af Jørn Boye Nielsen, formand for RIKO og forfatter til bogen International Konfliktløsning.
Vi hører en videohilsen fra Christian Juhl, den udviklingspolitiske ordfører for Enhedslisten, som skaffede penge til at opstarte fredsforskning,
samt Christine Schweitzer, forkvinde for War Resisters International.
"Imagine" - skolens multietniske engelsksprogede elevkor underholder med Højskoleforstander Søren Launbjerg som korleder.
Jubilæumstale ved formand Tom Vilmer Paamand & bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann: Om 10 år er verden endnu fredeligere!
Henning Sørensen læser et digtet "Om Ungdom" fra 1932 af daværende AMK-formand Thomas Christensen
Så uddeler Tom Paamand Aldrig Mere Krigs Fredsrose til Discount Drama-skuespillerne Anne Marie Helger & Peter Larsen,
hvorefter Peter Larsen holder en længere veloplagt og langtfra tandløs takketale på sin vanlige festlige facon.
Og som afslutning på Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum foreslår mødeleder og formanden for Aldrig Mere Krig, Tom Paamand, at afslutte mindedagen med Kringsat af fjender som fællessang.
(FLR-Dialog d. 10. januar 2017)
Optagelse d. 17. oktober 2016 af reception på Aldrig Mere Krigs 90-årsdag med bidrag af Søren Launbjerg, Rene Gade, Jørgen Ginderskov, Henning Sørensen, Jørn Boye Nielsen, Christian Juhl, Christine Schweitzer, Den Internationale Højskoles kor, Tom Vilmer Paamand, Hasse Schneidermann, Peter Larsen.

Hør beretninger fra flygtningelejre i Afrika fortalt af Sara Schlüter, Dansk Flygtninghjælp.
Dansk Flygtningehjælps udsendte, Sara Schlüter, beretter herom sine oplevelser fra besøg i lande hvor Dansk Flygtningehjælp arbejder med at hjælpe flygtninge fra verdens krigsområder - her især om interviews med flygtninge fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Derudover hører vi generelt om Dansk flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge i krigs- og "nærområder" verden over, hvor det i øjeblikket især drejer sig om hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne. Men Sara Schlüter sætter også fokus på hvad der grundlæggende må gøres for at forebygge flere nye krigsflygtninge og håber på FN's nyudnævnte generalsekretær Guterres. Endelig betoner Sara Schlüter betydningen af at mange lokalt støtter hjælpearbejdet ved at melde sig på www.flygtning.dk til at samle ind på søndag d. 6. november.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2016)
Interview d. 6. oktober 2016 med Sara Schlüter, Dansk Flygtningehjælp, lige hjemkommet fra flygtningelejre i Afrika.

Om at skaffe indsamlere til Røde Kors på søndag.d 2. oktober.
Røde Kors-Indsmlingsleder i Frederikshavn, Camille Thomsen, opfordrer her til at melde sig som indsamler for Røde Kors på søndag.d 2. oktober Interviewet var d. 26. oktober 2016
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview med Camilla Thomsen, indsamlingsleder for Røde Kors i Frederikshavn.

Else Hammerich: Veje til en fredeligere verden.
Dialog bringer nu et interview med konfliktmægler Else Hammerich med overskriften Veje til en fredeligere verden og som har Mie Marcussen som interviewer Den nys 80-årige Else Hammerich er en af pionererne inden for konfliktmæglingen. Og Dialog viderebringerinterviewet i anledning hendes 80-års fødselsdag d. 7. september 2016. Else Hammerich fortæller om hendes håb om en fredeligere verden, hvor vi gennem dialogen finder nye, kreative løsninger på konflikter. Hun berører, hvordan vi i politik, medierne og i hverdagen kan hjælpe denne udvikling på vej.
(FLR-Dialog d. 13. september 2016)
Genbrug d. 6. september 2016 af konfliktnavigatør Mia Marcussens interview med konfliktmægler Else Hammerich

Den landskendte underviser i dansk på arabisk fortæller om sin flugt fra Syrien.
Khaled Ksibe , flygtning fra Syrien, fortæller om tiden før krigen, flugt fra som soldat i Assads hær at skulle slå meningsløst ihjel eller selv blive dræbt, - om asyl i Danmark - og om at blive opfinder af videobaseret undervisning i dansk for begyndere på arabisk, som Khaled lige har vundet den europæiske sprogpris for.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Optaget d. 6. september 2016 på Dansk Flygtningehjælps møde som start på kampagnen for at skaffe indsamlere til husstandsindsamlingen i hele Danmark søndag d. 6 november 2016

Red Barnets landsindsamling søndag d 4. september har brug for flere indsamlere.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016)
Interview d. 29. august 2016 med centrale indsamlingsleder Elin Thomasen samt lokale indsamlingsleder i Frederiksahvn Jonas Nielsen.

Henning Sørensen og Aldrig Mere Krig opfordrer til at flage på halv d. 5. september.
Dialog bringer her et interview med baggrund i at Aldrig Mere Krig igen i år vil opfordre folk med en flagstang om at flage på halv stang på den officielle militær- og soldaterdag d. 5. september. Flaget skal sættes på halv for at udtrykke sorg over alle militarismens ofre på begge sider af fronten, og det gælder såvel militære som civile og det ikke mindst her i 2016 efter at Danmark nu også er gået ind i en folkeretsstridig angrebskrig i Syrien. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har i anledning af at vi nu igen nærmer os datoen for flagdagen, d. 5. september, ringet til den oprindelige idemand til annoncekampagnen for at flage på halv i sorg over ofrene for Danmarks angrebskrige, Henning Sørensen for at høre hvorfor fredselskende danskere efter hans mening fortsat bør flage på halv stang d. 5. september? OGså pacifisme som sådan bliver debatteret.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016 )
Interview d. 28. august 2016 med pacifist og forfatter Henning Sørensen, Grenaa.

Total Protest Camp på museum.
Dialog var til åbning af Nordjyllands Kystmuseums udstilling på Sæby Museum d. 30. juni 2016. Vi hører først museumsinspektør Jens Thiedemann byde velkommen, så fortæller Anne-Marie Kristensen om den lokale kamp mod skifergasudvinding med Total Protest Camp som base, og vi hører sangene dder er blevet sunget 428 gange samt et på farvelsange til Total. Og så placerer Tarjei Haaland fra Greenpeace historien om Total Protest Camp-bevægelsens kamp for det lokale miljø ind i det globale miljø og klimaperspektiv
(FLR-Dialog d. 12.juli 2016)
Optagelse d. 30. juni 2016 hvor vi hører museumsinspektør Jens Thiedemann, Anne-Marie Kristensen fra Total Protest camp, Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Hør Zahra og Sayed fortælle om deres engagement i Genbrug til Syd-udviklingsprojekt i Afghanistan.
Det er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og sydpartneren Olawi i Herat i Afghanistan med økonomisk støtte til forsendelse igennem DMS-Udviklingsarbejde Genbrug til Syd for statlige penge fra Danida.
(FLR-Dialog d. 28. juni 2016)
Interview d. 26. juni 2016 med Zahra og Sayed Jamaluddin Olawi, Frederikshavn.

Fredssang: Jeg Drømte mig en drøm i nat.
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 19. juni 2015 fra Fredministerium.dk's mobile gadeevent vendt imod indkøb af nye kampfly afholdt under Folkemødet.

Lidt, men godt? Debat om ny dansk udviklingspolitik.
Dialog bringer optagelse fra Mellemfolkeligt Samvirkes debatmøde om ny dansk udviklingspolitik. Her er så en introduktion med Mellemfolkeligt Samvirkes egne ord:"Danmark skal have ny udviklingspolitik, og Udenrigsminister Kristian Jensen offentliggør første udkast lørdag på Folkemødet. Vær med i debatten om, hvorfor Danmarks indsats er ekstra vigtig i verden lige nu og hør hvad politikere, virksomheder og NGO'er mener, vi skal satse på fremover." Mødet foregik d. 18. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm med følgende deltagere:Marcus Knuth, Udlændinge- og integrationsordfører, Venstre. Ulla Sandbæk, Udviklings- og kirkeordfører, Alternativet. Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri. Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors. Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 på Folkemødet med Marcus Knuth Venste, Ulla Sandbæk Alternativet, Peter Thagesen DI, Anders Ladekarl Røde kors og Helle Munk Ravnborg Mellemfolkeligt Samvirke,

Danmark som humanitær stormagt.
Danmark bliver aldrig en stormagt militært, men vi kan blive en humanitær og fredsskabende stormagt skriver Alternativet."Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk. Hos os er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig. Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk"
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 af Alternativets udenrigspolitiske rådgiver, Leila Stockmarr's venlige revolution-talk.

Kommunerne vil gerne aktivere en masse frivillige. Men hvordan får man folk til det?
Hjemmeværnet og beredskaberne er båret af frivillige, som stolte og glade møder frem. Er det uniformen eller udstyret, der gør forskellen? Hvad driver de frivillige? Hvad kan kommunerne lære af hjemmeværnets og beredskabernes erfaringer? Vores to gæster fremsætter en række påstande, som vi diskuterer og sætter til afstemning.
(FLR-Dialog d. 19. juli 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 i Tankegangs telt af oplæg af Bjarne Laustsen, MF og kommiteret for Hjemmeværnet, Borgmester Erik Boel Nielsen, varde og mødeleder Stenar Glamann, Tankegang og herpå debat.

Fredsministerium.dks gadeaktion på Folkemødet.
Dialog bringer her optagelser af Fredsministerium.dks gadeaktion på Folkemødet på Bornholm d. 18. juni 2016 hvor vi først hører tale om kampagnen "Nej tak til nye kampfly", dernæst gjaldes fredsrap og endelig hører vi om Tribunalforeningen, som er ved at organisese en undersøgelse af hvorvidt Danmarks krige har krænket krigens love og bidraget til tortur og umenneskelig behandling.
(FLR-Dialog d. 21. februar 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 på Folkemødet af Carsten Andersen, Nej tak til nye kampfly, fredsrap og HelgeRatzer fra Tribunalforeningen.

Er det mediernes ansvar at sikre en god debat online?
Dette spørgsmål stilles til et panel med dagbladenes online-redakører ledet af journalist Aydin Soei, som ordstyrer og med spørgsmål fra teltet på Folkemødet d. 17. juni 2016 på et møde arrangeret af Institut for Menneskerettigheder, her får lov at lægge ud: Nyheder bliver delt, kommenteret og debatteret som aldrig før på facebook og på nettet. Der er blevet meget kortere fra den almindelige dansker til beslutningstagerne, og alle kan ytre sig uden en godkendelse fra fx en debatredaktør. Det fremhæves ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men samtidig beskyldes tonen i debatten ofte for at være for hård, nedladende og polariserende. Særligt debatter om ligestilling og flygtninge og indvandrere lader til at trække fronterne op. Men hvor går grænsen for, hvad vi skal tillade i den demokratiske debat online? Hvilke konsekvenser kan en hård og polariserende debattone have for lysten til at deltage i debatten og for sammenhængskraften i samfundet? Og hvilket ansvar har medierne for at sikre en konstruktiv debat? Vi spørger til mediernes eget syn på deres rolle i den online debat. Mediernes indlæg suppleres af indspark fra eksperter".
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Optagelse d. 17. juni 2016 med paneldeltagerne Simon Fancony, sociale medie redaktør, Politiken. Rasmus Rendsvig, PhD fellow, Center for Information og boblestudier Københavns Universitet.. Thomas Harder, Redaktionschef Nationen, Ekstra Bladet. Kasper Krogh, Indlandsredaktør, Berlingske. Troels Behrendt Jørgensen, Medredaktør, Information. Maria Ventegodt Liisberg, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder. Og med journalist Aydin Soei, som ordstyrer

Med Nagieb Khaja til de syriske frontlinjer.
En af Danmarks mest erfarne krigskorrespondenter, Nagieb Khaja, fortæller om, hvordan han dækker krigen i Syrien indefra, hvorfor han fortsætter med at sætte livet på spil for at fortælle syrernes historie og hvilke oplevelser fra krigen, der har gjort størst indtryk. Det er en optagelse fra Dansk Flygtningehjælps møde d. 17. juni 2016 dog kun den sidste halvdel pga højtalersvigt sammen med Folkemødets baggrundsstøj
(FLR-Dialog d. 23. august 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af møde med journalist Nagieb Khaja arrangeret af Dansk Flygtningehjælp med Sara Schlûter.

Hvad er kreativ aktivisme, og hvor går grænsen for forskellige aktionsformer? - læring fra globale protestbevægelser.
Dialog besøgte Mellemfolkeligt Samvirke, som her får lov at præsentere deres Folkemøde Event: "Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme ser vi på redskaber der kan styrke effekten af vores aktioner og bevægelser. Vi vil afsøge erfaringer og diskutere, hvor langt man kan gå. De sidste to år har ActionAid samarbejdet med aktivister fra globale protestbevægelser i syd. Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme diskuterer vi, hvad der skal til for at få opmærksomhed på en politisk sag? Hvordan gøres aktioner mere effektive og er det ok at kaste sig ud i civil ulydighed? Vil vil også introducere værktøjskassens andre funktionaliteter"
(FLR-Dialog d. 3. januar 2017)
Optag d. 17. juni 2016 af oplæg af Søren Warburg, Mellemfolkeligt Samvirke samt den efterfølgende debataktivitet.

Lyninterview med Mogens Lykketoft, formand for FNs Generalforsamling omkring arbejdet i FN.
(FLR-Dialog d. 12. juli 2016)
Interview d. 17. juni 2016 med Mogens Lykketoft, mens regnen silede ned over Folkemødet.

Debat om Terrorbekæmpelse mellem partilederne fra Dansk Folkeparti, Konservative og SF.
Det er Amnesty International som har inviteret partiformændene til debat om terror. Desuden deltager Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International. Balancen mellem borgernes tryghed og frihed - mellem sikkerhed og retssikkerhed - er svær at ramme. Hvordan bekæmper vi bedst terroristerne uden at underminere retssikkerheden og undergrave vores egne værdier?
(FLR-Dialog d. 26. juli 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af debatmøde med med panelet de 3 partiformænd Kristian Thulesen Dahl, (DF). Søren Pape Poulsen, (C). Pia Olsen Dyhr, i panelet. Og debatten styres af Clemens Kjersgaard.

Indsatsen i nærområderne - hvad kan og skal Danmark?
Indsatsen i nærområderne - hvad kan og skal Danmark? I 2015 begyndte flygtningekrisen for alvor at kunne mærkes i Danmark, hvor flygtninge pludseligt gik på de danske motorveje. Det rykkede markant i den offentlige debat om, hvordan Danmark som lille land bedst forholder sig til den øgede mængde flygtninge og migranter. Et løsningsforslag, der hurtigt blev populært blandt politikerne, var, at vi skal hjælpe flygtningene i deres nærområder, så de ikke flygter videre til Europa. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med? Vores tre paneldeltagere har helt konkrete erfaringer fra lande som Afghanistan, Syrien, Libanon, Yemen, Sudan, Jordan og Libyen. Puk Damsgård som reporter, Marcus Knuth som udsendt soldat og rådgiver for den politiske indsats og Niklas Kabel Pedersen som rådgiver for den menneskeretlige indsats. Niklas Kabel Pedersen, Programleder på Institut for Menneskerettigheder for Mellemøsten og Nordafrika, Institut for Menneskerettigheder. Puk Damsgård Andersen, Journalist og forfatter, DR. Marcus Knuth, Udlændingeordfører og integrationsordfører for Venstre, Venstre. Eva Grambye, Vicedirektør internationalt område, Institut for Menneskerettigheder."
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm af Institut for Menneskerettigheders debatmøde med Marcus Knuth V, Niklas Kabel Pedersen og Eva Grambye, Institur for menneskerettigheder, Puk damsgaard DR RIKO's konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement. Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKOs) konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement, som fandt sted på Christiansborg d. 7. december kl. 13-16.30. Konferencen kaster lys på alternative muligheder for dansk bidrag til international konfliktløsning. Ved at sætte fokus på militære og ikke-militære indsatser, giver konferencen nye indsigter og lægger op til debat og diskussion om international konfliktløsning. Vi høre først René Gade, fredsordfører Alternativet, byde velkommen. Ordstyrer Jørn Boye Nielsen RIKO begrunder konferencen og giver ordet til særlig repræsentant for FN's generalsekretær Ellen Margrethe Løj, som fortæller om sine erfaringer fra arbejdet i FN med fredsopbygning og fredsbevaring i Liberia og Sydsudan. Dernæst gennemgår Seniorforsker ved DIIS Louise Riis Andersen FN's fredsoperationer - reformer, udfordringer og muligheder. Og så Flotilleadmiral Torben Mikkelsen om indsatsen for at uskadeliggøre kemiske våben i Syrien og Libyen. Så hører vi oplæg fra politikerne Eva Flyvholm EL, Marie Krarup DF, Henrik Dahl, LA, Carsten Jarlov K samt Rene Gade Alternativet og deres svar på spørgsmål fra salen. Herefter endnu en ekspertrunde om fremtidig bæredygtig sikkerhedspolitik, som starter med Professor og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC), Ole Wævers foredrag over emnet, NATO-Rusland - hvordan håndterer man en konflikt og varetager sin sikkerhed samtidig? Og så følger Dansk Flygtningehjælps Line Brylle om lokal fredsopbygning og nævner, at det havde været 60 gange billigere at forstå og afværge væbnede konflikter. Endelig holder Seniorforsker ved DIIS, Lars Engberg-Pedersen, oplæg om mulighederne for dansk bidrag til bæredygtig udvikling bl.a. med henvisning til FNs nylige 17 bæredygtighedsmål. Og så igen kommentarer fra politikerne Maria Krarup, Henrik Dahl, Carsten Jarlov, Eva Flyvholm og Rene Gade, efterfulgt af tilhørernes kommentarer og spørgsmål samt politikernes og sikkerheds- og fredseksperternes afsluttende bemærkninger. Endelig hører vi Maria Stage, bestyrelsesmedlem i den arrangerende organisation, RIKO, Rådet for international konfliktløsning, komme med nogle afsluttende bemærkninger. (bragt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 20. december 2016) Optagelse d. 7. december 2016 med Jørn Boye Nielsen RIKO, Ellen Margrethe Løj FN, Louise Riis Andersen DIIS, Torben Mikkelsen flotilleadmiral, Eva Flyvholm EL, Marie Krarup DF, Henrik Dahl, LA, Carsten Jarlov K, Rene Gade Altern, Prof. Ole Wæver CRIC, Line Brylle DFH, Lars Engberg-Pedersen DIIS, Maria Stage RIKO.

Kan man bombe hospitaler?
Kan man bombe hospitaler? Det handler denne Dialog-optagelse fra d. 17. juni 2016 om. Her med arrangøren Læger uden Grænser's egne ord: "Læger uden Grænser, og de hospitaler vi støtter, er blevet ramt af flere tragiske bombninger, hvor patienter og sundhedspersonale er blevet slået ihjel. Vi vil med dette event sætte fokus på de menneskelige konsekvenser, og hvorvidt vi fremover skal acceptere brud på krigens love."
(FLR-Dialog d. 2. august 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 med deltagelse af Søren Espersen, Dansk Folkeparti. Christian Juhl, Enhedslisten. Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, Anders Henriksen, Lektor i folkeret, KU.

Hvordan skal Europa løse flygtningekrisen?
I 2015 kom over en million flygtninge til Europa. Flygtningestrømmen fortsætter i 2016, og Europa reagerer ved at bygge hegn og indgå en studehandel med Tyrkiet for at holde de syriske flygtninge ude. Politisk debat om, hvordan vi bedst løser den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af debatmøde med paneldeltagerne Christina Egelund, EU-ordfører, (LA). Martin Lidegaard, udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister, (R), folketingskandidat Alexander Grandt Pedersen (S). Ordstyrer er Joakim Hesse Lundström, Amnesty International.

Hør "En enkelt sang om frihed".
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 16. juni 2016 på Fredsministerium.dk's Fredshøjskole på St Lærkegaard på Bornholm.

Om RIKO, Rådet for International Konfliktløsning - med ikke-militære midler.
Og som tænketanken RIKO så langt foretrækker og vi får at høre hvordan - både mht. krigene i Mellemøsten og mht. den nye spænding mellem NATO og Rusland omkring Ukraine.
(FLR-Dialog d. 12. juli 2016)
Interview d. 16. juni 2016 med Jørn Boye Nielsen, formand for tænketanken RIKO og tidligere underviser i freds på Den Internationale Højskole og aktiv i FN-forbundet.

Anne Marie Helger og Peter Larsen gøgler fred på Folkemødet og Carsten Andersen afslutter medpeptalk.
Vi hører lydsiden af Annemarie Helger og Peter Larsens optræden på Cirkuspladsen - dog ikke på den store scene, men spontant midt imellem partiteltene, hvor de dog alligevel trak dagens største publikum, men som man straks kan høre desværre også var det mest støjende. Men alligevel bringes nogle klip her. NB:Det kan derfor anbefales lyttere der er på nettet, i stedet eller bagefter at gå ind på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside Www.Arnehansen.net/dialog under "Anne Marie Helger og Peter Larsen på Cirkuspladsen" klikke på videooptagelserne der.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2017)
Optagelse d. 16. juni 2016 på Folkemødet med de bevidste entertainere Anne Marie Helger og Peter Larsen.

Hør om forholdet mellem Rusland og NATO - som baggrund for situationen i Ukraine.
Det er et interview med cand mag i historie Emil Lisborg med udgangspunkt i sin specialeafhandling herom og i den aktuelle krise omkring Ukraine. optaget d. 15. juni 2016.
(FLR-Dialog d. 16. august 2016 (dog første 1/3 d. 21. juni 2016))
Interview d. 15. juni 2016 med historikeren Emil Lisborg.

Hør om forholdet mellem Rusland og NATO.
Det er et interview med cand mag i historie Emil Lisborg med udgangspunkt i sin specialeafhandling herom. optaget d. 15. juni 2016.
(FLR-Dialog d. 21. juni 2016)
Interview d. 15. juni 2016 med historikeren Emil Lisborg.

Fredelig Konfliktløsning - alternativer til vold og krig.
Vi hører familieterapeuten og fredsministerium.dk-formanden, Hasse Sneidermann holde oplæg, hvor han trækker paraleller fra parrelationer til konflikter i international politik og hvordan de kan løses fredeligt.
(FLR-Dialog d. 14. juni 2016)
Optagelse d. 12. juni 2016 af Hasse Schneidermanns oplæg på Fredsministerium.dk's fredshøjskole på St. Lærkegaard ved Allinge. som optakt til deltagelse i Folkemødet.

drømmeprojekt om en ny by som prototype.
Dorte Lykkes fortæller her til Dialog om sit drømmeprojekt om en ny by, Hjertefællesskabet, som prototype.
(FLR-Dialog d. 14. juni 2016)
Interview d. 12. juni 2016 med afspændingspædagog Dorte Lykke på St. Lærkegaard ved Allinge.

Fredsministerium.dk på Folkemødet 2016.
Hør Hasse Schneidermann fortælle om Fredsministerium.dk's aktiviteter på Folkemødet på Bornholm i dagene 16-19. juni 2016.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2016)
Interview d. 5. juni 2016 med Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk

Reportage from "Peace Conference 2016 - Stop wars - Not refugees".
We hear peace researcher Jan Øberg: World, Peace, War,conflict, and Jytte Martinussen: Refugees today and Øjvind Wistrøm about refugees in Norway and much more
(FLR-Dialog d. 4. juni 2016)
Records d. 30. april 2016 in Tvind with peace researcher and conflictmediator Jan Øberg, TFF, refugee researcherJytte Martinussen USA and social scientist Øjvind Wistrøm, Norway.

Hør Om verdens tilstand ved Fredsforsker Jan Øberg.
Det skete på Tvinds "Peace Conference 2016 - Stop wars - Not refugees".
(FLR-Dialog d. 3. maj 2016)
Interview d. 30. april 2016 med fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg fra den Transnationale Sstiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.

Danmark er en krigsførende nation, men er der et alternativ til krigen?


(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Optagelse d. 29. marts 2016 af møde på Rønde Højskole med oplæg af Fredsforskerne Jørn Boye Nielsen og Isabel Bramsen fra fredstænketanken Rådet for International Konfliktløsning, RIKO, efterfulgt af debat.

Kom og hør om Krig og Fred tirsdag d. 29. marts kl 19 på Rønde Højskole på Djursland.
I Dialog kan man nu lytte sig til oplysninger om en dag om krig og fred, som skal foregå på Rønde Højskole på tirsdag d. 29. marts 2016 kl 17,00 med DjursFred, SFOF, SF, EL og LO alle Djurs som arrangører. Interviewet med Hasse Schneidermann fra DJursfred er optaget d. 26. marts 2016 og hvor Hasse også fortæller om de 2 fredsforskere Isabel Bramsen og Jørn Boye Nielsen som vil lægge ud på både mødet med højskoleleverne og på det offentlige aftenmøde. Hasse fortæller også om en ny epokegørende bog om international konfliktløsning som de 2 er medforfattere til.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Interview d. 26. marts 2016 med Hasse Schneidermann fra DjursFred og formand for Fredsministerium.dk

Tyske flygtninge i Frederikshavn 1945-49.
Hør lokalhistoriker fortælle om, da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers nazi-regime, og i 4 år efter befrielsen frem til 1949.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Interview d. 17. marts 2016 med Erik Christensen, lokalhistoriker og arkivleder på Nordjysk kystmuseum.

Hør Dialog, der tager lytterne med til de frederikshavnske syrisk-kurderes protestdemonstration imod det tyrkiske Erdogan-regimes bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile til følge.
(FLR-Dialog dbragt i Dialog 8.marts 2016)
Optagelser d. 5. marts 2016 af kudernes råbekor med slagord igennem gågade og af talerne på fisketorvet Zardasht Qadi Wadha og Aran samt den indfødte dansker Arne Hansen.

Syriske kurdere arrangerer demonstration i Frederikshavn lørdag d. 5. mats 2016 i protest imod den tyrkiske regerings bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile tilfølge.
Først høres kurdernes servicemeddelelse om demonstrationens forløb og så interview om protestens baggrund.
(FLR-Dialog d. 1. marts 2016)
Optagelser d. 28. februar 2016 af servicemeddelelse om tid og sted for demonstrationen igennem strøget i Frederikshavn samt interview med Zardasht Qadi om baggrunden herfor.

Krig og Flygtninge.
Det er en Dialog-optagelse fra debatmøde om sammenhængen imellem krige og flygtninge ud fra hypotesen at det er krigene der skaber flygtningene, som i sin tid flygtede fra Taleban i Afghanistan. Begge oplæg efterfølges af livlig debat. Og til slut fremfører Helge Ratzer nye asyltal for 2015. Mødet arrangeres af Århus mod Krig og terror
(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Optagelse d. 23. februar 2016 af Århus mod krig og terrors debatmøde med med oplægsholderne Chr. Juhl, udviklingsordfører for Enhedslisten og den afghanskfødte studerende Tahir Mirza - med Helge Ratzer som ordstyrer.

Hør om en ny Tribunalforening som stiftes d. 30. januar 2016 for at organisere et tribual til undersøgelse af Danmarks deltagelse i krig i Irak og om Danmarks overholdelse af krigens love i både Irak og Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 26. JANUAR 2016 )
interview d. 21. januar 2016 MED en af initiativtagerne Carsten Andersen herom

icon icon 2015

Dialog debatterer her med en fredsforsker , som ser militarismens stadige atomkrigsrisiko og krig mod terror, som unikt største trussel mod menneskeheden - et fremtidigt miljø- og klimakollaps inklusive. Og ser efterhånden kun en fredsfaktor i det enkelte menneskes selvstændige initiativer.
(FLR-Dialog d. 15. december 2015)
Interview d. 14. decembar 2015 med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg, direktør for den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning, TFF, Lund, Sverige.

Klimamarch i Hjørring d. 29. november 2015
Det er en del af den verdensomspændende klimamobilisering for at lægge pres på vore egne og verdens politikere for at få forhandlet en klimamæssigt og socialt bæredygtig klimaaftale på plads på COP21 i Paris. Vi begynder på Sankt Nicolaj Plads og går til Springvandspladsen, hvor vi hører 4 taler herunder af selveste Moder Jord. Desuden fællessange akkompagneret af Mangfoldighedsbandet fra Hjørring Musikskole,og til sidst fotograferes alle deltagere i klimademonstrationen omkring et grønt hjerte, som sammen med tilsvarende fotos fra klodens øvrige demonstrationer for Moder jord lægges på internettet.

(FLR-Dialog d. 8. december 2015)
Optagelse i Hjørring d. 29. november 2015 af taler af folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, Scharlotte Hartmann Pedersen, Klimaforening Hjørring, Moder Jord ved skuespiller og medlem af Hjørring byråd for SF Samt Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

"Forvirret ? -så kom " Sådan lyder invitationen til det sidste møde om EU-retsforbeholdet inden folkeafstemningen herom på torsdag d. 3. december 2015. Hør afstemningsteksten udlagt af henholdsvis 2 Nej'er og et ja og et Ja, men - med hjælp fra Stener Glamann som ordstyrer.
(FLR-Dialog d. 1. december 2015)
Optaget i Maskinhallen d. 29. november 2015 af folketingsmedlem Bjarne Lausten, Socialdemokraterne, folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, folketingsmedlem Stine Brix Enhedslisten samt tidl. MEPer Lis Jensen Folkebevægelsen.

Flygtningepolitiske stramninger i Danmark.
Det nye parti Alternativets asylpolitiske ordfører, Ulla Sandbæk, redegør her for og kommenterer på stramningerne, som stort set er blevet gennemført af den borgerlige regeringsblok med tilslutning fra de danske socialdemokrater.

(FLR-Dialog d. 8. decembder 2015)
Interview d. 22. november 2015 med Alternativets asylpolitiske ordfører, Ulla Sandbæk

" HVAD ER EU'S RETSPOLITIK " Som del af oplysningen om hvad folkesfstemningen d. 3. december handler om, så bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her først en sjælden vare, en nuanceret introduktion til emnet af Turid Danielsen fra DEO. Dernæst besvarer ja-sigersken Marianne Jelved de Radikale og nej-sigersken Stine Brix fra Enhedslisten spørgsmål fra deltagerne i mødet som udover skolens elever var interesserede vendelboer.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
optagelse fra Hørby Efterskole d. 16. november 2015 med Turid Danielsen fra DEO, samt MFerne Marianne Jelved Radikale og Stine Brix, Enhedslisten samt de mange spørgere.

I anledning af folkeafstemningen om Danmarks retsforbehold i EU har Dialog her interviewet det nye parti Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist.
(FLR-Dialog d. 17. november 2015)
Interview d. 16. november 2015 med EU-ordfører for Alternativet, Rasmus Nordqvist

Hør professor i international politik Ole Wæver holde oplæg om Ikkemilitær sikkerhedspolitik med efterfølgende debat.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2015)
Optag d. 21. september 2015 af Ole Wævers foredrag og den livlige debat bageft i Domen arr. af Fredsministerium. Ole Wæver er Ole Wæver er også leder på det nye Center for Løsning af internationale Konflikter, CRIC ved Københavns Universitet

En dag om Fred 1. del: "Tror du på sange om fred", FN og Freden, Drømmen om et fredsministerium, International konfliktløsning samt Interkulturelt fredsarbejde i prakis.
(FLR-Dialog d. 6. september 2015)
Optagelser d. 21. september på FN's fredsdag med Jørgen Ginderskov sanger, Maj Rørdam Nielsen, FN-forbundet, Hasse Sneidermann, Fredsministrium.dk, Jørn Boye Nielsen,Riko, Anette Stubkjær, Consilium, Ane Nord CfK og Bo Richardt samger.

"Tror du på sange om Fred".
(FLR-Dialog d. 2. august 2016)
Optagelse d. 21. september 2015 da Jørgen Ginderskov spillede og sang sin nye fredssang.

Samtale med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg om udfordringer for verdensfreden og fredsforskningen samt om mulige succeser og fremtidsudsigterne for at opnå en fredelig verden med fredelige midler. Anledningen er at Den Transnationale Stiftelse for Fred og fremtidsforskning i Lund nu på lørdag d. 12. september har 30 års jubilæum som fejres med forskellige fredsfaglige events. Fredsforskeren pointerer også Danmarks krigspolitiks medansvar for flygtningekrisen.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interviewet foregik mandag d. 7. september 2015 med Jan Øberg, leder af Den transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, Lund.

Vi skal høre om Total Protest Campens markering af at det på torsdag d. 30. juli 2015 er et år siden at skifergaslejren blev etableret.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Aage Olsen fast beboer og talsmand for Total Protest Campen imod skifergasudvinding med Frackingmetoden.

Hør fredssang fra Fredsministeriums fredstelt på Folkemødet.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2016)
Optagelse d. 14. juni 2015 i Fredsteltet på Folkemødet ledet af Hasse Schneidermann, fmd Fredsministerium.dk og Tom Vilmer Paamand

Freden starter i os selv, siger Dorte Lykke Lykke i dette interview på Folkemødets sidste dag d. 14. juni 2015. Dorte har selv denne introduktion til sine fredscirkler afholdt på Fredshøjskolen på Folkemødet: Forestil dig at alle fredselskere også er fredsskabere! Vi har denne ene Jord og mærker at krig og ufred gror. Hvordan forholder vi os når vi mærker vrede? Hvordan kan vi som individer skabe fred? Inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle stemmer bliver hørt!
(FLR-Dialog d. 1. september 2015)
Interviews d. 14. juni 2015 med Dorte Lykke Holm

En ambitiøs ikkemilitær sikkerhedspolitik fremlægges af og debatteres med professor i international politik og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter og med formanden for den sikkerhedspolitiske tænketank, Rådet for international konfliktløsning.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2015)
Optagelse d. 13. juni 2015 af oplæg af Ole Wæver, CRIC og Jørn Boye Nielsen, RIKO

Skal Danmark købe nye kampfly? Dialog bringer her optagelse fra Lørdag 13. juni 2015 fra fredsteltet på Folkemødet af debatmøde med oplæg af Carsten Andersen fra kampagnen "Nej tak til køb af nye kampfly" og Andreas Krogh redaktør på info-hjemmesiden Nytkampfly.dk. Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige, påpeger modstanderne. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Optagelsen med Carsten Andersen og Andreas Krogh er fra torsdag d. 13. juni 2015 på Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde 2015 organiseret af Fredsministerium.dk.

Fred - et handlekraftigt projekt. Hvordan skaber vi en bredere forståelse af, at FN, dialog, konfliktløsning og den fredelige konfrontation på langt sigt er mere handlekraftig end de militære svar, når verden brænder. Hvordan sætter vi ord på fredens styrke som det stærke projekt? Hør om FN-forbundets arbejde på at finde svar.
(FLR-Dialog d. 4. august 2015)
Interview d. 13. juni 2015 med Nana Sofia Hansen, bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, og cand.scient.adm. med speciale i konfliktløsning.

Hør politisk medarbejder hos Mellemfolkeligt Samarbejde, Poya Pakzad og og MS-ansvarlig for arbejdet blandt syriske flygtninge Per Christiansen fortælle om Syrien som ser ud d. 12. juni 2015.
(FLR-Dialog d. 8. september 2015)
Optagelse d. 12. juni 2015 af Poya Pakzads og Per Christiansens oplæg på Mellemfolkeligt Samvirkes møde om Syrien.

Fredelig konfliktløsning. Konflikter er uundgåelige og vold altid en mulighed, så evnen til fredelig konfliktløsning er en nødvendig kompetence. Med udgangspunkt i de mange igangværende voldelige konflikter og krige i verden fokuserer vi på hvordan man kan afslutte voldelige konflikter og krige uden at lægge kim til nye.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2015)
Optagelse d. 12. juni 2015 af oplæg af Jørn Boye Nielsen Jørn Boye Nielsen (formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning. RIKO.nu) og Annette Stubkjær, forperson for Københavns Universitets ConsiliumU med fokus på freds- og konfliktstudier. CRIC.ku.dk/consilium

Hør frivillig Lis Gilager fortælle om at undervise kvinder og børn på den besatte vestbred og om palæstinensernes vilkår i øvrigt, som oplevet af den pensionerede lærer.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Optagelsen med Lis Gilager udsendt som frivillig af Mellemfolkeligt Samvirke er fra torsdag d. 12. juni 2015 på Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde 2015 organiseret af Fredsministerium.dk.

Om kunstens rolle. Hør Galschøit tale om kunstens rolle ud fra en "pladderhumanists" og fredsaktivists synsvinkel.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Optagelse d. 12. juni 2015 af kunstneren Jens Galschøit i Fredsteltet på Folkemødet.

Et lyninterview med Mellemfolkeligt Samvirkes skattelyekspert om de hundreder og tusinder milliarder almindelige mennesker på globalt plan mister i velfærd på grund af politikernes seen igennem fingrene med rige mulinationale firmaers kyniske skatteomgåelse.
(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interviews d. 11. juni 2015 med ) Niels Brygger-Jakobsen MS

Dialog med til åbningen af Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm.Her sagde Hasse bl.a om Fredshøjskolen: " Vi prøver at skræve fra ambition til virkelighed for at sætte en ny dagsorden for fredsførelse, der kan forhindre den næste krig. Fredsministerium.dk er paraplyorganisation for danske fredsorganisationer og aktivister, der arbejder for oprettelsen af et egentligt fredsministerium i Danmark.
(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Optagelse d. 11. juni 2015 af formanden for Fredsministerium.dk's tale ved åbning af Fredshøjskolen på Folkemødet og Henrik Ginderskov synger og spiller sin nye fredssang "Det er forbi...aldrig mere krig"

Carsten Andersen fra kampagnen "Nej tak til nye kampfly" begrunder her udførligt sit nej i sit oplæg på debatmøde. Det drejer sig især om at Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Optagelsen er fra torsdag d. 11. juni 2015 på Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde 2015 organiseret af Fredsministerium.dk.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio er blevet inviteret til Enhedslistens åbning af sin valgcafe d 4. juni 2015, hvorfra Dialog bringer interview med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk som taler politik frisk fra leveren om alt lige fra støtte til udkanten til at spare milliarderne til indkøb af kampfly.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Intervgiew d. 4. juni 2015 med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk.

Hør om programmet for Fredshøjskolen d. 11-14. juni 2015 på Folkemødet i Allinge på Bornholm som har til huse i Fredsministerium.dk's Fredstelt på Kæmpestranden nr J 26.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 1. juni 2015 med formanden for Fredsministerium.dk, Hasse Schneidermann, som begejstret fortæller om de flotte tilbud Fredshøjskolen i år har at byde på. Se også Folkemødeavisen og snart Folkemøde 15-app'en.

Hør en fredsforsker og konfliktlæge give en ærlig analyse af den danske sikkerhedspolitiske afhængighed bl.a. med udgangspunkt i en debat om kampfly, som i øjeblik foregår i Alternativet. Vi får også et bud på alternativer på kortere sigt med defensivt forsvar, som skal bane vejen for afspænding og en fredeligere verden på længere sigt. Indslaget med fredsforskeren er fra dialogs side tænkt som en service for de lyttere lokale eller ej, som gerne vil vide mere om mulige alternativer til den nuværende konsensus og gravlignende stilhed i valgkampen omkring køb af nye dyre krigsfly og i øvrigt om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik her forud for at vi skal til valg d 18 maj.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 31. maj 2015 med den danskfødte fredsforsker Jan Øberg, direktør for den Transnationale fond for freds- og Fremtidsforskning med hjemsted i Lund i Sverige. som også giver en hårdt tiltrængt information om Burundi, der aktuelt trues af borgerkrig.

John Scales Avery fortæller om 8 gensidigt forbundne globale fejludviklinger som truer menneskeheden og som vi bliver nødt til at tage hånd om - og det må også gælde i den danske valgkamp i juni 2015, selvom foredraget er fra 2011.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Optagelse af foredrag af fysiker John Scales Avery d. 14. maj 2011 med efterfølgende debat på Aldrig Mere Krigs årsmøde.

Reportage fra støttedemonstrationen foran byrådssalen i Frederikshavn til støtte for SF's forslag til byrådet om at udtrykke bekymring for miljøet ved efterforsknings og udvnindingsboring og afbrænding af skifergas.Samt optagelser af spørgsmål til byrådet og byrådets debat om skifergas.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Optagelse den 27. maj 2015 fra demo samt byrådsmødet i Frederikshavn. Bl.a med bidrag af Erik Steen fra Total Protest Camp, Anne Sophie Gøllnitz fra Greenpeace, Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening, Musik af Ole Hvarre og Ole Bach, digt af Marc Real, interview med Bente Holm Villadsen + i byrådssalen Birthe Fuentes, Annemarie Pedersen , forslagsstiller Søren Viste SF, Icda Skov EL, borgmester Birgit Hansen, Palle Quist S, Lars Møller V, Helle Madsen V, Jørgen Tousgaard S, Frode ThuleJensen V

Vi skal gi en mor til moderløse børn på mors dag d. 10. maj foreslår Linda Steengaard fra SOS Børnebyernes gruppe i Frederikshavn, som søger frivillige til sin husstandsindsamling.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Interview d. 3. maj 2015 med Linda Steengaard fra SOS børnebyernes lokalgruppe i Frederikshavn om hvorfor der er brug for børnebyerne og penge til deres arbejde.

Dialog bringer her private lydoptagelser af de spørgsmål vedr. skifergasboringsproblemtikken, som blev stillet til borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn byrådsmødes spørgetid onsdag d. 29. april 2015.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Optagelsder d. 29. april 2015 af spørgsmål fra hhv Hans Jørgen Nygaard fra Radikale, Aage Olsen fast beboer i Total Protest Camp, Annemarie Christensen nabo til Total samt Birte Fuentes

Til minde om pacifisten Clus Rifbjerg lyder her hans stemme dels ved oplæsning af hans digte "Støvlerne" og "flygtninge" ved afsløring af mindesten ved Gribskovlejren i 90-året for våbenhvilen efter 1. verdenskrig - og dels i Rifbjergs begrundelse for sin støtte til en annonce med opfordring fra Aldrig Mere Krig om at flage på halv d. 5. september 2009 i sorg over alle ofrene for Danmarks krige.
(FLR-Dialog d. 7. april 2015)
Optagelse med militærnægteren Claus Rifbjerg d. 11. november 2008 og d. 29. august 2011 om støtte til annonce om at flage på halv på soldaterdagen.

Nyt fra Total Protest Camp og fællessange ved porten til Totals boreplads d. 2. april 2015 - og med sidste nyt d. 6. april.
(FLR-Dialog d. 7. april 2015)
Interview hhv. d. 2. og 6. april 2015 med Aage Olsen permanent beboer i skifergaslejren Skævevej 100 Dybvad tæt ved Totals borehul på Ovnstrupvej hvor der er optaget fællessang.

Hør her manden bag Greenpeaces Skifergasrapport redegøre for sin dokumentation og diskutere hvilke konsekvenser vi bør drage heraf her i Danmark med hensyn til den forestående prøveboring mellem Dybvad og Brønden i Vendsyssel.
(FLR-Dialog d. 31. marts 2015)
Interview d. 23. marts 2015 med Tarjei Haaland, forfatter til Greenpeace-Danmarks skifergasrapport "Fornuft eller Fracking?".

Hør om den alvorlige krise omkring Ukraine, hvor der er tegn på at FN-fredsobservatører kan få lov at komme ind. Den erfarne fredsforsker Jan Øberg fra TFF, Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning. Fremlægger her sin analyse af hvad der skal til for at opnå holdbare fredsløsninger og sine forslag hertil.
(FLR-Dialog d. 24. marts 2015)
Interview d. 17. marts 2015 med fredsforsker Jan Øberg, TFF i Lund.

"Nej tak til nye kampfly" er navnet på en nystartet kampagne. Og dens talsmand forklarer her, hvorfor danskerne bør bede deres folkevalgte politikere om at skifte sikkerhedspolitisk kurs og forhindre at Folketinget stemmer ja til at købe kampfly.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2015)
Interview d. 9. marts 2015 med kampagnetalsmand Carsten Andersen, Århus.

Dialog bringer her en optagelse af foredrag af den græsk gifte politiske økonom Anders Lundkvist om Grækenlands aktuelle situation med det venstreorienterede parti Syriza ved magten og ansvaret for at lave en ny aftale med EU som giver Grækenland mulighed for at se et lys forude. Man kan også høre debatten bagefter, som især kom til at handle om euroens krise.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2015)
Optagelse d. 10.februar 2015 af møde i Hjørring med oplæg af politisk økonom Anders Lundkvist, Aalborg med efterfølgende debat og et klip fra tidl. interview med Jesper økonom Jespersen fra d 26.11.2011 om en mulig løsning på Euroubalancen ved at vende tilbage til delvis nationale valutaer med en fast men justerbar kurs og med kapitalkontrol over grænserne.

Hør fysikeren John Scales Avery fortælle om sit liv som fredsaktivist- Also in English
Dialog bringer her det første af i alt 5 afsnit, hvor den amerikanskfødte danske videnskabsmand John Scales Avery fortæller om sine nu 60 års i fredens og i de sidste år også i miljøets tjeneste på grund af deres gensidige sammenhæng. Bl.a holdt John Avery vederlagsfrit forelæsninger på Københavns Universitet om naturvidenskab, etik og politik.

(FLR-Dialog del 1 d. 22. december 2015 og 2. og 3. del d. 5. januar 2016)
Optagelsen d. 8. februar 2015 af John Scales Averys beretning om sine 60 år i Fredens tjeneste - also in english.

Hvorfor skal vi have alternative medier og hvordan kan vi gøre unge mere aktive? Spørger videnskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery her i 3. del af sin selvbiografiske fortælling til dels baseret på det skriftlige forlæg " 60 YEARS IN THE PEACE MOVEMENT".
(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Optagelse d. 8. februar 2015 af den 3. og sidste afsnit af John Scales Avery's sin selvbiografiske og perspektiverende fortælling

Miljø- og klimaudfordringen og andre fejludviklinger må løses sammen
Avery fortæller her i 4. del om udviklingen af hans forståelse af miljø- og klimaudfordringen, og i 5. del om Civilisationernes krise i det 21. århundrede pga. en række Forbundne fejludviklinger, som kræver en helhedsløsning for at vi kan overvinde og overleve.

(FLR-Dialog d. 2. februar 2016 )
interview d. 8. februar 2015 hvor naturvidenskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery fortsætter sine selvbiografiske fortællinger om sit virke.

Hør her Dialog bringe en ny vinkel på Ukrainekonflikten igennem et interview d. 7. februar 2015 med russiskfødt dansker.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2015)
Interview d. 7. februar 2015 med russiskfødte Zenia Grønberg, boet i over 20 år i Danmark.

Hør her en optagelse fra opstartsmødet for et nyopdukket fredsnetværk "Tid til Fred" med base i hovedstaden. Vi hører først Lizette Lassens indlede konferencen "Sæt fred på Dagsordenen" d. 7 februar 2015 i Folkets Hus på Nørrebro i København. Derefter holder den erfarne Claus Kold fra Dignity oplæg om krigenes historie og opfordrer til at tilbageerobre fredsbegrebet der de senere år er blevet misvisende brugt som skalkeskjul for ensidigt brug af militær. Gerd Berlev sætter så 6 workshops i gang med at planlægge påskemarch , workshoppene fremlægger deres ideer i plenum til kommentarer, forberedelsesgruppe nedsættes, en udtalelse debatteres og Ron Ridenour afslutter med peptalk.
(FLR-Dialog d. 17.februar 2015)
Optagelser d. 7. februar 2015 fra fredsnetværket "Tid til Fred"s konference: "Sæt fred på Dagsordenen".

Hør her på Dialog om "Tid til Fred - Aktiv for fred"s møde d. 7.februar og fredsmarch 2. påskedag d. 6. april.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2015)
Interview d. 30. 2015 med Lizwtte Lassen, aktiv omkring at skabe tilslutning til "Fred på dagsordenen - Konference".

Hør interview med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for det nye parti Alternativet og partiets ordfører på asyl- , EU- og udenrigsområdet.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Interview d. 17.01.15 med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegns storkreds.

Hør interview med folketingskandidat for det nye parti Alternativet og ordfører på flygtninge- og fredsområdet.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2015)
Interview d. 17.01.15 med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegn.

Hør demo den 17. januar 2015 imod massedeportation af afghanske flygtningefamilier.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2015)
Optagelse d. 17. januar 2015 af taler af hhv. Nynne og Viktoria fra Børnebørn for Asyl. Jørgen Gimbel fra Bedssteforældre for Asyl, - Johanna Hass fra Asylret, - Lærke og Amanda fra Asylret, Adv.Niels Erik Hansen DRC, - Leif Bork Hansen BfA, - Kenni Hyldahl - og endelig fortæller forfatter Kristina Stoltz

Hør Jytte Abildstrøm, der med smittende humor og gode historier - ikke mindst fra hendes liv som pioner i økologiske hverdagsløsninger, vil komme omkring emner som: lokal opfindsomhed, muldtoiletter og vedvarende energi. Desuden hører vi 2 lokale grønne helte og det nye parti Alternativets nordjyske spidskandidat samt københavneren der blev vendelbo.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2015)
Optagelse d. 7. januar 2015 af Jytte Abildstrøm, Mette Tolstrup Sørensen, Mettes Økologiske Grønsager, Lars Mygind, alternativ behandler, Alternativets nordjyske spidskandidat Torsten Gejl, og Anne-Marie Kristensen, værtinde for Total Protest Campen mod skifergas.

Skifergas: På besøg i Total Protest Campen ved Dybvad. Først fortæller Total-naboen Anne-Marie. Ude ved Totals bevogtede boreområde hører vi protestsangene. Og endelig fortæller Aage, som er fastboende om at bo i lejren og dens struktur, dens formål med både lokale og globale miljø- og klimabegrundelser samt det hidtidige virke samt tanker om fremtiden fast besluttet på at blive så længe det er nødvendigt for at få stoppet skifergasboringen med brug af fraktureringsteknologi.
(FLR-Dialog d. 6. januar 2015)
Reportage fra den 4. januar 2015 med Anne-Marie Kristensen og Aage Olsen fra Total Protest Campen, Skævevej 100, 9352 Dybvad.

icon icon 2014

Hør her en ung engageret kvinde fortælle om "Børnebørn for Asyl"s formål og aktiviteter bl.a. d. 17. december.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interviewet er optaget d 8. december 2014 med Clara Daverkosen talskvinde for Børnebørn for Asyl.

Til julestemning i kælderen under Mariehuset ved Sæby Kirke hos Kirkecafeens kvinder, som binder kranse til fordel for Nepals fattige børns fortsatte opvækst i hjemmet og sikring af deres skolegang, så de ikke ender som gadebørn. Adventskransene og andre julerier sælges til fordel for Nepas fattigste børn på lørdag d. 22. november fra kl. 10 i Mariehuset.
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Reportage d. 4. november 2014 fra kælderen under Mariehuset i Sæby samt interview med Nete om brugen af salgsindtægterne på kransene til støtte for Nepals fattigste børn for at redde dem fra gaden..

Om hvordan Frederikshavn kommune i kraft af en Trygfonden-betalt projektkoordinator vil skaffe frivillige besøgsvenner og matche dem til fysisk og psykisk udviklingshæmmede i Frederikshavn, Skagen og Sæby.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Interview d. 6. oktober 2014 med områdeleder for Bofællesskaberne i Frederikshavn kommune, Annemette Mortensen om projektet samt reportage fra mødet med de udviklingshæmmede hvor også Størup, Thousgaard og spillemænd bidrager.

Vi skal høre fra antikrigsdemonstrationen i Aarhus d. 4. oktober 2014 afholdt af Århus mod krig og Terror.Først fællessang Kringsatt af fiender, så appeller af Carsten Andersen undervejs gennem strøget i Aarhus og med MF for Enhendslisten Christian Juhl som rosinen i pølseenden.
(FLR-Dialog d. 25. november 2014)
Optagelse d. 4. oktober 2014 af Carsten Andersen, Århus mod krig og terror og Christian Juhl, MF for Enhedslisten.

Hør her den erfarne fredsforsker analysere hvad det store flertal der givet ønsker fred står overfor af udfordringer - samt debatten herom.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2014)
Optagelse fredsforsker Jan Øbergs tale med efterfølgende debat på fredsfestivalen i Århus d 4. oktober 2014 arrangeret af Aarhus mod krig og terror. Fredsforsker og konfliktmediator JAn Øberg svarer i sit debatoplæg på følgende 3 spørgsmål:
1.Hvorfor er vi i den situation vi er i i dag i forhold til i 1970'erne og 1980'erne?
2.En oversigt over verdenssituationen og dens udviklingstendens?
3.Hvordan vi kunne lave en anden udenrigs- og sikkerhedspolitik i Danmark?

