ARKIV:  13. september 2019

Efterfølgende debat mellem deltagere og fredsforskeren Isabel Bramsen. [3 af 3 i serie]


Om freds- og konfliktforskning og om rapporten New Nordic Peace fortalt af fredsforsker Postdoc Isabel Bramsen
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af freds- og konfliktforsker Postdoc Isabel Bramsens foredrag om dels hvad freds- og konfliktforskning går ud på og præsenterer dernæst konklusionerne fra rapporten New Nordic Peace jf. arrangørernes præsentation her: ”Fredsby Aalborg og Folkeuniversitetet præsenterer den sidste nye forskning.
Isabel Bramsen og Anine Hagemann er begge tilknyttet Center for Løsning af International Konflikt (CRIC) ved Københavns Universitet. De har sammen udgivet rapporten New Nordic Peace hvor de peger på det nordiske samarbejde om fred og konfliktløsning som vigtigere end nogensinde.
Arbejdet er udført på foranledning af Nordisk Ministerråd og bl.a. forelagt det danske Folketing.
Glæd jer til aktuel indsigt i Verdensmål nr. 16.”
Isabel Bramsen fortæller om hvad der allerede findes af nordisk samarbejde omkring mægling/ konfliktløsning og fredsopbygning og om diplomater og andres vurdering af hvilke fordele der er ved det nordiske samarbejde herom og hvordan netop de nordiske landes fælles kultur giver gode muligheder for at gøre mægling og fredsopbygning til et brand for de nordiske lande at samarbejde om at udvikle.
Vi hører om rapportens forslag til styrket samarbejde om ikke-militær konfliktløsning på baggrund af
diplomaternes forslag. Det er blandt andet et nordisk samarbejde om at udvikle fredsforskning, hvilket dog kræver at Danmark også får etableret fredsforskning som en institutionaliseret disciplin. Det påpeges at der er store økonomiske fordele ved at satse på ikke-militære konfliktløsninger, men der er politisk skepsis.
Der var dels spørgsmål fra mødedeltagerne undervejs og bagefter fri debat med Isabel Bramsen hvorunder at klimakrisens forøgede konflikter gjorde det relevant at satse på fredsforskning for at dæmpe militarisme og krigsrisiko med fjendebilleder og had som så ville besværliggøre det nødvendige globale samarbejde for at finde fælles løsninger på klimakrisen. Og en øget risiko for brug af atomvåben i en konflikt med en atomvinter som konsekvens var i sig selv en global trussel mod mennesker og miljø. Mødet med fredsforsker Isabel Bramsen blev optaget d. 13. september 2013


HØR: Isabel Bramsen fortæller hvad freds- og konfliktforstning er og handler om


HØR: Isabel Bramsen fremlægger de væsentligste pointer fra interviews med bl.a diplomater i de nordiske lande, som er resulteret i rapporten New Nordic Peace


HØR: Efterfølgende debat mellem deltagere og fredsforskeren Isabel BramsenKlik på billederne for at forstørre
gif Isabel Bramsen om Konfliktløsning?

gif Mødedeltagerne i Fredsby Aalborgs fredsmøde

gif Det traditionelle contra konflikt-perspektivet

gif Konfliktløsning som proces

gif Aktører i fredsopbygning

gif Galtung: Trancender konflikten

gif nøgle-anbefalinger i rapporten New Nordic Peace

Isabel Bramsen arbejder på Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)

Og er i ledelsen af RIKO, Rådet for international konfliktløsning

Man kan hente rapporten som Isabel Bramsen er medforfatter på her:New Nordic Peace

RSS