ARKIV:  4. may 2019

Dialogmøde - frivilligt socialt arbejde Tirsdag den 28. maj i Frivilligcentret.


Dialogmøde – frivilligt socialt arbejde Tirsdag den 28. maj i Frivilligcentret
Vi inviterer til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet
samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune
Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 19.00 – 21.00
Frivilligcenter Frederikshavn, Danmarksgade 12, Frederikshavn
Emne: Vores fælles velfærd
- Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse
Program for mødet
o Velkomst og oplæg til aftenens tema
v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
o Fællessang og præsentation af aftenens program
v/ Susanne Thaarup, områdeleder Sundhed, Træning og Aktivitet,
Frederikshavn Kommune
o Oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige
v/ Karen Lumholt, foredragsholder, forfatter og journalist
o Dialog og debat om aftenens tema og oplæg
o Afslutning og afrunding
v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Tilmelding til arrangementet kan ske pr. mail til juba@frederikshavn.dk senest søndag den 26. maj


HØR: Dialogmøde – frivilligt socialt arbejde Tirsdag den 28. maj i Frivilligcentret
RSS