ARKIV:  12. november 2017

Fortsat debat bl.a om elevers mistrivsel, sent ankomnes forringede vilkår, prioritering af almenområde contra specialområder mm. [3 af 3 i serie]


Til debat om folkeskolernes situation og udvikling i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre om folkeskolernes situation og udvikling, som blev kritisk og engageret debatteret på Danmarks Lærerforenings velbesøgte vælgermøde i Frederikshavn d. 31. oktober 2017. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog mødet med deltagelse af samtlige partier der stiller op til kommunalvalget d. 21. november. Mødet blev ledet af formanden for lærerkreds Nord, Lars Busk Hansen, og paneldeltagerne var jf. foto på www.arnehansen.net/dialog Ida Skov Enhedslisten, Christina Lykke Socialistisk Folkeparti, Ellen Tegllund Liberal Alliance, Peter E. Nielsen Konservative, Anders Brandt, Socialdemokratiet, Anders Broholm Venstre, Mark Jewkes Alternativet, Lars Oldager Dansk Folkeparti.
Debatten kom meget til at dreje sig om spareøvelserne rullende skolestart og bæredygtigt skoleområde, skolereformens topstyrede lokale implementering med stive læringsplaner og unyttige kurser, samt skolelevers mistrivsel, inklusionsøvelsen og herunder forringelsen af vilkårene for sent ankomne ved nedlæggelse af verdensklassen, prioritering af almenområde contra specialområder, jævning af Bangsbostrand skole mm.
(FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Optagelse d. 31. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.


HØR: Partirepræsentanternes oplæg og interne debat


HØR: Kritik og spørgsmål fra salen debatteres - centreret omkring rullende skolestart, bæredygtigt børneområde


HØR: Fortsat debat bl.a om elevers mistrivsel, sent ankomnes forringede vilkår, prioritering af almenområde contra specialområder mmgif Politikerpanelet med Ida Skov Ø, Christina Lykke F, Ellen Tegllund I, Peter E. Nielsen C, Anders Brandt A, Anders Brogaard V, Mark Jewkes Å og Lars Oldager O

gif De mange fremmødte skolepolitisk interesserede

gif Peter C, Anders A, Anders V, Mark Å, Lars O

gif Ida liste Ø, Christina liste F, Ellen liste I, Peter C

gif Mødeleder Lars Busk fmd for Lærerkreds Nord og Ida Skov Ø, ikke med i budgetforlig.

gif Og det engagerede publikum således beriget?


Hjemmeside for arrangøren Lærerkreds Nord

Hjemmeside for Frederikshavn kommune med Valgside med praktiske oplysninger om hvordan man stemmer - dog uden oversigt over hvilke partier og kandidater der er mulighed for at vælge imellem.

Hør her hvad politikerne sagde og hvad debatten handlede om for 4 år siden forud for sidste valg d 19. nov 2013

Bemærk at man også kan tilgå indslag på Dialog på Frederikshavn Lokalradio via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO som også meget gerne må likes, bruges og deles fra i tide og utide. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere denne og andre udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser - eller brug post@arnehansen.net eller mobil 30420818.
RSS