Til Fredsfestival i Aarhus arr. af Århus mod krig og Terror. Først præsenterer de mange tilstedeværende fredsgrupper sig , så taler Tina fra arrangørerne om NATO's krige, Karin Munck, Aarhus synger (for til) Fredssange og endelig snakkes kampfly og vi høre debatten om en udtalelse fra de 80 deltagere i Fredsfestivalen.
(FLR-Dialog d. 25. november 2014)
Optagelse d. 4. oktober i Aarhus af fredsfestival med Carsten Andersen og Helge Ratzer om Århus mod krig og terror of Nej til Krig, Solvejg Sieg Sørensen om Kv. Int. Liga for fred og Frihed og om Kvinder i sort, Hasse Scheidermann om Fredsministerium.dk, Gerd Berlev om Valby mod Krig, Tom Paamand om Aldrig Mere Krig, Minna om Fredsvagten ved Christiansborg, Birte om Dagbladet Arbejderen, Arne Hansen om Dialog på Frederikshavn Lokalradio, Tina, Karin Vinter

Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører taler til fredsdemonstration i Aarhus om alternativer til at bombe ISIS.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2014)
Optagelse d. 4. oktober 2014 af Christian Juhls tale i Aarhus

Hør her arkivaren ved Bangsbo Museum/kystmuseet fortælle om nederlaget i krigen i 1864, tilbagetogets helte og evakueringen over Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2014)
Optagelse d. 2. oktober 2014 af Erik S. Christensens foredrag i Slægt- og lokalhistorisk Forening i Frederikshavn

Om Fredsfestival i Aarhus på lørdag d. 4. oktober 2014 fra kl 12. Og om arrangør-kontaktpersonens holdninger til den nye situation med Danmark på vej ind i en bombekrig i Irak mod ISIS.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview d. 29. september 2014 med Helge Ratzer fra Aarhus mod Krig og Terror og om hans holdning til en bombekrig i Irak.

Røde Kors-generalsekretæren fortæller om tilbud om Stena-minicruise til de som vil samle ind på søndag d. 5. oktober, Og hvor man her på interviewdagen stadig mangler 74 af 100 indsamlere i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview d. 29. september 2014 med Anders Ladekarl, RK-generalsekretær, som fortæller om brug for penge mod Ebola og til syriske flygtninges overlevelse.

Hør her om situationen og behovet for hjælp til befolkningen i Den Centralafrikanske Republik samt hvad lederen af Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 9. november kan fortælle om danskernes faktuelle viden omkring flygtninge i verden - samt endvidere give indsamlingspraktiske oplysninger bl.a om hvordan man kan melde sig som indsamler.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Optagelse d. 9. september 2014 af beretning fra Dansk Flygtningehjælps indsatsleder i CAR, Line Brylle, om Dansk Flygtningehjælps hjælpearbejde for de mange interne flygtninge fra borgerkrigen samt landskoordinator Jens Engedal om husstandsindsamlingen d. 9. november.

servicemeddelelse: Støt Aldrig Mere Krigs annonce om at flage på halv den 5. september 2014 i sorg over krigens ofre, civile såvel som soldater.
(FLR-Dialog d. 26. august 2014)
Indtalt servicemeddelelse fra fra foreningen Aldrig Mere Krig om at flage på halv den 5. september.

Hør sommerinterview ung dansk fredsforsker om hvordan hun blev engageret i fredsforskning og om forståelse af det komplekse begreb fred.
(FLR-Dialog d. 2. september 2014)
Interview d. 1. august 2014 med fredsforsker Isabel Bramsen, som arbejder ved det nye fredsforskningsinstitut CRIC og formand for RIKO, Rådet for Internationel Konfliktløsning.

Hvad er Ubetinget Basisindkomst - et velfærdsprojekt der måske giver mere frihed, lighed og værdighed for alle - også dem der har mindst?
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Interview d. 31. juli 2014 med Dorte Kolding med Evald Lautitsen som interviewer.

Hør hvad palæstinaaalborgensere, en dansk politiker samt en israelsk fredsgruppe har at sige om krigen i Gaza og palæstinensernes situation i almindelighed og mulige fredsløsninger - samt konto til akut hjælp til krigsofre.
(FLR-Dialog d. 22. juli 2014)
Optagelse d. 18. juni 2014 af demo i Aalborg med taler af Wadad Dababech, Jacob Olesen oplæser hilsen fra den israelske fredsorganisation Gush Shalom, Per Clausen EL, Morten Ryum, Ali Hassan og en ung palæstinensisk flygtning, samt interview med initiativtager Wadad og en indsamler.

Hør interview med den navnkundige pacifist Henning Sørensen om sin tid, som militærnægter i Oksbøllejren.
(FLR-Dialog d. 26. august 2014)
Interview d. 7. juli 2014 med den 82-årige læserbrevsskribent, foredragsholder og forfatter Henning Sørensen handler også om meriter senere i livet og giver derigennem en historisk guldgrube og oftest serveret med et glimt i øjet.

Invitation til åbent hus på 75årsdagen til især Dialogs radiolyttere og læsere af mails om flygtninge og fred.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Arne Hansen har d. 7. juli 2014 indtalt invitation til Sønderjyllands Alle 35, Fr.havn d. 23. juli kl 10-13 eller fra kl. 14 til ved 17-18-tiden.

Skifergas. Hør Dialogs optagelser fra demonstrationen d. 25. juni 2014 for at Frederikshavn byråd skal nægte at give sin tilladelse til prøveboring efter skifergas vest for Dybvad.
(FLR-Dialog d. 1. juli 2014)
Reportage fra skifergsademoen d. 25. juni 2014 med Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening, Paul Rode Andersen, tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn Peter Larsen, Vendsyssel Energi- og Miljøforening, Tarjei Haaland, Greenpeace, Per Clausen, Enhedslisten, Bjørn Stauning, Frederikssund Klimaforening Og ind imellem Musikindslag af Ole Hvarre og Ole Torp Og afsluttende interview med Bent Pedersen S-byrådsmedlem i Frederikshavn.

Skifergas-Servicemeddelelse: Indkaldelse til demonstration d. 25. juni 2014 kl 17 ved byrådssalen, Rådhus Alle 100 for at Frederikshavn byråd skal sige nej til at tillade prøveboring efter Skifergas d. 25. juni, hvor det er på dagsordenen.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2014)
Servicemeddelelse indtalt d 17. juni 2014 af ah

Hør om Pink Army's modelopstilling af den rigtige hær overfor den legende hær eller det miltaristiske samfund contra det legende liv.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 15. juni 2014 med Rasmus fra fredsgruppen Pink Army, som forklarer ideerne bag papmache-opstillingen.

Hør om fredsmassage i Fredsteltet på Folkemødet 2014.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2014)
Interview d. 14. juni 2014 med massør Christina Wiedemann, København.

Om "Cirklen" en indiansk social og mental metode til at finde ind til andre og sig selv.
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
På Bornholm d 15. juni 2014 fortæller Dorte Lykke Holm om sine positive oplevelser og erfaringer som cirkel-facilitator bl.a i Fredsteltet på Folkemødet.

Om Fredstelt, Folkemøde og møder om kampfly og især skifergas i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
På Bornholm d 15. juni 2014 fortæller Dorte Lykke Holm om sine oplevelser på Folkemødet 2014.

Et medlem af den Dansk-syriske Forening giver sin opfattelse af borgerkrigen i Syrien, som er baseret på mange kontakter rundt omkring i Syrien.
(FLR-Dialog d. 19. august 2014)
Interview d. 14. juni 2014 i Allinge med Vigdis Jakupsdottir fra Dansk-Syrisk Forening under Folkemødet.

Om FN's konvention imod tortur fortalt af Tue Magnussen fra Inge Genefkes og Bent Sørensens ATSF-fond der støtter arbejdet for at bekæmpe tortur. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Tue Magnussen i Fredsministerium.dk's Fredstelt på Folkemødet d 14. juni 2014. Tues foredrag efterfølges af debat om tortur og torturbekæmpelse.
(FLR-Dialog d. 9. decembder 2014)
Optagelse d. 14. juni 2014 af Tue Magnusens foredrag om FN konventionen imod tortur.

Vi skal nu høre om Grønland. Eller som Forsvarsakademiet som arrangører af det møde d. 14 juni 2014 på Bornholm, som dialog her bringer fra, vælger at kalde det: Fremtidens Arktis: En gevinst eller et problem for Danmark? Ændringer i klodens klima giver både nye muligheder og nye udfordringer for Danmark i Arktis.
(FLR-Dialog d. 25. november 2014)
Optagelse d. 14. juni 2014 på Folkemødet af orlogskaptajn Johs Nordby og Martin Breum DR2, samt debat om bl. Arktis som Atomvåbenfri zone, som også MF for grønlandske IA, Sara Olsvig kommenterede.

Hør om politisk og et juridisk opgør med Danmarks hidtidige militaristiske udenrigspolitik i de sidste mange år.
(FLR-Dialog d. 9. september 2014)
Optagelse d. 14. juni 2014 af Nikolaj Willumsen, EL's sikkerhedspolitiske ordfører, og så Christian Harlang, som advokerede i retssagen mod Fogh for hans grundlovsstridige krig mod Irak, samt debat om en ny fre3dsaktivistisk udenrigspolitik.

Amnesty International fremlægger konklusioner fra undersøgelsesrapporten "Hurtigt på aftrækkeren" om israelske soldaters opførsel - noget vi sjældent hører om i de danske medier.
(FLR-Dialog d. 16. december 2014)
Vi hører d. 14. juni 2014 her Sune B. Segal fra Amnesty tale i Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm.

Hør om kunstsproget esperanto som kan snakkes af 1 million menneser og om hvordan kineserne lærer esperanto meget hurtigere end engelsk. Tilhørerne får en lille øvelse i at tale på esperanto. Men også om hvordan Esperanto er tænkt som en hjælp til bedre kommunikation og forståelse på tværs af de utallige modersmål og på den måde også et nødvendigt redskab til fred i verden.
(FLR-Dialog d. 30. december 2014)
Vi hører d. 14. juni 2014 her foredrag af Peter Bro fra Esperantoforeingen i Danmark, Dana Esperanto-Asocio / DEA. Optaget i Fredsteltet på Folkemødet.

om den nye organisations- og beslutningsform, sociokrati, på baggrund af foredragsholderens kurser samt erfaringer fra frivillige idealistiske organisationer som Aldrig Mere Krig, Fredsminsiterium.dk og økobevægelsen.
(FLR-Dialog d. 23. september 2014)
Optagelse d. 13. juni 2014 af foredrag af Frands Frydendal i fredsteltet på Folkemødet om sociakrati og arrangeret af Fredsministerium.dk

Forkvinden for "Kunstnere for Fred" taler taler her med klar fyndig røst mod krigens løgne.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Optagelse d. 13. juni 2014 af Pernille Grummes tale i Fredsteltet under Folkemødet på Bornholm, arrangeret af Fredsministerium.dk.

Hør om strategisk tænkning for fredsbevægelser - og studer de tilknyttede plancher med strategien som bliver forklaret.
(FLR-Dialog d. 16. september 2014)
Optagelse d. 13. juni 2014 af foredrag af Frands Frydendal i fredsteltet på Folkemødet arrangeret af Fredsministerium.dk

Kampflyindkøbet - køber vi materiel eller alliancer? Et debatmøde arrangeret af en lobbyist betalt af Airbus Defence and Space på Folkemødet 2014.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2014)
optagelse d. 13. juni 2014 af debatmøde med SD's og V's forsvarspolitiske ordførere Ole Hækkerup og Troels Lund Poulsen, og fra salen ELs Chr. Juhl samt bl.a.Tom Paamand og Hasse Schneidermann fra Aldrig Mere Krig og Dorte Kruchenberg fra Fredsvagten samt Dorte Lykke fra Fredsministerium.dk..

Hør hvad der foregår i Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm i dagen 12-15. juni 2014.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2014)
Interview d. 2. juni 2014 med Frants Villadsen, formand for Fredsministerium.dk, der organiserer aktiviteter ne i fredsteltet.

EU og demokrati? Hvad en modtager af Ebbe Reichs demokratistafet tænker i dagene imellem valget til Europaparlamentet og Grundlovsdagen.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2014)
Interview d. 31. maj 2014 med Niels Hausgaard, som i 2005 modtog Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet, som hvert år uddeles på grundlovsdagen d. 5. juni.

For vi fredsfolk i "Nej til Atomvåbent" drejede det sig om at undgå atomkrigsvinteren dengang i 1980erne og dertil at arbejde på "afspænding fra neden".
(FLR-Dialog d. 11. marts februar 2014)
Indtaling d. 10. marts 2014 af læserbrev af Arne Hansen d. 27. marts, som ikke var blevet bragt forinden.

Krisen i Ukraine og NATO/EU-militarisme historisk og aktuelt samt til slut fredsperspektivet.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2014)
Interview d. 20. maj 2014 med fredsforsker Jan Øberg fra Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.

Før folkeafstemningen om en EU-Patentdomstolen d. 25. maj 2014? Hvad mener miljøorganisationen NOAH - ikke mindst om patent på planter.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2014)
Interview d. 19. maj 2014 med Thomas Jazawi, miljøorganistionen NOAH.

Hvad mener Miljøorganisationen NOAH om at udvinde skifergas? - Sidste udkald før Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2014)
Interview d. 19. maj 2014 med Palle Bendsen, miljøorganistionen NOAH.

Hør her en Europaparlamentskandidat som ønsker at blive valgt til Europaparlamentet på sin fredspolitik, som vi så her lader ham fortælle om for at bryde det tilsyneladende tabu omkring dette emne på vælgermøder og valgdækningen, så vi kan opnå viden herom inden vi skal sætte vores kryds d. 25. maj.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Interview d. 19. maj 2014 med Thomas Jazawi, miljøorganistionen NOAH.

Forud for Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014 bringer Dialog her vælgermødet på Frederikshavn Gymnasium og HF.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Optagelse d. 7. maj 2014 af EP-kandidaterne Teis Volstrup fra SF (F), Sissel Kvist fra Radikale (B), Ulla Tørnæs fra Venstre (V), Martin K. Madsen fra Liberal Alliance (I) og sidst men ikke mindst Ole Nors Nielsen fra Folkebevægelsen (N). Ordstyrere er samfundsfagseleverne Laura Vilsgaard og Amalie Marie Grønning samt indleder Ole Christian Madsen fra Center for frivilligt Socialt Arbejde og her også pva. Europe Direct.

Europaparlamentsvalget d 25. maj 2014: "Europa? Den udeblevne systemkritik" - til belysning af den problematik vi alle bliver stillet overfor at skulle tage stilling til ved valget søndag d. 25.maj.
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Interview d. 28. april 2014 med Jesper Jespersen, professor i samfundsøkonomi på Roskilde Universitet.

Har vi Undtagelsestilstand(krigsretstilstand) i Danmark? Graverjournalisten argumenterer her for at svaret er JA
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
Intreview d. 26. april 2014 med graverjournalisten og fredsaktivisten Tom Vilmer Paamand, som har forfulgt problematikken siden 2001.

Hør ny ung dansk fredsforsker fortælle om det nye Center for løsning af internationale konflikter, CRIC samt især om sin egen igangværende forskning med udgangspunkt i det såkaldte Arabiske Forår, hvor fredsforskeren bl.a. ser på den aktive brug af nye medier, følelser, og vold kontra ikkevold - altsammen illustreret med slides gjort tilgængelige her på Dialog.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2014)
Optagelse d. 26. april 2014 med fredsforsker og ph.d. stipendiat Isabel Bramsen ved Center for løsning af international konflikter, CRIC og formand for RIKO.

Europaparlamentsvalget d 25. maj 2014: Til vælgermøde i Hjørring arr. af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Optagelse d. 24. april 2014 af MEP-kandidaterne Morten Mølbak A, Sebastian Korsbakke Jensen B, Morten Thiesen C, Teis Volstrup F, Martin Kusk Madsen I, Jørgen Grøn N,Rikke Karlson O og Aleksandere Aagaard V

Europaparlamentskandidat vil stioppe skifergasudvinding i EU-landene.
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Interview om eftermiddagen d. 10. april 2014 på Fisketorvet i Frederikshavn med Teis Volstrup kandidat for SF til europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014.

Skifergasudvinding på godt og ondt. mui. om kommunal tilladelse til prøveboring ved Dybvad i Frederikshavn kommune?
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Optagelse d. 10. april 2014 i Sæby af borgermødet om skifergasudvinding i Frederikshavn kommune med Anders Brandt Sørensen, Stenar Glamzan, Marianne Marcher Juhl, Søren Frederiksen, Chr. Roslev og de mange spørgende og kommenterende borgere.

Skifergas: Frederikshavn kommune inviterer til borgermøde om tilladelse til prøveboring efter skifergas torsdag d. 10. april 2014 kl 19 i Manegen, Rådhusvej 2 i Sæby. Pressemeddelelse.
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Oplæsning af pressemeddelelse fra Frederikshavn kommune d. 8. april 2014 med indledning og linkhenvisninger.

Europaparlamentskandidaten Teis Volstrup, SF, fortæller SF-Frederikshavns generalforsamling om den politik han vil kæmpe for i EU.
(FLR-Dialog d. 25. marts februar 2014)
Optagelse d. 15. marts 2014 af den lokalt opvoksede Teis Volstrups oplæg på SF-Frederikshavns generalforsamling med efterfølgende debat.

Hør foredrag af forfatteren til bestselleren "Krisen og den udeblevne systemkritik" på debatmøde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 18. marts februar 2014)
Optagelse d. 12. marts 2014 af Preben Wilhjelms foredrag og efterfølgende debat med mange af de 80 deltagere i mødet. Wilhjelm er tidl. Folketingsmedlem for VS, atomfysiker, kriminolog og DR-dokumentarist.

Portræt af fredsaktivisten og fredstænkeren Judith Winther, som især var aktiv i 1980ernes uafhængige fredsbevægelse Nej til atomvåben bl.a. som redaktør på medlemsbladet Ekstraposten og senere først i 90erne stod bag det fredsstrategiske tidsskrift Argument. Desuden skrev Judith Winther bogen "Politik fra neden, om 80ernes fredsbevægelse og bogen "Civilsamfundet".
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Interview d. 1. marts 2014 med Tobias Winther, som tegner et portræt af sin fredstænkende mor, Judith Winther.

Hør hvad en væsentlig aktør i fredsbevægelserne imod atomvåben under den kolde krig, mener om Bent Jensens koldkrigs-bog "Ulve, får og vogtere", hvori han selv mener sig både løgnagtigt og misvisende omtalt?
(FLR-Dialog d. 4. marts februar 2014)
Interview med Jens Thoft der under den kolde krig var aktiv i Kampagnen imod Atomvåben og Nej til Atomvåben og fredspolitisk ordfører for SF i Folketinget samt nuv. medlem af Aldrig Mere Krig.

"Fra tanke til virkelighed. Tanken om Fredsministerier vokser globalt", fortæller bestyrelsesmedlem i GAMIP Global Alliance for Ministries & Infrastructures, som også svarfer på spørgsmål.
(FLR-Dialog d. 11. marts februar 2014)
Optagelse d. 15. februar 2014 af oplæg af Birger Norup, GAMIP, med efterfølgende debatmed deltagerne i Fredsministeriuim.dk's årsmøde.

Hør om den dybere baggrund for protesterne i Bosnien - med inddragelsse af privatiseringsprocessen med aflivning af det joguslaviske selvforvaltningssystem.
(FLR-Dialog d. 11. februar 2014)
Interview d. 10. februar 2014 med Vagn Rasmussen , STS International Solidaritet, der især drev hjælpe- og genopbygningsarbejde i den multikulturelle by Tuzla.

Hør lydsiden af Jacob Holdts nye lysbilledforedrag: "Om at sige ja - og integrere os med dem vi har fordomme overfor. Om at komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation - illustreret igennem eksempler fra USA og Danmark gennem 40 år." - Den 1. del af ialt 3 dele.
(FLR-Dialog d. 28. januar 2014)
Optagelse d. 23. januar 2014 af Jacob Holdts "Sig ja..." i Sognehuset, Kirkegade 4 i Frederikshavn. Mødeleder er Lise Højholt præst ved Frederikshavn kirke.

Hør om kampen for Norden som Atomvåbenfri Zone, som skridt mod Nordpolen som atomvåbenfri zone inden den smeltende is åbner for et ressourcekapløb med risiko for stigende spændinger og militære konfrontationer mellem atommagterne. And in English: About the working for a nuclear free zone in Scazndinavia as the first step towards an artic nuclear free zone.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Interview d. 6. januar 2014 med videnskabsmanden og fredsagktivisten John Avery, som er aktiv i Det Danske Fredsakademi. Interview 6. of januar 2014 with the scientist and peace activist John Scales Avery, also active in The danish Peace akademy.

icon icon 2013

Hør fra FN's fredsdag d. 21. september 2013 reportage fra Peacewalk i København, som begyndte med taler og sange på Christiansborg slotsplads - og peacewalken sluttede med paneldebat i Nørrebrohallen. Arrangører var Tænk med Hjertet og Unge for Menneskerettigheder.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 21. september 2013 taler af bl.a Liv,Lean, Hikman Hussein, Tove Krag, kun 8-årige Tiba fra Irak, syriske Fatam Salem fra Damaskus, Bo Richardt, Peter Mygind, Jørn Boye Nielsen, RIKO, Vivian Jørgensen, Poya Pakzad, og Erik Clausen.

Hvorfor støtter folk en annonce for at flage på halv d. 5. september i sorg over alle døde og lemlæstede, såvel krigens soldater som de civile ofre?
(FLR-Dialog d. 27. august 2013)
Interview d. 26. august 2013 med Jens Thoft Aarhus, SF's tidligere fredspolitiske ordfører i Folketinget.

Til Folkemøde 2013: Den første reportage begynder med stemningsbilleder fra Folkemødets opstart og afslutning.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
Dialog starter torsdag morgen d. 13. juni 2013 i pressecentret, så prøves Folketingsquiz, - morgenduelige i partierne V, Ø og O om forventninger til Folkemødet. Så eks. eksempel på gadeevent med Amnestys Claus Juhl om folkeret under krig. - Fra søndag d 17. juni: Klip fra afslutningsceremonien, korte interviews med bornholmske partiengagerede fra SF og DF, (samt bornholsk frivillig) om hvordan det så gik. Og samme gælder regionsrådssmedlemmerne Bente Bang og Lene Linnemann, Region Nord om deres udbytte af turen til Bornholm.

En Sankt Hans-tale og ny opdateret midsommervise anno 2013.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
D 29. juni 2013 oplæser Leif Bork Hansen sin båltale og nyskrevne midsommervise...

Vi skal nu høre om klimakonsekvenserne af den menneskeskabte opvarmning af jordens atmosfære, og hvordan nordjyderne vil lære at leve med det nye vejr. Det er 8 optagelser fra region Nordjyllands konference, Tilbage fra Fremskridtet - viden og debat om klima, energi og Nordjyllands udvikling. Her på nettet er det muligt at vælge mellem de 5 oplæg af universitetsforskere om deres håndfaste visioner for Nordjylland i 2050 på hvert sit fagområde, workshoppen og den afsluttende politiske debat.
(FLR-Dialog d. 25. juni 2013)
Optagelse d. 19. juni 2013 i Aalborg af Jesper Theilgaard, Poul Alberg Østergaard, Brian Vad Mathiasen, Kim Witchen, Birgitte Hofmann, Jørgen Olesen, Ole B. Sørensen, Lene Kjeldsen, Ulla Astmann og Finn Kjærsdam.

Historien om en officer der blev pacifist og aktivist i Aldrig Mere Krig. Hør kostskoledrengen fra Herlufsholm fortælle om sit livslange arbejde for fred - gennem såvel sjove happenings som nørdet analyse- og lobbyarbejde. Og så ideer til nutiden.
(FLR-Dialog d. 18.og 25. februar og 4. marts2014)
Interview d. 17. juni 2013 med den da 79-årige Geert Grønnegaard

Fredsmorgensang i fredsteltet med lidt rustne struber på det endnu knap opvågnede Folkemøde.
(FLR-Dialog d. xx. oktober 2013)
Optagelsen er fra søndag d. 16. juli 2013 med forsangerne Bo Richardt, Hasse Scheidermann og Tom Vilmer Paamand - og som afsluttede Fredshøjskolen.

Fredsvagt ser tilbage på sine oplevelser i og omkring deltagelsen i Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde på Bornholm 2013.
(FLR-Dialog d. 18. februar 2014)
Interview d. 16. juni 2013 med Bo Richardt fredsvagt og med i Fredsministerium.dk.

Om "Globale Gymnasier" på Folkemøde 13.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Interview d. 16. juni 2013 med Anna fra Globale Gymnasier.

De 3 tenorer spiller taler og synger fredsbudskabet ud i Allinges gader under Folkemøde 2013.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Optagelse d. 15. juni 2013 af Borichardt med sang og guitar, Tom Vilmer Paamand med peptalk og Frants Villadsen om ideen med Fredsministerium´ og Jørgen Manniches sang, med teksten her.

Fra en krigsaktivistisk til en fredsaktivistisk udenrigspolitik. Det er endnu en optagelse fra Fredshøjskolen på Folkemødet på Bornholm.
(FLR-Dialog d. 1. oktober 2013)
Optagelse d. 15. juni 2013 af fra d. 15. juni 2013 med hhv. Nicolaj Willumsen, forsvarsordfører for EL og med Jørgen Johansen fredsforsker og så deres debat med deltagerne i Fredsministerium.dk's Fredstelt.

Intelligente ikkevoldsaktionsformer som protester, strejker og civil ulydighed er bedre våben til at vælte en diktator eller bekæmpe en besættelsesmagt med, end guerillakrig og bomber, viser fredsforsker Majken Jul Sørensen.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 15. juni 2013 af fredsforsker Majken Jul Sørensens oplæg om ikkevoldsstrategier i Fredshøjskolen på Folkemødet.

Vi skal nu høre om dengang Danmark gik i fred. Vi skriver år 2030 og de nu aldrende fredsaktivister graver i hukommelsen for at kortlægge hvordan det lykkedes at skabe en slagkraftig og respekteret fredsbevægelse som kunne fremvise resultater, altså drømmen om hvordan fredsbevægelsen kan tage de næste konkrete vellykkede skridt frem frem mod en fredelig verden.
(FLR-Dialog d. xxx. oktober 2013)
Optagelse fra Fredshøjskolen på Folkemødet d 15. juni 2013 med oplæg af Hasse Schneidermann, fredsaktivist og projektmager, Majken Jul Sørensen, fredsforsker og -aktivist, samt Tom Vilmer Paamand, fredsaktivist og journalist.

Om baggrund for konflikter i Mali og Vestafrika samt om hvordan give ulandshjælp.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Optagelse d. 15. juni 2013 af Birte Refslund oplæg og interview ved antropologen og afrikakenderen ved busstoppestedet under Folkemøde 2014.

