ARKIV:  30. december 2017

Idrætssamvirkets Tommy Thomsen fortæller om løsninger på  idrættens udfordringer i Frederikshavn kommune .


Idrætssamvirkets Tommy Thomsen fortæller om løsninger på idrættens udfordringer i Frederikshavn kommune
Den nye formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Tommy Thomsen, fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sit arbejde som formand og om idrætslivets udfordringer i løbet af det kommende år.
Det drejer sig bl.a. om endelig at få afskaffet den nu 10-årige favorisering af sportshallerne og dermed brugerne i den gamle Frederikshavn kommune , der kun betaler en tredjedel af hvad hallerne i Sæby og Skagen må betale. Det kan løses samtidigt med et andet problem Tommy mener trænger sig på: At foreninger med mange medlemmer over 25 år kun får tilskud i forhold til den procentdel af medlemmerne der er under 25 år. Da dette giver et mindre gennemsnitligt tilskud pr medlem, mener Tommy, at det kan gå ud over det tilskudsbeløb der kan blive til rådighed til gavn for foreningens unge medlemmer. Derfor arbejder Tommy for at få fjernet den nuværende 25-årsgrænse for tilskud fra den kommunalt finansierede folkeoplysningspulje. Endelig blev strategier for at fastholde de unges interesse for at dyrke idræt og især holdsport også berørt
Interviewet med Tommy Thomsen, som ny formand for Idrætssamvirket, blev optaget d. 30. december 2017.
og sendes d. 10. januar 2018 på radioen Dialog på Frederikshavn Lokalradio.


HØR: Idrætssamvirkets Tommy Thomsen fortæller om løsninger på idrættens udfordringer i Frederikshavn kommunegif Tommy Thomsen (billede)

Hjemmeside for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune.

Tommy Thomsens mailadresse: tt@tthomsen.dk

RSS