ARKIV:  25. june 2019

Dansklærer og erhvervs- og uddannelsesrådgiver Didde Klarskov fortæller om det danske sprogs betydning for integration af nytilkomne ansatte med en udenlandsk baggrund og om sine metoder.


Om danskundervisnig på arbejdspladsen som forudsætning for god integration af udenlandsk arbejdskraft
Vi bliver indført i hvordan mestringen af det danske sprog og kommunikationens store betydning for en god integration på arbejdspladsen men også i fritidslivet så der bliver trivsel hele vejen rundt for nyankomne til Danmark enten det så er flygtninge eller østarbejdere. Vi hører også om de mange forskellige virksomheder hvor erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglæere Didde Klarskov har sin gang som underviser i sprog og kommunikation og hvor Didde for hver enkelt virksomheds vedkommende må sætte sig ind i alle de fagudtryk der er nødvendige at beherske
(Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 25. juni 2019 med Didde Klarskov, erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglærer på HF&VUC-Nord.


HØR: Dansklærer og erhvervs- og uddannelsesrådgiver Didde Klarskov fortæller om det danske sprogs betydning for integration af nytilkomne ansatte med en udenlandsk baggrund og om sine metoder.gif Erhvervs- og uddannelsesrådgiver Didde Klarskov, der underviser i dansk ude på virksomhederne

Hjemmeside for HF&VUC-Nord

Kontakt til dansklærer og erhvervs- og uddannelsesrådgiver Didde Klarskov
dkl@hfvucnord.dk
og på tlf 20620298RSS