En norsk-svensk fredsforsker om deltagelse i Folkemøde på Bornholm 2013.
(FLR-Dialog d. 18. februar 2014)
Interview d. 15. juni 2013 med Jørgen Johansen

Om racisme og hadforbrydelser, som konfliktudløser, og om SOS mod Racismes Minileksikon med fakta om retsreglerne - også for flygtninge, og om hvad vi selv kan gøre for at stoppe psykisk og fysisk vold og om redskaber hertil?
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af Jette Møller, Steen Eriksen og Birgitte Olesen fra SOS Mod Racisme i Fredshøjskolen på Folkemødet.

Hør formanden for foreningen "Sociale entreprenører i DAnmark" fortælle om hvad det er og hvordan de arbejder.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Inteview d. 14. juni 2013 med Per Bach, formand for foreningen "Sociale entreprenører i Danmark" SED, som udspringer fra et studiemiljø på Roskilde universitet.

Befordrer klimaforværring og knaphed på ressourcer også spænding, oprustning og krig i en eskalerende ond spiral?
(FLR-Dialog d. 10. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af Palle Bendsen, NOAH's oplæg og efterfølgende debat i Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemødet.

AMnesty International om den nye våbenhandelstraktat som en realitet man har kæmpet for i 20 år.
(FLR-Dialog d. 3. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af Joakim H. Lundstrøm fra Amnesty i Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemødet.

Hør Billedhugger Jens Galschiøts fortælling om sin aktivistiske kunst, kendt fra Svinehunden til Flygtningeskibet. Galschiøt inddrager hundrede af frivillige, når han arrangerer sine happenings for fred og retfærdighed, der foregår med hele verden som scene.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af kunstneren Jens Galschiøt og dialogen med deltagerne i Fredshøjskolen i fredsteltet på Folkemødet.

Hvorvidt kan EU bruges i fredens tjeneste?
(FLR-Dialog d. 7. januar 2014)
Optagelse d. 14. juni 2013 på gaden i Allinge u. Folkemødet 2013 af debat mellem Dorte Barfoed fra Kvinder i Sort og Fredsministerium.dk og Gerd Berlau fra Budskab fra Græsrødderne.

3 unge mennesker fortælelr om "Danskere i flere modeller" Grænseforeningens projekt for mellemfolkelig forståelse på tværs af grænser af grænser af forskellige slags.
(FLR-Dialog d. 3. december 2013)
Gadeinterviews med Giajenthiren Velmurugan, Tine Jürgens og Sofi Sitha Natarajah samt projektleder Maya B Sommer d. 14. juni 2013 på kajen i Allinge under Folkemødet.

Humor i politisk aktivisme - forandring igennem latter. Med eks. på de 5 typer politiske stunts baseret på humor.
(FLR-Dialog d. 17. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af fredsforsker Majken Jul Sørensens workshop.

Debat om Danmark på krigsstien eller i rollen som konfliktmægler.
(FLR-Dialog d. 20. august 2013)
optagelse fra d. 13. juni 2013 på Folkemødet af Nikolaj Villumsen, MF EL, Mona Sheikh, radikalismeforsker ved DIIS, Henrik Ø Breitenbauch, forsker Center for militære Studier samt efterfølgende livlige debat.

Fredshøjskolen på Folkemødet med sit åbningsmøde: Krigsaktivisme eller konfliktløsning (møde nr 1).
(FLR-Dialog d. 9. juli 2013)
optagelse fra d. 13. juni 2013 af Tue Magnussens oplæg - med debat.

Hør om Fredsministerium.dk's visioner for fremtiden - efter fredshøjskolen på Folkemødet.
(FLR-Dialog d. 11. juni 2013)
Interview d. 7. juni 2013 med Hasse Sneidermann fra Fredsministerium.dk og Djursfred.

Hør om og se program for de mangfoldige musikindslag i Fredsteltet under Folkemødet på Bornholm d. 13-16. juni 2013 - jf også tidl. indslag om fredshøjskolen d. 4. juni samt om gadeaktiviteter.
(FLR-Dialog d. 11. juni 2013)
Interview d. 6. juni med Helge Larsen, sanger og musiker og organisator af fredsmusikken i fredsteltet.

Hør om Fredsministerium.dk's gadeaktiviteter under Folkemødet på Bornholm d. 13-16. juni 2013 - jf også tidl. indslag om fredshøjskolen d. 4. juni.
(FLR-Dialog d. 11. juni 2013)
Interview d. 6. og 8. juni med hhv Doris Kruchenberg og Bo Richardt, begge også fredsvagter.

Hør om programmet for fredshøjskolen i fredsteltet på Folkemødet på Bornholm d. 13-16. juni 2013.Og brug links til beskrivelsen af hvert enkelt arrangement på Folkemødeavisens netside.
(FLR-Dialog d. 28. maj 2013)
Interview d. 2. juni 2013 med journalist og fredsaktivist Tom Paamand på vegne af den nye forening Fredsministerium.dk

Til 1, maj på norsk. Reportage fra Youngstorvet i Oslo med partiledertaler og fotos og videos fra det kilometerlange optog med en mangfoldighed af faner og bannere fra alle mulige organisationer og folkelige bevægelser.
(FLR-Dialog d. 7. maj 2013)
Optagelser d. 1. maj 2013 af taler af Bjønar Moxnes fra partiet Rødt, - Audun Lysbakken fra Socialistisk Venstreparti, og Arbeiderpartileder og statsminister Jens Stoltenberg.

Historien om barndommens skoleliv i 1950erne i Skårup i Thy med faderen Kristen Jensen Hansen, som en ambitiøs engageret lærer og foregangsmand, der får sognet på nakken fordi fordi læreren vil lære bønderne at børnenes timetal skal overholdes - også om sommeren, på trods af at bønderne så er vigtigere, at børnene hjælper til i landbrugsbedriften.
(FLR-Dialog d. 16. april 2013)
Interview d. 13. april 2013 med læge og pacifist Hermod Folke Hansen, Tarm.

Hør en fredsaktivistisk peptalk om perspektiverne i den nye forening Fredsministerium.dk med bl. fredsteltet på Folkemødet i juni.
(FLR-Dialog d. 14. maj 2013)
Optagelse d. 13. april 2013 af Hasse Sneidermann, Djursfred, på Aldrig mere Krigs årsmøde i den tidl. Kompedallejr for samvittighedsnægtere.

Endelig er en aftale om en FN-traktat om våbenkontrol faldet på plads. Men det var et kompromis, der ikke omfatter våben til besættelsesmagter og transport af våben, så der er til stazdighed nødvendigt at alle er med til at presse på for at få traktaten realiseret og til virke efter dens ord og også at arbejde for at afhjælpe dens svagheder, fortæller Amnesty Internationals våbenkontrol-kampagneleder.
(FLR-Dialog d. 9. april 2013)
Interview d. 8. april 2013 med Joakom Hasse Lundstrøm fra Amnestys våbenkontrolkampagneprojekt.

Portræt af militærnægter født i 1934: Om oplevelser fra tiden som militærnægter i Oksbøllejren i 1957-59 og om baggrunde for at blive nægter og medlem af den Aldrig Mere Krig. - Om at være med i Antiatomkampagnen i 1960 i AMK-regi mv. Samt om oplevelsesrigt besøg i i Sovjet i 1967.
(FLR-Dialog d. 2. april 2013)
Interview d. 31. marts 2013 med Oksbøl-militærnægteren Niels Ejler Andersen.

Påskeudstilling: Indbydelse til fernisering lørdag d. 23. marts kl 13, hvor ambassadesekretær Margaret Otteby fra Uganda ambassade vil åbne galleriet "Glocal Art" på Thorup Hedevej 3, 9330 Dronninglund. Den første afrikanske udstiller er Joseph Ntensibe fra Uganda. Desuden vil kunstmaleren Nini Lodahl Gjessing og grafikeren Gorm Spaabæk bidrage med værker. (klik for åbningstider mv).
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Interview d. 13. marts 2013 med Frede Hansen, Dronninglund.

Hør en ekspert redegøre for FNs konvention imod tortur og hvorfor det med udgangspunkt heri er kritisabelt at nægte afghanske tolke for den danske hær asyl, når de har et beskyttelsesbehov.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Interview d. 11. marts 2013 med professor og tidl. medl. af FNs anti-torturkomite Bent Sørensen.

Lyd- og billedreportage fra demonstration mod Skifergasboring foran Frederikshavn Rådhus d. 27. februar 2013 og med krav til byrådet i Frederikshavn om i det mindste at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Optagelse d. 27. februar 2013 af taler af Eigil Torp Olesen Dks. Naturfredningsforening, Per Clausen Enhedslisten, og Tanie Nyboe Skifergas Nej Tak, desuden er Vendsyssel Energi- og Miljøforening også medarrangør. Musik og sange af Ole Hvarre og Ole Bach.

Portrætinterview af en 83-årig stadig aktiv pacifist og fredsforkæmper i 2 dele hhv. til og med nægtertiden i Oksbøllejren i 1951-53 og dernæst så fra kampagnen imod Atomvåben i 1960erne og frem og lokalt i Helsinge.
(FLR-Dialog d. 17. december 2013)
Inteview d. 13. febraur 2013 med den stadig aktive fredsvagt foran Christiansborg Peter Henning, Helsinge.

Hvad er en borger i Frederikshavn kommune og talsmand for bevægelsen "Skifergas - Nej tak Nordjylland" så bekymret for at de vil møde frem ved byrådssalen d.27. februar 2013 kl 17,30 og bede om at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Interview d. 22. februar 2013 med ThomaS Rosenberg , talsmand for Skifergas-nejtak Nordjylland.

På Barrikaderne for Fred 4: Fredskultur - hvad er det, og hvordan kommer vi fra en voldskultur og frem til at vi alle lever i en fredskultur? Hvad er det vi skal lære, og lære at bruge, undervejs? Vi møder bl.a. begreberne direkte-, strukturel- og kulturel vold, afsløring af socialekonstruktioner, fredsundervisning og -forskning. Vi må turde drømme og gå foran med det gode eksempel.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Det afsluttende interview d. 11. februar 2013 med fredsforsker og forfatter Majken Jul Sørensen ud fra hendes bog om ikkevold både som konkrete historier og som både generelt ideal og strategi.

På Barrikaderne for Fred 3: Hvem kan bruge ikkevold? Alle, men her især om hvordan lærere, kvinder, religiøse ledere og journalister kan gøre brug af ikkevold.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2012)
Interview d. 7. februar 2013 med fredsforsker og -aktivist Majken Jul Sørensen om hendes bog "På Barrikaderne for Fred - inspirerende historier om ikke vold".

Kurdisk flygtning fra Syrien fortæller om massakren på kurdere i 2004 på stadion i byen Qamishli ved grænsen til Tyrkiet samt om en tidligere indebrænding i 1962 af kurdiske børn i en nabo by.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2012)
Interview d. 2. februar 2013 med Interview d. 2. februar 2013 med Kurdisk asylmodtager fra Syrien og nu frederikshavner uddannet i historie.

Hør om dokumentarfilmen "Mit Afghanistan - livet i den forbudte zone" i Helmand oplevet af afghanere, som d. 31. januar kl 17 bliver vist i 12 byer - herunder på Frederikshavn og Skagen Biblioteker. Filmforevisningen efterfølges af et debatarrangement med udviklingsminister Chr. Friis Bach, Carsten Jensen, Nagieb Khaja og kaptajn Mads Silberg.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Interview den 28. januar 2013 med den afghansk-danske journalist Nagieb Khaja om hans film.

På Barrikaderne for Fred 2: Hvorfor er ikkevold mere effektivt end vold?
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Interview d. 28. januar 2013 med fredsforsker og -aktivist Majken Jul Sørensen om hendes bog "På Barrikaderne for Fred".

Hør forfatteren til bognyheden "På barrikaderne for Fred - inspirerende historier om ikkevold" fortælle nogle af disse succesfulde ikkevoldsaktioner samt bruge disse til at illustrere hvad ikkevold er og hvilke muligheder det giver for en mere fredelig og retfærdig verden.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2012)
Interview den 18. januar 2013 med fredsforsker og fredsaktivist og nu forfatter Majken Jul Sørensen om hendes bog.

Indtryk fra besøg i Iran, som også sættes ind i deres storpolitiske sammenhæng - og især den aktuelle embargos virkninger og fortalte og ufortalte årsager. Også mennneskerettighedssituationen som sådan og som storpolitisk kastebold diskuteres.
(FLR-Dialog d. 15. 2012)
Interview den 14. januar 2013 med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra Den Transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige.

icon icon 2012

Om hvordan Frederikshavns og Aalborgs brugte skoleinventar og hjælpemidler til handikappede kommer afghanske skolelever og krigsinvalider til gavn.
(FLR-Dialog d. 4. december 2012)
Interview d. 24. november 2012 med Zahra og Farid Olawi, hvor de bl.a. fortæller om deres uddeling af de indsamlede ting til skoler og handicapinstitutioner med størst behov, hvilket de også foto-dokumenterer på www.arnehansen.net/dialog.

Hør oplæg og debat i Frederikshavn om SKIFERGAS på A-Ø-partiernes møde med op mod 300 deltagere.
(FLR-Dialog d. 27. november 2012)
Optagelse d. 22. november 2012 af statsgeolog Peter Britze, GEUS, Bjarne Laustsen MF for S, Per Clausen MF for EL, Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening og desuden med Jette Brønnum, Frederikshavn kommune - og Peter Helmer Steen, Nordsøfonden i panelet under mødets livlige debatdel.

Om A-til-Ø-samvirkets opklaringsmøde om Skifergas i Frederiksahvn d. 22. november 2012 pkl 19 på gymnasiet.
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Interview d. 19. november 2012 med A-Ø-partiernes pressetalskvinde June Menne.

Uddeling af Aldrig Mere Krigs Fredsrose til ildsjælen bag "Middle East Peace Orcestra" jødiske og muslimske musikere spiller sammen + efterfølgende interview bl.a. om de nyere gratis samspils-aktiviteter for Nørrebros unge på tværs af etniske grupperinger.
(FLR-Dialog d. 11. december 2012)
Optagelse d. 18. november 2012 af Henrik Goldschmidts og Anders Singh Vesterdahls koncert og modtagelse af Aldrig Mere Krigs Fredspris samt et efterfølgende intereview med Goldschmidt.

RUSSISKE ATOMBOMBER FRA DEN KOLDE KRIG GIVER VARME TIL USA.
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Interview d. 18. november 2012 med Tom Vilmer Paamand, jornalist og aktiv i Aldrig Mere Krig.

Aktuel reportage fra Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte syriske krigsflygtninge i Libanon, samt om arbejdet inde i Syrien og i en del afrikanske lande af de ialt 35 lande, hvis flygtninge vi sjældent hører om f.eks. i Den Centralafrikanske republik. Det er relevant oplysning forud for Dansk Flygtningehjælps landsomfattende husstandsindsamling til krigsflygtninge i verdens brændpunkter søndag d. 11. november 2012 og som man kan læse om og tilmelde sig på flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Interview d. 26. oktober 2012 med Dansk Flygtningehjælps Pressekoordinator, Iben de Neergaard, nyligt hjemkommet fra ophold blandt syriske flygtninge i Libanon.

Hør her den nyvalgte forkvinde for Socialistisk Folkeparti holde sin tilrædelsestale.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 13. oktober 2012 af Annette Vilhelmsens tale umiddelbart efter valgresultatet som gav hende 2/3 af de deltagende SF-medlemmers stemmer.

Om Røde Kors indsamlings-event uden for Frederikshavn Rådhus onsdag d. 3. oktober og om selve indsamlingen.
(FLR-Dialog d. 25. september 2012)
Interview d. 1. oktober 2012 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl.

Hvad skal vi forstå ved "Civil Ulydighed" som politisk aktionsform og hvilke konkrete krav skal en aktion så leve op til før vi med rette kan kalde det civil ulydighed? (Brandbjerg 2012).
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 af foreddrag om civil ulydighed af Preben Etwil, Landsstyrelsesmedlem i Socialpolitisk Forening.

Hvad mener du? Lever hver især af disse ret nye eksempler på faktisk stedfundne politiske aktioner op til de kvalifikationskrav, som krav som betegnelsen "Civil Ulydighed" må indebære ifølge Preben Etwils foregående foredrag herom? (Brandbjerg 2012).
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 med Oplæg og debat ved Lilith Gimbel og Søren Rafn "Asylaktivistisk ulydighed på grænsen - muligheder, begrænsninger og alternativer". Og hvor debattens form er at lade deltagerne placere sig fysisk i et på gulvet tegnet koordinatsystem bestående af dels en lovlig demonstration- civil ulydighedsaktion-akse og dels aksen inklusion-eksklusion.

Foredrag og debat om "Ulydighed og oprør - under inspiration af Albert Camus". (Googl ham).
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 14. september 2012 af Biskop Kjeld Holm, Aarhus på Brandbjerg Højskole arrangeret af Et Anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl.

Hør AFVISTE AFGHANSKE DRENGES ASYL-RAP fra RK-asylcentret i JELLING opført på Et Anstændigt Danmarks og Bedsteforældre for Asyls møde på Brandbjerg Højskole.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 med Razai Husein, Hossein Faryad, Mehran og Habib om og med deres musikvideoer "Hvorfor", "Et land har mange stjerner", og "Mr president" og med intro af lærer JEns Kynde, Røde Kors-skolen i Jellinge.

Hør en multikunstner fortælle veloplagt oplysende og underholdende om sine mange merieter igennem livet lige fra rød arbejderaktivist på Lindøværftet over æstetiske smykker til pladderhumanistisk dagsordensættende aktionskunstner på den globale scene.
(FLR-Dialog d. 9. oktober 2012)
Optagelse d. 14. september 2012 af billedhugger Jens Galschiøts beretning med sjove episoder fra den indre svinehund til den gravide pige på korset samt om hvad der er på vej.

Fra genindvielse af mindesmærke over militærnægtning og fred i Gribskov hvor den første militærnægterlejr blev oprettet efter at Danmark som land nr 2 i verden i slutningen af 1. verdenskrig indførte muligheden for at nægte at lære at slå ihjel og at slå ihjel hvis folketingspolitikerne besluttede det.
(FLR-Dialog d. 25. september 2012)
Optagelse af indvielsestaler af Henning Sørensen, Peter Henning, Hasse Schneidermann og Tom Vilmer Paamand fra Aldrig Mere Krig. Samt spørgsmål af Hanne Guldberg Mikkelsen Frederiksborg Amtsavis.

En ansvarlig for højtideligholdelsen af den nye flagdag d. 5. september til ære for Danmarks soldater fortæller om hvordan soldaterdagen vil blive markeret på Christiansborg og ude på landets kaserner, - baggrunden for den nye flagdag, samt diskuterer værdien af en sådan dag ud fra forskellige vinkler.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 3. september 2012 med folketingsmedlem Bjarne Laustsen valgt i Frederikshavnkredsen for Socialdemokraterne.

Informations- og debatmøde om Skifergasboring i SkæveBrønden ved Dybvad?
(FLR-Dialog d. 11. september 2012)
Optagelse af oplægsholdere fra skifergasborekonsortiet og spørgsmål fra lokale og engagerede borgere bl.a. fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening.

Mandag d. 27. august, 5 dage før Red Barnets indsamling til afhjælpning af skadeligt børnearbejde i Bangla Desh på søndag d. 8. september mangler der i Frederikshavn stadig 80% af det nødvendige antal indsamlere fortæller den lokale indsamlingskoordinator.
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Mathias Pedersen, Red Barnets indsamlingskoordinator i Frederikshavn.

Om hvordan netværket "Nej til Krig" vil gøre den militære flagdag d. 5. september til en fredsdag.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Lene Junker, talskvinde for Nej til Krig.

Om Fredsvagten på Christiansborgs fredsflags-parade hinsides Holmens kanal hvortil den er henvist i anledning af den officielle militære ceremoni på den nye flagdag til levende som døde soldaters ære, som skal foregå på Christiansborg slotsplads d. 5. september.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 26. august 2012 med Bo Richardt, talsmand for Fredsvagten ved Christiansborg.

Skal vi flage på hel eller halv onsdag d. 5. september på Danmarks nyeste flagdag til ære for Danmarks soldater? Det spørgsmål får vi her et kort svar på fra en kendt forfatter, som også støtter AMKs annonce:
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 22. august 2012 med den erfarne forfatter Sven Skovmand, der også udgiver Samtid.dk.

Skal vi flage på hel eller halv onsdag d. 5. september på Danmarks nyeste flagdag til ære for Danmarks soldater? Og vil de der ville foretrække atflage på halv også støtte en avisannonce herfor?
(FLR-Dialog d. 21 august 2012)
Inteviewd. 20. august 2012 med pacifist og forfatter Henning Sørenden Grenaa.

Evaluering af Fredsministerium.dk's deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2012 både i og udenfor fredsteltet, samt af Folkemødet som sådant.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interviews d. 17. juni 2012 med Helge Larsen, Peder Ibsen, Frants Villadsen, Anna Rasmussen og Peter Hennning fra Fredsteltet, samt Anne Nielsen og Steen Eriksen fra SOS imod Racisme.

Folkemøde dag 4: Paneldebat om EU's fremtidige fælles asylpolitik? - samt i relation hertil den danske asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2012)
Optagelse d. 17. juni 2012 med paneldeltagerne Margrethe Auken MEP for SF, Britta Thomsen MEP for SD og jurist Claus Juhl Amnesty samt Sine og Rasmus fra oplysningsforbundet DEO. Samt (lige i begyndelsen) et spontant indslag med den pasthunske muslimske "Gandhi" og socialreformator, Ghaffar Khan, som der er kildehenvisninger til.

Romaerne - Europas glemte mindretal.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Optagelse d. 16.juni 2012 af Tue Magnussens tale på Peoples Corner på Folkemødet på Bornholm dag 3.

Oplæg af Enhedslistens uddannelsesordfører om hvordan forbyggelse af racisme bedst sker igennem at satse på de unges uddannelse - efterfulgt af debat. Forinden oplæsning af Benny Andersen-digt og Anne Nielsen fortælleer om SOS mod RAcismes historie og aktuelle indsats for en human flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2013)
Optagelse d. 16.juni 2012 af Steen Eriksen og Anne Nielsen SOS mod Racisme samt Rosa Lund EL. - og altsammen på Folkemødet på Bornholm dag 3.

Folkemødet på Bornholm i juni 2012: Vi hører om fredsteltholdernes interessante og sjove oplevelser på den politiske markedsplads - bl.a om bornholmernes krige og besættelse.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2012)
Interview den 16. juni 2012 med Bo Richardt, Frants Villadsen, Anna Sørensen og Doris Kruchenberg alle fra Fredsministerium.dk.
- og som indbyder nye til at deltage i Folkemødet på Bormnholm d. 13-16. juni 2012.

Om fredsgørelse som modstykke til militarisering på Folkemødet på Folkemøde på Bornholm dag 3.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Optagelse d. 16.juni 2012 af Frants Villadsens tale på Peoples Corner.

Folkemøde på Bornholm dag 2: "soldaterliv i Afghanistan" Socialdemokraternes møde om krigen.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Optagelse d. 15. juni 2012 af oplæg af forsvarsminister Nich Hækkerup med efterfølgende debat.

Stemningsbillede fra fredsteltet på Folkemøde på Bornholm dag 2.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Optagelse d. 15.juni 2012 af sang og musik ved Helge Larsen (plus rigelig snak i baggrunden)

Folkemøde dag 2: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed -både historisk og med aktuelle holdninger til krig og om aktiviteter for fred.
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Tale på Speakers Corner d. 15. juni 2012 af Tove Krag fra "Ligaen" efterfulgt af en duel på ord med en krigstilhænger.

Folkemødet på Bornholm dag 2: Hvad er og vil Fredsministerium.dk samt om behov for at skatteydere kan fravælge at betale for Danmarks krige og militarisme og i stedet vælge at lade deres skat gå til en konstruktiv indsats for en fredelig vej til fred i verden.
(FLR-Dialog d. 14. august 2012)
Tale på Speakers Corner d. 15. juni 2012 af Frants Villadsen, initiativtager til Fredsministerium.dk, samt optagelse af dialog mellem Ulla Moltved og Hanne Norup Karlsen fra Fredsskattefonden.

Folkemøde dag 2: Skal Danmark deltage i en krig med Iran?
(FLR-Dialog d. 14. august 2012)
Paneldebat d. 15. juni 2012 mellem udenrigsordførerJeppe Kofod, Socialdemokreterne, ordfører Zenia Stampe Radikale, samt repr. fra Atlantsammenslutningen med Mikkel Vedby Rasmussen fra Institut for militære studier under Kbh. Uni. som myndig ordstyrer. - Og med tilhørerindlæag fra bl.a Enhedslistens udenrigsordfører Christian Juhl, og Tom Paamand og Anne, Doris og Bo Richardt fra Fredsministerium.dk, samt 2 0rd fra den forsinkede Lykke Friis, Venstres EU-ordfører.

Dialog får nu en snak med et par friske bornholmske skolelever, som vi træffer i Fredsteltet d. 15. juni 2012 under deres rundtur på Folkemøde på Bornholm dag 2.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Interview d. 15. juni 2012 med drengene Albert og Christian fra Allinge.

Folkemødet dag 2: Reportage fra fredsteltfolks snak over morgenmaden på St. Lærkegård såvel om planer for dagen som mere individuelle ikkevoldelige felttog for fred i verden.
(FLR-Dialog d. 14. august 2012)
Interview d. 15. juni 2012 med bl.a Anne, Jørgen Manniche, Bo Richardt Peder Ibsen og Doris Kruchenberg

Folkemøde dag 1: Om - mui. flygtningeskibet Anton - at sætte klimatruslen - og en socialt ansvarlig global bæredygtighed på Folkemødets og politikernes dagsorden og få skabt forbindelse til den aktuelle RIO+20 verdenskonference herom. Og en diskussion af hvorfor det er så svært at få politikere og befolkning til at se det dystre fremtidsscenario i øjnene og andle derefter?
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Interview d. 14. juni 2012 med billedhugger og politisk aktivist Jens Galschiøt, Odense. (ar forbindelse med næste indslag med direkte online-kommunikation med Rio)

Unge græsrødder på Folkemødet og i Rio+20 kommunikerer: Fremlæg af Ungdomspartiernes fælles prioritering af den danske indsats for en fair løsning på klima- og miljøtruslen overfor de danske græsrødder i Rio og disses redegørelse for hvordan forhandlingerne forøber alt for trægt pga prioriteringer af de "nationale" særinteresser. Samt videokonferencedeltageres spontane ønsker til Rio-græsrødderne til viderebringelse for at sætte skub i Rio+20-konferencen.
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Videokonference d. 14. juni 2012 med deltagelse af fra Allinge havn bl.a Jens Galschiøt og unge fra FN-forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke og fra Rio især Kim Karstensen fra Fair Green Solution og Kirsten Jørgensen politisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid (Hør gerne først interview med Galschiøt ovenfor)

Folkemødet dag 1. på Bornholm: Stemningsreportage fra Fredsteltet, Fredsministerium.dk, samt interviews med "bagfolk".
(FLR-Dialog d. 17. juli 2012)
Interviews d. 14. juni 2012 med Doris Kruckenberg og Bo Richardt om forventningerne, samt en diskuterende bornholmsk gæst, og endelig sang og musik af Helge Larsen.

Folkemøde dag 1: "Skal vi bombe eller bygge brønde? - Danmarks indsats i konfliktområder." Paneldebat arr. af Center for militære Studier.
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Optagelse d. 14. juni 2012 med deltagelse af generalmajor Kurt Moesgaard, Afrikakorpset, - Lene Espersen C, -Jan F Hansen, Dks. Rederiforening, - Søren Espersen O, og med Henrik Breitenbauch som ordstyrer (NB interviewet med Galschiøt kan med fordel høres bagefter for at få tilføjet væsentlige aspekter)

Fredsaktivist i Kvinder i Sort og Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed fortæller om deres forestående deltagelse i fredsteltet Fredsministerium.dk som del af Folkemødet på Bornholm - samt om fredsorganisationernes arbejde aktuelt og historisk.(Også links til praktisk information til brug på Folkemødet).
(FLR-Dialog d. 12. juni 2012)
Interview d. 7. juni 2012 med Tove Krag, som under Folkemødet kan træffes i fredsteltet Fredsministerium.dk.i teltnr S32 i Allinge Havns sydlige del

Freds- og konfliktforskeren kommenterere situationen omkring volden i Syrien og diskuterer i relation hertil udlandenes kendte og mulige ukendte adfærd og de interesser som kan ligge bag optrapningen af volden fra flere sider, og kritiserer udlandets katastrofalt manglende fredsberedskab til anvendelse i tide, hvor FN's tidl. generalsekretær Kofi Annan synes at være den eneste der har fremlagt en konstruktiv realistisk fredsplan på baggrund af samtaler med alle konfliktens parter.
(FLR-Dialog d. 12. juni 2012)
Interview d. 7. juni 2012 med fredsforsker Jan Øberg, Den transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforksning i Lund, Sverige.

Om fredsbevægelsen på Folkemødet på Bornholm d. 14-17 juni 2012.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2012)
Interview d. 4. juni 3012 med Frants Villadsen om hans initiativ til fredsteltboden under Folkemødet på Bornholm.

Portrætinterview med den mere end 80-årige pacifist og aktive fredsvagt ved Christiansborg samt med initiativtageren til Fredsvagten ved Christiansborg, som visr rundt.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 8. maj 2012 med Peter Henning født i 1930 samt Bo Richardt på Fredsvagten.

Om Amnesty International kampagne for at få bl.a.danskere til at skrive under på et krav til alle FNs medlemslande om at sikre en "international våbenhandelstraktat, der kan øge kontrollen med den internationale våbenhandel og transport og beskytte civilbefolkningen over hele kloden. - Og fulgt op af et nyt interview d. 21. maj med udgangspunkt i at dansk skib sejler våben fra USA til det undertrykkende regime i Bahrain, som samtidigt kritiseres for fængsling og tortur af den i øjeblikket sultestrejkende danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja".
(FLR-Dialog d. 22. maj 2012)
Interview d. 8. og 21. maj 2012 med Jakob Lund fra Amnesty International kampagnegruppe for international våbenkontrol.

Kvinder for Fred 7 og sidste afsnit: Verdensfredskongressen i København i 1986, og i 1999 miljø- og fredsfestival i Kirkenæs og Murmansk og i 1990 Bornholm med Sunshine, om tidsskriftet "Køkkenrullen", og om enkeltes fortsatte engagemant i Palestne Human right March og med læserbreve.
(FLR-Dialog d. 15. 2012)
Optagelse fra d. 7. maj 2012 med bidrag af Grete Møller, Aase Bak N ielsen, Birgit Arrenakke og Anitga Petersen.

Kvinder for Fred 6: Om Vesterbrogruppens opstart, 0m Bodil Graae, Ingrid Sjøstrand, Ev Bendix, samt ikke mindst om Kvinder for Freds Ulla Røders på mange måder fantastiske indsats imod krigene i 00erne.
(FLR-Dialog d. 15. 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 med bidrag af Grete Møller og Birgit Arrenakke fra Kvinder for Fred.

Kvinder for Fred 5. afsnit er beretningen om kvindefredslejren fra 1984 ved NATO-kommandobunkeren i RAunstrup ved Viborg med bl.a militærets reaktion på "Jerikos mure"-aktionen, samt delte opfattelser af Raunstruplejrens politiske betydning set i lyset af deres engelske forbillede kvindelejren ved Grenham Common.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2013)
optagelse fra d. 7. maj 2012 af Aase Bak Nielsens fortælling suppleret med bidrag fra Birgit Horn, samt at alle 6 kvinder synger Raunstrupsangen..

Kvinder for Fred 4, som handler om den store nordiske kvindefredsmarch til Sovjetunionen i 1982 iværksat af de nordiske Kvinder for Fred-grupper. De deltagende kvinder fortæller her om deres mangfoldige og til tider forskellige oplevelser fra den epokegørende fredsmarch som de også diskuterer betydningen af bl.a på baggrund af vurderinger af myndigheder og mediers ageren.
(FLR-Dialog d. 18. december 2012)
optagelse fra d. 7. maj 2012 med bidrag fra Anita Petersen, Birgit Arrenakke, Birgit Horn og Vibeke Aagaard.

Kvinder for Fred 3: Om Fonden Kvinder for Fred, som var aktiv i perioden januar 1980-2000 med at producere PR-materialer for freden til salg eller uddeling, indsamle penge (fond raising) og uddele økonomisk støtte til Kvinder for Fred-gruppers aktiviter.
(FLR-Dialog d. 18. december 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 hvor Vibeke Aagaard og Grete Møller fra den daværende "Fonden Kvinder for Fred" fortæller.

Kvinder for Fred 2: Om den eksplosive opstart af Aalborg-gruppen i Kvinder for Fred, om sjove oplevelser fra møder ligefra skolebørn til ministre, om fredsskattebevægelsen og Riane Eisler med partnerskabssamfundet contra herskerkulturen.
(FLR-Dialog d. 11. december 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 hvor nordjyske Birgit Horn, Gandrup fortæller levende om sine både sjove oplevelserog skarpe iagttagelser.

Dialog bringer her det første af en hel række indslag om "Kvinder for Fred" som blev dannet i 1980 under indtryk af truslen fra den igangværende A-våbenkaprustning.
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 med Aase Bak Nielsen, som giver et overblik over Kvinder for Fred som en ægte græsrodsbevægelse.

Et forsøg på etnisk udrensning af den etniske Hazara-minoritetsgruppe er i øjeblikekt i gang i den pakistanske grænseby Quetta med åben nedskydning af de let genkendelige Hazaraer med mongolide ansigsttræk.
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Intereview d. 29. april 2012 med bioanalytiker, Amin Sharifi, Køge, en troværdig kilde med nære personlige kontakter til den forfulgte hazara-mindretalsgruppe i Quetta.

Journalist og fredsaktivist tager her på Aldrig Mere Krigs årsmøde d. 21. april 2012 vores elskede fjendebilleder under kærlig og informativ behandling bl.a om højreradikale, muslimerne og islamisk terror - samt om hvordan vi kan komme fjendebillederne til livs inden de æder os; - bla. ved at gå i dialog med menensket bag fjendebilledet.
(FLR-Dialog d. 12. juni 2012)
Optagelse d. 21. april 2012 af Tom Wilmer Paamands oplæg og den efterfølgende debat med deltagere i Aldrig Mere Krigs årsmøde.



Hør hyldesten til den danske kulturpersonlighed Henning Sørensen på hans 80-års fødselsdag om hans engagement for afholdssagen som mangeårig formand for Danmarks Afholdsforening, fredssagen, socialismen, fagbevægelsen, grundtvigianismen og i modstanden mod EU mm.
(FLR-Dialog d. 7. august 2012)
Optagelse d. 14. april 2012 i Grenå med Henning sørensen, bl.a. Jens J. Oester, borgmester Jan Petersen, Tom Paamand, Bente Kjær, Ove Gibskov, Arne Hansen, Sven skovmand, Olav Villadsen, Lucas Huniche, Sten Piper,

Reportage fra Tour de Futures 2 første etaper fra Skagens Gren over Hjørring til Knivholt og Rådhuspladsen i Frederikshavn. Det er en Cykelkaravane for bæredygtig udvikling igangsataf Mellemfolkedligt Samveirke og som strkker sig over 27. etaper og når København d. 16. maj 2012, hvor Tour de Future-deltagerne vil fortælle statsministeren at danskerne bakker op at hun på EUs vegne skal presse verdenstopmødet i Rio til straks at handle herfor.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview og optagelser d. 12. april 2012 i Knivholt og på Rådhuspladsen i Frederikshavn med Mikkel Iversen, Ask og Elias, Erik Sørensen, Jens Holm-Pedersen, Anne Jakobsen, Christoffer, og Jan Køster

Hør den altfavnende forkvinde for Mellemfolkeligt SAmvirke/ActionAid fortælle om hvor vigtigt det er for verdens fremtid at vi alle inklusive vendelboerne er med til at mobilisere bred støtte til at Danmark som EU-formandsland kan tale med vægt overfor verdens statsledere i Juni på verdenstopmødet i Rio som opfølgning på det første epokegørende Rio-møde, hvor verdns ledere udstak mål for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle i løbet af denæste 20 år.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview d. 8. april 2012 med MS-forkvinde Trine Pertou Mach.

Hør om og meld dig til at deltage i Tour de Future-cykelturen for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle og på jorden. Program for cykelturens opstart i Skagen onsdag d. 11. april i Skagen over Hjørring, Astrup og Knivholt og til Frederikshavn torsdag d. 12. april. jf.
www.tourdefuture.dk
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 2. april 2012 med Morten Felding, som står for Tour de Future i Nordjylland.

Hør et portrætinterview med fredskæmperen og afholdsmanden Henning Sørensen i anledning af hans forestående 80-årdag den 14. april 2012. Det består af 3 dele. Først holder Henning sit underholdende foredrag "fra mit livs skraldespand" hvor det sidste referer til hans job som skraldemand Grenå, og handler om Henning Sørensens opvækst og livslange kamp for især afholdssagen og så fredssag. Og hele vejen fint krydret med både sjove hændelser og anekdoter og tankevækkende recitationer. Dernæst for det andet et uddybende interview om disse kampladser. Og endelig for det tredje særligt om Henning Sørensens aktuelle kampagne om at flage på halv på den militære flagdag i sorg over alle militarismens ofre - samt om pacifismen i øvrigt.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 27. og 31. marts 2012 Henning Sørensen, Medlem af Aldrig Mere Krig og bosat i Grenå.

Hør et portrætinterview med fredskæmperen og afholdsmanden Henning Sørensen i anledning af hans forestående 80-årdag den 14. april 2012. Det består af 3 dele. Først holder Henning sit underholdende foredrag "fra mit livs skraldespand" hvor det sidste referer til hans job som skraldemand Grenå, og handler om Henning Sørensens opvækst og livslange kamp for især afholdssagen og så fredssag. Og hele vejen fint krydret med både sjove hændelser og anekdoter og tankevækkende recitationer. Dernæst for det andet et uddybende interview om disse kampladser. Og endelig for det tredje særligt om Henning Sørensens aktuelle kampagne om at flage på halv på den militære flagdag i sorg over alle militarismens ofre samt pacifismen i øvrigt.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 27. og 31. marts 2012 Henning Sørensen, Medlem af Aldrig Mere Krig og bosat i Grenå.

Hør om unge afghandanskeres protest- og sørgehøjtidelighed til ære for de 16 afghanere mest kvinder og børn som en amerikansk soldat massakrerede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med Rosa Faizzad initiativtager til de protest- og mindehøjtideligheden i Århus d. 18.marts 2012

Debatmøde om "Eurokrise og finanspagt" d. 27. marts kl 19,00 i Maskinhallen i Frederikshavn med repræsentanter fra Socialdemokraterne, SF, og Enhedslisten.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med arrangør Ida Skov, Enhedslisten i Frederikshavn.

Hvordan gik så Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling d. 4. marts 2012 - både lokalt i Dialogs vendsysselske dækningsområde og på landsplan?
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interviews d. 4-5. marts 2012 med Pagh Rasmussen, Bangsbostrand- og Stig Lundbo, Abildgård sogn samt central indsamlingleder i FKN Ulrik Bjørn.

Hør om Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamnling på søndag d. 4. marts 2012 - samt i hvilke sogne i sendersamvirket Vendsyssel FM's dækningsområde, der stadig mangler indsamlere.
(FLR-Dialog d. 28. februar 2012)
Interview d. 27. februar 2012 med indsamlingsleder Ulrik Bjørn

Hvorfor ønsker Folkebevægelsen mod EU nu folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Euro-traktaten, spørger Dialog bevægelsens talsmand?
(FLR-Dialog d. 21. februar 2012)
Interview d. 16. februar 2012 med nordjyden Jørgen Grøn, talsmand for Folkebevægelsen mod EU.

//// Hør Foredrag af en politisk økonom fra Aalborg Universitet om den økonomiske krises mange facetter- samt en debat heraf.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Optagelse fra møde i Aalborg d. 8. februar 2012 med oplæg af Anders Lundkvist samt debat med deltagerne i Socialisternes Hus på offentligt møde arr. af EL.

Nationaløkonom fremlægger et nyt forslag til en tredje vej for Eurozonen ud af krisen, som bygger på opdeling i 2 delvis forbundne eurozoner - med sigte på senere genforening. delvis forbundne eurozoner.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 6. februar 2012 med Povl Erik Jensen, lektor emeritus ved Copenhagen Business School.

Knud Vilby fortæller om sin nye bog "UDSAT! optegnelser om liv og Nød, som spænder bredt om udsatte fra før til nu og fra lokalt til globalt.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 12. januar 2012 med formanden for Socialpolitisk Forening, mangeårig ulandsengageret og nu klimaaktivist mm. Knud Vilby.

Reportage fra Aalborg Fredsaktions demo- og fredelige fakkeltogsmarkering af 10-årsdagen for Danmarks beslutning d. 11. januar 2002 om at deltage i befrielen eller om man vil besættelsen af Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Optagelser d. 11.januar 2012 af tale af Margrethe Koytu, Kunstnere for Fred, interviews af Rasmus Østergaard om hvorfor dagens demo og om at være fredsvagt i Palæstina, samt tale af Muhammed Aref om USAs Afghanistan-krig.

icon icon 2011

Efter det utilfredsstillende globale klimatopmøde i Durban: hør om politisk debatmøde om klimaflygtninge og andre flygtninge i Nyhavn ombord på Levende HAvs skib Anton - blandt Galschiøtts flygtninge på fredag d. 16. december 2011.Anton ankommer allerede onsdag og ligger ved kajen til mandag d. 19. december.
(FLR-Dialog d. 20. december 2011)
Interview med mødeleder Knud Vilby, forfatter til bøger om ulande og tidl. formand for MS og nuv. formand for Socialpolitisk Forening.

Hyldest til Klaus Rifbjerg i anledning af den store danske forfatter og samfundsdebattørs 80-års fødselsdag på torsdag d. 15. december 2011.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 12. december 2011 med Rifbjergkenderen Peter Michael Lauritzen, dr. phil. og lærer på Frederikshavn gymnasium og HF i dansk, religion og idehistorie.

En økonom om den nyeste EURO-aftale, som er blevet til efter krav fra Tysklands Merkel og Frankrigs Zarkosy: - løser den så EURO-landenes økonomiske problemer? - og på en solidarisk og demokratisk måde?
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 11. december 2011 med økonom Mogens Ove Madsen, Aalborg Universitet

Invitation til demonstration for klimaet lørdag d. 3. december kl 13 på Nytorv i København: "Tag ansvar for klimaet - en stærk klimalov nu". Det er den danske del af en verdensomspændende støtteaktion for at de ansvarlige politikere i verden skal tage klimatruslen alvorligt mens tid er.
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interviews d. 28. november 2011 med Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen.

Hvad er Euro-krisens fakta, årsager og løsninger?
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interview d. 26. november med økonomiprofessor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet.

Om et udviklingsprojekt hvor alle kan støtte fattige kasteløse kvinder i Nepal ved at købe deres smagfulde syvarer på nettet til f. eks julegaver.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 18. november 2011 med Anne Mette Nordfalk, som er inspireret af tidligere deltagelse i it MS-projekt.

Reportage fra Dansk Flygtningehjælps indsamling i 'frederikshavn til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 15. november 2011)
Intereviedws d. 13. november 2011 med Kasper, Malene, Kath, Heidi,Julie, Birthe, Ismihana, Anne-grethe, Jens Axel, Bjarne, Helle, Torben og Astrid.

Beretning fra Mogadishu i Somalia, epicentret for hungerskatastrofen på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Situationsberetning fra chefen for Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling, Ann Mary Olsen i sensommeren 2011

En kendt og erfaren indsamler fortæller hvorfor han igen i år har meldt sig som indsamler for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november. Og om hvordan man kan melde sig til at samle ind i Frederikshavn og resten af Danmark.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2011)
Interview d. 22. oktober 2011 med Bjarne Laustsen, Frederikshavnkredsens nyligt genvalgte folketingsmedlem.

Om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november, hvor der i øjeblikket arbejdes med at hverve indsamlere så alle husstande kan få besøg og få mulighed for at give et beløb efter formåen til de mange ofre for krig og tørke.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2011)
Interview d. 13. oktober 2011 med Astrid Bjerg central indsamlingskoordinator i Dansk Flygtningehjælp.

Danmark i krig: "Krig er god underholdning med mening i". Hør en kyndig journalist og en soldats meninger folde sig ud i fuldt flor.
(FLR-Dialog d. 4. oktober 2011)
Optagelse d. 29. september 2011 af oplæg af hhv journalist Jørgen Dragsdahl og soldaten Barkan S. Christensen samt af den efterfølgende fyldige debat.

Kender du en af hverdagens helte, som gør eller har gjort en god indsats med at håndtere konflikter på en fredelig og meget konstruktiv måde, så opfordrer Liviafondens journalist i denne udsendelse til at skrive nogle få ord om vedkommende person eller organisation til Liviafonden.dk, som netop efterlyser kandidater til Liviaprisen, en fredspris for god ikkevoldelig konflikthåndtering og forsoning. Men det haster, da deadline for indstillinger er d. 1. oktober.
(FLR-Dialog d. 4. oktober 2011)
Interview d. 27. september 2011 med journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl, Århus.

Opfordring til "nabolæsning" af et afsnit af Victor Klemperers verdensberømte bog om nazitidens sprog på mandag d. 19. september 2011 til minde om dagen, hvor alle jøder skulle begynde at gå med den gule jødestjerne, som cementerede et af de alvorligste elementer i fremmedhadet, nemlig generaliseringen - og til eftertanke med hensyn til den sprogbrug vi hver især vælger i vores dagligdag.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Interview d. 17. september 2011 med kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, som har udgivet Victor Klemperers bog: "LTI, Det Tredje riges sprog".

Ulla Sandbæk beder om at give et klik: "Jeg deltager i PFA - Brug livet Fondens uddeling af støtte til hjertesager. Min hjertesag er at uddanne palæstinensiske kvinder til at undervise i et program som er fantastisk effektivt til at få stress, angst og depression til at forsvinde. Du kan stemme på min hjertesag via dette link:
http://on.fb.me/r3rj23. - OG husk det skal være inden d. 25. september. Man kan også klikke på Facebook-siden "PFA Brug Livet Fonden" og her igen på " Hjælp til selvhjælp til Palæstina".
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview d. 5. september med initiativtageren Ulla Sandbæk, som mange sikkert husker fra tiden som europaparlamentariker.

///// Hør en asylpolitisk ildsjæls tale på et Anstændigt Danmarks møde på Brandbjerg Højskole med udgangspunkt i den voldelige rydning d. 13. august 2009 af Brorsonskirken, hvor udvisningstruede irakiske asylsøgere havde søgt tilflugt og sammenholder forsonings-reaktionen på Utya med d. 11.09.01-reaktionen med mere terror. Ildsjælen inddrager undervejs flygtningen Hannah Arendt, digteren Arnulf Øverland og ikkevoldsaktivisten Martin Luther King.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Optagelse d. 3. og 12.september 2011 af Leif Bork Hansens tale om et menneskes retsløhed som flygtning og nødvendigheden for os alle af forsoning og genopbyggende retfærdighed.

klimatruslen fortiet i valgkampen: Hvorfor idømmes klimaaktivister, der som sidste udvej ville presse sig i dialog med interesserede topmødedeltagere bøder i 100.000 kr klassen?
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Interview d. 2. september 2011 med Knud Vilby, arrangør af den store klimademonstration dec. 2009 under klimatopmødet - desuden forfatter, journalist og ulandspolitisk aktiv, samt formand for Socialpolitisk Forening.

Rifbjerg fortæller hvorfor han støtter annoncen om at flage på halv i sorg på den nye militære flagdag d. 5. september.
(FLR-Dialog d. 30. august 2011)
Interview d. 29. august 2011 med forfattereren Klaus Rifbjerg.

Hør om og se på den overfyldte flygtningebåd Anton med 77 politiske- fattigdoms- og miljøflygtninge ombord - som billedhuggeren Jens Galschiøt ser dem - jf den aktuelle sult katastrofe på Afrikas Horn, og Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2011)
Interview d. 2. august 2011 med flygtningebådskipper Knud Andersen på "Levende hav"'s båd Anton, hvor Knud også fortæller om formål og om Levende Havs ulandsprojet i Eritrea og med spot på de rige landes rovfiskeri ved Afrikas kyster som en baggrund for de somaliske fiskeres pirateri.

Mindehøjtidelighed for de unge norske dødsofre for en ekstremistisk nationalkonservativ massemorders terroristiske kugler.
(FLR-Dialog d. 26. juli 2011)
Optagelse d. 25. juli 2011 i uddrag med bl.a den nordjyske socialdemokratiske folketingsmand Rasmus Prehn. (Øvrige talere følger snarest)

Besøg Flygtningeskibet Anton i Aalborg havn lige nord for Nytorv den 2-4. august stuvende fyldt med Galschøidts 7o fattigdoms- og miljøflygtninge jf den aktuelle sult katastrofe på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 26. juli 2011)
Servicemeddelelse 26. juli 2011 for Flygtningeskibets Aalborg-besøg.Se GERNE STRAKS DEN OPDATEREDE TEKST MED SKIPPER KNUD aNDERSENS PRESSEMEDDELELSE D. 1. AUGUST.

ENERGIRENOVERING AF BOLIGER - I FREDERIKSHAVN bl.a. med udgangspunkt i energisituationen i verden og så med fokus på perspektiverne i energibesparelse i boliger - især i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 28. juni 2011)
Optagelse d. 27. maj 20011 af Lars Møller, Martin Lidegaard, Mikael Jentch, Henrik Lund, Mette Stavad, PerHeiselberg og Jesper Nymark

Var Osama bin-Laden som manden bag angrebet på World Trade Center d. 11. september 2001 måske en myte?
(FLR-Dialog d. 14. juni 2011)
Interview d. 14. maj 2011 med journalist og fredsaktivist Tom Vilmer Paamand i anledning af drabet på Osama bin-Laden som udpeget hjerne bag d. 11.09.2011.

NORDPOLEN SOM A-VÅBENFRI ZONE? Aktualitet ved issmeltningens åbning for transport og økonomisk konkurrence om olien med risiko for spændinger og militær oprustning. Og så er for øvrigt langt over halvdelen af jorden allerede erklæret som atomvåbenfrie zoner. Så måske er det påtrængende med en nordisk delstart på en atomvåbenfrie nordpol? Og måske et væsentligt emne til valgkampen?
(FLR-Dialog d. 19. juli 2011)
Optagelse d. 14. maj 2011 af foredrag og debat med fredsaktivisten og kvantefysikeren John Avery.

De 8 sammenhængende fejludviklinger, som truer og udfordrer os alle i hele verden i det 21. århundrede.
(FLR-Dialog d. 16. august 2011)
Optagelse d. 14. maj 2011 af foredrag og debat med fredsaktivisten og kvantefysikeren John Avery på Aldrig Mere Krigs Årsmøde. Also in English: A lecture from John Avery about Eight problems facing us in the twentyone cntury. - recorded the fourteenth of May 2011

ER ATOMKRAFTEN GRØN: Sikkerheden mht udslip?, - og mht berigelse til Atombomber? - og mht behandling af affald? - Konkurrere på CO2-udslip, når medregner konstruktion af og nedbrydning af atomkraftværket? - Økonomisk konkurrencedygtighed?
(FLR-Dialog d. 19. juli 2011)
Optagelse d. 14. maj 20011 af foredrag og debat med fredsaktivisten og kvantefysikeren John Avery.

Formanden for de europæiske socialdemokrater fortælelr optimistisk lige efter hjemkomsten fra et møde med de unge ikkevoldelige oprørere i Tunis.
(FLR-Dialog d. 31. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med den tidl. socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup i Frederikshavn

Hør eleverne på Frederikshavn Produktionsskole i Elling fortælle om deres indsamlingsprojekt Ung Aktion, som igennem Mellemfolkeligt SAmvirkes samarbejdspartnere i Kenya, skal støtte arbejdsløse kenyanske unge, kvinder og bør til at få en uddannelse og et arbejde - også til gavn for hele samfundnsudviklingen i Kenya.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med eleverne i indsamlingsprojekt Ung Aktion som søndg d. 8. maj kl 11-14 vil ud at deltage i Mellemfolkeligt Samvirkes indsamling og opfordrer flinke frederikshavnere til at gå med. Man skal blot tilmelde sig hos lærereren Lona på mobil 40139826.

Hør om georgismens og grundskyldens/grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource - også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive et basalt bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, - og til at være et udgangspunkt i udkantområdernes redning.
(FLR-Dialog d. 26. april 2011)
Interview d. 25. april med Preben Pedersen fra Henry George Foreningen i Danmark.

Hvordan går det til at Zabona må flygte fra Congo? Hvordan behandler Danmark nu Pierrene? Hvor svært er det at skabe en udvikling så vi undgår at skabe flygtninge? At være flygtning i Danmark?
(FLR-Dialog d. 19. april 2011)
Interview d. 12. april 2011 med Zabona Patience Mashamba add. Cand Scient pol og tidl. ansat i ministerium i Congo.

Hvorfor behøver vi en kampagne for at skrive under imod Danmarks tvangsudvisning til tortur i syriske fængsler?
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 11. april 2011 med gymnasielærer Johanna Hass, som også er aktiv en den nu prisbelønnede asylsagsgruppe "Asylret"

Hør om indsamling i Frederikshavn af brugt skolemateriel til skoler og handicappede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 8. april 2011 med Zahra Olawi, som sammen med sin mand Sayed indsamler skolemøbler til elever, der nu må sidde på jorden.

Hvorfor mon "Århus mod krig og terror" inviterer til demo på onsdag d. 30. marts kl 16 på Rådhuspladsen for at stoppe dansk krigsdeltagelse i Libyen?
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med Carsten Andersen fra "Århus mod krig og terror", som indkalder til demonstrationen d. 30/3 kl 16 på Rådhuspladsen i Århus.

Hør om FNs fredsambassadør Mussie Hailu, som i marts deltager i Danmarksturne i URI-Danmarks regi om fred på basis af "det gyldne princip".mMussie Hailu befinder sig dagligt i verdens brændpunkter for at skabe fred via dialog, forståelse og forsoning - og som også kender Gadaffi.
(FLR-Dialog d. 15. marts 2011)
Interview d. 14. marts 2011 med taichilærer og fredsaktivist Lone Klemmensen, som træfffes via info@uridanmark.dk for aftaler om møder i marts.

Hør om hvordan det gik med eksperimentet med at kickstarte en indsamling til Folkekirkens Nødhjælp's arbejde i Frederikshavn Sogn d. 13. marts 2011?
(FLR-Dialog d. 15. marts 2011)
Interview d. 13. marts 2011 med Thomas Trab, Skagen, som påtog sig at organisere indsamlingen i de "hvide" pletter på sognekortet i Frederikshavn kommune.

Hør hvad en sjældent kyndig i den svære kunst at overskue junglen af våbenproduktion, våbenhandel og våbentransportkyndig kan fortælle om Danmarks leverancer til diktaturlande, som også har brug for våben til at undertrykke egne befolkninger, som vi ser iøjeblikket.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 5. marts 2011 med journalist Tom Vilmer Paamand, som også er aktiv i Aldrig Mere Krig.

Den centrale indsamlingskoordinator i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvad de indsamlede penge d. 13.marts vil blive brugt til.
Man nemmest tilmelder sig centralt på www.noedhjaelp.dk/sogneindsamling.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 4. marts 2011 med indsamlingskoordinator Ulrik Bjørn, Folkekirkens Nødhjælp.

/////// Hjælp Afghanistans børn gennem indbetaling af dit selvvalgte beløb i Lån og Spar Bank, 0400 på kontonr 4015667821 "Hjælp Afghanistans børn".
(FLR-Dialog d. 22. februar 2011)
Interview d. 21. februar 2011 med medinitiativtager Hanne Reintoft, forfatter og tidl. redaktør i radioens sociale brevkasse "Hvad er min ret og hvad er min pligt"

Pacifists syn på de ikkevoldelige folkelige opstande i Mellemøsten.
(FLR-Dialog d. 22. februar 2011)
Interview d. 21. februar 2011 med journalist Tom Paamand fra den pacifistiske organisation Aldrig mere Krig.

Hør øjenvidneberetning om en skagendrengs krigsoplevelser på Grenen under de tyske nazisters besættelse 1940-45.
(FLR-Dialog d. 1. februar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med den 76-årige Thomas Welle, Frederikshavn.

Besættelsestiden i Frederikshavn: Hør en 91-årig fortælle levende om sine oplevelser som ung pige - og om rejser i Nazityskland både før og under 2. verdenskrig 1940-45.
(FLR-Dialog d. 25. januar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med tidl. distancesvømmer og handicapsvømmelærer Helga Bagnkop.

Hør om Fredsvagten ved Christiansborg som har stået siden Danmarks indtræden i Afghanistankrigen i 2001 - samt om behovet for flere fredsvagter alt imedens krigen stadig raser.
(FLR-Dialog d. 11. januar 2011)
Interview d. 7. januar 2011 med fredsvagtens bagmand Bo Richardt, som har udsendt nødråb om flere fredsvagter.

Hør hvordan en deltager i Klimaforum10 på FN's COOP 16 i Cancun i Mexico i dec. 2010 efterfølgende vurderer vores klimasituation og hvad der kan gøres.
(FLR-Dialog d. 4. januar 2011)
Interview d. 3. januar 2011 med Hans-Henrik Samuelsen fra Klimaforum.

icon icon 2010

Skal vi flage på hel eller halv onsdag d. 5. september på Danmarks nyeste flagdag til ære for Danmarks soldater? Det spørgsmål får vi her et kort svar på fra den garvede journalist som mange sikkert kender fra P1-programmet "Samfundstanker", og som også støtter AMKs annonce:
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Ove Gibskov, den nu pensionerede journalist og mangeårige medarbejder ved Danmarks RAdio.

Talsmand for Klimabevægelsens fortæller om demoen d. 4. december og sin oplevelse af hvad der da foregik i Cancun på COOp-16, og som resutatet herfra næppe har forældet.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Jørn Andersen, talsmand for Klimabevægelsen.

Opstartsmøde i Frederikshavn for lokale deltagere i græsrodsnetværket "Behandl os ordentligt" torsdag d. 9. december kl 18,30-20,30 i Dansk Metals mødesal Håndværkervej 2 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Peder Bæk fra foreningen "Behandl os Ordentligt".

kom og gå med i den internationale March for Menenskerettigheder fredag d. 10. december fra Rådhuspladsen i København til forsamlingshuset på Blågård Skole på Nørrebro, hvor der servers æbleskiver til informationsmødet.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Anna Tobies, formand for foreningen Unge For Menneskerettigheder.

Julegaver: Køb smuk fotografik og hjælp unge afrikanske kvinder i det fattige Burundi til et bedre liv.
(FLR-Dialog d. 7. december 2010)
Interview d. 5. december 2010 med fotograf og fredsforsker Jan Øberg, der nu har åbnet fotogalleri i Lund i Sverige.

Økonomisk militærnægtelse med overførsel af ønskede beløb til forebyggende fredsarbejde o g ikkevoldelig human konfliktløsning - som fredsstrategi nede fra græsrødderne.
(FLR-Dialog d. 30. november 2010)
Interview d. 23. november med Geo Horn medlem af Aldrig Mere Krig.

Hør monologen "En dag i Helmand" skrevet af Carsten Jensen til Bornholms Teater.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2011)
LydOptagelse d. 31. oktober 2010 i Frederikshavn af Ernesto Piga Carbones opførsel af Carsten Jensens monolog "En dag i Helmand".

En trofast indsamler for DAnsk Flygtningehjælp for at hjælpe verdens nødstedte flygtninge fortæller hvorfor han bliver ved?
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Interview d. 23. oktober 2010 med Bruce Steyer, søgnepræst i Flade-Gærum sogne i Frederikshavn.

Erfaren medarbejder hos Dansk Flygtningehjælp svarer på spørgsmål om årets husstandsindsamling til verdens nødstedte flygtninge, som forgår søndag d. 14. november 2010 fra kl 10 og hvortil alle opfordres til at melde sig som indsamler.
www.flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Interview d. 18. oktober 2010 med nødhjælpsarbejder Christian Hansen, Dansk Flygtningehjælp.

"Det er sgu dejligt at ha båd..." Hør satirisk spot som PR for at skaffe indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge i nød d. 14. november 2010.
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Radiospot indtalt oktober 2010 af Skuespilleren Martin Buch og hans satiriske figur 'Fritz' sætter ekstra fokus på årets landsindsamling.

Har vi en ansvarlig presse i Danmark? - Er pressen demokratiets vagthund?
www.flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Optagelser fra d. 14. oktober 2010 fra Et anstændigt Danmarks møde med bl.a Marianne Jelved RV, Kurt Strand tidl DR og Aydin Soue, Ansvarlig Presse samt debat.

Hør debatmøde og interviews efter at deltagerne havde set Eva Arnvigs dokumentarfilm "Krigens Børn", som er optaget i 2008-9 og som handler om de afghanske børns kamp for at overleve som krigsflygtninge i Kabul-området.
(FLR-Dialog d. 5. oktober 2010)
Optagelse d. 27. september 2020 af biografpublikum, især afghan-danskere, i debat med psykolog, journalist og filminstruktør Eva Arnvig, og interviews med Arnvig og Rona Naghizadeh

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - 2. og sidste del, om bl.a passivhuse, økonomien ved investering i energibesparende foranstaltninger ved nybyggeri og renovering, fortællinger fra verdens klimabrændpunkter, klimapartnerskabsaftale mellem DONG og Frederikshavn Havn.
(FLR-Dialog d. 19. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med arkitekt Olav Langenkamp, - proceskonsulent Morten Hajn, - ingeniør Karl-Erik Slynge, Trigon, Karl Bornhøft MF (SF), fotojournalist Rasmus Thirup.

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - første del.
(FLR-Dialog d. 12. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med borgmester Lars Møller, Martin Lidegård Concito samt John Christensen fmd for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn

Foredrag og debat om levevilkårene for palæstinenserne på den besatte Vestbred samt om hele Israel-Palæstina-konflikten.
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Optagelse d. 23. september 2020 af Karen Henriksens foredrag med efterfølgende debat på møde, arrangeret af 3F, SF, EL og Frh Multietniske Forening.

Hør utrolige men troværdige historier omkring Rathsacks bog om hhv. militærets IT-specialister, Seidenfaden, samt om Bent Jensen som historiker.
(FLR-Dialog d. 26. oktober 2010)
Interview d. 18. september 2010 med den IT-kyndige journalist Tom Wilmer Paamand.

Endnu en utrolig men troværdig historie nu om Politiets Efterretningstjenestes Århus meritter dengang i 1980erne, da PET legede med tanken om at sprænge et hus i luften for at aflytte anarkisters telefonkommentarer herom.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 18. september 2010 med journalist Tom Vilmer Paamand.

Reportage fra Palæstinainitiativets gadeaktion på fisketorvet i Frederikshavn d. 13. september 2010 med sin papmachemodel af den palæstinensiske vestbred, perforeret af de israelsek bosættelser og deres befæstede adgangsveje.
(FLR-Dialog d. 21. september 2010)
Interview d. 13. september 2010 med Elin Søgaard og Karen Henriksen, Palæstinainitiativet og frederikshavneren Peter Mygind

Øjenvidne fortæller om sin oplevelse af at deltage i Fredsvagtens alternative brug af fredsflaget på flagdagen for soldaterne.
(FLR-Dialog d. 14. september 2010)
Interview d. 12. september 2010 med TAnja Knudsen, Frederikshavn

Hvem får Liviaprisen for en modig kreativ og ikkevoldelig indsats for at løse konflikter?
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Interview d. 5. september 2010 med konfliktmadiator Else Hammerich, der bl.a. fortæller om brug af sexstrejke som middel til at skabe fred.

En modtager af Liviafondens hæderspris 2010 fortæller om sit arbejde med at opbygge en internetportal og database om fred og fredsarbejdets historie.
(FLR-Dialog d. 14. september 2010)
Interview d. 4. september 2010 med bibliotekar Holger Terp, redaktør på Fredsakademiet.dk

Stort behov for at "nogen" melder sig til at samle ind for REd Barnet på søndag d. 5. september 2010.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 30. august 2010 med Red Barnets indsamlingskoordinator,Lone Buckholtz.

Hør hvordan krigen i Afghanistan kan bruges som begrundelse for at støtte Aldrig Mere Krigs opfordring til alle danskere om at vælge at flage på halv stang på den nye flagdag for krigens soldater søndag d. 5. september 2010?
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 30. august 2010 med Anders Lundkvist, som underviser i politik og økonomi på Aalborg Universitet.

Spillemanden og fredssangeren fortæller om fredssangenes folkelige baggrund og trækker linjen helt op til modstanden imod øjeblikkets krig.
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Optagelse d. 7. juli 2010 af Erik Lau Christensens interview med spillemanden og musikpædagogen Fin Alfred.

Hør klassiske folkelige fredssange og deres baggrund op gennem tiden.
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Optagelse d. 7. juli 2010 hvor den 70-årige professionelle musikpædagog og visesanger Fin Alfred giver eksempler på fredssange fra sit lange liv.

Om en aktion for at flage på halv d. 5. september mod krig og militarisme - istedet for med det officielle Danmark at hylde soldaterne med dannebrog i top.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Interview d. 16. august 2010 med forfatter, pacifist og medlem af Aldrig Mere Krig, Henning Sørensen, Grenå.

Den danske flådes historie - set i et frederikshavnerperspektiv og med udgangspunkt i udstillingen g´herom i Krudttårnet.
(FLR-Dialog d. 6. juli 2010)
Interview d. 8. juli 2010 med arkivar Erik S. Christensen.

Røde og grønne tråde i Erik Christensen forskning.
(FLR-Dialog d. 6. juli 2010)
Optagelse af lektor Erik Christensens afskedsforelæsning på Aalborg Universitet d. 25. juni 2010.

Prinsens Musikkops i udkantområdet Skive kæmper bravt for sit liv og militærets bløde værdier.
(FLR-Dialog d. 22. juni 2010)
Interview d. 21. juni 2010 med Janus Mogensen fra Prinsens Musikkorps og som mener at militærets anførte besparelser ved nedlæggelse er helt urealistiske.

Hør interview med forfatter til nyudkommet bog om kvindelige militærnægtere.
(FLR-Dialog d. 8. juni 2010)
Interview d. 20. maj 2010 med Majken Sørensen, medforfatter til bogen:"Women Conscientious Objectors - An Anthology".

Hør forslag om en erklæret arktisk Atomvåbenfri zone omkring Nordpolen. Som kan begynde med en Nordisk Avåbenfri zone.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 20. maj 2010 med lektor emeritus og fredsaktivist John Avery fra Fredsakademiet.

Apartheidmuren i Aalborg d. 19. maj - brugt hid af Palæstinainitiativets karavane.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 17. maj 2010 med Alborg Fredsaktions talsperson Connie Trudslev.

Nu starter palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza en boykot af de israelske bosætteres produkter, men som også kræver en international solidarisk boykotbevægelse for at lykkes.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 14. maj 2010 med fredsforsker og konfliktmediatorJørgen Johansen.

Om Mellemfolkeligt Samvirkes indsamling søndag d. 9. maj 2010 til fordel for kvinders adgang og ret til jord - Fjerde del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 3. maj 2010 med Vibeke Winther fra MS.

SF-Frederikshavn diskuterer energipolitik med Folketingsmedlemmerne Anne Grethe Holmsgaard og Karl Borhøft.
(FLR-Dialog d. 27. april 2009)
Optagelse d. 12. april 2010 på Frederikshavn-SFs energipolitiske debatmøde med Sfs energipolitiske ordføerer Anne Grethe Holmsgaard som oplægsholder.

Om hvordan palæstinenserne på Vestbredden har det og om Fagforbundet 3Fs støttearbejde for opbygningen af palæstinensiske fagforeninger.
(FLR-Dialog d. 13. april 2009)
Interview d. 25. marts 2010 med den mangeårige palæstinaaktivist Karen Henriksen fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening og Palæstinainitiativet.

Om Ikkevoldelig Kommunikation og specielt i 5A, som man kan bestille en DVD-film om samt det tilhørende hefte om, hvad Ikkevoldelig Kommunikation er og, hvordan man lærer at bruge IVK.
(FLR-Dialog d. 13. april 2009)
Interview d. 18. marts 2010 med Kirsten Kristensen, certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation.

Med hvilket formål arrangerede også danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig stat i Sri Lanka?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med Remmon Washington talsmand for Dank Tamilsk Forum, som foranstaltede afstemningen for Danmarks vedkommende.

Fredsmægler søger kyndige folk og penge til opbygnngen af et ikkevoldeligt fredskorps til at være katalysator for en freds- og forsoningsproces efter borgerkrigen i Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 6. april 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med fredsforsker Jørgen Johansen om situationen i Sri Lanka efter borgerkrigen imellem det tamilske mindretal og det singhalesiske flertal - samt om den aktuelle verdenssituation og muligheder for ikkevoldelige fredsløsninger.

Program for Afghanistan-konference lørdag d. 20. marts i København med fokus på exit-strategi?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med Carsten Andersen, Nej til Krig, som arrangerer konferencen

Danske tamilers folkeafgstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Valgbestyreren i Frederikshavn fortæller om hvordan selve afstemingnen foregik.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med SF-byråds- og integrartionsrådsmedlem Jette Fabricius Toft, som gerne modtager mails med ønsker til det nye integrationsråds arbejde.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Gallup-instituttets vicedirektør og ansvarlig for organiseringen af afstemningen fortæller hvordan afstemingen kontrolleres.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup, som siger god for afstemningen.

Om Afghanistan-høring afholdt af RIKO - Rådet for International Konfliktløsning - en udenrigspolitisk tænketank, som der også informeres om.
(FLR-Dialog d. 9. marts 2009)
Interview d. 12. februar 2010 med historieprofessor og bestyrelsesmedlem i RIKO, Poul Villaume, som også diskuterer andre af verdens aktuelle fredsproblemer.

Frihedskæmperen under den tyske besættelse med dæknavnet "Lille John" fortæller og bruger her sine erfaringer til at diskutere civil ulydighed som kan være en nødvendighed for at skabe og holde liv i et reelt demokrati.
(FLR-Dialog d. 2. marts 2009)
Interview d. 28. januar 2010 med Aage Staffe, pensionist og tidligere skoleleder.

De traumatiserede asylbørn: Kommentar til Berlingske-leder om at fjerne traumatiserede asylbørn i danske flygtningelejre fra deres forældre og udvise forældrene.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2010)
Interview d. 28. februar 2010 med sognepræst Leif Bork Hansen på baggrund af at Berlingske afviste hans læserbrev.

Socialrådgiveruddannelsen bør bidrage til at socialrådgiverne får det internationale perspektiv med i uddannelsen i professionens kærneværdier social retfærdighed og solidaritet.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Interview d. 14. jamnuar 2010 med lektor og socialrådgiver Gordon Vincenti fra socialrådgiveruddannelsen på Univercity College, VIA (Professionshøjskolen) i Århus

Hør fremlæggelse af børnepsykiateres undersøgelse af børn af de udvisningstruede irakiske asylsøgere, som UNHCR siger er uforsvarligt at hjemsende og hvor familierne har levet mange år i et destruerende limbo i danske asyllejre.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Interview d. 11. januar 2010 med børnepsykiater Lene Lier.

Om Det alternative klimatopmøde, KlimaForum09 - forløb og dets Deklaration, det første håndgrinelige resultat - med dets udfordringer til os alle.
(FLR-Dialog d. 29. December 2009)
Interview d. 7. januar 2010 med initiativtager John Holten Andersen miljøaktivist og lektor på Danmarks Tekniske Universitet og tidligere i Miljøministeriet

icon icon 2009

Revolution i Iran?
(FLR-Dialog d. 29. December 2009)
Interview d. 29.12.09 med Ali Abasi fra den danske forening Frit Iran.

Hvordan vurderes den store demonstration for en fair og tilstrækkelig ambitiøs klimaaftale så af talsmanden, der også kommenterer de 968 anholdelser?
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 14. december 2009 med Knud Vilby talsperson for demomnstrationen for en fair og ambtiøs klimaaftale på det igangværende topmøde for verdens regeringsledere.

Om hvordan det føles at være anholdt på Amagerbrogades vinterkolde asfalt i 3-4 timer.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 13. december 2009 med unge Olivia Sloth.

KlimaForum09/Peoples Climate Summit-Talk: climate Change and Conflicts: The danger of future wars. Organisation: International Networks of Engineeers and Scientists for Global Responsibility (INES) and No to War , (Nej til Krig) in Denmark.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Optagelse d. 13.12.09 af bl.a Jürgen Scheffran (prof), Germany and Claus Montonen (prof Dr) Finland and debate.

Taler af partilederne fra Radikale, SF og Enhedslisten til klimademonstrationen udenfor Bellacentret, hvor verdens klimatopmøde holdes.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Optagelse d. 12. dec 2009 af Margrethe Vestager B, VillySøvndal F og Johanne Sloth Nielsen Ø.

Atomkraftmodstander taler (in English) til den store demonstration for klimaet.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Tale d. 12. december 2009 af Dr med. Helen Caldicott ude foran Bellacentret, hvor coop15, klimatopmødet i FN-regi blev afholdt.

Et møde med heksen fra Rold skov som klimalømmel og miljøaktivist.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 12. december 2009 med Danny Druehyld.

Vil O+V+C (og tilmed A+F?) lokke ubehandlede svært integrerbare traumatiserede flygtninge til at forlade Danmark - med gulerod til både kommuner og flygtningene - uden fortrydelsesret?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 7. december 2009 med Marianne Jelved, udlændingeordfører for Det Radikale Venstre.

På torsdag d. 10. december fylder FNs Antitorturkonvention 25 år - bliver den overholdt af verdens lande - herunder Danmark?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 5. december 2009 med Tue Magnusson fra Rehabilirterings- og Forskningscentret for Torturofre.

Om KLIMAFORUM 09: Det alternative klimatopmøde for alverdens græsrødder med oplysnings- og debattilbud til klimaaktivister fra hele verden, som vil vedtage en alternativ klimadeklaration, som basis for en fortsat græsrodsindsats med at holde politikerne til ilden for at redde vor fælles jord.
(FLR-Dialog d. 1. December 2009)
Interview d. 30. november 2009 med forskeren John Holten Andersen, DTU, medinitiativtager til Klimaforum 09 på vegne af Levende Hav.

DEN STORE DEMO FOR KLIMAET D 12 DEC: om den store brede folkelige og fredelige demonstration for at redde jordens klima, som d. 12. december kl 13 udgår fra Christiansborg Slotsplads og vandrer ud til Bella Centret på Amager for at vise, at verdens befolkninger bakker op om, at verdens regeringsledere på den officielle klimakonference skal påtage sig det fælles ansvar for at lave juridisk bindende aftaler , der kan stoppe den skæbnesvangre menneskeskabte opvarmning af kloden.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Knud Vilby, forfatter, udviklingsekspert, formand for Socialpolitisk Forening og nu talsmand for 12. december initiativet.

Om Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder d. 8. november i Frederikshavn og på landsplan.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Interview d. 16. november 2009 med Asrid Bjerg den centrale koordinator der organiserede "Kandidater ringer indsamlere" i Frederikshavn kommune med succes.

Hvorfor vil klokkerne i Abildgårdkirken i Frederikshavn ringe 350 klokkeslag for klimaet på søndag d. 13. dec. kl 14:55 - og endog holde en kort klimagudstjeneste med vidtspændende indslag fra salmesang af Ingemann til musikvideo af den tidlige Michael Jackson.
(FLR-Dialog d. 8. December 2009)
Interview d. 7. december 2009 med sognepræst Johs Kühle.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for krigsflygtninge i Congo, og behovet for at der melder sig 40 flere indsamlere til Gl Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 2. november 2009 med Christian Gad lige hjemkommet fra besøg hos Dansk Flygtningehjælp i Congo.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for somaliske krigsflygtninge i og udenfor Somalia, og med diskussion af forskellige modeller for at hjælpe flygtninge mere permanent til at blive selvhjulpne.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 26. oktober 2009 med Anders Knudsen chef for Dansk Flygtningehjælps arbejde for somaliske flygtninge.

Byrådskandidater ringer til deres venner og ber dem om at melde sig til atgå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Interview med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn Kommune Pia Carlsen, - Lars Møller, og Marianne Etherridge

Byrådskandidater ringer til deres venner og ber dem om at melde sig til atgå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Interview med de deltagende kandidatere Steen JEnsen,- Lars Møller, Pia Carlsen og Marianne Etherridge

Fra opstarten af en fredsstafet fra Frederikshavn, som del af Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 med tale af Jacqueline Basame, Bodil Hindsholm, ARne Hansen, sange og et digt af Benny Andersen ved Jette Toft mm.

TRUER TERRORLOVENE DEMOKRATIET? Hør oplæg om terrorlovene og deres indvirkning på demokratiet og de demokratiske rettigheder - med efterfølgende debat.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 i Aalborg af foredrag af formanden for Retspolitisk Forening advokat Bjørn Elmquist.

Fredsstafet kommer gennem Frederikshavn lørdag d. 24. oktober, hvor stafetten tændes på rådhusetsparkeringsplads og så går turen gennem strøget med ophold på Fisketorevet og så tilbage. lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
SErvicemeddelelse fra Aldrig Mere Krig i Frederikshavn i samarbejde med Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.

Krigsflygtningens vidnesbyrd om borgerkrigen i Sydsudan -dens årsager og løsninger - samt vidnesbyrd om den nye frygtelige krig , der er startet af Lord Resistance Army fra Uganda.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Interview d. 19. oktober 2009 med John Leone, Frederikshavn efter besøg i hans fødeegn Western Equatoria States i Sydsudan.

Byrådskandidater ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder søndag d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Information d. 13. oktober fra indsamlingskoordinator i Frederikshavn Arne Hansen.

Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold kommer til Danmark med Fredsstafet fra Frederikshavn lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 12. oktober med Barbara Becher-Jostes fra danske del af Verdensmarchen for fred og Ikke-vold.

Fredsstafetten i Aalborg som del af Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 med tale af sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Mariager mm.

Om Verdensmarch for Fred og Ikke-vold som startede d. 2. oktober og som foregår i Danmark som fredsstafet begyndende i Frederikshavn d.23/24-31 oktober.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 5. oktober 2009 med Dorthe Ellekær fra Verdensmarch for Fred og Ikke-v0ld.

Besøg på Fredsudstilling i hjertet af Vendsyssel på Teklaborg 82 ved Sindal.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Optagelse d. 24. september 2009 hvor tidl. seminarielektor Knud Gammelgaard og Pia Gammelgaard fortæller om deres udstilling om international udvikling og fred.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge - fortalt af Asien-Europa-koordinatoren.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 7. september med Shanna Jensen, DFH-koordinator.

Demonstration i Aalborg imod tvangsudvisning af irakere.
(FLR-Dialog d. 8. september 2009)
Optagelser og interviews onsdag aften d. 2. September 2009 med taler af forfatteren Claire Kehlet, Per Clausen EL og Lasse Olesen Aalborg Kirkeasyl, samt interviews med Claire Kehlet, Felix Henriksen, SF/SFU-Aalborg, Per Clausen og Hans Hüttel fra Amnesty Aalborg.

