ARKIV:  21. september 2017

Efterfølgende debat [6 af 6 i serie]


Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik
Vi hører nu en optagelse af dialogmøde på FN’s fredsdag 21. september 2017 . Fredsministerium inviterer til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, Aarhus
I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?
Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.
Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører i Enhedslisten & Rasmus Nordquist, freds- og forsvarsordfører fra Alternativet præsenterer den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning – formuleret af den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd.
Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium taler om behovet for en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye sikkerhedspolitiske situation og med visionen om Norden som alliancefrit område som centralt omdrejningspunkt.
Mødeleder er Hasse Schneidermann, formand for fredsministerium.dk

(FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Optagelser d. 21. september 2017 med Hasse Schneidermann, Fredsministerium.dk, Jørn Boye Nielsen RIKO, Nicolaj villumsem EL, Rasmus Nordqvist Alternativet, Carsten Andersen, Fredsministerium.dk


HØR: Hasse Schneidermann, Fredsministerium.dk indleder (9:10)


HØR: Jørn Boye Nielsen, Riko(14:54)


HØR: Nicolaj Villumsemn, EL (17:17)


HØR: Rasmus Nordqvist, Alternativet (10:03)

HØR: Carsten Andersen, Fredsministerium (21:13)


HØR: Efterfølgende debat (39:03)gif Fredsflaget byder velkommen til Domen på havnen i Aarhus til mødet der under kulturhovedstadens motto vil gentænke dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik

gif Her arriverer arrangøren Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk

gif Og nu tager mødeleder Hasse Schneidermann over

gif Oplægsholder Jørn Boye Nielsen fra RIKO

gif - og den lyttende forsamling

gif Og så Nicolaj Villumsen MF fra Enhedslisten

gif Rasmus Nordqvist MF fra Alternativet

gif Arrangører lytter spændt på den nye Nordqvist

gif Endelig får Carsten Andersen fra Fredsministerium.dk "det sidste ord"

gif Som får tilhørerne til at lytte andægtigt.

gif I pausen kan fredslitteraturen måske lokke? f.eks. til køb af "International konfliktløsning?

gif Hasse introducerer spørgerunden.

gif Klare til paneldebat

gif Kendte fra fredsmiljøet i Aarhus med og uden kaffe

gif Der var en ung deltager, som blev godt modtaget

gif Udenfor Domen er der aftenstemning på havnen i Aarhus.


Er du interesseret i arbejdet for fred så kan du følge med på mødearrangørens Facebookside: Fredsministerium.dk

- og Jørn Boye Nielsens forening og tænketank: RIKO, Rådet for International Konfliktløsning

Nicolaj Villumsens side hos Enhedslisten:Nicolaj Villumsen MF for Enhedslisten

Rasmus Nordqvists side hos partiet Alternativet:Rasmus Nordqvist, MF for Alternativet

RSS