Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Velkommen til FLR-Dialogs radiolydarkiv
om LOKALE emner

FLR-Dialog er Frederikshavn Lokalradios program tirsdagsaftener, og indeholder især lokale/danske/globale integrations/ligestillings og flygtninge-emner samt ikke mindst fred, men Dialog på Frederikshavn Lokalradio er også en lokal (nordøst)vendsysselsk radio for foreninger, frivillige, græsrødder, indsamlinger, minoriteter, uddannelser, socialt udsatte og for demokrati, humanitet og velfærd i samfundet. Oversigten her på nettet er opdelt i emner øverst. Læs mere om FLR-Dialog i radio og på nettet her.

Nyt 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Alle 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  


icon icon Nyeste

Den 95-årige tårsbo og folkedanser Robert Rasmussen fortæller om sit liv..
Den 95-årige tidligere landmand og nu enkemand, tårsbo og stadig folkedanser Robert Rasmussen fortæller glad og med stor lune til Dialog om sit mestendels gode liv – trods savn af sin søn, der døde som 16-årig og sin elskede også for mange år siden afdøde hustru. Robert kan fortælle detaljeret om sin barndom og den store søskendeflok og især moderens slid, som fik dagligdagen til at lykkes på trods af de små kår. Vi hører om de arbejdspladser som Robert havde, bl.a hos Rykind Eriksen, som mindede karlene om når der var møde i Vrensted Ungdomsforening. Og Robert nåede da også at komme på både højskole og landbrugsskole inden han som 29-årig blev gift med sin Ulla og de købte en mindre gård , der senere blev byttet til en større. Robert og Ulla fik 4 dejlige børn. Der blev dog stadig tid til folkedansen, som de fulgte hele livet igennem. Interviewet blev optaget d. 9. november 2019.
((Lagt på nettet d. 10. januar 2020 og sendt d. 8. januar 2020 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. november 2019 med d. 95-årige taarsbo og stadig folkedanser Robert Rasmussen

Borgerforslag om "Indførelse af minimumsnormeringer" i Frederikshavn kommune.
Du kan her i Dialog høre et dobbeltinterview med forslagsstiller Pernille Christensen, selv mor og Kia Hansen også mor og som var den første der skrev på KanalFrederikshavn.dk om situationen med 2 pædagoger til 42 børnehavebørn. Interviewet foregik d. 6. december 2019.
Her er selve borgerforslaget, som der er dialog om ud fra mange forskellige perspektiver og som er hentet fra https://frederikshavn.dk/politik/byraad/borgerforslag/indfoerelse-af-minimumsnormeringer/ hvor man også skal skrive under, hvis man ønsker at støtte borgerforslaget:

Borgerforslag om "Indførelse af minimumsnormeringer
Forslag af Pernille Christensen (udløber den 28. november 2020)
Dette er et borgerforslag til byrådet. Som forældre i Frederikshavn Kommune foreslås det, at der indføres minimumsnormeringer for Frederikshavn Kommunes daginstitutioner, således normeringen i børnehaver er 1:6 og normeringen er 1:3 i vuggestuer. Dette gøres, for at sikre den bedst mulige trivsel, udvikling og nærværende voksenkontakt for vores yngste i Kommunen, men også for at sikre, at de nuværende ansatte i vore daginstitutioner ikke brænder ud længe før tid. Aktuelt viser Danmarks Statistik følgende normering for Frederikshavn Kommune 2018: Dagpleje: 3,6 Daginstitution 0-2 år 3,4 Daginstitution 3-5 år 6,6 Det er dog således, at denne beregning ikke afspejler den reelle virkelighed for hverken pædagoger eller vores børn.

Denne beregning tager ikke forbehold for langtidssygemeldte, ledere eller andet personale, som ikke har børnene som deres primære arbejdsopgaver. Endvidere tager denne beregning ej heller højde for afholdelse af ferie eller sygdom på dagplejeområdet. Resultatet heraf, er således, at den reelle normering, som i virkeligheden foregår i hverdagen står langt ringere til, end hvad det fremgår af denne statistik. Derfor vil vi, i dette borgerforslag, henstille til, at man ved udregning af normeringer, kun medregner det personale, som faktisk er tilstede i dagligdagen og som er en del af børnenes hverdag. Vedrørende finansiering af minimumsnormeringer henvises det til, at dette ikke skal ske indenfor udvalget, da bl.a. skole og familie områderne i forvejen har været udsat for urimelige besparelser i den senere tid."

Den aftale på landsplan vedr. minimumsnormeringer som er en del af finanslovsaften imellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten (og Alternativet?) bliver også grundigt debatteret og hvor Pernilles og Kia på trods af, at det er et fremskridt, påpeger dens mangler, løse ender og manglende økonomiske ambitioner, hvorfor de netop på den baggrund mener, at det fortsat er nødvendigt at samle underskrifter for det lokale borgerforslag om minimumsnormeringer i Frederikshavn komme, - også for at holde debatten i gang på landsplan.
((Lagt på nettet d. 11. december og sendt d. 11. december 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 6. december 2019 med Pernille Christensen og Kia Hansen, Sæby om omsorgssvigt for de 0-6-årige børn i daginstitutioner i Frederikshavn kommune .

Erik Christensen læser morders afskedsvise i bogen "Vidt omkring på Hjørringvej - før og nu"
Dialog bringer her en optagelse af arkivleder Erik S. Christensens tale på receptionen d 7. december 2019 på Frederikshavn bibliotek i anledning af Peter Bandholms og Erik Christensens lokalhistoriske bog " Vidt omkring på Hjørringvej – før og nu". Vi hører bl.a en oplæsning af morderen Morten Corfitzens åbenhjertige afskedsvise i 1799 inden han blev dømt til "at have livet forbrudt og at lægge på hjul og stejle"
((Lagt på nettet d. 11. december og sendt d. 11. december 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 7. decembderr 2019 af arkivar Erik Christensens oplæsning af digt ved receptionen på Frederikshavn bibliotek for bogen "Vidt omkring på Hjørringvej - før og nu".

Om Sæby Pensionist- og Efterlønsklub og Sæby Folkedanserforening
Dialog traf aktive i Sæby Pensionist- og Efterlønsklub og i Sæby Folkedanserforening i Manegen i Sæby d. 30. oktober 2019 og bringer her resultaterne: interviews med henholdsvis Bent Boelskifte om Sæby Pensionist- og Efterlønsklubs Pensionist- og Efterlønsforenings mange forskellige og velbesøgte aktiviteter for klubbens 400 medlemmer. Og dernæst interview med Bodil Fredborg som fortæller om Sæby Folkedanserforening, der som Danmarks 4. største folkedanserforening kan mønstre hel 9 kvadriljer.
((Lagt på nettet d. 4. december og sendt d. 4. december 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. oktober 2019 med Bent *Boelsskifte Sæby Pensionist og Efterlønsforening og Bodil Fredborg fra Sæby Folkedanserforenig.

Kattegatsfiskeriets historie fortalt af arkivleder Erik S. Christensen ved Kystmuseet
Vi hører om resultatet af et dansk-svensk forskningsamarbejde som nu er udgivet af det svenske riksarkiv med titlen Fisken i forskningen. Det er første del og indeholder en beskrivelse af kattegatsfiskeriets udvikling eller måske rettere kattegatsfiskernes udvikling frem til 2. verdenskrig. Men Erik Christensen trækker også allerede nu tråden videre op til nutiden.
((Lagt på nettet d. 4. december og sendt d. 4. december 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 12. november 2019 med arkivleder Erik S. Christensen, Nordjyllands kystmuseum.

Om Amnestys arbejde og hvorfor vi skal samle ind og give til Amnesty søndag d. 8. december .
Interview med Amnesty's generalsekretær Trine Christensen, hvor vi kommer vidt omkring med udgangspunkt i nærgående spørgsmål om Amnesty indsats forbliver upartisk på trods af mediers skæve dækning, - de grundlæggende og politiske rettigheder contra de økonomisk og sociale rettigheder, samt fokusering på straffedomstole contra konstruktivt fremadrettet arbejde som f.eks. skriv for liv for at redde ofre for menneskeretskrænkelser og generelt arbejde for menneskerettighedsvenlige strukturelle ændringer i verden.
Amnesty International mangler stadig mange indsamlere til husstandsindsamlingen over hele landet søndag d. 8. december, så generalsekretær Trine Christensen opfordrer alle der har muligheden til at tilmelde sig som indsamler pr mail på landsindsamling.@amnesty.dk eller pr telefon nummer 33456578
((Lagt på nettet d. 30. november og sendt d. 4. decembder 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 29. november 2019 med Amnesty-generalsekretær Trine Christensen om Amnestys arbejde og med efterlysning af indsamlere til husstandsindsamlingen søndag d. 8. december.

Spændende lokalhistorie om Søndergade i Frederikshavn.
Vi skal nu høre spændende lokalhistorie om Søndergade i Frederikshavn. Det er arkivleder på Bansbo Museum, Erik Sigmundt Christensen, der d. 17. oktober fortalte fra sin ufattelige store bunke af paratviden om Frederikshavns historie, som man fatter når man drister sig til at stille uddybende spørgsmål. Vi hører mange sjove historier om mennesker i Søndergade, men får også gadens udvikling eller afvikling koblet sammen med byens og tidernes skiften. Erik Christensen løftede også sløret for en ny bog på vej om Hjørringvej, som efterfølger for "Ud ad Søndergade 1 og 2" af Peter Bandholm og Erik Christensen, som Erik Christensen fortalte ud fra.
((Lagt på nettet d. 21. november og sendt d. 20. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. oktober med arkivleder Erik S. Christensen, Nordjyllands ystmuseum.

Sayed Olawi fortæller om besøg i Herat hos OLAWI, som DAHF samarbejder med om udvikling af lokalsamfund i Afghanistan med udgangspunkt i levering af genbrugsudstyr fra især Frederikshavn.
Her fortæller Sayed Olawi om samarbejdet imellem Dansk Afghansk Humanitær Forening og sydpartneren OLAWI, Organisation for Local Assistance Wellbeing and Improvement, i Herat-provinsen i Afghanistan. Det skete d. 19. oktober 2019. Sayed fortæller om sine sidste besøg i Herat i forår og sommer 2019, hvorfra han bl.a. fortæller hvordan en aftale mellem Olawi og skoler om skolernes modydelser til gengæld for gratis at modtage skoleudstyr var blevet opfyldt til punkt og prikke og tilmed havde samarbejdet om projekterne engageret forældre og lokalsamfundet. Sayed præciserer også, hvorfor det er så vigtigt at understøtte afghanske børns skolegang.

Det kunne dreje sig om at bygge klasseværelser og at sørge for vederlagsfrie skoletilbud til fattige flygtningebørn og ikke mindst pigerne, men vi hører også om kommunalarbejderes udbytte fra brugen af Frederikshavns bycykler jf. video herom. Vi hører også om en meget positiv ekstern evaluering af OLAWIs arbejde som bl.a. forudsatte forhandlinger med de forskellige typer magthavere i det også krigsplagede område om end mindre end i det øvrige Afghanistan. I samklang hermed modtog OLAWI nu også spontane henvendelser fra mange andre områder i Afghanistan om at få leveret genbrugsudstyr til skoler mv. Sayed ønsker større bevillinger til Genbrug til Syd for at tilgodese den øgede efterspørgsel og efterlyste tilbud fra danske skoler og institutioner om relevante genbrugsudstyr.
Sayed og Fariha tilbyder danske skoler, foreninger, institutioner og arbejdspladser at komme ud og fortælle og vise diasshow om Dansk Afghansk Humanitær Forenings samarbejde med OLAWI om social genopbygning og udvikling af lokalsamfund i Herat.
((Lagt på nettet d. 5. november og sendt d. 6. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. oktober 2019 med Sayed Olawi fra Dansk Afghansk Humanitær Forening om samarbejdet med OLAWI i Herat i Afghanistan om udvikling af lokalsamfundene.

Om modtagelsesklasserne i Frederikshavn kommune ved afdelingsleder Birgit Bendsen .
Dialog-interview om modtageklasserne i Frederikshavn kommune med afdelingsleder Birgit Bendsen som foregik d. 24. september 2019. Vi hører bl.a. om stærkt svingende indtag af elever med både flygtningebaggrund og som familiesammenført med østarbejder. OG om hvordan danskundervisningen foregår i de typisk 3 måneder inden overdragelsen af eleven til en normal klasse med mulighed for at snakke dansk med kammerater og hvor der også vil være en modtagelseslærer til stede til at hjælpe til rette med at følge med og falde til.
Desuden er der i skoledistrikt øst for nylig blevet ansat kulturmedarbejdere. Der tales om vigtigheden af forældrenes inddragelse i og interesse for deres børns skolegang og herunder at forældrene snakker med og udvikler deres børns modersmål, som kan bidrage til bedre indlæring af dansk. Vi hører et eksempel på hvordan børnene igennem madopskrifter får til opgave at inddrage deres forældre.
Der snakkes også om det ønskelige i flere læreruddannede med oprindelse eller forældrenes oprindelse fra de samme kulturer som eleverne og deres forældre kommer fra og har samme sprog.
((Lagt på nettet d. 12. november og sendt d. 13. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 24. september med afdelingsleder modtagelsesklasserne Birgit Bendsen..

Hør den rumænskfødte frederikshavner Oana Roh fortælle om sit og familiens liv i Danmark .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her den rumænskfødte frederikshavner og revisor Oana Roh om at bo og arbejde i Danmark og om overgangen for familien. Oana lærer dansk i sin fritid og er også engageret i debatgruppen Kultur uden grænser, som Oana fortæller at hun lærer meget i. Oana og familien trives i Vendsyssel og har ingen planer om at vende tilbage til Rumænien, børnene er jo danske. Interviewet foregik d. 5. november 2019.
((Lagt på nettet d. 12. november 2019 og sendt d. 13. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. november 2019 med Oana Roh

Indsamlere for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge fortæller .
Dialog bringer her reportage De frivilliges Hus i Frederikshavn d 3. november 2019 efter indsamlernes tilbagekomst efter at have været ude at stemme dørklokker til fordel for Dansk Flygtningehjælps indsamling til nødstedte flygtninge ude i verdens brændpunkter – såvel mediedækkede som "glemte". Dialog interviewer veninderne Mette-Marie Mosberg Jensen og Ida Pasbjerg og senere Samir Khaka, der for over 3 år siden flygtede fra Aleppo i Syrien og som fortæller, at Aleppo i øjeblikket bliver bombet af Tyrkiet. Desude Amir, som for 5 år siden var flygtet fra Homs i syrien.
Og endelig snakkede Dialog med indsamlingskoordinator i Gl. Frederikshavn Else Schaltzs som er taknemmelig for de 18 indsamlere der trodsede den silende regn og opfatter og giver udtryk for at det slidsomme arbejde som indsamlingskoordinator giver god mening for hende.
Det samlede indsamlingsresultat for Frederikshavn og Strandby hvor Henrik Aaen var koordinator, blev 25.645,00 kr. samt 5.720,00 i MobilePay, altså summasumarum 31.365 kr. Til orientering – især for det flertal af frederikshavnere der ikke fik ringet på dørklokken d. 3. november – så er det stadigt muligt at indbetale et beløb til Dansk flygtningehjælps arbejde for flygtninge ude i verden ved at gå ind på hjemmesiden www.flygtning.dk
((Lagt på nettet d. 12. november og sendt d. 13. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 3. november 2019 med Mette-Marie Mosberg Jensen og Ida Pasbjerg og senere Samir Khaka og Else Schaltz.

Bliv indsamler for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge.
Til støtte for Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling i Frederikshavn og resten af Danmark på søndag d 3. november 2019 så informerer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her om hvorfor det er nødvendigt at bede behjertede mennesker om at melde sig som indsamlere for at skaffe flest mulige midler til Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte krigsflygtninge i verdens brændpunkter. Dialog har derfor ringet til Dansk Flygtningehjælps kommunikations- og indsamlingschef Annette Spanggaard, som fortæller at de indsamlede midler bl.a. skal bruges til at mobilisere i Syrien, hvor Dansk Flygtningehjælp er en af de længst tilstedeværende og største NGOer. Senest er udbrudt konflikt i det nordøstlige Syrien efter Tyrkiets invasion, samt i Yemen og til flygtningelejre de fordrevne rohingyaernes i Bangladesh.
Desuden fortæller kommunikations- og indsamlingsdirektøren generelt om Dansk Flygtninghjælps arbejde i verdens krigsområder . Desuden en dialog om at mere internationalt samarbejde også om fredeliggørelse af verden er nødvendigt for at forebygge fremtidige flygtningekriser. Man tilmelder sig centralt på Dansk flygtningehjælps netside www.flygtning.dk eller på telefon nr 33735000. Og der mangler altså stadig mange indsamlere for at få dækket de tusindvis af ruter i hele Danmark.

Dialog har også interviewet den lokale indsamlingskoordinator i Gl. Frederikshavn kommune, Else Schaltz som stadig mangler indsamlere og garanterer at der nok skal blive en rute til evt. indsamlere der først får sig besluttet på selve indsamlingsdagen søndag d. 3. november hvor man inviteres til at møde op hos Else Schaltz fra kl. 10 i De frivilliges hus, Danmarksgade 12. Strandby-koordinatoren Henrik Aen fortæller til Dialog bl.a. om konfirmander der vil samle ind på søndag d. 3. november til gavn for for nødstedte flygtninge. Og i Strandby møder indsamlere kl 10,30 i Strandby Kirke Strandvej 67, 9970 Strandby. I Sæby fortæller koordinator Helledie at man møder op i Sæby Fritidscenter Sæbygårdvej 32, 9300 Sæby .
((Lagt på nettet d. 28. oktober og sendt d. 30. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 24-28. oktober 2019 med Anette Spanggaard, Else Schaltz og Henrik Aaen.

Om dansk arbejdspladskultur og dansk kultur generelt. .
Dialog deltog i Frederikshavn Integrationsråds møde herom d. 26. september 2019 om kulturforståelse. Integrationsrådsforkvinde Katalin Fülöp byder velkommen og så fortæller Lasse Frimand Jensen om de mange integrationstilbud især for arbejdsimmigranter, flygtninge og virksomheder i Nordjylland som International House North i Aalborg kan tilbyde og som han leder. Herefter hører vi Dan Ole Faaborg, som også er frivillig i International House, fortælle først om dansk arbejdspladskultur og dernæst om dansk kultur generelt og til forskel fra de fleste andre landes, sådan som han altså har oplevet det igennem et langt liv. Endelig giver den irakiskfødte standupkomiker Ghaith Kashkul et kort statement om hvad hans prisværdige formål er med at holde foredraget "Danskheden set med to øjne".
((Lagt på nettet d. 23. oktober og sendt d. 23. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d 26. september 2019 med Katalin Fülöp, Lasse Frimand Jensen, Dan Ole Faaborg + interview med Ghaith Kashkul

Til "Frivillig fredag" i De Frivilliges Hus i Frederikshavn .
Her kommer en Dialog-reportage fra besøg fredag d 27. oktober 2019 i De frivilliges hus i Frederikshavn. Vi hører den nye formand for De frivilliges Hus, John Hansen byde velkommen og efter et par af årstidens sange hører vi nogle af foreningerne fortælle om deres frivillige sociale arbejde. Vi hører om Ældresagens Kroll, og Hjerteforeningens Jørgen Christensen fortæller om giv liv-kursus, så fortæller Mona Pedersen om arbejdet for autismeforeningens etablering lokalt og om de tilbud man har. Så kommer turen til at høre om Erik Holm Sørensens udvikling af konceptet "Frisk i Naturen" som henvender sig til psykisk syge, og som måske kommer på finansloven. Carina Sieleman fortæller om Sind som hun er forkvinde for og især om Sind-nettets organisering af besøgsvenner til sindslidende, som der er brug for flere af. Og bibliotekar Knud Hjørnholm fortæller om bibliotekernes tilbud bl.a. Cafe Danish-lektiecafeen og en mandegruppe, og vi hører om en cirkusklub for børn og unge. Frivillig fredag bød også på Dansende kvinder fra mange lande som kan ses på videoer lagt på Dialogs netside www.arnehansen.net/dialog Vi hører også et interview med John Hansen, den nyvalgte formand for De Frivilliges Hus
((Lagt på nettet d. 23. oktober og sendt d. 23. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser fra Frivillig Fredag den 27. september 2019 med Jørgen Christensen, Mona Pedersen, Erik Holm Sørensen, Carina Sieleman og interview med John Hansen

Til teknologidebat på Frederikshavn bibliotek d. 8. oktober 2019.
Dialog bringer her en optagelse fra en paneldebat med deltagelse af aktivisten Peter Kofod som var levende bombeskjold i Irak under USAs invasion i Irak i 2003 og var den første der interviewede NSA-whistlebloweren Edward Snowden. De følgende paneldeltagere får navnene nævnt og præsenterer sig selv i optagelsen. Det er psykolog Ulla Dyrløv, borgmester Birgit S. Hansen, erhvervsmanden Jakob Risgaard, forsker ved Aalborg Universitet Simon Bøgh, ejer af NS-system Niels Rask og byrådsmedlem og samfundsfagslærer Anders Broholm. Under debatten blev fremdraget såvel positive som negative sider ved kunstig intelligens og at det farligste i sidste ende var bevidst eller ubevidst uansvarlig destruktiv brug af teknologien så det i sidste ende måtte dreje sig om at udvikle og opdrage til en etisk anvendelse.
((Lagt på nettet d. 17. oktober og sendt d. 30. oktober? på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d 8. oktober 2019 af paneldebat med Peter Kofod, Ulla Dyrløv, Birgit S. Hansen, Jakob Risgaard, Simon Bøgh, Niels Rask og Anders Broholm.

Til Giv Liv-kursus for byrådsmedlemmer .
Dialog var med da Hjerteforeningen i Frederikshavn d. 1. oktober 2019 afholdt førstehjælpskursus med hjerte-lungeredningi og brug af hjertestarter samt måling af blodtryk med deltagelse af byrådsmedlemmerne Mette Hardam, Jytte Høyrup, Bent Hieronimus Pedersen og Ida Skov. Og hvor Ida og Mette prøvede på instruktøren Erik Seerups medbragte dukke. Formanden for hjerteforeningen Jørgen Christensen bød velkommen og introducerede den erfarne førstehjælps-instruktør Erik Seerup fra Frederikshavn, som gav klare instrukser og øste fra sine mange erfaringer og lidt statistik om betydningen af hurtig førstehjælp, samt besvarede de mange spørgsmål fra byrådsmedlemmerne, hvoraf nogle kunne fortælle om egne oplevelser, hvilket Hjerteforeningens kursusarrangør Jørgen Christensen også i høj grad kunne.
((Lagt på nettet d. 17. oktober og sendt d. 16. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra den 1. oktober 2019 med Erik Serups instruktion med deltagelse af byrådsmedlemmerne Mette Hardam, Jytte Høyrup, Bent Hieronimus Pedersen og Ida Skov

Udligningsbattle - provins vs. hovedstad
Arrangør: Landdistrikternes Fællesråd
Skal landkommuner have flere penge til borgernær kernevelfærd eller er det hovedstadens tur?
Det nuværende udligningssystem er flere steder ved at rive tæppet væk under økonomien i kommunerne uden for hovedstaden, mener borgmestre. Den svære økonomiske situation i landdistrikterne svækker den borgernære kernevelfærd og kan betyde lukning af skoler og daginstitutioner, ringere ældrepleje og dårligere infrastruktur, der kan mærkes på bosætningen. Hvad mener borgmestre fra hovedstaden og provinsen, hvordan kan en rimelig udligningsreform skrues sammen? Deltagere:
John Brædder, Borgmester, Guldborgsund Kommune
Holger Schou Rasmussen, Borgmester, Lolland Kommune
Michael Zieler, borgmester i Taastrup
og som ordstyrer Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

((Lagt på nettet d. 15. oktober og sendt d. 30. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d 15. juni 2019 med John Brædder, Holger Schou Rasmussen, Michael Zieler, og og som ordstyrer Steffen Damsgaard

Om Røde Kors Sæbys husstandsindsamling på søndag d. 6. oktober .
Røde Kors-leder Inger Ejstrud fortæller om indsamlingens organisering og formål til Dialog på Frederikshavn Lokalradio og herunder at hvis man ikke allerede har tilmeldt sig indsamlingen hos Inger Ejstrud på telefon 61606438 eller mailadressen saeby.inger.ejstrud@rodekors.dk, eller centralt hos røde Kors på tlf 70100000 eller rødekors.dk/indsamler.dk, så er der også mulighed for bare at møde op på selve indsamlingsdagen d 6. oktober på udleveringsstedet, som er Røde Kors-butikken Krystalgade 3 i Sæby, og her få udleveret en bøsse og en rute

Sæby Røde Kors-forkvinden fortæller også om afdelingens mange andre aktiviteter lige fra indsamlingen over hele 50 besøgsvenner, 6 kvinder der syer børnetøj til Røde Kors-uddelinger af indleveret kasseret genbrugstøj, 15 kvinder syede til salg i genbrugsbutikken, flygtningeafdelingen med kvindegruppe og lektiecafe nu også for børn, sommerlejr og julehjælp. Dialogs interview med Inger Ejstrud skete d 24. september 2019
((Lagt på nettet d. 30. september og sendt d. 2. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 24. september 2019 med Inger Ejstrud, formand for Sæby Røde Kors.

Nikolaj Høfler fortæller om Ungeklimarådets formål og planer og svarer på klimaspørgsmål .
Vi hører om planer om bæredygtig popup-cafe og om et uddannelsesprojekt i form af en bæredygtig cykelrute der kommer forbi virksomheder mv. som kan være interessante og med oplysende skilte og evt. besøg. Vi hører om ungeklimarådets organisatoriske udvikling og om samarbejde med den tyske venskabsby Bremerhaven, og om ungeklimarådet på landsplan, hvor Nikolaj Høfler er blevet medlem, samt om andre byers interesse for at høre om det frederikshavnske ungeklimaråd som forbillede. I øvrigt bliver mange aspekter at den nærmest altomfavnende klimaproblematik inddraget såvel lokalt, nationalt og globalt. Interviewet med Nikolaj Høfler fra Ungeklimarådet i Frederikshavn foregik d. 25.september 2019
((Lagt på nettet d. 2. oktober og sendt d. 2. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 25. september 2019 med Nikolaj Høfler, som repræsentant forUngeklimarådet i Frederikshavn kommune.

Reportage fra integrationsdagen "Hele verden i Frederikshavn Kommune"
Vi hører først borgmester Birgit H. Hansen byde velkommen hvor socialdemokraten afsluttede sin tale med ordene ”Det handler ikke om at give håndtryk, undskyld mig. Det handler om at nedbryde fordomme og mødet imellem mennesker. Lad os hylde mangfoldigheden, tak”
Herefter præsenterer dagens konferencier Tankegangens Stener Glamann fra Maskinhallens scene i 5 stive klokketimer det hav af forskellige etniske gruppers optræden med sang musik og dans, og som fremgår af programmet (som der er linket til fra Dialogs hjemmeside. Men desværre forhindrer de bekendtgørelseskrav som Dialog på Frederikshavn Lokalradio er underlagt, Dialog i at bringe andet end ganske få sekunder af indslagene. Interesserede kan rekvirere råfilen med alle 5 timer i Maskinhallen ved ring til 30420818)
Efter at integrationseventen var forbi interviewede Dialog deltagerne Fariha Olawi, der havde vist lysbilleder fra Afghanistan, Alissar Merza fra Syrien og kurderne Muhamed og Midiya om deres oplevelser af arrangementet. På dialogs hjemmeside med podcastudgaven kan man også se billeder og videos fra ”Hele verden i Frederikshavn kommune”, som foregik d. 14. september 2019 og var arrangeret af Integrationsrådet og bl.a af Bajro Terzic og Anders Andersen samt en masse frivillige herunder Stener Glamann og med sponsorstøtte jf palakaten..På Dialogs hjemmeside vil der komme ca 40 billeder og videos, men Dialog mangler billeder fra især sceneoptræden som er velkomne til post@arnehansen.net
((Lagt på nettet 25. september og sendt d. 25. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser d. 14. september 2019 af Birgit Hansen, Stener Glaman m.fl. samt Interviews Fariha Olawi, Alissar Merzmed samt Midiya Mustafa og Mohamed.

Reportage fra indvielsen af KFUM-orlogshjemmets veteranstue d. 5. september 2019 i Frederikshavn .
Dialog bringer først her interview med dels leder af Orlogshjemmet i Frederikshavn Poul Nielsen og dels Morten Leimann, formand for Veterancafe Frederikshavn, Danmarks Frie Veteraner. Herefter hører vi en optagelse af åbningen af veteranstuen af borgmester Birgit S. Hansen og formanden for KFUMs soldatermission i Danmark Jesper Hornstrup.
Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en optagelse af taler under kaffen i veteranstuen om processen fra initiativ over finansiering ved fremskaffelse af private sponsorer og bygning af veteranstuen. På Dialogs hjemmeside finder man også billeder fra indvielsen .
((Lagt på nettet d. 25. september og sendt d. 25. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 5. september 2019 med Poul Nielsen og Morten Leiman samt optagelser med Birgit Hansen, Jesper Hornstrup.

Om integrationseventen "Hele Verden i Frederikshavn kommune" lørdag d. 14. september kl 12-17. .
Interview med integrationschef Anders Andersen hvor Dialogs udsendte spørger ind til hvad så Hele Verden i Frederikshavn kan byde på i 2019, hvor temaet er dans, og især om nyheder og nye deltagere. Optagelsen foregik d 9. september 2019 På Facebooksiden ”Hele Verden i Frederikshavn Kommune” kan man læse:” Du kan man møde og tale med folk fra Afghanistan, Argentina, Burma/Myanmar, Congo, Eritrea, Grønland, Kurdistan, Peru, Polen, Rumænien, Rusland, Syrien, Thailand og Ungarn.

Desuden kommer disse foreninger: AOF Frederikshavn Sprogcenter, Dansk Røde Kors Sæby-afdeling, ungdomsskolen, Bangsbo Freja, Frederikshavn Lokalradio, Venligboerne, Frederikshavn Skøjteforening, Frederikshavn Bibliotek, AOF Ordskolen, Rådhuscentret og Projektafdelingens kreative værksted.
Der kan komme flere til. Når vi har et endeligt program, kommer det op her på siden. Del endelig og på gensyn den 14. september kl. 12-17 i Maskinhallen i Skolegade 8, 9900 Frederikshavn. Der er gratis adgang.” ”Hele Verden i Frederikshavn kommune” arrangeres af integrationsrådet i Frederikshavn som man også kan stifte nærmere bekendtskab med under deres event.
((Lagt på nettet 11. september og sendt d. 11. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. september med integrationschef Anders Andersen om integrationsprojektet "Hele Verden i Frederikshavn Kommune".

Landsbyen Gærum historisk og aktuelt .
Dialog har besøgt Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv og interviewet formanden Carl Chr. Olsen og arkivleder Ulla Svendsen. Det foregik d. 26. august 2019 i kælderen under den østligte ende af Gærum skole, hvor der var fuld gang i at lave udklip fra aviser til ”Gærum Avis”.
Vi hører om arkivet som udgiver nyhedsbrev, der udkommer 4 gange om året og uddeles til medlemmerne. Og historisk om bydannelsen omkring mejeriet, der blev bygget i 1898, om leverance til www.arkiv.dk hvor alle effekter bliver registreret. Aktuelt om Facebooksiden ” Alle os i Gærum”, om stigende børnetal , mange KFUM og K spejdere, som måske er historisk begrundet i en tidligere organisatorisk stærk indre missionsk bevægelse, som udover missionshus også havde egen boldklub mv.. For ældre var der kroketklubben.
Men Gærum havde også flere industrivirksomheder. Gærum solgte sig på sammenholdet og de herlige naturomgivelser mod øst og syd.
Et spørgsmål om en mødeplads i Guddalen ved Sveje har efter interviewet foranlediget arkivleder Ulla Svendsen til at finde frem til de nedenstående avisklip om Venstres høstmøde i Guddalen d 26. august 1945 med over 200 deltagere og med referat af provst Carl Hermansens tale. (Det var ham der senere som minister fik taget initiativ til at bygge Hjørring gymnasium for at afbøde den daværende store lærermangel i Vendsyssel).. Måske Dialogs læsere og lyttere har viden om Guddalen?
((Lagt på nettet d. 11. september og sendt d. 11. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 26. august 2019 med Carl Chr. Olsen, formand for GærumLokalhistoriske Forening og Arkiv og Ulla Svendsen, arkivledeer.

En ildsjæl og ekspert i pædagogik for 2-sprogede er flyttet til Frederikshavn kommune. .
Interview med Ellen Brodersen-Hval, som fortæller om at flytte til Voersaa og om sit arbejde med 2-sprogs-pædagogik i mange år . Det er er Ellens store interesse og hvor hun som nylig pensionist stadig gerne deler ud af sin viden og kunnen.
Det sker bl.a som lektiehjælper i Venligboerne Frederikshavn. Og Ellen Brodersen-Hval tilbyder også at dele sin store viden og erfaring med undervisning af 2-sprogede med andre lærere der kunne ønske det.
Ellen Brodersen-Hval fortæller desuden om sin baggrund som dansk sydslesviger og hvilken betydning det har haft for hendes interesser for andre slags minoriteter som f. eks. flygtningebørn og deres vellykkede integration, som altid drejer sig om at udvælge sig det bedste fra sin medbragte kultur og værtslandets , men hvortil det også er nødvendigt at værtslandets lokalbefolkning bidrager i øjenhøjde. Interviewet blev optaget d. 30. august 2019.
((Lagt på nettet 8. september og sendt d. 25. september 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. august 2019 med Ellen Brodersen-Hval, Voersaa ,

Om Understed Idrætsforening, der med 75 år på bagen stadig lever i bedste velgående.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har været på besøg i Understed Idrætsforenings klubhus som er en del af Understed Forsamlingshus og interviewede 2 bestyrelsesmedlemmer i Understed Idrætsforening, Kasper Toft og Karen Jelsbak om hvad der sker i UIF i dag med kvinde- og herrefodbold og bankospil mm.
Med udgangspunkt i Understed Idrætsforenings fejring af 75-årsdagen d. 19. juni 2019 drejer samtalen sig ikke mindst om Understed Idrætsforenings historie, som er tæt sammenknyttet med Understed Forsamlingshus både historisk og aktuelt. Bl.a hører vi om den store betydning som UIF's stifter og første mangeårige formand, Henry Nielsen havde for foreningen og de mange unge der dengang var aktive fodbold- og håndboldspillere og om vinteren dyrkede gymnastik, spillede dilettant og gik til alkoholfrie baller mm. Samtalen foregik d. 26. august 2019 i Understed Idrætsforenings klublokaler beliggende i en tilbygning til Forsamlingshuset, som idrætsforeningen i øvrigt administrerer.
((Lagt på nettet 4. september og sendt d. 4. september 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 26. august 2019 med Kasper Toft, formand for UIF og Karen Jelsbak bestyrelsesmedlem ,

Den mangeårige nordjyske Amtsråds- og folketingspolitiker for SF, Karl Bornhøft, Hjørring, fortæller om sit indholdsrige liv og virke.
Dialog har besøgt SF-amtsråds- og folketingspolitikeren Karl Bornhøft i Harken syd for Hjørring for at lave et portrætinterview af en kendt politiker fra sine mange år som formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands amt. Interviewet fandt sted d. 20. august 2019.
Vi hører om opvæksten i Vaarst syd for Aalborg i et håndværkerhjem . Karl blev udlært og arbejdede som kok og fortæller hvorfor han måtte opgive den private sektor og flyttede med sin nyuddannede kone til Hjørring og blev postbud og medlem af partiet SF og gjorde karriere i partiet.
Vi hører af gode grunde mest om tiden som formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt og om de generelle erfaringer herfra som gjorde at Folketingskollegerne ikke kunne imponere ham, da han selv havnede der. Vi hører Karl Bornhøfts mening om det underprioriterede psykiatriske område og hvorfor sundhedsudgifterne bare stiger mm. Karl Bornhøft udtrykker glæde over et rigt liv som især amtsrådspolitiker og opfordrer alle med interesse om at prøve at blive valgt uanset hvilket parti de måtte foretrække. Og man mærker at Karl Bornhøft som for nyligt førte en heftig Folketingsvalgkamp på læserbreve, stadig gerne vil være med til at udrette noget i politik og ikke vil udelukke at stille op hvis nogen opfordrer ham.
((Lagt på nettet 4. september og sendt d. 4. september 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 20. august 2019 med Karl Bornhøft tidl sundhedsudvalgsforamnd i Nordjyllands amtsråd og folketingmedlem for SF.

Portrætinterview med pensioneret lærer Ole Brøndum, Frederikshavn.
Interview med pensioneret skolelærer Ole Brøndum, Frederikshavn dels om det aktive pensionistliv ikke mindst som cykelpilot og dels om Ole Brøndums opvækst og meritter igennem et langt liv. Dialogs interview foregik d. 9. august 2019. Vi hører i stikord om bl.a. den begejstret cykelpilot fortælle om hvilke sjove oplevelser det kan føre med sig, om Frederikshavn cykelklub, Frederikshavn Mandskor, om gule huskesedler, om ishockey og floorball, om en flyvende start som lærer på Bangsbostrand skole på fodboldholdet og som lærer der underviste de ældste klasser, om opvækst på FFI’s fodboldbaner og en kamp med 12.000 tilskuere og træning af unge spillere.
Men også om opvæksten som cykelbud i faderens købmandsforretning, der blev udskiftet med antikviteter. Den gode fortæller Ole Brøndum afslutter med et par dramatiske (andenhånds)beretninger om den frederikshavnske modstandsbevægelses meritter under besættelsen
((Lagt på nettet 21. august og sendt d. 21 august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. august 2019 med pensioneret lærer Ole Brøndum, Frederikshavn,

"Modstandsbevægelsens flugtruter fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig." .
Dialog bringer her en optagelse af Henning E. Sørensens foredrag: "Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig.". Det foregik Mandag 26. februar 2019 på Knivholt og var arrangeret af foreningen Hangarens Venner . Det drejer sig mest om flugtruter fra Sæby til Sverige og sejledserne blev ikke mindre farlige af at der på tilbagerejsen ofte var våben og ammunition ombord på kutterne.
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21 august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 26. februar 2019 af lysbilledforerag af foredrag af Henning E. Sørensen, Sæby,

Torben Stetkær fortæller om sin tid som lokalradiojournalist i Frederikshavn og om pensionisttilværelsens mange gøremål.. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den tidligere så entusiastiske radiojournalist , der elskede sportsreportagen allerhøjest både ishockey, håndbold og fodbold men også rapporterede fra byrådet. Stetkær fortæller også om sit rige pensionistliv som bl.a uundværlig IT-nørd for andre bowlingspillere, danmarksmester i bridge, nyder af klassisk musik men også TV-sport pt tour de france mv ved multitaskning. Interviewet foregik d. 20. juli 2019
((Lagt på nettet 8. august og sendt d. 7. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 20. juli 2019 med den frivillige sportsjournalist, IT-nørd,bridge- og bowlingspiller Torneb Stetkær, Frederikshavn

Om at være fra- og tilflytter i Sæby og om Retfærdigheden en bærende kulturinstitution i Sæby drevet af frivillige ildsjæle.
Vi hører her Dialogs nye medarbejder Susanne Lynch Donwild den 23. juli 2019 interviewe først Ulla Lundholm som både fraflytter og tilflytter og derefter en hel masse frivillige i tirsdagsgruppen i foreningen Retfærdighedens venner om hvordan det lykkes at få vedligeholdt og drevet det gamle ting- og rådhus med masser af kulturarrangementer mest for de grå årgange men også med udlejning til foreningsarrangementer
((Lagt på nettet 31. juli og sendt d. 31. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. juli 2019 af Susanne Lynch Donvild med Ulla Lundholm og folk fra Retfærdigheden


Om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr til Afghanistan .
Her hører vi DAHF's forkvinde Fariha Olawi fortælle om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr ned til den afghanske samarbejdspartner OLAWI i Herat og de imponerende mange opgaver som de frivillige i OLAWI har gang i. Under foredraget dokumenterer Fariha med billeder fra en powerpoint hun havde lavet. Optagelsen med Fariha og med kommentarer fra Nasima og Sayed, skete på møde forud for generalforsamlingen i DAHF d 23. juni 2019.

Hertil kommer at Fariha på Dansk Afghansk Humanitær Forenings generalforsamling d. 23. juni, som del af bestyrelsens beretning, ud fra friske indtryk fra en nylig tur til Herat, også fortalte om sine egne observationer og oplevelser bl.a gennem interviews med skolepiger. Fariha dokumenterede også her hvad hun sagde med billeder fra en selvproduceret powerpoint fra turen på basis af alle de billeder hun tog fra besøg på bl.a skoler, som DAHF via OLAWI har leveret genbrugscomputere og andre skolemøbler til.

Begge Farihas powerpoint ligger til fri afbenyttelse på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
Derfor er det en fordel når man hører begge fortællinger, at man lige åbner powerpointen på Dialog netside, så man kan se de billeder som Fariha fortæller om.
((Lagt på nettet 21. juli og sendt d. 24. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. juni 2019 med Med Fariha Olawi, forkvinde for Dansk Afghansk Humanitær Forening (tidl. Frederikshavn Multietniske Forening).

Lars Høst fortæller om ideen bag forvandlingen af Sæby Fritidscenter til Sæby Spektrum . .
Dialog-lyttere skal nu høre formanden for Sæby Spektrum, Lars Høst fortælle om det store projekt som nu skal igang efter at det er lykkedes at skaffe private fondsmidler bl. fra den Obelske familiefond. Interviewet med Lars Høst fandt sted d. 4. juli 2019. Her citeres fra pressemeddeelsen:
Nyt center skal styrke fællesskab og sundhed i Nordjylland
Med en donation på 2,5 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond kan centeret Sæby Spektrum realiseres. Her kommer sundhed, inklusion og fællesskab i centrum.

Donationen betyder, at sæbynitterne får både fritidscenter, idrætshus og værested i ét. Sæby Spektrum skal nemlig være samlingspunkt for det sociale liv, der udfolder sig før, under og efter aktiviteterne, som stedet skal huse. Og så skal det give flest muligt lyst til at deltage – også dem som normalt ikke bruger centrets sportstilbud.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 4. juli 2019 med Larst Høst, formand for Sæby Spektrum.

Hør Lene Bak fra Vores Sæby fortælle om sit liv og virke . .
Hør et spændende og åbenhjertigt interview, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradios nye men garvede medarbejder, Susanne Lynch Donvild interviewer en anden kommende og også tidligere radiomedarbejder Lene Bach, som mange kender fra Facebooksiden Vore Sæby. Samtalen foregik d. 11. juli 2019.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 11. juli 2019 med Lene Bach, Sæby med Susanne Lynch Donvild som interviewer/samtalepartner.

Integrationsarrangementet "Hele verden i Frederikshavn" overlever takket være de frivillige . .
Dialog interviewer her Katalin Fülüp om forberedelserne til integrationsfesten "Hele Verden i Frederikshavn" som i 2019 afholdes lørdag d 14. september. Som led heri inviteres nye interesserede til at tilmelde sig til et informations- og planlægningsmøde mandag d. 19. august kl 18,30 hos Tankegang, Midtpunkt 40 i Frederikshavn. Man tilmelder sig blot inden d 15. august til Bajro Terzic på tlf. 23606479 .
Interviewet foregik d 9. juli 2019.
Katalin Fülüp har som ny forkvinde for integrationsrådet selv engageret sig i at skaffe sponsorer. Og her er spontane tilbud om at sponsorere meget velkomne til at henvende sig pr mail på ktfu@frederikshavn.dk eller pr telefon 98 45 72 00 Interesserede kan læse mere om "Hele verden i Frederikshavn kommune 2019", ved at klikke på det link til pressemeddelelser om integrationsarrangementet som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside sammen med linket til interviewet med Katalin som podcast
Som forkvinde for integrationsrådet modtager Katalin Fülüp gerne henvendelser med ideer og informationer. Man henvender sig så til integrationsrådets sekretær Maiken Pilgaard Krüger på Tlf. (+45) 98 45 72 68 eller maku@frederikshavn.dk.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. juli 2019 med integrationsrådsformand Katalin Fülüp om integrationseventen "Hele verdeni Frederikshavn kommune", som foregår lørdag d. 14. september i Maskinhallen.

Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen. .
Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen.
Den afgående leder af Frederikshavn Frivilligcenter, Mariane Skadborg fortæller her om sit liv med gode værdier hjemmefra, karriere i bankverdenen, sygdom og krise der medførte at hun gik i kast med socialrådgiveruddannelsen, som førte Mariane til Frederikshavn og hvor hun som pensionist så påtog sig opgaven som leder af Frederikshavn frivilligcentret.

Her har Mariane Skadborg især været glad for samskabelsesprojekterne både mellem forskellige frivilliggrupper og mellem disse og kommunen, især på grund af de resultater det har givet for især de mennesker som har været i klemme. Mariane advarer dog mod at reducere sociale sager til et endimensionalt spørgsmål om kortsigtet økonomisk bundlinje. Som 71-årig har Mariane stadig kræfter til nye udfordringer med studier på Aalborg Universitet bl.a. om at få forsket og kortlagt de økonomiske og menneskelige fordele Mariane mener der er i at tænke mere langsigtet og give mennesker tillid og muligheder. Optagelsen med Mariane Skadborg foregik d. 27. juni 2019 i forbindelse med den stilfærdige kaffekomsammen, som Mariane havde inviteret sine daglige samarbejdspartnere med til. Herfra er der også klip med takketaler af Kim Philip og Fie Mølholt.
Dialog benytter lejligheden til på netsiden at bringe en kavalkade af 14 tidligere Dialog-udsendelser om frivilligcenteret og de frivillige liv her og tidligere i De frivilliges Hus i Boensgade 4 , der åbnede i år 2000
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. juni 2019 med Mariane Skadborg afgående leder af Frederikshavn Frivilligcentr, Danmarksgade 12 i Frederikshavn.

Integration på arbejdspladsen - med Danish Crown i Sæby som eks. .
Arbejdskraft med et andet modersmål og arbejdspladskultur er både en udfordring og ressource. Det var overskriften på et oplæg som Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby, holdt i Fødevareforbundets telt på Folkemødet på Bornholm og som Dialog blev opmærksom på og her har taget som udgangspunkt for et interview d. 25. juni 2019 med samme Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby og formand for teknisk udvalg i Frederikshavn kommune.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 25. juni 2019 med Karsten Thomsen, fællestillidsmand på Danish Crown og formand for teknink og Miljøudvalget i Frederikshavn kommune.

"Borgergruppen Birgits Børn" har fundet det på tide at sige farvel . .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har d. 1. juli 2019 interviewet Monica Sivesgaard Fri som en opfølgning på nedenstående meddelelse d. 29. juni 2019 på Facebooksiden Borgergruppen Birgits Børn
"Kære Alle !
Administratorerne for denne side har besluttet at lukke Borgergruppen Birgits Børn og hvorfor så det?
Vi har ganske enkelt travlt med andre ting og føler på mange måder at vi nåede i mål med vores visioner.
- vi var medvirkende til at de planlagte besparelser på 2,1 mio. blev droppet og området endda fik tilført 5,3 mio. ?
- vi fik sat TAVSHEDSKULTUR på dagsordenen og vi ved at dette emne stadig debatteres i kommunen ??
- men vigtigst af alt, erfarede vi, at det betaler sig at organisere sig og råbe op, og at vi SAMMEN kan forandre!
Det har været fantastisk at lære så mange spændende og seje mennesker at kende og sammen kæmpe for en vigtig sag - de 0-6-årige og det pædagogiske personale ??
I morgen lukker siden, en æra er forbi og I må alle ha' en fuldstændig formidabel sommer ??"
Knus, kys & kærlighed herfra,
Team Brokkerøv!
((Lagt på nettet d. 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 1. juli 2019 med Monica Sivesgaard Fri medinitiativtager til "Borgergruppen Birgits Børn".

Om danskundervisnig på arbejdspladsen som forudsætning for god integration af udenlandsk arbejdskraft. .
Vi bliver indført i hvordan mestringen af det danske sprog og kommunikationens store betydning for en god integration på arbejdspladsen men også i fritidslivet så der bliver trivsel hele vejen rundt for nyankomne til Danmark enten det så er flygtninge eller østarbejdere. Vi hører også om de mange forskellige virksomheder hvor erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglæere Didde Klarskov har sin gang som underviser i sprog og kommunikation og hvor Didde for hver enkelt virksomheds vedkommende må sætte sig ind i alle de fagudtryk der er nødvendige at beherske
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 25. juni 2019 med Didde Klarskov, erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglærer på HF & VUC-Nord.

Den middagsstund hvor mountainstierne på Pikkerbakken skulle indvies - og det blev de også - bare nede ved Møllehuset - fortæller Carsten Rasmussen bl.a. .
Vi skal nu i Dialog på Frederikshavn Lokalradio høre en reportage fra indvielsen af mountainbike-stien på Pikkerbakken i Frederikshavn d. 22. juni 2019, som ikke gik helt efter planen, men blev reddet takket være mountainbikeren Tom Ritmann og videos med Frederikshavn Mountainbikerklubs kørere.
Og senere ikke mindst Carsten Rasmussen som d 27. juni i en separat lydfil fortæller hele historien om samarbejdet mellem de foreningsfrivillige i Mountainbikeklub9900, kommunen og det lokale erhvervsliv og grundejere om at skabe det lokale og også turistmæssige aktiv som mountainbikebanen på Pikkerbakken nu er.
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 22 juni med Tom Rittman og 27. juni med Carsten Rasmussen fra Mountainbikeklubben 9900.

"Modstandsbevægelsens flugtruter fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig." .
Dialog bringer her en optagelse af Henning E. Sørensens foredrag: "Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig.". Det foregik Mandag 26. februar 2019 på Knivholt og var arrangeret af foreningen Hangarens Venner . Det drejer sig mest om flugtruter fra Sæby til Sverige og sejledserne blev ikke mindre farlige af at der på tilbagerejsen ofte var våben og ammunition ombord på kutterne.
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21 august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 26. februar 2019 af lysbilledforerag af foredrag af Henning E. Sørensen, Sæby,

Torben Stetkær fortæller om sin tid som lokalradiojournalist i Frederikshavn og om pensionisttilværelsens mange gøremål.. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den tidligere så entusiastiske radiojournalist , der elskede sportsreportagen allerhøjest både ishockey, håndbold og fodbold men også rapporterede fra byrådet. Stetkær fortæller også om sit rige pensionistliv som bl.a uundværlig IT-nørd for andre bowlingspillere, danmarksmester i bridge, nyder af klassisk musik men også TV-sport pt tour de france mv ved multitaskning. Interviewet foregik d. 20. juli 2019
((Lagt på nettet 8. august og sendt d. 7. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 20. juli 2019 med den frivillige sportsjournalist, IT-nørd,bridge- og bowlingspiller Torneb Stetkær, Frederikshavn

Om at være fra- og tilflytter i Sæby og om Retfærdigheden en bærende kulturinstitution i Sæby drevet af frivillige ildsjæle.
Vi hører her Dialogs nye medarbejder Susanne Lynch Donwild den 23. juli 2019 interviewe først Ulla Lundholm som både fraflytter og tilflytter og derefter en hel masse frivillige i tirsdagsgruppen i foreningen Retfærdighedens venner om hvordan det lykkes at få vedligeholdt og drevet det gamle ting- og rådhus med masser af kulturarrangementer mest for de grå årgange men også med udlejning til foreningsarrangementer
((Lagt på nettet 31. juli og sendt d. 31. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. juli 2019 af Susanne Lynch Donvild med Ulla Lundholm og folk fra Retfærdigheden


Om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr til Afghanistan .
Her hører vi DAHF's forkvinde Fariha Olawi fortælle om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr ned til den afghanske samarbejdspartner OLAWI i Herat og de imponerende mange opgaver som de frivillige i OLAWI har gang i. Under foredraget dokumenterer Fariha med billeder fra en powerpoint hun havde lavet. Optagelsen med Fariha og med kommentarer fra Nasima og Sayed, skete på møde forud for generalforsamlingen i DAHF d 23. juni 2019.

Hertil kommer at Fariha på Dansk Afghansk Humanitær Forenings generalforsamling d. 23. juni, som del af bestyrelsens beretning, ud fra friske indtryk fra en nylig tur til Herat, også fortalte om sine egne observationer og oplevelser bl.a gennem interviews med skolepiger. Fariha dokumenterede også her hvad hun sagde med billeder fra en selvproduceret powerpoint fra turen på basis af alle de billeder hun tog fra besøg på bl.a skoler, som DAHF via OLAWI har leveret genbrugscomputere og andre skolemøbler til.

Begge Farihas powerpoint ligger til fri afbenyttelse på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
Derfor er det en fordel når man hører begge fortællinger, at man lige åbner powerpointen på Dialog netside, så man kan se de billeder som Fariha fortæller om.
((Lagt på nettet 21. juli og sendt d. 24. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. juni 2019 med Med Fariha Olawi, forkvinde for Dansk Afghansk Humanitær Forening (tidl. Frederikshavn Multietniske Forening).

Lars Høst fortæller om ideen bag forvandlingen af Sæby Fritidscenter til Sæby Spektrum . .
Dialog-lyttere skal nu høre formanden for Sæby Spektrum, Lars Høst fortælle om det store projekt som nu skal igang efter at det er lykkedes at skaffe private fondsmidler bl. fra den Obelske familiefond. Interviewet med Lars Høst fandt sted d. 4. juli 2019. Her citeres fra pressemeddeelsen:
Nyt center skal styrke fællesskab og sundhed i Nordjylland
Med en donation på 2,5 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond kan centeret Sæby Spektrum realiseres. Her kommer sundhed, inklusion og fællesskab i centrum.

Donationen betyder, at sæbynitterne får både fritidscenter, idrætshus og værested i ét. Sæby Spektrum skal nemlig være samlingspunkt for det sociale liv, der udfolder sig før, under og efter aktiviteterne, som stedet skal huse. Og så skal det give flest muligt lyst til at deltage – også dem som normalt ikke bruger centrets sportstilbud.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 4. juli 2019 med Larst Høst, formand for Sæby Spektrum.

Hør Lene Bak fra Vores Sæby fortælle om sit liv og virke . .
Hør et spændende og åbenhjertigt interview, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradios nye men garvede medarbejder, Susanne Lynch Donvild interviewer en anden kommende og også tidligere radiomedarbejder Lene Bach, som mange kender fra Facebooksiden Vore Sæby. Samtalen foregik d. 11. juli 2019.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 11. juli 2019 med Lene Bach, Sæby med Susanne Lynch Donvild som interviewer/samtalepartner.

Integrationsarrangementet "Hele verden i Frederikshavn" overlever takket være de frivillige . .
Dialog interviewer her Katalin Fülüp om forberedelserne til integrationsfesten "Hele Verden i Frederikshavn" som i 2019 afholdes lørdag d 14. september. Som led heri inviteres nye interesserede til at tilmelde sig til et informations- og planlægningsmøde mandag d. 19. august kl 18,30 hos Tankegang, Midtpunkt 40 i Frederikshavn. Man tilmelder sig blot inden d 15. august til Bajro Terzic på tlf. 23606479 .
Interviewet foregik d 9. juli 2019.
Katalin Fülüp har som ny forkvinde for integrationsrådet selv engageret sig i at skaffe sponsorer. Og her er spontane tilbud om at sponsorere meget velkomne til at henvende sig pr mail på ktfu@frederikshavn.dk eller pr telefon 98 45 72 00 Interesserede kan læse mere om "Hele verden i Frederikshavn kommune 2019", ved at klikke på det link til pressemeddelelser om integrationsarrangementet som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside sammen med linket til interviewet med Katalin som podcast
Som forkvinde for integrationsrådet modtager Katalin Fülüp gerne henvendelser med ideer og informationer. Man henvender sig så til integrationsrådets sekretær Maiken Pilgaard Krüger på Tlf. (+45) 98 45 72 68 eller maku@frederikshavn.dk.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. juli 2019 med integrationsrådsformand Katalin Fülüp om integrationseventen "Hele verdeni Frederikshavn kommune", som foregår lørdag d. 14. september i Maskinhallen.

Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen. .
Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen.
Den afgående leder af Frederikshavn Frivilligcenter, Mariane Skadborg fortæller her om sit liv med gode værdier hjemmefra, karriere i bankverdenen, sygdom og krise der medførte at hun gik i kast med socialrådgiveruddannelsen, som førte Mariane til Frederikshavn og hvor hun som pensionist så påtog sig opgaven som leder af Frederikshavn frivilligcentret.

Her har Mariane Skadborg især været glad for samskabelsesprojekterne både mellem forskellige frivilliggrupper og mellem disse og kommunen, især på grund af de resultater det har givet for især de mennesker som har været i klemme. Mariane advarer dog mod at reducere sociale sager til et endimensionalt spørgsmål om kortsigtet økonomisk bundlinje. Som 71-årig har Mariane stadig kræfter til nye udfordringer med studier på Aalborg Universitet bl.a. om at få forsket og kortlagt de økonomiske og menneskelige fordele Mariane mener der er i at tænke mere langsigtet og give mennesker tillid og muligheder. Optagelsen med Mariane Skadborg foregik d. 27. juni 2019 i forbindelse med den stilfærdige kaffekomsammen, som Mariane havde inviteret sine daglige samarbejdspartnere med til. Herfra er der også klip med takketaler af Kim Philip og Fie Mølholt.
Dialog benytter lejligheden til på netsiden at bringe en kavalkade af 14 tidligere Dialog-udsendelser om frivilligcenteret og de frivillige liv her og tidligere i De frivilliges Hus i Boensgade 4 , der åbnede i år 2000
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. juni 2019 med Mariane Skadborg afgående leder af Frederikshavn Frivilligcentr, Danmarksgade 12 i Frederikshavn.

Integration på arbejdspladsen - med Danish Crown i Sæby som eks. .
Arbejdskraft med et andet modersmål og arbejdspladskultur er både en udfordring og ressource. Det var overskriften på et oplæg som Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby, holdt i Fødevareforbundets telt på Folkemødet på Bornholm og som Dialog blev opmærksom på og her har taget som udgangspunkt for et interview d. 25. juni 2019 med samme Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby og formand for teknisk udvalg i Frederikshavn kommune.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 25. juni 2019 med Karsten Thomsen, fællestillidsmand på Danish Crown og formand for teknink og Miljøudvalget i Frederikshavn kommune.

"Borgergruppen Birgits Børn" har fundet det på tide at sige farvel . .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har d. 1. juli 2019 interviewet Monica Sivesgaard Fri som en opfølgning på nedenstående meddelelse d. 29. juni 2019 på Facebooksiden Borgergruppen Birgits Børn
"Kære Alle !
Administratorerne for denne side har besluttet at lukke Borgergruppen Birgits Børn og hvorfor så det?
Vi har ganske enkelt travlt med andre ting og føler på mange måder at vi nåede i mål med vores visioner.
- vi var medvirkende til at de planlagte besparelser på 2,1 mio. blev droppet og området endda fik tilført 5,3 mio. ?
- vi fik sat TAVSHEDSKULTUR på dagsordenen og vi ved at dette emne stadig debatteres i kommunen ??
- men vigtigst af alt, erfarede vi, at det betaler sig at organisere sig og råbe op, og at vi SAMMEN kan forandre!
Det har været fantastisk at lære så mange spændende og seje mennesker at kende og sammen kæmpe for en vigtig sag - de 0-6-årige og det pædagogiske personale ??
I morgen lukker siden, en æra er forbi og I må alle ha' en fuldstændig formidabel sommer ??"
Knus, kys & kærlighed herfra,
Team Brokkerøv!
((Lagt på nettet d. 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 1. juli 2019 med Monica Sivesgaard Fri medinitiativtager til "Borgergruppen Birgits Børn".

Om danskundervisnig på arbejdspladsen som forudsætning for god integration af udenlandsk arbejdskraft. .
Vi bliver indført i hvordan mestringen af det danske sprog og kommunikationens store betydning for en god integration på arbejdspladsen men også i fritidslivet så der bliver trivsel hele vejen rundt for nyankomne til Danmark enten det så er flygtninge eller østarbejdere. Vi hører også om de mange forskellige virksomheder hvor erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglæere Didde Klarskov har sin gang som underviser i sprog og kommunikation og hvor Didde for hver enkelt virksomheds vedkommende må sætte sig ind i alle de fagudtryk der er nødvendige at beherske
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 25. juni 2019 med Didde Klarskov, erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglærer på HF & VUC-Nord.

Den middagsstund hvor mountainstierne på Pikkerbakken skulle indvies - og det blev de også - bare nede ved Møllehuset - fortæller Carsten Rasmussen bl.a. .
Vi skal nu i Dialog på Frederikshavn Lokalradio høre en reportage fra indvielsen af mountainbike-stien på Pikkerbakken i Frederikshavn d. 22. juni 2019, som ikke gik helt efter planen, men blev reddet takket være mountainbikeren Tom Ritmann og videos med Frederikshavn Mountainbikerklubs kørere.
Og senere ikke mindst Carsten Rasmussen som d 27. juni i en separat lydfil fortæller hele historien om samarbejdet mellem de foreningsfrivillige i Mountainbikeklub9900, kommunen og det lokale erhvervsliv og grundejere om at skabe det lokale og også turistmæssige aktiv som mountainbikebanen på Pikkerbakken nu er.
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 22 juni med Tom Rittman og 27. juni med Carsten Rasmussen fra Mountainbikeklubben 9900.

Hvad vil de energibyer? Vi stiller politikerne til regnskab .
Dialog bringer nu en optagelse fra Tankegangs energibytelt på Folkemødet på Bornholm og det foregår d. 14. juni 2019 med Stenar glaman som mødeleder Dialog bringer her den omtale af mødet der bringes i Folkemødeprogrammet:
Energibyerne.dk kalder sig selv for ambitiøse. Men hvad gør de i virkeligheden?
Eventbeskrivelse
De politisk ansvarlige fra de syv energibykommuner kommer på podiet en efter en og bliver udspurgt af en energiekspert og en fræk journalist. Her skal de stå på mål for kommunens indsats og for planerne for at være helt fremme med den grønne omstilling.
Deltagere
Almina Nikontovic, Økonomiudvalgsmedlem (S), Frederikshavn Kommune
Hans Østergaard, Borgmester (V), Ringkøbing-Skjern Kommune
Johannes Lundsfryd Jensen, Borgmester (S), Middelfart Kommune
Niels Peter Bøgballe, Næstformand i Plan- og Miljøudvalget, GRO
Michael Ziegler, Borgmester, Taastrup Kommune
Erik Lauritzen, Borgmester (S), Sønderborg Kommune
Stener Glamann, Journalist, Tankegang a/s
Per Alex Sørensen, Ingeniør, PlanEnergi
Udspørgerne er Connie Hedegaard forkvinde for den grønne tænketank Concito og Stenar Glamann direktør for komminikationsfirmaet Tankegang i Frederikshavn, som også har samlet energibyerne der deltager
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 2019 i Tankegangs Energiby-telt på Folkemødet.

Hør om lokale grønne handlemuligheder og om energibyerne med udgangspunkt i Frederikshavn kommune. .
Interview med direktør Stenar Glamann fra det grønne kommunikationsfirma, tankegangen, i Frederikshavn. Interviewet kommer især til at handle om hvilke grønne handlemulighder man har lokalt. Og om hvad man allerede har gjort i Frederikshavn kommune og andre kommuner i Energiby-samvirket, som er kommet i stand på initiativ af Tankegangen.
((Lagt på nettet 20. juni og sendt d. 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. juni 2019 med Stenar Glamann, direktør for det grønne kommunikationsfirma Tankegangen, Frederiksahvn.

Hør om tilbud i Frederikshavn til unge og voksne autister og i autismespektret. .
Dialog-samtale med bestyrelsesmedlem i Autisme-Nord, Mona Petersen, Frederikshavn om hvilke tilbud til autister og deres pårørende og andre interesserede der er i Frederikshavn og i øvrigt i Autisme-Nord og i Landsforeningen for Autisme.
((Lagt på nettet 20. juni og sendt d. 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 7. juni 2019 med Mona Petersen, Frederikshavn, bestyrelsesmedlem i Autismeforeningens KredsNord.

Hør om om behovet for flere plejefamilier med bopæl i Frederikshavn kommune.. .
Frederikshavn kommune søger i øjeblikket plejefamilier med bopæl i Frederikshavn kommune Leder af familieplejen, Birgitte Amnitzbøll fortæller, at det er fordi det vil være bedst for børn der ender med at måtte anbringes uden for hjemmet, at det sker i familier i nærheden for at barnet kan bevare mest muligt af de tilbageværende fungerende netværk, enten det så drejer sig om familien, skolen eller legekammerater og fritidsaktiviteter. Vi hører også om hvilke kvalifikationer der er væsentlige men at det i høj grad i det enkelte tilfælde også er et spørgsmål om den rigtige matchning med barnets behov. Interesserede skal igennem et kort uddannelsesforløb for at komme i en pulje af plejefamilier som kommunen så kan trække på efter de konkrete behov.
((Lagt på nettet 10. juni og sendt d. 12. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 7. juni 2019 med Birgitte Amnitzbøll, Leder af familieplejen i Frederikshavn kommune.

Hør Herluf Johansen fortælle om blomsterfestivalen og Bangsbo Botaniske Have. .
Hør Herluf Johansen fortælle om den nylige Bangsbo Blomsterfestival og om hvordan Bangsbo Botaniske Have takket være ildsjælene i Bangsbo botaniske Haves venner efterhånden er blevet udviklet til det skønne harmoniske åndehul for frederikshavnere det er i dag samtidig med at det er et yndet turistmål. I interviewet blev optaget d. 5. juni 2019 på åstedet med fuglesang i baggrunden.
Der vil blive lagt billeder fra Bangsbo botaniske have på Dialogs netside sammen med samtalen med Herluf Johansen, næstformand i foreningen Bangsbo Botaniske Have, som har driftsoverenskomst med Frederikshavn kommune som ejer jorden, som foreningen så har drevet og udviklet i et samarbejde.
((Lagt på nettet 10. juni og sendt d. 12. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 5. juni 2019 med Herluf Johansen, næstformand i Bangsbo Botaniske Have i Frederikshavn.

Folketingsvalgets lokale og landspolitiske resultater, årsager og hvilke bl.a grønne konsekvenser? .
Hvad blev resultatet af Folketingsvalget lokalt og på landsplan, hvilke muligheder ser der ud til at være for en grønnere miljø- og klimapolitik og hvad der i løbet af de sidste 4 år inklusive valgkampen kan have bevirket det tilsyneladende grønne skred. Dialog har hertil bedt lektor emeritus og tidl. samfundsfagslærer ved Frederikshavn gymnasium og HF, Paul Rode Andersen om sige sin mening herom. Vi starter med at diskutere betydningen af Mette Frederiksens tilslutning til Dansk Folkepartis krav om et paradigmeskift i retning fra integration til deportation af flygtninge.
Og får så i lokal sammenhæng bl.a. konkluderet at en beslutning om en 3. limfjordsforbindelse over Egholm eller et ekstra jernbanespor fra de store trafikhavne i Vendsyssel til især containertransport, som et afgørende signal for, hvorvidt en ny regering vil føre en klimavenlig (transport)politik. Interviewet med samfundsfagslektor Paul Rode Andersen foregik d. 7. juni 2019
((Lagt på nettet 10. juni og sendt onsdag d. 12. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 7. juni 2019 med samfundsfagslærer Paul Rode Andersen, Frederikshavn om folketingsvalget .

Poul Nielsen fortæller om Venligboerne Frederikshavns historie og om Venligboerne Genbrug. .
På besøg i Venligboerne Genbrug, Rådhus Alle 15 i Frederikshavn d. 31. maj 2019 med Dialog, som interviewer Poul Nielsen, som fortæller om Venligboerne Frederikshavns historie helt fra opstarten i 2015 og om genbrugsbutikken hvis kunder og medhjælpere ikke mindst er tidligere flygtninge. Og hvor børnene især nu er stærkt påvirket af snakken om den politiske aftale om paradigmeskift med fokus på deres deportation, såvel i den politiske offentlighed som i skolegården. Poul Nielsen efterlyser især flere pensionerede indfødte danskere til at hjælpe med til at drive butikken Venligboerne Genbrug på Rådhus Alle 15 i Frederikshavn, som er åben fra kl 10 til 17 på hverdage.
((Lagt på nettet 2. juni og sendt d. 5. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 31. maj 2019 med Poul Nielsen ildsjæl i Venligboerne Frederikshavn og Venligboerne Genbrug.

Interviews på gågaden i Frederikshavn med Sinem Demir fra Enhedslisten samt lokal og 2 SFUere. .
Dialog traf på gågaden i Frederikshavn d. 31. maj midt under Open By Night kun 2 politiske partier. Det var 2 piger fra SFU, SFs ungdomsafdeling, Maja Hammerich og Stinne Eriksson, samt fra Enhedslisten den lokale aktivist Helle Christensen og folketingskandidaten Sinem Demir, som får et lidt længere interview om bl.a flygtninge.
((Lagt på nettet 2. juni og sendt d. 5. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 31. maj 2019 med Maja Hammerich og Stinne Eriksson, samt HelleChristensen og folketingskandidat for EL Sinem Demir .

Til Dialogmøde om frivilligt socialt arbejde og samskabelse med Frederikshavn kommune.
Kommunen havde inviteret til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune d. 28. maj 2019 med temaet Vores fælles velfærd -- Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse.
Dialogs optager var med fra et lille stykke ind i journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål til debat i grupper med efterfølgende fremlæg for forsamlingen. Til sidt hører vi afrunding ved Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Ordstyrer var Susanne Thaarup, områdeleder for Sundhed, Træning og aktivitet
Bemærk at der sammen med netudgaven af lydoptagelserne fra mødet vil blive lagt en powerpointpræsentation på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside med de lysbilleder som Karen Lomholt brugte under sit foredrag inklusive dem der blev talt ud fra inden Dialogs optager kom i spil
((Lagt på nettet d. 2. juni og sendt d. 5. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse den 28. juni 2019 af den sidste 3/4 af Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål og debat.

Frederikshavnskredsen SF-kandidat Allan Norre' fortæller om sin og SF's politik lokalt, på landsplan og i EU .
Her i Dialog skal vi nu høre Allan Norre', SFs folketingskandidat i frederikshavnkredsen til folketingsvalget og samtidig europaparlamentskandidat for SF som den sidste af de kandidater der har ønsket igennem Dialog på Frederikshavn Lokalradio at få lov til at fortælle vendelbovælgere i radioen og for netradioens vedkommende alle dansktalende i verden hvad kandidaten vil gøre for dem eller vil være godt for dem.
Allan Norre fortæller om hvor afgørende væsentligt klimaet er da alt andet ellers kan være ligegyldigt og her kan frederikshavnske virksomheder bidrage til gavn for beskæftigelsen. Vi får en drøftelse af den lokale trafikpolitiske elendighed og uprøvede muligheder for bedre kollektiv trafik med dobbeltspor til Frederikshavn + genetablering af togfonden og udtynding af bilos i de store byer med brug af roadpricing med differentierede takster, men uden Egholmforbindelse.
Allan Norre' forsvarer SFs deltagelse i Ghettopakken, men vil have Socialdemokratiet til at udskifte det pinefulde paradigmeskifte på flygtningeområdet. Igennem Danmarks krige er vi selv blevet ansvarlige for vore flygtninges skæbne. SF støtter FNs forbud imod atomvåben, men også afskaffelse af forsvarsforbeholdet i EU-regi, så Danmark kan deltage i EU's fredsbevarende aktioner. Endelig skal børneområdet støttes. Interviewet med Allan Norre' foregik d. 21. maj 2019
((Lagt på nettet 21. maj og sendt d. 22 elelr 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 21. maj 2019 med Allan Norre', SF's folketingskandidat i Frederikshavnkredsen og til EP valget søndag d. 26. maj.

Alternativet på Fisketorvet i Frederikshavn d. 18. maj 2019 .
Partiet Alternativet er også som det 3. parti på pletten på Fisketorvet i gågaden i Frederikshavn d. 18.maj 2019 endda med egen teltbod. Alternativets lokale mand Mark Jewkes fortæller om et klima-vaccinationskort, som man kan få udstedt hvis man vil sige ærligt ja til at holde 5 miljøløfter og samtidigt får man at vide om 5 måder som partierne kan fremme en mere klimavenlig politik. Man kan se et billede af vaccinationskortet på Dialogs hjemmeside.
Dialog når også lige at hilse på Alternativets spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, som endnu engang kommer ilende fra møde i Aalborg med skatteminister Carsten Lauridsen, som ellers også er folketingskandidat i Nordjylland, men som desværre ikke med sit parti Venstre er på pletten til at forsvare sig.
((Lagt på nettet 21. maj og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Alternativets frederikshavnske Mark Jewkes og Alternativets spidskandidat i Nordjylland Susanne Zimmer ved Alternativets teltbod på Fisketorvet iFrederiskhavn.

Reportage fra 13-kantet vælgermøde på Frederikshavn bibliotek .
Dialog bringer her optagelse af vælgermødet på Frederikshavn Bibliotek afholdt d. 16. maj 2019.
Panelets deltagere der repræsenterede samtlige 13 opstillingsberettigede partier var følgende: Rasmus Prehn (Sosialdemokratiet, som på stemmesedlen har bogstavA), Marianne Jelved (Radikale Venstre, B), Per Larsen (Konservative, C), Poul Højlund (Ny Borgerlige, D), Rune Frøsig Osmundsen (Partiet Klaus Riskær Pedersen, E), Allan Norré Pedersen (Socialistisk Folkeparti, F), Britta Eckhardt (Kristendemokratierne, K), Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti, O), Henrik Buchhave (Venstre, V), Jacob Hø?er (Liberal Alliance, I), Peder Hvelplund (Enhedslisten – De Rød-Grønne, Ø), Susanne Zimmer (Alternativet, Å) samt Max Uwe Jensen (Stram Kurs, P).

Program: Velkomst og præsentation af kandidaterne ved journalist Morten Pedholt
Kandidaterne i panelet, svarer på hvad de anser for at være valgets vigtigste emne, med korte kommentarer fra andre kandidater.
Bagefter var der et hav af spørgsmål fra mange af de 2-300 fremmødte vælgere, som nogle gange udviklede sig til en dialog.
TV2 Nord, P4 Nordjylland og Nordjyske Medier var værter for valgmødet.
((Lagt på nettet 21. maj og sendt d. 22 eller 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af 13-kantet vælgermøde d. 16. maj 2019

Hør hvad de konservatives lokale folketingskandidat Peter Nielsen går til valg på .
Byrådsmedlem Peter Nielsen. Aalbæk fortæller hvad han vil arbejde for i Folketinget som lokal kandidat i Frederikshavnkredsen for Konservative (C), som bl.a er en rimelig udligningsreform der kommer udkantkommu ner som Frederikshavn til gode - samtidigt med skattenedsættelser for at få mere beskæftigelse. Desuden klimavenligt postevand til de kommunale møder som led i implementeringen af FNs 17 verdensmål på lokalt kommunalt plan.
((Lagt på nettet 20. maj og sendt d. 22 elelr 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Peter Nielsen folketingskandidat i Frederikshavnskredsen for Konservative. Optagelsen foregik på Fisketorvet i Frederikshavn.

Partiernes standpunkter til fredspolitiske emner af relevans for valgkampene til både Europaparlamentet d. 26. maj og og Folketinget d. 5. juni .
Dialog bringer her et interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. juni. Tom Vilmer Paamand giver også en begrundet rangordning af partierne på en skala fra militaristisk til en fredelig ikkevoldelig udenrigspolitik.
Det drejer sig først og fremmest om Danmarks manglende tilslutning til FN-traktaten med forbud mod atomvåben og om hvorvidt det er en god ide at Danmark dropper sit forbehold overfor at deltage i EU's militære del, kaldet forsvarsforbeholdet.

Men også mange andre beslutninger som burde vendes i en seriøs valgkamp med ønske om at gøre vælgere klogere på partiernes faktiske sikkerhedspolitik og mulige konsekvenser heraf. I flæng kan nævnes debat om Danmarks nu mangeårige krigspolitik og konflikterne om at få konsekvenserne heraf undersøgt ordentligt til brug for fremtidige sikkerheds- og fredspolitiske beslutninger. Købet af krigsfly, fornuften i drastiske forøgede bevillinger til militær oprustning bare fordi Trumf siger det. Har Danmark brug for et fredsforskningsinstitut der også kan forske og udvikle alternative ikkevoldelige konfliktløsnings- og forebyggelsesmodeller mm. Interview med graverjournalist Tom Vilmer Paamand, som også er formand for Aldrig Mere Krig, foregik d. 17. maj 2019.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 17. maj 2019 med journalist Tom Vilmer Paamand, der også er formand for Aldrig Mere Krig.

Alternativets kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin EU-poliitk..
I et desperat forsøg på også at få vælgermøderne til at handle om valget til europaparlamentet så bringer Dialog her et interview med Rasmus Nordqvist, som er Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget. Rasmus Nordqvist svarer på spørgsmål om bl.a. gensidig sammenhæng imellem miljø- og klimaforværring og den forværrede militarisering i verden, så vi ikke bare får krigsflygtninge men også klimaflygtninge. Alternativet ønsker da også at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben, som på få øjeblikke kan dræbe op mod en milliard civile og med udsigt til sultedød for resten jf ICAN. Men Alternativet vil have Danmark til at tilslutte sig EU's forsvarsforbehold i tro på, at det er muligt nedefra at påvirke EU til at føre en fredspolitik. Alternativet ønsker i sin kamp for mere lighed i EU også fælleseuropæisk bundgrænse for virksomhedsbeskatning og kamp mod skattely for at stoppe medlemslandenes nationalistiske ræs mod bunden. Vi hører om det fælleseuropæiske valgsamarbejde Europæisk Forår eller DIEM, som Alternativet er med i og som vil lave en stor fælles klimafond, der kan sætte gang i grønne investeringer, der også kan skaffe arbejde til de mange unge arbejdsløse især i syderopa, som lider under Tysklands og de nordlige landes defensive nationalistiske økonomiske politik indenfor Euro-møntunionen. Desuden debatteres en fælleseuropæisk flygtningepolitik og ulandspolitik, som Europa som del af verden også har medansvar for. Interviewet med Rasmus Nordqvist, som Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget søndag d. 26. maj foregik d. 18. maj 2019.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 22. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Rasmus Nordqvist, Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget d. 26. maj.

Allan Norre', SFs nordjyske kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin politik .
Allan Norre', SFs nordjyske kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin politik Dialog var i gågaden i Frederikshavn lørdag d. 18. maj for træffe kandidater til såvel europaparlamentet der afholdes på søndag d. 26. maj og kandidater til folketingsvalget d. 5. juni. Dialog traf på Callstorvet Allan Norre', som er kandidat til både europaparlamentsvalget og til folketinget. Efter en klimasnak om EU's rolle valgte vi at snakke mest om hvad Allan Norre' og SF vil gøre i europaparlamentet dels på det økonomiske område og herunder en fælleseuropæisk bund under virksomhedsbeskatning samt om en ordentlig europæisk flygtningepolitik, som Allan ser i sammenhæng med ulandsbistanden og EU's protektionisme.
((Lagt på nettet 20. maj og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Allan Norre, SF kandidat til Europaparlamentet og folketingskandidat i Frederikshavnkredsen. Optagelsen foregik på Callstorvet i Frederikshavn

Hvorfor SF-tillidsmanden Jørgen Grøn måtte fastholde sit kandidatur for Folkebevægelsen til EU-parlamentsvalget .
Dialog-interview med nordjyske Jørgen Grøn, som siger han er SFer i sin sjæl, men nu er blevet smidt ud af SF fordi han igen en gang vil stille op som kandidat for Folkebevægelsen imod EU. Interviewet med den nu tidligere formand for SFs regionsbestyrelse i Nordjylland foregik den 19. marts 2019 og hvor Jørgen Grøn udover at fortælle om sin tid i SF med bl.a pacifisme så også forsvarer og debatterer sin opfattelse af det overnationale og derfor udemokratiske EU, som er ved at blive militariseret, og derfor vigtigt at Danmark bevarer sit forsvarsforbehold overfor. I denne sammenhæng fremhæver Jørgen Grøn at EUs større militære fonde til forskning og udvikling af våben nu har lokket danske universiteter og især Aalborg Universitet til at påbegynde forskning i krigsudstyr med yderligere snigende militarisering af det danske samfund til følge.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 12. marts 2019 med Jørgen Grøn kandidat til europaparlamentsvalget for Folkebevælsen mod EU d. 26. maj .

Susanne Zimmer, Alternativets spidskandidat i Nordjylland fortæller om sit engagement og sine mærkesager
Vi skal nu høre hvad Alternativets spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, har på hjerte og gerne vil vælges på. Susanne Zimmer så Alternativet som appelsinen i turbanen da partiet startede i en situation hvor det var trist og at være dansker, når vi gjorde så lidt for miljøet og så den måde man behandlede og snakkede om flygtninge på, som var dybt pinligt i et rigt land som Danmark.
Susannes Zimmers fokus er klima og miljø og den forurening vi skaber i Danmark men samtidig skal vi have en social profil med mere lighed. Det er dybt uansvarligt at have 64.000 fattige børn. 2 % nedskæringer hvert år på det offentlige skal væk sammen med den overdrevne kontrolregistrering der tager en time om dagen fra det produktive arbejde. Det giver stress og lige nu er 35.000 mennesker hver dag sygemeldt pga. stress. Det er slemt nok for de ramte familier. Men det giver også et samfundsmæssigt tab på 35 milliarder kr. om året, som ved at indrette et samfund med mindre stress i stedet kunne bruges til forbedret velfærd og klima.

Klimaet er vigtigst ellers kan alt andet være ligegyldigt. I 2035 skal vi have 100 % grøn energi. Vi skal afvikle al optagning af olie og gas i løbet af de næste 10 år, men kun Enhedslisten har stemt for det, og det gælder mange andre forslag.
Lokalt i Nordjylland ødelægger regeringen decentral struktur med de årlige 2 % besparelser f.eks på uddannelsesområdet med manglende veluddannet arbejdskraft til følge i udkantområder. Alternativet vil støtte forskning i grøn udvikling som f.eks. frederikshavnervirksomheden Crestwing, der udvikler i bølgeenergi, Crestwing har alligevel mistet sit offentlige tilskud på trods af at den med sin kontinuerlige produktion af energi kunne medvirke til at gøre den samlede grønne produktion af energi mere stabil. Det er bedre, hurtigt at komme på forkant med begrænsningen af udslip af klimagasser, frem for senere at måtte bruge mange flere penge til at værge sig imod de klimaændringer der ellers er hastigt på vej. Klimakommuner kunne være mere ambitiøse, som f.eks. med genbrug af madspild .
Susanne støtter skolebørns klimastrejker da Danmarks CO-udledning nu igen er begyndt at stige jf Grethe Tunberg, der siger, at uden fremtid bliver skolegang jo meningsløs. Om paradokset, at trods stigende interesse for klimaet så falder tilslutningen til Alternativet. Alternativet har ellers en decentral struktur og har således 600 medlemmer i Nordjylland som kan deltage i politiske laboratorier, og kæmper også for en ny politisk kultur med ordentlighed. I Alternativet må man også kun sidde i Folketinget i 12 år.
Vi må forbruge mindre, investere grønt, tænke grønt og gøre gode ting for hinanden, hvorfor fattigdomsydelser skal afskaffes. Alternativet har fået sat fokus på den voksende ulighed og den uanstændige flygtningepolitik.
Forholdet til Socialdemokratisk regering, ikke blokpolitik, andelsbevægelsen forbillede for mere demokratisering af økonomien, samfundsøkonomiske virksomheder,
Alternativets spidskandidat vil væk fra vækstbegrebet med misbrug af ressourcer og udvikling af stress. Desuden regulere energisektor og banker mere, komme væk fra kapitalistisk snyd med skattesystemer til fordel for de store som forhindrer bæredygtigheden, ressourcebeskatning er nødvendig.
Flygtninge skal fra dag et have samtale om hvad de kan og gerne vil. Danmark skal tage mindst 2000 kvoteflygtninge om året. Alternativet vil gennem ulandshjælp og internationalt samarbejde forebygge, at det skal blive nødvendigt at mennesker skal være nødt til at flygte. Med de 10.00 hjemmehjælpere som skal udvises som følge af Paradigmeskiftet, som vil lukke helt af overfor omverdenen, så vil det blive danskernes katastrofe. Den ekstreme racistiske højrefløj er til dels et resultat af at det er lykkedes Dansk Folkeparti at få skabt en dem-contra-os-kultur på mange områder, som også kan blive en trussel imod vores demokrati, når det f.eks. er blevet acceptabelt at lyve og tilbageholde oplysninger i Folketinget. Vi må i stedet gøre noget sammen som i Venligboerne. Vi hører som eks. Susanne Zimmer fortælle om sine positive oplevelser med at være kontaktfamilie for flygtninge. Og det kunne også være med ensomme ældre.
På verdensplan fører den nuværende laden stå til på klimaområdet til fattige klimaflygtninge. Susanne Zimmer vil støtte at Danmark skal underskrive FN-forbuddet mod atomvåben for at fremme afspænding og undgå katastrofale klimakrige om knappe livsvigtige ressourcer. Og ifølge folketingskandidaten så er erfaringerne at kvindelige deltagelse i fredsforhandlinger giver de bedste resultater. Der er brug for et dansk fredsforskningsinstitut, ulandshjælp for befolkningerne og ikke kun for det storevirksomheder. Alternativets nordjyske spidskandidat Susanne Zimmer betoner til afslutning nødvendigheden af at forbruge mindre for at økonomisere med jordens begrænsede ressourcer og dele mere og være mere sociale, hvilket hun heldigvis også ser tendenser til. Interviewet med Susanne Zimmer blev optaget d. 6. maj 2019. Susanne Zimmer vil sidde parat ved sin telefon nr 41171899 for at blive inviteret ud til dagligstuemøder og kan i øvrigt kontaktes over mailadressen susanne.zimmer@alternativet.dk .
((Lagt på nettet 16. maj og sendt d. 22 eller 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 6. maj 2019 med Susanne Zimmer, som er Alternativets spidskandidat i Nordjyllands storkreds.

Spidskandidat for Enhedslisten i Nordjylland, Peder Hvelplund, Hjørring, fortæller om dele af Enhedslistens politik, som især har relevans for vendelboere.
Peder Hvelplund fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio også om sine egne mærkesager, som Peder Hvelplund så uddyber på baggrund af spørgsmål og Enhedslistens nordjyde giver derudover sit bud på yderligere emner som inddrages i interviewet. . Emnerne er bl.a. Enhedslistens konkrete bud på en udligningsreform som sammen med et forslag om 80 % statsrefusion til kommunerne for sociale udgifter skulle forbedre de økonomiske vilkår for fattige udkantskommuner som f.eks. Frederikshavn og Hjørring. Og ellers i stikordsform bl.a. ja til at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben og støtter fredsforskning mv. - Skattepolitisk debat om loft over grundskatten som er en gave til de velbjergede i de voksende byområder med stigende grund- og boligpriser på bekostning af udkantområderne, samt om hvordan man kan få lagt en rimelig fælles bund under virksomhedsbeskatningen i EU og verden.
Jf. Løkkes sundhedsreform også en Sundhedspolitisk debat om bl.a. hvordan det psykiatriske område, der er udeladt i forligskredsens planer om fællesskaber omkring akutmodtagelser, må opprioriteres og hvordan skaffe flere læger hertil, hvordan problemer med mangel på praktiserende læger kan løses. Regionerne må opretholdes og amternes opgaver på specialområderne samt miljø og planlægning må tilbageføres.
Trafikpolitik, hvor Peder Hvelplund og Enhedslisten vil spare motorvejen over Egholm og i stedet udbygge jernbanenettet med dobbeltspor til havnebyerne Hirtshals og Frederikshavn i Vendsyssel for at kunne flytte den generende godstrafik fra motorvejene til bane og derved overflødiggøre en ekstra forbindelse over Limfjorden og samtidig tilgodese det overordnede mål at gavne kampen mod klimaforværringen, som også var et punkt hos Hvelplund. Hvad ville Peder sige til Mette Frederiksen bl.a. på det sociale og flygtningeområdet? Vendt blev også det demokratisk betænkelig i at Folketingsflertal, og på det sidste med socialdemokraternes stemmer, i gennem de sidste 20 år har strammet og begrænset den reelle valgret så nu næsten hver tiende borger i Danmark er blevet frataget muligheden for at stemme ved Folketingvalget, Interviewet med Enhedslistens spidskandidat i Nordjylland Peder Hvelplund foregik d. 2. maj 2019
((Lagt på nettet 15. maj og sendt d. 15. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 2. maj 2019 med Peder Hvelplund, Enhedslisten De rød-grønnes spidskandidat i Nordjylland

Reportage fra 1. maj mødet i 2019 på Knivholt i Frederikshavn.
Vi hører mødeleder Finn Jenne formand for 3F byde velkommen og give ordet til næstformand for 3F på landsplan Tina Christensen, så folketingskandidat i Frederikshavnkredsen for SF, Allan Norre', S-borgmester Birgit Hansen, folketingsmedlem for S i frederikshavnkredsen Bjarne Laustsen og endelig folketingskandidat i Aalborg Øst for Enhedslisten de rød-grønne, Sinem Demir.
Desuden hører vi i peoples corner Poul Erik Andersen Aalbæk og medlem af Enhedslisten samt Helge Hansen. Til slut skal vi høre et dobbeltinterview med 2 SFU-kvinder forkvinden Maja Haubenseiser og Rebecca Madsen
((Lagt på nettet 13. maj og sendt d. 8. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Reportage fra 1. maj mødet på Knivholt, samt dobbeltinterview med 2 SFU-kvinder forkvinden Maja Haubenseiser og Rebecca Madsen

Dialogmøde om frivilligt socialt arbejde Tirsdag den 28. maj i Frivilligcentret.
Sundhedsudvalget inviterer til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune
Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 19.00 – 21.00
Frivilligcenter Frederikshavn, Danmarksgade 12, Frederikshavn Emne: Vores fælles velfærd
- Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse Program for mødet
o Velkomst og oplæg til aftenens tema v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
og Fællessang og præsentation af aftenens program v/ Susanne Thaarup, områdeleder Sundhed, Træning og Aktivitet, Frederikshavn Kommune
Oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige v/ Karen Lumholt, foredragsholder, forfatter og journalist
Dialog og debat om aftenens tema og oplæg o Afslutning og afrunding v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Tilmelding til arrangementet kan ske pr. mail til juba@frederikshavn.dk senest søndag den 26. maj
((Lagt på nettet 13. maj og sendt d. 8. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Servicemeddelelse indlæst 4. maj 2019 af Arne Hansen.

Reportage og interviews fra jobmessen i Arena Nord i Frederikshavn . d. 13. marts 2019.
Dialog interviewede repræsentanter for følgende virksomheder og institutioner som her er her nævnt i den rækkefølge de bringes i: Agrinord ved Vitus Bernlow, - restaurant Blackstone, Rømøvej 2 ved Hassan…, - A-byg, - Danish Crown ved Finn Andersen, projektkoordinator Kurt Nielsen fra Center for Arbejdsmarked som arrangerede jobmessen, - maskinfabrikken Nordmark i Sæby ved Christian tillidsmand, - Sundhed og Pleje ved Helle Christensen områdeleder Ø. Vrå, - Pleje og psykiatri ved Marianne Esbjørn, - byggemarkedet Stark, Toftegaardsvej ved dir. Sune Serbian, - LO ved Michael Bo Nielsen, Hjørring
((Lagt på nettet 17. april. april og sendt d. 17. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. marts 2019 med med repræsentanter fra mange af Jobmessens jobudbydende virksomheder og institutioner samt arrangørerne ved Kurt Nielsen projektafdelingen.

Frederikshavnske forældres demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
Dialog bringer her talerne fra forældredemonstrationen i Frederikshavn for minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, som foregik lørdag d. 6. april 2019. Demonstrationen blev indledt med kort tale om demonstrationens nødvendighed, holdt af Monica Sivesgaard Fri, som også var initiativtager og mødeleder.
Dernæst hører vi småbørnsforskeren Jytte Birk Sørensen fortælle om den seneste viden om småbørn som ikke bliver værdsat efter fortjeneste inde på Christiansborg. Jytte kalder sig selv kontakthippie og påpeger hvor vigtig børns voksenkontakt er for deres udvikling og et senere godt liv og hvor de 3 minutters voksenkontakt i timen, det efterhånden kun kan blive til i Danmarks børnehaver, slet ikke slår til.
Dernæst talte den tidligere pædagogansatte i Frederikshavn kommune, hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om. hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om. Maida Bijedic, som havde følt sig utilstrækkelig under de ringe vilkår der var uden mulighed for at være det for det enkelte barn som det havde behov for, hvorfor hun nu videreuddannede sig og var ved at skrive speciale om uddannelse af pædagoger i et demokratisk samfund. Og herunder påpegede hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om. hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om.
Småbørnsforældrenes demonstration i Frederikshavn havde samlet omkring et par hundrede deltagere.
((Lagt på nettet d. 10. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 6. april 2019 af forældre i Frederikshavn kommunes demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Om Frederikshavn Ungeklimaråds organisering af marked for genbrugstøj d. 23/3 .
Dialogs interview med Emily Olesen og Line Bødker Larsen fra Ungeklimarådet i Frederikshavn som har taget initiativ til at organisere et marked for genbrugstøj i Maskinhallen d. 23. marts 2019
Emily fortæller også at Interesserede i at bidrage til Ungeklimarådets arbejde eller i øvrigt har spørgsmål er velkomne til at henvende sig til Poul som kan træffes på mailadressen prni@frederikshavn.dk eller pr telefon på 40 32 45 91
((Lagt på nettet 10. april. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. marts 2019 med Emily Olesen og Line Bødker Larsen fra Ungeklimarådet i Frederikshavn om genbrugstøjmarkedet.

Vil Lars Løkkes sundhedsreform lukke Frederikshavn sygehus?
Dialog-interview med Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet optaget d. 19. marts 2019.
Anledningen var at Flemming Møller Mortensen udsendte en pressemeddelelse om at Frederikshavn Sygehus ville være i fare hvis Lars Løkke fik gennemført sin sundhedsreform med afskaffelse af regionsrådene. Hør argumenterne og vurder selv. I øvrigt blev der snakket nærhed, afbødning af lægemangel, psykiatriens stedmoderlige behandling og om muligheden for at hente penge fra andre poster på statsbudgettet.

((Lagt på nettet d. 10. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d 19. marts 2019 med den socialdemokratiske sundhedsordfører Flemmming Møller Mortensen. Det var inden regeringens opdaterede aftale om sundhedsreform med Dansk Folkeparti.

Paul Rode Andersen fortæller om det nye nordjyske netmedie NETAVISNORD .
Dialog bringer her interview om en lokal eller rettere nordjysk nyskabelse på mediefronten. Det er den kendte frederikshavner og mangeårige byrådsmedlem Paul Rode Andersen, der nu, efter at være gået på pension fra jobbet som gymnasielærer i samfundsfag og dansk, sammen med et par ligestillede nu har opstartet en netavis ved navn NETAVISNORD.

De 3 "musketerer" oplever et udækket nordjysk behov for analyserende og perspektiverende kvalitetsjournalistik, som de også optimistisk mener der er et marked for her i Nordjylland og blandt bortvandrede nordjyder. Og det gælder selvfølgeligt også alle andre politisk og samfundsmæssigt interesserede ikke mindst inde på Borgen, hvor NETAVISNORD også gerne vil være med til at sætte Nordjylland på landkortet.
For nysgerrige kan det nævnes, at NETAVISNORD har internetadressen www.netavisnord.dk/. NETAVISNORD er gratis og interesserede kan tilmelde sig et abonnement på den ugentlige udgivelse.
Alt dette og mere til får Paul Rode Andersen her lejlighed til at uddybe i et interview som blev optaget d. 19. marts 2019.
((Lagt på nettet d. 10. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. marts 20119 med Paul Rode Andersen, tidl. samfundsfags- og dansk lærer på Frederikshavn gymnasium

Forfatteren Per Gammelgaard læser op af de bøger som foregår i Frederikshavn .
Vi skal nu høre den frederikshavnske forfatter Per Gammelgaard fortælle om og læse op af de af sine bøger der foregår i Frederikshavn. Optagelsen er fra Frederikshavn bibliotek d. 17. september 2018 og et bidrag fra biblioteket til fejringen af 200-års jubilæet.
((Lagt på nettet d. 3. april og sendt d. 3. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 17. september 2018 af den frederikshavnske forfatter Per Gammelgaards oplæsning fra sine bøger om frederikshavnere arr. af biblioteket.

Kurdisk nytårsfest, Newroz på bålpladsen ved Knivholt i Frederikshavn d. 20. marts 2019 .
Med Dialog Til kurdisk nytårsfest på bålpladsen ved Knivholt i Frederikshavn d. 20. marts 2019. Newroz blev arrangeret af Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening i Frederikshavn. Vi hører lydbilleder med både snak, taler på kurdisk og dansk mestendels med musikbaggrund som stemningsbilleder. Dette selvom man her i radioen må tænke sig til kædedansen som dog kan ses på Dialogs netside om Newroz sammen med mange andre billeder. Desuden hører vi et par interviews (optaget på afstand af dansemusikken) om baggrunden for bålfesten og om de tidligere kurdiske flygtninge, Alan Otmar og Riadh Aidos fortællinger om den historiske baggrund for kurdernes fejring af deres newroz samt deres udtrykte oplevelser af at leve i Frederikshavn og være kastebold i dansk indenrigspolitik. Fotos og videooptagelser fra festen samt oplysninger om navne på andre talere på dansk og kurdisk modtages gerne til mobil 30420818 eller post@arnehansen.net.
((Lagt på nettet d. 1. april og sendt ? på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser og interviews d 20. marts 2019 fra de frederikshavnske kurderes nytårsfest på bålpladsen ved Knivholt.

Fra skolebørnenes klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn 15. marts 2019 .
Dialog bringer her en reportage fra klimademonstrationen med skolebørnenes klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn med deltagelse af et nok godt et par hundrede skolebørn og voksne. Skolestrejken foregik d. 15. marts 2019 og var arrangeret på initiativ af skoleelev Freja Nørgaard Bruun fra Handelsskolen.
Inden talerne hører vi interviews med hhv. hjørringenseren Bent Brandstrup, elever fra gymnasiet/STX og eleverne Stella og Camilla fra Nordstjerneskolen.

Herefter hører vi Alternativets Susanne Zimmers åbningstale og dernæst tale af Enhedsliste-byrådsmedlem Ida Skov, Frederikshavn.
Herefter tager Alternativets spidskandidat Susanne Zimmer fra Skørping ret interaktivt over sammen med demodeltagerne med bl.a. at råbe slagord i kor som spørgsmål og svar. Så interview med Nordstjerneskolens samfundsfagslærer Mark Jewkes samt Kirsten Thøgersen pensioneret efter mange års miljøarbejde i kommunen.
Efter "en strøgtur" til Fisketorvet er der interviews herfra med eleverne Lone Jensen, Mathilde Wilmar samt Sebastian fra Privatskolen samt en forælder Betina Viken.

Endelig tilbage på rådhuspladsen endnu en tale af Astrid Budolfsen, Aalborg og et interview med Ruth Bloom, Crestwing og Susanne Zimmer om klimastrejken i Frederikshavn.
((Lagt på nettet d. 21. marts og sendt d. 20. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 15. januar 2019 fra frederikshavnske skolelevers klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn.

Dialogs interview med Mikkel Brix om hans kampagne mod madspild i Frederikshavn.
Dialog bringer her et interview om en kampagne mod madspild i Frederikshavn anført af den unge frederikshavner Mikkel Brix , som foregik d. 28. februar 20193. marts 2019 på Rådhuspladsen i Frederikshavn, hvortil Mikkel m.fl. havde indsamlet bedst før-mærkede varer i supermarkedernes skraldespande aftenen i forvejen og anbragt varerne på måtter på Rådhuspladsen – til afhentning for interesserede især Næstehjælperne. Interviewet med Mikkel Brix er fra d. 3. marts 2019.
Mikkel skriver i sin pressemeddelelse:
"Madspild i Danmark
I Danmark alene bliver der hver år smid over 700000 tons spiselig mad ud, detailbutikkerne står til ansvar for 163000 tons. Det er så store tal at det kan være svært at forholde sig til, men detailbutikkernes madspild svarer altså til 23% og derfor kan vi ikke længere ignorer det.
Hvad kan butikkerne gøre?
De fleste butikker har meldt ud at de gøre meget for at undgå madspild, men tager man et kig i butikkernes skraldespande vil man hurtigt se at det butikkerne gør for at stoppe madspild langt fra er nok. Siden 13. december 2014 har der været lovligt for butikkerne at sælge vare som er gået over "bedst før" og "mindst holdbar til" datoerne, så der er ikke en undskyldning for at smide de vare ud. Så butikkerne kan altså sælge de fleste vare de smider ud i skraldespanden."
((Lagt på nettet d. 21. marts og sendt d. 20. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på 106,6MHz m.fl..)
Interview d. 3. marts 2019 med madspildsaktivist og frederikshavner Mikkel Brix .

Historien om Alvilde – et af Frederikshavns ældste skibe.
Dialog bringer her Peter Giltoft Jørgensens lysbilledforedrag om Historien om Alvilde – et af Frederikshavns ældste skibe. Optagelsen foregik d. 17. januar 2019. Her kommer uddrag af Erik S. Christensen skriv om Alvilde:
"…Historien begynder på Jens Nicolai Olsens skibsværft på Havnepladsen i Frederikshavn, hvor Alvilde løb af stablen om eftermiddagen den 31. marts 1897. Skibet var opkaldt efter en af partsejerne, skipper og senere korreponderende reder fiskehandler Niels Peter Carl Larsens datter Alvilde. Fiskehandleren og hans svoger Johan Christian Hyttel holdt til på den yderste matrikel i Sæbys Strandgade.
Skibet fik en lang karriere som fiskekvase inden den blev genanvendt som lystbåd og i dag er ejet af Alvildes venner og sejler som et af byens historiske skibe. Vejen tilbage fra det ophugningstruede skib til tilbageførslen til det oprindelige har været lang og har kostet mange penge.
Det er Slægts- og Lokalhistorisk Forening som står bag arrangementet, der både er slægts- og lokalhistorie, værftshistorie, skibsbygningshistorie og et lærestykke i de muligheder og faldgruber der er, når man gerne vil restaurere et skib af historisk betydning."
((Lagt på nettet d. 14. marts og sendt d. 13. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 17. januar 2019 af Peter Giltofts foredrag.

Arkivar Erik Christensen og Anders Widt Frederikshavn forelæser om slægtsforskning.
Dialog bringer her en optagelse fra Frederikshavn Biblioteks arrangement om slægtsforskning d. 13. februar 2019.
Arrangøren skriver bl.a.:
"Hvor kommer du fra? Genoplev din families historie sammen med Slægts- og lokalhistorisk forening i Frederikshavn samt Frederikshavn Stadsarkiv.
Hvem var de egentlig? Dine forældre. Og deres forældre. Og deres forældre?. Hvordan levede de? Og hvorfor gik de bort?
Genopliv din families historie gennem slægtsforskning….”
Arkivar Erik Christensen, Poul Rughaven fra Slægts- og Lokalhistorisk Forening samt Frederikshavn Stadsarkiv ved Anders Widt fortæller. Vi hører først arrangøren Frederikshavn biblioteks Rasmus Thorup byder velkommen. De lysbilleder som hhv Erik og Anders bruger under deres foredrag vil man på Dialogs netudgave kunne finde links til at åbne og følge med i mens man lytter til radio- eller netudgaven af Dialog-udsendelsen om slægtsforskningen.
((Lagt på nettet d. 6. marts og sendt d. 13. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på 106,6MHz m.fl..)
Optagelse af foredrag d. 13. februar 2019 af arkivleder cand mag Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Arkiv og samt historiker Anders Widt, fra Frederikshavn stadsarkiv.

Demoer imod paradigmeskiftet d. 16. marts i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg
Dialog bringer her interview med Lene Junker som er en af ildsjælene i det landsdækkende "Fællesinitiativet mod Racisme og diskrimination", som sammen med ligesindede organisationer står bag demonstrationer i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg lørdag d. 16. marts 2019 fra kl 12 eller 13. Lene fortæller bl.a om en tidl. Flygtning fra bosnien som sagde at han fornam at debatklimaet i Danmark i nogen grad var at ligne situationen i Bosnien op til borgerkrigen. Interviewet med Lene Junker foregik d. 4. marts 2019
Her er klip fra fællesinitiativets opslag om demonstrationerne:
"Der er Internationale aktionsdage 16-23 marts i mere end 40 byer verden over…
I Danmark siger vi nej til paradigmeskiftet i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Svendborg.

Del, så vi kan fortsætte protesterne fra 10. december.

Den voksende racisme og den yderste højrefløj repræsenterer en alvorlig fare for flertallet. Vi vil ikke kunne løse de forskellige sociale problemer, som vi står overfor, medmindre vi kan forsvare sammenholdet mellem almindelige mennesker overfor racisterne og fascisternes forsøg på at splitte os…
Det er netop grunden til at vi udsender denne opfordring til fælles demonstrationer mod racisme og det yderste højre den 16. marts 2019, tæt på FN´s dag mod racisme. Ved at koordinere vores aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt kan vi bygge stærkere bånd imellem os. Den 16. marts skal være et skridt fremad for en fælles kamp mod had - for mangfoldighed og solidaritet.
Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination er et nyt landsdækkende netværk, med dette grundlag: "Vi vil forstærke kampen mod racisme, diskrimination og højredrejning. Vi vil møde asylansøgere, flygtninge og etniske minoriteter med solidaritet og menneskelighed. Vi vil at flygtninge og etniske minoriteter får lige rettigheder og muligheder for at blive en aktiv del af samfundet. Vi vil bygge brede og mangfoldige protester for at ændre det politiske klima i Danmark og i Europa Vi vil social og global retfærdighed"
Følgende netværk er tilsluttet: Stay Human, Aalborg, Aarhus for Mangfoldighed, Aktionsgruppen mod udvisninger af somaliske flygtninge i Odder, Racismefri By - Odense for Mangfoldighed, Mangfoldige Stemmer mod Racisme, København, Feministisk Initiativ, Stop Diskrimination, Kvinder i Dialog, SOS Racisme og Antiracistisk Netværk Svendborg

Vi går ud med fælles plakater, fælles klistermærker og tilslutning til en international opfordring om at gøre 16. marts til fælles demonstrationsdag verden over.
ONE WORLD - NO RACISM - NO FASCISM.
Dette event vil omtale internationale demonstrationer
Begivenhederne i de enkelte byer i DK vil blive listet op her:
Odense: Gråbrødreplads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2326833684028011/
København: Rådhuspladsen kl. 13.
https://www.facebook.com/events/596196547496132/
Aarhus: Rådhuspladsen kl. 13.30
https://www.facebook.com/events/816473755356312/
Aalborg: John F. Kennedys Plads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2192481747635548/
Svendborg, Centrumspladsen kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2156114144468322/"
((Lagt på nettet d. 6. marts og sendt d. 13. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på 106,6MHz.)
Interview d. 4. marts 2019 med Lene Junker talskvinde for Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

Hvorfor global Demo for menneskerettigheder og mod racisme også i Aalborg d. 16. marts.
Martin Bak Jørgensen fra Stay Human i Aalborg fortæller til dialog om den demonstration for menneskerettigheder og mod racisme som Stay Human som del af det landsdækkende Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination vil arrangere i Aalborg lørdag d. 16. marts med start kl. 12 på J.F. Kennedys plads. Vi får at vide hvorfor det er nødvendigt at markere FNs dag mod racisme i Danmark som del af en global markering for menneskerettighederne. Interview foregik d. 26. februar 2019 I Stay Humans Martin Bak Jørgensens mail står bl.a.
Program:
12:00: vi mødes på Kennedys plads
12:15: introduktion ved Stay Human
12:30: Optog fra Kennedys plads, ad Boulevarden, gennem Algade og til Nordkraft.
13:00 taler og musik på Teglgårdsplads. Pt. er der Ali Hassan (fra S), Hans Hüttel (Amnesty International), Khadra Jamal Farah (Ø)men flere kommer til.
14:30 ca. afslutning på event.

Specifikke punkter for modstanden mod racisme og diskrimination i Danmark inkluderer:
- Luk Kærshovedgård og Sjælsmark, nej til åbning af Lindholm
- Forsvar menneskerettighederne - nej til paradigmeskift
- Afskaf kontanthjælpsloft, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og andre fattigdomsydelser
- Ingen tvangsudvisninger til krig og forfølgelse
- Nej til nedrivning af almene boliger og ghettopakken
- For retten til selv at vælge - nej til forbud mod tørklæde, niqab og burka
- For mangfoldighed, demokrati og sammenhold
((Lagt på nettet d. 1. marts og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 26. februar 2019 med Martin Bak Jørgensen fra Stay human i Aalborg.

Katja fra "Bevæg dig for livet" fortæller om hvervning af "Runners" i Frederikshavn-området.
Katja Egholm Andersen skrev til Dialog på Frederikshavn Lokalradio: I forbindelse med at Bevæg dig for livet - Løb og gang har et loyalitetsprogram, som vi kalder RUNNERS, vil vi gerne have flere op af sofaen og ud på de danske stier. Vi kommer derfor til Frederikshavn d. 5 marts, hvor vi afholder en inspirationsaften for kommende RUNNERS gå- og løbeværter, som godt kunne tænke sig at starte deres eget fællesskab i lokalområdet. Men hør selv Katja Egholm Andersen og brug evt. tilmeldingssitet som der er link til nedenfor mm.
((Lagt på nettet d. 25. februar og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 21. februar 2019 Katja Egholm Andersen fra "Bevæg dig for Livet".

Lyninterview med Clement Kjærsgaard om klima- og atomkrigstrussel.
Det lykkedes at fange Clement Kjærsgaard i en pause på Frederikshavn bibliotek d. 9. oktober 2018, under Frederikshavn biblioteks klima og Miljøfestival 8-9 oktober 2018, hvor Clements Kjærsgaard, som samarbejdspartner var travlt optaget. Men altså alligevel var parat til at indgå omend kort i en debat om evt. sammenhænge imellem klima- og atomkrigstrussel
((Lagt på nettet d. 25. februar og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. oktober 2018 med Clement Kjærsgaard kendt fra DR2's Debatten.

Lyt til Ruth Blooms fortælling om sin virksomhed Crestwings udvikling af bølgeenergi.
Bliv klogere på Crestwings udvikling af bølgeenergi der bygger på at udtage energi igennem kombination af bølgebevægelser og det atmosfæriske lufttryk. Ruth Blom har været så venlig at stille de anvendte lysbilleder til rådighed så Dialogs lyttere har mulighed for samtidigt med aflytningen at se powerpointen, som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside på adressen Lysbilleder som med fordel kan studeres samtidigt med at man lytter til Ruth Blooms fortælling om bølgeenergi. Man oplever stor spørgelyst fra de 20-30 kompetente mødedeltagere, som går i dialog med Ruth Bloom, hvilket bringer os vidt omkring en hel masse relevante problemstillinger vedrørende bølgeenergi og grøn energi OG i forlængelse heraf hører man også en grøn politisk kommentar af Susanne Zimmer, spidskandidat for Alternativet i Nordjylland, som arrangerede mødet d. 29. marts 2019 i Siloen på havnen i Frederikshavn hvor Crestwing opererer fra. Suzanne Zimmer fortalte bl.a, at i 2015 var hver dansker årligt med til at støtte den fossile energisektor med over 7.662 kr.
((Lagt på nettet d. 20. februar og sendt d. 20. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 29. januar af Ruth Bloom om crestwing-bølgeenergi og Susanne Zimmer folketingskandidat for Alternative om grøn politik.

"FN's 17 Verdensmål - og hvordan de kan blive en del af din virksomhed" .
Det var overskriften på ingeniørfirmaet Niras regionaldirektør Søren Hagemans lysbillede-foredrag d. 30. januar 2019 som Dialog på Frederikshavn optog og bringer her i både lyd og på Dialogs hjemmeside også i billeder, idet Søren Hagemans venligst har stillet sin anvendte powerpoint til Dialog på Frederiksahvn Lokalradios rådighed.
Endvidere skriver arrangøren Erhvervshus Nord i foromtalen:
"Bliv klogere på FN's 17 Verdensmål, og hvordan du kan inddrage målene i din virksomhed og gøre det til en god forretning. Indlægsholder er regionsdirektør i NIRAS Søren Hageman…. FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling sætter en ny global dagsorden frem mod 2030. Søren Hageman, regionsdirektør i NIRAS vil fortælle om, hvordan de 17 verdensmål sætter retning og danner et fælles sprog for os ALLE i bestræbelserne på at arbejde mod en bæredygtig verden. Der er brug for, at alle engagerer sig, hvis vi skal nå målene i 2030.

Det er ikke kun en politisk dagsorden. En stor del af indsatsen skal komme fra private virksomheders initiativer og fra os alle som enkeltpersoner. Det er ikke kun for store virksomheder, også de SMV har muligheder – og er potentielt i farezonen, hvis ikke de er med på forkant af dagsordenen. At nå verdensmålene udgør i sig selv et enormt markedspotentiale for de, der engagerer sig. Bæredygtighed er ikke længere bare noget der koster ekstra – det er god forretning! Søren Hageman tager bl.a. udgangspunkt i NIRAS, og hvordan de i praksis har grebet det an på koncern-strategisk niveau, og hvad der allerede er kommet ud af det mht. opgaver og brand.
((Lagt på nettet d. 20. februar og sendt d. 20. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 30. februar 2019 af møde med oplæg af dir. Søren Hageman, NIRAS om de 17 verdensmåls betydning for den enkelte virksomhed .

Møde om produktions-Frederikshavns syn på EU og brexit.. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af et møde om EU på Frederikshavn bibliotek d. 28. januar 2018 med oplæg fra det frederikshavnske produktionsliv. Mødet skete på initiativ af en ny organisation "Vi vil EU". Paneldeltagerne var Michael Bue Nielsen fra LO-Vendsyssel, Niels Bay Christensen Erhvervshus Nord, Lars Mellemkjær Landbonord, John Jakobsen Skagen Fiskeriforening, Claus Hjørnet Strandby Havn og Strandby Fiskeriforening samt borgmester Birgit Hansen, som også havde sammensat panelet. EU's uundværlighed var der gennemgående enighed om - ikke mindst på baggrund af bekymringerne for brexit, som kan få negative konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Efterfølgende kommer et kort interview med projektleder i Vi Vil Europa, Søren Warthoe om hvem der står bag denne nye organisation samt dens mødeemner.
((Lagt på nettet d. 13. februar og sendt d. 13. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 28. februar 2019 af møde om EU og frederikshavns erhvervsliv med deltagelse af Michael Bue Nielsen, Niels Bay Christensen, Lars Mellemkjær, John Jakobsen , Claus Hjørnet samt Birgit Hansen .

Vækst og Vilje-eventen i Frederikshavn med prisuddeling og hovedtale af den økonomiske "vismand" Torben M. Andersen, som er opvokset i Frederikshavn. .
Dialog bringer reportage fra Vækst & Vilje Erhvervs- og kulturarrangementet afholdt d. 17. januar 2019.
Først hører vi Godmorgen v/ erhvervsdirektør Niels Bay Christensen og velkomst ved borgmester Birgit S. Hansen. Herefter lytter vi til at Skagens yngste fisker Lars Sørensen får tildelt iværksæstterprisen 2018, som Karl Erik Slynge, Frederikshavn Erhvervsråd, sætter ord på.
Så lyder hovedtalen af Torben M. Andersen, tidligere overvismand for Økonomisk Råd og Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Dialog citerer her arrangørernes omtale:
”Den vise mand fra Frederikshavn. Sådan lød overskriften på en artikel i Berlingske i anledning af Torben M. Andersens 60 års fødselsdag i 2016. Torben M. Andersen er opvokset i Frederikshavn og et af Danmarks klogeste hoveder, når det gælder økonomi.
Han blev professor i økonomi allerede som 29-årig, og hans primære forskningsinteresser er den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi samt pensioner og demografi. Torben M. Andersen har været aktivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i Danmark, de nordiske lande, en række andre lande, OECD samt for EU Kommissionen. Han har blandt andet været formand for Økonomisk Råd (overvismand) og Velfærdskommissionen og ”vismand” i Sverige, Finland og Grønland.
Torben M. Andersen er i dag bosiddende uden for Århus, men er stadig tilknyttet Bangsbostrand Byorkester som trompetist. Torben M. Andersen vil fortælle om sin egen opvækst og rejse fra Frederikshavn samt komme med sin økonomiske vejrudsigt for Danmark.”
Torben har velvilligt stillet de anvendte lysbilleder til rådighed for Dialog. Derfor vil man samtidigt med at radioudsendelsen så på www.arnehansen.net/dialog/ kunne følge med i de lysbilleder som Torben M. Andersen undervejs refererer til.
Endelig hører man begrundelsen for at det blev Frederikshavn Havn som i sidste ende løb med årets Vækst og Vilje Erhvervspris 2018 blandt de mange nominerede, og som direktør Mikkel Seedorff Sørtensen og formanden Bo Uggerhøj takkede for

((Lagt på nettet d. 6. februar og sendt d. 6. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 17. januar 2019 med bl.a Niels Bay Christensen,Birgit Hansen, Lars Sørensen, Karl Erik Slynge, Torben M. Andersen, Mikkel Seedorff Sørtensen og Bo Uggerhøj.

Hør 9-klasseelever på Nordstjerneskolen i Frederikshavn debattere politiske emner . .
Hør 9-klasseelever på Nordstjerneskolen i Frederikshavn debattere politiske emner. 4 9-klasseelever på Nordstjerneskolen sige deres mening til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om fri hash, militærudgifter, klimaudfordringer, flygtninge og integration, valgretsalder og tvungen barselsorlov til mænd. Gruppeinterviewet med eleverne Ida, Abuzar, Razvan og Joachim fra Marks og Richys samfundsfagsklasser foregik d.1. februar 2019 på Nordstjerneskolen i Frederikshavn - dagen efter 8-9-klassernes vælgermøde med ungdomspartierne og elevernes efterfølgende stemmeafgivning
((Lagt på nettet d. 6. februar og sendt d. 6. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
GruppeInterview d. 1. februar 2019 med Nordstjerneskole-eleverne Ida, Abuzar, Razvan og Joachim.

Hør Mette Roerup om hvorfor det er nødvendigt at skrive under på borgerforslaget for bedre vilkår for afviste asylbørn . .
Dialog bringer her et interview med Mette Roerup som er i tæt kontakt med de afviste asylbørn i Sjælsmark.
Overskriften på borgeeforslaget lyder: "Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag."

Mette Roerup vil gerne, at er man enig, så straks går direkte ind på dette borgerforslag på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02060 og bruger sit NEM-ID til at skrive under

Er du i tvivl og gerne vil høre om de vilkår som børnene i Sjælsmark udrejsecenter lever under fra en person som har haft langvarig hyppig kontakt med børnene, så lyt til interviewet med Mette Roerup ved klikke på den gule bjælke her nedenfor.

Mette Roerup fortæller bl.a. også hvorfor de allerfleste børnefamilier ikke har mulighed for at tage tilbage til det land de flygtede fra. Og at der er lavet 58 indberetninger til Hørsholm kommune på grund af afviste asylbørns dårlige trivsel, hvilket har fået borgmesteren til at opfordre til lukning af Sjælsmark udrejselejren. Børnene som Mette Roerup kender har et stort ønske om at komme til at gå i normal dansk folkeskole, som de havde kunnet indtil deres familie blev sendt til udrejsecentret. Et af børnene havde spurgt en politiker om hvad danskerne efter udvisning af flygtningene så vil gøre når der kom til at mangle 20.000 varme hænder til at passe de ældre? Svaret udeblev! Vi må hver især skaffe underskrivere for at nå de sidste 37.000 der mangler inden d. 8. juni, slutter Mette Roerup.
((Lagt på nettet d. 4. februar 2019 og sendt d. 13/20. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 31. januar 2019 med Lene Roerup aktiv for at skaffe 50.000 underskrifter bag borgerforslaget for afviste asylbørn - inden 8. juni.

Om opstart af Borgergruppen "Min Energiby" - på initiativ af Energibyen Frederikshavn. .
"Min energiby" er navnet på en ny grøn borgergruppe, som så dagens lys på Knivholt hovedgaard d. 16. januar 2019 og som Dialog på Frederikshavn Lokalradio " her bringer til torvs.
Det var Energibyen Frederikshavn som havde indkaldt til mødet, fordi man så en vifte af borgerinitiativer, som en nødvendighed for at sætte mere fart i den borgernære grønne klimavenlige omstilling, bl.a. inden for boliger, for at nå det politisk fastsatte mål om 100 % grøn energi inden år 2030. Poul Rask indledte med et historisk rids over de mange udfordringer, som Energibyen Frederikshavn med 2,5 ansatte havde mødt siden opstarten i 2007.
Projektleder Bahram Deghan, Energibyen, som ledede mødet, der havde en snes engagerede deltagere fra hele kommunen, fortæller her oplivet om mødets forløb.
Ideen er at opnå en aktiv borgerinddragelse igennem en konstruktiv dialog med borgerne i Frederikshavn kommune. Borgergruppen "Min Energiby" skal også være sparringpartner med Energibyen og komme med ideer. Med Borgergruppen Min Energiby's grønne ambassadører skal Energibyen Frederikshavn gerne spredes og forankres bredt blandt borgerne i lokalsamfundet. Frederikshavn har en strategiplan for overgang til vedvarende energi men borgerne må inddrages for at få handlet tilstrækkeligt på den.

På mødet blev eksempelvis foreslået indsatsområder som formindskelse af varmespild, madspild og affald i husholdningerne, øget genbrug og ressourcebevidsthed blev også bragt på bane. Her blev spurgt om miljø- og klimapåvirkninger systematisk indgik i vurderingen af kommunens projekter Men mere globale udfordringer som forurening af fødekæden med mikroplastik fra havene, som også har at gøre med opfyldelse af FNs 17 verdensmål for bæredygtighed, blev også nævnt. Og som igen må kunne bane vejen for samarbejde kommunens skoler og hvor der nu allerede er etableret et ungeklimaråd. Bahram udtrykker glæde over alle de gode ideer der kom frem og et medlem af Min energiby påtog sig til næste møde om en måned at fremlægge for gruppen hvilke af FNs verdensmål, der kunne blive relevant for borgergruppen at arbejde ud fra. Her vil Min energiby nemlig fastlægge sit kommissorium for handling.
"Hvis ingen gør noget for at ændre vores nuværende måde at leve på så tingenes tilstand bare fortsætter og udbredes, så får vi nemlig brug for hele 4 jordkloder for at overleve", fortæller Bahram, som i øvrigt kan opleve at Energibyen Frederikshavn er meget kendt i udlandet. Så der er nok at tage fat i for frederikshavnerne i borgerinitiativet Min Energiby, som Energibyen Frederikshavn vil facilitere med sekretærbistand og ideudveksling, slutter en optimistisk Bahram Deghan.
((Lagt på nettet d. 23. januar og sendt d. 23. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. januar 2019 med senior projektleder Bahram Deghan Energibyen Frederikshavn. Her er også links til 7 tidligere Dialog udsendelser om Energibyen.


På besøg i "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum" tirsdage kl 16 i De Frivilliges Hus i Frederikshavn . .
”Kultur uden Grænser” hedder den nye samtalegruppe, som Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 15.januar 2019 i De Frivilliges Hus i Danmarksgade 12 i Frederikshavn på invitation fra formanden Erik Grandt Hansen. Vi hører de fleste af de vist 13 deltagere udtale sig åbent om hvorfor de deltager i møderne i ”Kultur uden Grænser” og med glæde om hver isærs konkrete udbytte af at deltage. Herom vidner, at deltagerne ofte bliver også udover det fastsatte sluttidspunkt. Vi får at vide af deltagerne at de på forhånd har fremsat forslag til og besluttet hvilke emner man vil debattere på tirsdagens møde, der varer 2 timer.

Erik Grandt har han taget initiativ til gruppen efter at en nydansker ønskede at diskutere et emne med ham som hun skulle lave oplæg om i sprogskolen. Følgelig henvender debatgruppen sig til nydanskere der har lært så meget dansk at de er i stand til at gøre sig forståelig overfor en smule tålmodige gammeldanskere og som nydanskere er interesseret i at debattere med de indfødte for at blive klogere på deres nye land og komme i tættere kontakt med dets indfødte beboere. ”Kultur uden grænser” holder møde hver tirsdag kl 16 på 1. sal i de Frivilliges Hus, Danmarksgade 12 og nye – såvel ny- og gammeldanskere - er velkomne. Interesserede møder bare op til tirsdagsmøderne. Hvis der viser sig behov vil der også blive afholdt møder lørdag formiddage, som måske passer bedre for nogle som kan være forhindret på tirsdage?
Kultur uden grænser har også en Facebookside som sjovt nok hedder ”Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum”
((Lagt på nettet d. 23. januar og sendt d. 23. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 15. januar 2019 med deltagerne i "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum".

Til åbent hus i 10. klassecentret i Frederikshavn med fællesoplæg og elev-interviews ude i klasserne. .
Dialog-reportage fra åbent hus i 10. klassecentret i Frederikshavn d. 10. januar 2019.01.12 Vi hører først skoleleder Per Hesthaven fortælle de ca. 70 fremmødte om hvem 10.klasse er rettet imod, - om 10.klasse i Frederikshavn, - om 10.klasse-pjecen, - om ugeskemaet med de "hvide" obligatoriske fag og de "grønne" tilbudsfag og linjer mm. Desuden høres en video med nuværende 10.klasse-elevers udtalelser om hvad valget af 10.kl. betyder for dem.

Herefter var der resten af aftenen supermarkeds-tilbud med de fag som 10.kl. vil kunne tilbyde, og det lykkedes Dialogs udsendte at bjerge nogle interviews i de små pauser der blev fundet indimellem de potentielle elever og deres forældre optog scenerne.

Første stop er hos dansklæreren Jette Toft, hvor eleverne Cecilie og Sandra fortæller 10.klsses betydning og om hvad de lærer på den internationale linje de begge går på. Så hører vi Jeanette fortælle om, hvordan hun i "x-matematik"-klassen, er begyndt at forstå matematikken meget bedre. Dernæst hører vi uddannelseskoordinatoren på Martec, Lars Ole Gundestrup fortælle om den maritime linje, som er den store nyhed på 10. klasse og hvad den kan føre til på søen og på havnen. Så fortæller lærer Malene om Natur og Sciense-linjen hvor eleverne også besøger naturvidenskabelige fag på de lokale gymnasiale uddannelser og f.eks. lave forsøg og får bedre baggrund for senere valg. Endelig hører vi Per Hesthaven om aftenens forløb og sætte 10.klassecentret ind i den lidt større sammenhæng.
Det vil være en god ide at man samtidigt med aflytningen af Per Hesthavens oplæg i Dialog på Frederikshavn Lokalradio også har åbnet Powerpoint med lysbilleder om 10.klassecentret som Per Hesthaven brugte
((Lagt på nettet d. 16. januar og sendt d. 16. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Poptagelser og interviews d. 10. januar 2018 på 10.klassecentrets Åbent hus.

På besøg hos Petanqueklubben i Sæby . .
På besøg hos Petanqueklubben i Sæby. Lene Bach og Grethe Albertsen interviewer medlemmerne d. 8. august 2018 om hvad der får dem hver især til at spille petanque og blive ved med at gøre det.
((Lagt på nettet d. 16. januar og sendt d. 16. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 8. august 2018 af Lene Bach og Grethe Albdertsen med petanquespillere i Sæby.

Lars Mellemkjær fra Landbonord i Frederikshavn kommune fortæller om det lokale landbrugs situation. .
Lars er næstformand for Landbonord og kredsformand i kreds 2 der dækker Frederikshavn kommune med ca. 300 medlemmer. Interviewet med i Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 18. december 2018.
Lars Mellemkjær selv producerer smågrise på basis af hen ved 600 søer og har som medhjælpere ansat 2 rumænere, der bor i Dybvad med familier. Men koncernsproget er forblevet engelsk.
Vi hører om årets høst og økonomien som er afhængig af de svingende priser på markedet for foder og slagtesvin. Men også om miljø, som også lægger de fleste landmænd på sinde i deres tætte samspil med naturen selvom mange landmænd er presset på økonomien især hvis man efter 2008 var blandt dem der blev ramt af finanskrisens rentehop og de oppustede jordprisers bratte fald. Landbruget og forarbejdningsvirksomheder beskæftiget ca. 17 % af arbejdskraften i Frederikshavn kommune. Landbonord forhandler med Frederikshavn kommune om vandløbenes tilstand, hvor de stigende regnmængder gør oprensning mere presserende. Vi hører også om landbrugets organisationer og deres interessevaretagelse som efterhånden en minoritet i samfundslivet.
((Lagt på nettet d. 14. januar og sendt d. 23. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. december 2018 med Lars Mellemkjær fra Landbonord i Frederikshavn kommune om det lokale landbrugs situation.

90-årige Emma Madsen fortæller om at være datter af en engageret socialdemokrat - med mobning til følge .
90-årige Emma Madsen fortæller om at være datter af en engageret socialdemokrat - med mobning til følge . Emma blev mobbet i Lendum fordi far var aktiv socialdemokrat især af missionsfolkene og af den ellers dygtige lærer Nielsen. Emmas mor blev kaldt ”horeunge” af plejefaderen.
Faderen var med i afholdsforeningen IOGT, og arbejdernes fagforening i Lendum, (farfaren var med til at opbygge snedker og tømrerfagforeningen, blev socialdemokrat pga harme over sin fattige mors tarvelige begravelse).

En opremsning af stikord til indholdet: Organisationsmanden, sangforeningen Lyren, vælgermøder, Emma forsvarede faderen som 13-årig, ”fin i hjertet”, moderens bissere, vid horisont, ”bliv aldrig rådvild”, glad for rollatoren, rygestop. Forældre traf hinanden i afholdsforeningen, pacifisme, men den røde far var lidt mandschauvinist og lidt fedtet handelsmand og altså selvejer af land-brug og ishuset ved Møllehuset (jf fotos der), men ordentlig og proper. Moderen fik tidligt stift ben men kunne danse, om vendelbomålets kvaliteter, den røde socialist kom sammen med Venstrefolk da fælles om afholdssagen.

((Lagt på nettet d. 10. januar og sendt d. 9. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 22. august 2018 med over 90-årige Emma Madsen datter af den røde Jens Nielsen .

En åbenhjertig beretning fra sindets afkroge ved Erik Holm Sørensen .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af frederikshavneren pædagog og storyteller Erik Holm Sørensens åbenhjertige beretning på biblioteket d. 13. november 2018
Vi hører først om hvordan det opleves at blive alvorligt psykisk syg, og hvordan sygdommen forløber dybest ned med døden som eneste udvej og op igen og ned over en længere årrække med mange blindgyder.

Men i anden del får vi så også beretningen om de processer som bl.a. en førtidspensions ro, der bidrog til at det lykkedes Erik at komme ud af sygdommen og betydningen af at bruge ture ud i naturen f. eks. på fuglekig med kammeraterne som helbredende for mennesker med psykiske lidelser og bibringende ny lyst til livet.


Erik Holm Sørensen bruger nu sin pensionstilværelse meningsfuldt til at lave gratis gruppeture ud i naturen for psykisk sårbare frederikshavnere- med stor succes. Erik Holm er også blevet engageret i foreningen Sind, som også var medarrangør for mødet, som havde stor tilslutning.

((Lagt på nettet d. 6. januar og sendt d. 9. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af Erik Holm Sørensens beretning d. 13. november om sin psykiske ned- og optur.

Hør Kasper Lau, det nye unge byrådsmedlem i Frederikshavn for Dansk Folkeparti .
Hør Kasper Lau, det nye unge byrådsmedlem i Frederikshavn for Dansk Folkeparti forklare hvorfor han måtte stemme imod budgettet for 2019, samt om hans meninger om udsatteråd umiddelbart efter mødet om at etablere et udsatteråd i Frederikshavn kommune d. 11. oktober 2018, et møde, som Kasper Lau deltog i.
((Lagt på nettet d. 3. januar og sendt d. 2. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 11. oktober 2018 med Kasper Lau byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Frederikshavn.

Om Ove Christensen (S) borgmester i Frederikshavn 1986-1994 - her berettet af partikammeraten Mogens Damm.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her det sidste af en række interviews med tidligere frederikshavnske borgmestre. Denne gang bliver det dog desværre om borgmester Ove Christensen, der desværre døde i 2015. Ove Christensen var borgmester fra 1986-1994 og derefter en tid også i Kommunernes Landsforening (KL) og fungerede som menigt byrådsmedlem og socialudvalgsformand frem til 2002, hvor han trak sig fra aktiv politik.

I stedet har Dialog d. 4. december 2018 bedt tidl. byrådsmedlem og kulturudvalgsformand Mogens Damm (S) fortælle om sin nære ven og samarbejdspartner i lokalpolitik i Frederikshavn. Ove hoppede direkte ind på borgmesterposten og var populær med høje stemmetal hele vejen, vellidt som den lune rare store politibetjent der dyrkede samarbejdet. Ove tog ikke æren for noget andre havde lavet og forventede en god tone overfor andre partier.

Under Ove Christensen skete meget byplanmæssigt i kølvandet på banegårdens flytning og man begyndte at arbejde med nye planer for bl.a. Midtbyen og Frederikshavn Vest, nye ældreboliger og Borgmester Hassingsvej blev renoveret. Der var enighed om at modtage nye asylsøgere fra Bosnien, som fik deres egen "borgmester" Muhamed Fajkovic. Og der var også enighed om at samarbejde og med deltagelse af frivilliggrupper af borgere i Frederikshavn om at hjælpe med med udviklingen i det nye selvstændige land Letland.
Fra venskabsbysamarbejdet husker Mogens et større arrangement med deltagelse af alle venskabsbyer, herunder ikke mindst repræsentanter for tyske Bremerhaven, i 1992 den aften Danmark vandt Europamesterskabet over Tyskland. Det var en uforglemmelig aften for alle. Mogens Damm fremhæver det vigtige i beslutningen om at lade havnen komme tættere på kommunen på hans sidste byrådsmøde i 2001. Mogens Damm fik sin ilddåb som formand for kulturudvalg da der blev ballade om en erotisk fotoudstilling på biblioteket og der høres om andre omstridte værker.

I de 8 år der var rent socialdemokratisk flertal i byrådet flyttedes debatten ind i byrådsgruppen. Ove Christensen havde i KL et fint samarbejde med bl.a. Thorkild Simonsen, de to var fra samme nordjyske egn.
Ove Christensen valgte efter 8 år selv at træde til bage fra borgmesterposten og blive formand for socialudvalget, en ønskepost med hans sociale sindelag, hvad høje personlige stemmetal vidnede om, .Ove Christensen bevarede humøret på trods af sin invaliditet som følge af et knust knæ efter et fald.
Til sidst fortæller Mogens Damm om sine oplevelser af forholdet imellem politikere og embedsmændene

((Lagt på nettet d. 3. januar og sendt d. 3. januar 2019 i Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 4. december 2018 med tidl. kulturudvalgsformand Mogens Damm (S) og tidl. nu afdøde borgmester Ove Christensen.

icon icon 2018

Lars Møller V fortæller her om sin tid som borgmester i Frederikshavn i årene 2010-13 med støtte fra SF og K. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her endnu et interview med en tidligere borgmester i Frederikshavn. Denne gang er det med Lars Møller fra partiet Venstre, som var borgmester i årene 2010-13 på basis af en konstitueringsaftale med partierne SF og Konservative. Interviewet foregik d. 4. december 2018 i anledning af Frederikshavns 200-års jubilæum. Vi hører om Lars opvækst i Stenhøj, om hvordan opgaven med at få den nye storkommune til at fungere med en hensigtsmæssig struktur i helhedens interesse gav lysten til at gå ind i lokalpolitik efter mange års organisationsarbejde i landbrugsorganisationer med bl.a. sammenlægning af landboforeningerne i Vendsyssel til Landbonord som et resultat af en nødvendig strukturtilpasning.

Lars Møller indvier os også i de overvejelser og forhandlinger der førte til at han efter valget i 2009 blev borgmester med støtte fra Konservative og SF der også havde følt sig kørt over af socialdemokraterne der i forrige byrådsperiode havde haft absolut flertal. Det skete efter en ihærdig valgkampagne, hvor også deltagelse i hvervning af indsamlere og indsamling for Dansk flygtningehjælp indgik.

Med hensyn til resultaterne fremhæver Lars Møller en nødvendig tilpasning af skolestrukturen i Frederikshavn by med bl.a. bygning af Nordstjerneskolen og af børnehaver som sammen med udgifter som var svære at styre fra kommunal side endte med at presse økonomien. En anden gennemført Venstre-mærkesag var bevarelse af landsbyskoler så længe en rimelig undervisning kunne opretholdes. Det var rimeligt det blev lidt dyrere pr barn fordi børnene i oplandet ikke kunne udnytte den vifte af kommunalt støttede fritidstilbud, som bybørnene havde lige uden for døren.

En vindmølleplan forblev nok mest SF's ide og blev aldrig realiseret pga. bøjen af for nabomodstand fra både Venstres og socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Lars er glad for investeringen i havnens udvikling og støtter følgelig det aktuelle havvindmølleprojekt. Lars Møller oplevede især i starten Socialdemokraterne som vrangvillige tabere, som først blev samarbejdsvillige mod slutning af borgmesterperioden efter at Birgit Hansen blev borgmesterkandidat, og var fortsat. Lars Møller beklager vælgernes faldende engagement i partiarbejde som kunne give demokratisk indflydelse. Men hør hellere selv interviewet, hvor Lars Møller lægger sit perspektiv for sin tid og fremtiden som giver optimisme .
((Lagt på nettet d. 12. december og sendt d. 12. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 4. december 2018 med tidl. borgmester i Frederikshavn kommune, Lars Møller fra Venstre.

Hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge? Er det 36 mia eller kun 2 mia om året?.
Dialog bringer her et interview med samfundsøkonom Jesper Jespersen, hvor vi får en redegørelse for de beregnede samfundsøkonomiske konsekvenser af at vi i Danmark modtager flygtninge. Det sker med udgangspunkt i det verserende tal på 36 milliarder kr årligt i underskud på flygtinge, som dog her bliver problematiseret for at være konstrueret på en måde så resultatet bliver vildt overdrevet.

Jesper Jespersen vælger i stedet at tage udgangspunkt i Rockwoolfondens beregninger af de gennemsnitlige samfundsøkonomiske konsekvenser af en situation, hvor der hvert år kommer 5000 nye flygtninge til Danmark og vel at mærke beregninger der gælder over hele flygtningenes livsforløb, så deres arbejdsindsats til gavn for samfundsøkonomien også når at komme med i beregningerne.
I modsætningen hertil tager Finans ministeriets tal på 36 Milliarder kun udgangspunkt i det første omkostningstunge år, hvor det oven i købet er forbudt for asylsøgere at arbejde og dermed bevidst er forhindret i at bidrage positivt til samfundsøkonomien. Her oven i har Finansministeriet valgt at tage udgangspunkt i året 2015, hvor vi alle husker der kom adskillige gange det normale antal flygtninge til Danmark. Og for det tredje så stammer tallet fra 2015 fra en situation med lavkunjunktur Alligevel er det jo dette tal på 36 milliarder kr, der er blevet kanoniseret af politikere og medierne,

Ved Rockwoolfondens livsindkomstberegninger koster de 5000 nye flygtninge årligt netto 2,1 milliard kr årligt, som kan omregnes til til en udgift på 1 kr pr dag pr dansker, eller blot en syttendedel af de 36 milliarder som finansministeriet landede på. Jesper Jespersen diskuterer også hvorfor de samme beregninger i et andet velfærdssamfund Sverige her resulterer i at det bliver et samfundsøkonomisk overskud at modtage flygtninge. For Danmarks vedkommende er de fremskrevne erhvervsfrekvenser for flygtningene måske vurderet for pessimistisk. Og under alle omstændigheder så medvirker modtagelsen af flygtninge positivt til den økonomiske vækst og derved vækst i skattegrundlaget til gavn for alle.
Endelig diskuteres hvordan det vil påvirke samfundsøkonomien hvis Dansk Folkeparti får gennemført deres ønskede "paradigmeskifte" hvor flygtningene ikke længere skal integreres for at kunne gøre samfundsøkonomisk nytte, men i stedet skal forblive isoleret i lejre med sigte på deportation hurtigst muligt til det land de er flygtet fra.

((Lagt på nettet d. 10. december og sendt onsdg d. 2. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. november 2018 med samfundsøkonom Jesper Jespersen Roskilde Universitet.

Hør ildsjælen Susanne Wennerwald fortælle om "Etableringshjælp for voldsramte kvinder" .
Dialog bringer her en samtale med ildsjælen Susanne Wennerwald fra "Etableringshjælp for voldsramte kvinder" i Frederikshavn. Det er en optagelse fra d. 6. december 2018 inde på foreningens lager på Knivholtvej 20.
Vi hører Susanne engagerede fortælling om hvilken situation som kvinder der må flygte fra deres fysisk og psykisk voldelige partner typisk så står i og har behov for såvel materielt som socialt. Derfor er foreningen interesseret i tilbud om beklædning og især elementært boudstyr som boxmadresser og sofaborde og det gælder især op til julen, som erfaringsmæssigt betyder at flere kvinder flygter fra volden ofte uden andet end hvad de har på kroppen og således et større rykind på krisecentret, som der er tæt samarbejde med."Etableringshjælp for voldsramte kvinder" er også interesseret i pengebeløb til at dække kontorudgifter og arrangementer for de voldsramte kvinder og deres børn.
Susanne og datteren Sara Josefine Børjessson har nemlig selv stået i situationen og ved derfor hvad der er brug for, som f.eks. at gå med til kommunen som bisidder til støtte for kvinder der og deres børn og oplyse om og skaffe kontakter. Susanne og datteren Sara har med bistand fra Marianne Skadborg, De Frivilliges Hus fået etableret et netværk sammen med andre grupper. Der bliver også drøftet børnenes svære situation som familie- og skilsmisselovgivningen altså ikke tager højde for.

Og ikke mindst bliver der i interviewet sidste del også spurgt ind til og drøftet hvad både de individrelaterede, opvækstbetingede og de samfundsrelaterede årsager kan være; såsom en uheldig udvikling i mandeidealer i gammeldags patriarkalsk voldsaccepterende retning afsmittet fra mediernes filmvold og nationalistiske militaristiske voldslegitimerende reportager fra Danmarks og allieredes krigsdeltagelser imod i forvejen dehumaniserede mindreværdige fjender. Og selvfølgelig hvad der så kunne gøres for at forebygge vold i parforhold; såvel her og nu ved at sørge for og oplyse om, at der er mulighed for hjælp til at komme ud af voldelige parforhold, som på længere sigt igennem de unges uddannelse og opvækst, at arbejde systematisk med indlæring af ikke-voldelige konfliktløsningsteknikker og forebyggelse af unødvendige konflikter, og med mindre stressende vilkår for familierne, og afspænding i verden med mindre behov for krigshelte. Aktuelt efterlyser Susanne Wennerwald tilbud af boudstyr til beredskabet til det desværre forventede juleboom.
((Lagt på nettet d. 10. december og sendt d. 12. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 6. december 2018 med ildsjælen Susanne Wennervald fra "Etableringshjælp for voldsramte kvinder" i Frederikshavn.

Alt om Amnesty Internationals landsdækkende husstandsindsamling søndag d. 9. december fra kl 10 .
Hør Dialog informere om Amnesty Internationals husstandsindsamling i hele Danmark på søndag d. 9. december 2018 fra kl. 10. Det sker her igennem 3 kortere interviews der belyser Amnestys arbejde for de universelle menneskerettigheder og demokrati, som er vigtigere end nogensinde, eftersom de i øjeblikket er under stigende pres i mange lande også i Europa, altså udover kendte lande som Tyrkiet og Saudiarabien og så alle de lande, som vi jo kender til, at mennesker er nødt til at flygte fra.
Vi hører først Frederikshavns Amnesty-aktivist og -bestyrelsesmedlem John Hansen, med fortid som tillidsmand og skoledirektør, fortælle om det arbejde for Amnesty, som han har at gøre med til dagligt, om organisationen, samt ikke mindst som lokal indsamlingskoordinator, om hvordan man helt lavpraktisk skal bære sig ad for at komme ud at samle ind i Frederikshavn. Man kan ringe eller SMSe til John Hansen på nr 25704681 eller hvis man først oplever beslutningens morgenrøde i sidste øjeblik søndag morgen d. 9. december, så bare møde op fra kl 10 på udleveringsstedet, som er De frivilliges Hus Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. PS ER du ikke hjemme på indsamlingsdagen søndag d. 9. december så har du mulighed for her at betale et selvvalgt beløb over Mobilepay på nummeret 1252.

Dernæst hører vi Amnestys Programleder for frihedsrettigheder, Cecilie Gregersen Nielsen fortælle om kampen herfor og give nogle eksempler på at Amnestys fælles internationale pres i samarbejde med lokale Amnesty-afdelinger har reddet livet for politiske aktivister og samvittighedsfanger.

Endelig fortæller Rasmus Hansen fra Amnestys Landsindsamling om behovet for at mange flere indsamlere hurtigt melder sig til at samle ind for Amnestys arbejde for demokratisksindede mennesker i knibe og i det hele taget kampen for de truede menneskerettigheder. Man kan - uanset hvor i Danmark man bor - stadig nå at tilmelde sig på Amnesty Internationals hjemmeside Amnesty . Men Rasmus foreslår her tæt på indsamlingsdagen at e-maile til landsindsamling@amnesty.dk eller ringe tilmeldingen ind på telefon 33456578. God indsamling.
((Lagt på nettet d. 3. december og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 30. november og 1. december 2018 med hhv indsamlingskoordinator i Frederikshavn John Hansen, Amnestys Programleder for frihedsrettigheder, Cecilie Gregersen Nielsen og central indsamlingskoordinator Rasmus Hansen.

Hvad sker der i Landdistrikternes Fællesråd og i deres telt på Folkemødet .
Landdistrikternes fællesråds talsmand Tyge Mortensen fortæller i Landdistrikternes Telt på Folkemødet på Bornholm d. 17. juni 2018 om landdistrikternes herligheder og muligheder hvis man gør en indsats, men også om de udfordringer der er. Tyge Mortensen benyttede lejligheden til i Dialog på Frederikshavn Lokalradio at invitere borgmester Birgit Hansen til med Frederikshavn kommune at deltage i Landdistrikternes telt på Folkemødet i 2019. I øvrigt driver Tyge Mortensen selv en omrejsende landsbyhøjskole.
((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med Tyge Mortensen, landdistrikternes Fællesråd.

Hør borgermødet om vindmøller udenfor Frederikshavn d. 22.novembder 2018.
Dialog bringer her en optagelse af borgermødet nr 2 d. 22. november 2018 om et evt. testområde for vindmøller 4,5 km. Nordøst for Frederikshavn havn. Musikhusets store sal var fyldt med interesserede i debatmødet. Frederikshavn kommune har indsigelsesfrist til d 17. december, hvor svaret besluttes af et byrådsmøde på samme dato, som det der muligt at aflytte i Frederikshavn-Strandby-området på 106,6 MHz, - Sæby: 97,4 MHz (Sæby Antenneforening: 94,9 MHz), - Og i øvrige dele af Vendsyssel på 103,5 MHz samt via streaming fra www.vendsysselfm.dk. Interesserede kan maile sin kortfattede mening om testområdet for vindmøller til byrådet via mailadressen post@frederikshavn.dk inden d 3o. november.
((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 28. november eller 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af borgermøde d. 22. novembner om testmøller udenfor Frederikshavn Havn .

Villy Christensen, borgmester i Frederikshavn i årene 1970-86, fortæller her fra sin borgmestertid.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et Interview med den nu 88-årige Villy Christensen, den tidligere borgmester i Frederikshavn i hele 16 år i fra 1970-1986. Den læreruddannede Villy Christensen kom til Frederikshavn som skoledirektør i 1966 med både en cand psyk og cand theol. Villy Christensen fortæller især om sin borgmestertid og nævner som det første arbejdet med den stærkt tiltrængte kommunesammenlægningen fra 1970 med samordning med de tidligere oplandskommuner Flade-Gærum, Elling, Hirtsholmene, Aasted-Skærum og Vangen-delen af Understed-Karup kommune. Det blev lettet af at formændene fra de gamle kommuner Elling og Aasted-Skærum kom i det nye byråd. I øvrigt gav et godt samarbejde med Venstres Knud Uggerhøj stor stabilitet og dertil med den tidligere modstandsmand Harry Poulsen som viceborgmester. Vi hører om flytningen af banegården, der gav plads til et nyt rådhus, bibliotek og kunstmuseum og projektering af svømmehallen. Også udflytning af flådestationen til Frederikshavn hjulpet af Risgaards "rumlen". Et nyt stort anlagt kloakanlæg, fik bugt med strandforureningen. Diskussionen om atomkraftanlæg, samt sagen om nålefiltstæpper på gymnasiet, hvor Villy Christensen repræsenterede amtet, blev bragt op. Vi får at vide at gymnasierektor Anders Madsen blev ungdomsoprørets lokale offer. Desuden hører vi om da naturgassen kom til Nordjylland, - om udviklingen af venskabsbysamarbejdet bl.a. Bremerhaven i forbindelsen af pasningen af de tyske krigsgrave med 500 soldater og 1000 tyske flygtninge, - Nye planlove med borgerinddragelse blev nødvendige for at få styr på udviklingen ikke mindst i sommerhusområder. Og store byggerier i Frederikshavn fik endelig bugt med boligmangel, - og den kunstigt udgravede Rønnerhavn med genbrug af opgravningen til (Palme)stranden og med campingpladsen stammer også fra Villy Christensens borgmestertid. Villy Christensen fortsatte i politik som amtsrådsmedlem 1986-98 og var på skift med den nu afdøde hustru Hanne i meninghedsrådet i Frederikshavn sogn og Frederikshavns tidligere borgmester er stadig aktiv i kirkeligt arbejde i sin hjemegn i Lemvig kommune.
((Lagt på nettet d. 19. november og sendt d. 21. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 13. november 2018 med Villy Christensen, tidligere borgmester i Frederikshavn i 1970-1086 ,

Tidl. borgmester Erik Sørensen om sit frivilligarbejde som formand for Frederik og Dansk Folkhjælp Frederikshavn.
Tidl. borgmester Erik Sørensen fortæller - nu med formand for Frederik, Frederikshavn bys handelsstandsforening's kasket på, hvorfor han som socialdemokrat nok blev valgt, nemlig pga. af hans gamle forbindelser som borgmester. Og Erik vil gerne nu gøre noget for specielt sin bopælsby Frederikshavn, hvor der er ansat 6000 i handels- og serviceerhverv. Vi skal kæle for disse for at gøre Frederikshavn til en attraktiv turistby med et blomstrende handelsliv og gode spisesteder, når tilrejsende er kommet til at kede sig ude i sommerhusene. Hertil vil en ny gågade bidrage og et væksthus til nye iværksættere indenfor handle og service. Erik Sørensen fortæller også om en anden fritidsaktivitet som formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, som uddeler julehjælp til enlige forældre på kontanthjælp med børn under 15-16-år Hvert år den 1. december ringer folk fra Frederik ca. 300.000 kr. ind. OG dette er nok til at alle ansøgere kan få og oven i købet er der penge til ferieophold og sportsudstyr. Og der holdes styr på uddelingen. Der annonceres efter ansøgere i dagspressen og på kommunens hjemmeside og socialrådgiverne hjælper til at informere relevante familier. Der kommer da også ansøgninger fra Skagen og Sæby-området, fortæller Erik Sørensen
((Lagt på nettet d. 21. november og sendt d. 21. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 24. september 2018 med tidl. borgmester Erik Sørtensen om at være formand for handelsforeningen Frederik samt den humanitære organisation Dansk Folkehjælp Frederikshavn.

Om udfordringer på arbejdsmarkedet, i "jobcentrets ofre" og for flygtninge optaget på "Den lille Røde Festival i Vildmoseporten .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 30. juni 2018 "Den lille røde festival" som afholdtes i Vildmoseporten i Store Vildmose i Vendsyssel og optog følgende taler og interviews. Emil Olsen, koordinator for WFTU, Faglig verdensforbunds Ungdomssekretariat, som dog mest talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder på for arbejdsløse og invaliderede. Dernæst hører vi Kim Madsen som talsperson for "Jobcentrets ofre" og endelig hører vi socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på ligefod. Endelig får vi et lille interview med en af ildsjælene blandt arrangørerne af "Den lille Røde Festival" med mottoet "En anden verden er mulig", Gitte Madsen
((Lagt på nettet d. 14. november og sendt d. 21. nov4ember 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser d. 30. juni 2018 med Emil Olsen, Kim Madsen, Hanna Mohamed Hassan og gitte Madsen på "Den lille røde Festival" i Vildmoseporten i Vendsyssel.

Sygeplejerske Berit Byg fortæller om at kæmpe for mere demokrati i Danmark - på alle planer.
Hør sygeplejerske Berit Byg fortælle i Dialog om sin hjertesag at kæmpe for mere demokrati i Danmark – på alle planer og ønsker mere politisk dannelse og et mere levende deltagende demokrati. Der er for lidt hjerteblod hos politikerne, de er for lidt lydhøre. Vi må selv være med til at tage ansvaret og ikke bare blive ved at vade rundt i gammelkendte problemer. Berit Byg oplever respons på sine kronikker. Allerede børnene må lære demokrati og at tage medansvar, så demokratiet kommer til at gennemsyre hele samfundet. Berit Byg har oprettet Facebookgruppen Demokratigruppen som også holder møder.
((Lagt på nettet d. 14. november og sendt d. 21. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. juni 2018 med sygeplejerske Berit Byg Demokratigruppen, Nordjylland.

Erik Sørensen fortæller om sin borgmestertid i Frederikshavn kommune fra 1998 til 2012 .
Hør Erik Sørensen fortælle om sin borgmestertid i Frederikshavn kommune fra 1998 til 2012. Vi hører om skepsis overfor en skatteinspektør som borgmester, - om kampen for at komme sig efter den chokerende lukning af Danyard, Frederikshavns største skibsværft bl.a. ved at sætte store beskæftigelsesfremmede byggerier som Arena Nord i gang. - Og om integrationen i storkommunen mellem Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner med deres forskellige tilskudsniveauer, - og om den generelle økonomiske krise med faldende beskæftigelse, der kradsede i kommunens skatteindtægter og medførte nødvendige besparelser udover de besparelser der år for år blev politisk dikteret fra folketingets regeringsflertal. Erik Sørensen oplevede at kommunens økonomiske bevægelsesfrihed i løbet af de 12 år som borgmester løbende blev begrænset. Det gjorde det sværere at opfylde borgernes forventninger og gjorde det derfor endnu mere nødvendigt at kommunikere med borgerne over en bred kam. Der var kommet en voksende organisering af borgerinteresser igennem borgmesterperiode. Men det åbenbarede endnu mere de generelle misforhold med at de svageste sociale grupper ikke havde nogen organiseret gruppe til at tale deres interesser. Men Erik Sørensen glæder sig over at det lykkedes at overvinde Danyards lukning og andre udfordringer, og skaffe alternative arbejdspladser på havnen, forøgede kulturudbud mv. Der var med til at give frederikshavnerne gejsten tilbage.Det betyder altså noget, hvad politikerne tager fat i og gør noget ved.
((Lagt på nettet d. 14 .november 2018 og sendt d. 14. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 24. september 2018 med tidl. borgmester Erik Sørensen i Frederikshavn kommune .

Dialogmøde om oprettelse af udsatteråd i Frederikshavn kommune .
Dialog bringer her optagelser fra socialudvalgets dialogmøde om oprettelse af et udsatteråd i Frederikshavn kommune., som afholdtes d. 11. oktober 2018. Vi hører først socialudvalgsformand Ole Rørbæk åbne mødet med et ønske om igennem et udsatteråd, at give kommunens udsatte en bedre mulighed for at blive hørt og så dernæst give ordet til speciallæge Søren Kjærulff Gaun, som holdt et lysbilledunderstøttet foredrag "Social udsat – Hvordan og hvorfor". Herefter hører vi de mange fremmødtes fortælle engageret om deres erfaringer og fremlægge ideer til et udsatteråds opgaver og sammensætning og om processen frem til nedsættelsen af et udsatteråd bl.a. med forslag om straks at nedsætte en arbejdsgruppe for at sikre, at der faktisk ville ske en opfølgning efter dialogmødet. De fremmødte var både fra det frivillige sociale arbejde inklusive mennesker med erfaringer som tidligere udsatte, kommunalt ansatte og byrådspolitikere. Men hør selv dialogen, der havde afdelingsleder i socialpsykiatri og misbrug, Karsten Kamstrup, som ordstyrer.
((Lagt på nettet d. 7.november 2018 og sendt d. 11. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d. 11. oktober 2018 af Dialogmøde om udsatteråd i Frederikshavn kommune.

En lokal og central ildsjæl fortæller om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling søndag d. 4. november 2018 til de nødstedte flygtninge i nærområderne. .
En lokal og central ildsjæl fortæller om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling søndag d. 4. november 2018 Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay nr 60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz, om hun her få dage inden indsamlingen stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til at melde sig på www.flygtning.dk
((Lagt på nettet d. 29. oktober og sendt d. 31. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23-24. oktober 2018 med Camilla Paarup, indsamlingsleder i Dansk Flygtningehjælp og lokal indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz, som har brug for indsamlere.

Interviews med aktive bag boderne Mina, Mark Lewis, Henrik Carlsen, Fariha og Jenny inde i Værkstedet på Hele Verden i Frederikshavn. .
Dialog bringer her interviews optaget med aktive deltagere i Hele Verden i Frederikshavn d. 15. september 2018. Vi hører først et interview med Mina Olawi som en del af bemandingen af Dansk Afghansk Humanitær Forenings bod inde i værkstedet i Skolegade 8 i Frederikshavn. Mina fortæller om hendes motivation for at deltage, og om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde. Herefter en snak ved metodistspejdernes bål ude på Bankpladsen foran Skolegade 8. Vi hører først metodistpræsten i Strandby Mark Lewis fortælle om sin optræden i Maskinhallen som gitterspillende forsanger og med hele salen som kor og hvorfor han bl.a. valgte ”Wee shall overcome..”. Herefter hører vi Henrik Carlsen fortælle om spejderarbejdet dels i Henriks unge dage men også om hvordan nutiden har brug for spejderbevægelsen til at fremme den opvoksende generations natur- og miljøforståelse. Så møder vi igen fra Dansk Afghansk Humanitær Forenings bod forkvinde Fariha Olawi, som fortæller om at hun oplever dagen som vellykket med stor interesse for at høre om DAHFs arbejde med baggrund i de opprojicerede billeder fra Afghanistan. Og nogle benytter sig endda af lejligheden til at melde sig ind i Dansk Afghansk Humanitær Forening, hvilket andre stadig kan gøre på Sayed Olawis mobil nr. 53574065. Til sidst hører vi ærkefrederikshavneren Jenny Larsen, der har 29 års skuespillerkarriere i Møllerevyen bag sig og nu er med i Centerrådet på Rådhuscentret, som også har en bod hvor mange Har været i gang med at forme i ler. Jenny fortæller også om at være journalist på Frederikshavn Cultur og Musikradio, der kan høres på 106,6 MHz.
((Lagt på nettet d. 24. oktober og sendt d. 24. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. september 2018 med aktive i boderne i Værkstedet Mina, Mark Lewis, Henrik Carlsen, Fariha og Jenny .

Den 90-årige Emma Madsen fortæller her om fund af jernalderkrukke.. .
Den 90-årige frederikshavner Emma Madsen fortæller her om fundet af en stor flot jernalderkrukke på hendes forældres gård Kæhlershøj ved Lendum, som også skabte venskab mellem hendes far og tandlæge Friis Hjørring historiske museum da hun var 8 år og om gensynet med krukken på museet for ikke så længe siden. Emma Madsen fortalte sin historie om krukken d. 22. juli 2018 til Dialog på Frederikshavn Lokalradio.
((Lagt på nettet d. 24. oktober og sendt d. 24. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 22. august 2018 med den friske 90-årige Emma Madsen om oldtidsfundet i barndomshjemmet.

Feriebarnet fra hovedstaden, som stadig har sin barndoms forelskelse i Skagen. .
Her kommer så Dialogs andet interview med en skagbo og denne gang en deltidsskagbo, københavneren Marianne Wiltrup, som dog er en speciel del af slagsen. Marianne Wiltrup fortæller os om sin forelskelse i Skagen, som har sin oprindelse fra barndommens lange ferier på Skagen og som i dag nok er knap så udtalt. Optagelsen foregik d. 23. august 2018.
((Lagt på nettet d. 24. oktober og sendt d. 24.. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. august 2018 med deltids skagboen Marianne Wiltrup.

Den engagerede skagbo Flemming Hardy Olsen fortæller om hvad med i, i sin by. .
Dialog besøgte skagboen Flemming Hardy Olsen d. 23. august 2018, hvor vi mest hører om Flemmings deltagelse i forskellige kulturelle aktiviteter som frivillig bl.a. at være med i arbejdet for at skaffe ordentlige biograffaciliteter og senere drive biografen professionelt med hele paletten repræsenteret i reportuaret – også med live kulturelle og sociale aktiviteter tilknyttet, også om musiklivet i kulturcentret Kappelborg. Desuden om genopretning af Guldmarksøen, der også skulle forhindre oversvømmelser, turismen contra naturmiljøet samt meget mere. Også lidt kommunalpoltik bl.a. om demkrati, MARS mm
((Lagt på nettet d. 17. oktober og sendt d. 17. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. august 2018 med den kulturelt og politisk aktive skagbo Flemming Hardy Olsen.

Hør "Hele verden i Frederikshavn kommune" .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio var med på integrationseventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" d. 15. september 2018. Dialog bringer her fra scenen i Maskinhallen taleindslag .Rækkefølgen i taleindslagene er med levende introduktioner af Nicoline Egsgaard Hansen:: Borgmester Birgit Hansens velkomsttale, - Live-interview med Lone Houmann fra Malaysia, - Live-interview med Dan Madsen Live-Interview med med Karina Nielsen fra Atlanta Interviews med nogle af de aktive ved boderne inde i Værkstedet under Hele verden i Frederikshavn følger i separat udsendelse..
((Lagt på d. 11 oktober og sendt d. 10 oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. september 2018 af hørbar tale fra scenen i Maskinhallen.

I Abelones fodspor på Bangsbo sammen med arkivleder Erik Christensen. .
Dialog går her med historiker og arkivleder Erik Christensen på en faktatjekket rundtur i Abelones fodspor på Bangsbo hovedgaard d. 25. august 2018. Abelone er Bent Hallers oldemor, som var tjenestepige dengang godsejer Johan Knudsen samlede en kunstnerkoloni på Bangbo som vi her hører historier om. Rundturen å Bangsbo skete sammen med mange interesserede deltagere i byjubilæumsarrangementet Sommerglæder på Bangsbo.
((Lagt på d. 11. oktober og sendt d. 10. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 25. august 2018 af arkivleder Erik Sigmund Christensens foredrag på baggrund af Bent Hallers bog, som Erik har hjulpet med research til.

Hør fra borgermødet "Vore Børn" om de 0-3-åriges åbne vindue for udvikling, der kræver rettidig omhu fra både forældre og Frederikshavn kommune - ikke mindst på dagtilbudsområdet, hvor Frederikshavn ligger med den 5. dårligste normering. .
Interessere kan her høre foredrag af børneforsker Charlotte Ringsmose, Aarhus Universitet om de unikke udviklingsmuligheder for de 0-3-årige, det såkaldte " det åbne vindue" som forskere har dokumenteret – samt at en målrettet investering i en social indsats for at gavne børn trivsel og livsduelighed i førskolealderen frem til og med første skoleår vil give langt de største varige resultater. Børneforsker Charlotte Ringsmoses foredrag blev optaget af Dialog på borgermødet "Vores Børn" som blev arrangeret af Enhedslisten d. 17. september 2017 og de lysbilleder som forskeren brugte i sin dokumentation kan findes på Dialogs netudgave arnehansen.net/dialog hvor man søger på "vores børn" De øvrige indlæg var af Jacob Fuglsang Enhedslistens børneordfører om, hvorfor det er en god ide med minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Dernæst Peter Christensen fra "Borgergruppen Birgits børn" om hvad borgergruppen vil. Og endelig Anders Brandt Sørensen, formand for Børne og ungdomsudvalget om Frederikshavn kommunes dagtilbud, som var Danmarks 5. dårligste viste det sig . Borgermødet om især de 0-6-åriges behov afsluttedes med en længere debat, hvor kommunens argument om den tomme kommunekasse blev imødegået med at have mod til at investere i børns trivsel og fremtid i kommunen, og som også blev adresseret til regering og folketing – samt vælgernes opprioritering af børneområdet i deres stemmeafgivning ved det kommende folketingsvalg. Mødet styres af journalist Hans Christensen fra Nordjyske.
((Lagt på d. 27. september og sendt d. 26. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 17. september 2018 af borgermøde om 0-6-åriges vilkår i Frederikshavn kommune - med oplæg af Chralotte Ringsmose, Jacob Sølvhøj, Peter Christenssen og Anders Brandt.

Stormøde om projekt "Multicenter Frederikshavn". .
Dialog bringer her optagelser fra et stormøde om et fremtidigt Multicenter Frederikshavn som foregik Torsdag d. 30. august 2018- Med arrangørerne FUFs m.fleres ord: "Under mottoet - "Puls, initiativ og begejstring for fremtidens frivillige idræts og foreningsliv i Frederikshavn Kommune", vil det glæde os at se politikere, foreninger, erhvervsfolk, FUF og Idrætssamvirke …" I Dialog hører vi først Henrik Carlsen fra FUF, Frederikshavn Ungdoms fællesråd præsentere tankerne bag projektet, og hvor er vi nu – også med bidrag fra repræsentant for dansestudio, Hanne Enevoldsen fra gymnasterne i G90 og Marianne fra Firmaklubberne. Som nr 2 indslag får vi Inspiration fra et oplæg fra Oliver Vanges (Udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden) Og det tredje oplæg om Holbæk Sportsby bliver leveret af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og borgerservice, Holbæk Kommune) Det 4. oplæg er af Direktør Jacob Sander (Vejen Idrætscenter) om At bygge og drive et multicenter 5. indslag er en Paneldebat og spørgsmål fra tilhørerne til Oliver, Brian og Jacob Og i det 6. og sidste indslag hører Dialogs lyttere om hvad politikerne - repræsenteret ved hhv. formanden for Kultur og fritidsudvalget Anders Broholm og forkvinden for Sundhedsudvalget Christina Lykke - vil omkring det frivillige idræts- og foreningsliv og sundhed og motion frem til næste valg? Stormødet afsluttes så med en paneldebat med overskriften: Hvordan ser fremtiden ud for det frivillige idræts- og foreningsliv i Frederikshavn.Og hvor arrangørerne med Henrik Carlsen i spidsen forsøger at holde fokus på Multicenter-projektets relevans. Brug linket http://www.fuf.nu/nyheder/projekter/multihus-projekt-i-frederikshavn/stormode-30-august-2018 På FUFs hjemmeside hvor man nederst kan læse oplægsholdernes powerpoints som de støttede deres oplæg som Dialog på Frederikshavn bringer her.+ tegninger af hvordan et multicenter fysisk kunne se ud. I øvrigt har FUF/arrangørerne også uddraget essensen af stormødet om et multicenter.
((Lagt på d. 27. september og sendt d. 25. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 30. august 2018 af stormøde om Multicenter Frederikshavn arrangeret af FUF m.fl..

Erik Holm fortæller om de sejlskibe som d. 21-23. sept. kommer til Frederikshavn. .
I anledning af Frederikshavn 200 års købstadsjubilæum er der i weekenden 21.-23. september Maritim Festival på havnen i Frederikshavn. Én af initiativtagerne, Erik Holm Sørensen fortalte d. 11. september på biblioteket om de unikke skibe – inklusive til Dialogs mikrofon. En flåde bestående af 34 flotte sejlskibe besøger i tre dage Frederikshavn, og 15 af dem er ældre end Titantic, og det betyder jo, at de er mere end 100 år gamle. Frederikshavneren og ildsjælen Erik Holm Sørensen er en af initiativtagerne til de fine sejlskibes besøg. Han har mange titler - men det er i egenskab af sin store interesse for de gamle træskibe, du nu her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio kan høre ham fortælle om denne flåde af unikke skibe - og samtidigt med at du kan se det enkelte skib når Erik Holm fortæller om, hvis du går ind på Erik Holm fortæller om de sejlskibe som d. 21-23. sept. kommer til Frederikshavn , hvor billederne af sejlskibene ligger i samme rækkefølge som Erik Holm fortæller om dem. På havnen d 21-23 kan man også bruge sin mobil til at finde skibet via billeder og så høre Erik Holm fortælle om det på gældende træskibs historie ((Lagt på d. 19. september og sendt d. 19. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 11. september 2018 af Erik Holm sørensens foredrag om et udvalg af de sejlskibe der har de mest interesante historie.

Nyt fra Borgergruppen Birgits Børn.. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her talskvinde for Borgergruppen Birgits Børn, Monica Sivesgaard omkring nyt her efter sommerferien og op til Frederikshavn byråds budgetforhandlinger. Først hører vi om forløbet og aflevering af den underskriftsindsamling til støtte for de 5 punkter Borgergruppen Birgits Børn gik ud til den lokale offentlighed med. Desuden spørges der ind til hvorfor den lokale afdeling af BUPL, Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund mon pludselig valgte at trække deres støtte? Hvem består borgergruppen egentlig af? Og endelig hører vi om et forestående offentligt møde d. 17. september kl 19 i Maskinhallen i Frederikshavn om situationen og fremtiden for de nul til seksårige frederikshavnere belyst fra mange vinkler.
((Lagt på d. 12. september og sendt d. 12. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 4. september 2018 med talsperson for Borgergruppen Birgits Børn, Monica Sivesgaard, Sæby.

Den 90-årige Emma Madsen fortæller her sin livshistorie. .
Dialog lægger her mikrofon til 90-årige Emma Madsens livshistorie. Emma Madsen er opvokset på gården Kæhlershøj ved Lendum som datter af Jens Nielsen og Marie Optagelsen er fra d. 9. august 2018 og vi hører om bl.a om 14-årig malkepige, da som barn var passager ved en løbskkørel, om gode og dårlige pladser i Aalborg under besættelsen, om Aarhus-turen hvor ødelagte fødder nok reddede livet. I Schou-butik i København, valget af den gode ægtemand og at være hjemmegående, kirkesangeren, slægtsforskeren mm. Emma Madsen har skrevet bogen "En vendsysslpiges Erindringer" ((Lagt på d. 6. september og sendt d. 5. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. august 2018 med 90-årige Emma Madsen, Frederikshavn.

Venstremanden Jens Chr. Larsen, fortæller her om sin tid som borgmester i Frederikshavn i 1994-98 og om i dag.
Som led i belysningen af Frederikshavns politiske historie her i jubilæumsåret, så har Dialog mødt den tidligere Venstre-borgmester i den gamle Frederikshavn kommune i årene 1994-98 og byrådsmedlem i årene1986-2001, Jens Christian Larsen i sin lystbolig, dybt inde i Bangsbos skove. Vi hører om den unge lærerstuderende der provokeret af Glistrups fremvoksende Fremskridtsparti valgte at blive politisk aktiv for den demokratiske frihed i partiet Venstre Danmarks Liberale parti. Den indfødte frederikshavner Jens Christian Larsen gjorde som læreruddannet karriere som skoleinspektør i Gærum, hvor han bl.a. engagerede sig i samarbejde med det lokale foreningsliv og civilsamfund og også fik organiseret at Gærum skole fik en lettisk venskabsskole. Jens Chr. Larsen betoner hvordan landsbysamfundene med lokale ildsjæle også i dag er en væsentlig ressource, som bør have politikernes bevågenhed også mht. til at se bymenneskers rekreation blandt dyr på landet som en stresslindrende faktor. Som borgmester i en periode med stor lokal arbejdsløshed på 21 % og værftslukning så lobbyede Jens Chr. Larsen for at værftets ejer, Lauritsen-koncernen, omdannede området til den maritime erhvervspark. Hertil fik den senere folketingspolitiker held med at få skabt lovgrundlag for mulighed for at kommunen kunne overtage havnedriften fra staten, hvilket han så i dag glæder sig over at kunne se frugterne af med havneudvidelserne og højere beskæftigelse. Interessen for uddannelse og uddannelsesinstitutioners positive betydning for lokalsamfundet førte også i folketingsperioden til placeringen af de sømilitære uddannelser ved Bangsbo. Som frugt af en lille snak om de rammer som også storpolitikken satte for lokalsamfundene, så fortalte Jens Chr. Larsen, at han i regi af Nordisk Råd i sin tid var med til at etablere venskabskontakter i det nordvestlige Rusland. Som stadig aktiv landmand på sin fædrene gård i Grønholt gør den tørre sommer i 2018 indtryk på Jens Chr. Larsen, som maner til politisk opmærksomhed på den betrængte fodersituation og på generelt at tage klimaudfordringerne alvorligt. Interviewet med Jens Chr. Larsen blev optaget d. 13. august 2018 ((Lagt på d. 22. august 2018 og sendt d. 22. august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Intervfiew d. 13. august 2018 med tidligere borgmester i Frederikshavn, Jen Chr. Larsen.

Tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn Paul Rode Andersen fortæller om sine 24 år i lokalpolitik og om situationen i dag. .
Paul Rode Andersen tidligere byrådsmedlem i Frederikshavn igennem 24 år fra 1990 til 2014 for SF, fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sine kampe, oplevelser og erfaringer fra denne lange periode hvor han de sidste 20 år også var formand for børne- og ungdomsudvalget. Desuden berøres også Frederikshavns aktuelle situation. Interviewet blev lavet d. 8. august 2018 som et led i fortællingen om 200-års jubilaren Frederikshavn igennem de forløbne 200 år siden d. 25. september 1818, hvor flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn. Paul Rode Andersen fremhæver hvordan det kommunale selvstyre fra at have rimeligt frie tøjler først og fremmest undergivet vælgerdommen så fra 2001 under Anders Foghs VK+O-regime blev sat under skarp styring i form af et skrapt skatte- og udgifsloft som blev brugt til at begrænse og spare på den offentlige sektor. Denne tendens blev bestyrket yderligere igennem kommunalreformens iværksættelse i 2007, der medførte en centralisering og afdemokratisering igennem den længere afstand mellem vælgerne og deres valgte byrådsmedlemmer og tendensen til et kraftigere kommunalt embedsmandsvælde. Vi hører SF-byrådsmedlemmet om hvilke politiske landvindinger han som, i de fleste år eneste SF-byrådsmedlem, var medansvarlig for og stadig gerne står på mål for. Og det gælder byrådsflertallet Venstre-konservative og SFs ekspansive økonomiske politik under Venstre-borgmester Lars Møller i perioden 2009-13, med skattestigning som i høj grad var SF-politik. Paul tager således afstand fra den vedholdende socialdemokratiske påstand om, at det var socialdemokratiets fortjeneste at det lykkedes at få rettet op på det økonomiske uføre som VKSF-flertallet politik (under den økonomiske krise fra 2008) var ansvarlige for. Man kan også høre SF-versionen af de dramatiske konstitueringsforhandlinger i kølvandet på kommunalvalget i 2009 med et snævert rødt flertal og hvor en underskreven aftale med Socialdemokraterne blev underløbet af det nyslåede socialdemokratiske byrådsmedlem Jens Hedegaard, men af socialdemokraterne blev succesfyldt markedsført som et SF-genereret "kup i Understed", der medførte et SF+V+K flertal bag Venstres Lars Møller som borgmester. I anden del af interviewet med Paul Rode Andersen fremlægger det tidligere SF-byrådsmedlem sit syn på den aktuelle situation for frederikshavnerne jf tidligere med udgangspunkt i Borgergruppen Birgits Børn og ser også mulighederne og begrænsningerne for socialdemokratiets absolutte byrådsflertal i et landspolitisk perspektiv med en borgerlig regering støttet af dansk Folkeparti og hvad det kommende folketingsvalg kan komme til at handle om. Og i den forbindelse om konsekvenserne for en relativ fattig kommune som Frederikshavn med den stigende ulighed i indkomstfordelingen i Danmark bl.a. forstørret af en lempelig udligning imellem rige og fattige kommuner og socialdemokraternes afskaffelse af formueskatten i 1990erne. Men Kommunernes Landsforenings centrale, men oversete, rolle i Folketings-byråds-skismaet behandles også, samt EU's budget. Afslutningsvis ser det tidligere byrådsmedlem muligheder i den maritime satsning med havneudvidelser i Frederikshavn og Skagen. Derimod kritiseres at der i mange år kun har været vedvarende verbalt blæsevejr omkring vindmøller. Og det er den ligeså vedvarende SFers håb, at det socialdemokratiske byrådsflertal nu lægger billet ind på de havmølleparker, der ifølge Folketingets nye energiplan skal anlægges. Så er der linet op til at andre kan blande sig i den kamp om de frederikshavnske vælgeres stemme til det kommende folketingsvalg, som Paul Rode Andersen virker bevidst om og som Dialog på Frederikshavn Lokalradio gerne stiller sin programflade til rådighed for. ((Lagt på d. 16. august og sendt d. 15. agust på 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 8. august med Tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn Paul Rode Andersen.

Sidste nyt om Frederikshavnerordningen , som det stadigt er muligt at prøve at få indflydelse på .
Hør i Dialog sidste nyt om den reviderede frederikshavnerordning vedr. kommunal støtte til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge. Det er et interview med formand for Frederikshavns Ungdoms Fællesråd Henrik Carlsen d. 25. juli 2018, som bl. a. drejer sig om hensigtsmæssigheden i som foreslået bare at nedsætte procentsatsen for lokalestøtte for at skaffe flere midler til aktivitetsstøtte til foreningers ungdomsarbejde frem for en mere bredspektret indsats for at få mest muligt ungsomsarbejde og –aktiviteter for støttemidlerne. Men kommer også omkring bureaukratiet omkring evt. ansøgninger til puljer og den altid lurende ulighedsproblematik og hvad det egentlige formål med støtte til ungdoms- og foreningsarbejde udført af ulønnede frivillige må være.Henrik Carlsen afsluttede med at invitere alle foreninger og interesserede til et stormøde om den nye frederikshavnerordning d. 27. august, som der vil blive udsendt nærmere oplysninger om ((Lagt på d. 9. august og sendt d. 8.august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 25. juli 2018 FUF-formand Henrik Carlsen.

Frederikshavn i efterkrigstidens økonomiske udfordringer og klemt i kommunalreformer og uddannelsesmuligheder. - med links til tidl. foredrag .
Her bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio så det 7. og sidste foredrag om Frederikshavns historie og udvikling i anledning af 200-året siden flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn og nærmere bestemt d. 25. september 2018. Dette foredrag handler om efterkrigstiden økonomiske afmatning, om en ny industrialiseringsbølge og strid om kommunegrænserne Erik fortæller om hvilke nye skrappe betingelser som efterkrigstiden gav for Frederikshavns økonomiske udvikling om hvordan industrialiseringen fra politisk hold fra 1957 blev givet bedre betingelser for at udvikle sig og bl.a bevirkede arbejdskraftvandring fra land til by og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og bedre boligstandard og behov for en kommunalreform i 1970, hvor Frederikshavn kommune trak de korteste strå og som også gjaldt mht til at skaffe uddannelsesinstitutioner til byen. ((Lagt på d. 9. august og sendt d. 8. august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviewet med Erik S. Christensen foregik d. 2. juli 2018

Hør interview med talskvinde fra Borgergruppen Birgits Børn, som vil have anstændige vilkår for daginstitutionsområdet for 0-6-årige i Frederikshavn . .
Hør en repræsentant for den nyoprettede "Borgergruppen Birgits Børn", Monica Sivesgaard Fri, begrunde, at en gruppe forældre nu kræver anstændige vilkår på dagtilbudsområdet (0-6 år) i Frederikshavn Kommune. Monica Sivesgaard Fri blev interviewet af Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 27. juli 2018. Forældregruppen bag Borgergruppen Birgits Børn skriver selv om formålet (her udtrykt i overskrifter): "Borgergruppen Birgits Børn har følgende visioner: 1: Dagtilbudsområdet (0-6 år) skal IKKE finansiere en budgetoverskridelse i familieafdelingen! 2: Ikke flere fejlslagne sandsynlighedsberegninger om forventet børnetal 3: Følg BUPL's & FOA's anbefalinger om minimumsnormeringer NU 4: Bevar den kommunale dagpleje i landdistrikterne" 5: Afskaf tavshedskulturen!" Udover Facebookgruppen af samme navn jf. nedenfor, så tilbyder Borgergruppen Birgits Børn også sympatisører at vise det ved at tilslutte sig en underskriftsindsamling ((Lagt på d. 1. august 2018 og sendt d. 1. august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview med talskvinde for "Boregergruppen Birgits Børn" Monica Sivesgaard Fri, Sæby.

Hvor pokker er lægerne?. .
Dialog på Frederikshavn Loaklradio bringer her en optagelse med en problemstilling som har interesse for hele det Vendsyssel som er Dialogs lokalområde. Hvordan får vi en bedre fordeling af læger i hele landet - nu og i fremtiden? Regionerne arrangerer og skriver om eventen: Flere steder i Danmark er der mangel på læger. Nogle steder er det antallet af praktiserende læger, den er gal med. Andre steder er der alt for få sygehuslæger. Det har store konsekvenser både for os som borgere og for samfundsøkonomien. Men hvorfor er det sådan, og hvad skal vi gøre for at løse problemet? Handler det om, hvor lægerne kan uddanne sig, og hvordan man fordeler de lægestuderende og de unge læger? Skal der mere i lønningsposen? Tilbydes mere forskningstid? Eller familietid? Skal lægernes tid bruges anderledes? Og ikke mindst: Er det pisk eller gulerod? Emnet er højaktuelt, og udfordringerne bliver større og større. Der SKAL findes fælles løsninger – og det haster. Regionsrådsformand Heino Knudsen sætter sig sammen med læger og studerende til en åben og kreativ snak om, hvordan vi i fællesskab opnår bedre lægedækning i hele Danmark Deltagere er Gunver Lillevang, Bestyrelsesmedlem og praktiserende læge, PLO Praktiserende Lægers Organisation Gitte Nielsen, Ledende overlæge, ph.d, Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland Karin Søkilde, journalist, Moderator Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland Linnea Thye Gerdes, Formand for uddannelsespolitisk udvalg, Foreningen af Danske Lægestuderende ((Lagt på d. 11. juli 2018 og sendt d. 11. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af møde om hvordan man skaffer læger til yderområderne som f. eks. Frederikshavn kommune.

Ulla Astman om lægemanglen i Nordjylland og Frederikshavn især. .
Interview med formanden for regionsrådet i Nordjylland, Ulla Astman, omkring lægemangelen i yderområderne af regionen og herunder ikke mindst i Frederikshavn kommune som er hårdest ramt af mangel på praktiserende læger. Om hvilke baggrundsfaktorer der her gør sig gældende. Og så især hvad det er gjort og hvad der er muligt at gøre – også fra folketingspartiernes side for at afhjælpe lægemangelen. Interviewet med Ulla Astman foregik den 5. juli 2018 og der blev refereret til en undersøgelse som blev fremlagt i form af en quiz til paneldeltagerne på møde, som tidligere er udsendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio og som havde titlen " Hvor pokker er lægerne?" ((Lagt på d. 11. juli 2018 og sendt d. 11. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. juli 2018 med regionsrådsformand Ulla Astman (S) , Region Nord.

Frederikshavns industrialisering fortalt af arkivar Erik Christensen. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her den fjerde udsendelse med en optagelse af arkivleder Erik Sigmund Christensen i serien om Frederikshavns historie i anledning af fejringen af 200-året. Denne gang skal vi høre om Frederikshavns industrialiserings mange facetter centreret omkring de muligheder som havnen skabte baggrund for. Men først skal vi lige høre om de generelle forhold der skal være tilsted for at en industrialisering kan lykkes og opnå sin egen dynamik. Helt konkret peger Erik Christensen på næringsfrihedsloven fra 1857 samtidig med undren over at DR kunne hoppe over denne væsentlige forudsætning i sin nylige serie om Danmarks historie. Optagelsen med Erik Christensen foregik d 29. maj 2018. ((Lagt på d. 11. juli 2018 og sendt d. 11. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 29. maj 2018 arkivleder Erik S. Christensen, Bangsbo Arkiv, Nordjyllands Kystmuseum.

Om handelsdynastierne i Frederikshavn i 18-1900-tallet som stadig præger gadenavnene. .
Her fortsætter Erik Sigmund Christensen, arkivleder på Bangsbo Arkiv, med for tredje gang at fortælle om Frederikshavns historie til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Denne gang skal vi høre om handelsdynastierne i Frederikshavn i 18-1900-tallet og især om deres nøglerolle i Frederikshavns  økonomiske udvikling ikke mindst som havneby. Men der bliver også mulighed for mange frederikshavnere for her at få opklaret historien bag navnet på den gade man måske bor på. Og i tillæg at få rettet udbredte fejlopfattelser som f.eks. at Th. Bergsgade er en forkortelse for Thomas Bergsgade. Det vil være en god ide at have et kort over Frederikshavn by ved hånden under aflytningen. (lagt op d. 22. juni og sendt d. 27. juni 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.) Foredrag d. 22. maj 2018 af arkivleder cand mag Erik s. Christensen ved Bangsbo Arkiv i Frederikshavn en del af Kystmuseet  ((Lagt på d. 6. juli 2018 og sendt d. 4. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 22. maj 2018 2018 med arkivleder Erik S. Christensen, Bangsbo Arkiv, Nordjyllands Kystmuseum.

Frederikshavns industrialisering fortalt af arkivar Erik Christensen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her den fjerde udsendelse med en optagelse af arkivleder Erik Sigmund Christensen i serien om Frederikshavns historie i anledning af fejringen af 200-året. Denne gang skal vi høre om Frederikshavns industrialiserings mange facetter centreret omkring de muligheder som havnen skabte baggrund for. Men først skal vi lige høre om de generelle forhold der skal være tilsted for at en industrialisering kan lykkes og opnå sin egen dynamik. Helt konkret peger Erik Christensen på næringsfrihedsloven fra 1857 samtidig med undren over at DR kunne hoppe over denne væsentlige forudsætning i sin nylige serie om Danmarks historie. Optagelsen med Erik Christensen foregik d 29. maj 2018. ((Lagt på d. 6. juli og 24. juni 2018 og sendt d. 4. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 29. maj 2018 2018 med arkivleder Erik S. Christensen, Bangsbo Arkiv, Nordjyllands Kystmuseum.

Zahra Olawi fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra besøg i Afghanistan med genbrugshjælp.
Zahra Olawi fortæller her om hendes oplevelser da hun sammen med sin mand Sayed var på besøg hos Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd, civilsamfundsorganisationen OLAWI i Herat i Afghanistan. Besøgets formål var at være til stede og deltage i, overvåge og skaffe sig erfaringer fra uddelingen af renoveret genbrugsudstyr, som var gjort mulig igennem økonomisk støtte fra Genbrug til Syd. Desuden ikke mindst at skaffe viden om OLAWI's sociale udviklingsarbejde generelt samt at drøfte og planlægge fremtidig indsats og samarbejde herom. Zahra og Sayed Olawi besøgte Afghanistan fra den 21. marts til d. 13. april 2018. Interviewet med Zahra foregik d. 20. juni 2018. For Zahra var det en stor oplevelse igen at gense sin oprindelige hjemstavn og være med til igennem Genbrug til Syd at udlevere relevant brugt dansk udstyr til genbrug i skoler, hospitaler og handicapinstitutioner og på den måde være med til at genopbygge alt det krige havde ødelagt. Og på den måde være med til at formidle overskudsudstyr fra sit nye fædreland til at afhjælpe mangler i sit oprindelige fædreland. Zahra berømmer meget Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd Olawi for Olawi-folkenes effektivitet og den opnåede troværdighed og høje prestige hos modtagerinstitutioners folk i Herat-provinsen, som faktisk bevirkede at selv folk så langt væk som Kabul havde henvendt sig for at anmode om hjælp. Således udtrykte myndighederne i Herat ønske om nu at tage ved lære at OLAWIs model for udlevering af udstyr. Altså med først at undersøge behovet, aftale regler for brug af udstyret og evt. modydelser efter hjælp til selvhjælps-princippet. Så sørge for kvitteret aflevering af udstyret hos slutbrugerne og give fornøden hjælp og undervisning til at komme i gang. Og derefter løbende at supervisere modtagernes anvendelse af udstyret og tilbyde ekspertise til evt. reparationer. Og herefter forud for næste sending af genbrugsudstyr fra Frederikshavn og øvrige Danmark så igen at besøge modtagerne og notere ønsker, men også at registrere det tidligere udleverede udstyrs anvendelse og vedligeholdelsesstandard, for at have data til brug for ønskerne til kontaktpersonen Sayed, samt for at kunne udvælge de skoler og institutioner (med stadigt udækkede behov), som havde fået meget ud af at anvende genbrugsudstyret fra Danmark. Det gav Zahra stor glæde at opleve især pigernes begejstring ved for første gang at prøve at arbejde på en computer, men også at se hvordan sydparten OLAWI siden hendes første besøg i Herat havde udviklet sig og var vokset meget større og med telefoner der ringede hele tiden. Det bevidnede betydningen af OLAWIS arbejde, som i høj grad. var gjort mulig igennem løbende samarbejde med partneren i Danmark, Frederikshavn Multietniske Forening, som igen forudsatte bevillinger fra Genbrug til Syd, (som administrerer en statslig udviklingspulje) til transporten af det renoverede danske genbrugsudstyr. ((Lagt på d. 21. juni og sendt d. 27. juni 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 20. juni 2018 med SOSU-studerende Zahra Olawi fra Frederikshavn Multietniske Forening om besøg i Afghanistan med genbrugsudstyr.

Om Energibyen Frederikshavn kommune fortalt af Poul Rask Nielsen .
Leder af Energibyen Frederikshavn kommune, Poul Rask Nielsen fortæller her til Dialog om de mange ting der foregår i Energibyens regi og især om samarbejdet med private om energirenovering af gamle bygninger. Poul Rask Nielsen tror på at Frederikshvn kommune kan nå at blive fossilfri og bæredygtig inden til 2030, men så gerne mere vedvarende energiproduktion bl.a vindmøller i Frederikshavn kommune. Også beregningen af co2-regnskabet blev behandlet i Interviewet med lederen af Energibyen, som blev optaget d 30. maj 2018 ((lagt op og sendt d. 20. juni 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. maj 2018 med Poul Rask Nielsen, leder af Energibyen Frederikshavn kommune.

Til Møde i Frederikshavn om klima og økologi, med omlægning af landbrug og fiskeri med oplæg af Søren Egge Rasmussen og med stor lyst til dialog.
Dialog bringer her en optagelse af møde om klima og økonlogi, med Enhedslistens miljøordfører  Søren Egge Rasmussen, som oplægsholder samt den efterfølgende debat med de engagerede og vidende mødedeltagere. Mødet foregik d 23. maj 2018 i Frederikshavn. Mødet kom især til at handle om bæredygtig omstilling af landbrug og fiskeri men også emner som transport, manglende affaldshåndtering af plastik(hvor Frederikshavn kommune fik på hattepulden) og danskernes forbrugeristiske livsstil og anden kritik over biavl til mere konstruktive ideer til hvordan man kunne engagere lokalbefolkningen i deres samfund, men hvor det skulle ses som en begyndelse til og en del af de nødvendige grønne strukturreformer for at få standset den globale temperaturstigning. ((lagt op d. 1. juni 2018 og sendt d. 6. juni 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. maj 2018 af Søren Egge Rasmussen og af den efterfølgende livlige debat blandt borgerne i Frederikshavn kommune.

Temadag om perfektionisme med Anna Bjerre fra Girltalk og Rikke Nielsen fra Lykkeligaen.
EN GOD BALANCE, det var overskriften på Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejdes indbydelse til en Temadag om perfektionisme, som særligt henvender sig til de  unge fra 7. klasse og op til gymnasiet. Her er et klip fra indbydelsen:” Hvordan er det egentlig at være ung i dagens Danmark? Hvordan påvirker de sociale medier ungdommen, og hvordan kan vi sammen ændre "perfekthedskulturen"? Det vil psykolog og stifter af girltalk.dk en online rådgivningsside og chatforum for piger, Anne Bjerre give sit svar på. Herefter vil Rikke Nielsen tale om, hvordan man kan tackle modgang og uindfriede forventninger til sig selv og til livet? Siden Rikke Nielsen stoppede sin karriere som professionel håndboldspiller har hun sammen med sin datter skabt et håndboldhold for udviklingshæmmede, så de gennem håndbolden opnår en følelse af succes og vindermentalitet. Det er altafgørende for handicappede børn, at de får en tro på dem selv, selvom de er mere udfordret end andre…”. Dialog bringer her begge foredrag: ((lagt op d.24. maj og sendt d. 30. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 17. maj 2018 af foredrag af Anna Bjerre fra Girltalk og Rikke Nielsen fra Lykkeligaen. og det foregik i strandby Metodistkirke.

Om det nye "Multietnisk Debatforum" hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn Bibliotek.
Kultur uden grænser – Multietnisk debatforum skal det nu dreje sig om i Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Ann Brandstrup og Erik Grandt Hansen fortæller om hvordan Multietnisk debatforum hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn bibliotek kom i gang efter forslag fra en nydansk kvinde og blev en succes om end der kan bruges flere etniske danskere. Interviewet fandt sted d. 23. maj 2018 ((lagt op d. 25. maj og sendt d. 30. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. maj med Ann Brandstrup og Erik grandt Hansen om deres nystertede "Multietnisk Debatforum".

Arkivar Erik S. Christensen om tiden før flækken Fladstrand blev til Frederikshavn .
Hør her arkivleder Erik S. Christensen fortælle om den helt gamle tid - inden fiskelejet Fladstrand i forbindelse med tildeling af købstadsprivilegier fik navnet Frederikshavn. Dette var en anerkendelse af stedets handelsmæssige og strategiske betydning for skibstrafikken igennem Kattegat. Det var bl.a. takket være de gunstige naturbetingelser for en havn. Vi hører også om hvad det var befolkningen levede af og producerede for så at måtte tvangsaflevere til godsejere, som ejede jorden de dyrkede og hvoraf nogle slog sig op som købmænd med handel over kysten ved Fladstrand, som indtil 1814 var begunstiget af at være den vigtigste skibsforbindelse til den norske del af kongeriget Danmark-Norge, hvilket affødte meget trafik, især når der var konflikt med Sverige. Dette er nr. 2 af en række foredrag af Erik S. Christensen om Frederikshavn-områdets historie i anledning af Frederikshavns 200-årsfejring. Dette interview blev optaget d. 18. maj 2018.   ((lagt op d.18. maj 2018 og sendt d.xxxxx 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af og efterfølgende interview med Arkivleder ved Bangbo Arkiv Erik Sigmund Christensen.

Om gigt fra Gigtforeningens folkemøde på Frederikshavn gymnasium og HF.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Gigtforeningens folkemøde herom d. 30. april 2018 på Frederikshavn gymnasium. Vi hører først overlæge og professor Mogens Pfeiffer Jensen,  Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital fortælle om Kroniske smerter i muskler og led – hvad ved vi og hvordan kan vi behandle dem? dernæst professor og forskningsleder Karen Søgaard om Smerter i muskler og led skyldes arbejde  – og kan de forebygges? Endelig hører vi sygeplejerske Lotte Peacock og psykolog Ane Fosse fortælle om hvordan de arbejder på gigtforeningens sanatorium SANO i Middelfart og hvordan man kan lære at tackle smerter og mestre dem. De lysbilledserier, som blev brugt til at understøtte de respektive eksperters foredrag, kan man finde på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog/ sammen med lydoptagelserne. (afventer dog stadig powerpoint brugt ved det sidste oplæg) ((lagt op d.18. maj 2018 og sendt 23. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 30. 04.18. af foredrag af Mogens Pfeiffer, Karen Søgaard og Lotte Peacock og ane Fosse.

Sæbynitten Lene Bach fra Vores Sæby fortæller om sit Sæby.
  Dialog bringer her et interview med en rigtig sæbynit, Lene Bach, som sæbynitterne kender fra Facebookgruppen ”Vores Sæby” som Lene Bach Andersen. Lene fortæller om sine meriter og udfordringer hun møder og giver sin mening til kende på sin positive facon. Dialogs udsendte Arne Hansen besøgte Lene Bach d. 18. maj 2018. ((lagt op d.18. maj 2018 og sendt d. 23. maj 2018. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. maj med Lene Bach alias Lene Bach Andersen redaktør på "Vores Sæby".

Til Frederikshavn kommunes prisfest d. 12. april 2018.
Hør her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio en optagelse fra Frederikshavn kommunes prisfest d. 12. april 2018. Borgmester Birgit Hansens invitation lyder:” det er mig en stor glæde at invitere til uddeling af byrådets hæderspriser, Godt Gået Prisen (på sportsområdet:Årets hold, Årets individuelle præstation, Årets lederpræstation samt årets Kulturtalent/kulturoplevelse) , DGI’s Unglederpris samt frivillighedsprisen, Sundhedsprisen og Integrationsprisen. Birgit Hansen åbnede og konferencier var??? (oplysning herom og andre uddellere modtages gerne) og bl.a blev sundhedspriserne uddelt af den nye formand for Sundhedsudvalget, Christina Lykke. Integrationsprisen blev uddelt af Anders Andersen rtil Bl.a Søren Jakobsen, Røde Kors. ((lagt op d.5. maj 2018 og sendt d. 9. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 12. april 2018 af Frederikshavn kommunes prisfest med uddeling af en buket af forskellige hæderspriser.

Hør om FN fortalt af en tidligere højtstående FN-diplomat Finn Reske-Nielsen
Vi skal nu høre et væsentligt Interview med den tidligere højtplacerede FN-medarbejder Finn Reske-Nielsen. Vi hører om hans arbejde i FN både med flygtninge og fred, bl.a. som chef for FNs fredsskabende indsats i Øst Timor, samt i FNs politiske afdeling. Finn Reske-Nielsen fortæller om FNs betydning og muligheder hvis stormagterne kan blive enige om at bruge FN. Vi hører også om FNs opbygning med hhv. et sikkerhedsråd og en generalforsamling i spidsen for et antal agenturer, der gør en stor indsats med katastrofehjælp og langsigtet udvikling senest kronet med klimaaftalen i Paris og de 17 verdensmål. De 17 verdensmål blev enstemmigt vedtaget af de 193 medlemslande og er nu en udfordring til os alle om at bidrage til afskaffelse af strukturel vold inkl. kønsrelateret vold. Noget af det FN er god til er at sætte dagsordener, selvom det kan være op ad bakke f.eks. med at få realiseret beslutningen i generalforsamlingen om at afskaffe verdens atomvåben, hvor det som andre steder kan være nødvendigt at verdensopinionen træder tydeligt frem så enkelte modstræbende regeringer kan komme under pres fra deres befolkninger. I det lys var det en skuffelse for Finn Reske-Nielsen efter mange år væk fra Danmark at komme hjem til en langt ringere interesse for og viden om FN end da han forlod Danmark. ((Lagt på d. 3.05.18 og sendt d. xxxxxx maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 16. april 2018 med Tidl. højststående FN-diplomat Finn Reske-Nieslen, nu formand for FN-forbundets Aalborg-afdeling.

Lene Junker, ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” om opstartsmøde 5/5.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her oplysning om netværket bag Facebooksiden ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” som her inviterer til mødes i Odense d. 5. maj for at organisere et landsdækkende netværk der som paraply skal koordinere mulige lokale initiativer på de 3 områder bekæmpelse af diskrimination og fattiggørelse af flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse, forbedring af fængselslignende forhold for afviste asylsøgere som er i klemme, hvilket især går ud over børnene, og endelig, hvad der faktisk er nyt i Danmark, også at sætte fokus på flygtninge globalt og årsagerne hertil, hvortil vi nok selv bidrager. Netværkets koordinator Lene Junker fortæller og Dialog stiller uddybende spørgsmål bl.a. til baggrunden for at man nu igen finder det nødvendigt at forsøge at trække begrebet racisme ind i mainstream-debatten. Interviewet med Lene Junker foregik d. 19. april 2018. ((sendes 25. april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. april 2018 Med Lene Junker medinitiativtager til opstart af ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark”.

Internetpsykiatri hvad kan det,bruges til?  hvordan?, muligheder og begrænsninger?.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. ((sendes 25.april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. april 2018 med psykolog Ellen Stenderup, leder af telepsykiatrien i Region Syd, som nu også servicerer nordjyder og det øvrige Danmark.

Til generalforsamling i Venligboerne  Frederikshavn d. 22. marts 2018.
Vi hører formanden Poul Nielsen åbne og Jørgen Lindberg blive valgt som dirigent. Dernæst hører vi Poul Nielsen aflægge bestyrelsens beretning inklusive uddeling af ris og ros, aflægge regnskab efter et godt år på grund af genbrugsbutikken. Poul Nielsen lede også  forhandlinger om nedsættelse af bestyrelsens antal fra 9 til 7. Bestyrelsen kom efter valg til at bestå af følgende Amira Said, Poul Nielsen,. Midiya Mustafa, Mesgina Solomon, Helga Lindel. Bahman Hejazi,Majid Nassan ((sendes xxxxxxxxx april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 22. marts 2018 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn , hvor vi gennemgående hører formanden Poul Nieslen.

Stay Human-demo i Aalborg:Til forsvar for de universelle menneskerettigheder.
Dialog bringer her en optagelse fra Stay Human-netværkets demonstration i Aalborgs for at markere FNs internationale aktionsdag mod racediskrimination d. 17. marts 2018. Stay Home skriver: Vi markerer FNs menneskerettighedsdeklaration og vores forsvar af de universelle menneskerettigheder, der gælder alle, uanset race, religion, etnicitet, kultur, eller fødested. Vi markerer inklusion, tolerance og diversitet i kampen mod alle former for diskrimination. Vi hører først et kort interview med Daniel Olsen fra Stay Human, så taler Hagas Yemane fra Eritrea, som er flygtningefortæller fra DFUNK, dernæst Hans Hyttel fra Amnesty, Frank Zenas, aktivist fra Frederikshavn, Ditte Marie Gyldenberg fra Enhedslisten, Ali Hassan, Edona Xhinovchi fra DFUNK, integrationsarbejder og socialantropolog Søren Bruun Jensen, Tasjir flygtning fra Syrien. Ordstyrer er Daniel Olsen og Sussie fra Stay Human ((oploaded 27.03.18 og sendt 4. april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 17. marts 2018 fra Stay Human-demo i Aalborg:Til forsvar for de universelle menneskerettigheder.

Dialog på besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn .
Dialog på besøg i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn d. 13. marts 2018. Efter lidt forberedende snak skal vi høre flygtede kurdere fra Afrin-området i det nordvestlige område af Syrien op til grænsen til Tyrkiet fortælle hvad de på daværende tidspunkt vidste om Tyrkiets Erdogans angrebskrig mod Afrin. Vi får også en debat om de frederikshavnske kurderes  forklaringer herpå samt på at både Europa og USA kun  ser på og bare lader deres NATO-allierede Tyrkiet terrorbombe civile i Afrin by. Men vi hører også om hvordan de syriske Afrin-kurdere mødes i Røde Kors mandeklub ligesom for at skærme sig imod den krydsild, som de oplever at befinde sig i. Dels smerten over tabet af familiers og landsmænds liv i Afrin som følge af Erdogans fysiske krigsvold og dels den psykologiske krigsførelse som de føler sig udsat for fra den nuværende danske regerings side. Endelig fortæller Søren Jacobsen om de mange forskellige aktiviteter, som Røde Kors imponerende integrationsindsats består i.    ((Lagt på d. 20.03.18 og sendt 28. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. marts 2018 med Søren Jacobsen Røde Kors, samt kurdere jeg kender navnene på men som ikke ønskede dem frem af frygt for deres fremtidige sikkerhed. Søren Jacobsen pointerer at Røde kors Mandeklub selvfølgelig er for alle.

Reportage fra Jobmessen i Frederikshavn d. 14. marts 2018.
Reportage fra Jobmessen i Frederikshavn d. 14. marts 2018 arrangeret af Center for Arbejdsmarked og med deltagelse af ca. 60 virksomheder og med omkring 2000 besøgende og som Kurt Nielsen fra arrangørerne betegner som en succes. Vi hører først kort Dorthe Krogh leder af jobkonsulenterne åbne og give ordet til borgmester Birgit Hansen, som så kommer med en vidtfavnende redegørelse for udsigterne for Frederikshavn kommune og kommunens rolle for at fremme beskæftigelsen og bosætningen. Dernæst bringes interviews med 8 virksomheder samt ind imellem et par fagforeningsfolk. Interviewenes rækkefølge er: Susanne Nielsen fra Skagerrak Pelagic og Nielsen fiskeeksport, Søren Visti Jensen fra 3F, Peter Kristiansen fra Læsø kommune og 2 arbejdssøgende født på Læsø, Helle Gaardboe Jeppesen fra Gaardboe personlig rådgivning og støtte. Sylvester Madsen fra Pakhuset i Skagen, Peter fra Thorøes Skade og Marineservice, Cai Møller og Steen Christensen fra LO, Jakob Høyer Finn Juhl fra DFDS, Torben Farum fra LandboNord, Lene Kappelborg fra Erhvervshus Nord og endelig Kurt Nielsen fra arrangøren Center for arbejdsmarked i Frederikshavn kommune. ((sendes onsdag d 28. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. marts 2018 fra Jobmessen i Frederikshavn med bl.a Birgit Hansen og 11 interviews med bl.a 8 virksomheder i Frederikshavn og på Løsø.

Integrationsrådformand Atif Jamal fortæller om sin baggrund og er i dialog om opgaver og udfordringer.
Interview med den nyvalgte formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune Atif Jamal om hans baggrund som uddannet kemiingeniør og ansat hos Roblon som udviklingsingeniør og i sin fritid engageret i at opbygge et levedygtigt cricketmiljø i Frederikshavn. Men i anden og største del snakkes om de opgaver og udfordringer som den nyvalgte integrationsrådsformand nu er stillet overfor og ikke mindst på baggrund af skærpede lovkrav og den stadig hårdere tone som debatten - især fra landspolitikeres og -landsmediers side – føres i. Dialogs interview foregik d. 12. februar 2018 – i selvsamme stund som Atif var blevet valgt som formand. ((sendes 14. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 12. februar 2018 med nye formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune, udviklingsingeniør Atif Jamal.

Lyt her til information om et godt tilbud til alle ledige i Frederikshavn kommune.
Det drejer sig om jobmessen d. 14. marts i Arena Nord hvor arbejdssøgende har mulighed for at komme i kontakt med hele 52 virksomheder i kommunen som alle søger nye medarbejdere i løbet af 2018. Det er projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, som fortæller nærmere om ideen med jobmessen som for den aktivt interesserede vil give et godt indblik i hvilke aktuelle beskæftigelsesmuligheder der tilbyder sig. ((sendes xxxxxxxxxx marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 1. marts 2018 med projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, Frederikshavn kommune.

Må man sige sin mening som offentlig ansat?
Hør her i Dialog en reportage fra et møde i Hjørring d. 26. februar 2018 om de offentlige ansattes ytringsfrihed. EL-byrådsmedlem i Hjørring Louise Bilde Hvelplund byder velkommen. Vi hører så først oplæg fra formanden for Socialpædagogernes Landsforbunds afdeling i Nordjylland, Peter Kristensen, som fremdrog hovedresultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt SL-medlemmerne i Nordjylland om deres oplevelse af deres ytringsfrihed. Dernæst hører vi Hjørrings borgmester Arne Boelt og som den sidste i panelet Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen.
I pausen interviewes formanden for Lærerkreds Nord Lars Busk Hansen samt de 3 paneldeltagere.
Endelig efter mødets afslutning et tlf.interview med mødearrangør og folketingskandidat for Enhedslisten Peder Hvelplund bl.a. om hvordan arrangørerne vil følge op på de oplysninger der kom frem på og efter mødet. ((sendes xxxxxxxxxx marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 26. februar 2018 af møde om offentlige ansattes ytringsfrihed på Rådhuset i Hjørring med oplæg af Peter Kristensen, Arne Boelt og Finn Sørensen.

Børnelæger:Danmark bruger uanvendelig metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn.
Dr.med. Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyls lægegruppe redegør her for, hvordan den biologiske metode til kronologisk aldersbestemmelse, som de danske udlændingemyndigheder anvender overfor asylsøgende børn, er alt for upræcis til at metoden kan bruges til at afgøre om et barn er over eller under 18 år ved ankomsten til Danmark, når afgørelsen heraf jo afgør om barnet får asyl eller udvises. Og da en udvisning med den skærpede udvisningspraksis ofte betyder udvisning til en uvis og livsfarlig situation, så betyder de danske udlændingemyndigheders brug af metoden en stor risiko for at Danmark begår justitsmord overfor børn som fejlagtigt vurderes til at være over 18 år.
Således støtter lægeorganisationerne i både Norge og Sverige da også Bedsteforældre for Asyls lægegruppes afvisning af aldersbestemmelsesmetoden - jf også BfA-lægegruppens høringssvar, som kan læses via linket nedenfor her på siden.
Helt grotesk bliver det, når det aktuelle lovforslag, som der afgives høringssvar til, så oven i købet på et så skrøbeligt grundlag fremover vil blive brugt til at straffe de børn, som udlændingemyndigheden mener har løjet om deres alder ved efterfølgende at frakende dem retten til nogensinde at kunne opnå permanent opholdstilladelse og dermed også retten til at søge dansk statsborgerskab. Interviewet til Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 26. februar 2018 Interviewet er her efterfølgende opdelt i 2 separate lydfiler, hhv Jørn Nerups fremlæggelse af BfAs lægegruppes begrundede afvisning af de danske udlændingemyndigheders brug af aldersbestemmelsesmetoden til at bestemme, hvorvidt et barn er under eller over 18 år. Og så som supplement dertil Jørn Nerups svar på opfølgende spørgsmål.
((sendes xxxxxx marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 26. februar med dr.med. Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyls Lægegruppe om danske udlændingemyndigheders misbrug af den forhåndenværende biologiske aldersbestemmelsesmetode.

En nylig flexjobber i Frederikshavn fortæller om sin kamp herfor og generelt om sit syn på jobcentermøllen.
En nylig flexjobber i Frederikshavn fortæller om sin kamp herfor og generelt om sit syn på jobcentermøllen. I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre den frederikshavnske flexjobber Britta Glinvad Kristensen fortælle sin historie om sin lange vej igennem jobcentermøllen fra da hun blev ramt af et invaliderende trafikuheld. Og Britta giver også udtryk for sin mening om det offentlige systems generelle behandling af syge og handicappede medborgere under det nuværende regimente, hvor det ofte kan være en meget langvarig og svær proces overhovedet at opnå flexjob eller førtidspension, også i tilfælde, hvor det ud fra sund menneskelig fornuft måtte være den optimale løsning. Interviewet med Britta Glinvad Kristensen foregik d. 5. februar 2018. NB Her er det muligt at vælge imellem 2 udgaver af interviewet idet vi først kan høre det samlede interview og dernæst en kortere udgave der kun medtager de dele af interviewet der specielt vedrører Frederikshavn kommune. Det sker af hensyn til de snævrere kriterier for hvad der kan defineres som lokalt som er udstukket i en ny bekendtgørelse for ikke-kommerciel lokalradio. Begge udgaver sendes i Frederikshavn Lokalradio omend den samlede udgave bringes senere. Men her i Dialogs netudgave bringes altid begge udgaver straks samtidigt. ((sendes 7. marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. februar 2018 med flexjobber Britta Glindvad Kristensen, Frederikshavn.

Hør om alt det der foregår i fritids- og kulturlivet i Frederikshavn kommune?
Hvad er behovet, og hvor skal fokus ligge i kultur- og foreningslivet i Frederikshavn Kommune? Det vil det nyvalgte Kultur- og Fritidsudvalg med Anders Broholm i spidsen gerne finde inspiration til. Derfor inviterede udvalget alle foreninger og frivillige, kulturfolk og andre kreative kræfter til fyraftensmøde d. 12. februar 2018 som Dialog her bringer en reportage fra. Vi hører her hele 25 oplæg fra forskellige foreninger og kulturinteressenter i Frederikshavn kommune. ((sendes xxxxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 12. februar 2018 af inspirations- og oplevelsesarrangement arangeret af Kultur og Fritidsudvalget i Frederikshavn kommune.

Bogen Özlem Cekic: "Hvorfor hader han dig mor" anmeldes af Paul Rode Anderdsen.
Vi skal nu høre samfundsfags og dansklærer Paul Rode Andersen anmelde Özlem Zekic bog "Hvorfor hader han dig mor". Paul Rode Andersen inddrager også Özlem Zekic baggrund som kurder og populær SF-folketingsmedlem og nu, som dialogkaffe-brobygger. Bagefter debatteres perspektiverne i Özlems valg af dialogen med folk i almindelighed og publicering af hendes erfaringer hermed til alles fri afbenyttelse. Anmeldelsen af Özlem Zekic bog, forgik d. 16. januar 2018. ((sendes xxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 16. januar 2018 med danswk- og samfundsfagslærer Paul Rode Andersen som anmelder Özlem Zekic bog "Hvorfor hader han dig mor".

Hør Lærke Thrysøe fortælle om Partnervold og terapi i Mexico og Danmark.
Dialog bringer her en snak med en frederikshavner nyligt hjemvendt fra studietur i Mexico City. Det er Lærke Thrysøe Nielsen, som læser internationale udviklingsstudier på Aalborg Universitet og så har valgt globale kønsmønstre som specialeemne. Lærke har været i praktik i en organisation, som underviser voldelige mænd i ikkevoldelig adfærd med vægt af aflæring af machonormer og accept af ligestilling imellem kønnene. Lærke samarbejder med den danske organisation Dialog Mod vold som laver parterapi. I debatten kommer Lærke Thrysøe Nielsen også ind på #Mee too-kampagnen, men udover køn også voldens komplicerede sammenhæng med andre livsomstændigheder som hudfarve og etnicitet samt placering i social klasse og grad af ulighed i samfundet mm. Interviewet med Lærke foregik d. 5. februar 2018. ((sendes xxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. februar 2018 med specialeskrivemnde Lærke Thrysøe Nielsen om partnervold og globale kønsmønstre.

Tor Nørretranders foredrag for og dialog med frederikshavnerne.
Dialog bringer her en optagelse af Tor Nørretranders foredrag med udgangspunkt i hans nye bog med titlen "Se frem" og argumenterer ud fra historiske eksempler for at fornuften i sidste ende altid vil vinde og sikre menneskehedens overlevelse. Tor Nørretranders holdt sit foredrag med efterfølgende korte debat d. 23. januar 2018. ((sendes xxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. januar 2018 af Tor Nørretranders foredrag i Frederikshavn.

Hvad betyder forsvarsforliget for Frederikshavn og hvorfor egentlig dansk oprustning?
Interview med Bjarne Laustsen om forsvarsforligets betydning for Frederikshavn og om hvorfor dog Danmark nu skal gennem en kraftig militær oprustning. Herunder behandles bl.a.USA's historiske rolle siden slut70-ernes leverancer af stingermissiler via Bin Laden til de afghanske muhadjineres kamp mod Sovjet over invasion i Irak med med dansk deltagelse og efterfølgende med borgerkrig og shiitiske militsers undertrykkelse af sunnimindretallet i Irak, som så fik hjælp fra tilstrømmende sunni militser, som udvikledes til ISIS. Og over NATOs fremrykning mod Ruslands grænser efter Sovjetunionens oplysning, som Rusland så stoppede ved udsigten til at miste flådebasen på Krim og med farlig spændingstilstand til følge, som nu også vanskeliggør samarbejde om løsning af konflikterne i Syrien. ((sendt d. 14. februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 8. februar 2018 med Bjarne Laustsen, medlem af forsvarsudvalget for Socialdemokratiet valgt i Frederikshavnkredssen.

Den hyppige gæst på asylcentret, Frank Zenas om lukning af asylcentret i Frederikshavn og hvordan han ser det i et større perspektiv mui. S-forslaget.
Dialog har i anledning af at asylcentret for asylsøgere i Frederikshavn skal lukkes til maj 2018 og de 400 beboere herunder mange børnefamilier, inden da flyttes til andre centre, - hvis de ikke inden da har fået asyl eller er blevet udvist, - så nu ringet til Frank Zenas på Dybvad-kanten, fordi han og hustruen Ann har sin gang på asylcentret i Frederikshavn. Ud over asylcenterlukningens betydning for det frederikshavnske lokalsamfund, så bliver det til en længere samtale omkring hele den europæiske asylpolitik og flygtningenes tarv. Og det sker med udgangspunkt i en analyse af det nylige forslag fra den socialdemokratiske ledelse om at gå enegang og deportere flygtninge der af egen drift ankommer til Danmark til forventede sorteringslejre i flygtningenes nærområder. Hvorefter de anerkendte flygtninge så vil blive overladt til FNs flygtningeorganisation UNHCR at skabe en fremtid for i villige udviklingslande - lokket af at Danmark så vil målrette sin udviklingsbistand til de lande der vil huse lejre og genhuse og genbosætte de flygtninge som Danmark har deporteret. I stedet for deportationen, der skal demotivere flugt til Danmark, så vil Mette Frederiksens Sosialdemokrati, så i det omfang et politisk flertal mener at danskerne magter det, kunne modtage det dobbelte af de 500 FN-kvoteflygtninge som Danmark tidligere i en årrække har taget imod. Samtalen kommer dog ikke nærmere ind på årsager til flygtningenes henholdsvis indvandreres vandringer. OG specielt årsager til krigsflygtninge er et tabuemne i den danske flygtningepolitiske diskurs, og som må analyseres for at finde bæredygtige løsninger i den internationale politik som Danmark er en del af. ((sendes i radio xxxxxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. februar 2018 med Frank Zenas, Dybvad i Frederikshavn kommune.

FUF-repræsentantskabsmøde med bl.a. oplæg af og debat med KFU-formand Anders Broholm fra kommunen.
Hør Dialog-reportage fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds (for indviede FUFs) repræsentantskabsmøde d. 8. februar 2018. Vi hører først den nytiltrådte formand for Kultur- og Fritidsudvalget (for de indspiste KFU) genvalgt Venstre-byrådsmedlem Anders Broholm, som fik en varm velkomst. Anders fremlægger store visioner, men der kommer ikke flere penge, da kommunen måtte skære i udgifterne de næste mange år og den private ejendomsret måtte respekteres. Anders vil gerne samarbejde også om igen engang at se på de årelange knaster: udligning af halregler og priser fra før kommunesammenlægningen og så 25-årsreglen for aktivitetstilskud. Den efterfølgende debat viste at der er mange forskellige interesser i spil og især omkring 25-årsgrænsen for tilskud pr aktivitetstime, hvor de fleste gerne vil have sundhedsudvalget til at støtte voksenidrætten for at fremme den fysiske folkesundhed som forebygger senere sygdom hvorved kommunekassen sparer mange penge. Men hvor FUF-ledelsen ved Henrik Carsen betonede, at det under ingen omstændigheder måtte tages penge fra børn og unge, hvor aktivitetstilskuddet til deres foreninger nu var nede på det meget lave beløb af 50 ør pr aktivitetstime, som også måtte sættes i vejret - også for at give foreningerne råd til at lave forebygende pædagogisk og socialt arbejde, der kan rumme ikke mindst udsatte og nytilkomne børn og unge også mht. afpassede kontingentsatser. Vi hører også FUF-formand Henrik Carlsens beretnng fra bestyrelsen. Man får en oversigt over de imponerende mange projekter FUF har været initiativtger til at sætte i søen og herunder hvordan FUF igennem konferencer med store koryfæer indenfor ungdomsarbejdet i Damnmark prøver at ruste lokalområdet til at tackle de store udfordringer, som ungdomslivets udvikling og fristelser, stiller ungdomsforeningerne overfor. Og igen fulgte en livlig diskussion og herunder fornam man blandt nogle af medlemsforeningern en bekymring for om enkelte store prestigeprojekter skulle løbe med hele den kommunale projektpulje. Mht til forenings-skolesamarbejdet var det gået i stå idet begge parter sad og ventede på at den anden part skulle komme. ((sendes i radio xxxxxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds repræsentantskabsmøde den 8. februar 2018, hvor vi bl.a. hører Anders Broholm og Henrik Carlsen samt utallige andre fra medlemsforeningeerne.

Vær med til at lave event i dit eget format på Kulturnatten i den lille storby Frederikshavn d. 15. september i byjubilæumsåret 2018.
Dialog drejer sig her om et tilbud til alle foreninger og i øvrigt folk der kan have mod på at lave noget på Kulturnatten i Frederikshavn midtby d. 15. september 2018. Da det er på en lørdag vil Kulturnatten begynde i god tid og åbner allerede kl. 13:00. Dialog er i den anledning inviteret op på rådhusets 2. sal for et interview med kommunens unge kulturkonsulent Marie Weirgang. Marie Weirgang fortæller her engageret om de muligheder for performance som Kulturnatten kan tilbyde foreningsengagerede og andre frivillige og engagerede frederikshavnerne at udfolde sig i. ((sendt d. 7. februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 1. februar 2018 med kulturkonsulent Marie Weirgang, frederikshavn kommune.

Dialog på besøg i Cafe Danish på biblioteket i Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio på besøg i Cafe Danish på biblioteket i Frederikshavn d. 1. februar 2018, hvor vi møder og snakker med en masse positive mennesker både Camille fra biblioteket, Abdulsalam Albayaty, Amira, Abdul Rahmann, Mihaela og Ann Brandstrup og kort med nogle hvor navnet glippede. Og vi møder mennesker såvel indfødte danskere, som fra Irak, Eritrea, Afghanistan og Rumænien. Men hør selv nu. ((sendt d. 7. februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 1. februar 2018 i Cafe Danish med Camille fra biblioteket, Abdulsalam Albayaty, Amira, Abdul Rahmann, Mihaela og Ann Brandstrup

Hør frederikshavnske kurderes protestmarch mod Erdogans terrormbomning af hjemstavnen Afrin i Syrien.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en reportage fra den protestmarch igennem Frederikshavns gader, som de frederikshavnske kurdere fra Afrin holdt d. 27. januar 2018 for at fortælle omverdenen om hvordan den tyrkiske regeringsleder Erdogan i øjeblikket terrorbomber deres familier og andre civile i deres kurdiske hjemstavn i Afrin i det nordvestlige Syrien. Vi hører først de 150 overvejende kurdiske demonstrationsdeltagere råbe deres paroler vendt mod Erdogans bombning af civile og appeller til omverdenen go især USA om at komme til hjælp. Og kun afbrudt af uddeling af løbesedler med billeddokumentation på Erdogans krigsforbrydelser tilsendt direkte fra familierne i Afrin og forklaring på hvad den højlydte protestmarch drejer sig om samt den noget forskelligartede meningsudveksling det afstedkommer med forbipasserende på gaden lige fra den fremherskende forekommende dialog og til en til tider heftig diskussion. Her er valgt at bringe de par håndfulde meningsudvekslinger, som uddeling af 9 løbesedler med billede af barn der fiskes op af et bombekrater og af en større gruppe kvinder og børn som har søgt beskyttelse i en mørk og kold klippehule. Disse fotos er vedlagt internetudgaven af lydreportagen her og kan findes på arnehansen.net/dialog.
Dernæst hører vi talerne på Fisketorvet, som var Zainab Ali, Alissar Diab oprindeligt fra Libanon, Rasul Hassan Bilal, Zardasht Quadi, Riadh Aido, Osman Rashu og Arne Hansen.
Endelig er der efter demonstrationen et interview med en dreng fra Hobro, Kawar Bilal, som fortæller om, hvordan han har oplevet den sidste uge, hvor hans slægtninge i Afrin har været under bombning og om hvordan skolekammerater og lærere reagere når han fortæller dem om bombningen. (FLR-Dialog onsdag d. 7. februar 2018.)
Reportage med lydbilleder, taler samt interviews d. 27. februar 2018 i forbindelse med vores frederikshavnske kurderes protest mod Erdogans terrorbomning af slægtninge og landsmænd i Afri i Syrien arrangeret af Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn.

Hvorfor demonstrerede frederikshavnere af syrisk-kurdisk oprindelse i lørdags d. 27.01.2018 mod krigsforbryderen Erdogan og for deres familiers og hjemstavnen Afrins overlevelse?
Dialog bringer her et interview optaget allerede d. 24. januar med de frederikshavnske medborgere af syrisk-kurdisk oprindelse Midiya Mustafa og Riadh Aido, som gerne vil fortælle andre frederikshavnere og danskere om, hvorfor de vil opfordre alle til at deltage i deres demonstration i Frederikshavn på lørdag d. 27. januar kl 11 fra De Frivilliges Hus, Danmarksgade.12. De interviewede kurdiske frederikshavnere fortæller, at protestmarchen mod Erdogans krigsforbrydelser med bombning af millionbyen Afrin fra luften med foreløbigt drab på over 90 civile både børn og voksne, hvoraf en del er de frederikshavnske kurderes familier.. De interviewede kurdisk-frederikshavnske medborgere Midiya og Riadh fortæller i lydfil nr 2 herunder om de billeder, som de har modtaget fra deres familier i Afrin, som er på flugt fra bomning fra Erdogans F-16-krigsfly og fra tyrkiske kanonstillinger fra bjergplatouer nogle kilometer inde i det kurdiske Afrin-område i Syrien. Midiya Mustafa og Riadh Aido er fra "Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn", som arrangerede demonstrationstoget fra De Frivilliges Hus Danmaksgade 12 lørdag d 27. januar. NB en reportage fra den nu vellykket afholdte protestmarch med deltagelse af mindst 150 frederikshavnere, dog for ca 95%s vedkommende af udenlandsk oprindelse, bringes i Dialog på onsdag d. 7. februar. (FLR-Dialog d. 25. og 31.januar 2018.)
Interviews d. 24. januar 2018 med Midiya Mustafa og Riadh Aido fra "Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn".

Nytårsinterview med borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn kommune.
Nytårsinterview med Frederikshavn kommunes borgmester Birgit Hansen d. 10. januar 2018 til Dialog på Frederikshavn Lokalradio især om folkeskolen og de grønne aspekter, men også om psykiatri, handicap, integration samt om at skaffe indtægter til det hele. Og alt sammen på baggrund af, at den socialdemokratiske borgmester fik et fantastisk genvalg med et komfortabelt flertal på 18 socialdemokratiske byrådsmedlemmer af de i alt 29 byrødder. ((sendt d. 24(evt. 27.) januar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 10. januar 2017 med Birgit Hansen, Frederikshavn kommunes genvalgte borgmester.

Henrik Carlsen om at opstarte Frederikshavn Lokalradio med 1980ernes teknologi.
Henrik Carlsen fortæller om dengang i 1980erne da han sammen med andre som nogle af de første fik en lokal kristelig græsrodsradio op at stå i Frederikshavnområdet, Frederikshavn Lokalradio, drevet af frivillige ildsjæle. Og så også hvordan det så senere gik op og efterhånden ned da større mediehuse kastede sig over lokalradiomarkedet da de opdagede at der var reklamepenge at tjene. Men vi hører også historier fra livet i Frederikshavn og om kendte og ukendte frederikshavnere. ((sendt d. xxx. januar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 6. janauar 2018 med Henrik Carlsen, som var med i opstarten på den første Frederikshavn Lokalradio i marts 1984.

Fortællingen om Hans Hedtofts forlis ved Grønland i januar 1959.
Hør her i Dialog dramaet om Hans Hedtofts forlis ved Grønland d. 30. januar 1959 på sin jomfrutur samt hvad der gik forud.men også det også forargelige efterspil, som også kan lede tanken hen til magtfuldkomne politikere i vore dage. Fortæller er Jesper Stormly Enevoldsen, museumsleder ved Narsaq Museum på Gønland. Jesper baserer sig på hidtidig tilgængelig viden. Optagelsen er fra et møde i Maritim Historisk Forening i Frederikshavn d. 8. januar 2018. Vi hører også den livlige regn af spørgsmål og debat bl.a med deltagelse af Leif og andre tidligere værftarbejdere, som i sin tid havde bygget polarfartsskibet Hans Hedtoft på Frederikshavn værft. ((sendt d. xxx januar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 8. januar 2017 af Jesper Stormly Enevoldsens fordrag og efterfølgende livlige debat, arrangeret af Maritim Historisk Forening i Frederikshavn i Metals lokaler.

Hør om EUX-uddannelsesretningerne på EUC Nord i Frederikshavn.
Dialog bringer her en reportage fra åbent hus om EUX-uddannelsesretningerne på EUC Nord i Frederikshavn d. 9. januar 2018. Vi hører her interviews med uddannelsesleder for byggeri og energi, murere, tømrere og elektrikere, Hans Ulrik Møller, EUX-elev Karl viggo Rahbech sam uddannelsesleder for EUX, Jan Mosbæk. ((sendt d. 17. januar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 9. januar 2018 med uddannelsesleder Hans Ulrik Møller, EUX-elew Karl viggo Rahbech og Jan Mosbæk, uddannelsesleder for EUX, alle EUC-Nord.

Er der grund til at markere solidaritet med palæstinenserne på torsdag 18. januar?
Dialog bringer her et interview med Peder Hvelplund om baggrunden for at han har taget initiativ til at markere Solidaritet med det palæstinensiske folk på Springvandspladsen i Hjørring på torsdag d. 18. januar 2018 kl 16-17. Udover Peder Hvelplund så taler også en hjørringenser med palæstinensisk baggrund, Imad Abu Almeiza. I øvrigt skriver Peer Hvalplund: " Enhedslisten Hjørring: Solidaritet med det palæstinensiske folk USA's præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som den Israelske stats hovedstad, har sat den i forvejen skrøbelige fredsproces helt i stå. Det er i klar strid med FNs beslutninger og er ødelæggende for mulighederne for en fredelig to-statsløsning. Der er behov for at vi overalt, både internationalt, nationalt og lokalt viser vores modstand mod den tåbelige beslutning og vores støtte til det helt legitime krav om et frit og demokratisk Palæstina…. - Muligheden for at skabe en fredelig udvikling i Mellemøsten betinges af at der skabes mulighed for en palæstinensisk stat side om side med Israel. Der skal være mulighed for en fredelig sameksistens med sikre grænser. Derfor har FN adskillige gange erklæret de israelske annekteringer og bosættelser ulovlige. Det internationale samfund må bakke op om FN og støtte oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat. Trumps beslutning om entydig at lægge den mulighed i graven kan få katastrofale følger for hele regionen….." (FLR-Dialog d. 17. januar 2018)
Interview d. d. 11. januar 2018 med hjørringenseren Peder Hvelplund, EL-folketingskandidat.

Hvorfor "Nationalt stormøde for flygtningevenner" i Aarhus d 20. januar?
Dialog har interviewet Lars Henrik Carlskov fra Aarhus for mangfoldighed om hvad der gemmer sig bag Facebookopslaget "Nationalt stormøde for flygtningevenner" som afholdes d. 20 januar og hvor hele Jylland er inviteret med inkl. vendelboerne. (Interviewet bringes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 17. januar 2018)
Interviewet her Lars Henrik Carlskov fra Aarhus for mangfoldighed foregik d 14. januar 2018.

Idrætssamvirkets Tommy Thomsen fortæller om løsninger på idrættens udfordringer i Frederikshavn kommune.
Den nye formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Tommy Thomsen, fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sit arbejde som formand og om idrætslivets udfordringer i løbet af det kommende år. Det drejer sig bl.a. om endelig at få afskaffet den nu 10-årige favorisering af sportshallerne og dermed brugerne i den gamle Frederikshavn kommune , der kun betaler en tredjedel af hvad hallerne i Sæby og Skagen må betale. Det kan løses samtidigt med et andet problem Tommy mener trænger sig på: At foreninger med mange medlemmer over 25 år kun får tilskud i forhold til den procentdel af medlemmerne der er under 25 år. Da dette giver et mindre gennemsnitligt tilskud pr medlem, mener Tommy, at det kan gå ud over det tilskudsbeløb der kan blive til rådighed til gavn for foreningens unge medlemmer. Derfor arbejder Tommy for at få fjernet den nuværende 25-årsgrænse for tilskud fra den kommunalt financierede folkeoplysningspulje. Endelig blev strategier for at fastholde de unges interesse for at dyrke idræt og især holdsport også berørt Interviewet d. 30. december 2017 med Tommy Thomsen, som ny formand for Idrætssamvirket, blev optaget d. 30. december 2017, og bringes snart i radioen Dialog på Frederiksahvn Lokalradio. ((sendt d. 10. januar 2018 på radioen Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)


Om Benedikte Kühles engagement i Abildgaardkirkens udviklingsarbejde.
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre ildsjælen i ulandsarbejde, Benedicte Kuhle, fortælle om Abildgård Kirkes ulandsarbejde igennem Danmission og hvor krumtappen har været de penge der er kommet ind igennem frivilliges organisering af det årlige Abildgårdsmarked. (FLR-Dialog d. 10. januar 2018)
Interview d. d. 19. september 2017 med Benedikte Kühle stadig aktiv i Danmission

icon icon 2017

Henrik Carlsen fortæller om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.
Hør her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio et stort nytårsinterview med Henrik Carlsen om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, som Henrik er formand for. Optagelsen skete d. 30. december 2017.
Henrik fortæller om FUF's indsats i det forløbne år og især om initiativ til og medvirken i planlægningen af større projekter bl.a. på havnen i Sæby. FUF arbejder sammen med Idrætssamvirket og kommunen på at få løst det efterhånden 10-årige problem med forskelsbehandling af hallerne i de 3 gamle kommuner.
Men under interviewet får vi også en drøftelse af nogles ønske om foreningsstøtte til medlemmer over 25 år, som dog får tommelen nedad, hvis det vil betyde mindre tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter og dermed især vil ramme de mest udsatte og mindstbemidlede frederikshavnere. I stedet kunne sundhedsudvalget give forebyggende tilskud til idrætsudøvelse for de over 25-årige.
I det hele taget lægger Henrik Carlsen vægt på at Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ikke mindst er til og får sin berettigelse for den sociale indsat inklusive integrationsområdet. FUF kører således nu et nyt samarbejdsprojekt "Broen til Skolen" med ungdomsskolen, som forhåbentligt kan sprede sig til andre skoler. Her nævner Henrik også de snart mangeårige planer om at bygge et multicenter med plads til alle inklusive kommunens sundhedscenter. Og han glæder sig på FUF's vegne til at samarbejde med det nye Kultur og fritidsudvalg med Andres Broholm som formand. (Sendes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio onsdag d. 3. januar 2018)
Interview d. 30. december 2017 Med Henrik Carlsen formand for FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Fra julefest i Venligboerne Frederikshavn.
Venligboerne i Frederikshavn havde besøg af julemanden til årets julefest d. 7. december 2017, som samlede godt 120 mennesker i foreningens lokaler på Hangaardsvej. Ja julemanden var ingen ringere end vores lokale entertainer Kjeld Rye tak for det. - Husk at sætte risengrød op på loftet, for jeg elsker risengrød med sukker, kanel og en stor klat smør i midten, sagde julemanden, da han vandrede ind i det store lokale, hvor især de mange børn glædede sig. Julemanden havde pakker med til alle børn, og de fik instrukser om, at de skal være søde ved hinanden hele julen. (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Indtaling d. 7. december 2017 af reportage fra julefest i Venligboerne.

Abdulsalam Al-Bayati:Hvem vil hjælpe mig til at blive bedre til dansk.
Vi får nu oplæst et tekstindslag fra Facebooksiden Venligboerne Frederikshavn af den irakiskfødste journalist Abdulsalam Al-Bayati, som Dialog gerne videregiver i den slet skjulte hensigt senre at det senere skal blive til gavn for Dialogs lyttere: "HJÆLP Jeg søger en person der vil hjælpe mig med at blive bedre til at tale og skrive dansk. Vi kan mødes enten i dit eller i mit hjem, men Hyggestuen i Venligboernes genbrug,eller i biblioteket kan også være en mulighed. Jeg er journalist fra Irak jeg ønsker så hurtigt som muligt at lære dansk, så jeg kan finde et arbejde. HÅBER der er en der vil hjælpe mig 4 timer eller 2 timer om ugen for at lære det danske sprog. Jeg vil glæde, hvis nogen har fri tid til at hjælpe mig." (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Oplæsning d. 18. december 2017 af Abdul Al-Bayati's bøn om hjælp til at læse dansk

Hirtshalsfiskeren møder ægyptiske fiskere på Nilen.
Fra Hav til Fjord var titlen på en ægyptisk-dansk film, som Abdulsalam foreslog vi kørte til Mylund Keramik og så d. 1. december, hvor den blev vist. På baggrund af filmen kommer her nogle mindre interviews med nogle af personerne der har været involveret i tilblivelse af filmen, som fortæller historien om Hirshalsfiskeren Peter Jacobis oplevelser af mødet med flodfiskerne på Nilen, som han kommer til at føle en vis samhørighed med på tværs af kulturer og mangel på fælles talesprog. Så vi begynder med at lade Peter Jacobi fortælle. Dernæst David Mar som har været med til at producere filmen i selskabet Media Art Connections. Og så hans mor keramikeren Anna K. Johannsdottir , Mylund Keramik syd for Brønderslev og som lagde lokaler til. Og endelig bringer Dialog Abdulsalam Al-Bayatis korte interview med den ægyptiske filmkunstner- og producent Ehab Dakroury, som altså foregår på arabisk. (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Optagelse d. 1. december 2017 i Mylund Keramiks værksted.

Hør arkivar Erik S. Christensen læse op af bogen "Ud ad Søndergade - før og nu...".
"Ud ad Søndergade - før og nu. Historier bag navnet" bind 1 og 2. det er en ny bog fra ærkefrederikshavner-makkerparret arkivar Erik S. Christensen og Peter Bandholm. Dialog på Frederiksahvn Lokalradio var med og vi hører her Erik læse op fra et kapitel med overskriften "De langhårde". Det foregik d. 7. december 2017 på Frederikshavn Bibliotek (FLR-Dialog d. 12. december 2017)
Optagelse d. 7. december 2017 ved reception for bogen "Ud ad Søndergade - før og nu. Historier bag navnet"

The Danish Pugwash chairmann, Jon Avery read up his letter about the danger of an atomic winter to Danish palamentariasn.
The Pugwash-chairmann i Denmark , John Scales Avery here read up his letter about the danger of the nuclearweapen and the atomic winter, sent to some Danish parlamemtarians and the government the 25th of October 2017. (FLR-Dialog d. 12th december 2017)
Recording of John Scales Avery's read up 7th december of his letter to danish parlamentarians and government.

Hør kommunaldirektør Mikael Jensch, Frederikshavn.
Interview med Frederikshavns kommunaldirektør Mikael Jensch på valgaftenen d. 21. november 2017 i anledning af Jenschs 25 årsjubilæum i kommunens tjeneste. (FLR-Dialog d. 5. december 2017)
Interview med Frederikshavns kommunaldirektør Mikael Jensch d. 21. november 2017

Kom med til Venligboernes julefest d. 7. december.
Poul Nielsen inviterer til Venligboerne Frederikshavns julefest torsdag d. 7. december 2017, mens Abdulsalam interviewer (FLR-Dialog d. 5. december 2017)
interview d. 1, decembar 2017 med Poul Nieseln, Understed

Partiernes stemmer på valgaftenen i Frederikshavn kommune.
Dialog på Frederikshavn Lokalradios reportage på valgaftenen d. 21. november 2017 i Arena Nord, hvor samtlige 10 partier, der stillede op til byrådsvalget i Frederikshavn kommune, var til stede, og hvor det i løbet af aftenen lykkedes Dialog, at få interviewet repræsentanter fra alle partier. Og rækkefølgen var ca. følgende: Ny Borgerlige ved Birthe Rugholm, Den første af de 4 socialdemokrater, viste det sig, Bjarne Kvist, Ole Jonsson Alternativet, Jens Martin Fjordbak Konservative, Allan Salih Liberal Alliance, Birgit Hansen Socialdemokratiet, Jytte Høyrup Venstre, Christina Lykke Socialistisk Folkeparti, Almina Nikontovic Socialdemokratiet, Jørgen Tousgaard Socialdemokratiet, Ida Skov Enhedslisten de Rød-grønne, og endelig Flemming Rasmussen Dansk Folkeparti. (FLR-Dialog d. 28. november 2017)
interview d. 21. november 2017 Birthe Rugholm D, Bjarne Kvist A, Ole Jonsson Å, Jens Martin Fjordbak C, Allan Salih I, Birgit Hansen A, Jytte Høyrup V, Christina Lykke F, Almina Nikontovic A, Jørgen Tousgaard A, Ida Skov Ø, og Flemming Rasmussen O.

D. 22. november, så vælger 25 landsbyer repræsentanter til distriksudvaget.
Hør forkvinden for (land)distriksudvalget i Frederikshavn kommune, Mette Hardam, fortælle om udvalgets arbejdejdsområder og betydning - og ikke mindst om det valg af nye distriktsråd som sker ude i de 25 landsbyer der er med i distriktsudvalget på onsdag d. 25. november fra kl 19. Dialogs (FLR-Dialog d. 21. november 2017)
interview d. 19. november 2017 med Mette Hardam, forkvinde for Distriksuddvalget i Frederikshavn kommune.

Hvorfor Integrationsrådsmedlem Norma Flores vil stemme til byråds- og regionsrådsvalg d. 21. november.
Interesserede kan her høre Norma Flores, medlem af integrationsrådet i Frederikshavn, give sit besyv med omkring integrationen og vigtigheden af at vi alle hjælper hiananden med det i samabejde med kommunen som man selv kan være nødt til at tage initiativ overfor og bl.a. kan bruge Norma i integrationsrådet hertil og evt selv stille op til integrationsrådet, hvor der også skal være valg til. Norma opfordrer stærkt alle som har ret til at stemme til byråds- og regionsvalget på næste tirsdag d. d. 21 november om at bruge deres stemme for at fremme integrationen af nytilkomnes behov og ønsker i kommunens politik. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Interview d. 12. november 2017 med integrationsrådsmedlem og pædagog Norma flores, frederikshavn.

Samer Almoli har været i DAnmark i 3 år og vil stemme til byråds- og regionsrådsvalget d 21. nov.
På besøg hos hos den syriske flygtningefamilie Samer Almoli og Allisar Merza, hvor Samer med 3 års ophold i Danmark så kan og også vil stemme til byrådsvalg og regionsrådsvalg d. 21. nov. Der bliver også snakket om partierne i det politiske spektrum venstre-højre Dobbeltinterviewet foregik d. 11. november 2017. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 11. november 2017 med ægteparret Samer Almoli og Alissar Merza, Frederikshavn.

Alternativets byrådskandidat Mark Jewkes om integrationspolitik.
Vi skal nu høre byrådskandidat Mark Jewkes fortælle om den integrationspolitik som hans parti Alternativet vil gå til valg på i Frederikshavn kommune. Det foregik d.10 november 2017 og er det andet blandt de partier som det her på falderebet i forbifarten er lykkedes Dialog på Frederikshavn Lokalradio at opnå kontakt med efter at det har vist sig at integrationsrådet ikke ved dette valg har taget initiativ til et vælgermøde om integration, som særlig henvender sig til de nytilkomne frederikshavnere med flygtningebaggrund. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 10. november 2017 med lærer Mark Jewkes byrådskandidat for Alternativet i Frederikshavn.

Interview med Ida Skov omkring flygtningebørns danskundervisning.
Interview med byrådsmedlem for Enhedslisten Ida Skov omkring flygtningebørns danskundervisning, da en lærer på skolevælgermødet d. 31. oktober rejste kritik af den måde inklusionsøvelsen kørte på efter nedlæggelsen af verdensklasserne, som spareøvelse (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 7. november 2017 med Ida Skov, byrådsmedlem og -kandidat for Enhedslisten De rød-Grønne.

Ungevælgermøddet: Hør elevernes spørgsmål og vurder byrådskandidaternes svar.
Med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til ungevælgermøde med Frederikshavn kommunes 8-10-klasser i Arene Nord d. 10. november 2017 8-10-klassernes spørgsmål drejede sig bl.a. om uvidende vikarer, integration af flygtninge, miljøvurdering af skibsophugningsfirma på havnen, hvad vil politikeren gør ved skolen, hvorfor politikerne ikke svarer på emails, umulige bustider, skagboernes egenbetaling af transport, renovering af husgerningslokale på sæbygårdskolen, feriehotel på Grenen, skolelukninger i næste byrådsperiode, hvordan vil partier skabe tryghed i nattelivet. Klassekvotienter. Bangsbostrand skole, mødested for unge, politikernes forventninger til de unge, politikerlede, , Nok glemt nogle spørgsmål, hvilke?

Og hvor alle partier mødte med følgende kandidater til at svare på elevernes spørgsmål:
Anders Brandt Sørensen Socialdemokratiet liste A
Thomas S. Jensen Konservative liste C
Birthe Rugholm Ny Borgerlige liste D
Christina Lykke SF Liste F
Allan Salih Liberal Alliance Liste I
Elisabeth Sørensen Kristendemokraterne stiller ikke op i Frh
Malene Sørensen Dansk Folkeparti stiller ikke op i Frh
Anders Broholm Venstre liste V
Ida Skov Enhedslisten liste Ø
Mark Jewkes Alternativet liste Å


Og se til sidst hvordan elevernes stemmer fordelte sig på partierne efter at de havde hørt kandidatens svar på deres spørgsmål? (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Optagelse d. 10. november 2017 af ungevælgermødet i Arena Nord i Frederikshavn med omkring 1000 deltagere.

Interview om psykiatrien med regionsrådskandidat Lene Linnemann SF.
Vi skal nu høre et interview med socialpædagog Lene Linnemann som sidder i Regionsrådet i Nordjylland for SF og som deltog i Bedre Psykiatris lyttemøde d. 25. september 2017. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview med regionsrådskandidat Lene Linnemann SF d. 25. oktober 2017 efter lyttemødet.

Til vælgermøde på Frederikshavn bibliotek d. 7. november 2017 med alle partier der stiller op.
Kandidaterne nævnes i samme rækkefølge som de står i på vedlagte fotos på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog: Fra venstre af har vi Birgit Hansen, Socialdemokratiet liste A, Peter E Nielsen Konservative liste C, Henning Lyk og efter pausen Betty Steglich-Pedersen liste D, Christina Lykke Eriksen Socialistisk Folkeparti liste F, Claus Hjulmand Liberal Alliance liste I, Henning Feldtmose Kristendemokraterne liste K, Flemming Rasmussen og Carsten Sørensen Dansk Folkeparti liste O, Jytte Højrup og Asger Mortensen Venstre liste V, Ida Skov Enhedslisten Dee Rødgrønne liste Ø, Ole Jonsson og Mark Jewkes Alternativet liste Å, (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Optagelse d. 7. november 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.

Hør hvorfor Almina Nikontovic vil i byrådet.
Hør her frederikshavnske Almina Nikontovic med bosniske rødder som flygtninge fra borgerkrigen i eksJoguslavien, fortælle til P1 hvorfor hun vil i byrådet i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
P1morgen-interview d. 13. november 2017 med Almina Nikontovic som byrådskandidat for Socialdemokrtiet i Frederikshavn kommune.

Til debat om folkeskolernes situation og udvikling i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre om folkeskolernes situation og udvikling, som blev kritisk og engageret debatteret på Danmarks Lærerforenings velbesøgte vælgermøde i Frederikshavn d. 31. oktober 2017. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog mødet med deltagelse af samtlige partier der stiller op til kommunalvalget d. 21. november. Mødet blev ledet af formanden for lærerkreds Nord, Lars Busk Hansen, og paneldeltagerne var jf. foto på www.arnehansen.net/dialog Ida Skov Enhedslisten, Christina Lykke Socialistisk Folkeparti, Ellen Tegllund Liberal Alliance, Peter E. Nielsen Konservative, Anders Brandt, Socialdemokratiet, Anders Broholm Venstre, Mark Jewkes Alternativet, Lars Oldager Dansk Folkeparti. Debatten kom meget til at dreje sig om spareøvelserne rullende skolestart og bæredygtigt skoleområde, skolereformens topstyrede lokale implementering med stive læringsplaner og unyttige kurser, samt skolelevers mistrivsel, inklusionsøvelsen og herunder forringelsen af vilkårene for sent ankomne ved nedlæggelse af verdensklassen, jævning af Bangsbostrand skole mm. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Optagelse d. 31. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.

Dialog i Strikke-hæklecafe Frederikshavn.
Kom med Dialog på Frederikshavn Lokalradio i strikkeklubben Strikke-hæklecafe Frederikshavn sammen med radioveteranen Dorte Pedersen som fortæller om og interviewer over strikkepindene. Interviewet i strikkeklubben foregik d. 26. oktober 2017 og Dortes besøger også et par dage senere Susanne i butikken Strikkecafeen i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Dorte Pedersen interviewer d. 26. oktober deltagerne i klubben Strikke-Hæklecafe Frederikshavn

Vælgermøde om fritidspolitikken i Frederikshavn kommune.
Hvordan vil de politiske partier og deres kandidater tilgodese fritidslivet de næste 4 år? Det var Frederikshavn Ungdoms Fællesråds og Idrætssamvirkets overordnede spørgsmål, som vi hører de nye og de siddende partiers bud på under valgmødet d. 26. oktober 2017 i Maskinhallen i Frederikshavn med hen ved 30 deltagere og som bringes her. Det blev evt. fjernelsen af reglen om 25 årsovergrænsen for foreningstilskud fra kommunen som der gik mest tid med. Men også kritik af den kommunale administrations måde at forvalte aftalerne på overfor foreningerne og halbrugerne og besvær med at komme i kontakt med de ansvarlige politikere fyldte meget. Partiernes repræsentanter var Klaus Hjulmand Liberal Alliance liste I, Mark Jewkes Alternativet Å, Jytte Høyrup Venstre liste V, Henrik Brodersen Nye Borgerlige liste D, Poul-Erik Andersen Enhedslisten De Rød-grønne liste Ø, Peter e. Nielsen Konservative liste C, Lars Oldager DF liste O, og endelige Claus Nedermark Socialdemokratiet liste A (FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelse d. 26. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.

Lyttemøde om at få bedre psykiatri i Nordjylland.
Hør Dialogs optagelser fra lyttemøde om psykiatri d. 25. oktober 2017. Det var Bedre Psykiatri der sammen med fire faglige organisationer inviterede alle de lokale kandidater til regions- og byråd i Nordjylland og interesserede. Lisbeth Larsen fra Bedre Psykiatri byder velkommen og med Jørgen Pyndt som ordstyrer, hører vi så først pårørende berette om deres og brugeres oplevelser af psykiatrienn, og i næste indslag hører vi så repræsentanter fra de faglige organisationer Dansk Sygeplejeråd ved Jytte Vester, Henrik Flyvbjerg, Socialpædagogisk Landsforbund, FOAs Kristian Gaardsøe og Allan Busk 3F-Aalborg, dele erfaringer og oplevelser med den nordjyske psykiatri og kommer med forslag til løsninger. Herefter fik de mange brugere og ansatte blandt tilhørere lejlighed til at tilføje deres egne erfaringer med systemet og vi hørte politikeres kommentarer hertil. knap 40 kandidater fra hele det politiske spektrum havde meldt deres ankomst. (FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelser d 25. oktober 2017 med oplæg af Lisbeth Larsen, Ellen Pagter, Henrik Flyvbjerg, Jytte Vester, Kristian Gaardsøe, Allan Busk og en snes kommentarer fra de fremmødte deltagere.

Brug for 30 frederikshavnere mere til at samle ind til flygtninge i nød i nærområderne.
Dialog har snakket med Else Schaltz som er ny lokal koordinator for Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til verdens flygtninge i nød, som i år foregår søndag den 5. november, og hvortil der stadig er brug for 30 friske frederikshavnere som indsamlere. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviewet med den nye distrikskoordinator i den gamle Frederikshavn kommune, Else Schaltz, skete d. 23. oktober 2017

Reportage fra "Hele Verden i Frederikshavn Kommune"- Anden del.
Dialog bringer her 2. del af optagelser fra Integrationsrådets og integrationsafdelingens multikulturelle fest "Hele Verden i Frederikshavn" d. 30. september 2017. Her kommer en række korte lydindslag fra Værkstedet. Vi hører først Roulan Shiko og andre teenagerdrenge af syrisk kurdisk oprindelse, som vi traf inden åbningen. Dernæst hører vi Gospel-kor Workshop ved Strandby Metodistkirke ved Carsten, Carsten og Mark Louis, præst. Så besøger vi Bibliotekets børnebord med børnebibliotekarerne Iben og Henriette. Så får event-dirigenten Stenar Glamann ordet for at evaluere arrangementet meget positivt. Og Sozan, Aran m.fl. syrisk-kurdiske frederikshavnere vil da også komme igen til næste år. Endelig hører vi Zibar Zido formand for Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviews d. 30. september 2017 med bl.a Roulan Shiko, Gospel-kor Workshop ved Strandby Metodistkirke ved Carsten, Carsten og Mark Louis, Iben og Henriette, Stenar Glamann, Sozan, Aran og lZibar Zido m.fl.

Alternativets regionskandidatmed trafikekspertise om Limfjordsforbindelser.
Hør Alternativets regionsrådskandidat i Nordjylland, Per Alstrups mening om limfjordsforbindelser. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviewet med Per Alstrup, planlægger i Aalborg Universitets administration, blev optaget d. 23. oktober 2017.

Berit Byg kandiderer til Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelse i kreds Nord.
Sygeplejerske Berit Byg fortæller her hvorfor hun stiller op til et fagligt tillidshverv som medlem af kredsbestyrelsen i kreds nord i sin fagforening Dansk Sygeplejeråd. Interviewet med Berit Byg, som tidligere har været partipolitisk aktiv, foregik d. 23. oktober 2017. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interview 23. oktober 2017 med Berit Byg, som er sygeplejerske og kandidat til kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråds kreds Nord.

Reportage fra "Hele Verden i Frederikshavn Kommune"- del 1.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio var til den multikulturelle fest "Hele verden i Frederikshavn kommune" i det multikulturelle Frederikshavn, som en glad socialdemokratisk borgmester Birgit Hansen udtrykte, det da hun åbnede festen.
Derefter hører vi Stenar Glamann gelinde lede den mangfoldige farverige stemningsfulde fest befordret af Walet Xashs kurdiske musik og eritreanske Yemane Berhanes spil samt ikke mindst aalborgensiske mavedansere. (FLR-Dialog d. 17. oktober 2017)
Optagelser d. 30. september 2017 med bl.a Stenar Glamann, Birgit Hansen, Walet Xash og Yemane Berhane.

Til vælgermøde på Frederikshavn Biblioteks Demnokratifestival.
Dialog til vælgermøde med alle spidskandidater til byrådsvalget i Frederikshavn kommune som foregår den d. 21. november. Vælgermødet foregik på baggrund af oplæg af og løbende inddragelse af lokale ildsjæle, bl.a. Chresten Sloth Christensen fra Ligeværd Vendsyssel og Vivian Skjold Henriksen Ungdomsskolen samt Inge Carle gymnasiet og erhvervsfolkene Rene Zeeberg Turisthus Nord og Carl Erik Slynge, Trigon. Spidskandidaterne til byrådsvalget var fra venstre mød højre Ida skov Enhedslisten, Ole Jonsson Alternativet, Christina Lykke SF/Socialistisk Folkeparti, Birgit Hansen Socialdemokratiet, Flemming Rasmussen Dansk Folkeparti, Jytte Høyrup Venstre, Peter Nielsen Konservative og Claus Hjulmand Liberal Alliance. Det var alt sammen styret af Clements Kjærsgaard, og skete d. 26. september som del af bibliotekets demokratifestival. (FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Optagelse d. 26. september 2017 af vælgermøde hvor vi især hører Chresten Sloth Christensen, Vivian Henriksen, Inge Carle, Rene Zeeberg, Carl Erik slynge og byrådskandidaterne Ida Skov, Ole Jonsson. Christina Lykke, Birgit Hansen, Flemming Rasmussen, Jytte Høyrup, Peter Nielsen og Claus Hjulmand.

Paul Rode Andersen anmelder "Hold vinduet åbent" et heftet om Rusland og USA/NATO.
Dialog bringer her Paul Rode Andersens anmeldelse af RIKO, Rådet for International Konfliktløsnings publikation "Hold Vinduet åbent - En antologi om tilstandene i relationerne mellem Rusland og Vesten".
I sin anmeldelse tager gymnasielærer i samfundsfag, Paul Rode Andersen udgangspunkt i hovedartiklen Hold Vinduet Åbant af phd i historie Emil Lisborg. Efterfølgende interviewes Paul Rode Andersen omkring NATO-medlemmet Danmarks Ruslandspolitik. (FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Interview d. 2. oktober 2017 med cand mag i samfundsfag Paul Rode Andersen, Frederikshavn.

Fremtid i Forening – opfølgningskonference om fritid og foreningsliv.
Kom med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til den opfølgende konference om fritid og foreningsliv afholdt d. 22. september 2017. Efter velkomst hører vi her følgende:
A)Morten R Larsen fra Fondraisers om at skaffe midler til frivilligt foreningsarbejde
B) Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde lederudvikling og DGI's foreningsudviklingsstøtte tilbud
C) Helle & Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre med fælles kompetencer
D) Søren Østergård, CUR, om Ungdomskulturer hvordan tilpasses tidens krav for en "Fremtid i Forening"
E) Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag
F)Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsenn fra Ungdomsskolen om samarbejdet med Skolen og de forskellige foreninger og paraply organisationer
G) Steen Jensen, FUF, Folkeoplysningsudvalgets formand runder aftenen af.
Bemærk at man på Dialogs hjemmeside arnehansen.net/dialog for hver af talerne kan åbne en powerpoint og se de lysbilleder, som talerne referer til undervejs
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2017)
Optagelser af taler af Morten R Larsen , Kristian Pilgaard, Helle & Rune Dam Dyhr, Søren Østergård, Elsebeth Wiwe, Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsen

Hør om bogen "Byrådet" og hvordan den kan bruges under valgkampen.
Hør Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker fortælle om hans og kollegaen Anders Brandt Sørensens lærebog "Byrådet – magt og politik i baghaven"; samt debattere bogens begreber og dens anvendelse af både elever og alle de borgere som har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsvalg d 21. november. (FLR-Dialog d. 26. september 2017)
Interview d. 20. september 2017 med Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker.

Hør optag fra landdistriktkonferencen Nordlandet 2017.
Med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til landdistriktkonferencen: Nordlandet 2017 – sammen skaber vi liv på landet. Vi hører følgende oplæg: Landdistrikterne i Frederikshavn Kommune – udfordringer og muligheder V/ Mikael Jentsch, kommunaldirektør i Frederikshavns Kommune.

Når udviklingen kommer nede fra V/ Nils Phillips, formand for det borgerdrevne aktieselskab Röstånga Utvecklings A/B. Om udvikling af landsbyen Röstånga i Sverige på baggrund af borgernes vedholdende indsats - på dansk.
Og så om inspirerende initiativer fra landsby-ildsjælene Marianne og Ole fra Halvrimmen om genåbning af købmandsbutik,
Jakob fra Vallekilde om landsbykommunikation og Jesper og Nebo om opstart af Lørslev Cafe og Kulturhus.
Dernæst om Mulighedernes Land V/ Designer og iværksætter Søren Vester, ildsjæl som flyttede fra djævleøen til Thise på Mors.

Og så endelig den Politiske debat med Søren Wormslev som ordstyrer og med deltagelse af Lars Oldager Dansk Folkeparti (O), Birgit Hansen Socialdemokratiet (A), Claus Hjulmand Liberal Alliance (I), Jytte Høyrup Venstre (V), Kirsten Husted Socialistisk Folkeparti (F), Ole Jonsson Alternativet (Å) og Peter E Nielsen Konservative (C) samt Betty Steglich-Petersen Ny Borgerlige (D)
Forkvinden for landdistriktsudvalget Mette Hardam takker for et godt møde og glædede sig forventningsfuldt til det videre arbejde med landsbyudviklingen i Frederikshavn kommune.

(FLR-Dialog d. 26. september 2017)
Optagelser d. 20. september 2017 fra landdistrikkonferencen Nordland 2017 på Hørby Efterskole af landbyildsjælenes bedrifter og politikernes debat.

Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus.
Dialog bringer her en reportage fra Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus onsdag d. 13. september 2017 som er støttet af 3 fagforeninger som organiserer langt den største del af de ansatte i Frederikshavn kommune. Først talte Louise Kryger Nielsen fra FOA, dernæst repræsentant fra SL, Socialpædgogernes landforbund samt endelig Finn Jenne 3F. Desuden interview med borgmester Birgit Hansen Socialdemokratiet, partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet. Undervejs høres sange og "Nok er Nok"-talekor. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Optagelser af taler af Louise Kryger Nielsen, FOA, ? fra SL og Finn Jenne 3F, Samt interviews med Birgit Hansen, Irene Hjortshøj og Bahram Deghan SD, Carsten Sørensen DF og Ole Jonsson Alternativet samt Louise Kryger Nielsen fra FOA. partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet.

SINDs Anne Margrethe Jørgensens råd til pårørende til sindslidende.
Hør Annemargrethe Jørgensen medlem af Sinds pårørendeudvalg give gode råd til pårørende til sindslidende. (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Optagelsen med SINDs Annemargrethe er fra Sinds møde i Frederikshavn d. 6. september 2017, som er en del af En af os-kampagnen.

Om "Aalborg Academy of Science" og "International Union of Arabic Academics".
Hør i Dialog om besøg i siloen hos uddannelsesinstitutionen "Aalborg Academy of Science" og en ny forening "International Union of Arabic Academics" som lederen Talal Al-Nadawy og sønnen Zaid fortalte om d. 4.september 2017 på Silovej 8, 2 i Frederikshavn (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Interviews d. 4.september 2017 med Zaid og Talal Al-Nadawy, som bor på Silovej 8, 2 i Frederikshavn.

Trap Frederikshavn kommune anmeldes af Paul Rode Andersen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio tilbyder her at høre lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen anmelde den nys udkomne egnsbeskrivelse Trap Frederikshavn kommune. Paul fortæller også hvordan bogen kan bruges lokalt i undervisningen samt i den forestående kommunale valgkamp. Men hør selv optagelsen med Paul Rode Andersen, som foregik den 3. september 2017. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Optagelse og interview d. 3. septembder 2017 med lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen, frederikshavn.

Hør den irakiskfødte journalist, Abdulsalam Al-Bayati fortælle.
Hør den irakiske journalist, Abdulsalam Al-Bayati, som blev nødt til at flygte til Danmark, her fortælle om sit liv som journalist i Irak, travlhed med at lære dansk både på sprogskolen og VUC og sine fremtidsplaner om at blive journalist i Danmark, som Abdulsalam kom til efter at måtte flygte fra Irak. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Interview d. 24. august 2017 med Abdulsalam Al-Bayati, der har fået asyl i Danmark og nu bor i Frederikshavn.

Regionsrådsmedlem Per Larsen (C) om responstider, Kvaliteti tolkning og omkring lægemanglen.
Hør interview med det mangeårige regionsrådmedlem Per Larsen Det Konservative Folkeparti. Det skal samtidigt ses som startskuddet for en oplysningskampagne om hvad regionen er og hvilke opgaver som regionen har overfor borgerne i Nordjyllands Region og til belysning heraf vil også andre partiers kandidater få lejlighed til at fortælle om hvilke regionale udfordringer de ser og hvordan de vil løse dem. I indslaget her får Per Larsen lejlighed til at uddybe og debattere emnerne ambulanceresponstider, tolkning og lægemanglen, som han har været i medierne med for nyligt. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Optagelse d. 23. august 2017 med Per Larsen, Regionsrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Til åbning af Billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have.
Dialog bringer her optagelse fra åbningen af billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have d. 19. august 2017. Vi hører først velkomst ved Preben Reinholdt formand for Bangsbo botaniske Have, så åbnede borgmester Birgit Hansen den store udstilling med langt over hundrede skulpturer placeret rundt omkring i haven, og som kan ses i haven indtil d 10. september. Til sidst takkede Agnete Brittasius de mange fremmødte for deres interesse. (FLR-Dialog d. 22. august 2017)
Optagelse d. 19. august 2017 af åbning af udstillingen med velkomst af Preben Reinholdt, åbning af borgmester Birgit Hansen samt Agnetes takketale.

Mindesmærke over Havnearbejderne og deres historie.
Dialog bringer her indslag om Havnearbejdernes historie forud for indvielse af en skulptur af den klassiske sækkebærende havnearbejder, som er udført af Jens Galschøit og som sker d. 26. august 2017 på Mindet nr 6 på Aarhus havn. I den forbindelse fortæller arkivleder Erik S. Christensen på Bangsbo museum om havnens og havnearbejdernes historie i Frederikshavn. Interviewene med musiker Morten overlade og den tidligere havnearbejder Palle "Hovedløs" Jørgensen om indvielsen i Aarhus blev optaget d. 15. juni på Folkemødet på Bornholm og interviewet med Erik S. Christensen d. 17. august 2017 (FLR-Dialog d. 22. august 2017)
Optagelse d. 15. juni 2017 med Morten Overlade og Palle "Hovedløs" Jørgensen samt interview d. 17. august med arkivleder Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum, Frederikshavn.

Agnete Brittasius udstiller i Bangsbo Botaniske Have fra d. 19. august til 10. september.
Vi hører Agnetes sommerbrev læst op, hvoraf fremgår at den kendte billedkunstner på Raaholt vej bruger sit 50-årsjubilæm som produktiv billedkunstner til at give alle interesserede lejlighed til at nyde sine kunstværker. Udstillingen åbner den 19. sepåtember kl 13 i Bangsbo Botaniske Have med deltagelse af bl.a borgmestere Birgit Hansen, og udstilllingen kan nydes indtil d 10 september 2017 fortæller Agnete Brittasius i sommerbrevet. (FLR-Dialog d.15. august 2017)
Oplæsning d. 14. august 2017 af den frederikshavnske billedkunstner Agnete Brittasius sommerbrev om udstilling i Bangsbo Botanisk Have.

Hvad kan vi lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark?
Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter fra henholdvis den nordske og svenske tolkningsadministration oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen og optagelse af debatmødet med oplæg af Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige og så deltager Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservtive i dialog, samt Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeingen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen.

Hør om og se et troværdigt og effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så selv kan se. (FLR-Dialog d. 18. juli 2017)
Interview d. 22. juni 2017 med Sayed Olawi, Frederikshavn Multietniske Forening om hans rejse til Afghanistan for at udlevere sammen med OLAWIi 2017.

Om at behandle OCD med kognitiv terapi.
Hør OCD-eksperten psykolog Malene Klint Bohni, fortælle om OCD, en psykiatrisk lidelse der er kendetegnet ved tvangstanker og tvangshandlinger. Interviewet foregik d. 16. juni 2017 i OCD-foreningens telt på Folkemødet på Bornholm. Marlene øser gavmildt af sine mangfoldige erfaringer fra sit eget virke i både det offentlige og nu som privatpraktiserende som svar på spørgsmål hele vejen fundt om OCD-problematikken. Vi hører også aktive i OCD-foreningen, medlem af bestyrelsen Edith christensen og redaktør af OCD Nyt, Stig Andersen. Et gennemgående træk hos alle 3 er den stærke påpegning af manglen på kompetente behandlere i Region Nord der bruger metoden kognitiv terapi. Problematikken omkring brugen af kognitiv terapi blev også berørt i det sidste indslag her, som er en optagelse af OCD-foreningens forudgåendde debatmøde mellem politikere og fagpersoner om behandlingsmulighederne for OCD. Heri deltog Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Malene Klindt Bohni, og Psykolog. Nicolai Skovsmose, Formand, OCD-Foreningen – også med tilkendegivelser fra publikum i OCD-foreningens telt i Allinge. (FLR-Dialog d. 11. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med Malene Klint Bohni, OCD-eksport samt Edith christensen og Stig Andersen, OCD-foreningen og optagelse af debatmøde med Charlotte Fischer , Danske Regioner, Malene Klint Boni og Nicolai Skovsmose i panelet.

Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark.
Hør talerne fra Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark på FN's flygtningedag d. 20. juni 2017, som var Frank Zenas, Flemming Hardy Olsen, en afghansk politibetjent som blev oversat af Omid Rahmati til engelsk samt en afghansk kvinde Zakia Rezahi som blev oversat til engelsk af en kvinde fra asylcentret i Hjørring. Desuden kort interview med Flemming Hardy Olsen forinden marchens afgang fra asylcentret til Fisketorvet. De afghanske talere er begge aylsøgere, som er blevet afvist af det danske asylbehandlingssystem. (FLR-Dialog d. 4. juli juni 2017)
Optagelse d. 20. juni 2017 af taler af Frank Zenas, Dybvad, Flemming Hardy Olsen, Skagen, afghansk politibetjent, Zakia Rezahi, begge bor pt Asylcentret Knivholtvej 22B.

om skånsomt Jomfruhummerfiskeri og forurenende havbrug
Dialog er denne gang gået til søs med skipper Knud Andersen fra havmiljø- og meget mere organisationen Levende Hav. Det skete d. 17. juni 2017 i Allinge havn under Folkemødet på Bornholm Bemærk at Anton kommer til Skagen i weekenden d. 24-25. juni med møde lørdag i den svenske sømandskirke og udstilling ved auktionshallen, som Knud selv fortæller om i udsendelsen. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 17. juni 2017 med fiskefisker Knud Andersen fra "Levende Hav" ombord på "Anton".

"Den lille Røde Festival" d. 24. juni i Vildmosen.
Her kan man høre om "Den lille Røde Festival" d. 24. juni som Jan og Gitte fortæller om og som begynder fra kl. 12 og finder sted på Vildmoseporten, Biersted Mosevej 227, 9440 Aabybro. Optagelsen skete d. 6. juni 2017 og her får først Jan ordet. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 6. juni 2017 med Jan og Gitte Eriksen, Kaas fra Arbejderens Venner i Nordjylland.

Hvad skal vi med EU?
EU? Det er emnet for denne optagelse af et debatmøde med deltagelse af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og hvor der var ivrig deltagelse fra de fremmøddte i debatten, som under ledelse af journalist Hans Christensen, kom vidt omkring - også med påpegning af nødvendigheden af en politisk demokratisk ledelse af en globaliseret verden. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Optagelse d. 22. maj 2017 af 18. juni 2016 af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og mange lokale debatdeltagere.

Om dobbeltmoralen i aktuel dansk udenrigspolitik!
Det er er lektor i samfundsfag Paul Rode Andersen, der sammenligner Danmarks vidt forskellige reaktioner overfor henholdsvis Kinas og Ruslands overtrædelser af internationale love. Interviewet foregik d. 10. maj 2017 efter et læserbrev d. 7. maj hvor Poul Rode Andersen bl.a skriver: "...Regeringens imødekommende holdning over for Kina og dets besættelse af Tibet står i kontrast til sanktionspolitikken over for Rusland som følge af besættelsen af Krim...." I øvrigt uddybes ensidigheden i Folketingets overvældende NATO-flertals fremstilling af forholdet til Rusland og de danske mainstreammediers ukritiske viderebringelse og således medvirkende til en cementering af et unuanceret fjendebillede af vor russisske nabo. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Interview d. 10. maj 2017 med cand mag i samfundsfag Paul Rode Andersen, tidl. Frederikshavn gymnasium og HF.

Prisuddelingsfest i Frederikshavn kommune d. 20. april 2017
Først hører vi fra formand Anders Broholms forprang med de nominerede i sundhedsudvalgets regi. Dernæst åbner borgmester Birgit Hansen det store sceneshow med uddeling i rækkefølge af hhv. frivillighedsprisen, godt gået priser en masse, 3 integrationspriser, Ung leder pris, flere Godt gået sportspriser, sundhedspris, byrådets hæderspris, - årets kulturtalent, - årets individuelle præstation, - årets holdidrætspræstation, - årets leder. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse d. 20. april 2017 fra prisuddelingsfesten i Frederikshavn kommune.

Til åbning af maleriudstilling i Koktvedparken i Frederikshavn
Dialog bringer her en optagelse og et kort interview fra åbningen af Inge Nielsen og Rita Levorsens maleriudstilling på gangene i Koktvedparken, en døgninstitution for psykisk og fysisk hancicappede i Frederikshavn kommune. Vi hører først leder af Koktvedparken, Anni Pandi, byder velkommen og fortæller kort om institutionen med bidrag fra beboere. Bagefter viste Anni Pandi rundt, mens billedkunstnerne Inge Nielsen og Rita Levorsen skiftedes til at fortælle om deres udstillede malerier. Til sidst giver Anni Pandi et rids af Koktvedparkens historiske baggrund. Malerierne vil være udstillet i Koktvedparken 3 måneder frem. (FLR-Dialog d. 16. maj 2017)
Optagelser d. 4. maj 2017 af Anni Pandi, leder Koktvedparken i frederikshavn og de lokale billedkunstnere Inge Nielsen og Rita Levorsen

Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017
Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017. Efter faneindmarch til Oskar Hansens "Danmark for Folket" og så 7 taler af henholdsvis Poul Erik Andersen, folketingskandidat for Enhedslisten De Rød-Grønne, - Christina Lykke Eriksen, Socialistisk Folkeparti, SF, - Birgit Stenbak Hansen, borgmester og socialdemokrat, Tina Kjellberg, regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne, - Henning Overgaard, forbundssekretær for 3F, Fagligt fællesforbund, - Jens Nielsen, forbundssekretær FOA, Fag og Arbejde, - og Bjarne Laustsen folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Cai Møller LO Vendsyssel var som sædvanligt konferencier (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Optagelser d. 1. maj 2017 af talerne Poul Erik Andersen, EL, Christina Lykke SF, Birgit Hansen SD, Tina Kjelbereg, Henning Overgaard 3F, Jens Nielsen FOA, Bjrne Laustsen MF for SD.

Spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne
Dialog møder her spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne Frederikshavn d. 2. maj 2017. vi hører først Lava og andre børn i venligboernes lokale fortælle om hvordan det var at lege med spejderne. Og bagefter fortæller spejderleder Ulla Hariet og Tobias om mødet mellem spejderne og venligbo-børnene. (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Interviews og Optagelser d. 2. maj 2017 af Lava, Peder Wesselgruppen, spejderleder Ulla Hariet og spejderen Tobias.

Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser, som sønderborgmodellen gør ?
Dialog handler i aften om demokratisk landsbyudvikling. Vi hører først byrådsmedlem og formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune, Anders K. Brandt , EL, fortælle om sønderborgmodellen med lokalt demokrati og samskabelse. Det sker organisatorisk set på basis af landsbyernes valgte "landsbyforum" og at borgerne har flertal i landdistriktsudvalget. Derefter tager Poul Rask fra Energibyen over og vil fortælle om udvikling på landet gennem energiomlægning. Vi høres også debatten med mange indlæg fra borgere og politikere i Frederikshavn kommune. Mødet blev afholdt d. 20. april 2017 og præsenteres her med arrangøren, Enhedslisten's, egne ord:
- om muligheder for udvikling i landdistrikter. Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser ? Med udgangspunkt i erfaringer fra Sønderborg og Porto Alegre i Brasilien, vil Anders K. Brandt give et bud på hvordan vi kommer i gang. Anders K. Brandt er Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune. (FLR-Dialog d. 2. maj 2017)
Optagelser d. 20. april 2017 af Sønderborgs EL-byrådsmedlem og formand for landdistrktsudvalget, Anders K. Brandts lysbilledforedrag om demokratisk landsbyudvikling gennem Sønderborgmodellen.

Skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet
Dialog bringer her marinarkæolog Jan Hammer Larsens enestående foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet. Optagelsen skete den 2. april 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn. Jan Hammer Larsen er museumsinspektør og marinarkæolog ved Nordjyllands Kystmuseum. Den serie billeder, som Jan Larsen bruger i forbindelse med foredraget kan findes på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog ved her at søge på "skibsforlis". Det vil være en fordel at bladre i disse billeder samtidigt med at man hører Jan Larsens foredrag. (FLR-Dialog d. 25. april 2017)
Optagelser d. 2. april 2017 af museumsinspektør og marinarkæolog Jan Hammer Larsens foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyster.

Fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt.
Dialog har den fornøjelse her at kunne bringe et enestående lysbilledforedrag om fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt. Det er arkivleder på Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensen, som øser af sin store viden. Optagelsen skete den 31. marts 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn og hvor Erik Christensen strukturerede sit foredrag ud fra følgende 5 nødvendige faktorer for at fiskeriets udvikling: Markedet, kapitalen, politiken, arbejdskraften og teknologien. Dog begynder vi geologisk 8 millioner år forinden. Allerede nu må det stærkt anbefales at åbne den powerpointfil der ligger sammen med lydfilen her og så klikke med her og se de billeder, som Erik referer til under foredraget. (FLR-Dialog d. 18. april 2017)
Optagelser d. 31. marts 2017 af arkivleder ved Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensens foredrag om fiskeriets industrialisering.

Taler til "Marchen for et mere menneskeligt Danmark" i Frederikshavn.
Dialog var til sted da "March for et mere menneskeligt Danmark" tog sin begyndelse ude foran asylcentret på Knivholtvej i Frederikshavn lørdag formiddag d 8. april 2017. Marchen for menneskelighed var igangsat af Frank Zenas – som vi igen hører tale herfor ved ankomsten til Fisketorvet i Frederikshavns centrum og med marchens godt 200 deltagere og gågadens forbipasserende som tilhørere. Der blev også uddelt et par hundrede pjeser med facts om flygtninge og flygtningepolitik til forbipassernde, hvoradf 9 af 10 tog imod.Der var samtidige marcher i mange andre byer i Danmark. (FLR-Dialog d. 11. april 2017)
Optagelser d. 8. april 2017 af lærer Frank Zenas og andres taler til de godt 200 deltagere i marchen for et mere menneskeligt Danmark som foregik på fisketorvet i Frederikshavn.

Om bipolære lidelser fortalt af hhv. en behandler og en patient.
Hør i Dialog på Frederikshavn Lokalradio om bipolære lidelser fortalt af henholdsvis en behandler Dorthe Klemmensen sammen med Dorte Lyager som en meget åbenhjertig patient. Det skete på møde arrangeret af af Depressionsforeningen på World Bipolar Day. Og under ledelse af Lise Juel Lauritsen fra Depressionsforeningen. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Optagelse d. 30 marts 2017 på Frederikshavn bibliotek af foredrag af hhv. behandler Dorthe Klemmensen og patient Dorte Lyager omkring bipolære lidelser.

Dialog med integrationsrådet i Frederikshavn.
Dialog bringer her et interview med integrationsrådet i Frederikshavn kommune, som nok er bedst kendt som arrangør af " Hele Verden i Frederikshavn" hvert efterår. Vi hører først om integrationsrådet som sådan og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet, som skal have flertal af etniske minoriteter. Dialogens 2. del kom for en stor del til at handle om, hvor store mulighederne var for at flygtningene, evt. med kommunal hjælp, kan skaffe sig det ustøttede arbejde , som de nedsatte integrationsydelser og 225-timers-loftet jo skulle give incitament til ifølge regeringen. Desuden om integrationsrådet synlighed og åbenhed over for de flygtninge og etniske minoritets-frederikshavnere, som integrationsrådet med sin høringsret - og forslagsmulighed, skal repræsentere og være talerør for overfor kommunens administrative og politiske ledelse, som netop et bindeled.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 17. marts 2017 med Bahram Deghan formand for integrationsrådet og Norma Flores Nielsen, medlem af integrationsrådet og Rådet for Etniske Minoriteter samt Anders F. Andersen fra integrations- og projektafdelingen, som repræsentant i integrationsrådet på vegne af den kommunale forvaltning.

Afviste Afghanske asylsøgerbørn beretter.
Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interviewet d. 14. marts 2017 med de udvisningstruede afghanske børn, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn i samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

Asylmodtager søger fuldtidsjob, alternativt mindst 225 timer.
Dialog bringer her et interview med en frederikshavner som efter de 3 års integration på en næsten halveret kontanthjælp, den såkaldte integrationsydelse, nu jagter ustøttet arbejde - og i det mindste i 225 timer om året for at undgå, at hans familie på 6 bliver økonomisk straffet. Og det alt imedens han nu har ventet i 2 år på sundhedsministeriets meritvurdering af uddannelsen fra hjemlandet. Shadi, som allerede har søgt over 50 stillinger, spørger om der er nogen der i første omgang har et job på minimum de 80 timer , som han aktuelt skal have arbejdet inden oktober 2017, altså i år?
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 15. marts 2017 med den arbejdssøgende og uddannelsessøgende syriske flygtning Shadi Totanji, Frederikshavn.

Et hollandsk indvandrerperspektiv på Frederikshavn i Danmark.
Det lykkes Dialog at overtale en familiesammenført hollænder med blot 3 måneders danskundervisning til at give et interview som et forsøg og, som hvem der vil, godt kan forstå og leve med i.
(FLR-Dialog d. 14. marts 2017)
Interview torsdag d. 2. februar 2017 i Venligboerne Frederikshavn med Edwin Man, familiesammenført frederikshavner med hollandsk baggrund.

Til generalforsamling i Venligboerne Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal. Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalsorsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal , altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge. I den fyldige reportagen her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt.
(FLR-Dialog d. 7. marts 2017)
Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Pou Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen.

Invitation fra Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre kurdere fortælle om deres oprettelse af den Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune og om deres invitation til velkomstfest allerede lørdag d. 4. marts kl 18 på Knivholtvej 20. - Vi får også en kort opdatering om den usikre situation med tyrkisk bomberegn over deres hjemegn Efrin i Syrien tæt ved den nu skarpt bevogtede tyrkiske grænse, som er blevet hermetisk lukket med en mur. Vi hører om den stort anlagte Newrozfest d. 21. marts som kurderne aktuelt søger lokaler til, hvem der sidder i bestyrelsen for Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening og får oplæst hele formålsparagraffen til beroligelse af evt. lokale skeptikere. Endelig hører vi om hvilke udfordringer de seneste besparelser på integrationsudgifterne med næsten halverede ydelser gir for flygtningene i deres kamp for at blive integreret - ofte på et arbejdsmarked, hvor der ikke øjnes det ustøttede job der kan skaffe flygtninge den selvforsørgelse og uafhængighed af kommunen som de ønsker.
(FLR-Dialog d. 28. februar 2017)
DobbeltInterview d. 25. februar 2017 med Zardasht Qadi og Wadha Xelil om Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforenings oprettelse, aktiviteter og baggreund samt om flygtninges materialele vilkår i Frederikshavn kommune.

Frivillige frederikshavnere indsamler genbrug til afghanere med mest brug for det.
På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i. Med udgangspunkt i lysbillederne fortæller Sayed om formålet med hjælpearbejdet, og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvad der har gjort det til en succes. Mødet var arrangeret af Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd.
(FLR-Dialog d. 21. februar 2017)
Optagelse d. 11. februar 2017 af Sayed Olawis foredrag om samarbejdet med NGOen OLAWI på basis af lysbilleder fra afleveringsbesøgene i Herat i Afghanistan, som afføder mange spørgsmål fra tilhørerne.

Debat med udgangspunkt i Danmarkskanonen.
Her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre en debat om Danmarkskanonen med dens 10 topscore-værdier: Frisind, Kønsligestilling, Velfærdssamfundet, Tillid, Det danske sprog, Foreningsliv og frivillighed, Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed og Lighed for loven Kan vi overhovedet bruge Danmarkskanonen til noget i Frederikshavn Kommune? Sådan spørger Frederikshavn Bibliotek i invitationen til mødet som afholdtes den 6. februar 2017. Vi hører her et panel og publikum debattere Haarders nye Danmarkskanon. Aftenens ordstyrer er journalist Clement Kjersgaard og panelet består af: Birgit Hansen - borgmester i Frederikshavn Kommune, Marianne Jelved - tidligere kulturminister og medlem af Folketinget, og de øvrige frederikshavnere Christine Lunde - direktør for MARCOD, Jacob Risgaard - marketingsdirektør og medejer hos coolshop.dk, Flemming Thingbak - direktør for foreningen Aalborg City og formand for idrætsforeningen Skjold i Sæby og Gert Nygaard - Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune. Vi skal nu høre Bibliotekschef Anette Ravnholt byde velkommen.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2017)
Optagelse d. 6. februar 2017 af debat med deltagelse af panel og publikum. Panelet var Birgit Hansen, Marianne Jelved, Christine Lunde, Jacob Risgaard, Flemming Thingbak og ordstyrer Clement Kjersgaard.

Frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan.
På lørdag d. 11. februar vil Sayed Olawi gerne fortælle alle interesserede mennesker i lokalområdet om frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan. Og Sayed vil på mødet dokumentere hjælpearbejdet med fremvisning af et powerpoint show med fotos og video optaget hos samarbejdspartneren Olawi i Herat i Afghanistan. Dialog Frederikshavn Lokalradio havde derfor besøgt Sayed og Zahra d. 3. februar 2017 for at høre lidt nærmere om hjælpeprojektet og måske skabe nysgerrighed og baggrund for at møde op på lørdag i Skolegade 8 kl. 10 og få mulighed for også at gå i dialog?
(FLR-Dialog d. 7. februar 2017)
Interview d. 3. februar 2017 med Sayed Olawi, genopbygningsaktivist og fmd for Frederikshavn Multietniske Forening.

Styrk Skolen - bliv klædt på til at fremme børns læring og udvikling gennem deres styrker.
Det er overskriften på lærer, skolepsykolog og phd i styrkebaseret læring i folkeskolen, Mette Marie Ledertougs seminar d. 9. marts i Frederikshavn, og som Mette løftede lidt af sløret om indholdet i over for Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Mere om seminaret der er baggrunden for interviewet - med arrangørens ord: "At realisere vores styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation. Det viser evidensbaseret forskning. Vi bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre præstationer og når vores mål mere effektivt, når vi er bevidste om vores styrker. En af Danmarks førende eksperter i styrkebaseret læring, Mette Marie Ledertoug, vil på dette seminar give dig viden om, hvor- dan du kan anvende styrkebaserede redskaber til at fremme børns læring og udvikling. Du får indblik i dansk og international forskning indenfor positiv psykologi og styrker og introduceres til, hvordan du kan kortlægge, udforske og anvende styrker i læreprocesser. Du kan se frem til et engagerende seminar, hvor du gennem øvelser afprøver hands-on redskaber, du kan anvende direkte i praksis. "
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Interview d. 28. januar 2017 med Mette Marie Ledertoug,lærer, skolepsykolog og ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen.

Frederikshavnske fotos af Scandinavian Star?
"Kære gode radio.Scandinavian Stars Danske Støtteforening efterlyser fotos eller videoklip, fra den 30 marts til den 6 april 1990 Hvor Scandinavian Star lå i Frederikshavn, samt bileder fra DANO Linjens kaj i Frederikshavn samt kontor, ligeledes fra 1989-1990. Ville i være søde at efterlyse, så vil det gøre os meget glade. Hilsner Mike Axdal, Overlevende og pårørende." Det var udgangspunktet for Mike Axdals korte gennemgang af sagen som han ser den, centralt placeret.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Interview d. 12. januar 2017 med Mike Axdal, Overlevende og pårørende fra Scandinavian Star-(mord)branden.

Debat om Danmark skal støtte en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning + ah om atommissilskjoldets janusansigt.
Debat om Danmark skal tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning, som foregik under samrådet i udenrigsudvalget på initiativ af Christian Juhl EL. Desuden en efterfølgende kommentar om specielt det skaldte atommissilskjoldets mulige funktioner.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Optagelse fra Folketingets udenrigsudvalg via folketinget.dk + kommentar hertil af Arne Hansen om specielt atommissilskjoldets janusansigt.

Til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HFkursus.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio inviterer med til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HFkursus afholdt d. 10. januar 2017. Vi hører først rektor Inge Carle' byde velkommen og gymnasiets kor, Kammerpigerne, ved Birgit Munch. Herefter tager fagligheden over med præsentationen af gymnasiets opbygning med den nye struktur og nye valgmuligher. Og der bliver fremvist eksempler på undervisning i fagene tysk, bioteknologi og dansk. Men fagene er blot et lille udpluk blandt valgmulighedern. Og desværre får vi ike her den mere grundige gennemgang af HF-strukturen. Men undervisningen er ca. ens.
(FLR-Dialog d. 17. januar 2017)
Optagelse d. 10. januar 2017 på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus af bl.a Inge Carle', Birgit Munck og Kammerpigerne, Steffen Christensen, Bente Bömler, Rune Harbo og Inge Lise Jensen.

icon icon 2016

Hør lokale Niels Chr. Trab om at være alkoholiker og komme fri.
Hør lokale Niels Chr. Trab fortælle, som erfaren tidligere alkoholiker, om hvad han har oplevet og hvad der er det er, der holder en fast og hvad der skulle til for at stoppe som alkoholiker efter mange forgæves forsøg. Optagelsen er d. 29. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Optagelse d. 29. oktober af foredrag af 2016 Niels Chr. Trab, Østervraa, på Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Frederikshavn Sømandshjem.

Om FFI's succes med at invitere flygtningebørn til at spille fodbold.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her Steen Jensen og Jens Tang Olesen fra FFI, Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger, som fortæller om FFI's succes med at invitere flygtningebørn fra især asylcentret til at spille fodbold og træne i FFI. Dobbelt-interviewet foregik d. 24. november 2016 og vi hører her først Steen Jensen, der udover at være bestyrelsesmedlem i FFI også er formand for Folkeoplysningsudvalget.
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Dobbletinterview d. 24. november 2016 med Steen Jensen og Jens Tang Olesen bestyrelsesmedlemmer i FFI.

Til lancering af 1. bind af Trap Danmarks 6. udgave om Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner.
Og som foregik hos PixlArt i Østervrå d. 9. november 2016. Efter præsentationen af Traps 6 udgave som også har en digital udgave så man på interessante historiske og kulturelle lokaliteter kan gå på Trap med sin mobil og læse om stedet hvor man netop er, så bliver bind 1 anmeldt af repræsentanter fra de 3 kommuner der er med i det nys udkomne bind, som også kan være en glimrende julegaveide til borgere i Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner m. fl..
(FLR-Dialog d. 20. december 2016)
Optagelse d. 9. november 2016 med Krak-redaktørerne og bl.a. de 3 lokale anmeldere skagboen og medlem af byrådet i Frederikshavn, Bjarne Kvist

" Det litterære Frederikshavn - byens forfattere og fortællinger igennem 200 år" af Erik S. Christensen og Lars Christian Mikaelsen.
"Det litterære Frederikshavn" ja du læste rigtigt. Det er nemlig titlen på en splinterny bog, " Det litterære Frederikshavn - byens forfattere og fortællinger igennem 200 år" skrevet af de 2 frederikshavnere historikeren og arkivleder Erik S. Christensen og litteraturhistoriker og uddannelsesleder Lars Christian Mikaelsen, som giver en mundsmag på hidtil ukendte historier og anekdoter, som deres bog indeholder.
(FLR-Dialog d. 13. december 2016)
Optagelser d. 6. december 2016 fra receptionen d. 6. decemder 2016 på Frederikshavn Bibliotek, med bibliotekar Pernille Lisborg samt forfatterne Erik S. Christensen og Lars Christian Mikaelsen.

Reportage fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016. Først hører vi i plenum om hvem de fremmødte medlemmer af Ungebyrådet er og deres motiver for at gå ind i Ungebyrådet. Det sker med Irene som mødeleder. Dernæst hører vi et uddrag af den diskussion i 2 grupper der skal munde ud i en fælles formulering af spørgsmål til byrådet på baggrund ungebyrådets tidligere besøg på asylcentret i Frederikshavn, som man kan finde referat fra på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Så er der igen plenum med fremlæg af gruppernes konklusioner på spørgsmålene fra Ungebyrådet til byrådet samme aften, som alle kredser om emnet integration af især de yngre af beboerne på aylcentret. Og så et Dialog-interview med 4 medlemmer af ungebyrådet bl.a. om proceduren for deres udvælgelse. Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en lydkopi af Frederikshavn Lokalradios livetransmission af det første punkt på det ordinære byrådsmøde samme aften, som netop er behandling af Ungebyrådets spørgsmål til byrådet.
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 23. november 2016 af bl.a. ungebyrådsmedlemmerne Karoline Karlsson Privatskolen, Sacha Andersen Hørby-Dybvad skole, Mads Stenbakken Hotspot, Thea Holm Larsen Frh. gymnasium og HF, Kasper Smedegaard Sandager Nielsen, Frh. Gym., Maia Møller Nordstjerneskolen, Gry Lili Jensen Sæbygaardskolen, Jimmy Jørgensen FUF + Handelsskolen, Nikolaj Bang Høfler Bangsbostrand Sk. + Frh. Ungdomsskole, Christian Thomsen Bangsbostrand sk. og Freja Nørgaard Bruun Frydenstrandskolen. Samt byrådsmedlemmerne Christina Lykke, Birgit Hansen, Anders Brogaard, Flemming Rasmussen, Kristina Lilly Frandsen og udviklingskonsulent Irene og afdelingsleder Marianne Lessel fra kommunen.

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i frederikshavn.
Tre workshops sætter fra hvert sit perspektiv fokus på, hvilken betydning fælspektiv fokus på, hvilken betydning fællesskaberne har for samfundet, og hvad der skal til, for at kommende generatio- ner fortsat engagerer sig i foreningslivet. 1. foranDring i forening Her gives svar på, hvordan man fortsat holder en erfaren forening ung og aktiv. Oplægsholder er Torben Steenstrup, part- ner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne, har 10 års erfaring i foreningsudvikling både professionelt og frivilligt. 2. unges fæLLesskaber - meLLem TrygHeD og sPænDingLektor Maria Bruselius Jensen, CeFU - Center for Ungdomsforskning, stiller skarpt på unges forventninger og ople velser af fritidsfællesskaber med en helt ny undersøgelse af unges syn på fælles-skaber, gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?" 3. giDer De unge foreningsLiveT? Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, giver indblik i betydningen af foreningernes aktiviteter for medlem- mernes engagement i foreninger og sam- fund. Oplægget bygger på en undersøg- else gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?".
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Torben Steenstrup, Maria Bruselius Jensen, Bjarne Ibsen

Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her sin 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencens Spor B: Aktivitetsudvikling 1. Gadeidræt - De unges nye Legeplads: Rene Melvad Jørgensen, Projektleder gadeidræt, DGI, fortæller om udvikling af gade-rummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet. 2. foreningerne og skolereformen: Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren Møller, formand DGI, vil med udgangs-punkt i konkrete eksempler sættes lys på foreningers muligheder for faglig bidrag til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller. 3. fra facebook til klub: Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i Frederikshavn MTB (Mountainbike-klubben), historien om udviklingen fra aktivitetsfællesskab til foreningsfællesskab, med sociale medier som forum. (dog kun den første del)
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Rene Melvad Jørgensen, Betty Pedersen, Ejnar Bo Pedersen, Søren Møller, Thomas Bach.


Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, 2. fælles del.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 2. del af det fælles program for heldagskonferencen "Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, - udfordringer og muligheder - drømme og virkelighed", som FUF med støtte fra Idrætssamvirket, Frederikshavn kommune Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samt Dansk Idrætsforbund gennemførte d. 12. november 2016. Vi hører først formanden for DGI, Søren Møllers oplæg "Hvor er foreningerne på vej hen?". Dernæst fortæller fotografen Tao Lytzen om iværksættelsen af foreningsprojektet "PixlArt" med basis i Østervrå. Det tredje indlæg er ved foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, som under overskriften "Målrettet mangel på målrettethed" fortæller om sin epokegørende udvikling af en træningsmetode, der meget bedre er i stand til at holde på fodboldspillerne i teenagealderen igennem spilleglæde. Endelig afslutter formanden for de grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm, dagen med et flot tableau "Den bedste udgave af foreningsfremtiden". Rent praktisk så er der lagt link til de lysbilleder, som Søren Møller og Morten Bruun understøttede deres foredrag med på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside, www.arnehansen.net/dialog/ sammen med lydfilerne til fri adgang for alle. Det skal nævnes at Dialog allerede har brugt 1. delen af fritidskonferencens fælles, og at der senere følger lydoptagelser fra områdesporene B aktivitetsudvikling og C. Foreningsfællesskab.
(FLR-Dialog d. 29. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af fmd for DGI, Søren Møller, fotografen Tao Lytzen, PitzlArt, foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, samt landsformand for de grønne pigespejdere Christina Palmstrøm, Frederikshavn

Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog et interview med Per Naldal.
Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog på Frederikshavn Lokalradio her et interview med Per Naldal fra d. 7. juli 2014 med Per om det da foranstående folkedanserlandsstævne i Frederikshavn. - Jeg vil lade interviewet med Per Naldal tale for sig selv og blot tilføje at Per var en god kammerat og samarbejdspartner. Per Naldal var en afholdt lærer på Privatskolen og ikke mindst for dansktimerne, hvor eleverne nød godt af Pers indfølingsevne og udsyn. Per var fra begyndelsen med i opstarten på Frederikshavn Flygtningevenner i 1987, blev formand og var med i det kommunale "Rådgivende udvalg vedr. flygtninge". Og I mange år var Edly og Per Naldal med til at arrangere juletræ i Maskinhallen med deltagelse af flere hundrede flygtninge på tværs af religionerne. Senere blev Naldals engageret i hjælp til de rumænske børnehjem og den vellidte Per Naldal havde i en del år den lokale rekord ved indsamling til verdens flygtninge. Ja og som det fremgår af interviewet om folkedanserstævnet, så tog Per glad sin tørn hvor han var. Æret være hans minde. Arne Hansen. I interviewet kommer Per Naldal også rundt omkring folkedansens og -musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er.
(FLR-Dialog d. 29. november 2016)
Mindeord om Per Naldal d. 26. november 2016 og genudsendelse af Interview d. 7. juli 2014 med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet, traditioner og udviklinger i folkedansen og -musikken.

Fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 1. fælles del af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds m.fl. fritids- og foreningskonference d. 12. november 2016 med oplæg fra bl.a borgmester Birgit Hansen, de 3 byrådsmedlemmer Christina Lykke Eriksen (F), formand for børne- og ungdomsudvalget, Mogens Brag (V) formand for kultur og Fritidsudvalget, Anders Brandt Sørensen,(A) formand for Plan og Miljøudvalget, samt skatteminister Karsten Lauritzen, som alle fik stillet spørgsmål og forelagt statements fra de langt over 100 veloplagte konferencedeltagere.
(FLR-Dialog d. 22. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af borgmester Birgit Hansen(A), byrådsmedlemmerne Christina Lykke Eriksen (F), Mogens Brag (V),Anders Brandt Sørensen,(A), samt skatteminister Karsten Lauritzen.

Hør om Ulf Harbos banebrydende arbejde med at få rettet op på kommuners ulovlige administration på det sociale område.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio blev inviteret til optagelse af foredrag af kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs kommune, Ulf Harbo, valgt for Enhedslisten, som her fortæller om hans banebrydende arbejde med at få rettet op på sin egen, Norddjurs, og andre kommuners ulovlige administration på socialområdet.
(FLR-Dialog d. 15. november 2016)
Optagelse d. 2. november 2016 af foredrag af Ulf Harbo, kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs, hos Enhedslisten i Frederikshavn om hans erfaringer fra sinindsats for socialt udsatte.baebrydende indsats

Indsamlere i Frederikshavn om at samle ind til nødstedte krigsflygtninge i nærområderne.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her interviews med nogle af de seje indsamleres oplevelser efter at de havde trodset storm, slud og kulde under turen ude at stemme dørklokker i Frederikshavn i søndags d. 6. november 2016. Interviews foregik efter at indsamlerne var kommet tilbage fra Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og i Danske Bank havde fået optalt hvor meget de hver især havde fået indsamlet. Danske Bank havde nemlig været så venlig at stille personale til rådighed til at tømme bøsserne. Og endelig fortælles om indsamlingen hovedresultater
(FLR-Dialog d. 8. november 2016)
Interviews d. 6. november 2016 m.ed Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan. Og indsamlingen hovedresultater oplæses af Arn h.

Om Forenings- og Fritidskonferencen "Frem mod 2025" d. 12. november i Frederikshavn.
Hør i Dialog Om den stort anlagte forenings- og Fritidskonference "Frem mod 2025" som afholdes lørdag d. 12. november kl 9:30-21:30 i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn- og som kræver hurtig ´ tilmelding, som skal ske via programmet hvortil der er link fra denne side.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Henrik Carlsen, formand for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Frederikshavn gymnasiums frivilligambassadør vil skaffe elever til at samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her en samtale med gymnasieelev Emma som er nyudnævnt frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF, hvor vi også hører om hendes første store opgave, at skaffe elever til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde i for nødlidende flygtninge i krigenes nærområder.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Emma Klæstrup, frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Irak og om at være indsamler hertil i Frederikshavn.
I Dialog skal vi nu høre Mie Oehlenschläger fortælle fra sit ophold i Irak om Dansk Flygtningehjælps arbejde med bl.a at organisere og lede store flygtningelejre for både syriske og irakiske flygtninge, og som der er hårdt brug. Dernæst lytter vi til den garvede indsamler Jørgen Christian Jensen, Frederikshavn, som her gerne giver sine motiver og erfaringsbaserede råd videre til nyere indsamlere. Afslutningsvis fortæller den mangeårig trofaste frederikshavnske indsamler, Ellen Rasch, hvad det er der motiverer hende til at fortsætte. Og Ellen går gerne sammen med en af de flygtninge der glædeligvis har meldt sig en del af og som dog stadig føler sig usikre i det nye sprog, men gerne vil øve sig i det danske. Men facit her få dage inden indsamlingen på søndag er altså, at der stadig er brug for at mange flere her i Frederikshavn og andre steder melder sig som indsamlere for at det kan lykkes at komme ud og banke på hos alle de mennesker som vil have penge liggende parat til at blive samlet ind til gavn for de flygtninge, der stadig må opholde sig i kæmpestore lejre i nærområderrne. Pengegaver som udover at være med til flygtningenes overlevelse også med etablering af børnenes skolegang og støtte til oprettelse af småvirksomheder skal bevare krigsflygtninges håb om en fremtid i fred. Man melder sig på flygtning.dk eller møder bare op på søndag på udleringsstedet, som i Frederikshavn er De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, der er åbent fra kl 9,30.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview med Mie Oehlensläger er optaget d. 28. oktober 2016, og med Ellen Rasch d. 30. og med Jørgen Chr. Jensen d. 31. oktober.

Midiya og Aran fortæller hvorfor de vil samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her interviews med en flygtningefamilie fra Syrien som her vil fortæller, hvorfor de vil samle ind for Dansk Flygtningehjælp d. 6. november til de flygtninge som nu i heldigste fald er nået i midlertidig sikkerhed i nærområderne. Interviewet med Midiya og hendes 13-årige datter Aran blev optaget til dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 23. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Interview d. 23. oktober 2016 med Midiya Mustafa og hendes 13-årige datter Aran, som med familien måtte flygte fra Syrien.

Reportage fra "Hele verden i Frederikshavn kommune".
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her reportage fra eventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt d. 8. oktober 2016. Vi hører først borgmester Birgit Hansen byde velkommen. Dernæst introducerer dagens facilitator Stenar Glamann så sangeren Yemane Berhane fra Eritrea samt sang til eretriansk dansemusik , som sammen med andre videoklip kan nydes på Dialogs netside. Så hører vi kurdisk musik med syngende og kædedansende syrisk-kurdere, som breder sig med deltagelse fra salen. Dernæst latinamerikanske rytmer og sang. Vi får også nepalesisk musik, sang og dans at høre, samt sange af John Mbwelela Mutombo fra Congo, småinterviews om genbrugshjælpeprojekt til Afghanistan og indsamling til flygtninge i nærområderne søndag d. 6. november i forsøg på at hverve indsamlere hertil, som dog overdøves af en bid mere kurdisk musik og dans. Så takker Stenar Glamann for en dejlig dag. Til sidst hører vi så kurdiske Midiya Mustafa og indfødte Poul Nielsen fra Venligboerne Frederikshavn, udtrykke deres glæde over en vellykket dag, hvilket også gælder tovholderen Anders Andersen fra projekt og integrationsafdelingen, som også svarer på spørgsmål om det arrangerende integrationsråds rolle.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Optagelser og interviews d. 8. oktober 2016 under mangfoldighedseventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt i Maskonhallen

Hør beretninger fra flygtningelejre i Afrika fortalt af Sara Schlüter, Dansk Flygtninghjælp.
Dansk Flygtningehjælps udsendte, Sara Schlüter, beretter herom sine oplevelser fra besøg i lande hvor Dansk Flygtningehjælp arbejder med at hjælpe flygtninge fra verdens krigsområder - her især om interviews med flygtninge fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Derudover hører vi generelt om Dansk flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge i krigs- og "nærområder" verden over, hvor det i øjeblikket især drejer sig om hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne. Men Sara Schlüter sætter også fokus på hvad der grundlæggende må gøres for at forebygge flere nye krigsflygtninge og håber på FN's nyudnævnte generalsekretær Guterres. Endelig betoner Sara Schlüter betydningen af at mange lokalt støtter hjælpearbejdet ved at melde sig på www.flygtning.dk til at samle ind på søndag d. 6. november.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2016)
Interview d. 6. oktober 2016 med Sara Schlüter, Dansk Flygtningehjælp, lige hjemkommet fra flygtningelejre i Afrika.

Hør om Depressionsforeningen - nu også i Frederikshavn.
Vi skal nu høre om en ny forening i Frederikshavn kommune, Depressionsforeningen. Det er Ole Jonsson som på Frivillig Fredag d. 30. september 2016 fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om Depressionsforeningen og dens forskellige tilbud til borgerne. Find yderligere oplysninger på Dialogs hjemmeside herunder.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Interview d. 30. september 2016 med Ole Jonsson, Frederikshavn

Den landskendte underviser i dansk på arabisk fortæller om sin flugt fra Syrien.
Khaled Ksibe , flygtning fra Syrien, fortæller om tiden før krigen, flugt fra som soldati Assads hær, at skulle slå meningsløst ihjel eller selv blive dræbt, - om asyl i Danmark - og om at blive opfinder af videobaseret undervisning i dansk for begyndere på arabisk, som Khaled lige har vundet den europæiske sprogpris for.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Optaget d. 6. september 2016 på Dansk Flygtningehjælps møde som start på kampagnen for at skaffe indsamlere til husstandsindsamlingen i hele Danmark søndag d. 6 november 2016

Til Frivillig Fredag på Frivillighedscentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 4. oktober 2016)
Optagelser d. 30. september 2016 af formand Ingeborg Thusgaard, daglig leder Marianne Skadborg, Jørgen Christensen Hjerteforeningen, Lillian Andreasen Natteravnene, næstformand Chresten Sloth Christensen, Skagen samt Irene Lerche Barnets Blå Hus

Om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober kl 10-15 i Maskinhallen.
Dialog har spurgt på oplysning om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober 2016. OG her fortæller så integrationschef i Frederikshavn Anders Andersen velvilligt om programmet samt om integrationsarbejdet i det hele taget i Frederikshavn Kommune.
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview d. 26. september 2016 med Anders Andersen,integrationschef i Frederikshavn kommune.

Om at skaffe indsamlere til Røde Kors på søndag d. 2. oktober.
Røde Kors-Indsmlingsleder i Frederikshavn, Camille Thomsen, opfordrer her til at melde sig som indsamler for Røde Kors på søndag d. 2. oktober Interviewet var d. 26. oktober 2016
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview med Camilla Thomsen, indsamlingsleder for Røde Kors i Frederikshavn.

Fritidsmesse i Arena Nord i Frederikshavn.
Vi hører her forkvinden for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Else Schaltz, åbne fritidsmessen med oversigt over de optrædende, som Dialog i de følgende indslag bringer enkelte småoptag af. Desuden småinterviews med deltagere og udstillere. Arrangører var Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune og Frederikshavn Ungdoms fællesråd.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Optagelser af lydklip og interviews d. 4. september 2016 med Else Schaltz, Idrætssamvirket, Jytte Høyrup om bridge, Frimærkesamler(filatelist) og formand John Ritter, de latinamerikanske zumbakvinder Lisella og Susan, Anders fra Mountainbikerne, spejderleder Dorte Westermark, Peder Wessel gruppen, Chr.Holmgaard Frederikshavn Dartclub og endelig ElseSchaltz om dagen.

Kulturmødet på Mors oplevet med biblioteksformidlers vinkel.
Dialog bringer nu en biblioteksformidlers oplevelse af at deltage i kulturmødet på Mors i dagene 26-28 august 2016. Det er et interview med Vita Andersen formidler på Aalborg bibliotekerne, som rapporterer bl.a som arrangør af 2 biblioteks workshops, hvor der blev rejst nogle problematikker som det også kommer til at handle om her.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Interview d. 14. september 2016 med Vita Andersen formidler på Aalborg-bibliotekerne

Dialogmøde om fremtidens frivillige sociale arbejde med udgangspunkt i "samskabelse".
Hvordan går det egentlig med det frivillige arbejde? Hvad er mulighederne i opbygningen af et frivilligcenter? Og hvordan har de frivillige det med arbejdet?
Formand for Sundhedsudvalget, Anders Broholm, vil tale om, hvordan Frederikshavn Kommune udvikler det frivillige sociale arbejde. Og udviklingskonsulent Dannie Larsen fra FRISE, der er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer, holder oplæg om mulighederne ved opbygning af frivilligcentre som kan fremme samskabelse.
(FLR-Dialog d. 13. september 2016)
Optagelse d. 1. september 2016 af oplæg af Anders Broholm, Marianne Skadborg, Dannie Larsen og med susanne Thaarup som møde- ogdebatstyrer.

Billedkunstnere fortæller til Dialog om de billeder de udstiller på Frederikshavn Bibliotek frem til d. 28. september.
(FLR-Dialog d. 6. september 2016)
Interviews d. 26. august 2016 med billedkunstnerne Susanne Zimmer, Rita Levorsen og Inge Nielsen om deres udstillingsbilleder på Frederikshavn bibliotgek, der byder velkommen ved Pernille Lisborg.

Om Fritidsmesserne søndag d. 4. september i Arena Nord, Sæby -fritidscenter og Skagen Kultur & Fritidscenter fra kl 10-16.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016)
Interview d. 27. august 2016 med Else Schaltz, formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn.

Hør billedkunstner Inge Nielsen fortælle om sin og 3 andres udstilling på Frederikshavn bibliotek.
Vi hører om Inge Nielsens, Rita Levorsens, Inge-Lise Terps og Susannes maleriudstilling på Frederikshavn Bibliotek. Udstillingen åbnes d. 26. august kl 16 med en reception hvor interesserede er velkomne. Man har dog chancen for at se udstillingen en måned frem indtil d. 28. september. Se evt. efter pressemeddelelse i Lokalavisen og som servicemeddelelse i Radio Vendsyssel FM.
(FLR-Dialog d. 23. august 2016 (dog første 1/3 d. 21. juni 2016))
Interview d. 19. august 2016 med billedkunstner Inge Nielsen, Stenhøj ved Frederikshavn.

Hør fra åbningen af Barnets Blå Hus - et støttecenter for udsatte børn i Frederikshavn.
Vi mødes med sang og musik og børns beretninger samt taler af generalsekretæren fra Blå Kors, lederen Irene Lerches visioner for Barnet Blå Hus og Frederikshavns borgmesters og Børne og ungdomsudvalgsforkvindes hjertelige velkomst. Barnets Blå hus i Frederikshavn er beliggende ved Bangsbo Frejas klubhus på Vrangbækvej 155, som også lagde rum til det fine indvielsesarrangement.
(FLR-Dialog d. 23. august 2016)
Optagelse d. 16. august 2016. fra indvielsen af Barnets Blå Hus i Frederikshavn med Birgit Hansen, Anna, Christina Lykke, Christian Bjerre, Irene, Irene og Aksel, samt husets leder Irene Lerche.

Kommunerne vil gerne aktivere en masse frivillige. Men hvordan får man folk til det?
Hjemmeværnet og beredskaberne er båret af frivillige, som stolte og glade møder frem. Er det uniformen eller udstyret, der gør forskellen? Hvad driver de frivillige? Hvad kan kommunerne lære af hjemmeværnets og beredskabernes erfaringer? Vores to gæster fremsætter en række påstande, som vi diskuterer og sætter til afstemning.
(FLR-Dialog d. 19. juli 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 i Tankegangs telt af oplæg af Bjarne Laustsen, MF og kommiteret for Hjemmeværnet, Borgmester Erik Boel Nielsen, varde og mødeleder Stenar Glamann, Tankegang og herpå debat.

Total Protest Camp på museum.
Dialog var til åbning af Nordjyllands Kystmuseums udstilling på Sæby Museum d. 30. juni 2016. Vi hører først museumsinspektør Jens Thiedemann byde velkommen, så fortæller Anne-Marie Kristensen om den lokale kamp mod skifergasudvinding med Total Protest Camp som base, og vi hører sangene dder er blevet sunget 428 gange samt et på farvelsange til Total. Og så placerer Tarjei Haaland fra Greenpeace historien om Total Protest Camp-bevægelsens kamp for det lokale miljø ind i det globale miljø og klimaperspektiv
(FLR-Dialog d. 12.juli 2016)
Optagelse d. 30. juni 2016 hvor vi hører museumsinspektør Jens Thiedemann, Anne-Marie Kristensen fra Total Protest camp, Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Diskussion af ntegrationspolitikken i Frederikshavn kommune.
Dialog bringer her Frederikshavn Lokalradios lydoptagelse af Frederikshavn Byråds behandling af forslag til en opdateret integrationspolitk, som var punkt 11 på byrådsmødet d. 29. juni 2016, - og hvor debatten især centrerede sig om 3 forsinkede ændringsforslag fra Dansk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 5. juli. 2016)
Optagelse d. 29. juni 2016 af Debatten i Frederikshavn Byråd om integrationspolitikken.

Hør Zahra og Sayed fortælle om deres engagement i Genbrug til Syd-udviklingsprojekt i Afghanistan.
Det er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og sydpartneren Olawi i Herat i Afghanistan med økonomisk støtte til forsendelse igennem DMS-Udviklingsarbejde Genbrug til Syd for statlige penge fra Danida.
(FLR-Dialog d. 28. juni 2016)
Interview d. 26. juni 2016 med Zahra og Sayed Jamaluddin Olawi, Frederikshavn.

Samtale med leder af det kommende Barnets Blå Hus i Frederikshavn, Irene Lerche.
(FLR-Dialog d. 31. maj 2016)
Interview d. 30. maj 2016 med Irene Lerche, leder af Barnets blå Hus i Frederikshavn.

Frivilligmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF.
Vi hører først gymnasiets frivilligkoordinator Per Høbergs velkomst, dernæst kan lytterne høre Pernille Poulsen fra projektfrivillig.dk fortælle om hvad det drejer sig om og endelig om guleroden , det meritgivende frivillighedsbevis.. Så slippes eleverne løs i 2 afdelinger og undervejs hører vi fra både de frivillige fra natteravnene, venligboerne og De frivilliges Hus, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne - idet omfang det lykkedes i den korte tid der var - 20 minutter til hvert af de 2 hold.
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Optagelser og interviews d. 28. april 2016 med frivillige fra natteravnene bl.a Lilian, Ulla fra Bofællesskaberne, der søger besøgsvenner, venligboerne Erik og Midiya og De frivilliges Hus ved Marianne Skadborg, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne. Det blev mest med bl. Sofia, Mille og My, som vi dog først traf om aftenen i Venligboerne.

Børnene i Venligboerne Frederikshavn får her lov til at komme til orde hos Dialog på Frederikshavn Lokalradio.
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Interviews d. 28. april 2016 i Venligboernes Cafe med Laura 11, Aria 11, Juliane 8, Aran 6, Zithra 9, Thezica 8, Alan 8, Ahmed 8 med flere. (Giv gerne besked om forkert stavning og udtale,tak)

.Reportage fra demonstrationen mod velfærdsforringelser på rådhuspladsen i Frederikshavn d. 12. maj 2016.
Under parolen "JA til tryghed - NEJ til besparelser på velfærden"
(FLR-Dialog d. 17. maj 2016)
Optagelser d. 12. maj af taler af Cai Møller, LO-Vendsyssel, skolebestyrelsesformand Jan B. Sørensen , Socialpædagog og fællestillidsrepræsentant for Frederikshavn kommune Kathja Ryom, samt borgmester Birgit Hansen, samt små interviews med Cai Møller, klovnen Ib og Danni Mikkelsen, der spillede.

Hvorfor vil både fagforeningerne Lo-Vendsyssel og FTF også med opbakning fra brugere af offentlige ydelser demonstrere på torsdag d. 12. maj kl. 17 på Rådhuspladsen?
Det vil Cai Møller formand for LO-Vendsyssel fortælle til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Men først her et citat fra den udsendte pressemeddelelse, og som for interesserede kan læses i sin helhed på Dialogs hjemmeside. "LO Vendsyssel og FTF siger JA og NEJ. Under parolen "JA til tryghed - NEJ til besparelser på velfærden" deltager LO Vendsyssel og de lokale FTF'ere i den landsdækkende aktion den 12. maj arrangeret af den upolitiske græsrodsbevægelse Velfærdsalliancen.dk og tilsluttede foreninger og organisationer. Regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag vil - hvis det bliver indført - nedskære det offentlige forbrug med milliarder af kroner. Borgerne risikerer således voldsomme serviceforringelser af den borgernære velfærd på områder som daginstitutioner, skoler og ældreplejen."
(FLR-Dialog d. 10. maj 2016)
Interview d. 9. maj 2016 med formanden for LO-Vendsyssel Cai Møller også på vegne af FTF og Velfærdsalliancen.

1. maj-reportage fra Knivholt i Frederikshavn i 2016.
Vi hører sangen og så følger talerne Kirsten E Madsen, sektorformand i HK-Nordjylland, så Søren Heisel forbundssekretær 3F, dernæst Bjarne Laustsen, lokal folketingsmedlem for Socialdemokraterne, så Christina Lykke byrådsmedlem for SF, dernæst Dennis Kristensen forbundsformand for FOA og endelig Peder Hveplund folketingsmedlem for Enhedslisten.
(FLR-Dialog d. 10. maj 2016)
Optagelse d. 1. maj 2016 af talerne på Knivholt, med mulighed for selv at vælge hvem man vil høre.

Hør om invitationen for alle lokale borgere til åbent hus på Asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn lørdag d. 30. april i tidsrummet fra kl 13-16.
Det er netværksmedarbejder Janni Sudergaard som d. 14. april fortalte.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 14. april 2016 med netværksmedarbejder Janni Sudergaard, Asylcentret 22 i Frederikshavn, men drevetaf Vesthimmerlands kommune.

Skal højskolerne have lov til fortsat at bidrage til integrationen?
Det er emnet i snakken med den nye vendelbo i Folketinget, som vil stille ændringsforslag så højskolerne kan få til at bevare muligheden for at deltage i integrationen af nye flygtninge.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 25. april 2016 med Vendelbo og folketingsmedlem Peder Hvelplund, Enhedslisten.

Til stiftende generalforsamling i Frivillighedscentret i Frederikshavn kommune d. 18. april 2016 med valg af bestyrelse og brugerråd.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Optagelse d. 18. april 2016 fra De friviliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.

Hør oplysning til frederikshavnerne om hvad Projekt Frivillig kan tilbyde?
Først hører vi om hvilke muligheder projekt frivillig kan tilbyde foreningerne som hjælp til at skaffe unge på ungdomsuddannelserne som frivillige. Spcielt hører vi om det forestående frivillighedsmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF på torsdag d. 28. april, som er designet specielt til at foreningerne kan markedsføre de frivilligjobs de kan tilbyde gymnasium- og HFeleverne. Derfor henvender Pernille sig også specielt her til de unge der. Og vi hører også om ordningen med at mindst 20 timers gennemført frivilligarbejde for en forening kan tilbyde uddannelsen en ekstra merit. Derfor henvender Pernille sig også specielt her til disse unge.
I indslag nr 2 fra møde d. 30. marts fortæller Pernille hvordan man som forening kommer igang på Projektfrivillig.dk.
Og i 3. og sidste del hører vi foreningsildsjæle fremlægge gruppernes svar og være i god dialog på tværs.
(FLR-Dialog d. 19. april 2016)
Interview d. 12. april 216 og optag af møde d. 30. marts i De frivilliges Hus i Frederikshavn med Pernille Poulsen, Projekt frivillig-koordinator, De frivilliges Hus, Aalborg

Hvad kan den nye bosætningskonsulent tilbyde de virksomheder i Frederikshavn kommune, som bruger udenlandsk arbejdskraft og til deres familier, som gerne vil prøve at bo i Danmark?
(FLR-Dialog d. 12. april 2016)
Interview med den nye bosætningskonsulent Almina Nikontovic d. 1. april 2016.

Om storytelling på Facebook om det gode liv i vores landsbyer.
Det er Lars Granat Jensen fra kommunikationsvirksomheden Conxion, som efter sin opsummering af hvordan det er gået for de deltagende landsbyer med at løse opgaven at oprette Facebooksider, så giver den store forestilling om "storytelling". Vi hører om, hvordan man kan markedsføre en landsby, - om god kommunikation på Facebook og herunder om at lave egne nyhedskriterier, - og så gode PR-eksempler fra erhvervslivet og endelig vurdering af og inspiration til Facebooksiderne om landsbyerne i Vendsyssel tilknyttet LAGNord.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Optagelse d. 21. marts 2016 af powerpoint-støttet foredrag af Lars Granat Jensen fra IT-firmaet KONXION, i LagNord-regi og som foregik i Østervrå Kulturhus.

Tyske flygtninge i Frederikshavn 1945-49.
Hør lokalhistoriker fortælle om, da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers nazi-regime, og i 4 år efter befrielsen frem til 1949.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Interview d. 17. marts 2016 med Erik Christensen, lokalhistoriker og arkivleder på Nordjysk kystmuseum.

Om Frederikshavn kommunes integrationspris.
Dialog på besøg hos den nye integrationsrådsformand Bahram Deghan i anledning af at integrationsrådet i Frederikshavn opfordrer alle til at indstille kandidater som de synes fortjener en integrationspris. Bemærk at deadline for indstillinger er d 20. marts.
(FLR-Dialog d. 15. marts 2016)
Interview d. 13. marts 2016 med Bahram Deghan som ny formand for integrationsrådet i Frederikshavn.

Portrætkunst på børglumkloster.
(FLR-Dialog d. 15.marts 2016)
Interview med kunstmaler Mikael Melbye d. 14. marts 2016 om hans udstilling på Børglumkloster.

Hør Dialog, der tager lytterne med til de frederikshavnske syrisk-kurderes protestdemonstration imod det tyrkiske Erdogan-regimes bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile til følge.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2016)
Optagelser d. 5. marts 2016 af kudernes råbekor med slagord igennem gågade og af talerne på fisketorvet Zardasht Qadi Wadha og Aran samt den indfødte dansker Arne Hansen.

Syriske kurdere arrangerer demonstration i Frederikshavn lørdag d. 5. mats 2016 i protest imod den tyrkiske regerings bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile tilfølge.
Først høres kurdernes servicemeddelelse om demonstrationens forløb og så interview om protestens baggrund.
(FLR-Dialog d. 1. marts 2016)
Optagelser d. 28. februar 2016 af servicemeddelelse tid og sted for demonstrationen igennem strøget i Frederikshavn samt interview med Zardasht Qadi om baggrunden herfor.

Hør her formanden for Bedre Psykiatri Vendsyssel fortælle hvorfor Bedre Psykiatri har arrangeret et møde med 2 psykiatriske sygeplejersker til at fortælle om at leve med angst og depression.
(FLR-Dialog d. 1. marts 2016)
Interview d. 29. februar 2016 med Ellen Pagter, formand for Bedre Psykiatri, Vendsyssel.

Hør mennesket, pædagogen og politikeren Marianne Jelved i sit es som fortæller fra sit lange liv.
Marianne lægger ud med de indtryk hun fik i sin barndom og var med til at forme hendes personlighed - ofte fortalt i anekdotisk form.

(FLR-Dialog d. 9. februar 2016)
Optagelse d. 5. februar 2016 af tidl. kulturminister mm Marianne Jelved i Retfærdigheden i sæby.

Hør hvordan Støjbergs svinekødsforbudshistorie endte i mediemøllen. Det sker ved en snak med Aalborg-byrådsmedlemmet Anja Lundtoft som sørgede for at sandheden om integrationsministerens historiefortælling om forbud mod svinekød på madpakker kom frem i offentligheden takket være, at både vandrehistorien og dens manglende sandhedsværdi kunne dokumenteres.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2016)
Interview d. 18. januar 2016 med Anja Lundtoft, byrådsmedlemme fra Aalborg som hørte Støjberg fortælle historien på møde i Frederikshavn d. 8. januar jf dialog d. 12. januar 2016,

Dialog til møde med Inger Støjberg om flygtningepolitik.
Det foregik i forbindelse med Frederikshavn Venstrevælgerforenings nytårskur d. 8. januar 2016. Mødet var offentligt hvilket nok også affødte den efterfølgende debat.

(FLR-Dialog d. 12. januar 2016)
Optagelse d. 8. januar 2016 af oplæg af integrationsminister Inger Støjberg i Maskinhallen i Frederikshavn.

Hør forfatteren forhenværende skraldemand Henning Sørensen , Grenå, fortælle kort men levende om forfatteren og journalisten Harald Bergstedts turbulente liv. OG som man kan høre Henning Sørensen fortælle mere om på Brønderslev Bibliotek på lørdag d. 16. januar kl 14.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2016)
Fortalt d. 9. januar 2016 af foredragsholder og læserbrevsskribent Henning Sørensen, Grenå.

icon icon 2015

Integration i Frederikshavn anno 2015. Dialog interviewer her leder af projekt- og integrationsafdelingen i Frederikshavn kommune om, hvordan mann planlægger arbejdet med integration af de nye flygtninge med opholdstilladelse, der i den seneste tid er ankommet til vores kommune.
(FLR-Dialog d. 22. december 2015)
Interview d. 15. december 2015 med Anders Andersen leder af projekt- og integrationsafdelingen.

Dialog bringer her en snak med en ung engageret og internationalt orienteret indfødt frederikshavner, som nu leder en kvindegruppe på asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 15. december 2015)
Interview d. 13. december 2015 med Elisabeth Steuer, frivillig i Asylcentret i Frederikshavn.

Klimamarch i Hjørring d. 29. november 2015
Det er en del af den verdensomspændende klimamobilisering for at lægge pres på vore egne og verdens politikere for at få forhandlet en klimamæssigt og socialt bæredygtig klimaaftale på plads på COP21 i Paris. Vi begynder på Sankt Nicolaj Plads og går til Springvandspladsen, hvor vi hører 4 taler herunder af selveste Moder Jord. Desuden fællessange akkompagneret af Mangfoldighedsbandet fra Hjørring Musikskole,og til sidst fotograferes alle deltagere i klimademonstrationen omkring et grønt hjerte, som sammen med tilsvarende fotos fra klodens øvrige demonstrationer for Moder jord lægges på internettet.

(FLR-Dialog d. 8. december 2015)
Optagelse i Hjørring d. 29. november 2015 af taler af folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, Scharlotte Hartmann Pedersen, Klimaforening Hjørring, Moder Jord ved skuespiller og medlem af Hjørring byråd for SF Samt Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

"Forvirret ? -så kom " Sådan lyder invitationen til det sidste møde om EU-retsforbeholdet inden folkeafstemningen herom på torsdag d. 3. december 2015. Hør afstemningsteksten udlagt af henholdsvis 2 Nej'er og et ja og et Ja, men - med god hjælp fra Stener Glamann,Tankegangen, som nysgerrig indspørger.
(FLR-Dialog d. 1. december 2015)
Optaget i Maskinhallen i Fredeerikshavn d. 29. november 2015 af folketingsmedlem Bjarne Lausten, Socialdemokraterne, folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, folketingsmedlem Stine Brix Enhedslisten samt tidl. MEPer Lis Jensen Folkebevægelsen.

" HVAD ER EU'S RETSPOLITIK " Som del af oplysningen om hvad folkesfstemningen d. 3. december handler om, så bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her først en sjælden vare, en nuanceret introduktion til emnet af Turid Danielsen fra DEO. Dernæst besvarer ja-sigersken Marianne Jelved de Radikale og nej-sigersken Stine Brix fra Enhedslisten spørgsmål fra deltagerne i mødet som udover skolens elever var interesserede vendelboer.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
optagelse fra Hørby Efterskole d. 16. november 2015 med Turid Danielsen fra DEO, samt MFerne Marianne Jelved Radikale og Stine Brix, Enhedslisten samt de mange spørgere.

Hør her Bente Jæger, en engageret københavnerfotograf, fortælle om sine positive oplevelser fra kontakt med sin syriske flygtningeven, som har gjort hende klogere på hvordan dagliglivet var i det multireligiøse Syrien før borgerkrigen og som nu arbejder på en fotobog om Morteza en afghansk uledsaget flygtningedreng.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Interview d. 21. november 2016 med venligboen Bente Jæger under besøg hos Mohamad og Omada for at overvære deres fremførelse af det musikprojekt, som de med mange andre deltager i.

Vi skal nu lytte til resultatet af et SSP-musikprojekt i Frederikshavn, hvortil både de lokale venligboer og Bente Jæger var inviteret til at opleve. Det løb af stabelen d 21. november 2015. Vi hører her først socialrådgiver Jane Arvidson indlede med at fortælle om musikprojektet.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Optagelse d. 21. november 2016 af et SSPmusikprojekt som brødrene Mohamad og Omada er med i og havde inviteret til.

Dialog bringer her en reportage om Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til flygtninge ude i de meget belastede nærområder til de krige der skaber flygtningene og som Danmark også har bidraget til. Først kommer lidt statistisk om indsamlingsresultater i Dialog på Frederikshavn Lokalradios dækningsområde og dernæst fortæller det syrisk-kurdiske ægtepar Zardasht Qadi og Wadha Xelil om deres oplevelser ude på indsamlingsruten som relativt nye flygtninge i Frederikshavn kommune. Og vi kommer også vej af mediedækningen af den multikulturelle kulturdag. Kurderne vil gerne betragtes som livgeværdige og synlige, modersmål og gæstelærere.
(FLR-Dialog d. 10. november 2015)
Dobbeltinterview d. 9. november 2015 med kurdiske flygtninge fra Syrien, Wadha Xelil og Zardasht Qadi, om at samle ind og være kurdere.

Hør om en kurdisk-syrisk flygtningefamilies oplevelser af netop afholdte multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 2. november 2015)
Interview d. 2. november 2015 21. oktober 2015 med Midiya, Majid, Aran og Alan

Hør om den kommende multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 21. oktober 2015 med integrationsrådsmedlem Melissa Petersen, som sammem med Azam Stavadd er initiativtagere.

Hør bosnisk-danskeren Semso Hodric fortælle til Dialog på Frederikshavn lokalradio. hvorfor han år efter år melder sig til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtningene i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 26. oktober 2015 med bosnisk-frederikshavneren Semso Hodric her forud for Dansk Flygtninghjælps årlige husstandsindsamling søndag d. 8. november 2015 over hele Danmark.

Så står det på kurdisk folkedans og historie i Dialog. Det er optaget d. 17. oktober 2015 i Frederikshavn med deltagelse af de dansende kurdiske teenagere Aran og Maria og deres syriskkurdiske lærere Zardasht og Wadha, som fortæller om dansens funktion med dens kulturelle og historiske oprindelse. Samtidigt får vi en lektion om kurderne i den aktuelle konflikt og hvordan kurderne og deres fraktioner er blevet indblandet i den.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Interview d. 17. oktober 2015 med de syriske kurdere Zardasht, Wadha og Aran. Teenagerne Arans og Marias kurdiske folkedans kan ses på den medfølgende video.

Hør her Dialogs optagelse af Dansk Flygtningehjælps Irak-landekoordinator, Sørens, powerpointstøttede foredrag om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i NordIrak. Der strømmer flygtninge til det selvstyrede kurdiske område fra både Iraks sunniområder og fra Syriens kurdiske områder som alle er på flugt fra Islamisk Stat i de 2 lande.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Optagelse d. 8. september 2015 fra Dansk Flygtningehjælps kampagnestartsmøde i Aalborg for indsamlingen til flygtninge i verdens brændpunkter især til syrerne og irakerne og sydsudanesere i nærområderne.

På besøg hos Venligboerne Frederikshavn hvor Dialog interviewer 4 unge mennesker med flygtningebaggrund, som fortæller om deres oplevelse af venligboerne og hvilke ønsker de ideelt har til bl.a faste og større flerrumslokaler inde i midtbyen som kan danne rammer om alle de mange forskelligartede aktiviteter de ønsker mulighed for.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2015)
Interviews d. 8. oktober 2015 med 2 syrere Mohammad og Wadha og fra Congo Zakina og Mazaka

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 2. del hvor vi hører om Alzheimerforeningens arbejde og om et kommunalt projekt der henvender sig til folkover 65 der er blevet enlige. Og så hører vi afslutningen med sang og musik.
(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Interviews d. 25. september 2015 med Tove Jensen, Anette Bjerregaard og Chralotte Tjørnevig og en optagelse af Syngepigerne fra Tårs.

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 1. del med repræsentanter fra huset bl.a Marianne Skadborg om personalismen samt glade givere fra kommunen og brugere.
- Samt interviews med repræsentanter fra Kvindekrisecentret og SOS Børnebyerne.

(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Optagelser d. 25. september 2015 af Tove Holtegaard, Grethe Kristensen, Anders Broholm, Bøgh, Marianne Skadborg og Jørgen Christensen, samt interviews med Lisbeth Nielsen og Jørgen Steengaard.

Dialog bringer her flere indslag fra foreningesdagen i Frederikshavn d. 12. september i gågaden om teater, ishockey, skydning og svæveflyvning.
(FLR-Dialog d. 22. september 2015)
Interviews på foreningsdagen d. 12. september 2015 med foreningerne Frederikshavn Amatørscene, Eventyr på Knivholt Frh. Ishockeyklub , Frh. Skyttekreds og Nordjysk svæveflyverklub

På Foreningernes dag d. 12. september 2015 besøgte Dialog Natteravnene i Frederikshavn, som fejrer 15 års jubilæum, hvor vi snakker med forkvinden for Natteravnene i Frederikshavn-sæby samt landsformanden. Flere indslag fra Foreningsdagen følger.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interviews med d. 12. september med Lillian Andreasen forkvinde for Natteravnene i Frederikshavn-sæby2015 og med og landsformanden Dan Taxbøl.

Dialog bringer her en begejstret beretning om den historisk store, 55.000 deltageres velkomstmanifestation d. 12. september 2015 på Christiansborg Slotsplads til de nye flygtninge i og på vej til Danmark - tilføjet et vendelbo-perspektiv. Det er Leif Bork Hansen som havde sendt det flotte program til Dialog som giver et stemningsbillede og referat af demonstrationen , som var en blandt mange andre danske og europæiske Refugee Welcome"-demonstrationer.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interview d. 13. september 2015 med Leif Bork Hansen, aktiv i Bedsteforældre for Asyl og selv taler på Refugee Welcome-manifestationen.

Om Foreningernes dag i Frederikshavn d. 12. september 2015. Vi hører først Alif Kracht fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, UF og dernæst Dan Kobberup fra handelsstandsforeningen Frederik fortælle om baggrund for og indhold i Foreningernes Dag i gågaden kl 10-14 lørdag d. 12. september 2015.
(FLR-Dialog d. 25. august 2015)
Interviews med hhv Alif Kracht FUF og Dan Kobberup fra handelsstandsforeningen Frederik.

Reportage fra ideaftenen "Hele verden i Frederikshavn" d. 19. august 2015 med nedsættelse af arbejdsgrupper for at skabe en multikulturdag d. 31. oktober. Først hører vi oplæg af Azam Stavad Melissa Pedersen og Stenar Glamann. Og dernæst efter mødet så fortæller initiativtagerne Azam Stavad og Melissa Pedersen om hvordan mødet så gik og om nogle af de ideer som kom frem og som der blev dannet grupper omkring.
(FLR-Dialog d. 25. august 2015)
Optagelse og interview d. 19. august 2015 med bl.a. Azam stavad, Melisa Pedersen og Stener Glamann

Dialog interviewer ildsjælen Mette Blauenfeldt som fortæller om efteruddannelsestilbud til kommunernes socialrådgivere om integration af flygtninge samt om hvad der gøres og kan gøres for de 30-45% af nye flygtninge som er blevet traumatiserede.
(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interviewet er optaget d. 11. juni 2015 med Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp,som traf under Folkemødet på Bornholm.

Venligboerne Frederikshavns opstartmøde og de ideer til aktiviteter som blev fremført på mødet der havde samlet hele 46 mennesker fra Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Patricia Thomsem, initiativtager til Venligboerne Frederikshavn

Vi skal høre om Total Protest Campens markering af at det på torsdag d. 30. juli 2015 er et år siden at skifergaslejren blev etableret.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Aage Olsen fast beboer og talsmand for Total Protest Campen imod skifergasudvinding med Frackingmetoden.

På lørdag d. 25. juli kl. 14 mødes Venligboerne Frederikshavn på Biblioteket for at diskutere hvilke initiativer, der skal sættes i søen.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Servicemeddelelse fra Camilla Patricia Høeg, Venligboerne Frederikshavn indlæst af Arne Hansen d. 21. juli 2015.

Hør Foredrag om de mange mystiske omstændigheder omkring branden på Scandinavian Star og dens opklaring, som del af mindearrangementet på 25-årsdagen.
Mindearrangementet samlede overlevende, de efterladte og pårørende samt hjælpepersonel og det officielle Frederikshavn for at mindes og ære de 158 mennesker, der mistede livet ved den tragiske brand på Scandinavian Star, tilsyneladende påsat, natten mellem den 6. og 7. april 1990, da færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn.

(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Optagelse d. 7. april 2015 af forededrag af en overlevende fra Scandinavian Star, Mike Axdal fra Scandinavian Stars Danske støtteforening.

Hør reportage fra velbesøgy Mangfoldighedsevent i Hjørring arrangeret af det spontant opståede netværk "Hjørring for Mangfoldighed - med taler, sang og musik og Venligboernes bod.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Optagelse d. 6. juli 2015 i Hjørring med Peder Hvelplund, Helmuth Zickert, Atala Rashed, Jørgen Bing, Mohammad El-Sayed, Merete Bonde Pilgaard, Ulla Henningsen og fællessange.

Præsentation af den nyåbnede Restaurant "Spanish Andalusia" i Danmarksgade 37 H, Frederikshavn drevet af rumænskfødte Anka.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Interview med medhjælperen frederikshavneren Aletta Olsen d. 7. juli 2015.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her på valgkampens faldereb interviews med alle de tilstedeværende lokale folketingskandidater tilstede på Frederikshavn Biblioteks Valgcafe tirsdag d. 16. juni 2015, som stedfortræder for de udeblevne frederikshavnske vælgere.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2015)
De interviewede kandidater d. 16. juni 2015 var nævnt i interviewrækkefølge Poul-Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Brag fra Venstre, Kasper Bagnkop fra de Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Paul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti/SF. Alle opstillingsberettigede partier havde været inviteret.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en snak om kvindetræet i Sæby her i 100-året for kvindernes valgret. Det er Nina Olsen, formanden for Saltlandet, Sæbys historiske forening, som den 8. juni 2015 fortæller bl.a. om saltudvinding på kattegatskysten.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Interview d. 7. juni 2015 med Nina Olsen, formanden for Saltlandet, Sæbys historiske forening

Dialog på Frederikshavn Lokalradio er blevet inviteret til Enhedslistens åbning af sin valgcafe d 4. juni 2015, hvorfra Dialog bringer interview med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk som taler politik frisk fra leveren om alt lige fra støtte til udkanten til at spare milliarderne til indkøb af kampfly.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Intervgiew d. 4. juni 2015 med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk. <

Reportage fra støttedemonstrationen foran byrådssalen i Frederikshavn til støtte for SF's forslag til byrådet om at udtrykke bekymring for miljøet ved efterforsknings og udvnindingsboring og afbrænding af skifergas.Samt optagelser af spørgsmål til byrådet og byrådets debat om skifergas.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Optagelse den 27. maj 2015 fra demo samt byrådsmødet i Frederikshavn. Bl.a med bidrag af Erik Steen fra Total Protest Camp, Anne Sophie Gøllnitz fra Greenpeace, Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening, Musik af Ole Hvarre og Ole Bach, digt af Marc Real, interview med Bente Holm Villadsen + i byrådssalen Birthe Fuentes, Annemarie Pedersen , forslagsstiller Søren Viste SF, Icda Skov EL, borgmester Birgit Hansen, Palle Quist S, Lars Møller V, Helle Madsen V, Jørgen Tousgaard S, Frode ThuleJensen V

Hør dialogen imellem de 2 lokale folketingskandidater i Frederikshavnkredsen - især med udgangspunkt i lokale behov.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Dobbeltinterview med Mogens Brag, Venstre og Paul Rode Andersen, SF/Socialistisk Folkeparti.

Dansk Folkepartis medieordfører kommenterer her det meget kritiserede bekendtgørelsesudkast om ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer, som Kulturstyrelsen har sendt til høring. Morten Marinus kommenterer også Frederikshavn Lokalradios 15 siders høringssvar, som får ros og som der også er link til fra Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 26. maj 2015 (inden valget) med Morten Marinus, medieordfører for DF, men som til valget opstiller i Aalborg Øst i Nordjyllands storkreds.

Om at lykkes at leve med at have diagnosen skizofreni. 25-årige Dennis fortæller om sit udviklingsforløb siden han begyndt at høre stemmer i 8. klasse. Dennis gæsteoptræder som ambassadør for "en af os"-kampagnen for oplysning om psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme - og her formidlet af pårørendeforeningen Bedre psykiatri ved Ellen Pagter sammen med Sind og gennem psykologilærer Sonja Skovby.Bagefter stiller psykologielelverne spørgsmål til de En af os-ambasssadørerne der havde haft hhv. angst, depression, selvmordtanker og så anoreksi, og de hører Ellen Pagter fortælle eleverne om at være forælder til en ung med skitzofreni. Endelig interviewes Ellen Pagter om det psykiatriske beandlingssystems udfordringer her i Nordjylland med mangel på psykiatere og årsager hertil.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2015)
Optagelser og interview d. 16. april 2015 på Frederikshavn gymnasium og HF med Dennis Jensen i dialog med elever fra psykologiholdene og Ellen Pagter fra Bedre Psykiatri.

Mon sendersamvirket Vendsyssel FM med FMCR, SLR og Frederikshavn Lokalradio får lov at overleve næste nytår? Hør her hvad regeringspartiet Socialdemokraternes medieordfører har at sige til den kritik af Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse for ikkekommercielle lokalradioer, som især har lydt fra de frivillige ildsjæle der driver de små græsrodsradioer i Danmarks udkantsområder.
(FLR-Dialog d. 19. maj 2015)
Interviewet med folketingsmedlem Troels Ravn, medieordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne blev optaget d. 18. maj 2015 med Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio som interviewer.

Interview med lederen for asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Interview d. 16. april 2015 med centerlder Ann stouby, Asylcentret i Frederikshavn

Prøve med annstoubyFreden.
(FLR-Dialog d. 11.september 2015)
150416 anstouby prøvem.

om Jens Galschiøts udstilling "Skriget - Skammen og Kvinderne", som kan opleves på Frederikshavn Kunstmuseum frem til d. 13. juni 2015.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Optagelse af og Interview d. 25. april 2015 med kunstneren Jens Galschiøt under ferniseringen af hans udstilling.

Glæde over en enkelt medieordførers positive reaktion og tilsagn om at ville arbejde for, at Folketingets medieudvalg genovervejer sin tidligere tilslutning til at overføre regler for lokal-TV til ikke-kommercielle lokalradioer, som altså desværre var sket uden at udvalget havde fået forelagt en reel viden om de alvorlige konsekvenser for udkantsområdernes lokalradiodækning.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Indslag indtalt d. 12. maj af formanden for Frederikshavn Lokalradio, Arne Hansen

Vi skal gi en mor til moderløse børn på mors dag d. 10. maj foreslår Linda Steengaard fra SOS Børnebyernes gruppe i Frederikshavn, som søger frivillige til sin husstandsindsamling.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Interview d. 3. maj 2015 med Linda Steengaard fra SOS børnebyernes lokalgruppe i Frederikshavn om hvorfor der er brug for børnebyerne og penge til deres arbejde.

Dialog bringer her private lydoptagelser af de spørgsmål vedr. skifergasboringsproblemtikken, som blev stillet til borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn byrådsmødes spørgetid onsdag d. 29. april 2015.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Optagelsder d. 29. april 2015 af spørgsmål fra hhv Hans Jørgen Nygaard fra Radikale, Aage Olsen fast beboer i Total Protest Camp, Annemarie Christensen nabo til Total samt Birte Fuentes

Frederikshavn Lokalradio og øvrige ikke-kommercielle græsrodsradioer i Sendersamvirket Vandsyssel må lukke til nytår, hvis ingen overfor politikerne protesterer imod Kulturministeriets nye udkast til bekendtgørelse, som ellers vil slagte alle de små græsrodsradioer i udkantområderne.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Redegørelse af Arne Hansen d. 5. maj 2015 for hvordan det gik med kulturministerens tilsagn om Interview for at redegøre for hvad nyordningen vil komme til at betyde for små udkantslokalradioer.

Hør her fra Frederikshavn kommunes møde med de frivillige om det samarbejde som kommunen har lagt op til med sin nyformulerede frivillighedspolitik. Vi hører fremlæggene fra de emnegrupper af frivillige, der var dannet omkring emneordene fællesskab, relationer, samskabelse , synlighed og klare rammer.
(FLR-Dialog d. 28. april 2015)
Optagelse d. 13. april 2015 fra det kommunalt indkaldte møde mellem repræsentatner for frivillige og fra kommunen.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra da den frederikshavnske familie Warnakula åbnede deres hjem på Otto Sverdrupsvej for Kunsten to go lørdag d. 14. marts 2015.
(FLR-Dialog d. 21. april 2015)
Optagelse fra d. 14. marts 2015 af Reportagen falder i 2 afdelinger, først en kort velkomst efter alle kunstens og singalesiske regler ved Felix Warnakula og datteren Sakaya, borgmester Birgit Hansen, og naboen og gode bekendte Paul Rode Andersen samt Kunstens leder Gitte Ørskov. Dernæst hører vi så museumsleder på Kunsten i Aalborg, Gitte Ørskovs vidende og spændende fortælling om selve kunstværkerne med deres fortolkningsmuligheder som beskuerne også blev betroet. Og i sammenhæng hermed fik vi ikke mindst en både kyndig og underholdende indføring i kunstnernes placering i deres historiske samtid og til tider med en hilsen til i dag.

Dialog bringer her oplysninger om asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn med dets alsidige tilbud til borgerne i Frederikshavn kommune om at blive frivillige for beboerne i centret, hvortil man kan tilbyde nogle fine fysiske faciliteter at være det i.
(FLR-Dialog d. 14. april 2015)
Interview d. 26. marts 2015 med frivilligkoordinator Henrik Bo Rasmussen. som gerne modtager opkald fra interesserede på sin mobil 51142033.

icon icon 2014

Hør Evert Taubes Calle Schewen flot sunget igen en gang af lærerne på Frederikshavn Gymnasium og HF ved skoleårets start i 2014. En smuk tradition som forhåbentligt vil overleve mange flere pensioneringer,gymnasieereformer og rektorskift som udtryk for den uformelle strukturs seje kulturelle livskraft på gymnasiet.
(FLR-Dialog d. 14. april 2015)
Optagelse fra d. 15. august 2014 under velkomstfrokosten til et nyt skoleår med rektor Inge carle, som hermed ønskes til lykke med sine 60 år fra en tidligere studievejlederkollega - og med tak til alle gamle kolleger personaler.

Nyt fra Total Protest Camp og fællessange ved porten til Totals boreplads d. 2. april 2015 - og med sidste nyt d. 6. april.
(FLR-Dialog d. 7. april 2015)
Interview hhv. d. 2. og 6. april 2015 med Aage Olsen permanent beboer i skifergaslejren Skævevej 100 Dybvad tæt ved Totals borehul på Ovnstrupvej hvor der er optaget fællessang.

Hør om den 75 stande store Hørby Bazar på palmesøndag d. 29. kl 11-15 på Hørby Ungdomsskole, Snedkergaardsvej 11. Overskuddet fra salg af stande og egne indsamlinger og egen cafe vil blive delt imellem Hørby Legeplads og Hørby Musikfestival.
(FLR-Dialog d. 24. marts 2015)
Interview d. 19. marts 2015 med hørbynitten Hanne Jakobsen, en af de 3 initiativtagere.

Hør her manden bag Greenpeaces Skifergasrapport redegøre for sin dokumentation og diskutere hvilke konsekvenser vi bør drage heraf her i Danmark med hensyn til den forestående prøveboring mellem Dybvad og Brønden i Vendsyssel.
(FLR-Dialog d. 31. marts 2015)
Interview d. 23. marts 2015 med Tarjei Haaland, forfatter til Greenpeace-Danmarks skifergasrapport "Fornuft eller Fracking?".

I Dialog fortæller Ellen Pagter, formand for pårørendeforeningen Bedre psykiatri i Vendsyssel, om foreningens mangefacetterede virke i samarbejde med Sind, samt om deres møde onsdag d. 18. marts kl 16-20 i De frivilliges hus i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2015)
Interview d. 16. marts 2015 med Formand for Bedre Psykiatri Ellen Pagter, der er pensioneret lærer, Skagen.

Hør her om Iværksætteriet, som d. 13. marts besøger handelsskoleeleverne i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2015)
Interview d. 9. marts 2015 med den 22-årige men allerede erfarne iværksætter Casper Blom.

Dialog bringer her Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarls foromtale af Røde Kors' Folkemøde for alle de der gerne vil gøre en integrationsindsats. Mødet i Aalborg er onsdag d 4. marts.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2015)
Interview d. 26. februar 2014 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl

Dialog bringer her en reportage fra folkehøring om forskelsbehandling og diskrimination, som er en forberedelse til Danmarks eksamen hos FN i menneskerettigheder. Folkehøringen foregik d. 18. februar 2015 i Aalborg på initiativ af Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet i hvis navn der skal laves en sammenskrivning af hvad der kommer op på de 4 høringer med hvert sit tema.Desuden 3 efterfølgende småinterviews med deltagere.
(FLR-Dialog d. 24. februar 2015)
Optagelse d. 18. februar 2015 af Folkehøring i Aalborg om forskelsbehandling og diskrimination med oplægsholderne Signe Højsteen på handicapområdet, Tarek Ziad Hussein mht etniske minoriteter, samt endelig Inge Henningsen vedr. kønsmæssig ligestilling. Hvorefter de 37 deltagere tog over med deres mangfoldige diskriminationsopllevelser.Og bagefter interviews med hhv Jane Onegi Maxsensio om etnisk diskrimination i jobsøgning, Marie Louise Gammelgaard om ungekvinders oplevelse af kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og endelig med Christoffer Basse om folkehøringen.

Hør kulturministeren fortælle om støtte til realissering af unges ideer -samt kulturminsterens svar på FLR-Dialogs opridsning af bekymrede små ikke-kommercielle lokalradioers, der er meget usikre om de vil få en en fremtid efter medieforliget?
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 5. februar 2014 med kulturminister Marianne Jelved, der som radikal genopstiller i Hjørringkredsen i Nordjyllands storkreds.

Hør om og deltag gerne i folkehøringer om menneskerettigheder i februar 2015 forud for at Danmark skal til FN-eksamen i menneskerettigheder i 2016. Konkret foregår det i hhv Aalborg d. 18. februar om diskrimination, i Aarhus d. 19. om overvågning og sikkerhed, i Odense d. 20.om beskyttelse af udsatte grupper og i København d. 24. februar om menneskerettigheder i forvaltningen.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 9. februar 2014 med Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder som samarbejder med Udenrigsministeriet som er hovedansvarlig for Folkehøringsresultatet.

Hør Jytte Abildstrøm, der med smittende humor og gode historier - ikke mindst fra hendes liv som pioner i økologiske hverdagsløsninger, vil komme omkring emner som: lokal opfindsomhed, muldtoiletter og vedvarende energi. Desuden hører vi 2 lokale grønne helte og det nye parti Alternativets nordjyske spidskandidat samt københavneren der blev vendelbo.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2015)
Optagelse d. 7. januar 2015 af Jytte Abildstrøm, Mette Tolstrup Sørensen, Mettes Økologiske Grønsager, Lars Mygind, alternativ behandler, Alternativets nordjyske spidskandidat Torsten Gejl, og Anne-Marie Kristensen, værtinde for Total Protest Campen mod skifergas.

Skifergas: På besøg i Total Protest Campen ved Dybvad. Først fortæller Total-naboen Anne-Marie. Ude ved Totals bevogtede boreområde hører vi protestsangene. Og endelig fortæller Aage, som er fastboende om at bo i lejren og dens struktur, dens formål med både lokale og globale miljø- og klimabegrundelser samt det hidtidige virke samt tanker om fremtiden fast besluttet på at blive så længe det er nødvendigt for at få stoppet skifergasboringen med brug af fraktureringsteknologi.
(FLR-Dialog d. 6. januar 2015)
Reportage fra den 4. januar 2015 med Anne-Marie Kristensen og Aage Olsen fra Total Protest Campen, Skævevej 100, 9352 Dybvad.

Julehjælp i Frederikshavn kommune i 2014.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interview d. 15. ecember 2014 med hhv Ingelise , Frelsens Hær og Erik Christensen Dansk Folkehjælp.

debatmøde om offentligt ansattes ytringsfrihed contra tavshedspligt, og offentlighed i forvaltningen contra hemmelighedskræmmeri med Kirsten Normann Andersen formand for FOA i Aarhus og nyslået folketingskandidat for SF.
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Optagelse d 10. november 2014 af oplæg af Kirsten Normann Andersen pba erfaringer som formand for FOA i Aarhus og med efterfølgende indlæg af engagerede debatdeltagere.

Til julestemning i kælderen under Mariehuset ved Sæby Kirke hos Kirkecafeens kvinder, som binder kranse til fordel for Nepals fattige børns fortsatte opvækst i hjemmet og sikring af deres skolegang, så de ikke ender som gadebørn. Adventskransene og andre julerier sælges til fordel for Nepas fattigste børn på lørdag d. 22. november fra kl. 10 i Mariehuset.
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Reportage d. 4. november 2014 fra kælderen under Mariehuset i Sæby samt interview med Nete om brugen af salgsindtægterne på kransene til støtte for Nepals fattigste børn for at redde dem fra gaden..

Tak for og omtale af husstandsindsamlingen og dens resultater til fordel for Dansk Flygtningehjælps arbejde for 2 millioner af verdens nu over 50 millioner flygtningeverdens flygtninge. Her især i gl. Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 11. november 2014)
Indtaling d. 10. november 2014 af hvorledes Dansk flygtningehjælps indsamlingskoordinator i Frederikshavn oplevede husstandsindsamlingens forløb

Hvorfor skal vi støtte Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark søndag d. 9. november som indsamler og for de flestes vedkommende som glade givere?
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2014)
Interview d. 27. oktober 2014 med medkoordinator Anne Marie Winther

Skolen i 200 år. Vi skal nu høre arkivaren på Bangsbo arkiv fortælle om skolevæsenets historiske udvikling i Danmark med særlig vægt på hvad der sker lokal i Frederikshavn kommune og hvordan det kan forklares med de uddannelsesbehov som erhvervslivet får efterhånden. Erik viser også gamle billeder af mange lokale svundne skoler.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Optagelse d 6. oktober 2014 af arkivar Erik Sigmund Christensens foredrag i anledning af 200-året for skoleloven af 1814 som lægger grundstenen til at sigte mod at alle børn får uddannelse.

Hør her om situationen og behovet for hjælp til befolkningen i Den Centralafrikanske Republik samt hvad lederen af Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 9. november kan fortælle om danskernes faktuelle viden omkring flygtninge i verden - samt endvidere give indsamlingspraktiske oplysninger bl.a om hvordan man kan melde sig som indsamler.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Optagelse d. 9. september 2014 af beretning fra Dansk Flygtningehjælps indsatsleder i CAR, Line Brylle, om Dansk Flygtningehjælps hjælpearbejde for de mange interne flygtninge fra borgerkrigen samt landskoordinator Jens Engedal om husstandsindsamlingen d. 9. november.

Hør her arkivaren ved Bangsbo Museum/kystmuseet fortælle om nederlaget i krigen i 1864, tilbagetogets helte og evakueringen over Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2014)
Optagelse d. 2. oktober 2014 af Erik S. Christensens foredrag i Slægt- og lokalhistorisk Forening i Frederikshavn

Røde Kors-generalsekretæren fortæller om tilbud om Stena-minicruise til de som vil samle ind på søndag d. 5. oktober, Og hvor man her på interviewdagen stadig mangler 74 af 100 indsamlere i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview d. 29. september 2014 med Anders Ladekarl, RK-generalsekretær, som fortæller om brug for penge mod Ebol.

Om at være forældre til psykisk sårbare børn. Vi er til pårørendeforeningen "Bedre psykiatri"s møde "Er dit barn psykisk syg?". Mødet henvender sig især til pårørende med henblik på oprettelse af netværksgrupper for disse i Frederikshavn. Alle 3 oplægsholdere deler åbenhjertigt deres erfaringer som forældre til psykisk sårbare børn med det formål at få andre i lignende situationer til at komme ud af busken og til os alle for at fremme forståelsen for de psykisk syge og deres pårørende.
(FLR-Dialog d. 23. september 2014)
Optagelse d. 15. september 2014 af oplæg af hhv. Ellen Pagter fra Bedre psykiatris lokalaafdeling, netværksleder og PTSD-foredragsholder Gitte Vejby og af "En af os-kampagne"-ambassadør, Carina Johansen.

Hør om Skolepolitik i Frederikshavn. Det er Danmarks Lærerforenings kreds nord, som mandag den 18. august inviterede til møde i Frederikshavn for at give mulighed for en direkte dialog imellem lærerne og byrådspolitikerne i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 26. august 2014)
optagelsen af Lærerkreds Nords dialogmøde mellem folkeskolelærerne og byrådspolitikere i Frederikshavn kommune d. 18. august 2014.

Life-Boats. Hør billedkunstneren Marit Benthe Norheim fortælle om sit sejlende kunst- og udstillingsprojekt i et interview i Nordjyllandsteltet mens det blev pakket ned på Folkemødets faldereb d. 15. juni 2014.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2014)
Interview d. 15. juni 2014 med billedkunstneren Marit Benthe Norheim, som bor i Vendsyssel

Hør om Folkedans og folkemusik i Frederikshavn i dagene mandag d. 14 til lørdag d. 19. juli 2014. Vi kommer også rundt omkring folkedansens og -musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Interview d. 7. juli med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet og tilbuddene til vendelboerne m.fl.

Invitation til åbent hus på 75årsdagen til især Dialogs radiolyttere og læsere af mails om flygtninge og fred.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Arne Hansen har d. 7. juli 2014 indtalt invitation til Sønderjyllands Alle 35, Fr.havn d. 23. juli kl 10-13 eller fra kl. 14 til ved 17-18-tiden.

Skifergas. Hør Dialogs optagelser fra demonstrationen d. 25. juni 2014 for at Frederikshavn byråd skal nægte at give sin tilladelse til prøveboring efter skifergas vest for Dybvad.
(FLR-Dialog d. 1. juli 2014)
Reportage fra skifergsademoen d. 25. juni 2014 med Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening, Paul Rode Andersen, tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn Peter Larsen, Vendsyssel Energi- og Miljøforening, Tarjei Haaland, Greenpeace, Per Clausen, Enhedslisten, Bjørn Stauning, Frederikssund Klimaforening Og ind imellem Musikindslag af Ole Hvarre og Ole Torp Og afsluttende interview med Bent Pedersen S-byrådsmedlem i Frederikshavn.

Om Fredstelt, Folkemøde og møder om kampfly og især skifergas i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
På Bornholm d 15. juni 2014 fortæller Dorte Lykke Holm om sine oplevelser på Folkemødet 2014.

Skifergas-Servicemeddelelse: Indkaldelse til demonstration d. 25. juni 2014 kl 17 ved byrådssalen, Rådhus Alle 100 for at Frederikshavn byråd skal sige nej til at tillade prøveboring efter Skifergas d. 25. juni, hvor det er på dagsordenen.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2014)
Servicemeddelelse indtalt d 17. juni 2014 af ah

Hør reportage fra idemøde for den åbne skole tirsdag d. 3. juni på Nordstjerneskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2014)
Bl.a. følgende havde ordet udover mødeleder Stenar Glamann: Christina Lykke Eriksen, Lars Lundgren,Gert G. Nygaard, Peter Jessen, Henrik Carlsen, Lene Bro, Per Hesthaven, Kasper Bagnkop og Jette Overmark samt debatglimt fra gruppearbejdet.

EU og demokrati? Hvad en modtager af Ebbe Reichs demokratistafet tænker i dagene imellem valget til Europaparlamentet og Grundlovsdagen.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2014)
Interview d. 31. maj 2014 med Niels Hausgaard, som i 2005 modtog Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet, som hvert år uddeles på grundlovsdagen d. 5. juni.

Forud for Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014 bringer Dialog her vælgermødet på Frederikshavn Gymnasium og HF.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Optagelse d. 7. maj 2014 af EP-kandidaterne Teis Volstrup fra SF (F), Sissel Kvist fra Radikale (B), Ulla Tørnæs fra Venstre (V), Martin K. Madsen fra Liberal Alliance (I) og sidst men ikke mindst Ole Nors Nielsen fra Folkebevægelsen (N). Ordstyrere er samfundsfagseleverne Laura Vilsgaard og Amalie Marie Grønning samt indleder Ole Christian Madsen fra Center for frivilligt Socialt Arbejde og her også pva. Europe Direct.

Danmarks statsministers 1. maj-tale i Metalhuset i Frederikshavn d. 1. maj 2014 om formiddagen.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2014)
Optagelse d. 1. maj 2014 af Helle Thorning Schmidts 1. maj-tale.

Første Maj på Knivholt i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2014)
Optagelse d. 1. maj 2014 af Teis Volstrup SF's kandidat til EUparlamentet, Birgit Hansen S-borgmester, Morten Dalbarg 3F, folketingskandidat Peder Hvelplund EL, folketingsmedlem Bjarne Laustsen S

Hør om "Lydkanten", om hvordan Frederikshavnske Kulturalliancen og Det musiske Hus har inviteret nogle af Danmarks bedste sangskrivere til at sætte gang i det nordjyske musikliv på en unikt måde.
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Optagelse d. 28. april 2014 af Jens Ole Amstrups, Emil Sørensens og Kasper Bondes fortælling.

Europaparlamentsvalget d 25. maj 2014: Til vælgermøde i Hjørring arr. af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Optagelse d. 24. april 2014 af MEP-kandidaterne Morten Mølbak A, Sebastian Korsbakke Jensen B, Morten Thiesen C, Teis Volstrup F, Martin Kusk Madsen I, Jørgen Grøn N,Rikke Karlson O og Aleksandere Aagaard V

Europaparlamentskandidat vil stioppe skifergasudvinding i EU-landene.
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Interview om eftermiddagen d. 10. april 2014 på Fisketorvet i Frederikshavn med Teis Volstrup kandidat for SF til europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014.

Skifergasudvinding på godt og ondt. mui. om kommunal tilladelse til prøveboring ved Dybvad i Frederikshavn kommune?
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Optagelse d. 10. april 2014 i Sæby af borgermødet om skifergasudvinding i Frederikshavn kommune med Anders Brandt Sørensen, Stenar Glamkan, Marianne Marcher Juhl, Søren Frederiksen, Chr. Roslev og de mange spørgende og kommenterende borgere.

Skifergas: Frederikshavn kommune inviterer til borgermøde om tilladelse til prøveboring efter skifergas torsdag d. 10. april 2014 kl 19 i Manegen, Rådhusvej 2 i Sæby. Pressemeddelelse.
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Oplæsning af pressemeddelelse fra Frederikshavn kommune d. 8. april 2014 med indledning og linkhenvisninger.

Om muligheder for samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og folkeskolen som ligger i den nye folkeskolelovs afsnit om understøttende undervisning og åbning overfor lokalsamfundet.
(FLR-Dialog d. 1. april 2014)
Optagelser d. 25. marts 2014 fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds møde med indlæg af Birgitte Jensen og Henrik Carlsen, FUF, oplæg af DUF'sAnne Hansen og uddannelseschef Vibeke Post Madsen, Frederikshavn samt gruppefremlæg.

Hvad laver 16 Journalistspirer i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 18. marts februar 2014)
Interview d. 13. marts 2014 med Diana Hofer journaliststuderende på Danmarks Medie og Journalisthøjskole i Aarhus.

Til workshops for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 11. marts februar 2014)
Optagelse d. 4. marts 2014 med oplæg af sundhedsudvalgsfmd Anders Broholm og planlægger Haukur S. Thorsteinsson som igangsatte workshops om hhv det "det gode ved det frivillige sociale arbejde", "det dårlige der oplevedes" og "fremtidens-"

Hør mangesidig reportage fra brobygnings og uddannelssevejlednings-eventen "Drivkraft 14" i Frederikshavn kommune for 8-klasseelever og elever fra alle ungdomsuddannelser på initiativ af uddannelseskonsulent Niels Chr. Andersen.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2014)
Optagelse d. 16. januar 2014 i Arena Nord af 6 korte interviews med hhv uddannelseskonsulent Niels Chr. Andersen, 8. kl-elev Anders Castle, HTx-lærer Anders Nørgaard, HHx-elev Malthe Weesgaard, salgschef Lasse Bjørnager fra Strandby Net og endelig driveren Anita Husth Fassov, lærer i Jerup skole, samt glimt fra Jens Ole Amstrups peptalks.

icon icon 2013

Til møde hos Enhedslisten i Frederikshavn om finanslov og byrådsarbejde med deres nordjyske folketingsmedlem og finanslovsforhandler.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2014)
Optagelse d. 9. december 2013 af oplæg af og debat med Stine Brix MF for Enghedslisten de rød-Grønne i Maskinhallen i Frederikshavn.

Reportage fra Julemarked på Knivholt Hovedgård ved Frederikshavn, som over weekenden havde 10-12.000 besøgende bla. en del søndenfjords fra.
(FLR-Dialog d. 17. december 2013)
Interview d 15. december 2013 med Jørgen Tomesen, Rumænineshjælpen, tovholderen Olav Madsen, Knivholt samt Anette Jørgensen bl.a udstiller om Sognefogedgården

Pulsskolen tilbyder frederikshavnske skolebørn en uges sportsoplevelser i uge 27.
(FLR-Dialog d. 10. december 2013)
Interview d 5. december 2013 med Mattis Courth, Pulsskolen

Foredrag om "Menneskelig nedbrydning" - især med focus på den nedbrydende virkning af mange års ophold i skiftende og isolerede asyllejre i Danmark og f.eks. nu igen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af den erfarne børne- og ungdomspsykiater Bente Rich med efterfølgende debat arr. af Et Anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og Bedsteforældre for Asyl.

Fra "Stemmer på kanten"-kampagnen til exit pool i værestedet Skrubben i Frederikshavn og debat om årsager til dens udfald der igen affødte nye ideer.
(FLR-Dialog d. 26. november 2013)
Optagelse d. 19. novembeer 2013 med brugerne af værestedet Skrubben.

Kommunalvalg 19. november: Syge på strøget i Frederikshavn fortæller om deres syn på den behandling de føler sig udsat for af Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Interviews d. 14. november 2013 med Carsten Müntzberger og Inger Frølner, som fortæller om egne og andres relevante sygehistorier.

Kommunalvalg 19. november: Vi snakker med Tine fra Stemmer på Kanten-kampagnen om hvordan vi kan få mange flere mere end den sædvanlige tredjedel af de udsatte til stemmeboksene til byråds- og regionsrådsvalg på tirsdag d. 19. november?
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Interview d. 16. november 2013 med Tine Toft Jørgenssen fra kampagnen "Stemmer på Kanten" (af 2)

Kommunalvalg 19. november: Optagelse af formiddags nikantede vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Optagelse d 14. november 2013 med kandidaterne Birgit Hansen Socialdemokraterne (A), Lars Møller Venstre(V), Mathias Pedersen Konservative(C), Poul Sørensen Dansk Folkeparti(O), Peter Laigaard Liberal Alliance(I), Christina Lykke Eriksen Socialistisk Folkeparti/SF(F), Kasper Nordkap liste H Skagen Frederikshavn sæby(H), Kasper Bagnkop Radikale(B), Frank Zenas Forenede Demokrater(J), Aage Olsen Enhedslisten(Ø).

Kommunalvalg 19. november: klip fra afslutningen og interviews efter det politiske cafevælgermøde med de etniske minoriteters mange kager. Samt annoncering af integrationsrådets vælgermøde mandag d. 18. november kl 19 i Danmarksgade 12.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
7 min. optagelse d. 10. november med byrådskandidterne Mohammad Daneshjou og Bahram Deghan og bl.a deltagerne Almina Nikontovic, Safet Bralic med Cai Møller som ordstyrer. Så Interviews med kandidaterne og deltageren Timur Shah.

Regionsrådsvalg 19. november: Interview med forhåndenværende fremmødte regionrådskandidaterkandidtertil valgtræf i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Interviews d. 6. november 2013 i Frederikshavn med regionsrådskandidaterne Lene Linneman (Aalborg) SF, Mathias Caland (Frederikshavn) SF samt Anders Hind (Aalborg) SF

Hør børn og granvoksne fortæle om deres oplevelser som indsamlere i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps arbejde for flytningninge i verdens brændpunkter.Og endelig får vi det gode indsamlingsresultatet.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Interviews d. 10. november med 9-årige Isabel og forældrene Azam og Christian Stavad, Ida Skov, Jørgen Jensen samt 7-årige Lærke og Anne Marie Thusgaard.

Kommunalvalg 19. november: Til vælgermøde om folkeskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Optagelser d. 4. novembere 2013 af valgcebat med paneldeltagerne Peter Laigaard L, Thousgaard A, Christina Lykke F, Frank Zenas liste J, Kasper Bagnkop B, Anders Broholm V, Carsten Sørensen O og Ida Skov Ø

Kommunalvalg 19. november: Til vælgermøde om ældrepolitik hos ældresagen.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Optagelser d. 7. novembere 2013 af valgdebat med paneldeltagerne Peter Laigaard L, Jørgen Thousgaard A, John Christensen V, Aino Linkhorst F, Frank Zenas liste J, Poul Erik Andersen Ø, Anders Broholm V, Carsten Sørensen O og Ida Skov Ø, Lis Iversen liste H

Kommunalvalg 19. november: Politisk cafe for frederikshavnere med udenlandsk baggrund især på søndag d. 10. november kl 14. i Miljøcentret på Fasanvej 1, sidevej til Rådhus Alle lige sydvest for Rådhuset.
(FLR-Dialog d. 5. november 2013)
Interviews d. 4. november 2013 med 2 frederikshavnske byrådskandidater med udenlandsk baggrund, Mohammad Daneshou, der opstiller for SF og Bahram Deghan for S

Byrådskandiater ringede indsamlere til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge søndag d. 10. november. I år går de indsamlede penge især til syriske, congolesiske, sydsudanske og burmesiske flygtninge. Der er stadig brug for flere indsamlere.
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013)
Interviews d. 27. oktober 2013 med de engagerede ringere Lisbeth Erlandsen V, Mohammad Daneshou F, Steen Jensen A samt Christian Stavad og Kasper Bagnkop begge B og som alle håber på at blive valgt til byrådet i Frederikshavn d. 19. november.

Til velbesøgt debatmøde om fremtidens foreningsliv i Frederikshavn kommune med udgangspunkt i ny fritidsfacilitetsanalyse - sammenholdt med samfundsudviklingen på området, som munder ud i vælgermøde.
(FLR-Dialog d. 29. oktober 2013)
Optagelse d. 23. oktober2013 af oplæg af Henrik Carlsen, Jacob Dalsgaard, Jens Høyer-Kruse og så Peter Laigaard (L), Bjarne Quist (A), Mogens Brag (V), Christina Lykke Eriksen (F), Jens Porsborg (C), Kasper Bagnkop (B) og Carsten Sørensen (O).

Hvad er mon nyskabelsen WikiVendsyssel, som skal drives af alle historie- og samfundsinteresserede vendelboer?
(FLR-Dialog d. 15. oktober 2013)
Interview d. 7. oktober 2013 med arkivar Jesper Helbo, Historisk Arkiv, Hjørring.

Byrådskandidater ringer til deres bekendte eller borgere og spørger dem om at melde sig til at gå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november. (Genudsendelse fra 27. oktober 2009).
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013 som er Genudsendelse fra 27. oktober 2009)
Interview fra d. 25. okober 2009 med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn: Kommune Pia Carlsen, Lars Møller, Marianne Etherridge og Steen Jensen. (genudsendelse)

Hør her med hvilken begrundelse den førte byrådskandidat i Frederikshavn meldte sig til Dansk Flygtningehjælps "Kandidat ringer indsamlere"-arrangement søndag d. 27. oktober kl 11-13?
(FLR-Dialog d. 15. oktober 2013)
Interview d. 10. oktober 2013 med Kasper Bagnkop, spidskandidat for RAdikale Venstre i Frederikshavn.

Kandidater ringer indsamlere: Dansk flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark finder i år sted søndag d. 10. november. De koordinatorer i Frederikshavn kommune, som står for indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter - ikke mindst Syrien, - har nu inviteret alle byråds- og regionsrådskandidater til at mødes søndag d. 27. oktober på AOFs sprogskole i Lodsgade i Frederikshavn. Her vil partierne kunne kappes om at ringe flest lokale indsamlere ind i løbet af 2 timer.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Annonceret d. 7. oktober 2013 af indsamlingskoordinator i Frederikshavn distrikt, Arne Hansen.

En økonomisk vismand med rødder i Frederikshavn fortæller om sit syn på den aktuelle økonomiske situation i Danmark, som del af verdensøkonomien.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Interview d 5. oktober på Frederikshavn gymnasium og HF med Torben M. Andersen, økonomiprofessor, kommissionsformnd og tidl. vismand , Aarhus Universitet.

Om det ny "De frivilliges hus" i Danmarksgade 12 i Frederikshavn fortalt af kassereren, som har været med siden opstarten i Boensgade.
(FLR-Dialog d. 1. oktober 2013)
Interview d 27. september 2013 med Gurli Nielsen, Frivilligrådet i Frederikshavn.

Hør Christian Juhl tidl. formand for 3F i Silkeborg og nu arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten i dialog med frederikshavnerne om arbejdsmarkedspolitik og samfundsøkonomi.Arr. EL.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 16. september 2013 af Christian Juhls oplæg om arbejdsmarkedspolitik og dialog med frederikshavnere herom.

Hør om dansene de 5 rytmer optaget på SFOFs Livølejr.
(FLR-Dialog d. 27. august 2013)
Interview d. 2. august 2013 på SFOFs Livølejr med Isabel, som lærte os at danse de 5 rytmer.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
Dialog starter torsdag morgen d. 13. juni 2013 i pressecentret, så prøves Folketingsquiz, - morgenduelige i partierne V, Ø og O om forventninger til Folkemødet. Så eks. eksempel på gadeevent med Amnestys Claus Juhl om folkeret under krig. - Fra søndag d 17. juni: Klip fra afslutningsceremonien, korte interviews med bornholmske partiengagerede fra SF og DF, (samt bornholsk frivillig) om hvordan det så gik. Og samme gælder regionsrådssmedlemmerne Bente Bang og Lene Linnemann, Region Nord om deres udbytte af turen til Bornholm.

Vi skal nu høre om klimakonsekvenserne af den menneskeskabte opvarmning af jordens atmosfære, og hvordan nordjyderne vil lære at leve med det nye vejr. Det er 8 optagelser fra region Nordjyllands konference, Tilbage fra Fremskridtet - viden og debat om klima, energi og Nordjyllands udvikling. Her på nettet er det muligt at vælge mellem de 5 oplæg af universitetsforskere om deres håndfaste visioner for Nordjylland i 2050 på hvert sit fagområde, workshoppen og den afsluttende politiske debat.
(FLR-Dialog d. 25. juni 2013)
Optagelse d. 19. juni 2013 i Aalborg af Jesper Theilgaard, Poul Alberg Østergaard, Brian Vad Mathiasen, Kim Witchen, Birgitte Hofmann, Jørgen Olesen, Ole B. Sørensen, Lene Kjeldsen, Ulla Astmann og Finn Kjærsdam.

Om "Stafet for Livet" i Frederikshavn, som holdes på Knivholt Hovedgård den 15.-16. juni 2013.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2013)
Interview d. 31. maj 2013 med Birgitte Nielsen, åbningstaler for Stafet for Livet.

Til eventyrdag på Knivholt. Vi bliver vist hen til borgmesteren i Nottingham, vi undslipper fra en en skummel gammel kone med en sværm af unger og oplever Rødder og Vingers gøglerier - og bagrunden.
(FLR-Dialog d. 28. maj 2013)
Reportage d. 26. maj 2013 hvor vi bl.a hører Alif Kracht, Eventyr på Knivholt, Anetta, Frederikshavn Amatørscene, Jakob Thomsen og en masse andre gøglere fra Rødder og Vinger.

Til inspirationsmøde om nye muligheder for at opstarte tilpasset idræt (handicapidræt) som et ekstra aktiv for idrætsforeninger.
(FLR-Dialog d. 14. maj 2013)
Optagelse d. 16. maj 20 13 af idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen, handicappolitisk konsulent Nynne Fabricius, samt Bibi Lindegren og psykolog Kit Lisbeth Jensen, og med en engageret debat.

Sundhedsminister Astrid Krags lovforslag om praksissektoren, som angiveligt skulle øge effektiviteten og ligheden i sundhedsvæsenet, debatteres med et medlem af Regionsrådet i Nordjylland - ikke mindst på baggrund af at forslaget er blevet mødt med skarp kritik fra de privatpraktiserende lægers interesseorganisation, PLO.
(FLR-Dialog d. 14. maj 2013)
Interview d. 13. maj 2013 med Lene Linnemann, fmd for SF's regionsrådsgruppe og forretningsudvalgsmedlem i Nordjyllands regionsråd.

Til 1, maj på norsk. Reportage fra Youngstorvet i Oslo med partiledertaler og fotos og videos fra det kilometerlange optog med en mangfoldighed af faner og bannere fra alle mulige organisationer og folkelige bevægelser.
(FLR-Dialog d. 7. maj 2013)
Optagelser d. 1. maj 2013 af taler af Bjønar Moxnes fra partiet Rødt, - Audun Lysbakken fra Socialistisk Venstreparti, og Arbeiderpartileder og statsminister Jens Stoltenberg.

Til lærernes velkomst ved statsminister og KL-spidsers ankomst til DR-møde i Herning - samt endnu en lærers oplevelser og analyse af situationen på dagen hvor lærerlockouten går ind i sin fjerde uge.
(FLR-Dialog d. 23. april 2013)
Interviews hhv d. 18. april med lærer Mette Vogelius og d. 22. april 2013 med lærer Gunner Poulsen.

Her kommer optagelser fra Danske regioners generalforsamling i Herning d 18. april 2013.Efter velkomsten høres DR-formand Bent Hansens beretning, et par enkelte klip fra debatten herom, samt svar herpå. Og endelig en paneldebat med deltagelse af de væsentligste aktører i det danske sundhedssystem, hvor især arbejdsdelingen og det nødvendige samarbejde mellem regioner og kommuner ikke mindst om de særligt specialiserede områder fyldte, sammen med det udtalte behov for at løfte psykiatrien og endelig var der den aktuelle konflikt om de krav som det offentlige måtte stille til de praktiserende læger, som de private virksomheder de var og som arbejdede på det offentliges regning.
(FLR-Dialog d. 23. april 2013)
Optagelser d. 18. april 2013 af bl.a Bent Hansen, Astrid Kragh, partiers sundhedspolitiske ordførere, fmd Dansk Sygeplejeråd, fmd Danske Læger og praktiserende læger, KL's Erik Fabrin og med Niels Krause Kjær som ordstyrer.

Hør Danmarks Naturfredsning-Frederikshavns arrangementstilbud her i foråret 2013 tilføjet et portræt af foreningen og dens arbejde.
(FLR-Dialog d. 9. april 2013)
Interview d. 15. april 2013 med Eigil Torp Olesen, formand for DN-Frederikshavn-Læsø.

icon icon 2012

I anledning af formandsskiftet i Danmarks Afholdsforening samt valget af ny ung kvinde i bestyrelsen på generalforsamlingen i 2012 på Frederikshavn Sømandshjem.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2013)
Interview d. 2. juni 2012 med hhv nye formand for Danmarks Afholdsforening Thorsten Nørgaard og den afgående Henning Sørensen, samt nyvalgte bestyrelsesmedlem Anna Simone Degn.

Tilbud om straks at deltage i et gratis hjertestartkursus - til alle borgere i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 14. marts 2013 med sygeplejerske Jyta Popik fra Projekt hjertestart i Frederikshavn kommune.

CD'en "Jøwt" bliver også jøwt for vendelbo-trobauduren Allan Olsen.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 14. marts 2013 med Ole Wittrup CD-baren i Frederikshavn.

Påskeudstilling: Indbydelse til fernisering lørdag d. 23. marts kl 13, hvor ambassadesekretær Margaret Otteby fra Uganda ambassade vil åbne galleriet "Glocal Art" på Thorup Hedevej 3, 9330 Dronninglund. Den første afrikanske udstiller er Joseph Ntensibe fra Uganda. Desuden vil kunstmaleren Nini Lodahl Gjessing og grafikeren Gorm Spaabæk bidrage med værker. (klik for åbningstider mv).
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Interview d. 13. marts 2013 med Frede Hansen, Dronninglund.

Til indvielse af Nordstjerneskolen i Frederikshavn med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini, skolekor, formand for børne- og ungdomsudvalget Paul Rode Andersen, skolebestyrelsesformand Jan og med skoleleder Lene Burchardt Jensen som ordstyrer. Og det hele starter her med borgmester Lars Møllers velkomst.
(FLR-Dialog d. 112. marts 2013)
Optagelse d. 12. marts 2013 på Nordstjerneskolen i Frederikshavn.

Debatmøde om regeringens forslag til skolereform med undervisningsminister Christine Antorini på 10-klassecentret på Hånbækskolen i Frederikshavn d. 11. marts 2013 med byrådsmedlem Birgit Hansen som mødeleder.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Optagelse d. 11. marts 2013 af Nordstjerneskolens indvielse.

Lyd- og billedreportage fra demonstration mod Skifergasboring foran Frederikshavn Rådhus d. 27. februar 2013 og med krav til byrådet i Frederikshavn om i det mindste at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Optagelse d. 27. februar 2013 af taler af Eigil Torp Olesen Dks. Naturfredningsforening, Per Clausen Enhedslisten, og Tanie Nyboe Skifergas Nej Tak, desuden er Vendsyssel Energi- og Miljøforening også medarrangør. Musik og sange af Ole Hvarre og Ole Bach.

Hvad er en borger i Frederikshavn kommune og talsmand for bevægelsen "Skifergas - Nej tak Nordjylland" så bekymret for, at de vil møde frem ved byrådssalen d.27. februar 2013 kl 17,30 og bede om at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Interview d. 22. februar 2013 med ThomaS Rosenberg , talsmand for Skifergas-nejtak Nordjylland.

Kurdisk flygtning fra Syrien fortæller om massakren på kurdere i 2004 på stadion i byen Qamishli ved grænsen til Tyrkiet samt om en tidligere indebrænding i 1962 af kurdiske børn i en nabo by.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2012)
Interview d. 2. februar 2013 med Interview d. 2. februar 2013 med Kurdisk asylmodtager fra Syrien og nu frederikshavner uddannet i historie.

Om konfliktløsning og håndtering af børn med særlige behov. Især børn med diagnoser som AST (AutismeSpektrumTilstande) og ADHD.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2013)
Optagelse d. 12. februat 2013 af foredrag af lærer Jesper Kammer fra konsulentfirmaet SPraadgivning, samt den efterfølgende debat. Og med Else Schaltz fra Idrætssamvirket i Fredeikshavn som mødeleder.

Hør om dokumentarfilmen "Mit Afghanistan - livet i den forbudte zone" i Helmand oplevet af afghanere, som d. 31. januar kl 17 bliver vist i 12 byer - herunder på Frederikshavn og Skagen Biblioteker. Filmforevisningen efterfølges af et debatarrangement med udviklingsminister Chr. Friis Bach, Carsten Jensen, Nagieb Khaja og kaptajn Mads Silberg.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Interview den 28. januar 2013 med den afghansk-danske journalist Nagieb Khaja om hans film.

Støttekoncert for fattige børn i Danmark på fredag d. 11. januar kl 20-23 i Maskinhallen, Skolegade 8, i Frederikshavn med lokal musik af Mathias Madsen, Firetruck og Trine Dusine med band.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2013)
Interview d. 5. januar 2012 med Lærke Thrysoe Nielsen og Clara Karnøe Knudsen, fra SFU i Frederikshavn.

Om hvordan Frederikshavns og Aalborgs brugte skoleinventar og hjælpemidler til handikappede kommer afghanske skolelever og krigsinvalider til gavn.
(FLR-Dialog d. 4. december 2012)
Interview d. 24. november 2012 med Zahra og Farid Olawi, hvor de bl.a. fortæller om deres uddeling af de indsamlede ting til skoler og handicapinstitutioner med størst behov, hvilket de også foto-dokumenterer på www.arnehansen.net/dialog.

Hør oplæg og debat i Frederikshavn om SKIFERGAS på A-Ø-partiernes møde med op mod 300 deltagere.
(FLR-Dialog d. 27. november 2012)
Optagelse d. 22. november 2012 af statsgeolog Peter Britze, GEUS, Bjarne Laustsen MF for S, Per Clausen MF for EL, Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening og desuden med Jette Brønnum, Frederikshavn kommune - og Peter Helmer Steen, Nordsøfonden i panelet under mødets livlige debatdel.

Om A-til-Ø-samvirkets opklaringsmøde om Skifergas i Frederiksahvn d. 22. november 2012 pkl 19 på gymnasiet.
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Interview d. 19. november 2012 med A-Ø-partiernes pressetalskvinde June Menne.

Hvordan gik så indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunter?
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interviews d. 11. november 2012 med byrådsmedlem Birgit Hansen, SFO-leder Helle Pedersen, tilflytter Helge W. Andersen samt unge Julie og moster Rikke Jensen.

Om Baptistpræsten i Sindals organiserering af husstandsindsamlingen.
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interview d. 12. november 2012 med baptistpræst i Frederikshavn og Sindal, Anne-Marie Winther.

Hør gerne et par af de mange seje ildsjæle, som hvert år troligt stiller op til at samle penge ind til dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter, fortælle om hvorfor de bliver ved.
(FLR-Dialog d. 6. november 2012)
Interview d. 1. november 2012 med byrådsmedlem og borgmesterkandidat Birgit Hansen, Sæby og SFO-leder Annette Pedersen, Frederikshavn.

Aktuel reportage fra Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte syriske krigsflygtninge i Libanon, samt om arbejdet inde i Syrien og i en del afrikanske lande af de ialt 35 lande, hvis flygtninge vi sjældent hører om f.eks. i Den Centralafrikanske republik. Det er relevant oplysning forud for Dansk Flygtningehjælps landsomfattende husstandsindsamling til krigsflygtninge i verdens brændpunkter søndag d. 11. november 2012 og som man kan læse om og tilmelde sig på flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Interview d. 26. oktober 2012 med Dansk Flygtningehjælps Pressekoordinator, Iben de Neergaard, nyligt hjemkommet fra ophold blandt syriske flygtninge i Libanon.

Hør gerne gymnasieeleven med flygtningebaggrund, som igen i år veil samle ind i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i sin by Frederikshavn og som foregår søndag d. 11. november.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2012)
Interview d. 22. oktober 2012 med afghanskfødte Fariha Olawi, som fortæller hvad der motiverer hende til at samle ind til verdens flygtninge år efter år.

Hør om hvordan man i Frederikshavn kommune vil forhindre en del arbejdsløse i at miste deres forsørgelsesgrundlag som følge af afkortelsen af arbejdsløshedperioden fra 4 til 2 år til januar 2013.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2012)
Interviews d. 15. oktober 2012 med Søren Visti Jensen, medarbejder i 3Fs arbejdsløshedskasse og byrådsmedlem for SF i Frederikshavn samt Jørgen Helledie også 3F's arbejdsløshedskasse.

Hør her den nyvalgte forkvinde for Socialistisk Folkeparti holde sin tilrædelsestale.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 13. oktober 2012 af Annette Vilhelmsens tale umiddelbart efter valgresultatet som gav hende 2/3 af de deltagende SF-medlemmers stemmer.

Om Røde Kors indsamlings-event uden for Frederikshavn Rådhus onsdag d. 3. oktober og om selve indsamlingen.
(FLR-Dialog d. 25. september 2012)
Interview d. 1. oktober 2012 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl.

Hør hvilken SF-formandskandidat 2 tillidsfolk i SF hver især støtter i urafstemningen blandt SF-medlemmerne. - Brevstemmmer skal afsendes senest d.8.10. Og elektronisk afstemning slutter d.12.10. kl.12.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Interviews d. 1. oktober 2012 med byrådsmedlemmerne Thomas Krog, Brønderslev og Brian Pedersen, Frederikshavn.

Reportage fra Fontænehuset i Frederikshavns indvielse af sit nye krearum d. 10. september 2012.
(FLR-Dialog d. 18. september 2012)
Taler d. 10. september 2012 med optagelse af medlemsrepræsentant Benny Pedersen, lederen Anders Hind, formanden Birgit Hansen, socialudvalgsformand Peter Nielsen, dir. Ole Vejling som repræsentant for giveren, Spar Nord Fonden, samt interviews med hhv. medlem Katrine Kappel Laustsen og Leder Anders Hind.

Informations- og debatmøde om Skifergasboring i SkæveBrønden ved Dybvad?
(FLR-Dialog d. 11. september 2012)
Optagelse af oplægsholdere fra skifergasborekonsortiet og spørgsmål fra lokale og engagerede borgere bl.a. fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening.

Hvilke aktuelle ønsker har frederikshavnerne til finanslovsforhandlingerne her før de går igang - indsamlet af Enhedslistemedlemmer i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Interview d. 3. september 2012 med Ida Skov, Frederikshavn, som er EL-kontaktperson for partiafdelingen i Frederikshavn.

En ansvarlig for højtideligholdelsen af den nye flagdag d. 5. september til ære for Danmarks soldater fortæller om hvordan soldaterdagen vil blive markeret på Christiansborg og ude på landets kaserner, - baggrunden for den nye flagdag, samt diskuterer værdien af en sådan dag ud fra forskellige vinkler.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 3. september 2012 med folketingsmedlem Bjarne Laustsen valgt i Frederikshavnkredsen for Socialdemokraterne.

Mandag d. 27. august, 5 dage før Red Barnets indsamling til afhjælpning af skadeligt børnearbejde i Bangla Desh på søndag d. 8. september mangler der i Frederikshavn stadig 80% af det nødvendige antal indsamlere fortæller den lokale indsamlingskoordinator.
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Mathias Pedersen, Red Barnets indsamlingskoordinator i Frederikshavn.

Noahs Ark - II: Fælleskirkelig Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Plantagen i Frederikshavn, som blev indledt med et Noah-tableau - afbrudt af korsang. Og undervejs indsamling til bådflygtninge.
(FLR-Dialog d. 21. august 2012)
Optagelse d. 28. maj 2012 af Noah IIs besætning, børne- og ungdomskor fra Abildgård og Bangsbostrand, præsterne Johs Kühle, Erik colding Thaysen, Lise Højholt, Viggo Ernst Thomsen, Anne Marie Winther, Bruce Steuer. Desuden Arne Hansen om somaliske og ethiopiske bådflygtninge til Yemen.

Hør historier om den tidligere så kendte smuglerkonge Thorkild Løndahl Therkildsen fortalt af en også lokal og fagligt meget kompetent tolder. som på fredag d. 22. juni udgiver en bog "Smuglerne til Polenog retur".
(FLR-Dialog d. 19. juni 2012)
Interviews d. 18. juni 2012 med den alsidige og kendte frederikshavnske forh. tolder Egon Nielsen, Sølund.

I anledning af Mølledag i Danmark på søndag d. 17. juni 2012 bringer Dialog her en reportage fra åbent hus i Vennebjerg Mølle d. 6. april 2012.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2012)
Interviews d. 6. april 2012 med Svenning Christensen fra Vennebjerg Møllelaug og dernæst Gunnar Møller Sørensen formand for Vennebjerg Mølles Venner.

Den kendte formand for Danmarks Afholdsforening færtæller om årsmødet på Frederikshavn Sømandshjem i weekenden d 2-3. juni hvor han fratræder, samt om sit forfatterskab inkl. nyeste "Afholdsbevægelse i Norden".
(FLR-Dialog d. 29 maj 2012)
Interview d. 26. maj 2012 med forfatter, foredragsholder, læserbrevsskribent og forh. skraldemand Henning Sørensen, Grenå.

På Børglumkloster til åbningen af udstillingen Råbe Råberober med alle de vidunderlige og i sandhed mangfoldige kustymer kreaeret af Lars Andersen og båret igennem tiderne af skuespiller og komiker Anne Marie Helger og fotograferet af Thomas Cato. - Samtidigt fortæller scenograf Erik Peitersen om sin udstilling af genstande og rekvisitter fra julekalenderen "Ludvig og julemanden". Råbe Råberober kan ses hele sommeren og til og med efterrsferien (til 21.oktober), og "Dekorationer og rekvisitter fra Ludvig & Julemanden" frem til 9. december 2012.
(FLR-Dialog d. 22 maj 2012)
Optagelse d. 29. marts 2012 i Hestestalden på Børglumkloster af bl.a Anne Marie Helger, Lars Andersen, Thomas Cato, Peter Larsen og Erik Peitersen.

Pinsegudstjeneste for alle på 2. pinsedag d. 28. maj 2012 kl 10,10 i Plantagen i Frederikshavn (ligger på nordsiden af Nørregade mellem Skagensvej mod øst og Gl. Skagensvej mod vest og Fladstrand kirke mod nord.
(FLR-Dialog d. 22 maj 2012)
Interview d. 18. maj 2012 med baptistpræstAnne-Marie Winther fra arrangørgruppen bag den fælleskirkelige og utraditionalle gudstjeneste i det fri.

Fælles første maj arbejderbevaægelsens internationale kamp- og festdag 2012 på Knivholt i Frederikshavn med bidrag fra Enhedslisten, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, samt LO-lokalt som centralt.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Optagelser med Stine Brix, medlem af Folketinget(MF) for EL, Bjarne Lausten MF for SD, Teis VolstrupFolketingskandiadat for SF, Lizette Knudsen næstforkvinde i LO og som mødeleder og udspørger Kai Møller formand for LO-Frederikshavn.

Alle er velkomne til Expatdinners for alle nyfrederikshavnere men også de gamle på Frederikshavn Bibliotek på torsdag d. 10. maj 2012 kl 18.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Interview d. 2. maj 2012 med bibliotekar Lise Hadziantoniou, Frederikshavn bibliotek, som fortæller konkret om det spændende tilbud til alle frederikshavnere.

Reportage fra 1. maj-formiddagsmødet hos fagforeningen Metal i Sæby, hvor også SF var medarrangør.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Vi hører de 1. maj-morgendueliges sange og taler af Teis Volstrup, lokal SF-folketingskandidat og Brian Pedersen formand for Metal-Sæby og SF-byrådsmedlem, som taler om fagbevægelsens betydning - både historisk og aktuelt.

NYHED: MULTIKULTUREL UNGDOM holder møde med Stiftende generalforsamling fredag d. 11. maj kl 16 i Maskinhallen, Skolegade 8, Frederikshavn (i Badstuen).
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 27. april 2012 med HF-kursist Claude Shukuru Munyamanzi, medlem af integrationsrådet i Frederikshavn, som fortæller om initiativet.

Hvordan kører integrationsrådet i Frederikshavn kommune? - Hvad sker der af udadrettede aktiviteter og kommunikation herom? - Hvilke integrationstilbud er der etableret eller på vej? - Hvad gør integratinsrådet for at blive kendt og brugt blandt etniske minoriteter og især de nye flygtnigne, men også blandt Frederikshavn kommunes borgere i almindelighed, hvis indsats er nødvendig for en vellykket integration i lokalsamfundene? - Og bruger kommunen de statsafsatte penge og rigtigt? - Hvordan kommer interesserede i kontakt med integrationsrådet?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med integrationsrådets pressegruppe: Liza Wilhelmsen, Cai Møller, Ruth Christensen, samt den 4 timers-ansatte socialrådgiver Helle Frank.

Første maj-møder i Frederikshavn: hhv. på Knivholt kl 12 og hos Metal i Sæby kl 9.
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Servicemeddelelse om fælles 1. maj på Knivholt og interview d. 23. april 2012 med Mirian Højmark om SF og Metals morgenkaffe i Sæby.

Interview om kunstudstilling i Abildgårdkirken og på Råholtvej i Frederikshavn - med fotos derfra.
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Interview d. 19. april 2012 med billedkunstner Agnete Brittasius, Frederikshavn.

Reportage fra Tour de Futures 2 første etaper fra Skagens Gren over Hjørring til Knivholt og Rådhuspladsen i Frederikshavn. Det er en Cykelkaravane for bæredygtig udvikling igangsataf Mellemfolkeligt Samveirke og som strkker sig over 27. etaper og når København d. 16. maj 2012, hvor Tour de Future-deltagerne vil fortælle statsministeren at danskerne bakker op at hun på EUs vegne skal presse verdenstopmødet i Rio til straks at handle herfor.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview og optagelser d. 12. april 2012 i Knivholt og på Rådhuspladsen i Frederikshavn med Mikkel Iversen, Ask og Elias, Erik Sørensen, Jens Holm-Pedersen, Anne Jakobsen, Christoffer, og Jan Køster

Hør den altfavnende forkvinde for Mellemfolkeligt SAmvirke/ActionAid fortælle om hvor vigtigt det er for verdens fremtid at vi alle inklusive vendelboerne er med til at mobilisere bred støtte til at Danmark som EU-formandsland kan tale med vægt overfor verdens statsledere i Juni på verdenstopmødet i Rio som opfølgning på det første epokegørende Rio-møde, hvor verdns ledere udstak mål for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle i løbet af denæste 20 år.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview d. 8. april 2012 med MS-forkvinde Trine Pertou Mach.

Hør om og meld dig til at deltage i Tour de Future-cykelturen for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle og på jorden.
Program for cykelturens opstart i Skagen onsdag d. 11. april i Skagen over Hjørring, Astrup og Knivholt og til Frederikshavn torsdag d. 12. april. jf. www.tourdefuture.dk.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 2. april 2012 med Morten Felding, som står for Tour de Future i Nordjylland.

Påskeudstillingen på Børglumkloster: Anne Marie Helgers "Råbe Råbe Rober", der er kreeret af Lars Andersen samt fotofantasier af Thomas Cato. Udstillingen kan besøges og beses i hele påsken fra fredag den 30/3 kl. 10 til 16.
(FLR-Dialog d. 27. marts 2012)
Interview d. 21. marts 2012 med (tragi)komiker Anne Marie Helger om udstillingen og en historie om påfugleroben, som også er omtalt i Helgers bog "Råbe Rober"på forlaget Biberkopf i 2012

Portrætsamtale med den anden socialdemokratiske kandidat til borgmesterposten til valget i 2013 i Frederikshavn og som afgøres ved en allerede udskrevet urafstemning, der slutter i april.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 22. marts 2012 med byrådsmedlem sygeplejerske Birgit Hansen fra Try i gl. Sæby kommune om sin opvækst og hvad hun vil arbejde på som borgmesterkandidat og borgmester.

Hvorfor skulle det være tåbeligt at ansætte vagter på sygehusses psykiatriske afdelinger spørgeer vi en fagkvinde og regionsrådsmedlem om?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 24. marts 2012 med Lene Linnemann som arbejdere indenfor socialpsykiatrien og er medlem af Region Nord forretningsudvalg valgt af SF.

Portrætsamtale med en potentiel socialdemokratisk kandidat til borgmesterposten til valget i 2013. I april måned vælgere socialdemokraterne deres kandidat gennem en urafstemning imellem Birthe Marie Pilgaard og Birget Hansen, Sæby.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 17. marts 2012 med byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard, Ålbæk, om sin opvækst, uddannelse, jobs og hvad hun vil satse på som borgmester.

Fontænehuset - det nye tilbud i øjenhøjde til psykisk sindslidende i Frederikshavn kommune, hvad går det ud på?
(FLR-Dialog d. 13. marts 2012)
Interview d. 6. marts 2012 med Kasper Graarup, leder i Fontænehuset i Frederikshavn, Skansegade 12C.

Hvordan gik så Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling d. 4. marts 2012 - både lokalt i Dialogs vendsysselske dækningsområde og på landsplan?
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interviews d. 4-5. marts 2012 med Pagh Rasmussen, Bangsbostrand- og Stig Lundbo, Abildgård sogn samt central indsamlingleder i FKN Ulrik Bjørn.

Hør Foredrag af en politisk økonom fra Aalborg Universitet om den økonomiske krises mange facetter- samt en debat heraf.
(FLR-Dialog d. 6. mazrts 2012)
Optagelse fra møde i Aalborg d. 8. februar 2012 med oplæg af Anders Lundkvist samt debat med deltagerne i Socialisternes Hus på offentligt møde arr. af EL.

Tantra - hvad er det og hvad nytter det - fortalt af en underviser og praktiserende i tantramassage.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interview d. 21. januar 2012 med Susanne Mikaella Veierbæk, Livsglædecentret.

Reportage fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds repræsentantskabsmøde februar 2012.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2012)
Optagelser d. 16. februar 2012 af Henrik Carlsen, Elin Hovedskov, Anette Duch m. fl. - samt debat.

Hør om Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamnling på søndag d. 4. marts 2012 - samt i hvilke sogne i sendersamvirket Vendsyssel FM's dækningsområde, der stadig mangler indsamlere.
(FLR-Dialog d. 28. februar 2012)
Interview d. 27. februar 2012 med indsamlingsleder Ulrik Bjørn

Hvorfor ønsker Folkebevægelsen mod EU nu folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Euro-traktaten, spørger Dialog bevægelsens talsmand?
(FLR-Dialog d. 21. februar 2012)
Interview d. 16. februar 2012 med nordjyden Jørgen Grøn, talsmand for Folkebevægelsen mod EU.

GRATIS KONCERT med "The OTTO" på torsdag d. 16. februar kl 20 på EUC Nord, Hånbækvej 50 Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2012)
Interview d. 13. februar 2012 med lysteknikerstuderende Lasse Henriksen.

Knud Vilby fortæller om sin nye bog "UDSAT! optegnelser om liv og Nød, som spænder bredt om udsatte fra før til nu og fra lokalt til globalt.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 12. januar 2012 med formanden for Socialpolitisk Forening, mangeårig ulandsengageret og nu klimaaktivist mm. Knud Vilby.

Om Musikforeningen Frederikshavns satsning på live musik fra de glade 60ere i det gamle Ritz i Havnegade.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Interview d. 30. januar 2012 med Mogens Borup.

Hør forfatteren til bogen "Vrede unge mænd" fra 2011, en bog der forsøger at trænge om bag mediernes dækning af "ghettoen" og dens unge beboere. + Desuden om Ny-Dansk Ungdomsråd - og ikke mindst om nyvalget hertil, hvortil alle seriøst interesserede opfordres til at melde sig som kandidater senest torsdag d. 2. februar 2012.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Reportage fra debatmøde i Nordjyllands Internationale Forening d. 23. januar 2012 i Trekanten i Aalborg med foredrag af journalist Aydin Soei, samt Michael Johnson og Ahsan Bilal Ameen fra Ny-Dansk Ungdomsråd og interview med socialrådgiver Ifrah Abdi Ali, Nordjyllands Internationale Forening.

Reportage fra Rådet for Etniske Minoriteters nytårsmøde "For Medborgerskab - mod diskrimination"afholdt i Nordkraft i Aalborg - med bla. fremlæggelse af nylig undersøgelse af etniske minoriteteres medborgeerskab.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2012)
Optagelser d. 12. januar 2012 af oplæf fra bl.a. Ayse Kosar, REM, - dir. Kyvsgaard, Sosial- og integrationsministeriet, - prof. Jørgen Goul Andersen Aalborg Un., - gademedarbejder Nuuradiin Hussein, - samt ideer og praktiske forslag fra deltagerne til debat i panelet.

Reportage fra Aalborg Fredsaktions demo- og fredelige fakkeltogsmarkering af 10-årsdagen for Danmarks beslutning d. 11. januar 2002 om at deltage i befrielen eller om man vil besættelsen af Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Optagelser d. 11.januar 2012 af tale af Margrethe Koytu, Kunstnere for Fred, interviews af Rasmus Østergaard om hvorfor dagens demo og om at være fredsvagt i Palæstina, samt tale af Muhammed Aref om USAs Afghanistan-krig.

icon icon 2011

En sygehusdirektørs perspektiv på sundhedsvæsenet i Region Nord i anledning af at Frederikshavn Sygehus er blevet landets bedste blandt mindre sygehuse.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Interview d. 20.december 2011 med Ingeborg Thusgaard, sygehusdirektør Sygehus Vendsyssel.

Reportage fra indvielsen af det nye varmtvandsbassin på Skagen Gigt- og Rygcenter d. 20. december 2011.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Optagelse d. 20.december 2011 af indlæg af Ulla Astman, Ingeborg Thusgaard, Susanne Thirup, Carl Erik Slynge, Markus Anker Brasholt Søtensen, Moghens Eg, -samt interviews med Anne Marie Jensen, Vendsysslkredsen, Gigtforeningen og patienten/gæsten Flemming Green.

Hvordan gik så den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælps første uddeling af julehjælp d. 20. december 2011.
(FLR-Dialog d. 27. december 2011)
Interviews d. 20. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

Mad på Nordjysk: Om madkultur og afsætning af maden - fra en erhvervskonference om fødevarer - med prisuddeling.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Optagelse d. 4. november 2011 af foredrag af Judith Kyster, Madkulturen samt af Jens Neustrupo Simonsen, Aalborg.

En 10.klasseelev på Hørby Ungdomsskole præsenterer her i Frederikshavn Lokalradios Dialogprogram sin OSO-opgave i form af interviews med en skolekammerat, byens bager samt forstanderen.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Reportage fra d.5-8. december 2011 af Sofie Mathilde Bach Andersen med interviews med Sebastian Vestergaard salling, Helle Madsen og Mogens Vestergaaard.

Hyldest til Klaus Rifbjerg i anledning af den store danske forfatter og samfundsdebattørs 80-års fødselsdag på torsdag d. 15. december 2011.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 12. december 2011 med Rifbjergkenderen Peter Michael Lauritzen, dr. phil. og lærer på Frederikshavn gymnasium og HF i dansk, religion og idehistorie.

En økonom om den nyeste EURO-aftale, som er blevet til efter krav fra Tysklands Merkel og Frankrigs Zarkosy: - løser den så EURO-landenes økonomiske problemer? - og på en solidarisk og demokratisk måde?
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 11. december 2011 med økonom Mogens Ove Madsen, Aalborg Universitet

Formanden for den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælp fortæller om motivet hertil og om opstarten.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 5. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

Formanden for Handicaprådet i Frederikshavn kommune fortæller om et område hvor Frederikshavn er en prisværdig foregangskommune.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 31. oktober 2011 med kurt Nielsen, fmd for handicaprådet og den lokale sammenslutning af handicaporganisationer.

Hør erfaren afrikafarer fortælle om udstilling af afrikansk malerkunst i Biblioteket i Sæby Rådhuspladsen 1 som kører på sidste uge.
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interviews d. 28. november 2011 med Frede Hansen, Dronninglund.

Invitation til støttekoncert for Danmarks fattige børnefamilier i Maskinhallen på lørdag d. 26. november fra kl 8- med Doktor Lyd, Unicorn Past Bazooka og Juliana Gomez fra Frederikshavn gymnasium.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 18. november 2011 med gymnasielev Melina fra SF-Ungdom i Frederikshavn.

Hør indsamlingskoordinatoren i Skagen fortælle om den fremgangsrige indsamling blandt skagboerne d. 13. november til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 21. november 2011 med Susanne Nielsen Koordinator for Dansk Flygtningehjælp i Skagen.

Reportage fra Dansk Flygtningehjælps indsamling i 'frederikshavn til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 15. november 2011)
Intereviedws d. 13. november 2011 med Kasper, Malene, Kath, Heidi,Julie, Birthe, Ismihana, Anne-grethe, Jens Axel, Bjarne, Helle, Torben og Astrid.

Aalborg Teaters ekperimentalscene "Transformator"s Warm-up til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 2011.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Interview med skuespiller ved Transformator, Kasper Juel Berg d. 7. novemnber 2011

"EN AF OS" startskud på afstigmatiseringskampen for psykiske sygdomme igangsat af Region Nord som del af landskampagne.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Optagelser d. 3. november 2011 af Ulla Astman, teaterstykket "SPIND", foredrag af Hjerne-madsen om hjernen, samt interview med psykiatri-direktør Per Lund Sørensen.

Om Nordisk Filmfestival som afholdes d. 3-6. november i Frederikshavn og somi 2011 har temaet Hjem-Hjemve-Hjemløs.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Dobbeltinterview d. 31. oktober 2011 med Jens Ole Amstrup og Pernille Lisborg hhv. formand og næstformand i den arrangerende forening Nordisk Filmfestival.

Beretning fra Mogadishu i Somalia, epicentret for hungerskatastrofen på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Situationsberetning fra chefen for Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling, Ann Mary Olsen i sensommeren 2011

Fra Aalborg Integrationsråds konference "Medborger hele livet" - en integrationskonference - Og denne gang er det optagelser fra workshoppen Børn og unge - skole og uddannelse - om hhv. modersmålets betydning hele vejen, - folkeskolens formelle rammer, praksiserfaringer, inspiration til tanker i gang om unge og uddannelse, samt afrunding på hele konferencen.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a Ketty Bruun, Indira Karamehmedovic, Rene Arnold Knudsen, Helle Tobiassen, spørgere og Jørgen Pyndt.

En kendt og erfaren indsamler fortæller hvorfor han igen i år har meldt sig som indsamler for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november. Og om hvordan man kan melde sig til at samle ind i Frederikshavn og resten af Danmark.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2011)
Interview d. 22. oktober 2011 med Bjarne Laustsen, Frederikshavnkredsens nyligt genvalgte folketingsmedlem.

Om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november, hvor der i øjeblikket arbejdes med at hverve indsamlere så alle husstande kan få besøg og få mulighed for at give et beløb efter formåen til de mange ofre for krig og tørke.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2011)
Interview d. 13. oktober 2011 med Astrid Bjerg central indsamlingskoordinator i Dansk Flygtningehjælp.

Expat Dinner - eller med andre ord Midddag for nytilkomne fra udlandet - fra flygtninge til forretningsfolk - sammen med interesserede indfødte frederikshavnere torsdag d. 27. oktober kl 18 på Frederikshavn Bibliotek, Parallelvej 16.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2011)
Oplæsning af invitation til Frederikshavn Multietniske Forening fra biblioteket ved arrangementskoordinator Pernille Lisborg.

Hør om Skattejagt i Frederikshavn by i uge 39 som er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Spar Nord og handelsstandsforeningen "Frederik". Interesserede kan også læse pressemeddelelsen her.
(FLR-Dialog d. 27. september 2011)
Interview d. 26. september 2011 med den glade (med)giver Ole VEjling, direktør for Spar Nord i Frederikshavn

Hør reportage fra de 2 skole-demonstrationer der var anmeldt onsdag aften d. 21. september før Frederikshavn byråds møde om nedskæringer.
(FLR-Dialog d. 27. september 2011)
Reportage d. 21. september 2011 med bl.a. skolebørnene fra Ravnshøj synge, borgmester Lars Møller, lærerformad Lars Busk Hansen og undervejs en lærersang.

Opfordring til "nabolæsning" af et afsnit af Victor Klemperers verdensberømte bog om nazitidens sprog på mandag d. 19. september 2011 til minde om dagen, hvor alle jøder skulle begynde at gå med den gule jødestjerne, som cementerede et af de alvorligste elementer i fremmedhadet, nemlig generaliseringen - og til eftertanke med hensyn til den sprogbrug vi hver især vælger i vores dagligdag.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Interview d. 17. september 2011 med kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, som har udgivet Victor Klemperers bog: "LTI, Det Tredje riges sprog".

Vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelse d. 12. september 2011 af elevspørgsmål og politikersvar fra Bent Bøgstted DF(O), Jesper Konservative (C), Teis Volstrup SF (F) og Kasper fra Enhedslisten (Ø)

SF-VINKEL PÅ REGIONALT BUDGETFORLIG og regional sundhedspolitik.
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview med Lene Linnemann, der fremhæver forbedringer indenfor psykiatrien og at SF fortsat vil arbejde for forbedringeer på medicinerområdet og generelt mht samarbejdet med kommunerne om modtagelse af de patienter der udskrives.

Udviklingsplanlægning i Nordjylland.
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview med Henning Christensen, afdelingschef for regional udvikling i Region Nord, om bl.a et gymnasieprojekt (hvor for øvrigt Frederikshavn og Mariager Fjord blev vindere) og et borgertopmøde d. 10. september med et repræsentativt udsnit borgerne i Nordjylland, som begge er en del af den proces som skal føre til en ny fireårig udviklingsplan for Region Nordjylland. Desuden hører vi om og den videre proces i den regionale planlægning hvor et udkast til regionsplan vil komme til høring først i 2011.

Medborger hele livet, første del af integrationskonference afholdt af Aalborg integrationsråd.
(FLR-Dialog d. 23. august 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a. prof. Jørgen Goul Andersens undersøgelse af medborgerskab og integrationskonsulent Manu Sareen om at skabe gode rammer herfor.

På besøg i Røde Kors sommerlejr i Klitten i Lyngså hos børnefamilierne, som får en sjælden ferieoplevelse.
(FLR-Dialog d. 5. juli 2011)
Interviews d. 18. juni 2011 med RK-leder Ruth Christensen, og deltagerne Jeanette Bilombele, Safar Mohammed , Patrick Onama og Kathrine Glinvad Nielsen Aalborg formand for Røde Kors Ungdom.

ENERGIRENOVERING AF BOLIGER - I FREDERIKSHAVN bl.a. med udgangspunkt i energisituationen i verden og så med fokus på perspektiverne i energibesparelse i boliger - især i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 28. juni 2011)
Optagelse d. 27. maj 20011 af Lars Møller, Martin Lidegaard, Mikael Jentch, Henrik Lund, Mette Stavad, PerHeiselberg og Jesper Nymark

Til indvielsen af Fontænehuset for psykisk sårbare i Skansegade i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 21. juni 2011)
Optagelse d. 2. maj 2011 af taler af fhv statsminister Poul Nyrup, og frederikshavnerne socialudvalgsformand Peter E. Nielsen, Rita Paaske, Sind, Knud Jakobsen? og sange af Tina Blicher Jørgensen.

På besøg hos det selvstyrende værested "Skrubben" i Frederikshavn på 5-års fødselsdagen.
(FLR-Dialog d. 14.juni 2011)
Interviews d. 9. maj 2011 med især "Skrubben"'s formand Alexander Öxle.

Høring om fremtidens gode integration i form af oplæg fra 2 paneler af politikere og integrationsarbejdere med udgangspunk i hhv. skolens og arbejdspladsernes betydning for integrationen - og herunder kom også de senere års politik på området til debat. Arrangør var Et Anstændigt DAnmarks nye Nordjyllandsgruppe.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2011)
Optagelse d. 31. maj 2011 af integrationshøringens paneloplæg af først Marianne Jelved, folketingskandidat for De Radikale, - Jens Broen , Konservativt byrådsmedlem i Hjørring, - Peder Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten - Morten A Petersen, folketingskandidat og byrådsmedlem i Hjørring for Dansk Folkeparti, - Ayse Kosar, Integrationsrådsmedlem i Aalborg og medlem af Rådet for etniske Minoriteter, - samt endelig René Arnold Knudsen, Skoleleder på Herningvejens Skole i Aalborg Øst og dernæst af Peter Duetoft, socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for integrationsrådet i Hjørring, - Peter Laigaard, folketingskandidat og byrådsmedlem for Liberal Alliance i Frederikshavn, - Lisbeth Bech Poulsen, folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti, - Manar Abou-Radi, Formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening i Nordjylland, - og direktør Porsmose fra KYMI RENS i Aalborg.

Om uddannelsen til sexolog og parterapeut. Det er Yazmin Fox som har 20 års erfaring som vil introducere de uddannelser som hun nu selv står i spidsen for og samtidig give praktiske oplysninger om til evt interesserede i uddannelsen.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Interview d. 9. maj 2011 med leder Sexologiskolen, Yazmin Fox, som også giver sin opfattelse af hvad god sex er og diskuterer dilemmaer her og i parforhold.

Alle nordjyder inviteres til høring om fremtidens integrationspolitik d. 31. maj kl 19-22 i Rådhuskælderen, Torvet 6, 9800 Hjørring.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Servicemeddelelse for nordjysk gruppe af Et Anstændigt Danmark om møde med politikerne Marianne Jelved, Peter Duetoft, Peter Laigaard, Peder Hvelplund, Lisbeth Bech Poulsen og Vibeke Gamst og integrationsarbejderne: skoleleder Rene ARnold Knudsen, Aalborg Øst, direktør Porsborg Kymi-rens, Nuuradiin Salah Hussein og Ayse Kosar integrationsrådet i Aalborg samt Manar Abou-Radi Formand for Dan-Pal.

Danmarks besættelse 1939-1945 En montage fra Radio med optagelser fra både landsplan og intereviews med frederikshavnere.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
optagelser og interwievs af Svend Petersen og Erik S. Christensen produceret i 1990 og udsendt d. 5.05.90.

Hør om Danmarks største Knivtræf lørdag d. 14. maj 2011 på Knivholt Hovedgaard ved Frederikshavn - arrangeret af Vendsyssel Knivmagerlaug.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 5. maj 2011 med Frank Sørensen, Vendsyssel Knivmagerlaug og tidl. erhvervschef i Frederikshavn.

Hør eleverne på Frederikshavn Produktionsskole i Elling fortælle om deres indsamlingsprojekt Ung Aktion, som igennem Mellemfolkeligt SAmvirkes samarbejdspartnere i Kenya, skal støtte arbejdsløse kenyanske unge, kvinder og bør til at få en uddannelse og et arbejde - også til gavn for hele samfundsudviklingen i Kenya.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med eleverne i indsamlingsprojekt Ung Aktion som søndg d. 8. maj kl 11-14 vil ud at deltage i Mellemfolkeligt Samvirkes indsamling og opfordrer flinke frederikshavnere til at gå med. Man skal blot tilmelde sig hos lærereren Lona på mobil 40139826.

Vendsyssel Friskole - Mosbjerg holder åbent hus torsdag d. 5. maj.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med skoleleder Flemming Horsfeldt.

Hør om georgismens og grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource - også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive det væsentligste bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, - og til at være et grundlag i udkantområdernes redning.
(FLR-Dialog d. 26. april 2011)
Interview d. 25. april med Preben Pedersen, Aalborg og fra Henry George Foreningen i Danmark og tidl. rådmand i Aalborg for Det Radikale Venstre.

Hør om indsamling i Frederikshavn af brugt skolemateriel til skoler og handicappede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 8. april 2011 med Zahra Olawi, som sammen med sin mand Sayed indsamler skolemøbler til elever, der nu må sidde på jorden.

Facebook-folk slår til igen og indkalder til demoen "Vi tager Danmark tilbage - afskaf VKO" på lørdag d. 2. april 2011.
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med en iniativtager Ulrik Mersø, som for øvrigt er opvokset i Frederikshavn.

Hvorfor mon "Århus mod krig og terror" inviterer til demo på onsdag d. 30. marts kl 16 på Rådhuspladsen for at stoppe dansk krigsdeltagelse i Libyen?
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med Carsten Andersen fra "Århus mod krig og terror", som indkalder til demonstrationen d. 30/3 kl 16 på Rådhuspladsen.

Til Genåbningaf Maskinhallen, Skolegade 8, i Frederikshavn, - med både et historisk tilbageblik og visioner for fremtiden.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2011)
Optagelse d. 14. marts 2011 med Jacob Dalsgaard, arkivar Erik Christensen, Mogens Brag, Anders Løvig, Ole Amstrup.

Hør om hvordan det gik med eksperimentet med at kickstarte en indsamling til Folkekirkens Nødhjælp's arbejde i Frederikshavn Sogn d. 13. marts 2011?
(FLR-Dialog d. 15. marts 2011)
Interview d. 13. marts 2011 med Thomas Trab, Skagen, som påtog sig at organisere indsamlingen i de "hvide" pletter på sognekortet i Frederikshavn kommune.

Den centrale indsamlingskoordinator i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvad de penge indsamlede penge d. 13.marts vil blive brugt til og hvordan man nemmest tilmelder sig centralt på:
www.noedhjaelp.dk/sogneindsamling.
- Men det indsamledebeløb vil blive helt afhængig af hvormange indsamlere der vil melde sig.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 4. marts 2011 med indsamlingskoordinator Ulrik Bjørn, Folkekirkens Nødhjælp, samt lokale indsamlingsledere i sogne i Frederikshavn.

Møde mellem arbejdsløse og politiske partier i Folketinget d. 22. februar 2011.
(FLR-Dialog d. 8. februar 2011)
Interview d. 4. februar 2011 med Peder Bæk fra de arbejdsløses bevægelse "Behandl os ordentligt".

Ældresagens møde med Anette Vinter.
Grin af dig selv mv d. 3. februar kl 19 kræver tilmelding på tlf 98431608, 98433682 eller aeldresagen.frederikshavn@mail.dk. straks.
(FLR-Dialog d. 1. februar 2011)
Servicemeddelelse fra Ældresagens Ove Eriksen d. 1/2

Hør øjenvidneberetning om en skagendrengs krigsoplevelser på Grenen under de tyske nazisters besættelse 1940-45.
(FLR-Dialog d. 1. februar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med den 76-årige Thomas Welle, Frederikshavn.

Jægernes kommunale Fællesråd i Frederikshavn kommune får på sit årsmøde d. 27. januar kl 19 i Sæby Kulturhus på Rådhusvej i Sæby interessant nyt fra hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach og kredsformand Per Henriksen.
(FLR-Dialog d. 25. januar 2011)
Interview d. 24. januar 2011 med JKF-formand Erik Schack, Sæby om årsmødet og en uddybning og hvad der aktuelt optager jægerne.

Besættelsestiden i Frederikshavn: Hør en 91-årig fortælle levende om sine oplevelser som ung pige - og om rejser i Nazityskland både før og under 2. verdenskrig 1940-45.
(FLR-Dialog d. 25. januar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med tidl. distancesvømmer og handicapsvømmelærer Helga Bagnkop.

icon icon 2010

Hør monologen "En dag i Helmand" skrevet af Carsten Jensen til Bornholms Teater.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2011)
LydOptagelse d. 31. oktober 2010 i Frederikshavn af Ernesto Piga Carbones opførsel af Carsten Jensens monolog "En dag i Helmand".

Hør korte glimt af "tavse Stemmer"- en gruppe kvindelige muslimske musikere - samt om opstarten og erfaringerne.
(FLR-Dialog d. 4. januar 2011)
optagelser d. 10. november 2010 i Det musiske Hus i Frederikshavn af Mizgin, Simona Abdalla og Shoreh Sharad, - samt interview med Anette S. Bellaoui,

Hør om Alpha Diesels og MAN-Dielsel og Turbos historie frem til 2010 - inkl. skrønen om brødrene Fanden.
(FLR-Dialog d. 28. december 2010)
Optagelser d. 15. september 2010 fra møde på Frederikshavn Bibliotek med Christina Lunde, Susanne Grandt Jacobsen, Andreas Andreasen, Stefan Brovil og Henning Weber Carlsen.

Tilbud om kvindesvømning og rådgivning i Frederikshavn Multietniske Forening i foråret 2011.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Servicemeddelelse d. 21. decembeer 2010 for Frederikshavn Multietniske Forening indtalt af Arne Hansen.

Om Amnesty Youth-underskriftsindsamlingen frem til d. 16. december for at få løsladt samvittighedsfanger - her på Frederiksahvn Bibliotek.
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 9. december 2010 med gymnasieelev Maria Kursch fra Amnesty Youth-gruppen på Frederikshavn Gymnasium

Opstartsmøde i Frederikshavn for lokale deltagere i græsrodsnetværket "Behandl os ordentligt" torsdag d. 9. decemberr kl 18,30-20,30 i Dansk Metals mødesal Håndværkervej 2 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. december 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Peder Bæk fra foreningen "Behandl os Ordentligt" for arbejdsløs.

Julegaver: Køb smukke fotos og hjælp unge afrikanske kvinder i det fattige Burundi til et bedre liv.
(FLR-Dialog d. 7. december 2010)
Interview d. 5. december 2010 med fotograf og fredsforsker Jan Øberg, der nu har åbnet fotogalleri i Lund i Sverige.

Hør den lærerige Politiske duel mellem Frederikshavnkredsens 2 unge velkvalificerede og selvstændigt tænkende folketingskandidater fra SF og Venstre.
(FLR-Dialog d. 23. november 2010)
Optagelse d. 15. november 2010 af debatmøde med duelanterne Anders Broholm Venstre og Teis Volstrup SF og med red. Calle fra Nordjyske som ordstyrere.

Reportage under tømningen i Den Danske Bank af indsamlingsbøsserne til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 14. november 2010 med indsamlerne Helle Pedersen, Bjarne Laustsen, Tobias, Anton og Anne MArie Pedersen samt Teis Volstrup og indsamlingsresultater i Frederikshavn kommune

Hvorfor en ung frederikshavner vil samle ind til verdens nødstedte flygtninge på søndag d. 14. november 2010?
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med Lærke Thrysøe Nielsen, formand for SFU i Frederikshavn.

Hvorfor vil en travl udearbejdende mor i en stor børnefamilie tage hele familien med ud og samle ind til verdens nødstedte flygtninge søndag d. 14. november fra kl 10-11.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med etnologen og projektmedarbejder i AAlborg Øst, Ulla Hariet Jensen.

Politisk duel mellem Frederikshavnkredsens 2 unge folketingskandidater henholdsvis fra hhv SF og VEnstre på John Bull mandag d, 15. november kl 19. Teis Volstrup fra SF og Anders Broholm fra Venstre.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Servicemeddelelse indsendt af mødearangørerne ved Paul Rode Andersen, fmd for SF-Frederikshavn.

En mangeårig sej indsamler for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge fortæller hvad der giver gnisten til igen engang at gribe indsamlingsdagen d. 14. november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 31. oktober med SFO-leder Helle Pedersen, Frederikshavn - for hvem det at samle ind giver glæde.

Om musikgruppe af unge muslimske kvinder - fortalt af lederen af Det Musiske Hus i Frederikshavn, som har skaffet frederikshavnerne fornøjelsen af at høre dem d. 10 november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 28. oktober 2010 af Kasper Bonde, leer af Det musiske Hus i Frederikshavn.

Kristendemokraternes landsformand fremlægger partiets politik og aktueelle stillingtagen.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 21. september 2010 med Bjarne Hartung Kirkegaard, landformand for Kristendemokraterne.

Erfaren medarbejder hos Dansk Flygtningehjælp svarer på spørgsmål om årets husstandsindsamling til verdens nødstedte flygtninge.
Det forgår søndag d. 14. november 2010 fra kl 10 og hvortil alle opfordres til at melde sig som indsamler på www.flygtning.dk..
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Interview d. 18. oktober 2010 med nødhjælpsarbejder Christian Hansen, Dansk Flygtningehjælp.

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - 2. og sidste del, om bl.a passivhuse, økonomien ved investering i energibesparende foranstaltninger ved nybyggeri og renovering, fortællinger fra verdens klimabrændpunkter, klimapartnerskabsaftale mellem DONG og Frederikshavn Havn.
(FLR-Dialog d. 19. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med arkitekt Olav Langenkamp, - proceskonsulent Morten Hajn, - ingeniør Karl-Erik Slynge, Trigon, Karl Bornhøft MF (SF), fotojournalist Rasmus Thirup.

"Det er sgu dejligt at ha båd..." Hør satirisk spot som PR for at skaffe indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge i nød d. 14. november 2010.
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Radiospot indtalt oktober 2010 af Skuespilleren Martin Buch og hans satiriske figur 'Fritz' sætter ekstra fokus på årets landsindsamling.

Reportage fra "Unge tager Ansvar"'s protestmøde i Aalborg på Folketingets åbningsdag.
(FLR-Dialog d. 19. oktober 2010)
Optagelser d. 5. oktober 2010 med bl.a. Sofie Dalum DGS, Morten Ryum EEO, Søren Grøn 3F-ungdom og Lasse Olsen Studentersamfundet, Aalborg.

Til "Street games" fodbold i Hånbæk-kvarteret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. oktober 2010)
Optagelse d. 9. oktober 2010 i Hånbæk af afslutningen ved game-leder Svend Lindahl DGI, interview med hhv. vinderholdet "Street Devils", samt blandt arr. ungdomskonsulent Vivian Henriksen og Svend Lindahl, DGI

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - første del.
(FLR-Dialog d. 12. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med borgmester Lars Møller, Martin Lidegård Concito samt John Christensen fmd for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn

Er Aalborg Øst blegvet frikendt?
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Gruppeinterview med Ifrah, Cevin og Esme som på vegne af Aalborg Integrationsråd deltog i debat om Aalborg øst efter at have overværet skuespillet Dansk Design på Aalborg Teaters eksperimentelle scene, Transformator.

Foredrag og debst om levevilkårene for palæstinenserne på den besatte Vestbred samt om hele Israel-Palæstina-konflikten.
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Optagelse d. 23. september 2020 af Karen Henriksens foredrag med efterfølgende debat på møde, arrangeret af 3F, SF, EL og Frh Multietniske Forening.

Reportage fra Palæstinainitiativets gadeaktion på fisketorvet i Frederikshavn d. 13. september 2010 med sin papmachemodel af den palæstinensiske vestbred, perforeret af de israelsek bosættelser og deres befæstede adgangsveje.
(FLR-Dialog d. 21. september 2010)
Interview d. 13. september 2010 med Elin Søgaard og Karen Henriksen, Palæstinainitiativet og frederikshavneren Peter Mygind

Palæstinensernes hullede vestbred og Israels mur besøger Fisketorvet mandag d. 13. septemberkl 15 og Karen HEnriksen fortæller fra tur med 3F til vestbredden torsdag d. 23 kl 19 på Ørnevejen Skole.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Servicemeddelelse fra arrangører bl.a FMF og EL oplæst af ARne Hansen.

Hør om temperaturen på dansk politik i øjeblikket på møde i Sæby Kulturhus Manegen torsdag den 9 sept. kl. 19.00.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Annoncering af møde med den kendte politisk journalist Kaare R Schou

Frh 2.0 - nu ta'r vi arbejdshandskerne på - til det første skridt.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Optagelse d. 2. september 2010 omkring en ide-workshop med oplæg af bl.a Mikael Jentch, Ejvind Nielsen, JEns Ole Amstrup, norske jenter mm.

Stort behov for at "nogen" melder sig til at samle ind for REd Barnet på søndag d. 5. september 2010 - især i Nordjylland.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 30. august 2010 med Red Barnets indsamlingskoordinator,Lone Buckhardt.

Invitation til frivillighedsmesse i Sæby lørdag d. 4. september 2010.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 26. august 2010 med Ruth Christensen, medlem af Sæby Frivillighedsråd og Røde Kors flygtningetilbud.

Lektiecafe tilbud i Frederikshavn Kirkecenter, FCK, Barfredsvej 26 til alle og ikke mindst nye flygtninge og etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 26. august 2010 med lektiecafeleder Mie Vinther, som er lærerstuderende på sidste år.

Arbejdskonflikten med blokade imod en byggearbejdsplads i Brønderslev, hvad drejer den sig om -lokalt, nationalt og internationalt?
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Interview d. 21. august med Alex Pedersen, bygningsgruppeformand i Træ-industri-byg (TIB) i Nordjylland.

Høst- og Aktivitetsdage på Knivholt d. 21-22. august.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Interview d. 17. august med bestyrer Olav Madsen, som også fortæller om de øvrige spændende aktiviteter der foregårbestyrer på Knivholt Hovedgaard ved Frederikshavn.

Sport- og rådgivningstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening 2010-11.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Speak d. 17. augsut 2010 af Dialogs Arne Hansen

Samfundsfagslærer og vicerektor på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus fortæller lidt om sig selv og meget om sine 3 fag og sin skole - få dage før sin 60-årsdag d. 5. august 2010.
(FLR-Dialog d. 3. august 2010)
Interview d. 31. juli 2010 med smfundsfags- histiorie- og erhvervsøkonomilærer Steffen Bruun Christensen, som senest også er blevet engageret vicerektor.

Frederikshavn havns historie - bærende for byens udvikling - fortalt af lokalfødt faghistoriker.
(FLR-Dialog d. 27. juli 2010)
Interview d. 8. juli 2010 med Erik S. Christensen arkivleder på Bangsbo Museum i Frederikshavn.

"Smagen af Nordjylland".
(FLR-Dialog d. 13. juli 2010)
Interview d. 10. juli 2010 med teknisk assistent Henriette Fabricius Poulsen, Frederikshavn.

Den danske flådes historie - set i et frederikshavnerperspektiv og med udgangspunkt i udstillingen g´herom i Krudttårnet.
(FLR-Dialog d. 13. juli 2010)
Interview d. 8. juli 2010 med arkivar Erik S. Christensen.

Hør om Karizma - et kulturelt samarbejds- og udviklingsprojekt mellem foreningsfrivillige og mere professionelle aktører på især det kulturelle område i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 6. juli 2010)
Optagelse d. 29. juni af oplægsholderne kulturchef Thomas Østergaard og Jens Ole Amstrup samt debatindlæg fra foreningsdeltagere i FUF-mødet med ordstyreren Henrik Carlsen fmd for FUF-Frederikshavn. Tordenskjoldsdagenes tilbud.

Hør forfattere der skriver historiske romaner fortælle om deres arbejde og ikke mindst om faldgruber.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Optagelse d. 27. juni af forfatterne Dan Bo Andersen og Maria Helleberg samt introduktion ved bibliotekar Pernille Lisborg, Frederiksahvn. Et af Tordenskjoldsdagenes tilbud.

Daglig leder i De Frivilliges Hus i Frederikshavn fortæller om Undervisningsministeriets "Projekt frivillig" rettet imod eleverne i ungdomsuddannelserne - samt om andre nye frivilligprojekter der var sat igang.
(FLR-Dialog d. 8. juni 2010)
Interview d. 20. maj 2010 med Bo Windfeldt, De Frivilliges Hus, Boensgade 4 i Frederikshavn.

Interview med formanden for 3F i Frederikshavn om VKO-forliget om genopretningspakken d. 27.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 27. maj 2010 med Morten Dahlberg formand for 3F i Frederikshavn kommune.

Interview med frederikshavneren der er blevet internationalt anerkendt billedkunstner.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 21. maj 2010 med Agnete Britasius i anledning af 75-års fødselsdagen d. 27. maj.

Fødselsdagsinterview med CD-folketingsmanden der blev sindalboen og som nu blevet gruppeformand for Socialdemokraterne i Hjørring kommune.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 22. maj 2010 med byrådsmedlem og forfatter mm Peter Duetoft, Sindal.

Apartheidmuren i Aalborg d. 19. maj - brugt hid af Palæstinainitiativets karavane.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 17. maj 2010 med Alborg Fredsaktions talsperson Connie Trudslev.

Nu starter palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza en boykot af de israelske bosætteres produkter, men som også kræver en international solidarisk boykotbevægelse for at lykkes.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 14. maj 2010 med fredsforsker og konfliktmediatorJørgen Johansen.

Begrundelse for at tilgodese civilsamfundets ikke-kommercielle lokale græsrodsradioer i medieforhandlingerne.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Oplæsning ved Arne Hansen af appel d. 10. maj 2010 fra Frederikshavn Lokalradio til de politiske partiers medieforhandlere.

1. maj-tale af Enhedslistens mand på Knivholt i Frederikshavn. Her til telefonen.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 1. maj 2010 med Peter Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten i Hjørringkredsen.

1. maj I sæby: Metal-Sæbys formand og SF-byrådsmedlem taler ud og om fremtiden - bl.a om konstitueringen - her i tlfinterview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Brian Pedersen, Understed.

1. maj-tale af Frederikshavns forhv. socialdemokratiske borgmester - i form af interview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Erik Sørensen på terrassen.

1. maj-tale af SFs nye folketingskandidat i Frederikshavnkredsen på SF-metal-mødet i Sæby, her som interview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Teis unge Volstrup statskundskabsstuderende og SF-folketingskandidat i Frederikshavnskredsen

Om 1. maj 2010 i Sæby med Metalog SF-Frederikshavn-Skagen-Sæby.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Servicemeddelelse d. 26. april 2010 fra Metal Sæby og SF-Frederikshavn

SF-Frederikshavn diskuterer energipolitik med Folketingsmedlemmerne Anne Grethe Holmsgaard og Karl Borhøft.
(FLR-Dialog d. 27. april 2009)
Optagelse d. 12. april 2010 på Frederikshavn-SFs energipolitiske debatmøde med Sfs energipolitiske ordføerer Anne Grethe Holmsgaard som oplægsholder.

Gaayaas, ny asiatisk butik i Grønnegade 11, 9300 Sæby.
(FLR-Dialog d. 30. marts 2010)
Interview d. 16. marts 2010 med butiksindehaverne Gaayaas og Regi Elaiyarasa samt en passioneret kunde Thasan Sornalingam.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Valgbestyreren i Frederikshavn fortæller om hvordan valghandlingen foregik.
(FLR-Dialog d. 29. December 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med SF-byråds- og integrationsrådsmedlem Jette Fabricius Toft, som gerne modtager mails med ønsker til det nye integrationsråds arbejde.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Gallup-instituttets vicedirektør og ansvarlig for organiseringen af afstemningen fortæller hvordan afstemingen kontrolleres.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup, som siger god for afstemningen.

FUF-Fritidskonference for foreningslivet: Fremtiden i kommunen: de sandsynlige økonomiske og politiske rammer, som det frivillige ungdomsarbejde vil få at operere indenfor som afhængig af kommunal opmærksomhed.
(FLR-Dialog d. 23. februar 2010)
Optagelse fra d. 9. marts 2010 af oplæg af af fremtids- og kommunalforsker Roger Buch.

Fritidskonference for foreningslivet (workshop E): Foreningslivet og pengene.
(FLR-Dialog d. 23. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af oplæg af fritidschef Thomas Bach, Odense og fritids og kulturchef Thomas Østergaard, Frederikshavn samt debat.

Chin-Flygtningene fra Burma inviterer alle til kulturfest på lørdag d. 20. februar kl 13 i Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby til Chinfolkts nationaldag med bl.a. korte taler, traditionelle danse, musik og mad - helt gratis.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Interview d. 13. februar 2010 med slagteriarbejder Michael VAnbawi som kom til Danmark som flygtning fra Chinstaten i Burma i 2005.

Fritidskonference for foreningslivet (workshop F): PR og medlemsudvikling.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af oplæg ved Søren Gøtzsche Dansk Idrætsforbund og Kristoffer Gjerding fra Dansk Ungdoms Fællesråd - og efterfølgende debat.

Til reception på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus ved Inge Carle's tiltrædelse som ny rektor.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Optagelse fra d. 1. februar 2010 af indslag af Steffen Christensen, Kammerpigerne, Annette Jensen, Jens Jørgen Vinter, Anders Gjerding, Lise Sørensen og Inge Carle'.

Fritidskonference: FRA AMATØR TIL ELITE (workshop B).
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af Foredrag af Jacob Andersen, talentansvarlig i AaB-fodbold: Fra idealisme hele vejen mod professionalisme,

Fritidskonference: PROJEKTARBEJDE OG NYSKABENDE FORENINGSUDVIKLING (workshop C).
(FLR-Dialog d. 9. februar 2010)
Oplæg d. 30. januar 2010 ved Søren Gøtzsche DIF og Peter Otto Yde Thorsen DGI-Nordjylland og efterfølgende debat.

Fritidskonference: FORENINGSLIVETS SAMARBEJDE MED SKOLE OG SFO (workshop A).
(FLR-Dialog d. 9. februar 2010)
Oplæg d. 30. januar 2010 af Anette Schjødt Thorsen, skolefritidskonsulent i Rudersdal kommune og Kristoffer Gjerding politisk konsulent i DUF Dansk Ungdoms Fællesråd og efterfølgende debat.

Fritidskonference: Velkomst af den nye borgmester i Frederikshavn og den nye borgmester i Vesthimmerland holder oplæg om "Nutidens børn og unge i fritiden".
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af borgmeter Lars Møller Frederikshavn og Knud Kristensen Vesthimmerland.

Foredraget "Hellige krigere - er sameksistens mellem kristne og muslimer mulig?".
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse d. 28. januar 2010 i Abildgårdkirkens mødelokale af foredrag af Leif Munksgaard, med 25 års erfaring som missionærmissionær i den muslimske verden.

Fritidskonference med focus på en visionær fremtidsmodel for børn og unge i foreningslivet i Frederikshavn kommune - 2020.
(FLR-Dialog d. 5. januar 2010)
Interview d. 4. januar 2010 med Annette Duch styrelsesmedlem i FUF - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

icon icon 2009

Ramis og Charlottes genforening: Festen - og en familiesammenførts tanker om de danske udlændingemyndigheder og Pia Kjærsgaard samt om en gnidningsløs integration med frederikshavnerne/danskerne.
(FLR-Dialog d. 22. decembar 2009)
Optagelse d. 10. oktober 2009 af fest med bl.a tale af Bjarne Laustsen - samt interview d. 7. december 2009 med libanesiskfødte Rami Safardi.

Hvorfor vil klokkerne i Abildgårdkirken i Frederikshavn ringe 350 klokkeslag for klimaet på søndag d. 13. dec. kl 14:55 - og endog holde en kort klimagudstjeneste med vidtspændende indslag fra salmesang af Ingemann til musikvideo af den tidlige Michael Jackson.
(FLR-Dialog d. 8. December 2009)
Interview d. 7. december 2009 med sognepræst Johs Kühle.

Konstitueringsforløbet i Frederikshavn kommune efter valget og dets konsekvenser?
(FLR-Dialog d. 1. december 2009)
Genvalgte byrådsmedlem Paul Rode Andersen SF svarer på kritiske spørgsmål og kommenterer hvad den seneste udvikling betyder for fremtiden.

Frelsens hærs julepakker.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Ingrid Østerø, korpsleder i Frederikshavn, om hvordan man kan give de nødvendige bidrag til at købe nok julepakker til de børn og voksne der trænger mest.

Om Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder d. 8. november i Frederikshavn og på landsplan.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Interview d. 16. november 2009 med Asrid Bjerg den centrale koordinator der organiserede "Kandidater ringer indsamlere" i Frederikshavn kommune med succes.

Velfærd - offentlig eller privat? Oplæg om den norske velfærdsbevægelse "For velfærdsstaten", som bragte centrum-venstreregeringen af Centerpartiet, Arbejderpartiet og Socialistisk Venstreparti(SV) til mangten - som inspiration i Danmark.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Optagelse d. 29. oktober 2009 af foredrag af Asbjørn Wahl, formand for "For Velfærdsstaten" og rådgiver i det norske Fagforbundet, som organiserer offentligt ansatte.

Glade indsamlere til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtningekvinder og deres familier d. 8. november 2009 på indsamlingsdagen.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Interview d. 8. november 2009 med Birtha Madsen, Gærum og Heidi Munk med børn, som havde samlet ind i Engparken.

Indsamlingsresultater for indsamlingen til verdens flygtningekvinder i Frederikshavn kommune d. 8. november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Fremlagt af Arne H koordinator i Gl Frederikshavn distrikt.

Kommunalvalg: Vælgermøde i Frederikshavn kommune med folkeskolen som tema arrangeret af DLFs kreds nord.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Optagelse af vælgermøde i Frederikshavnerhallen d. 29. oktober 2009 med Carsten Sørensen O, Peter Nielsen C, Michael Schelde B, Paul Rode Andersen F, Birthe Marie Pilgård A, Mogens Brag V.

Kommunalvalg: Vælgermøde i Frederikshavn kommune for de 14-17-årige som skal deltage i prøvevalg over internettet mandag-tirsdag d.16-17.november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Optagelse af vælgermøde i Maskinhallen d. 9. november 2009 med Michael Frederiksen som ordstyrer og med kandidaterne Anders Broholm V, Christina Lykke SF, Erik Sørensen SD, Jan Andersen Frederikshavnerlisten, Carsten Sørensen DF og Helle Sørensen Konservative.

Kommunalvalg: Om elevernes vælgermøde på Frederikshavn gymnasium og HF-kursus.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Optagelse af de sidste minutter af vælgermøde d. 2. nov. 09 og interviews om det med elverne Emil og Maria, samt byrådskandidaterne Erik og Jette

Kommunalvalg: Om resultatet af elevernes partivalg efter byrådsvælgermødet på Frederikshhavn gymnasium og HF-kursus d. 2. november 2009.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 2. november 2009 med samfundsfagslærer Rasmus Gjerding.

Byrådskandidater ringer til deres venner og ber dem om at melde sig til atgå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Interview med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn Kommune Pia Carlsen, - Lars Møller, og Marianne Etherridge

Fra opstarten af en fredsstafet fra Frederikshavn, som del af Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 med tale af Jacqueline Basame, Bodil Hindsholm, ARne Hansen, sange og et digt af Benny Andersen ved Jette Toft mm.

Krigsflygtningens vidnesbyrd om borgerkrigen i Sydsudan -dens årsager og løsninger - samt vidnesbyrd om den nye frygtelige krig , der er startet af Lord Resistance Army fra Uganda.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Interview d. 19. oktober 2009 med John Leone, Frederikshavn efter besøg i hans fødeegn Western Equatoria States i Sydsudan.

Fredsstafet kommer gennem Frederikshavn lørdag d. 24. oktober, hvor stafetten tændes på rådhusetsparkeringsplads og så går turen gennem strøget med ophold på Fisketorevet og så tilbage. lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
SErvicemeddelelse fra Aldrig Mere Krig i Frederikshavn i samarbejde med Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 20. oktober 2009.

Om "Åben Kunst"-udstillingen på Galleri Hesselholdt Hulsigvej 19, Hulsig ved Skagen d. 17-18 oktober fra kl 11-17. Og med reception fredag d. 14. oktober kl 17.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 10. Oktober 2009 med Erna Iversen om sin ide med "Åben Kunst".

Budgetforliget for 2010 i Frederikshavn kommune mellem Socialdemokraterne, SF, konservative og Kommunelisten.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 9. oktober med byrådsmedlem Paul Rode Andersen SF.
En aktuel PROGRAMOVERSIGT for Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdagsaftener kan fra samme tirsdag morgen ses her.
Interesserede kan abbonnere på en program-email hver tirsdag morgen for samme aftens Dialog. Tilmelding: post@arnehansen.net. eller tlf 30420818, 98425542.

Byrådskandidater ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder søndag d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Information d. 13. oktober fra indsamlingskoordinator i Frederikshavn Arne Hansen.

Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold kommer til Danmark med Fredsstafet fra Frederikshavn lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 12. oktober med Barbara Becher-Jostes fra danske del af Verdensmarchen for fred og Ikke-vold.

Kommunalvalg: Til vælgermøde hos Frederikshavn Handicapråd med SF, Socialdemokratiet, Kommunelisten, VEnstre, Konservative og Dansk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 6. oktober 2009)
Optagelse fra d. 3. oktober 2009 af Handicapråderts 6-kantede vælgermøde med af Lene Østner SF (F), Irene Hjortshøj(A), Steen Jørgensen, Kommunelisten, Kurt Nielsen (V), Peter E Nielsen (C), og Carsten Sørensen (O).

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge - fortalt af Asien-Europa-koordinatoren.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 7. september med Shanna Jensen, DFH-koordinator.

Om Verdensmarch for Fred og Ikke-vold som startede d. 2. oktober og som foregår i Danmark som fredsstafet begyndende i Frederikshavn d.23/24-31 oktober.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 5. oktober 2009 med Dorthe Ellekær fra Verdensmarch for Fred og Ikke-v0ld.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 6. oktober 2009.

Besøg på Fredsudstilling i hjertet af Vendsyssel på Teklaborg 82 ved Sindal.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Optagelse d. 24. september 2009 hvor tidl. seminarielektor Knud Gammelgaard og Pia Gammelgaard fortæller om deres udstilling om international udvikling og fred.

Anmeldelse af den nye bog "Oplysning og Tolerence - Arv og aktualitet" af idehistoriker og debattør Rune Engelbreth Larsen. Ugivet af Århus Universitetsforlag i foråret 2009.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Interview d. 11. august 2009 med Dr. Phil Peter Michael Lauritzen, som anmelder "Oplysning og Tolerance - Arv og aktualitet".

Interview med fællestillidsmanden på skibsmotorfabrikken MAN Diesel i Frederikshavn om snakken med Villy Søvndal om alternative beskæftigelsesmuligheder for de fyrede.
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Optagelse d. 1. september med fællestillidsmand John Olesen, MAN Diesel.

Demonstration i Aalborg imod tvangsudvisning af irakere.
(FLR-Dialog d. 8. september 2009)
Optagelser og interviews onsdag aften d. 2. September 2009 med taler af forfatteren Claire Kehlet, Per Clausen EL og Lasse Olesen Aalborg Kirkeasyl, samt interviews med Claire Kehlet, Felix Henriksen, SF/SFU-Aalborg, Per Clausen og Hans Hüttel fra Amnesty Aalborg.

SF-partiformanden i Frederikshavn for at lytte til virksomhedernes behov for være i stand til at beskæftige medarbejderne og holde oplæg i SF-Frederikshavn om de kommende valgkampe.
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Optagelse d. 25. august 2009 af SF-formand Villy Søvndals peptalk til SFerne om politik og valgstrategi, dialogen som Karl Bornhøft fortsatte.

Kommunalvalg: Hvilke bud har SF på at redde beskæftigelse og kommunaløkonomi i Frederikshavn kommune?
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Interview med nuv. SF-byrådsmedlem og metalformand Brian Pedersen, Sæby, som inviterede Villy Søvndal til at lytte til virksomhedernes behov for at bevare beskæftigelsen.

Hvorfor flage på halv d. 5. september? Herom fortæller en bidragsyder til annonce på torsdag i Politiken og INformation med opfordring til at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme og forråelse.
(FLR-Dialog d. 1. september 2009)
Interview d. 31. august 2009 med seminarielektor Finn Held.

Om Red Barnets indsamling til børns skolegang søndag d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Spot fra Red Barnet om at man kan melde sig som indsamler på www.redbarnet.dk

LADEPORTS-LEGENDEN - en en gennemgang af 26 års dansk asylpolitik - inspireret af Venstres flygtningepolitiske ordfører Karsten Lauritzens skræmmebillede af Socialdemokratiets asylpolitik i 1990erne som en åben ladeport for "fuldstændig uhæmmet indvandring".
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Indslaget er færdigproduceret d. 24. august 2009 af Dialog-redaktionens flygtningepolitiske medarbejder (Arne Hansen.)

Hør om Verdensmarchen for Fred og Ikkevold, som for den danske dels vedkommende bliver en fredsstafet, som starter på FN-dagen d. 24. Oktober 2009 i Skagen og slutter i København - sammen med ankomst af den internationale del.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2009)
Interview d. 17. juli 2009 med fredsaktivisten Juha Uski fra initiativtagerne til den danske del af Verdensfredsmarchen.

Forfatter med frederikshavnske rødder fortæller om sin bog "Den glemte Massakre", som nu er blevet udgivet i Indonesien, som også var skueplads for bogens fortælling om CIA's meritter.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 6. juli 2009 med forfatter Peer Holm Jørgensen, Frederikshavn, som selv oplevede den CIA-inspirerede massakre som ung sømand på landlov...

NORDISK SEJLADS I FREDERIKSHAVN: Til åbningen d. 2. juli 2009 og med på sejlskibenes kapsejladser på Kattegat syd for Frederikshavn d. 4. juli. i kattegat syd for Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 7. juli 2009)
Optagelser og interviews d. 2. juli 2009 med Knud Erik Hørby, Erik Sørensen og Ninna Skjoldager og d. 4. juli med Erik Christensen, Ib Larsen og Mattin Skallerud.

I Frederikshavn har byrådet besluttet at genudpege de etniske minoritetsrepræsentanter for endnu en 4 års periode.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Optagelse fra byrådsmødet d. 24. juni 2009 - som Dialogredaktionen har sat i et kommunikativt-demokratisk perspektiv.

Nyslået HF-student med flygtningebaggrund fra Afghanistan fortæller om sin vej - og om sin families umulige situation i Iran på flugt fra livsfarlige Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 25. juni 2009 med Soheila Azimi, Frederikshavn.

Regeringens klimakommissions dialogmøde med frederikshavnske ildsjæle.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2009)
Optagelser d. 8. juni 2009 fra klimakommissionens ideskabelses- og ideudviklingsmøde i Frederikshavn.

KLIMAKOMMISSIONENs formand oplever Energibyen Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interview med klimakommissionsformand Katherine Richardson på dialogmødet d. 8. juni 2009.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 12. juni klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

EU-PARLAMENTSVALGET d. 7. juni 2009: Interview med en kandidat på SFs liste og desugen formand for Dansk-palæstinensik venskabsforening og brugt af Udenrigsministeriet som mellemøst-konsulent.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Interview d. 29. maj 2009 med Fathi El-abed, kandidat til EU-parlamentsvalget d. 7. juni.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 5. juni klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Besøgsven søges.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Kort servicemeddelelse fra Frederikshavn Multietniske Forening.

Reportage fra Agnete Brittasius overdragelse af sin skulptur "Gruppens stærkeste led" til Bangsbo Botaniske Have.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelser og interviews d. 30. april 2009 med kunstner Agnete Brittasius og haveformand Egon Svendsen i BangsboBotaniske Have.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 22. maj klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Klimakaravanen i Frederikshavn- 2-del : Engagerede lærere og elever fortæller og man hører klimakaravanens opsamling.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interviews d. 30. april 2009 med Medina fra Klimabussen og lærer Jette Fabricius Toft, Abildgårdskolen, lærer Torben Spanner, Abildgårdskolen, elev Jeppe, 7b, Fladstrand skole samt Klimakaravanens afslutningsseance med bl.a gode råd til elever og deres forældre.

Klimakaravanen i Frederikshavn - 3-del: Elever fra Fladstrand Skole fortæller om deres brev til Frederikshavn kommune med forslag om energibesparelser.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interviews d. 7. maj med eleverne Julie Melchior Skov og Terese Møller Thode 8.B, Fladstrand Skole

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" lørdag d. 16.maj kl fra klokken 10,30 til 13,00.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Reportage fra unge tamil-aalborgenseres demonstration for våbenhvile i Sri Lanka for at redde liv.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelse d. 1. maj 2009 af lydbilleder og taleer af Suganenthiran Markandu/Sharmilla Santhirasegaram, Arne Hansen samt Subash Santharalingam.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" lørdag d. 9.maj mm.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
Oplæsning af meddelelse fra Pia og Else Marie om genoptagelse af skovturene i Bangsbo, som også kan læses på www.fmef.dk.

Klimakaravanen på Fladstrand Skole d. 30. april 2009.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
D. 30. april 2009 optagelser med Medina og elever,- og med Per med 9.a Abildgårdskolen - og interviews med elever fra 7b, Abildgårdskolen og Klavs og Per fra Klimabussen

Klimabussen på fladstrand Skole d. 30. april 2009.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Interview d. 23. april 2009 med Helena Aviaja Eley fra Skolernes Energiforum.

Første maj-talerne på Knivholt.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Talerli

Unge tamil-aalborggensere er ved at lave demonstration fredag d. 1. maj kl 10 fra Nørresundby for at redde tamilske krigsflygtninge i Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Og kilden er Jeyanthan, som giver detaljerede oplysninger når de foreliggger.

Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær fortæller om husstandsindsamlingen "Jord til Mor" søndag d. 3. maj i hele Danmark - "undtagen norden for lov og ret", som med alle andre så straks kan give via www.ms.dk.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Interview d. 27. april 2009 med Frans Mikael Jansen om MS og arbejdet for at støtte verdens fattige i deres kamp for indflydelse på samfundsudviklingen og deres egen fremtid.

Hør her talerne fra tamildanskeres demonstration for våbenhvile og redning af tamilske civile krigsflygtninge i København d. 14. April 2009, som samlede 4-5000 deltagere fra hele landet, men som blev bortvalgt af de public service-forpligtede TV-medier, som demonstrationsdeltagerne i øvrigt selv har betalt til over licens og skatter. Demo-arrangører var Tamilsk Ungdomsforening Thisaigal. og DSTF, Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger.
(FLR-Dialog d. 21. april 2009)
Optagelse af taler af bl.a Mogens Lykketoft, SD, - sultestrejkende Sukuneanthiran Markandu, - tamilsk sang om verdens blinde øje, - Mogens Jensen SD, - Anton Benjamin, - Line Barfod Enhedslisten, - Tamilsk sang om håbet, - Khristny Sathyamoorthy Og Shamila(interview), - Steen Gade SF, - Anpu Thangavadivelu, - "Asian Sensation", - Srivani Ravikumar, - Maheswaran Ponnampalam DSTF, - Interviews med Sukuneanthiran Markandu og Maheswaran Ponnambalam. Desuden lydklip med demo-deltagernes fælles ytringer.

Om hvorfor tamildanskere fra de fjerneste afkroge af Danmark tager til København for at demonstrere for at råbe de danske politikere op for at bidrage til at verdenssamfundet vågner op og gør en seriøs indsats for at stoppe den Sri Lankanske regerings daglige drab på hundredevis af civile tamilske krigsflygtninge - et folkemord vi åbenbart ikke vil vide af - og som efterhånden bliver en gentagelse af Rwanda, hvis vi alle lader stå til.
(FLR-Dialog d. 14. april 2009)
Interview d. 13. april 2009 med tamil-frederikshavnerne Jeyanthini og Karuna Jeyaratnaganthan.

Statsborgerskab - et hårdt forhindringsløb - foredrag på Et anstændigt Danmarks stormøde i Vollsmose.
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af foredrag af sproglærer Anna Konstantelos Birke, Brøndby.

Mangfoldighed i Arbejdslivet - del 2: Tidl. MIA-prismodtagere debatterer ledelse af mangfoldighed i arbejdslivet. Og så selve uddelingen af MIA-prisen 2009.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Optagelse d. 10. marts 2009 fra Institut for Menneskerettigheders uddeling af Mia-priser til McDonald, Creative Company og Kbh. kommunes Beskæftigelses- og integrationsafd.med JEns Gaardbo som konferencier, og bagefter interview med biskop Kjeld Holm og Susanne Nour IMR.

Natteravne uddeler hjerter. "Du er for nice - bare du ikke er stangstiv" står der på dem.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Interview d. 13. marts 2009 med Klaus Blunck fra Natteravnene i Sæby

Situationen i Afghanistan og i Quetta i Pakistan fortalt af af tidligere afghansk flygtning fra Talebans mnassakrer på hazaraer.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2009)
Interview d. 21. februar 2009 med Omid Ali Hosseini.

Hvor melder man sig i Frederikshavn kommune som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp på søndag d. 1. marts?
(FLR-Dialog d. 24. februar 2009)
Interviews d. 21. februar 2009 med indsamlingslederne Pagh Rasmussen, Karen Christensen og Stig Lundbo mm.

Historien om Frederikshavn Bedding, som frivillig projekt i Maritim historisk Forenings regi med Ib Bjørn Poulsen som primusmotor.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Interview d. 6. februar 2009 med arkivleder Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv.

Aktivistmøde i Energibyen Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Optagelse fra opstartsmøde d. 27. Januar 2009 med bl.a Michael Kau, Kaj Christiansen og Jens Ole Amstrup.

Portræt af Ib Bjørn Poulsen som en SF-folketingspolitiker, der gjorde det godt - med tanke på de mennesker i arbejderklassen som han var rundet af.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Interview d. 29. januar 2009 med tidligere SF-folketingsmedlem Aage Frandsen, Hinnerup.

SFs historie igennem 50 år fortalt af centralt placeret SFer indtil 2005.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Interview d. 29. januar 2009 med tidligere SF-folketingsmedlem Aage Frandsen, Hinnerup.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening ved Arne H.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening ved Arne H. skole-hjemsamtale.

Nekrolog for frederikshavneren tidl. SF-folketings- og byrådsmedlem Ib Bjørn Poulsens minde.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Tale d.30. januar 2009 af SF-byrådsmedlem Paul Rode Andersen, Frederikshavn.

Hør forfatteren til rapporten: "Danmark har ondt i modersmålet, en kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning".
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 23. januar 2009 med forsker Lene Timm.

Den tidligere radikale partiformand fortæller om hvad hun har fortrudt og er skuffet over og gerne vil have oppositionen til at samarbejde om i en kommende regering.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 19. januar 2009 med Marianne Jelved, folketingsmedlem og uddannelsesordfører for Det radikale Venstre, valgt i Hjørringkredsen i Region Nordjylland.

Ålborg-Demonstration mod Israels angreb på Gaza.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2009)
Optagelse lørdag d. 17. januar 2009 af talerne af Basem Malek for palæstinenserne i Aalborg og Connie Trudslev fra AAlborg Fredsaktion.

Hør en palæstinensisk flygtning fortælle om oplevelse af krigen i Gaza og dens baggrund - i forlængelse af demonstration i Hjørring for våbenhvile i Gaza.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Optagelse af demonstration i Hjørring d. 8. januar 2009 med taler af Peter Hvelplund EL Hjørring, Poul Christensen, Horne og Bent Jørgensen begge SFere - samt interview med Haytham El-sayed, Lønstrup

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening af Arne H.

Rådet for Etniske Minoriteter i Danmark udtaler bl.a. "at fred kun opnås igennem dialog og forhandling. Alle parter må indsse, at flere bomber er vejen til død og ødelæggelse -ikke andet".
(FLR-Dialog d. 6. januar 2009)
Oplæsning d. 5. januar 2009 af klip af den norske udenrigsminister Støre samt hele REMs pressemeddelelse d. 5.01.09

icon icon 2008

Forsvarskommissionens arbejde fortalt af det socialdemokratiske medlem på møde i Frederikshavn og efterfulgt at kritisk debat af forsvarets funktionsmåde og ledelse fremført fra egne rækker.
(FLR-Dialog d. 16. december 2008)
Optagelse af oplæg af John Dyrby og Bjarne Laustsen på Socialdemokraternes møde d. 8. december, der blev efterfulgt aflivlig debat.

Hør bestyrelsesmedlem i Vendsysselgildet fortælle historier, digte og synge på sit modersmål vendelbo-dialekten.
(FLR-Dialog d. 9. december 2008)
Interview d. 8. decamber 2008 med pensioneret lærer og efterspurgt fortæller Kurt Welander, Sæby.

Frivillige fra Tidsnetværket i Bergsjøen i Gøteborg på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening som var på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2. december 2008)
Interview d. 18. oktober 2008 med Ulla ansat i Tidsnetværket og 3 frivillige fra kirken og modtagegruppen i Bergsjøn tilknyttet tidsnetværket.

Foredrag af familiekonsulent Jamuna med efterfølgende debat om hvordan vi voksne kan støtte vore dobbeltkulturelle børn og unge til at få et godt voksenliv i det danske multikulturelle samfund.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Optagelse d. 22. november 2008 fra Fr.havn Multietniske Forenings møde arangeret af Pia Thomsen.

Sports- og lektiehjælpstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Servicemeddelelse opdateret 24. november 2008 af ARne H.

Familiesammenhold og meningsfællesskab gør det til en rigtig positiv oplevelse at samle ind til flygtningebørn i verden.
(FLR-Dialog d. 11. november 2008)
Interview med familien Falks mor Gitte og Frederik på 6, Marcus på 12, Felix 8, Marie 16 efter indsamlingen til Dansk Flygtnignehjælp d. 9. november 2008.

om Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt somaliske børnefamiliere, flygtet fra terrorkrigens somaliske slagskygge.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 31. oktober 2008 Anders Knudsen, Dansk Flygtningehjælps koordinator for Somalia.

Behovet for hjælp til de 20 millioner sagesløse børn, d er er drevet på flugt. - samt omDanskernes møde med flygtningebørnenes tegninger.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Bl. a. interview d. 3.november 2008 med nødhjælpsarbejder Anni Lyngskær fra Dansk Flygtningehjælp.

Oversigt over de lokale indsamlingskoordinatorer i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Orientering fra FLR-DIALOG d. 4. november 2008 om hvor man kan tilmelde sig som indsamler d. 9. november til verdens flygtnignebørn

Brev til udenrigsministeren om humanitær katastrofe i Sri Lanka for de tamilske krigsflygtninge, med krav om dansk indsats.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Oplæsning af brev dateret 14. oktober 2008 skrevet af Vadivel Jeyaratnaganthan og Arne Hansen på vegne af Fr.havn Multietniske Forening.

Hør om livet i Sandholmlejren fortalt af hyppig besøgende, som er initiativtager til Luk Lejren-aktionen og demonstration på lørdag d. 25. oktober kl 12 fra Allerød station til den Røde Kors-administrerede Sandholm-udvisningslejr.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 19. oktober 2008 med Said Parvin mangeårig flygtningeven og aktiv i Asylnet og aktuelt initiativtager til Luk Lejren.

Meld dig gerne til Dansk Flygtningehjælp for at samle ind til verdens flygtningebørn søndag d. 9. november 2008.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Interview d. 9. oktober 2008 med Dansk Flygtningehjælps landskoordinator Jens Engedal

Den historiske baggrund for d. 25-årige borgerkrig i Sri Lanka, mellem det tamilske mindretalt og det singhalesiske flertal, som igen er blusset op og medført at 250.000 flygtninge nu står uden hjælp - bl.a pga at den danske regering har indefrosset penge som danske tamiler har indsamlet til deres hjælpeorganisation TRO's arbejde især i dette område.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Kommentar af Arne Hansen d. 13. oktober 2008 med baggrund som mangeårig flygtningeaktivist og besøg i Sri Lanka.

SPORTSTILBUD MV. FRA MULTIETNISKE FORENING.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Indtalt d. 6. oktober 2008.

Om Røde Kors indsamlng d. 5. oktober.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Pressemeddelelse fra Røde Kors d. 29.09.08 fra Mille Schütten

Om tamilers demo lørdag d. 4. okt. kl. 11 på Kongens Nytor i København for frigivelse af hjælpeorganisationen TROs indsamlede penge i Danmark til brug for akut hjælp til 250.000 flygtninge og for at råbe verden op.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Interview. 28. september 20O8 med Santhos Manokaran, kasserer i den dasnske afdeling af tamilernes hjælpeorganisation, TRO.

Om Røde Kors indsamlng d. 5. oktober.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Pressemeddelelse fra Røde Kors d. 29.09.08 fra Mille Schütten

Hvordan kan vi forældre støtte vores børn/unge til at få et godt voksenliv i den dobbeltkulturelle situation de vokser op i ? - Et møde med den erfarne og anerkendte familievejleder Jamuna fra København lørdag d. 27. September fra kl 12,30 på Hånbækskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Initiativtageren Pia Thomsen fortæller også om sine egne erfaringer og behovet for at kunne søge anonym familierådgivning.

AFSKED MED MAARUP KIRKE. Integrationsrådet i Frederiksahvn inviterer til energisparemøde d. 17. september kl 19 i demolokale på Fasanvej 1.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
En Optagelse fra mindehøjtideligheden i Maarup kirke d. 31. August 2008.

Integrationsrådet i Frederiksahvn inviterer til energisparemøde d. 17. september kl 19 i demolokale på Fasanvej 1.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Liza Wilhelmsen fmd for integratinsrådet.

Multietnsk kulturfest i Sæby lørdag d. 13. september.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Ruth Christensen fra Røde Kors Flygtningeaktivitet i Sæby.

Red Barnet mangler mange indsamlere til på søndag d. 7. september kl 10, hvor pengene går til skolegang mv. for børn, der er ofre fra borgerkrigen i den fattigste afrikanske stat, Sierra Leone.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interviews d. 1. september 2008 med lokal koordinator i Frederiksahvn Kain Jensen samt landskoordinator Eva Jakobsenichala Bendixen.

Sportstilbud, lektiehjælp og rådgivning hos Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Servicemeddelelse for Fr.havn Multietniske Forening

Integrationsrådet i Frederikshavn inviterer alle interesserede til møde d. 3. september om hvordan man sikrer sig i trafikken mv.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interview d. 25. august 2008 med Liza Wilhelmsen, formad for integrationsrådet.

Om Burka-eksperimentet på Frederikshavn gymnasium i 2003, hvor 2 samfundsfagselever gik strøgtur iført burkaer. Hvorefter billederne af dem i 2008 bliver genbrugt af Nordjyske som illustration af den typiske påklædning for flygtninge - må man formode.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interviews fra d. 7. februar 2003 af Jan Bjeldbak, Tea, Zandra og Anders Broberg, samt forord om den fejlagtige genbrug i 2008 af ARne H..

På skovtræf med Pia fredag d. 29. august fra kl 14.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Oplæsning af Pia Thomsens brev d. 25. august 2008 med invitation til skovtur

KUNST PÅ KNIVHOLT d. 17. august.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Interviws d. 17. august 2008 med Maryann Andreasen, Margit Ahlgren, Caroline - samt Svend Pedersen

PIA OM BANGSBOTRÆF PÅ FREDAG den 22. August fra kl 14.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

Sportstilbud fra Frh Multietniske Forening og orientering om den husvilde lektiehjælp.
(FLR-Dialog d. 12. august 2008)
Servicemeddelelse fra Frh Multietniske Forening d. 11. august 2008.

Om gadefesten i Sønderjyllands Alles nordlige ende.
(FLR-Dialog d. 5. august 2008)
Interviews d. 3. august 2003 med gadefestdeltagerne Carsten, Bent, Erik, Peter, Marley, Mathias, Gerda og Jonas.

Hør Mwamba, et kor af forældreløse børn fra Uganda i Abildgårdkirken d. 6. august kl 15 på Fisketorvet og d. 7. juli kl 19,30 i Abildgårdkirken.
(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interview d. 25. juli 2008 med Hans Dammeyer , organist og kirkemusiker ved Abildgårdkirken i Frederikshavn.

Børn fra mange lande mødes til leg og oplevelser i Bangbos naturlegeplads - sammen med Pia og Elsemarie.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2008)
Interviews med Jane, Joyce, Giwin, Kevin, Pia Thomsen, Fred, Else Marie m.fl.

Introduktion til genudsendelse af optagelse nr 2 d. 27.08.05 fra kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt" ved Charlotte Humphreys medlem af Socialrådgiverforeningens integrationsgruppe, som blev afholdt i Frh. Multietniske Forenings nyanskaffede lokaler i Th Bergsgade 6, (men som FMF lige har mistet).
(FLR-Dialog d. 15. juli 2008)
Indtalt af Dialogs redaktør, Arne Hansen d. 13. juli 2008.

Introduktion til genudsendelse af optagelse af kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt" ved Charlotte Humphreys medlem af Socialrådgiverforeningensintegrationsgruppe, som er fra efteråret 2005 og blev afholdt i Frh. Multietniske Forenings nye lokaler i Th Bergsgade 6, (men som FMF lige har mistet).
(FLR-Dialog d. 8. juli 2008)
Indtalt af Dialogs redaktør, Arne Hansen d. 7. juli 2008.

Frederikshavn Multietniske Forening beder byrådet om støtte til foreningslokaler, idet Frh Multietniske Forenings lokalebaserede integrationsaktiviteter ellers bliver husvilde fra d. 1. juli.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Servicemeddelelse bragt for Frh. Multietniske Forening og indtalt d. 23. juni 2008 af Arne Hansen

Kompromis om modersmålsundervisningen i Frederikshavn Kommune og mere danskundervisning til flygtningebørn.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 15. juni 2008 med Paul Rode Andersen, formand for Børne- og ungdomsudvalget samt byrådsmedlem for SF i Frederikshavn kommune.

Gode råd til hvordan 1.generationsforældre i Danmark sammen med deres børn - påvirket af den danske kultur - klarer at integrere det bedste fra 2 kulturer med bevarelse af både selvrespetkten og familien.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med den erfarne familierådgiver Jamuna Ramanthan, som i øvrigt er familiesammenført fra Sri Lanka - og besøger Fr.havn til efteråret.

Om at hjælpe nye flygtninge med at lære EDB og give lektiehjælp i Frh. Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 - og nu på vej til Nepal.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med Patrick Dürke Christiansen, lektiehjælper i Frh. Multietniske Forening.

Fladstrands historie omkring Tordenskjolds tid i 1700-tallet i datidens Frederikshavn i anledning af Tordenskjoldsdagene d. 27-29. juni 2008.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2008)
Optagelse d. 22. maj 2008 af arkivar Erik Christensens foredrag om Fladstrand i 1700-tallet med aktive deltagere i Tordenskjoldsdagene som tilhørere.

Invitation til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Generalforsamling torsdag d. 26. juni kl 19 i foreningslokalerne i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2008)
Indtalt d. 9. juni 2008 for Frh. multietniske Forening af Arne Hansen.

Åbning af Historiens dag på Bangsbo Fort med emnet "Krigens Børn" og med uddeling af præmier til børns tegninger af deres oplevelser med krig.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af byrådsmedlem Jens Hedegaard, museumsinspektør Kirsten Boelsskifte begge Frederikshavn og kulturudvalgsformand Steen Jensen, Sæby.

Formanden for Frederikshavn slægts- og lokalhistorisk MuseumFrederikshavner fortæller om sine barndonsoplevelser under besættelsen.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Hardy Jespersen, Frederikshavn.

Frederikshavner fortæller om sine oplevelser fra krigen i Bosnien, hvor byen var belejret i 8 måneder og om som frivillig lærer at lade de traumatiserede børn tegne deres oplevelser som terapi i flygtningelejren i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Muhamed Fajkovic, Frederikshavn.

Hvordan klarer man som mor med flygtningebaggrund at gå på teknisk gymnasium på en SU?
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 23. maj 2008 med afghanske Maria Ahmadi, som fortæller, at hun også har brug for Frh. Multietniske Forenings lektiecafe i Th Bergsgade 6.

Om historiens dag d. 1. juni som handler om at opleve hvad det vil sige at være "Krigens Børn" i Frederikshavn og andre steder.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22.05.08 med historiker Kirsten Boelskifte Bangsbo Museum om publikumstilbuddene og arbejdet med på samme tid at skabe en spændende event uden at give køb på den historiefaglige autensitet.

De tyske krigsflygtninge i Frederikshavn i 1944-49: Fortællingen om flugten til Danmark og hvordan de oplevede, at de fik stjålet deres barndom i den lukkede lejr.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22. maj 2008 med arkivar Erik Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv, om hvad de gamle tyske flygtninge har fortalt til ham under deres besøg.

Opvækst i Frederikshavn under den kolde krig og som sømand vidne til det CIA-inspirerede milliondrab på Indonesiens kommunister.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2008)
Optagelse d. 17. januar 2008 af Peer Holm Jørgensens foredrag om sin bog "Den glemte Massakre" og debat her ud fra på Frh. Multietnisk Forenings møde i Th Bergsgade 6.

En frederikshavner født i 1931 fortæller om at vokse op under tysk besættelse i 1940-1945.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Interview d. 9. maj 2008 med Ammy Hugger, Frederikshavn.

Åben atelier og have hos kunstneren Agnette Brittasiud d. 18. maj.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Oplæsning af pressemeddelelse fra Kirsten Balling.

Tillidskvinder for de strejkende dagplejere og social- og sundhedshjælpere og assistenter fortæller om hverdagen og strejken og dens formål.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 1. maj 2008 med tillidskvinde Susan for dagplejerne og Cheanette tillidskvinde for plejeområde Syd.

1. maj på Knivholt -den frederikshavnske variant af arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Optagelse d. 1. maj 2008 af talerne Cai Møller, Liza Wiljelmsen, Anders Starberg, Lasse Puertas N Olsen, Pernille Vigsø Bagge og Bjarne Laustsen.

Besøg hos FOA-Frederikshavns strejkende da dagplejerne stod på og som sluttede med demonstration gennem strøget.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Optagelse d. 28. april fra FOA-møde i FFK-hallen med tale af formamand mona Pedersen og fra demonstrationen og til sidst interview med MP

Hør om Burundi, som er inde i en bemærkelsesværdig positiv fredelig udvikling, men som nu oplever en krise, der kræver civil humanitær hjælp fra udlandet, men som det er svært at skaffe lydhørhed for.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 2. maj 2008 med fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg, direktør for Transnational Foundation for Freds- og Fremtidsforskning.

Talskvinde for sygeplejerskerne på Frederikshavn Sygehus fortæller hvorfor sygeplejerskerne strejker.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 28. april med sygeplejerske Ida Larsen

Om 1. maj-fest på knivholt ved Frederikshavn om kommentarer fra formanden for LO-Frederikshavn til arbejdskampene.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 28. april med LO-formand Cai Møller Fr.havn

De bedste europæiske break-dansere kommer til Frederikshavn d. 3. maj.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 23. april med LarsLibak, Majas og Cecilie om Lars Event.projekt med brug hvad han lærte på Ambitionsfabrikken i Frederikshavn

En social og sundhedsassistent fortæller om sin hverdag og en sagsbehandler om brugergruppernes uløste problemer, SFs ældre- og socialordførerere giver deres bud på løsninger.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Optagelse d. 12. april 2008 fra workshop om socialpolitik på SFs landsmøde med deltagelse af bl.a. Astrid Krag og Özlem Cekic.

Hvordan bondebevægelsen COLUFIFA i Senegal bekæmper malaria og får støtte fra Vendsyssel Mod Malaria, som søger flere medlemmer til flere myggenet.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Optagelse fra d. 15. april 2008 af sygeplejerske Mariama Guldager og diætist Abdoulaye Balde foredrag med debat og kort interview med Mariama om sit afrikanske liv

Frederikshavn vil være Nordjyllands sundeste kommune ifølge forslaget til sundhedspolitik, der er til høring d. 9.04.08.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 3. april 2008 med sundhedsplanlægger Uffe Borg, Frederikshavn sundheds-, social- og arbejdsmarkedsforvaltning.

Hvad laver man i foreningen Vendsyssel Mod Malaria - jf møde 15. april med samarbejdspartnere fra Afrika.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med Anders Østerby fra Vendsyssel Mod malaria.

Tilbud til nyere flygtninge og andre om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Indtalt af Arne H. d. 8. april 2008.

Magnetskoler og andre århusianske tiltag for en ligeværdig integration af børn med dansk som 2. sprog.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Interview d. 28. marts 2008 med konsulent Jesper Holme fra Videnscentret for Integration i Århus.

Om det lokale frivilligråd i Frederikshavn - en del af den nye frivillig-struktur.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 6. marts med Bo Windfeldt leder af De frivilliges Hus forud for generalforsamlingen i Det lokale frivilligråd i Frederikshavn på onsdag d. 12. marts

Om fredsdemonstrationen i Aalborg lørdag d. 15. marts på gl. Torv i Aalborg.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med journalist Connie Trudslev fra Aalborg Fredsaktion.

Om Danmarks overtrædelse af børnekonventionen ved behandlingen af flygtningesager og illustreret ved udvisningssagen imod militærnægteren Mirsad Zairi.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med sognepræst Helle Myken, Mariager Fjord - medstifter af Alle Børns Rettigheder.

Enhedslistens til stadighed udskældte folketingssuppleant får taletid og skaber diskussionslyst i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2008)
Optagelse fra møde d. 27. februar 2008 med tale af Asmaa Abdol-Hamid og efterfølgende livlige debat.

AIDS-ekspert i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvordan penge fra sogneindsamlingerne søndag d. 2. marts vil blive brugt til at forebygge AIDS.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar med Martin Rosenkilde, AIDS-ekspert i FKN, - som også oplyser om hvordan man kan tilmelde sig som indsamler..

Lokal indsamlingskoordinator fortæller om arbejdet med at skaffe nok indsamlere til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag d. 2. mats 2008.
(FLR-Dialog d. 26.februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med Karen Christensen, indsamlingskoordinator i Aasted, Kvissel og Skærum sogne.

DF-folketingsmedelm fremlægger sine argumenter for at det er nødvendigt at forhindre at Asmaa Abdol Hamid kommer i Folketinget i sit tørklæde-dress.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med folketingsmedlem Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

Tilbud til nyere flygtninge om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Indtalt af Arne H. d. 25. februar 2008.

Frederikshavn kommune udråbes til årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2008)
Optagelse fra d. 13. februar 2008 af bl.a Lis Rom Andersen børne- og kulturchef, Martin Justesen DUF-formand, Elin Hovedskov FUF, borgmester Erik Sørensen.

Kom og tal politik med Asmaa Abdol-Hamid i Frederikshavn d. 27. februar kl 19 i Skolegade 8.- Og hør hende straks her.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2008)
Interview d. 15. februar 2008 med den omstridte/mobbede folketingskandidat for Enhedslisten, Asmaa Abdol-Hamid med palæstinensiske rødder.

Afrikansk integrationsdag i Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2008)
Optagelse med Jeya, Erik, (alle oversat til fransk af Afonso), børnekor, unge synger og danser, John, Suzanne, Jackline, børnekor, Afonso, Paul, Elin, voksne synger og danser og spiller tromme, Mohammad, Muhamed, Cai, Liza, John, Arne.

Om Knivholt-udstilling på Frederikshavn Bibliotek.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2008)
Optagelse fra fernisering d. 5. februar 2008 med taler af bibliotekar Grethe Hagensen, arkivar Rik Christensen og personalechef Svend Pedersen Martin

Frederikshavn Multietniske Forening inviterer alle gamle og nye danskere til Afrikansk integrationsdag Lørdag d. 9. februar kl. 11-16 i Skolegade 8, Fr.havn.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2008)
Annoncering af Frederikshavn Multietniske Forening d. 29. januar 2008

En MS-udviklingsarbedjer med 11 år på bagen i Tanzania fortæller om sit spændende og meningsfyldte arbejde og videregiver sine erfaringer for hvad der kan fremme et positvit møde mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 28. januar 2008 med Birgit Sohn Chriatensen, som man også kan møde på den afrikanske dag i Frederikshavn d. 9. februar.

Sæby-borgerne diskuterer storkommunen Frederikshavns første svære år med deres byrådspolitikere fra Sæby.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2008)
Optagelse af borgermøde d 11. januar 2008 indkaldt af Liste 2004 med byrådsmedlemmerne Birgit Hansen S, Mogens Brag V, Peter Nielsen K, Brian Pedersen SF og Hedegaard.

Om Frederikshavn valgt som årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd - måske også pga. modersmålsundervisning.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 12. januar 2008 med Paul Rode Andersen, formand for børne og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune

En fortælling om det CIA-foranstaltede hemmelige folkemord på en million indonesiske kommunister i 1965.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2008)
Interview d. 3. januar 2008 med den hjemvendte frederikshavner og kosmopolit Peer Holm Jørgensen, som oplevede kommunist jagten på tæt hold og også fortæller barndomsminder.

Nyt i Frh.Multietniske Forening: Foredrag af Peer Holm Jørgensen om CIA's hemmelige krige i Indonesien d. 17. januar kl 19 i Th Bergsgade 6 - og Afrikansk Dag d. 9/2.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H 7.01.08.


DIALOG på FREDERIKSHAVN LOKALRADIO

FLR-Dialog er en del af Frederikshavn Lokalradio, FLR, som igen er med i sendersamvirket Vendsysselfm.dk - sammen med Frederikshavn Cultur & Musik Radio, FCMR. Læs også gerne denne grundigere introduktionstekst om Dialog som både radio og netradio - lige til at printe til videregivelse.

Radioudsendelsen DIALOG kan høres tirsdage og onsdage kl. 18:00-21 ca.. I Frederikshavn på 106,6 MHz, Sæby: 97,4 MHz, Skagen fællesantenne 88,2 MHz. Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz. Og i øvrige dele af Vendsyssel på 103,5 MHz. Allerede fra mandag morgen kan alle indslag høres her på ArneHansen.net/dialog.

En aktuel programoversigt for Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdag og onsdag aften kan allerede fra mandag morgen ses her . Interesserede kan abonnere på en program-email med programoversigten hver mandag morgen. Har du ideer og spørgsmål, eller gerne vil låne en optager til selv at optage f.eks. møder eller elevprojekter, så henvend dig via post@arnehansen.net eller tlf. 30420818.

Alle er velkomne til at afspille Dialogs mp3-lydfil direkte på smartphone eller som podcast. Man kan også streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM gennem Vendsysselfm.dk.

Er du på Facebook: Du kan hjælpe med at udbrede kendskabet til Dialogs Facebook-side: Facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio - hvor der ligger links til nye udsendelser - ved at like Facebooksiden og dele relevante indslag. Tak!

NB: Lydfiler fra 2001-2004 er i øjeblikket ikke tilgængelige pga. harddiskcrash i 2004, men vil blive lagt på når tid findes.