Generalsekretæren for Red Barnet fortæller om det store behov for indsamlere til husstandsindsamlinge på søndag d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 1. september 2009)
Interview d. 31.august 2009 med Mimi Jacobsen om at 3 timers indsamling giver penge at 3 afrikanske børn kan gå i skole iet helt år.

Hvorfor flage på halv d. 5. september? Herom fortæller en bidragsyder til annonce på torsdag i Politiken og INformation med opfordring til at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme og forråelse.
(FLR-Dialog d. 1. september 2009)
Interview d. 31. august 2009 med seminarielektor Finn Held.

Om Red Barnets indsamling til børns skolegang søndag d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Spot fra Red Barnet om at man kan melde sig som indsamler på www.redbarnet.dk

Taler, sang og musik fra Kirkeasyl i Århus' demonstration imod stormen på Brorsonskirken som et symptom på regeringens afvisningspolitik overfor asylsøgende med beskyttelsesbehov.
(FLR-Dialog d. 18. august 2009)
Optagelse d. 13. august 2009 af Stine Larsen, Søren Højlund Carlsen, Jens Lysdal, Lone Hindø, Hans Halvorsen, Allan Olsen, Jonas Dahl, Aage Reis Nordentoft, og Niels Hausgaard.

Anmeldelse af den nye bog "Oplysning og Tolerence - Arv og aktualitet" af idehistoriker og debattør Rune Engelbreth Larsen. Ugivet af Århus Universitetsforlag i foråret 2009.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Interview d. 11. august 2009 med Dr. Phil Peter Michael Lauritzen, som anmelder "Oplysning og Tolerance - Arv og aktualitet".

Opfordring til danskerne om at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme.
(FLR-Dialog d. 11. august 2009)
Interview d. 10. august 2009 med Henning Sørensen, Aldrig Mere Krig, som appellerer om at bidrage til avisannoncer om at flage på halv d. 5. september.

MOR OM TVANGSUDVIST SØN.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 25. juli 2009 med Pakhshan om Sowael.

Hør om Verdensmarchen for Fred og Ikkevold, som for den danske dels vedkommende bliver en fredsstafet, som starter på FN-dagen d. 24. Oktober 2009 i Skagen og slutter i København - sammen med ankomst af den internationale del.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2009)
Interview d. 17. juli 2009 med fredsaktivisten Juha Uski fra initiativtagerne til den danske del af Verdensfredsmarchen.

Hør om hvordan Asylret arbejder for at hjælpe nødstedte flygtninge bl.a de irakere der er på vej til at blive tvangsudvist til Irak - men også om langsigtede mål.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 9. juli 2009 med flygtningevennen med ildsjælen Said Parvin fra Asylnet.

Forfatter med frederikshavnske rødder fortæller om sin bog "Den glemte Massakre", som nu er blevet udgivet i Indonesien, som også var skueplads for bogens fortælling om CIA's meritter.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 6. juli 2009 med forfatter Peer Holm Jørgensen, Frederikshavn, som selv oplevede den CIA-inspirerede massakre som ung sømand på landlov...

Nyslået HF-student med flygtningebaggrund fra Afghanistan fortæller om sin vej - og om sin families umulige situation i Iran på flugt fra livsfarlige Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 25. juni 2009 med Soheila Azimi, Frederikshavn.

Til den Tværpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2009)
Optagelse fra d. 18. juni 2009 af irakere, Carsten Jensen, Svend Auken, Mimi Jacobsen, Benny Andersen, samt interviews med Hardy Hansen, Anne Nieslen og Mona Ljungberg.

Om de udvisningstruede asylsøgrere, som bl.a. har søgt tilflugt i Brorsonskirken.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Interview d. 29. maj 2009 med flygtningeadvokat Helge Nørrung, som har førstehåndskendskab til mange af irakernes asylsager og de menneskelige skæbner der ligger bagved.

EU-PARLAMENTSVALGET d. 7. juni 2009: Interview med en kandidat på SFs liste og desugen formand for Dansk-palæstinensik venskabsforening og brugt af Udenrigsministeriet som mellemøst-konsulent.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Interview d. 29. maj 2009 med Fathi El-abed, kandidat til EU-parlamentsvalget d. 7. juni.

EU-parlamentsvalg: Søren Søndergaard spidskandidat på Folkebevægelsens liste N.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Interview med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for liste N.

Hør foredrag om Demokrati som fredsskabende faktor - Har vi et reelt demokrati i et land, hvor staten har voldsmonopol, - Kan demokrati rime på militær. - Er det demokrati at oplære unge mænd til at dræbe.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Foredrag af den garvede fredsforkæmper og debattør Aase Bak Nielsen, Nibe og debat blandt medlemmer af Aldrig Mere Krig.

Hør "Fred og Musik", som indeholder nogle gamle klassiske fredssange - sammen med en gennemgang af deres historie, som typisk er knyttet til modstand mod og forebyggelse af krige.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2009)
Optagelse fra maj 2009 i Humleborg Radio med John Macko som speaker af Holger Terps tekster. og dertil kommer sangprøver - inspirert af FNs fredskulturtipr

Reportage fra unge tamil-aalborgenseres demonstration for våbenhvile i Sri Lanka for at redde liv.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelse d. 1. maj 2009 af lydbilleder og taleer af Suganenthiran Markandu/Sharmilla Santhirasegaram, Arne Hansen samt Subash Santharalingam.

Klimabussen på fladstrand Skole d. 30. april 2009.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
D. 30. april 2009 optagelser med Medina og elever,- og med Per med 9.a Abildgårdskolen - og interviews med elever fra 7b, Abildgårdskolen og Klavs og Per fra Klimabussen

Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær fortæller om husstandsindsamlingen "Jord til Mor" søndag d. 3. maj i hele Danmark - "undtagen norden for lov og ret", som med alle andre så straks kan give via www.ms.dk.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Interview d. 27. april 2009 med Frans Mikael Jansen om MS og arbejdet for at støtte verdens fattige i deres kamp for indflydelse på samfundsudviklingen og deres egen fremtid.

Unge tamil-aalborggensere er ved at lave demonstration fredag d. 1. maj kl 10 fra Nørresundby for at redde tamilske krigsflygtninge i Sri Lanka står der på dem.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Og kilden er Jeyanthan, som giver detaljerede oplysninger når de foreliggger.

Hør her talerne fra tamildanskeres demonstration for våbenhvile og redning af tamilske civile krigsflygtninge i København d. 14. April 2009, som samlede 4-5000 deltagere fra hele landet, men som blev bortvalgt af de public service-forpligtede TV-medier, som demonstrationsdeltagerne i øvrigt selv har betalt til over licens og skatter. Demo-arrangører var Tamilsk Ungdomsforening Thisaigal. og DSTF, Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger.
(FLR-Dialog d. 21. april 2009)
Optagelse af taler af bl.a Mogens Lykketoft, SD, - sultestrejkende Sukuneanthiran Markandu, - tamilsk sang om verdens blinde øje, - Mogens Jensen SD, - Anton Benjamin, - Line Barfod Enhedslisten, - Tamilsk sang om håbet, - Khristny Sathyamoorthy Og Shamila(interview), - Steen Gade SF, - Anpu Thangavadivelu, - "Asian Sensation", - Srivani Ravikumar, - Maheswaran Ponnampalam DSTF, - Interviews med Sukuneanthiran Markandu og Maheswaran Ponnambalam. Desuden lydklip med demo-deltagernes fælles ytringer. 090413 fjernet d 6.05.10

Natteravne uddeler hjerter. "Du er for nice - bare du ikke er stangstiv" står der på dem.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Interview d. 13. marts 2009 med Klaus Blunck fra Natteravnene i Sæby

Mangfoldighed i Arbejdslivet - del 1: - i globalt, europæiskk og natioanalt perspektiv, - Mangfoldighed bærer Århus fremtid, - Mangfoldighed i IBM, Fremtidens mangfoldighedsledelse.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Optagelse d. 10. marts 2009 fra Institut for Menneskerettigheders møde med dir Jonas Christoffersen IfM, borgmesterrNic. Wammen, Ted Childs tidl IBM, Susanne Nour IfM.

Situationen i Afghanistan og i Quetta i Pakistan fortalt af af tidligere afghansk flygtning fra Talebans mnassakrer på hazaraer.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2009)
Interview d. 21. februar 2009 med Omid Ali Hosseini.

Hvor melder man sig i Frederikshavn kommune som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp på søndag d. 1. marts?
(FLR-Dialog d. 24. februar 2009)
Interviews d. 21. februar 2009 med indsamlingslederne Pagh Rasmussen, Karen Christensen og Stig Lundbo mm.

Hør den internationale chef i Folkekirkens Nødhjælp oplyse om baggrunden for at det netop i år er en god ide at bidrage som glad indsamler eller glad giver til indsamlingen til verdens fattige d. 1. marts.
(FLR-Dialog d. 24. februar 2009)
Interviews d. 20. februar 2009 med Christian Friis Bach internationale chef i Folkekirkens Nødhjælp.

Brev til udenrigsminister Per STig Møller om at presse indiske og srilankanske regering for at stoppe bombning af civile tamilske krigsflygtninge mm.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Servicemeddelelse oplæst af Arne H.for Frederikshavn Multietniske Forening

Hør fredsbevægelsers brug af musik igennem deres lange historie - med nogle smagsprøver.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2009)
Optagelse fra efteråret 2008 med fredsaktivisten Holger Terp som bliver interviewet af John Marko, Humleborg Lokalradio i Nordsjælland.

Åalborg-Demonstration mod Israels angreb på Gaza.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2009)
Optagelse lørdag d. 17. januar 2009 af talerne af Basem Malek for palæstinenserne i Aalborg og Connie Trudslev fra AAlborg Fredsaktion.

Hør om det danske initiativ til at samle ind til annoncer for at presse den danske regering til at arbejde for en retfærdig fred mellem Israelerne og palæstinenserne.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 11. januar 2009 med Trine Pertou Mach, formand for Mellemfolkeligt Samarbejde mm.

Hør en palæstinensisk flygtning fortælle om oplevelse af krigen i Gaza og dens baggrund - i forlængelse af demonstration i Hjørring for våbenhvile i Gaza.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Optagelse af demonstration i Hjørring d. 8. januar 2009 med taler af Peter Hvelplund EL Hjørring, Poul Christensen, Horne og Bent Jørgensen begge SFere - samt interview med Haytham El-sayed, Lønstrup

Rådet for Etniske Minoriteter i Danmark udtaler bl.a. "at fred kun opnås igennem dialog og forhandling. Alle parter må indsse, at flere bomber er vejen til død og ødelæggelse -ikke andet".
(FLR-Dialog d. 6. januar 2009)
Oplæsning d. 5. januar 2009 af klip af den norske udenrigsminister Støre samt hele REMs pressemeddelelse d. 5.01.09

icon icon 2008

Forsvarskommissionens arbejde fortalt af det socialdemokratiske medlem på møde i Frederikshavn og efterfulgt at kritisk debat af forsvarets funktionsmåde og ledelse fremført fra egne rækker.
(FLR-Dialog d. 16. december 2008)
Optagelse af oplæg af John Dyrby og Bjarne Laustsen på Socialdemokraternes møde d. 8. december, der blev efterfulgt aflivlig debat.

Hør om filmen "Ikkevoldelig kommunikation i 5.a." som middel til at forebygge og afhjælpe mobning i skolen især.
(FLR-Dialog d. 2. december 2008)
Interview d. 29. november 2008 med familierådgiver og certificeret træner i ikkevoldelig kommunikation Kirsten Kristensen fra Kommunikation for Livet.

Afsløring af mindesten for militærnægtelse og fred i Grib Skov d. 11.11 2008 kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig.
(FLR-Dialog d. 18. november 2008)
Optagelse i Grib Skov d. 11.11.2008 kl 11 af Henning Sørensen, Klaus Rifbjerg, Jørgen Knudsen, Peter Larsen, Anne Marie Helger, Børge Persson m.fl.

Familiesammenhold og meningsfællesskab gør det til en rigtig positiv oplevelse at samle ind til flygtningebørn i verden.
(FLR-Dialog d. 11. november 2008)
Interview med familien Falks mor Gitte og Frederik på 6, Marcus på 12, Felix 8, Marie 16 efter indsamlingen til Dansk Flygtnignehjælp d. 9. november 2008.

Oversigt over de lokale indsamlingskoordinatorer i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Orientering fra FLR-DIALOG d. 4. november 2008 om hvor man kan tilmelde sig som indsamler d. 9. november til verdens flygtnignebørn

Behovet for hjælp til de 20 millioner sagesløse børn, d er er drevet på flugt. - samt om danskernes møde med flygtningebørnenes tegninger.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Bl. a. interview d. 3.november 2008 med nødhjælpsarbejder Anni Lyngskær fra Dansk Flygtningehjælp.

om Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt somaliske børnefamiliere, flygtet fra terrorkrigens somaliske slagskygge.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 31. oktober 2008 Anders Knudsen, Dansk Flygtningehjælps koordinator for Somalia.

Om afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse på tirsdag d. 11. november kl 11 i Gribskovlejren med talere af, Jørgen Knudsen, Klaus Rifbjerg og Anne Marie Helger.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 27. oktober med pacifisten Henning Sørensen, Grenå , som er idemanden.

Brev til udenrigsministeren om humanitær katastrofe i Sri Lanka for de tamilske krigsflygtninge, med krav om dansk indsats.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Oplæsning af brev dateret 14. oktober 2008 skrevet af Vadivel Jeyaratnaganthan og Arne Hansen på vegne af Fr.havn Multietniske Forening.

Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningebørn: Generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp fortæller om arbejdet ude i verden og giver et globalt perspektiv på flygtningeproblematikken.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 14. oktober 2008 med Andreas Kamm, DFH.

Den historiske baggrund for d. 25-årige borgerkrig i Sri Lanka, mellem det tamilske mindretalt og det singhalesiske flertal, som igen er blusset op og medført at 250.000 flygtninge nu står uden hjælp - bl.a pga at den danske regering har indefrosset penge som danske tamiler har indsamlet til deres hjælpeorganisation TRO's arbejde især i dette område.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Kommentar af Arne Hansen d. 13. oktober 2008 med baggrund som mangeårig flygtningeaktivist og besøg i Sri Lanka.

Meld dig gerne til Dansk Flygtningehjælp for at samle ind til verdens flygtningebørn søndag d. 9. november 2008.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Interview d. 9. oktober 2008 med Dansk Flygtningehjælps landskoordinator Jens Engedal

SPORTSTILBUD MV. FRA MULTIETNISKE FORENING.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Indtalt d. 6. oktober 2008.

Om Røde Kors indsamlng d. 5. oktober.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Pressemeddelelse fra Røde Kors d. 29.09.08 fra Mille Schütten

HOS EUROPÆISK FREDSAKTION I MALMØ: Om Aktion ved våbenfabrik - og om USA's stjernekrigsprojekt med bl.a. civile afghanere som ofre.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Det er Ulla Røder og ARne Hansen der fortæller om deres oplevelser og oplysninger fra deltagelse i European Peace Aktion i malmø d. 19-21. september.

ENGANG FLYGTNING - ALTID FLYGTNING: En bosniske flygtning fortæller om sin skæbne da hun som 11-årigt barn blev krigsflygtning.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Optagelse af foredrag af Amila Jasarevic d. 12. september 2008 på Brandbjerg Højskole.

Red Barnet mangler mange indsamlere til på søndag d. 7. september kl 10, hvor pengene går til skolegang mv. for børn, der er ofre fra borgerkrigen i den fattigste afrikanske stat, Sierra Leone.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interviews d. 1. september 2008 med lokal koordinator i Frederikshavn Karin Jensen samt landskoordinator Eva Jakobsen.

NATOs rolle i forbindelse med konflikten i Georgien.Lovede NATO ikke at ekspandere mod øst ved nurens fald?
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Interview d. 18. august 2008 med Erik Philipen, der er mangeårig fredsforkæmper.

Hvorfor må demokrater afvise brug af tortur i krigen imod terror?
(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interview d. 24. juli 2008 med Kamal Qureishy, MF og international meneneskeretsordfører for SF.

Hvorfor bør whistlebloweren Frank Grevil, som nu er ved at afsone sin straf for at afsløre Foghs løgne om at Irak havde masseødelægelsesvåben, i stedet hædres i Guiness Rekordbog.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2008)
Interview d. 23. juli 2008 med fredsaktivist og gøgler Karsten Mathiesen.

Den danske whistleblower om at ""afsone" den dom, han fik for at have afsløret Anders Fogh Rasmussens og Per Stig Møllers alvorlige forbrydelser mod folkeretten og ikke mindst FN-pagten.".
(FLR-Dialog d. 24 juni 2008)
Interview d. 21. juni 2008 med Frank Grevil, whistlebloveren i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Hvad skete der på det landsdækkende fredstræf i København d. 31. maj, hvor 11 fredsorganisationer og grupper var repræsenetret og planlagde koordinerede aktiviteter?
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Interview d. 9. juni 2008 med initiativtager Helge Ratzer fra Militærnægterforeningen.

Åbning af Historiens dag på Bangsbo Fort med emnet "Krigens Børn" og med uddeling af præmier til børns tegninger af deres oplevelser med krig.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af byrådsmedlem Jens Hedegaard, museumsinspektør Kirsten Boelsskifte begge Frederikshavn og kulturudvalgsformand Steen Jensen, Sæby.

Formanden for Frederikshavn slægts- og lokalhistorisk MuseumFrederikshavner fortæller om sine barndonsoplevelser under besættelsen.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Hardy Jespersen, Frederikshavn.

Frederikshavner fortæller om sine oplevelser fra krigen i Bosnien, hvor byen var belejret i 8 måneder og om som frivillig lærer at lade de traumatiserede børn tegne deres oplevelser som terapi i flygtningelejren i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Muhamed Fajkovic, Frederikshavn.

Invitation til debatmøder om udfordringerne for danskerne i et flerkulturelt samfund - og i en flerkulturel verden (med Afghanistan som eks.) på Europahøjskolen på Kalø d. 5-8 juni 2008.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Interview d. 30. maj 2008 med Erik Boel forstander på Europaskolen på Kalø.

Om historiens dag d. 1. juni som handler om at opleve hvad det vil sige at være "Krigens Børn" i Frederikshavn og andre steder.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22.05.08 med historiker Kirsten Boelskifte Bangsbo Museum om publikumstilbuddene og arbejdet med på samme tid at skabe en spændende event uden at give køb på den historiefaglige autensitet.

Hør om freds- og forsoningsprojektet i Kenya, som Mellemfolkeligt Samvirke samler ind til på søndag d. 18. maj - eller hør komikeren fortælle i ramme alvor om sit møde med Afrikanerne.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Interview d. 12. maj 2008 med den kendte stand-up komiker Jan Gintberg. i en god sags tjeneste.

En 77-årig frederikshavner fortæller om at vokse op under tysk besættelse i 1940-1945.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Interview d. 9. maj 2008 med Ammy Hugger, Frederikshavn.

Om tamil-danskeres mindehøjtidelighed for de faldne danske frihedskæmpere d. 4. maj, om tamilernes befrielseskamp i Sri Lanka, og om dansk indefrysning af den tamilske hjælpeorganisationen TROs midler på amerikansk foranledning.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 5. maj 2008 med tamil-danskeren Pancharajah Thambillai, Billund.

Hør om Burundi, som er inde i en bemærkelsesværdig positiv fredelig udvikling, men som nu oplever en krise, der kræver civil humanitær hjælp fra udlandet, men som det er svært at skaffe lydhørhed for.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 2. maj 2008 med fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg, direktør for Transnational Foundation for Freds- og Fremtidsforskning.

Hvordan bondebevægelsen COLUFIFA i Senegal bekæmper malaria og får støtte fra Vendsyssel Mod Malaria, som søger flere medlemmer til flere myggenet.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Optagelse fra d. 15. april 2008 af sygeplejerske Mariama Guldager og diætist Abdoulaye Balde foredrag med debat og kort interview med Mariama om sit afrikanske liv

Hvad laver man i foreningen Vendsyssel Mod Malaria - jf møde 15. april med samarbejdspartnere fra Afrika.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med Anders Østerby fra Vendsyssel Mod malaria.

Fra fredsdemonstration i Aalborg d. 15. marts 5 år efter Danmark gik i krig.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Optagelse d. 15. marts 2008 af taler af prosten Helle Myken og fagforeningsformanden Chr. Juhl samt sange og musik (klip) på fredsdemonstration arr. af Aalborg Fredsaktion

Om Danmarks overtrædelse af børnekonventionen ved behandlingen af flygtningesager og illustreret ved udvisningssagen imod militærnægteren Mirsad Zairi.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med sognepræst Helle Myken, Mariager Fjord - medstifter af Alle Børns Rettigheder.

Om fredsdemonstrationen i Aalborg lørdag d. 15. marts på gl. Torv i Aalborg.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med journalist Connie Trudslev fra Aalborg Fredsaktion.

Fredsforskeren og konfliktlægen Jan Øberg peger på de personer og strukturer der skaber og vedligeholder krige og ufred og giver opskriften på tiltag for fred og demokrati i Irak og andre steder.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 6. marts 2008 med Jan Øberg, direktør for TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund.

Hør om Gandhis selvbiografi som nu kan downloades fra fredsakademiets hjemmeside og om Gandhis brevveksling med danske kvinder.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 6. marts 2008 med Holger Terp som redigerer Det danske Fredsakademis hjemmeside www.fredsakademiet.dk

DF-folketingsmedelm fremlægger sine argumenter for at det er nødvendigt at forhindre at Asmaa Abdol Hamid kommer i Folketinget i sit tørklæde-dress.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med folketingsmedlem Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

AIDS-ekspert i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvordan penge fra sogneindsamlingerne søndag d. 2. marts vil blive brugt til at forebygge AIDS.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar med Martin Rosenkilde, AIDS-ekspert i FKN, - som også oplyser om hvordan man kan tilmelde sig som indsamler..

Lokal indsamlingskoordinator fortæller om arbejdet med at skaffe nok indsamlere til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag d. 2. mats 2008.
(FLR-Dialog d. 26.februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med Karen Christensen, indsamlingskoordinator i Aasted, Kvissel og Skærum sogne.

Afrikansk integrationsdag i Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2008)
Optagelse med Jeya, Erik, (alle oversat til fransk af Afonso), børnekor, unge synger og danser, John, Suzanne, Jackline, børnekor, Afonso, Paul, Elin, voksne synger og danser og spiller tromme, Mohammad, Muhamed, Cai, Liza, John, Arne.

Om den danske humanitære organisation STS International Solidaritys aktuelle fredsarbejde, nødhjælps og udviklingsarbejde i Somalia og kort om tidligere i Bosnien.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2008)
Interview d. 2. februar 2008 med Vagn Rasmussen koordinator i STS International Solidarity.

Vor mand i Nairobi fortæller om den spændte situation efter valgsvindel, - om MS-bistand til kenyanerenes fredsarbejde og et spontant tilbud om at give overlevelseshjælp.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2008)
Interview d. 19. januar 2008 med Morten Heise, bistandsarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke i Nairobi i Kenya.

Opvækst i Frederikshavn under den kolde krig og som sømand vidne til det CIA-inspirerede milliondrab på Indonesiens kommunister.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2008)
Optagelse d. 17. januar 2008 af Peer Holm Jørgensens foredrag om sin bog "Den glemte Massakre" og debat her ud fra på Frh. Multietnisk Forenings møde i Th Bergsgade 6.

En konfliktlæge og Balkankender i en menneskealder analyserer vestmagternes misrøgt af Kosovo-problematikken, der har befordret den aktuelle hårdknude.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2008)
Interview d. 15. januar 2008 med 3. januar 2008 med fredsforsker Jan Øberg, Direktør for TFF, den transnationale Stiftelse for freds- og fremtidsforskning, Lund.

Om hazaraerne - en dårligt stillet etnisk gruppe i Afghanistan - og med forslag om at afghanerne løser ufreden gennem lokalt selvstyre i en forbundsstat.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2008)
Interview d. 4. januar 2008 med Hossein Ali Hassan, København.

En fortælling om det CIA-foranstaltede hemmelige folkemord på en million indonesiske kommunister i 1965.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2008)
Interview d. 3. januar 2008 med den hjemvendte frederikshavner og kosmopolit Peer Holm Jørgensen, som oplevede kommunist jagten på tæt hold og også fortæller barndomsminder.

icon icon 2007

Sidste udkald om indsamlere til at hjælpe til med at samle penge ind til flygtningene i Darfur - verdens største flygtningekatastrofe.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Interview d. 1. med indsamlingskoordinator i Skagen Hanne Heilmann, samt status over situationen i Gl Frederikshavn, hvor der stadig mangler 50 indsamlere til på søndag d. 11. november.

Flygtninge fra Burma/Maynmar demonstrerer i Frederikshavn imod Militærdiktaturets drab på fredelige demonstranter og for demokrati.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2007)
Optagelse d. 20. oktober 2007 fra demonstrationen igennem Frederikshavn og interview med Bente Højris og N. Salai.

En flygtning fra Burma fotæller om håbet om en fredelig overgang til demokrati med støtte fra verdensopinionen.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2007)
Interview d. 29. september 2007 med Michael Vanbawi fra Chin-folket i Chinstaten i Burma, som nu bor i Sæby.

Den tidl. operative leder af Politiets Efterretningstjeneste på Knivholt for at tale om forebyggelse af terror.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse d. 27. september 2007 fra Hjemmemværnsdistrik Vendsysssels VIP-arrangement med major Hans Rødsgaard-Mathiesen, Jan Michaelsen, Tine Siel og Hans Erik Thrane samt Hans Jørgen Bonnichsen.

Om Danmarks Sociale Forum weekenden 28-30. september i København.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Interview d. 20. september 2007 med Lektor John Holten Andersen medarrangør af Danamrks Sociale Forum.

Resultatet af Red Barnets landsindsamling søndag d. 9. september 2007 til skolegang for krigsramte børn i Angola.
(FLR-Dialog d. 11. september 2007)
Interviews d. 9. septembr med Karin Jensen indsamlingskoordinator i Frederikshavn.

Red Barnets landsindsamling søndag d. 9. september 2007 til skolegang for krigsramte børn i Angola.
(FLR-Dialog d. 4. september 2007)
Interviews d. 29. august 2007 med generalsekretær Mimi Jacobsen, Red Barnet og indsamlingskoordinatorerne Drude Jacobsen, Sæby og Birgit Grøngaard, Fr.havn.

Militariseringen af USAs og Danmarks udenrigspolitik til debat i Aalborg Fredsaktion.
(FLR-Dialog d. 7. august 2007)
Optagelse d. 21. maj 2007 af oplægsholderne fredsaktivist Ulla Røder og A. P Møller-ekspert Frank Aaen, økonom og folketingsmedlem for Enhedslisten - samt debatten.

Til diskussionsaften med 3F-formand som brænder for internationalt fagligt samarbejde for at hjælpe globaliseringens ofre, de fagligt aktive i lande uden faglige rettigheder.
(FLR-Dialog d. 11. september 2007)
Optagelse d. 25. april 2007 i Frederikshavn af Christian Juhls lysbilledforedrag om den kapitalistiske globalisering på godt og ondt samt efterfølgende debat.

Globaliseringens offre:- dansk fagforening hjalp kolleger i Malaysia, til ordentlige arbejdsvilkår - som vises i filmen "Globaliseringens ofre".
(FLR-Dialog d. 24. april 2007)
Interview d. 23. april med 3F-formand Christian Juhl i Silkeborg - en af initiativtagerne

Den danske modtager af den alternative Nobel-fredspris fortæller om personlig oplevelse af balladen omkring Ungdomshuset som hun ser som en militarisering og skabelse af et nul-tolerancesamfund,som konsekvens af USAs politik for verdensdominans med brug af antiterrorlove og missilskjolds/stjernekrigsprojeker i kampen om verdens ressourcer og værdier.
(FLR-Dialog d. 29. maj 2007)
Interview d. 21. april 2007 med Ulla Røder, som forsøgte at inspirere de unge i Ungdomshuset til at gøre deres modstandsaktioner til ikkevoldelig politisk ulydighed.

Nej Til Krig: Landskonference for den folkelige krigsmodstand og dens nye udfordringer og alliancemuligheder: Penge fra krig til velfærd?
(FLR-Dialog d. 17. juli 2007)
Optagelse d. 21. april 2007 d. 7. juni 2007 af Johan Kirkmand, LO-sekretær Klaus Krogsbæk og Jørn Andersen, Nej til Krig samt over 20 diskussionsdeltagere.

Grænseløs god løn -gør globaliseringen social.
(FLR-Dialog d. 17. april 2007)
Interview d. 12. april på Fisketorvet i Fr.havn med folketingsmedlem Per Clausen, Enhedslisten om bl.a Fair Trade samt Nestle's behandling af fagligt aktive.

Til fredsmøde i Aalborg på den globale demonstrationsdag imod irakkrigen hvor der også blev argumenteret imod Bush stjernekrigsprojekt for verdensdominans.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2007)
Optagelse fra d. 17. marts 2007 med taler af Karsten Kollerup 3F, Kaj Lemberg, grundlovskomiteen og Rimdal Høegh med Esther Christiansen som mødeleder og musik ved Otto.

Om talere til fredsdemonstration i Aalborg lørdag d. 17. marts kl 12 på Gl. Torv.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Oplæsning af oplysninger d. 12. marts 2007 af ah.

icon icon 2006

Er Bushs "missilforsvar" i virkeligheden første skridt til militarisering af det ydre rum til "stjernekrig" for USA's globale interesser?
(FLR-Dialog d. 2. januar 2007)
Interview d. 11. december 2006 med fredsforsker og TFF-direktør Jan Øberg

Fredsprojekt i Burundi ledet af Den Transnationale Fond for Freds og Fremtidsforskning i Lund.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Interview d. 11. december 2006 med fredsforsker og TFF-direktør Jan Øberg

Mellemfolkeligt Samvirkes lokale MS-gruppe indsamlede d. 10. dec. 6.219 kr i Frederikshavn by.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Indtalt d. 12. dec. 2006 af Arne Hansen.

"Giv verdens fattigste en julegave" beder 2 friske frivillige piger fra Mellemfolkeligt Samvirke os om at samle ind til den 10. december.
(FLR-Dialog d. 28. november 2006)
Interview d. 20. nov. 2006 med de MS-frivillige Sarah Ziethen og Line Svenningsen som var i Frederikshavn for at skaffe indsamlere og her fortæller hvordan man melder sig.

Gymnasieelever der søger jobs som dagsværker d. 8. nov. venter længselsfuldt på det første jobtilbud.
Det bliver lagt i jobbanken på www.od-online.dk
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2006)
Interview d. 30. oktober 2006 med Cathrine Maria fra Operationdagsværksskretariatet i København.

Med Mellemfolkeligt Samvirke i den afrikanske landsby i Aalborg Zoo.
(FLR-Dialog d. 14. november 2006)
Interview 22.10.06 med Søren Hougaard formand for MS, optagelse af afslutning på sommerens MS-arrangementer med Susanne Zoo, morten Heise, MS samt interview med Ingeborg Holm MS

ER KRIGEN MOD IRAK GRUNDLOVSSTRIDIG?
(FLR-Dialog d. 5. september 2006)
Interview d. 29. august 2006 med Bjørn Elmquist som er advokat for Grundlovskomiteen af 2003 som har rejst sagen.

Om Mellemfolkeligt Samvirkes informations- og indsamlignsbod på Store Brønderslev marked 2-4. september.
(FLR-Dialog d. 29 august 2006)
Interview d. 24. august 2006 med initiativtager til MS-gruppen i nordvendsyssel Marianne Bindslev, Skagen

Om afrikansk landbrugs situation og afrikanernes fremtidsmuligheder i globalt perspektiv.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Interview d. 25. juni 2006 med Svend Appel og Tage Budolsen som har arbejdet for Mellemfolkeligt Samarbejde i hhv Uganda og Tanzania og Zimbabwe.

Tag til Afrika i Aalborg Zoo. Om samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke.
(FLR-Dialog d. 27. juni 2006)
Optagelser og interviews d. 25. juni 2006 med Susanne fra Zoo, Morten fra MS og Kenneth fra fredsorganisation i Uganda.

Venstre-folketingsmedlems oplæg til møde om ytringsfrihed og Mohammad-tegningerne d. 15. maj i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Interview med Tina Nedergaard d. 8. maj 2006 før møde id. 15. maj i Maskinhallen , Skolegade 8 i Frederikshavn.

Fra fredsdemonstrationen i Aalborg d. 18. marts - 3 år efter angrebet på Iark.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optaglese d. 18. marts af taler af de lokale folketingsmedlemmer Thomas Krog SF og Per Clausen EL

MENNESKERETTIGHEDSSITAUTIONEN EFTER 11. SEPTEMBER. 2001.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2006)
Interviews d. 17. marts 2006 med centerleder Martin Hoxer Amnesty International.

OM FREDSDEMONSTRATION I AALBORG D. 18. MARTS med taler af Thomas Krog og Per Clausen.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2006)
Interview d. 10. marts 2006 med Connie Trudslev fra Aalborg Fredsaktion, der oplyser at demonstrationne er kl 12 på Gammeltorv..

Konflikter i Flammer: Center for konfliktløsning tilbyder gratis at lede møder mellem folk der er uenige. Men som ønsker at diskutere det der sker og forstå hinanden bedre.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2006)
Interview d. 21. februar 2006 med konfliktmediator Else Hammerich, Center for Konfliktløsning, Nørrebrogade 32 3. sal, 2200 København N

VOLDSOPTRAPNING PÅ SRI LANKA.
(FLR-Dialog d. 22 januar 2006)
Interview d. 16. jan 2006 med Pancharajah Thambipillai, Billund som for nylig har været i Jaffna og oplevet den stadig mere spændte situation.

icon icon 2005

Appel om akut hjælp til at hindre, at afghansk ret dømmer Ali Muhaqiq Nasab til døden d. 21.12.05 - samt hvorvidt appellen bar frugt.
(FLR-Dialog d. 1. januar 2006)
Interview d. 20. december 2005 kl 13,50 med Omid Ali Hosseini frederikshavner af afghansk herkomst på vegne af eksilafghanere i hele verden, -samt interview igen d. 30. dec.om retssagens forløb samt parlamentsvalget.

Diskrimination af muslimers ytringsfrihed? - Det bedste Fogh-citat? - Civile lægehelikoptere som i Sønderjylland?
(FLR-Dialog d. 11. december 2005)
Interview fra d. 3. december 2005 med journalist -Tom Paamand, Ingeniør Geert Grønnegaard og læge Hermod Folke Hansen fra Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse.

Om aktuelle trafikproblemer på deres 20 års baggrund samt Gaza-rømning og Irak.
(FLR-Dialog d. 18. september 2005)
Interview d. 30. august 2005 med Rune Lund, enhedslistens trafikpolitiske ordfører.

Operation Dagsværk på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus er i gang.
(FLR-Dialog d. 11. september 2005)
Interview d. 5. september med Sidse og Gitte Granat fra gymnasiets Operation Dagsværksgruppe.

"Landssoldat - hjem for fred". Fredsvagterne drog til Rådhuspladsen og satte rose i Landsoldatens gevær.
(FLR-Dialog d. 4. august 2005)
Interview d. 2. august 2005 med fredsvagten Christina Bech.

Iran som brik i supermagtsspillet fra kuppet mod Mosadeq og til idag, hvor USA opfordrer iranerne til at gøre oprør mod præstestyret.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2005)
Interview d. 28. juli med Reza Sarafraz, flygtet fra Iran i 1985.

Muslimer vil forebygge terrorangreb i Danmark gennem samarbejde med PET.
(FLR-Dialog d. 17. juli 2005)
Interview d. 18. juli 2005 med initiativtageren Souhail Ibrahim, IDFAD i Århus.

"Kringsatt af Fjender" sunget på Christiansborg Slotsplads i anledning af præsident Georges W Bushs besøg hos sin koalitionspartner.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2007)
Optagelse fra d. 6. juli 2005 med Anisette og Thomas Koppel , Savages Rose - sendt for første gang.

Taler til demonstration Stop Bush - en anden verden er nødvendig, som samlede ca 25.000 deltagere.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2005)
Optagelse i København d. 6. juli 2005 hhv ved USAs ambassade og Christiansborg - og på hjemvejen.

Venstre-folketingsmedlem diskuterer Bush's udenrigspolitik i lyset af hans Danmarksbesøg.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2005)
Interview d. 30. juni 2005 med Tina Nedergaard, medlem af Folketinget valgt i Sæbykredsen.

Sosialdemokratisk forsvarsudvalgsmedlems syn på Bush's politik.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2005)
Interview d. 30. juni 2005 med Frederikshavnkredsens socialdemokratiske folketingsmand Bjarne Laustsen

Om STOPBUSH-AALBORGs aktiviteter for nordjyder, som er kritiske overfor Danmarks hyldning af US-præsident Bush d. 5-6. juli.
(FLR-Dialog d. 29. juni 2005)
Interview d. 28. juni 2005 med fredsaktivit Mikkel Nonboe fra STOPBUSH-AALBORG.om bl.a. bustur til København d. 6. juli.

Mobning: Om Bangsbostrands projekt Mob-Stop!
(FLR-Dialog d. 9. juni 2005)
Dobbeltinterview med pædagogisk leder Vivian Skjold Henriksen og elevrådsformand Ronnie Rejnhold, Bangsbostrand skole.

Forværret situation i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2005)
Interview d. 2. juni 2005 med Omid Ali Hosseini, Frederikshavn, som har tætte kontakter til afghanske journalister.

Hvorfor danskere bør hjælpe de skræmte irakiske asylsøgere i Avnstrup som regeringen truer med tvangsudvisning medens krigssituationen i Irak forværres.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 17. maj med pastor Leif Bork Hansen, som har besøgt eksklusionslejren i Avnstrup og forsøgt at træffe flygtningeminister Rikke Hvilshøj.

Kritik af de danske myndigheders lemfældige kontrol med farlige håndvåben.
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Interview d. 8. maj 2005 med den garvede fredsaktivist Geert Grønnegaard fra Aldrig Mere Krig, som har skrevet til medlem af Folketingets Retsudvalg om sagen.

Irakkrigen: Irakernes lidelser og fremtid?. Retssag mod Fogh for grundlovsbrud?
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Optagelse fra Fredsrådets møde 30. april 2005 med taler af fredsforsker Jan Øberg og advokat Chr. Harlang.

Amnesty-underskriftsindsamling for at få skrevet forbud mod tortur ind i dansk lov.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Interview torsdag d. 14. april 2005 med Eva Hesse, Amnesty International.

Menneskerettighederne udfordres i det nye årti.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Optagelse med Morten Kjærum, direktør for Institut for Menenskerettigheder på møde i Randers d. 11. april 2005.

Hvorfor fredsdemonstration i Aalborg lørdag d. 19. marts kl 12 på Gl. Torv.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2005)
Interview d. 16. marts 2005 med Maren Lytje, Aalborg Fredsaktion.

EU-forfatningstraktaten til analyse og debat i ATTAC-Aalborg.
(FLR-Dialog d. 23. februar 2005)
Oplæg af Henrik Plascke og Erik Christensen fra AAlborg Universitet og debat med bla. tillidsmand Leif Møller, Geo horn m.fl. d. 21. februar 2005.

Demokratisk opretning af valgkampen: De mest diskriminerede partier Minoritetspartiet og Centerumdemokraterne får ordet.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2005)
Interviews med Peter Kofod og Carsten Stage fra Minoritetspartiet, Tor Møger P fra gymnasievalgkampagnen forklarer, og Peter DUetoft CD.

Tabuemner i valgkampen: Thulebasens luskede rolle i Bushs stjernekrigsprojekt til militær verdenskontrol?
(FLR-Dialog d. 4. februar 2005)
Interview d. 3.februar 2005 med fredsaktivisten Ulla Røder, som grundlagde stjernefredslejren ved Thules engelske pendant Fylingdales.

VAlgdokumentation: En ulandsarbejders oplevelser af at arbejde i Uganda for Mellemfolkeligt Samvirke.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2005)
Interview med ulandsarbejder Tine Schmidt, Frederikshavn d. 1.02.05

Dansk-Irakeres forventninger til det irakiske valg d. 30. januar 2005.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med ægteparret Sabah Bawake og Sabah Rashid om det irakiske valg d. 27. januar 2005

Hvad rager Fogh-regeringens krig i Irak os vælgere?
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview lørdag d. 29. januar 2005 med folketingskandidaterne Peter Hvelplund EL og Bent Jørgensen SF efter deres fredsdemonstration i Hjørring

Torturerer USA på Guantanamobasen?
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview d. 21. januar 2005 med Tue Magnussen, kommunikationskoordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre.

Demonstration mod Irakkrigen lørdag d. 29. januar 2005.
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview d. 21. januar 2005 med SF-folketingskandidat i Hjørringkredsen, Bent Jørgensen..

Fredsaktivisten Ulla Røder appellerer til danskerne.
(FLR-Dialog d. 16. januar 2005)
Optagelse d. 7. januar 2005 fra møde i Oktober Bogcafé og Galleri i København med Ulla Røder som oplægsholder om fredsarbejdet.

Om Musikoasens støttefest for tsunamiofre d. 28. januar.
(FLR-Dialog d. 16. januar 2005)
Interview med de 3 aktive musikere Tue Melchiorsen, Thomas Sørensen og Jesper Theiz og Bjerne From d. 12. januar 2005

De frederikshavnske tamilers indsamling til TROs hjælpearbejde for tsunami-ramte i det nordlige og østlige Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Interview med indsamlingskomiteen i Frederikshavn y d. 8. januar 2005.

TROs, Den Tamilske Rehabiliteringsorganisations arbejde i det nordlige og østlige Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Interview med Maheswaran talsmand for TRO-Danmark d. 5. januar 2005.

Indsamling til katastroferamte på Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 02. januar 2005)
Annoncering af indsamling af Arne Hansen d. 31. december 2004.

Fredsforsker om japansk oprustning og øget spænding i fjernøsten.
(FLR-Dialog d. 02. januar 2005)
Nytårsinterview med Jan Øberg, TFF,Lund optaget d. 30.12.04.

icon icon 2004

Amnesty-underskriftindsamling for at få ordet tortur ind i dansk lovgivning.
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview med Stig Nielsen, AI-pressesekretær og Kirsten Reerslev, fmd Amnesty, Hjørring d. 3. dec. 2004

Danske soldater hjem?, Thuleradar trædesten for Bush rumkrigsprojekt?
(FLR-Dialog d. 12. december 2004)
Interview med fredsaktivist og modtager af den lille nobelfredspris Ulla Røder d. 03. december 2004

Om baggrunden for den folkelige mobilisering i Ukraine.
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview d. 2.12.04 med Brian Vinther, der har boet og arbejdet i østeuropæiske lande.

Hvorfor SF-nej til EU-forfatningstraktaten?
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview med fhv. MEP og MF Pernille Frahm d. 30. november 2004.

Operation Dagsværk 2004 og 2005.
(FLR-Dialog d. 28. november 2004)
Interview d 25. november 2004 med Allan Ahmed fra dagsværkssekretariatet i Kbh.

Aktuel analyse af udviklingen i Ukraine.
(FLR-Dialog d. 21. november 2004)
Interview d. 26. november med den norske journalist Sigurd Lydersen i Jalta, Ukraine.

Om torturkommissions kritik af Danmark for overdreven tvang i psykiatrien.
(FLR-Dialog d. 28. november 2004)
Foredrag d. 24. november 2004 af fhv. MF Peter Duetoft i Sind-Østvendsyssel.

Villy Søvndal om sit ja til EU-forfatningstraktatetn.
(FLR-Dialog d. 21. november 2004)
Interview med Villy Søvndal , SF's forsvarspolitiske ordfører.

Om Læger mod Kærnevåbens arbejde.
(FLR-Dialog d. 21. november 2004)
Oplæg af formanden Poul Revsbech d. 2. oktober 2004 og efterfølgende debat.

Operation Dagsværk-resultater i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 14. november 2004)
Interview med Sidsel Granat, Amailie Zahr og Anne Simonsen fra Dagsværksgruppen på Fr.havn gymnasium.

Medieaktivister giver kursus om metoderne for at få sandheden frem f.eks vedr. Irakkrigen.
(FLR-Dialog d. 14. november 2004)
Interview med John Goodwin, Tom Clark og Coilín ÓhAiseadha på Socialt Forum d. 2. november 2004.

Om EU-forfatningstraktaten.
(FLR-Dialog d. 7. november 2004)
Optagelse fra SF-Frederikshavn d. 28. oktober , hvor HB-medlem Mogens Ove Madsen redegør for EU-forfatningstraktaen.

Om gymnasieelevernes Operation Dagsværk.
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2004)
Interview med Mette Sofie Jensen, Amailie Zahr og Anne Simonsen fra Dagsværksgruppen på Fr.havn gymnasium.

Om gymnasieelevernes Operation Dagsværk 2004.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2004)
Interview med Signe Nissen Operation Dagsværksekretariatet d. 3. oktober 2004.

Mediernes behandling af Danmarks Sociale Forum 1-3. oktober 2004.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2004)
Interview med John Holten Andersen d. 3. oktober 2004

Zapatisternes erfaringer med nyliberalismen - fra DGS-workshop på Socialt Forum.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2004)
Oplæg af Miguel Pickard, Mexico, Gudrun Pedersen OD-Chiapasgr. og Anders Frisk, DGS' GATS-kampagne og debat d. 3.10.04

Jakob Nerep gør status efter Danmarks Sociale Forum.
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2004)
Interview med Jakob Nerup, en af ildsjælene i Danmarks Sociale Forum d. 3.10.04

Dansk hærchef fra Irak møder irakere i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2004)
Samtale mellem oberstløjtnant Henrik Flack og Ali ElJebory m. fl. irakered. 10. oktober 2004

At være med i korruptionsbekæmpelse i Uganda.
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2004)
Interviews med udviklingsarbejderneTine og Martin Schmidt, Frederikshavn d. 15. september 2004

Om den islamiske pacifist Khan Abdul Ghaffar Khan og seminar om atomvåben og ikkevold.
(FLR-Dialog d. 26. september 2004)
Interview med redaktør af Fredsakademiet Holger Terp

Til Socialdemokraternes kongres.
(FLR-Dialog d. 19. september 2004)
Interview med Mogens Lykketoft, klip fra salen, Jens Christiansen og Jeppe Kofod

Irakiske flygtninge i Frederikshavn ramt af madkasseordningen.
(FLR-Dialog d. 5. september 2004)
Interview med børnefamilien B. d. 2. september 2004.

Økonomisk vækst - global udvikling?
(FLR-Dialog d. 29. august 2004)
Oplæg af fredsforsker Johan Galtung og udviklingsøkonom Martin Paldam samt debat.d. 2. maj 2003.

USA og verdens fred.
(FLR-Dialog d. 15. august 2004)
Foredrag af fredsforsker Bjørn Møller med efterfølgende debat blandt deltagerne i Danmarks Fredsråds årsmøde d. 28. september 2003.

Fredspædagogik i Fred'shavn.
(FLR-Dialog d. 08. august 2004)
Foredrag af lektor i filosofi ved Roskilde Universitetscenter, Marina Jacobsen d. 7. maj 2004 på Kvinder for Freds landsmøde.

Irakisk flygtning kan ikke rejse tilbage.
(FLR-Dialog d. 01. august 2004)
Interview d. 31.juli 2004 med Ali Al Jebory, som er glad for det danske demokrati, der dog skæmmes af diskriminationen.

En fredsvagt ved Christiansborg fortæller om Fredsvagten.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2004)
Interview d. 25. april 2004 med fredsveteranen Peter Henning, Fredsvagten og Aldrig Mere Krig

Om udviklingen i Amnesty Internationals menneskerettighedsarbejde.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2004)
Interview d. 7. juli 2004 med Amnesty-sekretær Martin Hoxer.

Kvinder For Freds årsmøde i Frederikshavn udtrykker støtte til den fængslede Ulla Røder efter nedrustningen af kampfly på vej til at påbegynde ulovlig angrebskrig imod Irak.
(FLR-Dialog sommeren 2004 - Her efter genopretning efter servernedbrud nov. 2004.)
Udtalelser d. 9. maj 2004 af Helga Berg og Birgit Arrenakke fra Kvinder for Freds.

Dansk våbeneksport til Saddam Husseins Irak?
(FLR-Dialog d. 4. juli 2004)
Interview fra d. 24. april 2004 med Tom Paamand fra Aldrig Mere Krigs våbenregister.

Internationalt fredsarbejde bl.a. i Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2004)
Interview fra d. 24. april 2004 med socialogistuderende i Tromsø, Majken Sørensen, også medlem af AMK.

icon icon 2003

Krudt uden kugler: En pacifistisk ildsjæl fortæller både med alvor og et glimt i øjet om sit lange aktive liv som pacifist og modstander af al militarisme.
(FLR-Dialog januar 2003)
Optagelse d. 15. januar 2003 af foredrag af forfatter Henning Sørensen i Aalborg. (Lidt nyere og Kortere version i Frederikshavn Multietniske Forening)

Borgerkrigen i Sri Lanka: Om krigen, dens baggrund og udsigterne for at den nuværende våbenhvile kan kan udvikles til en varig fred mellem det singalesiske flertal og den tamilske minoritet. i Juridisk Diskussionsklub.
(FLR-Dialog d. 14. september 2003)
Interview d. 19. august 2003 med SP Jeyaratnarajah, Trincomali, Sri Lanka, oversat til dansk af barnebarnet Brintha Jeyaratnaganthan, Frederikshavn.

Borgerkrigen i Sri LAnka: UNHCR-repræsentant i Trincomali fortæller om situationen, og udsigten til fred bl.a om lokalefredsinitiativer på tværs af tamiler og singhalesere.
(FLR-Dialog d. 14. september 2003)
Interview d. 18. august 2003 med Britta Helleland, UNHCR's repræsentant i Trincomali.

Situationsrapport om kampen imod stjernekrigsprojektet efter fængslingen af stjernefredslejrens faste beboers indbrud på Fylingsdale-radarbasen.- Samt om kampen for at skabe tilstrækkelig modstand til at stoppe planer om krig mod Irak.
(FLR-Dialog marts 2003 - her i genoprettet form 14.01.13 efter servernedbrud efterår 2004)
Interview d. 28. februar 2003 med den verdenskendte men under interviewet fængslet i skotland.

Reportage fra milliondemonstration i London d. 15. februar 2003 mod at starte angrebskrig mod Irak.
(FLR-Dialog februar 2003 - her i genoprettet form 14.01.13 efter servernedbrud efterår 2004)
Interview d. 15. februar 2003 med den verdenskendte fredsaktivist Ulla Røder, som rapporterer live gående midt i kæmpedemoen.

En pacifistisk ildsjæl fortæller både med alvor og et glimt i øjet om sit lange aktive liv som pacifist og modstander af al militarisme.
(FLR-Dialog januar 2003)
Optagelse d. 15. januar 2003 af foredrag af forfatter Henning Sørensen i Aalborg.

icon icon 2002

KRIG mod IRAK - er der andre løsninger?
(FLR-Dialog d. 10. november 2002)
Foredrag af fredsforsker Jan Øberg, TFF i Aalborg

Om baggrunden for at deet blev nødvendigt at oprette en Stjernefredslejr ved Fylingsdale-radarbasen i England.
(FLR-Dialog august 2002- efter genopretning)
Interview d. 24. juli 2002 med den verdenskendte fredsaktivist Ulla Røder i sin nystartede stjernefredslejr under NGO-Forum d. 27. oktober 2002.


DIALOG på FREDERIKSHAVN LOKALRADIO

FLR-Dialog er en del af Frederikshavn Lokalradio, FLR, som igen er med i sendersamvirket Vendsysselfm.dk - sammen med Frederikshavn Cultur & Musik Radio, FCMR. Læs også gerne denne grundigere introduktionstekst om Dialog som både radio og netradio - lige til at printe til videregivelse.

Radioudsendelsen DIALOG kan høres tirsdage og onsdage kl. 18:00-21 ca.. I Frederikshavn på 106,6 MHz, Sæby: 97,4 MHz, Skagen fællesantenne 88,2 MHz. Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz. Og i øvrige dele af Vendsyssel på 103,5 MHz. Allerede fra mandag morgen kan alle indslag høres her på ArneHansen.net/dialog.

En aktuel programoversigt for Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdag og onsdag aften kan allerede fra mandag morgen ses her . Interesserede kan abonnere på en program-email med programoversigten hver mandag morgen. Har du ideer og spørgsmål, eller gerne vil låne en optager til selv at optage f.eks. møder eller elevprojekter, så henvend dig via post@arnehansen.net eller tlf. 30420818.

Alle er velkomne til at afspille Dialogs mp3-lydfil direkte på smartphone eller som podcast. Man kan også streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM gennem Vendsysselfm.dk.

Er du på Facebook: Du kan hjælpe med at udbrede kendskabet til Dialogs Facebook-side: Facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio - hvor der ligger links til nye udsendelser - ved at like Facebooksiden og dele relevante indslag. Tak!

NB: Lydfiler fra 2001-2004 er i øjeblikket ikke tilgængelige pga. harddiskcrash i 2004, men vil blive lagt på når tid findes.