ARKIV:  26. november 2016

Mindeord om Per Naldal d. 26. november 2016 og genudsendelse af Interview d. 7. juli 2014 med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet, traditioner og udviklinger i folkedansen og -musikken.


Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog et interview med Per Naldal.
Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog på Frederikshavn Lokalradio her et interview med Per Naldal fra d. 7. juli 2014 med Per om det da foranstående folkedanserlandsstævne i Frederikshavn. - Jeg vil lade interviewet med Per Naldal tale for sig selv og blot tilføje at Per var en god kammerat og samarbejdspartner. Per Naldal var en afholdt lærer på Privatskolen og ikke mindst for dansktimerne, hvor eleverne nød godt af Pers indfølingsevne og udsyn. Per var fra begyndelsen med i opstarten på Frederikshavn Flygtningevenner i 1987, blev formand og var med i det kommunale "Rådgivende udvalg vedr. flygtninge". Og I mange år var Edly og Per Naldal med til at arrangere juletræ i Maskinhallen med deltagelse af flere hundrede flygtninge på tværs af religionerne. Senere blev Naldals engageret i hjælp til de rumænske børnehjem og den vellidte Per Naldal havde i en del år den lokale rekord ved indsamling til verdens flygtninge. Ja og som det fremgår af interviewet om folkedanserstævnet, så tog Per glad sin tørn hvor han var. Æret være hans minde. Arne Hansen. I interviewet kommer Per Naldal også rundt omkring folkedansens og -musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er. (sendt i FLR-DIALOG d. 29. november 2016)

HØR: Mindeord om Per Naldal d. 26. november 2016 og genudsendelse af Interview d. 7. juli 2014 med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet, traditioner og udviklinger i folkedansen og -musikken. (31:16)


gif Per og Edly Naldal i folkedansenEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS