ARKIV:  6. april 2019

  om børns forringede vilkår i daginstitutionerne og med krav om minimumsnormeringer. [2 af 2 i serie]


Frederikshavnske forældres demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne
Dialog bringer her talerne fra forældredemonstrationen i Frederikshavn for minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, som foregik lørdag d. 6. april 2019. Demonstrationen blev indledt med kort tale om demonstrationens nødvendighed, holdt af Monica Sivesgaard Fri, som også var initiativtager og mødeleder.
Dernæst hører vi småbørnsforskeren Jytte Birk Sørensen fortælle om den seneste viden om småbørn som ikke bliver værdsat efter fortjeneste inde på Christiansborg. Jytte kalder sig selv kontakthippie og påpeger hvor vigtig børns voksenkontakt er for deres udvikling og et senere godt liv og hvor de 3 minutters voksenkontakt i timen, det efterhånden kun kan blive til i Danmarks børnehaver, slet ikke slår til.

Dernæst talte den tidligere pædagogansatte i Frederikshavn kommune, Maida Bijedić , som havde følt sig utilstrækkelig under de ringe vilkår der var uden mulighed for at være det for det enkelte barn som det havde behov for, hvorfor hun nu videreuddannede sig og var ved at skrive speciale om uddannelse af pædagoger i et demokratisk samfund. Og herunder påpegede Maida Bijedić hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om.
Småbørnsforældrenes demonstration i Frederikshavn havde samlet omkring et par hundrede deltagere.
(Lagt på nettet d. 10. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 6. april 2019 af forældre i Frederikshavn kommunes demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.


HØR: Taler af forælderen Monica Sivesgaard Fri, børneforsker Jytte Birk Sørensen samt den tidl. pædagogansatte i Frederikshavn kommune Maida Bijedić
Bijedić
HØR: om børns forringede vilkår i daginstitutionerne og med krav om minimumsnormeringer


Forstør billederne ved et klik på dem.
gif "Minimumsnormeringer NU!"

gif Demonstrationsdeltagerne ankommer

gif "Til jer på borgen: Minimumsnormeringer NU! fra borgere i Frederikshavn kommune"

gif "Hvor er der en voksen?"

gif Monica Sivesgaard Fri åbner demonstrationen med en kort tale med små ...

gif ... som store tilhørere

gif småbørnsforskeren Jytte Birk Sørensen holder en stærk tale

gif tilhørerne

gif Den velbesøgte bod med gratis kager og saftevand

gif Monica med familie

gif Der lyttes koncentreret til Jytte

gif ... og fra flere

gif "trivsel for alle" og "Pas på mig"

gif Børnene på scenen og synger børnesange sammen med Simon

gif Børnene flokkes om at synge i mikrofonen

gif Pædagogen Maida Bijedić gif der fortæller om at hun fik nok og nu skriver om børnehaven i et demokratisk samfund

gif barnet

gif ..og der klappes

gif og igen

gif Deltager Erik og Poul-Erik de som bedsteforældre eller/og som medansvarlige samfundsborgereRSS