ARKIV:  13. march 2018

Søren Jakobsen fortæller om Sæby Røde Kors integrationsarbejde. [3 af 3 i serie]


Dialog på besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn, som kun kan tænke på deres familier i Afrin, der lider under Erdogans terrorbombninger og senest hans entrerede ISIS-agtige militsers erobring og plyndring af Afrins skræmte flygtede kurdiske civilbefolkning.
Dialog på besøg i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn d. 13. marts 2018. Efter lidt forberedende snak skal vi høre flygtede kurdere fra Afrin-området i det nordvestlige område af Syrien op til grænsen til Tyrkiet fortælle hvad de på daværende tidspunkt vidste om Tyrkiets Erdogans angrebskrig mod Afrin. Vi får også en debat om de frederikshavnske kurderes forklaringer herpå samt på at både Europa og USA kun ser på og bare lader deres NATO-allierede Tyrkiet terrorbombe civile i Afrin by. Men vi hører også om hvordan de syriske Afrin-kurdere mødes i Røde Kors mandeklub ligesom for at skærme sig imod den krydsild, som de oplever at befinde sig i. Dels smerten over tabet af familiers og landsmænds liv i Afrin som følge af Erdogans fysiske krigsvold og dels den psykologiske krigsførelse som de føler sig udsat for fra den nuværende danske regerings side. Endelig fortæller Søren Jacobsen om de mange forskellige aktiviteter, som Røde Kors imponerende integrationsindsats består i.
(Lagt på d. 20-22.03.18 og sendt d.. 28.. marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. marts 2018 med Søren Jacobsen leder af Røde Kors mandegruppe samt kurdere jeg kender navnene på men som ikke ønskede dem frem af frygt for deres fremtidige sikkerhed. Søren Jacobsen pointerer at Røde kors Mandeklub selvfølgelig er for alle.


HØR: Snak om hvordan vi skal gribe interviewet an.


HØR: Kurderne fortæller hvad de ved om Erdogans krig mod Afrins kurdere og hvad de mener om verdens ligegyldighed


HØR: Søren Jakobsen fortæller om Sæby Røde Kors integrationsarbejdegif I røde Kors Mandegruppe

gif Især kurdere

gif - og flere

gif Søren Jacobsen Røde Kors Mandegruppe

Sæby Røde Kors flygtninge aktivitet, har følgende åbne aktiviteter, som er for dem der vil deltage.

Mandag i Røde kors huset i Sæby, åben cafe for hele familien kl. 18.30-21

Torsdag i Røde kors huset i Sæby, lektiehjælp for voksne kl. 18.30- 21

Tirsdag i ulige uger i Projekt afdelingens lokaler Håndbækvej, Frederikshavn, mandeklub kl. 18-20

Onsdag projektafdelingens lokaler på Håndbækvej Frederikshavn, samvær og bevægelse for kvinder kl. 19-21Billeder fra Afrin by i det nordvestlige Syrien er fra dagen efter besøget i Røde Kors og altså modtaget d. 18. marts 2018 under og efter den tyrkiske præsident Erdogans bombardementer og hans købte islamiske krigsknægtes invasion og efterfølgende plyndringer af de flygtede kurderes ejendele som krigsbytte. Billederne er udvalgt af min ven som kan fortælle om hvor og hvem og hvad:. Men efter ønske er hans navn af sikkerhedsgrunde ikke nævnt. Således er nogle af hans byfæller af de ISISlignende erobrere blevet betegnet som vantro og truet med at blive slået i hjel.Og de tjekker folks mobiltelefoner for om sendt billeder til udlandet og får så telefonerne konfiskeret. Så nu får kurderne i Danmark kun få billeder fra deres familier i Afrin og man tør kun snakke sammen i meget kort tid og passer på hvad man siger. - Først ser vi fotos af de syriske islamiske erobrere som Erdogan er gået i ledtog med. Kilden er deres facebooksider hvor de har lagt billederne ud i stolthed over deres erobringer - især af krigsbytte. Og dernæst fotos fra kurdernes familier i Afrin - med ovennævnte begrænsninger.

gif 1.Erdogans allierede på Traktor med erobret krigsbytte fra Afrin by som blev erobret d. 18. marts 2018

gif 2.Erdogans syriske krigsknægte med det røde bånd nyder åbenbart sin udåd

gif 3.Erdogans syriske krigsknægte med stjålne geder

gif 4.Sejrtegn på torv i Afrin fra de syriske islamister som erdogan bruger

gif 5.Mere krigsbytte

gif 6.Plyndring af købmandsbutikkens colaforsyning bl. a.

gif 7.Læs med krigsbytte mens truer beboerne

gif 8.En af Erdogans syriske kumpaner

gif 9. Her sover kurdiske børn på flugt

gif 10. Mine kurdiske venner kender denne døde man som hedder Adnan

gif 11.Flygtninge fra Afrin by på vej op i bjergene væk fra luftborbardement af deres hjemby

gif 12.Stakkels lille pige på flugt bærende sin lillebror

gif 13.Lastbil-Karavane af civile kurdiske flygtninge som på det åbne lad beskytter sig med plasickoverdække imod regnvejret jaget ud på landevejene af Erdogans terrorbombardement af Afrin by

gif 14.Kurdere der har bil på flugt fra bomberne med de ejendele de nåede at tage med

gif 15.Sovende kurdisk barn

gif 16.Fra byen Kimar

gif 17.Hvor her nu ligger resterne af bombesmadrede kurdere fra Erdogans fly

Hør også gerne disse 3 tidligere optagelser og interviews omkring de syriske kurderes situation:

Frederikshavn Lokalradio Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred Hør frederikshavnske kurderes protestmarch d. 27. januar 2018 imod Erdogans terrorbomning af hjemstavnen Afrin i Syrien

Hør Dialog, der d. 5. marts 2016 tager lytterne med til de frederikshavnske syrisk-kurderes protestdemonstration imod det tyrkiske Erdogan-regimes bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile til følge.

Kurdisk flygtning fra Syrien fortæller d. 2. februar 2013 om massakren på kurdere på stadion i 2004 i byen Qamishli ved grænsen til Tyrkiet, samt om en tidligere indebrænding af kurdiske børn i en naboby

Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil snarest følge op på udviklingen i Afrin i et vedvarende forsøg på at oplyse den danske befolkning om nogle af vore nye medborgeres frygt for deres familiers liv i AfrinRSS