ARKIV:  24. september 2010

Optagelse af lysbilledforedrag af John Christensen fmd for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn. [3 af 3 i serie]


Energikonference d. 24.09.2010 arr. af Energibyen Frederikshavn - første del.( FLR-Dialog tirsdag d. 12. oktober 2010)

HØR: Optagelse d. 24.september 2010 af borgmester Lars Møllers åbning af Energibyen Frederikshavns konference. (7:11)


HØR: Optagelser d. 24.september 2010 af lysbilledforedrag af Martin Lidegård fra den grønne tænketank Concito. (45:58)


HØR: Optagelse af lysbilledforedrag af John Christensen fmd for Plan- og miljøudvalget i FrederikshavnFotos fra Energikonferencen arr. af Energibyen Frederikshavn. Især af plancher fra Martin Lidegaards foredrag.
gif Borgmester Lars møller åbner energikonferencen d. 24.09.10
gif Martin Lidegård, Concito, taler og viser foruroligende grafer.
gif Graf over CO2(ppm)-, CH4(ppb)- og temperatur-samvariation over tid
gif Hvad skete i Kbh: Max. 2 grader, lovet Udledning topper ved 44Gt i 2020 men nuv. tilsagn gir kun 46-49Gt
gif Ujævne og utilstrækkelige regionale/nationale reduktionsmål i verden
gif Konklusion på Kbh-mødet: klimabolden ligger nu i vore hænder regionalt, nationalt og globalt
gif Status i EU: 20% CO2-reduktion nåes pga øk. krise
gif Officielle danske maalsætninger:
gif Officiel dansk politik:
gif Kommunerne igang, Men...
gif 40%-Reduktionsmålet i 2020 skal nås ved 1. Energieffektivitet, 2. vedv. energi, - 3. Landbrug, 4. Ændre adfærd
gif - og 1.Forskning...2.(brugerdrevet), 3. Nye forbrugsmønstre innovation
gif Udledninger ved forbrug efter anvendelsesområde
gif - og perspektivet
gif Indsatser forenelig med god økonomi
gif John Christensen fmd for plan- og miljøudvalget taler
gif Overblik over sider ved vedvarende energi
gif - og planlægningsopgaverne
gif Deltagerne i energikonferencen arr. af Energibyen Frederikshavn

Hør også anden del af ennergikonferencen HER

Energibyen Frederikshavns hjemmeside: HERRSS