ARKIV:  29. august 2006

Interview d. 29. august 2006 med Bjørn Elmquist som er advokat for Grundlovskomiteen af 2003 som har rejst sagen.


ER KRIGEN MOD IRAK GRUNDLOVSSTRIDIG?( 5. september 2006)

Interview med advokat for Grundlovskomiteen af 2003 Bjørn Elmquist om hvorfor han mener at regering og folketing overtrådte grundloven da de i marts 2003 erklærede krig imod Irak

HØR: Interview d. 29. august 2006 med Bjørn Elmquist som er advokat for Grundlovskomiteen af 2003 som har rejst sagen. (47:25)Yderligere oplysninger findes på Grundlovskomiteen 2003's hjemmeside på www.gk2003.dk - eller ved henvendelse på sekretariatGK@mail.dk eller i Nybrogade 8 st, 1203 København K, Tlf 76772003, konto 0271-10082897

Der er mulighed for at høre en tidligere optagelse om Grundlovskomite 2003s sag om den danske grundlovsstridige deltagelse i Irakkrigen på www.arnehansen.net/dialog/fred/050430fredsraad64kbps.htm
- og iøvrigt mere om Irakkrigen med mere på www.arnehansen.net/dialog/fred/
- bl.a. taler og billeder fra demonstrationen imod Bush-besøget på www.arnehansen.net/dialog/fred/050706del1stopbush64kbps.htm

- samt et interview fra før Irakkrigen, hvor freds- og konfliktforsker Jan Øberg fortæller om alternative ikkevoldelige konfliktløsninger på www.arnehansen.net/dialog/fred/021110oeberg.usasirakkrigspolitikoplaeg.htm


RSS