ARKIV:  3. september 2012

Interview d. 3. september 2012 med folketingsmedlem Bjarne Laustsen valgt i Frederikshavnkredsen for Socialdemokraterne.


En ansvarlig for højtideligholdelsen af den nye flagdag d. 5. september til ære for Danmarks soldater fortæller om hvordan soldaterdagen vil blive markeret på Christiansborg og ude på landets kaserner, - om baggrunden for den nye flagdag, samt diskuterer værdien af en sådan dag ud fra forskellige vinkler. ( Sendes i FLR-Dialog d. 4. september 2012)

HØR: Interview d. 3. september 2012 med folketingsmedlem Bjarne Laustsen valgt i Frederikshavnkredsen for Socialdemokraterne. (17:56)Man kan læse mere om de officielle flagdagsarrangementer HER og hvor man også kan læse om forskellige muligheder for at hylde de udsendte soldater for deres indsats.

Bjarne Laustsens side HER

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS