ARKIV:  7. may 2012

Optagelse fra d. 7. maj 2012 med Aase Bak Nielsen, som giver et overblik over Kvinder for Fred som en ægte græsrodsbevægelse.


Dialog bringer her det første af en hel række indslag om "Kvinder for Fred" som blev dannet i 1980 under indtryk af truslen fra den igangværende A-våbenkaprustning. ( Sendes i FLR-Dialog d. 20. november 2012)

HØR: optagelse fra d. 7. maj 2012 med Aase Bak Nielsen, som giver et overblik over Kvinder for Fred som en ægte græsrodsbevægelse. (16:02)
gif Fredsaktivist og læserbrevsforfatter Aase Bak Nielsen fortæller
gif De gæve interviewede Kvinder for Fred: Grete Møller, Birgit Horn, Anita Petersen, Aase Bak Nielsen, Vibeke Aagaard og Birgit Arrenakke.

Det omtalte blad , "Køkkenrullen" som Kvinder for Fred udgav, kan man faktisk læse her på www.arnehansen.net/Kvinderforfred

Her er så indsat links til de senere 6 øvrige indslag hvor veteranerne i Kvinder for fred fortæller begejstret men ikke altid lige enige om alt:

Kvinder for Fred 2: Om den eksplosive opstart af Aalborg-gruppen i Kvinder for Fred, om sjove oplevelser fra møder ligefra skolebørn til ministre, om fredsskattebevægelsen og Riane Eisler med partnerskabssamfundet contra herskerkulturen

Kvinder for Fred 3: at producere PR-materialer og pengeindsamling for freden (plakater, nåle, postkort og silkebånd især) til salg , indsamle penge (fond raising) og uddele økonomisk støtte til Kvinder for Fred-gruppers aktiviter.

Kvinder for Fred 4: den store nordiske kvindefredsmarch til Sovjetunionen i 1982 iværksat af de nordiske Kvinder for Fred-grupper. De deltagende kvinder fortæller her om deres mangfoldige og til tider forskellige oplevelser fra den epokegørende fredsmarch som de også diskuterer betydningen af bl.a på baggrund af vurderinger af myndigheder og mediers ageren

Kvinder for FRed 5: kvindefredslejren fra 1984 ved NATO-kommandobunkeren i RAunstrup ved Viborg med bl.a militærets reaktion på "Jerikos mure"-aktionen, samt delte opfattelser af Raunstruplejrens politiske betydning set i lyset af deres engelske forbillede kvindelejren ved Grenham Common. Til slut synger fredskvinderne Raunstrupsangen

Kvinder for Fred 6: Vesterbrogruppens opstart, 0m Bodil Graae,Ulla Røder m.fl. Ingrid Sjøstrand, Eva Bendix, samt ikke mindst om Kvinder for Freds Ulla Røders på mange måder fantastiske indsats imod krigene i 00erne

Kvinder for Fred 7: Nedslag i perioden fra Verdensfredskongres i 1986 og frem Verdensfredskongressen i København i 1986, og i 1999 miljø- og fredsfestival i Kirkenæs og Murmansk og i 1990 Bornholm med Sunshine, om tidsskriftet "Køkkenrullen", og om enkeltes fortsatte engagemant i Palestine Human right March og med læserbreve


Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS