ARKIV:  17. march 2015

Interview d. 17. marts 2015 med fredsforsker Jan Øberg, TFF i Lund.


Hør om den alvorlige krise omkring Ukraine, hvor der er tegn på at FN-fredsobservatører kan få lov at komme ind. Den erfarne fredsforsker Jan Øberg fra TFF, Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning. Fremlægger her sin analyse af hvad der skal til for at opnå holdbare fredsløsninger og sine forslag hertil. (sendt i FLR-DIALOG d. 24. marts 2015)

Hvad skal der til for at skabe fred igen i og omkring Ukraine? Knapt 50 min samtale med Arne Hansen - med udblik til FN, tanken om fredsbevarende styrker, forsoning, den kolde krig, menneskers muligheder for at skabe forandring og om hvordan vi kan bruge forskellige medier på forskellig måde så vi tegner vore egne billeder af verden istedet for at blive forført af politisk korrekte vinkler. Optaget den 17. marts 2015.

HØR: Interview d. 17. marts 2015 med fredsforsker Jan Øberg, TFF i Lund. (48:13)De nyhedskilder Jan Øberg refererede til i interviewet ligger på Jan Øbergs blog Life • Peace • Art photography Jan Oberg's personal home & blog

Jan henviste også til hjemmesiden for Transnational Foundation for Peace and Future Research Transnational Foundation for Peace and Future Research

- og sin Facebookside "Jan Oberg" Jan Oberg

Jan Øbergs forslag til at fremme en fredsløsning i Ukraine, som der blev refereret til i begyndelsen af udsendelsen: From preventing to making peace in Ukraine HER

- og referencen til forslag om FN-fredsvagter UN Peacekeepers to be deployed in Eastern Ukraine? Yes, please!

Desuden ligger på Dialog på Frederikshavns netside links til hele 12 tidligere Dialog-udsendelser med Jan Øberg med det første fra 2002.

Del og link gerne til interviewet her med Jan Øberg.


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS