ARKIV:  10. january 2019

Oplæg om hvem 10-klasse er rettet imod, fagstruktur og valgfagsmuligheder, hertil høres video med elevers udtalelser. [1 af 6 i serie]


Til åbent hus i 10. klassecentret i Frederikshavn med fællesoplæg og elev-interviews ude i klasserne.
Dialog-reportage fra åbent hus i 10. klassecentret i Frederikshavn d. 10. januar 2019.01.12 Vi hører først skoleleder Per Hesthaven fortælle de ca. 70 fremmødte om hvem 10.klasse er rettet imod, - om 10.klasse i Frederikshavn, - om 10.klasse-pjecen, - om ugeskemaet med de ”hvide” obligatoriske fag og de ”grønne” tilbudsfag og linjer mm. Desuden høres en video med nuværende 10.klasse-elevers udtalelser om hvad valget af 10.kl. betyder for dem.

Herefter var der resten af aftenen supermarkeds-tilbud med de fag som 10.kl. vil kunne tilbyde, og det lykkedes Dialogs udsendte at bjerge nogle interviews i de små pauser der blev fundet indimellem de potentielle elever og deres forældre optog scenerne.

Første stop er hos dansklæreren Jette Toft, hvor eleverne Cecilie og Sandra fortæller 10.klsses betydning og om hvad de lærer på den internationale linje de begge går på.
Så hører vi Jeanette fortælle om, hvordan hun i ”x-matematik”-klassen, er begyndt at forstå matematikken meget bedre.
Dernæst hører vi uddannelseskoordinatoren på Martec, Lars Ole Gundestrup fortælle om den maritime linje, som er den store nyhed på 10. klasse og hvad den kan føre til på søen og på havnen.
Så fortæller lærer Malene om Natur og Sciense-linjen hvor eleverne også besøger naturvidenskabelige fag på de lokale gymnasiale uddannelser og f.eks. lave forsøg og får bedre baggrund for senere valg.
Endelig hører vi Per Hesthaven om aftenens forløb og sætte 10.klassecentret ind i den lidt større sammenhæng.

Det vil være en god ide at man samtidigt med aflytningen af Per Hesthavens oplæg i Dialog på Frederikshavn Lokalradio også har åbnet Powerpoint med lysbilleder om 10.klassecentret som Per Hesthaven brugte
(Lagt på nettet d. 16. januar og sendt d. 16. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Poptagelser og interviews d. 10. januar 2018 på 10.klassecentrets Åbent hus.


HØR: Oplæg om hvem 10-klasse er rettet imod, fagstruktur og valgfagsmuligheder, hertil høres video med elevers udtalelser

Det vil være en god ide at man samtidigt med aflytningen af Per Hesthavens oplæg i Dialog på Frederikshavn Lokalradio også har åbnet Powerpoint med lysbilleder om 10.klassecentret som Per Hesthaven brugte

HØR: Eleverne Cecilie og Sandra fortæller om 10.klasses betydning for dem og om hvad de lærer på den internationale linje


HØR: Jeanette fortælle om, hvordan hun i ”x-matematik”-klassen, er begyndt at forstå matematikken meget bedre.


HØR: Uddannelseskoordinatoren på Martec, Lars Ole Gundestrup fortæller om den maritime linje, som er den store nyhed på 10. klasse samt om hvad den kan føre til på søen og havnen.


HØR: Lærer Malene om Natur og Sciense-linjen, der retter sig imod det gamnasiale niveaus naturvidenskabelige retninger


HØR: Interview med skoleleder Per Hesthaven om aftenen og generelt om 10.klassecentret i lokalsamfundet.


gif Åbent-hus-Program for oplægget

gif PR-stander for 10-klasse

gif Tiendeklasse-leder Per Hesthaven orienterer under åbent hus på 10.klassecentret

gif Deltagerne i åbent hus på 10-kalssecentret

gif Cecilie og Sandra fra den internationale linje, her i dansk hos Jette toft

gif Jeanette fortæller om at gå i x-matematik

gif Lars Ole Gundestrup, Martec ved planche over maritime uddannelser

gif Per Hesthaven, leder af 10-klassecentret i Frederikshavn

10.klassecentret
RSS