ARKIV:  17. june 2018

Marianne fortæller videre om bl.a. om normerne i læger uden Grænser bl.a. upartiskhed, Intet "udenfor referat", og nul-tolerance overfor korruption. Og endelig om rekruttering. [2 af 2 i serie]


Marianne Looft fortæller om sine erfaringer som udsendt for Læger Uden Grænser i 11 missioner
Den mangeårige udsending for Læger uden Grænser, sygeplejerske Marianne Looft, som er en af de først udsendte med Læger uden Grænser fra Danmark, fortæller her til Dialog om sit arbejde og de mange værdifulde erfaringer det har givet hende gennem 11 udstationeringer over 15 år senest i 2009.
Marianne var fire år udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke i Zimbabwe, hvor hun stiftede bekendtskab med Médecins Sans Frontiéres (MSF), og kom i 1994 på kursus hos Læger uden Grænser for herefter arbejde på Læger uden Grænse drevet hospital i Kismayo i Somalia.
Pga. voldsomme beskydning mod bl a. knæ, for at immobilisere modstandere, var halvdelen af hospitalets sengepladser tilegnet ortopædkirurgi, så disse patienter igen blev i stand til at varetage hjemlige gøremål.
I felten samarbejder Læger uden Grænser med andre hjælpeorganisationer og bl.a. kom et fantastisk dygtigt hold øjenlæger fra Kenya for at operere patienter for grå stær.
I 1995 blev Marianne sendt til Sierra Leones hovedstad Freetown, hvor der var udbrudt kolera blandt de flygtnende mennesker fra en bestialsk magt om bloddiamanter. Evt. dødsfald på et kolerahospital må ikke overstige 1 pr 100 patienter, og dygtige lokale sygeplejersker sørgede for at ingen overhovedet døde. Personalet selv opretholdt hygiejnisk høj standard for at undgå smitte med kolerabakterien.
I 1998 var Marianne Looft to måneder i Sydsudan, i en region, hvor 5 millioner i løbet af få års krig var blevet reduceret til to millioner indbyggere. Krigen, der reelt handlede om magten over de olierigdomme, som også vi nyder godt af uden at det kom den almindelige befolkning til gode, bevirkede sult og epidemiske sygdomme. Marianne arbejdede på en større feltklinik, hvor børn og voksne fik behandling for sygdomme og hjælp til ernæring efter fastsatte kriterier for udvælgelse. Marianne blev her selv syg og blev mod sin vilje beordret til hospitalsbehandling i Kenya

Indenfor Læger uden Grænser er der ikke noget med at give oplysninger til journalister ”uden for referat”, og der er nul-tolerance over afpresning og korruption. Arbejdet er kun muligt med lokalbefolkningens accept, og ved at man udviser upartisk adfærd. Der er ligeløn dog med ancienitetstillæg. Kandidater til udsendelse bliver grundigt testet for såvel fysisk som psykisk sundhed da man må være fit for fight for at klare det krævende arbejde. Der er lokale Læger uden Grænser organisationer i mange lande, som samarbejder internationalt.
Finansieringen bygger på frivillige private donationer for at bevare uafhængigheden og når man modtager penge udefra må dette beløb aldrig udgøre halvdelen af et projekts finansiering og der er skrap kontrol herpå. Et job hos Læger uden grænser giver fantastiske oplevelser. Læger uden grænser er et godt sted at lære; arbejdet er af høj faglig kvalitet og efter WHO-standarder .
Marianne har løbende turneret rundt i Danmark med oplysningsmøder om Læger uden Grænser.
(Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 2. januar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med sygeplejerske Marianne Looft om oplevelser og erfaringer som udsendt for Læger uden grænser.


HØR: Marianne Looft fortæller om sine erfaringer som mangeårig udsendt for Læger Uden GrænserHØR: Marianne fortæller videre om bl.a. om normerne i læger uden Grænser bl.a. upartiskhed, Intet "udenfor referat", og nul-tolerance overfor korruption. Og endelig om rekruttering.


gif Marianne Looft

Hjemmeside for Mariannes danske del af Læger Uden GrænserRSS